IN NORWAY THE ANARCHISTS - I.E. LIBERAL SOCIAL-DEMOCRATS - ARE LEADING THE WAY!
THE ANARCHY OF NORWAY IS STILL GOING STRONG!


AD KORRUPSJONEN! NÅ ER DET NOK! FÅ ALLE KORRUPTE OG AUTORITÆRE POLITIKERE UT! MED JONAS G. STØRE, HADIA TAJIK, INGVILD KJERKOL, TROND GISKE, TONJE BRENNA, JERN-ERNA SOLBERG , GURI MELBY OG ANE BREIVIK I SPISSEN... OG FLERE! FÅ DEM UT - ALLE KORRUPTE! NÅ!

V-Hilsen. Folkerådet - Skyggekabinettet - Norges Anarkistråd - The Norwegian Anarchist Council – NACO


DEMOKRATI-IDEALET

Det anarkistiske (= liberale sosial-demokratiske) idealet  - anarkistenes (de liberale sosial-demokratenes) langsiktige økonomisk-politiske mål!

Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov. Dette er essensen av «system og styring uten hersker» = an-ark-i. Dvs. reelt demokrati.

The usual left vs. the right dimension alone is completely insufficient to provide an adequate picture of the economic-political landscape. The two-dimensional economic-political map presented here gives an adequate picture of the economic-political landscape.

Freedom, i.e. the degree of freedom, is measured by the libertarian degree = 100% - the authoritarian degree. The libertarian degree = the degree of democracy. Freedom, i.e. freedom without harming others' freedom, not freedom at others expence, economically and/or political/administrative, in the widest sense! Real freedom = or > 50% libertarian & democratic, i.e. both economic and political/administrative in the widest sense = Anarchy and Anarchism. Real freedom = or > 50% socialism & autonomy broadly defined = Anarchy and Anarchism. Real democracy always includes green policy, i.e. significant. Real democracy means society should be managed and run from the bottom up, i.e. from the People – grassroots, and upwards, not from the top – down, i.e. significant. This is real federalism. This is freedom in societal perspective.


Vi støtter Kamala Harris som presidentkandidat ved presidentvalget i USA til høsten.


Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.The Peoples' Journal

International Journal of Organization Research - IJOR/folkebladet/IJ@

Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here!

The Anarchist International Information Service - AIIS

The official news-agency of the Anarchist International AI/IFA = ANORG GLOBAL

www.anarchy.no

Links

FOLKEBLADET ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER OG HÅPER ØNSKET BLIR OPPFYLT FOR FLEST MULIG.
MVH. ANSVARLIG REDAKTØR Ph. D. CAND. OECON. POLIT. LIBERTAR. HARALD FAGERHUS.

The usual left vs. the right dimension alone is completely insufficient to provide an adequate picture of the economic-political landscape.
The two-dimensional economic-political map presented here
gives an adequate picture of the economic-political landscape.

Freedom, i.e. the degree of freedom, is measured by the libertarian degree = 100% - the authoritarian degree. The libertarian degree = the degree of democracy. Freedom, i.e. freedom without harming others' freedom, not freedom at others expence, economically and/or political/administrative, in the widest sense! Real freedom = or > 50% libertarian & democratic, i.e. both economic and political/administrative in the widest sense = Anarchy and Anarchism. Real freedom = or > 50% socialism & autonomy broadly defined = Anarchy and Anarchism. Real democracy always includes green policy, i.e. significant. Real democracy means society should be managed and run from the bottom up, i.e. from the People – grassroots, and upwards, not from the top – down, i.e. significant. This is freedom in societal perspective.

THE FIGHT AGAINST THE CLIMATE CRISIS – THE GREEN GLOBAL SPRING (GGS) – CONTINUES AT FULL SPEED, SEE: http://www.anarchy.no/green.html & http://www.anarchy.no/ggs1.html

MAY DAY 2024 MANIFESTO, SEE: http://www.anarchy.no/iwwai.html

KNUS «VELFERDS» STATEN = TOPPTUNG PYRAMIDE I LØNN OG RANG, MED SMULER TIL FOLKET I BUNNEN, FATTIGE OG ANDRE TRENGENDE OG MED AUTORITÆRE AP-TOPPER ++ MED MILLIONLØNN I TOPPEN. JA TIL VELFERD UTEN STATEN.

MVH FOLKERÅDET (NACO)

AD VELFERD UTEN STATEN. Direkte aksjon for lokalsykehus og mot statsmonolitten. Sykehusene - stats-monolitt i KRISE. OG LITT OM HELSEØKONOMI OG HELSEORGANISASJON OG KRIMINALITET I HELSESEKTOREN. AD HELSEØKONOMI OG ORGANISASJON: DET SPILLER INGEN ROLLE OM DET ER PRIVATE ELLER OFFENTLIGE SYKEHUS. LØSNINGEN ER FLAT STRUKTUR OG NÆRHET TIL FOLKET, DVS. DESENTRALISERING, BÅDE I OFFENTLIG OG PRIVAT REGI. Norges Anarkistråd krever at noe blir gjort med elendigheten - NÅ! Se (klikk på): http://www.anarchy.no/direkteaksjonlsh.html.

Vi vil ha ut kommunistene i Rødt, SV og venstresiden i Ap (Marxist-Lysholmistene – ML) med den korrupte Tonje Brenna i spissen – fra topp-politikken, og styringen skal foregå fra Folket (inklusive anarkistene) og opp, ikke fra toppen og ned.

International Federation of Anarchist Youth IFAY. Føderasjonen av Anarkistisk Ungdom FAU. We are for a drug-free youth culture, and against drug-liberalism and liberalism in general. Freedom to dope equals slavery! Web: http://www.anarchy.no/ifay.html


Har du et alkoholproblem, har mistet kontrollen? Vi hjelper deg med kognitiv psykoterapi basert på Sannhetsplakater. Kontakt erfaren kognitiv terapeut Prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe på E-mail indeco@online.no eller telefon 92 44 28 22. Diskresjon en selvfølge.

MVH NØI-INDECO-OSE NETTVERKET
Avdelingen for rus og psykologi


ANORG GLOBAL: Anarchist International support action for the social-individualist anarchist Julian Assange and WikiLeaks, see (click on):
http://www.anarchy.no/ija151.html, http://www.anarchy.no/ai.html & http://www.anarchy.no/afbpress1.html.
Siste nytt: Julian er fri!!!


FABS' SUMMER MUSIC. LISTEN TO THE FABS' MONUMENTAL ALBUM: ANARKI I NORGE - ANARCHY IN NORWAY - CLICK ON:
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nQAaOcG9zc7n3KtfWgryN_Mpz_ILClLrQ.

AND LISTEN TO THE SUMMER HIT "FOOTSTEPS IN SAND" - "FOTSPOR I SAND" - CLICK ON:
https://www.youtube.com/watch?v=7n7Tco-0cVs&list=OLAK5uy_m1E7DDe-8xgJonvvIXFz58PvWKoNrsIPc&index=7

FABS’ HJEMMESIDE/HOMEPAGE: http://www.anarchy.no/fabs-no.html


De liberale sosial-demokratene, anarkistene, er i mot generell bevæpning av politiet.

Dagens ordning, med fremskutt lagring og midlertidig bevæpning ved behov, ivaretar de behovene som politiet har tilstrekkelig. I de færreste tjenesteoppdrag er det faktisk behov for våpen. Da står vi igjen med om politiet skal være bevæpnet i situasjoner som ikke krever det. Generell bevæpning vil kunne øke avstanden mellom borgere og politi, føre til at farlige situasjoner tilspisser og at voldsbruken øker. Det er ingen utvikling i kriminalitetsbildet siden 2017 som skulle tilsi at det foreligger et behov for å revurdere bevæpningsmodellen.

I dag innføres det med ujevne mellomrom generell bevæpning. Det kan skje i forbindelse med trusler mot konkrete steder eller feiringer. I april 2024 varslet Politidirektoratet at politiet i tiden fremover ville være bevæpnet i enkelte perioder, blant annet ved arrangementer, merkedager og høytider som 17. mai. NB! Dette må ikke dras for langt. Ved generell bevæpning av politiet er det andre viktige prinsipper vi utfordrer. Politiet i Norge er et av de få igjen i verden som ikke er generelt bevæpnet, det har høy verdi og er et godt prinsipp og et godt eksempel på tillitssamfunnet vårt.

Mvh Folkerådet – Norges Anarkistråd (NACO).

NØI-INDECO-OSE-NETTVERKET SLUTTER SEG ENSTEMMIG TIL DETTE!
SE (KLIKK PÅ): http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.


VENSTRE! VEKK FRA HØYRELIBERALISME INKLUSIVE NARKOTIKA-LIBERALISME OG JA TIL EU. FULL VALGBOIKOTT AV ANE BREIVIK, NÅ LEDER AV UNGE VENSTRE OG KANDIDAT TIL STORTINGSVALGET 2025 FOR AKERSHUS.

18.05.2024. Vil på Stortinget for å få Norge inn i EU. Får dop-liberalisten Ane Breivik en plass på Stortinget, vil hun jobbe for å kutte sykelønnen, tegne norgeskartet på nytt med en voldsom sentralisering til bare 100 kommuner – og ta omkamp om folkets nei i 1994. Ane Breiviks høyre-radikale liberalisme representerer det verste i Venstre. Folkebevegelsen går inn for full boikott av Ane Breivik ved stortingsvalget i 2025. Hun må helt ut av politikken, en livsfarlig representant for det Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch stemplet som det «uopplyste pengevelde». Se: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/vil-pa-stortinget-for-a-fa-norge-inn-i-eu/16686863/. Kilde: TV2. Se også: http://www.anarchy.no/venstre.html. PS. 27.05.2024. Det er flere i Venstre og Unge Venstre som aktivt er Ja til EU. Disse må ikke inn på stortinget i 2025. Folkebevegelsen oppfordrer til valgboikott av Venstre i alle de fylkene som har EU-tilhengere på listetoppene. Boikott Venstre i disse fylkene og stem på Senterpartiet i stedet. Se: http://www.anarchy.no/boikott.html og http://www.anarchy.no/eu.html & http://www.anarchy.no/neitil.html.


Inntektsoppgjøret. Korrupte Stortingspolitikere bevilger seg selv millioninntekt.
Inntektsutvalget for Stortinget har vedtatt at Stortinget skal ha medianlønnen i godtgjørelse.
For 2023 utgjorde dette 608 000 kroner i året.

Klimakrisen. Iran vs Israel. NATO & GLOBAL. Korrupsjon i Norge. Inntektsoppgjøret. AP = Juksepartiet. ÅPENT BREV TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT: Litt psykiatri med bl.a. Brune Kort til Margrethe Stensson og Halvor Kjellesvig, DHS, og Bjarne Alexander Berntsen og Øystein Holmedal, SFOV og Astrid Haram KK-DHS. Og mye mer. Les og bli vis! Les alt!

THE FIGHT AGAINST THE CLIMATE CRISIS – THE GREEN GLOBAL SPRING (GGS) – CONTINUES AT FULL SPEED, SEE: http://www.anarchy.no/green.html & http://www.anarchy.no/ggs1.html.

VIKTIG MELDING. DEMOKRATI-IDEALET = 100% ANARKI. OM INNVANDRING OG MAT OG KLIMAKRISEN. OM FORSVARET AV ANARKIET = REALDEMOKRATIET.
SE (KLIKK PÅ): http://www.anarchy.no/afinaisc.html.

OM DEMOKRATI I NORGE - ÅPENT BREV TIL JAN CHRISTIAN VESTRE & ARBEIDERPARTIET.
SE (KLIKK PÅ): http://www.anarchy.no/afinbrev.html.

FOLKERÅDET (NACO): AD 17 MAI. VI TAR EN 100% AVHOLDSDAG I DAG, OG OPPFORDRER ALLE TIL AVHOLD ELLER MÅTEHOLD MED FEIRINGEN.
NB! HUSK DET ER BARNAS DAG!

OPPDATERING 18.05.2024. ANARKISTENE OG MANGE ANDRE FULGTE OPPFORDRINGEN VÅR OG ER I FIN FORM. MEN NOEN FÅ PERSONER LAGDE BRÅK I FYLLA. POLITIET HADDE NOK Å GJØRE, MEN SÅ ILLE SOM I FJOR VAR DET IKKE. MVH FOLKERÅDET (NACO).

06.05.2024. HEI TRYGVE S. VEDUM. NØI-INDECO-OSE-NETTVERKET DISPONERER MANGFOLDIGE MILLONER I SKATTBAR FORMUE. VI VURDERER Å SETTE MER AV PENGENE I AKSJER OM DET BLIR FORMUES-SKATTEFRITAK PÅ DISSE SOM HØYRE FORESLÅR. STØTT DERFOR DETTE FORSLAGET FRA HØYRE! STRAKS!

18.06.2024. Reduser husleiaSer verden brenne fra en «drittleilighet». Vil klimakrisen og bolignøden utslette unges tro på demokratiet? Se: https://www.nrk.no/norge/ser-verden-brenne-fra-en-_drittleilighet_-1.16901915. Kilde: NRK. Folkerådet (NACO): Løsningen er mer demokrati, økt demokratigrad, ikke totalitære systemer. Og vi er motstandere av vold i klimakampen i Vesten. Kilde: AIIS.

23.06.2024. Etter 24 år med debatt: Stortinget vedtok forbud mot søskenbarnekteskap, se: https://www.nrk.no/norge/etter-24-ar-med-debatt_-stortinget-vedtok-forbud-mot-soskenbarnekteskap-1.16931400. Folkerådet (NACO) støtter forbudet. Kilde: AIIS.

24.06.2024. Nå blir aksjesaken til Erna Solberg og Sindre Finnes utpekt som en viktig inspirasjon til en ny film med tittelen «Ingen kommentar». Se: https://www.nrk.no/kultur/aksjehandelen-til-sindre-finnes-er-inspirasjon-til-ny-film-1.16935283. Kilde: NRK. Folkerådet (NACO) hilser filmen velkommen og mener den bør vises før stortingsvalget i 2025. Kilde: AIIS.


ABOUT NATO & GLOBAL - AGAINST THE AUTHORITARIAN ALLIANCE, I.E. MAINLY CHINA, RUSSIA AND IRAN...

30.03.2024. This US state is not covered by the NATO treaty. Some experts say that needs to change, see: https://edition.cnn.com/2024/03/29/us/nato-treaty-hawaii-intl-hnk-ml-dst/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC: Since threats to NATO countries are global, especially China, the organization must be understood as NATO & GLOBAL. From now on! Source: AIIS.

06.04.2024. West facing 'authoritarian' alliance, says Nato chief, see: https://www.bbc.com/news/uk-politics-68743805. Source: BBC.

FOLLOW THE NEWS AND COMMENTS ABOUT NATO & GLOBAL - AGAINST THE AUTHORITARIAN ALLIANCE, I.E. MAINLY CHINA, RUSSIA AND IRAN AT:

1/21 (51) The Situation in USA 2020-21 and later
1/20 (50) The Situation in China included Hong Kong NB! ALSO COVERING TAIWAN.
2/09 (39) The situation in Iran

AND «OPEN LETTER TO PUTIN» UPDATED AT: www.anarchy.no
AND «ANTITERRORISM 2» AGAINST HAMAS/IRAN ETC. AT: http://www.anarchy.no/antiterrorism2.html

BEST REGARDS... THE AI/IFA = ANORG GLOBAL & AISC, SEE: http://www.anarchy.no/ai.html, AND:

Links

This note/resolution is also published on the Anarchy Debate: http://www.anarchy.no/andebate.html.

PS. 23.07.2024. UK must be ready to fight war in three years, says Army head, see: https://www.bbc.com/news/articles/c035d05je2jo. Source: BBC.


Korrupte Stortingspolitikere bevilger seg selv millioninntekt: kr 1 107 190 per år. Vi kan ikke ha det sånn!

Folkeranet og Stortingets godtgjørelse. Stortingsrepresentantene er valgt inn på Stortinget, de er ikke ansatt. De får derfor ikke «lønn», men en månedlig godtgjørelse. Dette vedtas av Stortinget selv etter forslag fra Stortingets eget Godtgjøringsutvalg. Fra 1. mai 2023 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 1 107 190 per år. Noen representanter har tilleggsverv som gir dem enda høyere godtgjørelse. Stortingspresidenten tjener det samme som statsministeren: kr 1 945 077 per år. Første visepresident har en tilleggsgodtgjørelse på 14 prosent, øvrige visepresidenter og komitéledere har en tilleggsgodtgjørelse på 7 prosent, regnet av den faste godtgjørelsen. Statsrådets medlemmers godtgjøres med kr 1 580 186. Denne uhørte rikings-godtgjørelsen er en del av Folkeranet. Dette er lovlig korrupsjon, der personer med makt vedtar og gir seg selv egne fordeler. Når skal dette Folkeranet ta slutt? Vi kan ikke ha det sånn! Kilde: Stortinget.

Inntektsutvalget for Stortinget har vedtatt at Stortinget skal ha medianlønnen i godtgjørelse. For 2023 utgjorde dette 608 000 kroner i året.

Folkerådet – Norges Anarkistråd har oppnevnt et utvalg for inntekten til Stortinget, a.k.a. Inntektsutvalget for Stortinget. Utvalget har konkludert med at det er mest rettferdig at Stortingsrepresentantene skal ha Medianlønnen i godtgjørelse. Medianen for 2023 var på 608 000 kroner. Medianlønnen påvirkes ikke på samme måte av de veldig høye lønningene i den ene enden av inntektsfordelingen, og er derfor typisk lavere enn gjennomsnittslønnen. Når vi fordeler alle lønningene fra lavest til høyest, er medianen verdien akkurat på midten. Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2023 var median månedslønn 50 660 kroner per heltidsekvivalent. Det er 5 700 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 608 000 kroner, ifølge SSB. Å gi Stortingsrepresentantene medianinntekten vil motivere dem til å øke denne, og da er de representanter for Folket, ikke en del av overklassen (inntektsmessig). Dette bør vedtas snarest av Stortinget. Dette er et FOLKEKRAV!


ABOUT NATO & GLOBAL - AGAINST THE AUTHORITARIAN ALLIANCE, I.E. MAINLY CHINA, RUSSIA AND IRAN... SEE AT THE BOTTOM OF: http://www.anarchy.no/andebate.html

01.04.2024. Israel accused of deadly strike on Iranian consulate in Syria, see: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68708923. Source: BBC.
AI/IFA & AISC and ACAME: If Iran responds violently, we call for an uprising by the repressed People, the grassroots, in Iran!
More information at http://www.anarchy.no/ija239.html and http://www.anarchy.no/antiterrorism2.html. Source: AIIS.

13.04.2024. Iran launches dozens of drones toward Israel, and more, see: https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-war-gaza-news-04-13-24/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC and ACAME: We support Israel. Crush the priest rulers in Iran. Crush Hamas. We call for an uprising by the repressed People, the grassroots, in Iran. A condition for an uprising is that NATO and allies arm the People of Iran. Source: AIIS.

15.04.2024. The Anarchist International (AI/IFA) and the Anarchist International Security Council (AISC) define The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) as a terrorist organization. Source: AIIS.

EU er autoritært, der er det hersking fra toppen og ned, og alle politikere som er JA-til EU er autoritære, og valg-boikottes av Folkebevegelsen,
se (click on): http://www.anarchy.no/boikott.html og http://www.anarchy.no/eu.html.

Vår fremste konsulent, Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini, er også primus motor i prog-punk-bandet FABS, og det er vel dokumentert at han er like god på gitaren som Jimi Hendrix,
se (click på og les og hør): http://www.anarchy.no/fabs-no.html.

Folkerådet (NACO) og Folkebladredaksjonen støtter en aldersgrense på 16 år for å ha smart-telefon. Også NØI-INDECO-OSE-NETTVERKET går inn for en 16-årsgrense.

22.04.2024. AD FREMSKRITTPARTIETS LANDSMØTE. FOLKERÅDET - NORGES ANARKISTRÅD, BARE MINNER OM AT FRP ER 100% BOIKOTTET AV FOLKEBEVEGELSEN, FORDI FRP ER ET MEGET AUTORITÆRT, POPULISTISK/FASCISTISK PARTI OG TYPISK ANTI-CLIMATE. HELT USPISELIG FOR DE LIBERALE SOSIALDEMOKRATENE = ANARKISTENE.


LIBERALT SOSIALDEMOKRATI. AD SVs NYE SKATTEFORSLAG.... KNYTTET AN TIL INNTEKTSOPPGJØRET, SOM NÅ ER I GANG.
OG MOBBING SOM ÅRSAK TIL UTSTØTING FRA ARBEIDSLIVET, SOM SKAPER STØRRE INNTEKTSULIKHET. OG MOTTILTAK: OFOM.
ALT MÅ SES I LYS AV PRINSIPPENE FOR DEMOKRATI-IDEALET!!!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

ENTEN ELLER... BORGERLIG ELLER SOSIALIST - HØYRE ELLER VENSTRE? ER EN SYK OG FEIL PROBLEMSTILLING: ANARKISTENE ER BÅDE OG. VI ER LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATER, BÅDE BORGERLIGE OG SOSIALISTER. VI ER DET PROGRESSIVE SENTRUM. DET BESTE FRA BEGGE SIDER I DEN POLITISKE ØKONOMIEN.

Det vesentligste av produksjonen skal foregå privateid, og med vanlige, kanskje storfamilie, private husholdninger. Samvirkebevegelsen kan utvides, men også ordinært grønt privat næringsliv, bl.a. i nettverksorganisasjoner med flate strukturer, har absolutt sin plass i den desentraliserte plan+privat-økonomien. Store hierarkiske statsbedrifter på linje med det fordums Jernverket i Mo i Rana, og store offentlige styrings-byråkratier, har liten til null plass i den nye grønne og effektive samfunnsøkonomien. Det må være fri konkurranse, men toppskatt på stor formue, så det ikke utvikler seg oligopoler og monopoler. Frikonkurransemodellen, med grønne avgifter og subsidier + topp-formuesskatt, er egentlig anarkistisk (sosialisme + autonomi) = liberalt sosial-demokrati = reelt demokrati = det libertære, i motsetning til det autoritære, som skal på historiens skraphaug all over. Der forurenser det autoritære ikke, og forsurer ikke livet til Folket.

LITT OM KAPITALISME VS. SOSIALISME OG ANARKISME...

NB! Skillet mellom kapitalisme og sosialisme går ikke på om bedriftene har fortjeneste (profittmaksimering) som mål eller ikke, men om fortjenesten, eller rettere sagt inntektene, blir signifikant ulikt fordelt når alt kommer til alt, eller ikke; sosialisme er signifikant likhet, frihet, etc. og fortjeneste og frikonkurranse kan utmerket godt være en del av dette, bare det ikke utarter til oligopoler og monopoler med kjempefortjeneste, der dette ikke er hensiktsmessig. Sosialisme har i bunn og grunn egentlig ingenting med statsbedrifter og null fortjeneste å gjøre, bare så dere veit det. Et samfunn hvor det er fy, fy og forbudt å tjene betalingsmidler (penger), strider mot genene til folk flest, og vil aldri og ikke fungere bra pga. bl.a. korrupsjonsloven, som også i stor grad er genbestemt. Men det går an å organisere seg til signifikant likhet, frihet etc. og godt miljø, via avgifter og subsidier og topp-formuesskatt - i vesentlig markedsøkonomi - som nevnt over, med videre... Det er det som er anarkisme = liberalt sosial-demokrati - alltid inklusive grønt, i bunn og grunn, ANarkistisk ORGanisasjon (ANORG).

Korrupsjonsloven er «Makt korrumperer tendensielt [også moralsk], og allmakt korrumperer absolutt.» (Baron Acton)

Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

NØI WEB: www.indeco.no
IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

PS. AD FORMUESSKATTEN. VI KREVER SKATTEFRITAK OPP TIL 7 MILLIONER NOK, MEN TOPPSKATT PÅ MILLIARDFORMUER. HVOR STOR DENNE SKAL VÆRE KAN DISKUTERES. DEN MÅ IKKE VÆRE SÅ STOR AT RIKINGENE FLYTTER TIL SVEITS.

LITT OM FRIHET OG FRIVILLIGHET

Frihet og sosial rettferdighet/justis er to grunnleggende anarkistiske prinsipper. En må her gjøre oppmerksom på at frihet ikke alltid er det samme som frivillighet, som ikke er et like grunnleggende anarkistisk prinsipp. Frivillighet kan nektes dersom tvangen er liten i forhold til friheten som opprettholdes ved hjelp av tvangen. F.eks. er tvungen verneplikt med på å opprettholde et lands frihet fra okkupasjon. Hovedregelen er likevel at frihet og frivillighet går hånd i hånd. Det bør være minst mulig tvang utover det rent nødvendige. Nødvendig tvang har noe med å unngå gratispassasjerer å gjøre. For eksempel er skatter og avgifter en tvang som bør brukes for å få frihet til kollektive goder som er gratis eller sterkt subsidierte. Gratispassasjer problematikken, og 1/n-tedels effekten til pulverisering av ansvaret ved produksjon av kollektive goder, i kombinasjon med spill-lignende effekter a la Fangens dilemma, viser at individuell rasjonalitet ofte fører til kollektiv irrasjonalitet, mindre produksjon av kollektive goder enn det som er velferdsmessig optimalt, dersom finansieringen kun er basert på frivillighet. 

Man kan altså ikke si at et økonomisk-politisk system med mye skatter og avgifter er mindre anarkistisk enn et system med lavere skatter og avgifter, så lenge skatter og avgifter i hovedsak går til dekning av produksjon av kollektive goder, herunder en rettferdig fordeling, eller til å takle eksternaliteter og andre markedsfeil, og i liten grad går til profitt bredt definert til byråkrati og/eller herskere. En forutsetning er at det er bred konsensus om skatte- og avgiftsnivået. Skatten har da ideelt sett en karakter av sosial kontingent, bestemt direkte demokratisk eller via delegater, av folket selv, og er dermed skatt bare i navnet, ikke i gavnet. Her er det snakk om grader av kontingent kontra skatt, da definert som noe som innkreves på udemokratisk vis, over hodet på folket og mot folkets interesser. Under alle omstendigheter er snyteri på skatten å oppfatte som tjueri fra felleskassen, noe som ikke kan aksepteres. Det fullkomne anarkistiske ideal, 100% anarki, med 100% sosialisme og 100% autonomi, er også 100% basert på frivillighet. Dette forutsetter imidlertid at folk har utviklet, via opplærings-systemet bredt definert, en meget høy anarkistisk, inklusive sosial, bevissthet. I dag kan man ikke si at denne forutsetningen er oppfylt.

Man kan kanskje med en viss rett si anarkismen er prinsipielt i mot tvang, og er i hvert fall i mot unødvendig tvang, og satser på frivillighet der dette er optimalt, men vi er ikke prinsipp-ryttere med hensyn på tvang. Anarkistene har blant annet gått unisont ut mot rusreformen til Venstre & Co: Løsningen angående narkotika er vel både straff og behandling. Enten straff eller behandling er en syk problemstilling, feil spørsmål! Som gir idiotiske svar! Frihet til dop er lik slaveri! Anarkistene er mot narkotika-liberalisme, og mot liberalismen i sin alminnelighet.

Anarkistene er i praktisk politikk sosial-individualister, dvs. liberale sosial-demokrater. Vi er selvfølgelig heller ikke mot forsvaret, politi og rettsvesen og fengsler, så lenge fanger behandles humant, med sikte på rehabilitering. Politisk bruk av tvang og politiske fanger og lignende er selvfølgelig uakseptabelt fra anarkistisk hold.

PS. Anarki og anarkisme kort definert er system og styring uten hersking/hersker(e), dvs. samarbeid uten undertrykkelse, tyranni og slaveri - og med minst mulig tvang. Frivillighet kan nektes dersom tvangen er liten i forhold til friheten som opprettholdes ved hjelp av tvangen. Det anarkistiske ideal, 100% anarki, er et system helt uten tvang og kun basert på frivillighet. Idealet krever en meget høy anarkistisk, inklusive sosial, bevissthet, og vi er ikke der i dag. (IIFOR/J-HØ)


AD LØNNSOPPGJØRET TIL VÅREN! DET STORE FOLKERANET MÅ TA SLUTT. FOLKET ER DE SOM IKKE HAR NOEN UNDER SEG I STILLINGEN, ALTSÅ I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN.
FOLKETS REALINNTEKT HAR GÅTT NED. BNP HAR ØKT. ØVRIGHETEN HAR FÅTT MER AV BNP. SE NEDENFOR. IWW.

Ad lønns- og inntekts-oppgjørene til våren mer generelt. Folkeranet må ta slutt. FOLKET er alle som ikke har noen under seg i stillingen sin, i motsetning til ØVRIGHETEN = BYRÅKRATIET bredt definert. ØVRIGHETEN inkluderer politikertoppene, LO-toppene og andre overordnede inklusive plutarkene (inntektstoppene) bredt definert, etc., både i privat og offentlig sektor. Nå er det KLASSEKAMP: FOLKET MOT ØVRIGHETEN. Landets inntekt, indikert ved Bruttonasjonalproduktet, BNP øker jevnt og trutt, også regnet i volum, dvs. korrigert for prisstigningen (inflasjonen). BNP regnet i volum er KAKEN i Norge, som skal deles mellom FOLKET og ØVRIGHETEN.

ØVRIGHETEN har forsynt seg grovt og stadig mer av kaken, mens FOLKET, grasrota, har hatt realinntektsnedgang helt siden ca. 2015. Det er dette som er DET STORE FOLKERANET. ØVRIGHETEN har robbet FOLKET. Når det gjelder kompensasjon for prisstigningen må en ta hensyn til at matprisene har steget mer enn den generelle konsumprisindeksen (KPI), og FOLKET har større andel av mat på husholdningsbudsjettet enn ØVRIGHETEN. Inntektsøkningen for FOLKET må derfor være mye større enn den generelle KPI-økningen, for å få til realinntekts-vekst for FOLKET. Det må en være klar over når inntektsforhandlingene kommer i gang til våren. Først lønnsoppgjøret med LO vs NHO i spissen, så jordbruksoppgjøret og pensjonist-oppgjøret. NÅ MÅ FOLKERANET TA SLUTT, OG DET BLIR EN KRAFTIG REALINNTEKTSVEKST FOR FOLKET. FOLKET MÅ FÅ SIN RETTFERDIGE DEL AV KAKEN. OG ØVRIGHETEN MÅ DA FÅ MINDRE AV KAKEN. IWW.

PS. IWW & NØI-INDECO-OSE-NETTVERKET: Vi skal ikke bare få slutt på FOLKERANET i år. Vi krever at FOLKET får tilbake alt som har blitt stjålet siden ca. 2015. Dvs. alt som ØVRIGHETEN har stjålet fra FOLKET i de 9 årene siden 2015, med renter og rentes-rente. 21.02.2024.

PPS. SKAL VI UNNGÅ MYE PRISSTIGNING (INFLASJON) AV ÅRETS INNTEKTSOPPGJØR, MÅ DET IKKE GIS PROSENTILLEGG, MEN KUN KRONETILLEGG OG LITE TIL ØVRIGHETEN, MEST TIL FOLKET. SAMTIDIG BØR DET GIS SKATTELETTE TIL FOLKET, OG SKATTESKJERPELSE TIL ØVRIGHETEN.

IWW = INTERNATIONAL WORKERS OF THE WORLD: http://www.anarchy.no/iwwai.html.

07.04.2024. Resultatet av lønnsoppgjøret i frontfaget 2024. Sju kroner i generelt tillegg og 3,50 kroner i lavlønnstillegg, det er resultatet etter årets forhandlinger i industrien. Totalt er rammen etter årets oppgjør anslått til 5,2 prosent. Med en anslått prisstigning på 4,1 prosent i år, ligger alt an til økt kjøpekraft for store grupper i år. Et av Fellesforbundets hovedkrav i oppgjøret er en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere. Det har partene blitt enige om, og regjeringen vil bidra aktivt for å få på plass en slik reform. Målet er å sikre kompetanse til omstilling, det grønne skiftet, teknologiutvikling og konkurransekraft. Om dette er tilstrekkelig til å få slutt på Det Store Folkeranet, er vi ganske usikre på, rapporterer International Workers of the World (IWW, seksjon Norge). Kilde: https://www.lo.no/hva-vi-mener/lonn/nyheter-om-lonnsoppgjoret-2024/frontfaget/.

17.04.2024. Bønder demonstrerer mot statsrådet – skal sove utenfor Stortinget. Bønder fra hele landet har tatt plass foran Stortinget onsdag kveld. I morgen 18.04.2024 skal det stemmes over den omstridte inntektsberegningen for landbruket. Se: https://www.nrk.no/innlandet/bonder-demonstrerer-mot-inntektsberekningar-_-skal-sova-utanfor-stortinget-1.16848244. Kilde: NRK. Folkerådet (NACO) støtter bøndenes krav om et normal-årsverk på 1700 timer, som andre av Folket. Kilde: AIIS. 18.04.2024. Timetallet for bondens normal-årsverk redusert fra 1845 timer til 1750 timer etter press fra bøndene og anarkistene med flere. Det er flertall for dette på Stortinget. Kilde: AIIS.

15.05.2024. Staten og jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde og småbrukerlag har inngått en jordbruksavtale som legger til rette for en inntektsøkning på 85 000 kroner per årsverk. Det betyr at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper kan tettes med 60 000 kroner.  Økt selvforsyning av norsk mat er en viktig prioritering for statsrådet Det viktigste tiltaket for å nå dette målet er å øke lønnsomheten i matproduksjonen og føre en aktiv politikk for å ha et landbruk i hele landet. I stortingsmelding om økt selvforsyning og økte inntektsmuligheter i jordbruket satte statsrådet et mål om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper innen 2027. Med denne avtalen reduseres godt over en tredel av det beregnede inntektsgapet i 2024. Det betyr at vi ligger foran skjema for å nå målet om tetting av inntektsgap i 2027. Kilde. Sp.

03.06.2024. Ad bonusordningen i Kongsberggruppen. Å belønne spesielt dyktige medarbeidere med en liten bonus, kan være bra, men økt lønnsomhet i Kongsberggruppen skyldes ikke dyktighet, men den generelle opprustningen i NATO, og bonusene er en uting og må bort! Mvh Folkerådet (NACO).

05.06.2024. Ad pensjonistoppgjøret. Pensjonistene har blitt utsatt for Folkeranet, og mange har stort matbudsjett - som har fått mye prisstigning. Nå må pensjonistene få et skikkelig inntektsoppgjør, også med mye skattelette. Mvh Folkerådet (NACO).

AD THE SALARY SETTLEMENTS IN THE SPRINGTIME! THE GREAT ROBBERY OF THE PEOPLE MUST END. THE PEOPLE ARE THOSE WHO HAVE NO ONE BELOW THEM IN THEIR POSITION, IN OPPOSITION TO THE AUTHORITIES. THE PEOPLE'S REAL INCOME HAS DECREASED. GDP HAS INCREASED. THE AUTHORITIES HAVE RECEIVED MORE OF THE GDP. SEE BELOW. IWW.

Ad the salary and income settlements for the spring more generally. The robbery of the people must end. THE PEOPLE are all those who do not have anyone under them in their position, in contrast to the AUTHORITIES = THE BUREAUCRACY broadly defined. THE AUTHORITIES includes the top politicians, LO tops and other superiors including the plutarchs (income tops) broadly defined, etc., both in private and public sector. Now it's a CLASS STRUGGLE: THE PEOPLE AGAINST THE AUTHORITIES. The country's income, indicated by the Gross Domestic Product, GDP is increasing steadily, also calculated in volume, i.e. corrected for the rise in prices (inflation). GDP calculated in volume is the CAKE in Norway, which must be shared between the PEOPLE and the AUTHORITIES.

THE AUTHORITIES has roughly and increasingly supplied itself with more and more of the cake, while the PEOPLE, the grassroots, have had a decline in real income ever since approx. 2015. This is THE GREAT ROBBERY OF THE PEOPLE. THE AUTHORITIES have robbed the PEOPLE. When it comes to compensation for the price increase, one must take into account that food prices have risen more than the general consumer price index (CPI), and the PEOPLE have a larger share of food in the household budget than the AUTHORITIES . The increase in income for the PEOPLE must therefore be much greater than the general CPI increase, in order to achieve real income growth for the PEOPLE. One must be aware of that when the income negotiations get underway in the spring. First the salary settlement with LO vs NHO at the forefront, then the agricultural settlement and the pensioner settlement. NOW THE ROBBERY OF THE PEOPLE MUST END, AND THERE MUST BE A STRONG REAL INCOME GROWTH FOR THE PEOPLE. THE PEOPLE MUST GET THEIR FAIR SHARE OF THE CAKE. AND THE AUTHORITIES MUST THEN GET LESS OF THE CAKE. IWW.

PS. IWW & NØI-INDECO-OSE NETWORK: We must not only put an end to THE ROBBERY OF THE PEOPLE this year. We demand that the PEOPLE get back everything that has been stolen since approx. 2015. That is everything that the AUTHORITIES have stolen from the PEOPLE in the 9 years since 2015, with interest and compound interest. 21/02/2024.

PPS. IF WE ARE TO AVOID A LOT OF PRICE RISE (INFLATION) OF THIS YEAR'S INCOME SETTLEMENTS, THERE MUST NOT BE A PERCENTAGE SUPPLEMENT, BUT ONLY A MONEY (KRONE) SUPPLEMENT AND A LITTLE TO THE AUTHORITIES , MOST TO THE PEOPLE. AT THE SAME TIME, TAX REDUCTION SHOULD BE GIVEN TO THE PEOPLE, AND TAX INCREASES TO THE AUTHORITIES .

IWW = INTERNATIONAL WORKERS OF THE WORLD: http://www.anarchy.no/iwwai.html.


DET ER MYE MOBBING = OKLARKI, I SKOLE OG ARBEIDSLIV OG I PSYKIATRIEN. HER HAR VI TATT OPP DETTE TEMAET. VI LANSERER OFOM SOM TILTAK FOR Å FÅ SLUTT PÅ MOBBINGEN.

Oklarkiske tendenser i Norge, oklarkiets reproduksjon, sykdom og mottiltak: OFOM

1. Som kjent er Norge et anarki av lav grad , ca 54% per nå. Dette betyr imidlertid også at det er klare autoritære tendenser å stri med, dvs. 100% - ca 54% = ca 46% autoritærgrad. «Tendenser henimot oklarki, mobbing og pøbelvelde, i vid forstand, utgjør en  god del av de autoritære tendensene, se http://www.anarchy.no/oslo.html  , som det må prioriteres å bekjempes,» slo S. Olsen, landsråd i Norges Anarkistråd, fast i sin Nyttårstale 2010. Videre sa han "Oklarki kan noe forenklet sammenfattes i et ord: Kue..." Norge er ikke et oklarki sett under ett, men lokalt, på enkelte steder, der og da, kan oklarkiet våre fremherskende.

2. I arbeidslivet er kuende, oklarkiske overordnede og topper, o.l., et stort problem. Kuende lærerere og overordnede og mobbende elever, er et stort problem i skolen. Oklarki ellers, spesielt overfor utsatte grupper (som f.eks. pasienter i psykiatrien), er likeledes et alvorlig problem. Oklarki, inklusive mobbing, i skoler, på arbeidplassene og ellers - bl.a. psykatrien, er utbredt og meget sykdomsfrembringende, og sett under ett en viktig, kanskje den viktigste enkeltårsak til sykdom og uførhet i Norge. Vil også minne om at mobbofre på skolen kan få posttraumatisk stresssyndrom og få ødelagt en normal arbeidskarriere helt fra starten.

3. Mobbing på arbeidsplassene er forbudt, jevnfør Arbeidsmiljøloven av 1976, § 12 om det psyko-sosiale arbeidsmiljøet. Mobbing på skolene er også forbudt, jevnfør Opplæringsloven § 9a-3 andre ledd. Det er også mange paragrafer i straffeloven som forbyr oklarki, pøbelvelde i vid forstand. Når det gjelder oklarki i form av vanlig vinnings- og voldskriminalitet er det mange som blir dømt, men få er dømt for brudd på de nevnte paragrafene i Arbeidsmiljøloven og Opplæringsloven. Man må derfor si at det er nærmest fritt fram og strafffrihet for mobberne. Dette er stort sett sovende paragrafer. Kan de vekkes? Ja, via OFOM, se avsnitt 4-6.

4. Når det gjelder mobbing på arbeidsplassene, kuende overordnede inklusive toppsjefer, så har oklarkiet en sterk tendens til å reprodusere seg. Kuende, oklarkiske sjefer ansetter folk som hundeaktig "sleiker oppover og bjeffer nedover" som sine mellomledere, og når det skal ansettes en ny toppsjef, velges ofte en av disse mellomlederne som etterfølger. Folk på grunnplanet som er av typen "sleiker oppover og [vil] bjeffe nedover" favoriseres, og de kan også mobbe. De kan bli de neste "korporaler". Dermed fortsetter oklarkiet. Varslere blir kuet til taushet eller mobbes ut. Fagforeningene er tannløse, og kan selv ha mobbeproblemer, jevnfør Vallasaken. Kan de få "gebiss" så de kan tygge disse seige sakene? Neppe alene, men via OFOM.

5. Skal det bli en løsning på mobbing/oklarki problemet må det trolig lages en offentlig faglig [fagforeningslignende] organisasjon med mobbekompetanse, OFOM, hvor alle varslere og folk som blir mobbet kan henvende seg, og få fri rettshjelp og annen hjelp, samt at mobberne/oklarkene får personlig økonomisk erstatningsansvar som svir og i tillegg fengsel, via rettssystemet, når de blir avslørt og dømt. Dette vil antakelig kreve litt justering av lovverket og rettspraksis. OFOM bør også kunne se på ansettelser og bl.a. komme med anbefalinger om hvem som ikke egner seg til overordnede fordi de er av den kuende typen, og samarbeide med vanlige fagforeninger.

6. Dette vil måtte innskrenke arbeidsgivers styringsrett noe. Styringsretten er arbeidsgivers rett til å organisere, lede og kontrollere arbeidsoppgaver, samt retten til å ansette og si opp ansatte; negativt begrenset av arbeidsavtaler, lover, tariffavtaler, hovedavtaler og overenskomster. Hjemmel for styringsretten er ulovfestet rett. Styringsretten er imidlertid forutsatt i en rekke dommer i Arbeidsretten. Men man skal ikke med utgangspunkt i styringsretten kunne kue og mobbe arbeidstakere. Dermed, via OFOM, kan man redusere mobbingen mye og hindre påfølgende sykdom og utstøtelse av arbeidslivet og uførhet.

7. NSB (nå Vy), UD, HiO, (nå Oslo Met) og kommuner med høyt sykefravær (og i psykiatrien), er noen få blant mange organisasjoner man kan rette søkelyset på. Vh. for Norges Anarkistråd, Utenriks-, miljø- og justisråd, A. Quist.

Mer informasjon på http://www.anarchy.no/dialog.html.


DEMOKRATI-IDEALET

Det anarkistiske (= liberale sosial-demokratiske) idealet  - anarkistenes (de liberale sosial-demokratenes) langsiktige økonomisk-politiske mål!

Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov. Dette er essensen av «system og styring uten hersker» = an-ark-i. Dvs. reelt demokrati.


TIL SENTRALE ORGANISASJONER OG INSTITUSJONER I NORGE - NÅ MÅ DERE FØLGE OPP!!!
DIALOG MED MILJØDIREKTORATET.

Dialogue with the Norwegian Environment Agency. Environmentally sustainable i.e. GREEN political-economic policy for the world. Se: http://www.indeco.no/archive/samgrep2.htm.
NB! Both in the short run, and in the longer run. USA & Norway must take the lead! Then the rest of the West and the world globally must follow up!

The latest news from our main consultants, the NØI-INDECO-OSE-NETWORK, see (Click on): http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm.

The situation in USA 2020-21 and later
Click on:
http://www.anarchy.no/ija151.html.

Brune Kort på Regjeringen og PST for å fare med løgn om anarkismen og anarkistene, og for brudd på Oslo-konvensjonen, i Ekstremismekommisjonens rapport.
Se: http://www.anarchy.no/apts.html. AnarkistTribunalets, IATs, hjemmeside: http://www.anarchy.no/iat.html. Se også http://www.anarchy.no/apt.html.

L'Internationale Anarchoféministe: Women's Day 8 March 2024. Click on: http://www.anarchy.no/iaf.html & http://www.anarchy.no/maf.html.

The situation in Haiti. Click on: http://www.anarchy.no/latina.html. Brown Card to BBC: http://www.anarchy.no/apt.html.

THE SITUATION IN GREECE... Greek revolt - marxist riots and terrorism. Anarchist criticism of the Greek revolt. Never forget: Anarchy is optimal order! For anarchist action! http://www.anarchy.no/greek.html.

Anarchism in Taiwan, which is quite strong, see (Click on): http://www.anarchy.no/ija150.html.

AD KONGENS FERIEREISE TIL MALAYSIA MED FLY FRAM OG TILBAKE. KONG HARALD ER ET MILJØSVIN. HAN BØR GÅ AV NÅ. "også syden-reiser må det bli mye mindre av."

"NB! Bruk av avgifter og subsidier for å rette opp dysfunksjoner i markedsøkonomien er velkjent , og må intensiveres. Store avgifter på all transport som er fossilt-basert og subsidier på bl.a. kortreist mat etc. uten nevneverdig bruk av fossilt drivstoff. Det må bli dyrere med import = eksport i verden totalt. Handelen må ned og også syden-reiser må det bli mye mindre av. Fram for kort-reiste løsninger. Å jobbe fra hjemmekontor, med video-konferanser og telefon-møter, må utvikles videre til masseløsning for folk flest. Fabrikker med roboter med Artificial Intelligence, som fjernstyres hjemmefra, er noe en raskt bør se nærmere på. Veiprising (TØI-forslag fra gammel kollega på TØI, Lasse Fridstrøm, ser bra ut) støttes, men transportmengden totalt må også mye ned. Arbeidsplasser må legges i hovedsak der hvor folk bor, pendling bør ned og helst helt bort, som nevnt over. Etc. Etc." Fra Samgrep2 av J-HØ.

MVH FOLKERÅDET – NACO. PS. NORGE BØR NÅ BLI REPUBLIKK.

SISTE NYTT FRA PSYKIATRIFRONTEN: DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) VED MARGRETHE STENSSON OG HALVOR KJELLESVIG HAR FÅTT BRUNE KORT FRA ANARKIST-TRIBUNALET, SE: http://www.anarchy.no/apts.html.


NORGE BLIR MER AUTORITÆRT, DVS. LAVERE ANARKIGRAD. DENNE UTVIKLINGEN MÅ STANSES OG REVERSERES RASKT. MER ANARKI NÅ!!!

13.02.2024. Det er knyttet stor spenning til IIFOR’s nye analyse av anarkigraden i Norge. Resultatene kommer torsdag 15.02.2024. Blir det økt, uendret, eller nedgang i anarkigraden?
Effektene av klimakrisen neddiskontert, korrupsjon og Folkeranet bl.a. analyseres. IIFOR’s WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html.

15.02.2024. Anarkigraden har gått ned med om lag et kvart prosentpoeng (ca. 0,25%). Forrige anslag var på ca. 54,45%, og det nye anslaget er således på ca. 54,20%, altså fremdeles ca. 54% avrundet. 
Men utviklingen går i feil retning, økt autoritærgrad. Norge må bli mer horisontalt organisert bredt definert, dvs. mer sosialisme og autonomi i vid forstand, for at anarkigraden skal øke.
Estimatene er noe usikre, men angir en sannsynlig tendens. IIFOR. Kilde: AIIS.

APROPOS IIFORS ANALYSER AV UTVIKLINGEN I ANARKIGRADEN I NORGE. BRUNE KORT FRA ANARKIST-TRIBUNALET BIDRAR I NEGATIV RETNING...
NRK OG TV2 ER VERSTINGER. DE BRUNE KORTENE ER PRESENTERT PÅ FØLGENDE LINKER: http://www.anarchy.no/iat.html; http://www.anarchy.no/apts.html; http://www.anarchy.no/apt.html.


DET KOKER I NORGE. TOPP-POLITIKERNE HAR STORT SETT NULL TILLIT FRA FOLKET – DA SETT I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR.
DET ER FOR MANGE AUTORITÆRE MAKTMENNESKER MED PSYKOPATISKE TREKK I TOPP-POLITIKKEN. VESENTLIG AUTORITÆRE MARXISTER OG POPULISTER OG LIBERALISTER! DETTE MÅ BORT!!!

FOKUS PÅ LEDELSEN I NORSK POLITIKK – NEI TIL AUTORITÆRE OG STØTTE TIL RELATIVT FRIHETLIGE; SE: http://www.anarchy.no/neitil.html.

02.04.2024. 1. mai hevder nestleder i Arbeiderpartiet og Sosial- og omsorgs-statsråd Jan Christian Vestre at statsminister Jonas G. Støre er SJEFEN, med store bokstaver, og dette er forsåvidt riktig når det gjelder ansvaret i Statsrådet, men i et reelt demokrati, hvor styringen går signifikant nedenfra fra FOLKET, grasrota og OPP, er det i betydelig grad FOLKET, inkludert anarkistene, som er den egentlige SJEFEN. Det skal Vestre merke seg, ikke antyde at styreformen i Norge er HERSKING, fra TOPPEN OG NED, som i EU, Iran, Russland og Kina.

Styreformen i Norge er reelt demokrati (= anarki) signifikant, med ca. 54 % anarkigrad = demokratigrad, dvs. styringen går mer, fra FOLKET, nedenfra og OPP, enn omvendt, OVENFRA og NED. Skjønner ikke Vestre det, bør han gå ut av politikken med en gang. Han må høre på og ta innover seg det FOLKET inklusive anarkistene sier og mener, ellers er ikke Vestre moden for jobben. Folkets innflytelse på styringen skjer i hovedsak via dialogen i det offentlige rom, via direkte aksjoner inkludert folkeavstemninger og via stortings- og lokalvalg. Mvh Folkerådet, Norges Anarkistråd (NACO). Kilder: Intervju med TV2 1. mai og AIIS.

07.05.2024. VI HOLDER FAST PÅ BYRÅD FOR OSLO - NEI TIL BYREGJERING, OG STATSRÅD FOR LANDET, IKKE REGJERING. I NORGE GÅR STYRINGEN MER NEDENFRÅ, FRA FOLKET OG OPP, ENN OVENFRA OG NED, OG DA PASSER DET SEG IKKE MED REGJERING = FRA TOPPEN OG NED. MVH NACO

28.02.2024. Aksjesaken: Solberg får sterk kritikk, Brenna må gå av, alle korrupte må ut…, se: https://www.nrk.no/norge/aksjesaken_-solberg-far-sterk-kritikk-1.16781592. Kilde: NRK.

05.03.2024. Historisk vedtak på Stortinget: Sterk kritikk mot Jern-Erna Solberg, mens Ap-nestleder Tonje Brenna risikerer nye runder i kontrollkomiteen, se: https://www.nrk.no/norge/historisk-vedtak_-sterk-kritikk-mot-solberg-1.16790577. Kilde: NRK. NACO: Begge bør ta til vettet og gå av, Jern-Erna som Høyreleder og statsminister-kandidat, og Brenna som statsråd og Ap-nestleder. Kilde: AIIS.

Sandra Borch, juksemaker, må gå av og følge O. B. Moe og gå ut av politikken, ikke stille til valg til stortinget neste gang. NACO 19.01.2024
PS. Litt senere melder Borch på NRK2 at hun går av som statsråd for forskning og høyere utdanning ved Kunnskapsdepartementet.
(Jukset ble initialt avslørt av E24.)

02.02.2024. Sp-lederen Trygve Slagsvold Vedum vil gi Sandra Borch en ny sjanse. Jukset er for grovt til dette.
Hun må følge O. Borten Moe å gå ut av politikken. Vi kan ikke ha så moralsk korrupte politikere i toppen.
NACO.

14. mars ble det klart at Sandra Borchs masteroppgave annulleres på bakgrunn av fusk. Men Borch står fritt til å skrive en ny masteroppgave når enn hun vil, i motsetning til andre som blir tatt for fusk. Hvorfor det? Kilde: AIIS.

11.04.2024. ETTER UTVIKLINGEN I KJERKOLSAKEN ER ARBEIDERPARTIET NÅ KJENT SOM JUKSEPARTIET!

12.04.2024. SISTE NYTT I KJERKOLSAKEN: INGVILD KJERKOL GÅR AV SOM STATSRÅD I HELSE- OG OMSORGS-DEPARTEMENTET.

21.01.2024. Ingvild Kjerkol (Ap), Helse- og omsorgs-statsråd, har praktisk talt sikkert begått samme type juks som Sandra Borch, og Folkerådet (NACO) krever at hun følger Borchs eksempel og går av mv. Kilde: AIIS.

11.04.2024. NRK melder at Kjerkols masteroppgave er underkjent for juks. Hun er fratatt mastergraden. Nå må hun gå av og følge Borten Moe og gå ut av topp-politikken. For godt! Kilde: AIIS.

Mer om Kjerkols juks, se (klikk på): https://www.vg.no/tag/ingvild-kjerkol. Kilde: VG.

TROND GISKE ER EN MORALSK KORRUPT POLITIKER. ARBEIDERPARTIET HAR INGENTING LÆRT NÅR HAN NÅ ER REHABILITERT OG PÅ VEI OPP IGJEN. HAN MÅ HELT UT AV POLITIKKEN, JO FØR JO HELLER!!!
HILSEN FOLKEBEVEGELSEN WEB http://www.anarchy.no/boikott.html.

Trond Giske er moralsk korrupt. Han må helt ut av politikken. Vi har ikke glemt sex-skandalene. Dette er Giske-saken. Flere varsler om seksuell trakassering mot nestleder Trond Giske, se: https://www.vg.no/spesial/2018/giske-saken/. Kilde: VG.

FOLKEBEVEGELSEN: VI VIL HA ALLE KORRUPTE POLITIKERE UT AV STORTINGET OG STATSRÅD OG AT DE FØLGER BORTEN MOE OG IKKE STILLER TIL GJENVALG VED DET KOMMENDE STORTINGSVALGET... STØRE, TAJIK, GISKE, SOLBERG, ETC. - ALLE SAMMEN! RYDD OPP NÅ! SNART!

FOLKEBEVEGELSENS WEB: http://www.anarchy.no/boikott.html ... ER OPPDATERT!

06.05.2024. Anette Trettebergstuen (AP) måtte sommeren 2023 trekke seg som kultur- og likestillingsminister etter å ha brutt habilitetsregelverket og utnevnt to venner til styreverv. Hun har sittet på Stortinget siden 2005. Trettebergstuen følger Borten Moe og tar ikke gjenvalg ved stortingsvalget 2025. Enda en steinkorrupt politiker går ut av topp-politikken. Kilde: VG.

Mye å ta tak i. Forståelsen av habilitet har vært for dårlig over tid på toppen av norsk politikk. Det er rett og slett mye å ta tak i. De ulike skandalesakene viser det på hver sin måte. Se: https://www.nrk.no/ytring/mye-a-ta-tak-i-1.16628203. Kilde: NRK.

FOLKEBEVEGELSEN: VI VIL HA ALLE KORRUPTE POLITIKERE UT AV STORTINGET OG STATSRÅD OG AT DE FØLGER BORTEN MOE OG IKKE STILLER TIL GJENVALG VED DET KOMMENDE STORTINGSVALGET... STØRE, TAJIK, GISKE, SOLBERG, ETC. - ALLE SAMMEN! RYDD OPP NÅ! SNART!

13.11.2023. JERN-ERNA SIER HUN VIL FORTSETTE SOM HØYRELEDER OG STATSMINISTERKANDIDAT. JERN-ERNA ER HELT UTEN DØMMEKRAFT. JERN-ERNA UTVISER NULL DØMMEKRAFT. JERN-ERNA UTVISER TOTAL MANGEL PÅ DØMMEKRAFT...

RYK OG REIS JERN-ERNA OG TA HØYRE MED DEG!!!

AKTUELL NORSK POLITIKK ER OPPDATERT. SE NEDENFOR. KOMMENTAR TIL STATSBUDSJETTET 2024. DET STORE FOLKERANET. DET MÅ TA SLUTT. SPESIELT TIL SV SOM BAKGRUNN TIL FORHANDLINGER OM STATSBUDSJETTET, OG AP-BRENNAS ARBEID MED NYTT PARTIPROGRAM. MVH ANNA QUIST (JEG HAR STEMT PÅ AP I MANGE ÅR, OG REGNER MEG DERFOR SOM MENINGSBERETTIGET) & JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE, MEDLEM I SENTERPARTIET.
NB! FOLKEBLADET HAR FLERE LINKER MED AKTUELT OG RELEVANT STOFF. KLIKK PÅ OG LES DETTE OGSÅ!!!

DET STORE FOLKERANET (SE NEDENFOR) HAR PÅGÅTT I FLERE ÅR. OG FOLKET HAR BLITT FRASTJÅLET MANGE MILLIARDER NOK SOM HAR GÅTT TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR. NÅR SKAL DETTE TA SLUTT?

Folkeranet fortsetter nok i 2024. Enkelte økonomer tror på realinntektsvekst for husholdningene i 2024. Dette er ikke umulig, men det betyr ikke at Folkeranet stopper.
Realinntektsveksten kommer nok på Øvrigheten, mens Folket blir ranet som før.

TOPPLEDERNE JONAS G. STØRE (AP) OG JERN-ERNA (HØYRE) MÅ GÅ AV, SE ETTER KOMMUNEVALGET (KLIKK PÅ): http://www.anarchy.no/kommunevalget2023.html. DETTE ER ET FOLKEKRAV!!! DE HAR ANSVARET FOR INHABILITETS-SKANDALENE OG MERE!!! OG MÅ HOLDES ANSVARLIGE!!! OG TA ANSVARET OG GÅ AV!!! UT , SNART!!!

NB! BNP VOKSER, REAL-LØNNEN SYNKER. GRASROTA = GRUNNPLANET DVS FOLKET - I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR, FÅR MINDRE. ØVRIGHETEN, DVS BYRÅKRATIET I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR FÅR MER. DETTE FOLKERANET MÅ TA SLUTT.
FOLKERANET MÅ TA SLUTT. Alle i Aps nye sentralstyre har millionlønn. Gini-indeksen gikk ned fra 26% til 25% i perioden 2015 til 2020. Inntektsforskjellene gikk altså litt ned. Nå har de sannsynligvis økt igjen, kanskje til 27% i Gini-indeks. Vanstyre.
FOLKERANET MÅ TA SLUTT. KORRUPSJONEN, BÅDE LOVLIG OG ULOVLIG, MÅ BORT. Korrupsjonen på Stortinget og Statsrådet når nye høyder. Husk! Tidligere Stortingspresident Eva Kristin Hansen fra Ap/DnA jukset med pendlerbolig. G. Hernes: Klokkene ringer for Støre.
FOLKERANET MÅ TA SLUTT. I korrupsjonsbegrepet i vid forstand inngår også lovlig korrupsjon der personer med makt bruker makten sin til å lage lover som gir personlige fordeler økonomisk og/eller politisk/administrativt. Dette må bort.
FOLKERANET MÅ TA SLUTT. KORRUPSJONEN PÅ STORTINGET OG I STATSRÅDET, BÅDE ULOVLIG OG LOVLIG. MÅ BORT! STRAKS!

JERN-ERNA MÅ GÅ. NÅ! SNART! OGSÅ J.G. Støre og Anniken Huitfeldt må gå av raskt. DETTE ER SLO AV SAMME SLAGET!!!!

Mvh Folkerådet - Skyggekabinettet - Norges Anarkistråd - The Norwegian Anarchist Council – NACO <fb@anarchy.no>

PS. 16.10.2023. Anniken Huitfeldt får fyken som utenriksminister, etter press fra bl.a. Folkerådet (NACO).

12.04.2023. Gudmund Hernes: Klokkene ringer for Støre. Folk er ikke opptatt bare av priser og hverdagsstrev. De vil vite hvor partiet vil ta landet og være sikre på at det ikke kjøres i motsatt retning, skriver Gudmund Hernes –  sentral old timer AP/DnA-mann. Kilde: Morgenbladet.

26.04.2023. Million-gjengen: Alle i Aps nye sentralstyre har millionlønn, se: https://www.vg.no/nyheter/i/abyj8M/million-gjengen-alle-i-aps-nye-sentralstyre-har-millionloenn. Kilde: VG.
HOVEDFEILEN VED AP ER AT LEDELSEN TILHØRER OVERKLASSEN I MAKT OG PENGER.

09.06.2024. NRK Dagsrevyen melder om at toppleder i Norges Skiforbund, Tove Moe Dyrhaug, får 1,7 millioner NOK i godtgjørelse. Dette er helt uhørt, selv om det er lovlig korrupsjon. Dette er et hån mot alle frivillige som jobber gratis for å fremme masseidretten. I fremtiden må det vises moderasjon.

18.11.2021. Korrupsjonen på Stortinget når nye høyder, der også Stortingspresidenten Eva Kristin Hansen fra Ap/DnA har jukset med pendlerbolig. Nå må det ryddes opp, ellers forsvinner tilliten til stortingspolitikerne en masse. Senere: Stortingspresident Eva Kristin Hansen trekker seg etter det ble kjent at politiet vil etterforske pendlerbolig-sakene. Våren 2022 gikk Hadia Tajik (Ap/DnA) av som statsråd pga. økonomiske misligheter og Odd Roger Enoksen (SP) gikk ut av statsrådet etter sex-skandaler. Korrupsjonen i vid forstand når stadig nye høyder. Tilliten til politiker-toppene blir mindre. Det ser ut til at det er vanskelig å få ryddet opp i korrupsjonen. Dette er ikke greit. I korrupsjonsbegrepet i vid forstand inngår også lovlig korrupsjon der personer med makt bruker makten sin til å lage lover som gir personlige fordeler økonomisk og/eller politisk/administrativt.


Antiterrorism 2

The fight against the terrorist ultra-authoritarian fascist Hamas-regime - for a free Palestine

Crush the ultra-fascist Hamas-regime in Gaza!

Direct action to oust Bibi and his reactionary authoritarian government!

AI/IFA & ACAME

Supplement to IJ@ 4 (31), http://www.anarchy.no/ija431.html , with anarchist point of view.

The document Antiterrorism 2 - click on: http://www.anarchy.no/antiterrorism2.html.
This file is updated when something important happens!

30.01.2024. US, Iran proxy war at turning point after American troops killed, see: https://www.france24.com/en/live-news/20240130-us-iran-proxy-war-at-turning-point-after-american-troops-killed. Source: France 24.
AI/IFA & ACAME: Chrush the priest rulers in Iran. Support the People’s revolution in Iran.
Source: AIIS. More information at IJ@ 2 (39) The situation in Iran, click on: http://www.anarchy.no/ija239.html.
The Peoples' Journal

www.anarchy.no

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

THE ORGAN OF THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY – PGU –  ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO.
LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI BREDT DEFINERT - LIBERTARIAN POLITICAL ECONOMY BROADLY DEFINED.
OGSÅ AVISEN TIL DEN LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATISKE DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 OG VIDERE.
DET PROGRESSIVE POLITISKE SENTRUM - THE PROGRESSIVE MIDDLE IN POLITICS.

THE INTERNATIONAL SOCIAL DEMOCRATIC ALLIANCE =
* LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY *
= Anarchism and anarchy, always including green! Not to be mixed up with marxist socialdemocracy!

The Anarchist International Information Service - AIIS

The official news-agency of the Anarchist International AI/IFA = ANORG GLOBAL

The official pages of The Anarchist International (AI), L'Internationale des Fédérations Anarchistes (IFA),
The International of the Federations of Anarchists (IFA), The International of Anarchist Federations (IAF), The International Federations of Anarchists (IFA), The International Federation of Anarchists (IFA)

International Journal of Organization Research - IJOR/folkebladet/IJ@

THE JOURNAL OF THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY – PGU –  ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009.
Cand. anarch. Ph D Harald Fagerhus is responsible editor of folkebladet. Responsible for the scientific content is the INDECO-network. The fb/IJOR-Group of Divisions/Companies/Organizations, a.k.a. fb-IJOR-Konsernet (in Norwegian), ANORG-GLOBAL, see (click on:) Links below.

Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here!

Links / Search

The anarchists call on the international newsmedia to report fairly and objectively about anarchy, anarchism, anarchist and anarchists!

1. The authoritarian travesty of "anarchy" = ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, and "anarchists" = ochlarchists/ochlarchs is hard to stop... Authoritarians: Marxists, liberalists and populists/fascists all have an interest in calling ochlarchy "anarchy" and ochlarchists/ochlarchs "anarchists". And their authoritarian newsmedia/propaganda stations, say BBC marxist, CNN liberalist, etc. mostly postulate this travesty, i.e. authoritarian Orwellian "1984" newspeak. In these cases they deserve a Brown Card.

2. Anarchy is in reality and objectively seen a system significantly without archs, ochlarchs/ochlarchists included, i.e. a system with relatively small rank and income differences, orderly (optimal order, and not chaos) and efficient, also environmentally. Anarchy is real democracy - from the people and upwards, significantly, and always including green. Anarchists are real democrats = liberal socialdemocrats. The people, seen as a class, are the grassroots in contrast to the superiors in rank and/or income, the pyramid that in reality is the state/government, if significant i.e. top heavy, and it is probably always inefficent. Anarchism and anarchist strategy are to change the societal organization in horizontal direction, as members of the people, not attacking persons or things... More and more... Until complete horizontal organization is achieved, as an ultimate aim.

3. The word anarchy origins from greek. The prefix "an" means "negation of" as in anaerobe versus aerobe and "arch" means "superior, i.e. in contrast to subordinates", as in archbishop, archangel, archduke, arch villain, etc. Thus anarchy, anarchism, anarchist, a.s.o., mean coordination on equal footing, without superiors and subordinates , i.e. horizontal organization and co-operation without coercion, ideally or practically. Anarchy, [an-arch]-y means [an = without, arch = ruler(s)]-y = system, management as in monarch-y. Thus anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s), i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery". That is economic and political/administrative, societal, management from the people, grassroots, and upwards - significantly, without a top heavy pyramid in rank and/or income, i.e. without a top - down approach, without ochlarchy/ochlarchists/ochlarchs and other archs, significantly.

4. Anarchism means anarchist, i.e. non-authoritarian, non-ochlarchical means and methods, as well as anarchist ends and aims. There must be consistency between means and ends. This is the only strategy that works. The real aim is in general the consequences of the use of the means involved, not some ideological manifesto with good intentions, if any. The only violence anarchists accept is violence, proportionate, in self defense, i.e. not ochlarchist or other authoritarian actions. Anarchist actions are actions consistent with the here mentioned framework, i.e. non-authoritarian and non-ochlarchical, and not marxist, liberalist or populist/fascist, and nothing else.

5. When mislead youths and similar adopt this travesty and call themselves "anarchists" and do ochlarchy, and the main media reports more or less uncritical in the same way, the vicious circle is complete. The difference between ochlarchs/ochlarchists and anarchists is per definition dependent on what you do, not what you say you are or flag! There is no panacea to break this circle, but it is not unbreakable. www.anarchy.no has about 15 000 visitors and 50 000 hits per month, and a lot of other websites have the same information. In the long run we will break the vicious circle, but it would certainly help if the main media sometimes let our objective information about anarchy vs ochlarchy and anarchists vs ochlarchists/ochlarchs pass on to their audience...

6. For objective information and updated news about anarchy, anarchism and anarchists, read www.anarchy.no and similar websites world wide! The first main newsstation that makes use of the word ochlarchy and reports objectively about this matter will receive a large Black Star '*' from IAT. But that will probably take some time. The IAT and anarchists in general are however patient. In the long run anarchy will be everywhere on Earth... The sooner the better... We are on party with the future...

7. To mix up opposites as a) anarchy and ochlarchy and b) anarchists with ochlarchists/ochlarchs, as outdated dictionaries and media often do, is equally authoritarian as mixing up opposites as peace and war, as Big Brother did in Orwell's "1984" newspeak. It should be stopped, and the IAT-APT in such cases hands out a Brown Card, as free criticism of this authoritarian tendency. The Anarchist International, AI, and the International Anarchist Tribunal included the Anarchist Press Tribunal, IAT-APT, call on the international newsmedia and mandated persons to report fairly and objectively, and not with authoritarian newspeak, about anarchy, anarchism, anarchist and anarchists.

8. Chaos, disorder, mob rule (narrowly defined), lawlessness, the law of the jungle, criminality, riots, vandalism, arson, theft, corruption, drugs, mafia, terrorism, autocratic rule, the right to the strongest, antisocial tyrannic behavior, etc. i.e. different types of superiors and subordinates, a top - down approach. The Greek rooted word for mob rule is ochlarchy. Ochlarchy is also used as a common word for all the authoritarian evils mentioned above i.e. mob rule broadly defined.

9. People doing ochlarchy, i.e. ochlarchists/ochlarchs, are clearly authoritarian. They may be liberalists, fascists or marxists, practically certain not anarchists. If anti-capitalist, they are authoritarian socialists, i.e. marxists - leftists or leftwing extremists, not anarchists, although they may falsely try to pose as such, i.e. provocateurs, or wrongly be called so by the media. The media should call such ochlarchists marxists, leftists, leftist groups or leftwing extremists, because that is what they are, not anarchists! Anarchists are in the middle and upwards on the economic-political map, they are not leftists or rightists, not leftwing or rightwing extremists.

10. For more information about the Brown Card and anarchy vs chaos, see (click on) the Oslo Convention and search for anarchy vs chaos at the Anarchy debate/Anarkidebatt. For more information about provocateurs, see the footnote and more at External links.

For information about anarchists vs ochlarchists, see http://www.anarchy.no/ija136.html and http://www.anarchy.no/ija133.html.

IAT-APT homepage: http://www.anarchy.no/iat.html.

What is an extremist, person or organization, really?

1. An extremist, person or organization, is the same as totalitarian on the EP-map, i.e. with more than 666 per thousand, or about 67%, authoritarian degree. Leftwing extremists or just left extremists to the left of the middle of the map, and rightwing extremists or just right extremists to the right of the middle.

2. We see on the EP-map (click on System theory and economic-political map) that leftwing extremists are leftist ultra-fascists, most of left fascists, some leftist populists, a little more than half of the state-communists (leninists and maoists), and about 1/3 of left socialists. Rightwing extremists are rightist ultra-fascists, most of right fascists, some rightist populists, a little more than half of the conservative liberalists, and about 1/3 right liberalists. These figures refer to types of system, not number of persons. Anarchists are far from extremists , they are from the middlepoint and upwards on the map, not far left or far right, with 50% or less authoritarian degree. Extremists and totalitarians are practically certain either marxists, populists/fascists or liberalists, never anarchists.

3. Extremism typically also has social psychological roots. Keywords are mass hypnotic suggestion, totalitarian personality disorder, physical and psychical violence, a paranoid twisted travesty of reality, and ochlarchy (mob rule broadly defined) including criminality. Typically present is a form of charismatic leadership in the meaning a special quality of leadership that captures the popular imagination and inspires unswerving allegiance and devotion. Totalitarian personality disorder typically appears among both leadership and followers, rank and file, although sometimes in different forms. It may also appear at a single person or small sects, and in polyarchical networks. The main hallmark of totalitarian personality disorder is a significant will to cow, broadly defined, or support for such people or organizations. Typically is also complaining about hostility or mobbing, i.e. ochlarchy, when exposed to free, matter of fact criticism.

4. Political extremism is typically use of,  or threat of use of, violence against persons and/or things, to achieve political aims. Political extremism is authoritarian, ochlarchist (ochlarchy = mob rule), the opposite of anarchist, according to the Oslo Convention. Persons doing political extremism are ochlarchists, the opposite of anarchists, and are thus expelled from the anarchist movement, regardless of  what they may claim to be. Such ochlarchist infiltrators to the anarchist  movement, get an expelling Brown Card from the International Anarchist Tribunal, for breaking the Oslo Convention. The only violence accepted by anarchists is violence, proportionate, in self defense, i.e. not political extremism. Anarchism is neither pacifism, nor political extremism, terrorism included. The anarchists condemn all forms of extremism.


ANARKISTENES "SVARTE STJERNE" TIL JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE ALIAS TIMIAN SABATINI FOR ARBEIDET MED SAMGREPS-MODELLEN OG -POLICY

12.01.2024 besluttet IAT enstemmig å tildele en "Black Star", til anarkisten Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini, for arbeidet med Samgreps-modellen (Eng. Cogrips-model) og -policy, etter forslag fra Anna Quist. Modellen og policyen er sannsynligvis den eneste farbare veien for å få løst klima-krisen, som er sak nr. 1 på anarkistenes dagsorden. Modellen og policyen er også vedtatt som resolusjon fra Anarkist Internasjonalens 17. kongress, se http://www.anarchy.no/17aicongress.html. Vedtaket ble gjort med «General Consent», og er anarkistenes viktigste kampsak fremover.

ANARKISTENES "SVARTE STJERNE" TIL JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE ALIAS TIMIAN SABATINI

IAT er det Internasjonale Anarkist-Tribunalet, se http://www.anarchy.no/iat.html og http://www.anarchy.no/apts.html - og den Svarte Stjerne, Black Star, er anarkistbevegelsens høyeste utmerkelse. Folkebladet gratulerer J-HØ.


VÅR FREMSTE RÅDGIVER JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE ALIAS TIMIAN SABATINI RUNDER 3/4 ÅRHUNDRE DEN 21.12.2023. VI GRATULERER. MVH HARALD FAGERUS, ANSVARLIG REDAKTØR FOR FOLKEBLADET.


ANARKISTEN OG ARTISTEN OLE PAUS ER DØD

Redaktøren av anarkistbladet Svarte Fane ved UiO, visesangeren Ole Paus er død, 76 år gammel. Anarkistisk Universitetslag minnes den store anarkisten Ole, og kondolerer til familie og venner.

LITT HISTORIKK

Anarkistisk Universitetslag har sine røtter tilbake til slutten av 1960-årene, som en uformell gruppe av anarkister ved Universitetet i Oslo. Den libertære progrockgruppen (progpønke-band) FABS (Det Føderalistiske Anarkistiske Beat Sambandet) spilte på flere studentfester, frihetlige folk fra Kultursyndikatet som studerte ved UiO var med i fagkritikk og aksjoner, og anarkistbladet Svarte Fane med visesangeren Ole Paus i redaksjonen, ble utgitt. Tidlig på 1970 tallet deltok anarkister i Grønt Gras og i Folkebevegelsen mot EF. Anarkisten Jens Bjørneboe gjestet studentsamfunnet. På midten av 1970-tallet ble det gitt ut et "Teoretisk tidsskrift for frihetlig analyse" (Rådsmakt) med Arvid Weber Skjærpe og Terje Røli i redaksjonen. Det ble trykt av Universitetsforlaget. Arvid Weber Skjærpe var også redaktør av Universitas en periode. Flere anarkister arbeidet i Grønt Gras utover på 1970-tallet. Anarkisten Andreas Hompland var primus motor i anarkistorganet Folkebladet, som ble utgitt fra og med 1971. 12.12.2023. Kilde: AIIS/AU/AIUF.

Fra: http://www.anarchy.no/aunytt.html - AUs web: http://www.anarchy.no/au.html.

PS. 13.12.2023. HEI KOMPASS - NRK. OLE PAUS VAR INTELLEKTUELL NYSGJERRIG OG AGNOSTIKER. HAN VAR IKKE KRISTEN, JEVNFØR KRITIKKEN AV MAGNE BONDEVIK. AU/AIUF.


Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

FOLKERÅDET - NORGES ANARKISTRÅD (NACO) UTTALER:

Om pressestøtten inklusive fritak for merverdiavgift og Folkebladet. Alle andre aviser, unntatt Folkebladet, er føyelige nikkedukker for STATEN.

Pressestøtte er økonomisk bidrag fra STATEN (sentral-administrasjonen) til norske aviser. Offisielt kalles den også mediestøtte. Den direkte pressestøtten ble opprettet i 1969 og har offisielt vært et virkemiddel for å opprettholde en allsidig og desentralisert presse i Norge. Men denne støtten innebærer også kontroll fra Statens side over media. Den indirekte støtten i form av fritak for merverdiavgift har kommet alle aviser til gode, også de ledende nummer 1-avisene med god økonomi. Støtten gjør at media ikke tør å komme med annet enn marginal kritikk av Staten. Den eneste avisen som virkelig tør å utfordre Staten er Folkebladet, som ikke mottar noen som helst støtte fra Staten. Det er bl.a. på tide å kutte ut fritaket for merverdiavgift. Kommer dette i statsbudsjettet når det blir vedtatt? For en fri og Statsuavhengig presse i Norge!


The Israel-Gaza conflict

The fight against the terrorist, ultra-authoritarian fascist Hamas regime - for a free Palestine
See Antiterrorism 2- click on http://www.anarchy.no/antiterrorism2.html. Latest news at the bottom of this file.

Fra: Folkebevegelsen <fb@anarchy.no>
Sendt: fredag 19. januar 2024 10:28
Til: NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; NRK KONTAKT <info@nrk.no>; NRK KONTAKT <info@nrk.no>; NRK TV Vestfold <nrk.vestfold@nrk.no>; NRK TV Østfold <ostfold@nrk.no>; NRK Alltid Nyheter <alltid.nyheter@nrk.no>; NRK Urix <urix@nrk.no>; TV2 <tips@tv2.no>; TV2 Nyhetstips <nyss@tv2.no>; pressemelding@tv2.no
Emne: Folkebevegelsen støtter at Israel får delta i Melodi Grand Prix. De ble angrepet av Hamas' terror, og mange ble drept. De som vil ha Israel ekskludert fra MGP støtter indirekte Hamas. Israel har heller ikke begått folkemord eller krigsforbrytelser i Gaza!

Folkebevegelsen støtter at Israel får delta i Melodi Grand Prix. De ble angrepet av Hamas' terror, og mange ble drept. De som vil ha Israel ekskludert fra MGP støtter indirekte Hamas. Israel har heller ikke begått folkemord eller krigsforbrytelser i Gaza. De døde dreier seg om Kollateral ødeleggelse, som ikke er folkemord eller brudd på krigens lover. Situasjonen var og er helt annerledes for Russland, som er ekskludert fra EBU og derfor ikke får delta. Teknikalitetene til EBU spiller bare formelt en rolle. Det over er realiteten.

Mvh Folkebevegelsen


DIREKTE AKSJON: Hva er egentlig det? Det er borgerkrig mot de kriminelle bandene i Sverige, se http://www.anarchy.no/afis.html. Vi må unngå lignende i Norge. Anarkistene krever både mer forebyggende tiltak og direkte aksjon fra politiets side.


THE ANARCHIST INTERNATIONAL
www.anarchy.no
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ORGANIZATION RESEARCH
http://www.anarchy.no/iifor.html
- IIFOR P.B. 4777 Sofienberg N- 0506 Oslo - Norway

DIRECT ACTION DEFINED!

Direct action - definition

1. Direct action defined as an anarchist ideal principle.

At the second Nordic IFA/IAF congress in Oslo 1983, the following resolution was unanimously decided upon, regarding direct action as an anarchist ideal principle:

Direct action and indirect action. What is really that?
Direct action is the main strategy of anarchism.

An act is a direct action if:

- all persons who are direct, i.e. considerably and concretly affected by the matter (in question) decide on equal footing;
- these persons themselves put the decisions into practice, and take the responsability of realizing the goal.

Both conditions must be satisfied. A direct action is therefore a direct democratic action. A direct action is then an action direct on the matter by those who are directly affected.

If the decisions are made by others than, or by only some of those who are directly affected by the matter in question, the action is not direct. All or most of those who are directly affected, will then be excluded from, or develop an indirect relation to the management of the action. That is a sort of indirect action.

If the matter in question is not approached directly, and the action is based on the purpose being realized by others than those who are are directly affected, the action is also indirect. In other words: if someone makes decisions which affect others direct and/or others than those affected are responible for realizing the purpose of the action, the action is indirect.

2. Direct action in practice.

a) If both conditions in 1. are based on general consent we have the ideal anarchist situation or close to, 90% - 100% flat organization. There are in practice many types of actions that are compatible with 1. If there is no general consent, Libertarian Human Rights for the minority must be secured, etc., i.e. being within the framework of Real Democracy , a bottom - up approach.

b) Direct action may also be used to stop repression and exploitation, i.e. against archs [also criminal] economically and/or political/administrative, a bottom - up approach. There are in practice many types of actions that are compatible with this.

c) In practice there exist degrees of direct vs indirect action, and an action must be significantly direct, i.e. equal to or more than 50% direct, to be accounted for as a direct action. Thus there must be a significant approximation to the ideal anarchist principle of direct action, see 1., otherways it is indirect action, i.e. significantly. As mentioned this means a bottom - up approach, influence from the people seen as class in contrast to superiors in rank and/or income - and upwards, significantly, and not the other way around, a top - down approach, significantly. Non-libertarian actions, say, ochlarchical, are clearly not direct actions, but a top - down approach.

d) A direct action may be non-violent or violent, but anarchists only accept defensive violence, proportionate in self defense. Other violent actions are ochlarchy and ochlarchist, and not anarchistic. See also Antimilitarism - an anarchist approach, IJA 2 (38), and the Anarchist International Security Council, AISC, for direct action in self-defense matters. Terrorism is never a direct action, it is clearly a top - down approach. But sabotage and even killing in pure self defense of aggressive, attacking murderer(s), alone or with allies - if there is no other option - are direct action, a significant bottom - up approach. Terrorism is a form of ochlarchy, and as indicated very much a top - down approach, it is ultra-authoritarian and extremist, and not anarchist. Violence is an evil that should be used as little as possible.

e) Examples of non-violent direct actions are non-ochlarchical: e-mail campaigns, use of Websites, petitions and similar, also with lists of people signing up for the resolution, dialog, direct negotiation and arbitration, leaflets and books etc., stands, street demonstrations, rallies, co-operatives, self-employed and networks of self-employed, strikes - also general strike and workplace occupation strike, as long the strike does not go against life or health, boycott, sitins and blockades and sabotage in the meaning of working slow, referendum and direct democracy in general. See also point 2. a) and b).

Political or industrial direct actions are intended to have an immediate and noticeable effect that will influence a political administration or an employer. Anarchists' political/administrative and economic direct actions are actions for changing the societal organization in horizontal direction, and thus not violent attacks on persons and things, which are a top - down approach - economically and /or political/administrative [except in self-defense matters, see above].

This is the only strategy that works, there must be consistency between aims and means. The real aim is in general the consequences of the use of the means involved, not some ideological manifesto with good intentions, if any. Attacking persons and things will in general not change the societal organization in horizontal direction. In general, even if you kill the top boss, he or she will always be replaced by a new one on the top, perhaps even more authoritarian, and there is no shift of the societal organization in horizontal direction. Thus it is not anarchistic.

Resolution, decided with general consent, by:
The International Anarchist Congress
The 11th Anarchist Biennial 27-28.11.2010
International Congress-Seminar on Anarchism
The AI/IFA network represents more than 50 000 anarchist world wide
To see the Website of the Congress - Click here!

Back to Homepage
Links
Fra: http://www.anarchy.no/directaction.html og Folkebladet: www.anarchy.no.


Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

KOMMENTAR TIL STATSBUDSJETTET 2024: IKKE SÅ VERST. BURDE VÆRT LITT MER GRØNT EKSPANSIVT, OG MED MER SKATTELETTE TIL DE MED UNDER 700 000 NOK I INNTEKT. BØR ORDNES UNDER STORTINGS-BEHANDLINGEN. SE MER NEDENFOR I ARTIKKELEN OM "AKTUELL NORSK POLITIKK".


SUMMMERMUSIC FROM THE FABS - THE FEDERALIST ANARCHIST BEAT SOCIETY - WITH PLAYLISTS TO FIVE ALBUMS AT YOU-TUBE. SUMMER GREETINGS FROM JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE ALIAS TIMIAN SABATINI, PRIMUS MOTOR OF FABS! CALL +47 92 44 28 22 FOR AN INTERVIEW! CLICK ON: http://www.anarchy.no/fabs.html TO LISTEN TO FABS SUMMERMUSIC!


Folkebladet er oppdatert igjen: Alt fra "Summermusic by the progpunk-band FABS", til psykiatri, "the working poor" i Norge og abort-politikk! Og mye mer.
Noe for enhver smak. Les og bli vis og smart!!!!

Siste nytt: LITT PSYKIATRI. Jens Hermundstad Østmoes kamp mot "sovjetisk-kinesisk psykiatri" i Norge. Verre en Juklerød og Gro sakene. Nå dreier det seg om tilbakevisning av nye løgner fra psykiater Margrethe Stensson (MS) og SFOV. MS = MONSTER! Folkebladet er oppdatert på: Psykiatri. Julefattigdommen - about the working poor in Norway. Climate crisis and green growth. Sweden. US Midterm elections. Aktuell norsk politikk - er oppdatert. Abortpolitikk. Venstres landsmøte. Ad Boris Johnson, Liz Truss and Rishi Sunak, UK. Kina og Hongkong. NRK-kritikk. Kritikk av Rødt & SV. Oslo-skytingen. Gini-indeks for Norge. Anti-dop. WEC. Kosmologi. EU-debatt. NATO - er oppdatert. Åpent brev til Putin er oppdatert. Demokrati-forskningsresultater. The Anarchist Revolution in Burma/Myanmar - is updated. Og mye mer...

Folkeblad-artikkelen LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI er oppdatert igjen. Tilbakevisning av løgner, også nye, fra psykiater Margrethe Stensson = løgnfullt maktmenneske og psykopat = MONSTER i følge Pericles Feressiadis.


LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI
ÅPENT BREV TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (HOD)

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

Sist oppdatert 26.05.2024

Innledning

DET ER FOR MANGE AUTORITÆRE MAKTMENNESKER MED PSYKOPATISKE TREKK I PSYKIATRIEN. VESENTLIG AUTORITÆRE MARXISTER! DETTE MÅ BORT!!!


Kommentar til statsforvalterens, SFOVs, vedtak om tvangsmedisinering av meg J-HØ. Det er fullt av løgn.

Ad medisineringen. Jeg konstaterer at SFOV har økt medisineringen fra 20-60 mg Fluanxol hver 14. dag, hvor det minste tallet som tilsvarer 30 mg hver 3. uke er aktuelt for meg, bivirkningene tatt i betraktning, og inntil 60 mg, dvs .0 – 59 mg hver 3. uke til nå 60 mg «i perioder 55 mg, i forbindelse med oppstemthet 70 mg» hver 3.uke, og «eventuelt med enda høyere medisindose enn du får nå» (som er 70 mg). Dette er uten begrensninger oppover, og det kan bety 90-100 mg Fluanxol hver 3. uke, som er meget skadelig for J-HØ i form av bivirkninger, og er 100% uholdbart.

Og der altså mitt medfødte gode humør = «oppstemthet», nå falskt legges ut som «symptom» på manisk psykose og er gjenstand for «over the top» feilmedisinering. Denne utviklingen er ikke hjemlet i fakta, men basert på løgner fra Margrethe Stenssons side, som SFOV ukritisk slutter seg til. Jeg protesterer på det sterkeste mot denne usaklig baserte utviklingen. Dette kan ikke akseptere og er sterkt imot min fornuftige vilje. Denne medisineringen er oklarki (= pøbelvelde bredt definert) og grov trakassering, og er sterk tortur i bivirkninger.

Ad atferd. Videre står det at jeg har vært utagerende mot medpasienter, truet min sønn på livet, og er selvskadende og suicidal, som alt er løgn. Dette er 100% tilbakevist nedenfor i denne artikkelen «Litt psykiatri og psykologi» i Folkebladet www.anarchy.no og i notatet http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx (som bl.a. beviser at jeg aldri har vært utagerende). Det er også bare å ringe til min sønn, den nærmeste pårørende: Jon på tlf. xx xx xx xx (tlf.-nummeret er her fjernet av personvernhensyn) for å få bekreftet at jeg aldri har drapstruet ham. 10.04.2024.

Siterer fra http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx. Ad utagerende mot medpasienter. Dette er ren løgn. På LDS henvendte jeg meg til og forsøkte å innlede normale samtaler med enkelte medpasienter i en litt spøkefull tone. Dette ble falsk utlagt som «pågående» overfor andre pasienter. Og dette er igjen av Stensson og SFOV falsk utlagt som «utagerende», som om jeg skulle vært plagsom eller voldelig, som er løgn. Denne manipulasjonen med begreper er helt usaklig og løgnfull.

DOKUMENT OM KLAGE TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS FRA PROF. DR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE - PÅ VEDTAK OM INNLEGGELSE PÅ SKJERMET AVDELING POST 4A - LDS. JEG VIL TILBAKE PÅ ÅPEN AVDELING. OG JEG VIL HJEM.

JEG ER INNLAGT PÅ SKJERMING PÅ FALSKT GRUNNLAG, DVS. GRUNNLAGET OG BEGRUNNELSEN FOR SKJERMING ER LØGN. BEGRUNNELSEN FOR SKJERMINGEN: PASIENTEN ER MANISK OG HAR BEHOV FOR MER SKJERMING ETC. SANNHETEN ER AT JEG ALDRI HAR VÆRT MANISK OG HELLER IKKE ER DET NÅ, NOE SOM ER BEGRUNNET 100% KORREKT I NEDENSTÅENDE DOKUMENTASJON. JEG ER IKKE PÅGÅENDE OVERFOR MEDPASIENTER OG HAR IKKE «VRANGFORSTILLINGER OM AT JEG DRIVER KOGNITIV BEHANDLING PÅ MEDPASIENTER». JEG DRIVER OVERHODET IKKE MED KOGNITIV PSYKOTERAPI PÅ LDS, MEN PÅ NØI-INDECO-OSE. JEG ER IKKE INTERESSERT I SOMATISK BEHANDLING PÅ LDS, OG NEKTER DETTE  MED GOD GRUNN. JEG HAR FULL KONTROLL PÅ EN SMULE HYPONATREMI I GÅR OG I DAG. BARE LIGG UNNA, JEG FIKSER DETTE MED Å DRIKKE SALTTILSKUDD SELV. PS. JEG J-HØ HAR I DAG 15.11.2022 KL. 09.30 HATT MØTE MED ANSVARLIG LEGE FOR DET SOMATISKE, SIV BROCKMANN, OG ORDNET OPP, OG VI KOM FREM TIL EN RIMELIG AVTALE ANGÅENDE DEN SMULE HYPONATREMIEN.


OPPDATERING. KLAGE PÅ MARGRETHE STENSSON FORDI HUN IKKE FORHOLDER SEG TIL FAKTA - SANNHET - MEN BESTEMMER AT JEG SKAL HA 70 MG FLUANXOL I TVANGSSPRØYTE I DAG. MED DEN ENESTE BEGRUNNELSEN "DET BESTEMMER JEG"!!!! + KRIMINELL LØGN I SFOVS VEDTAK. 09.04.2024.

JEG J-HØ KAN IKKE HA EN SÅNN «BEHANDLER» SOM IKKE FORHOLDER SEG TIL FAKTA – SANNHET – MEN DIKTER OPP «SYMPTOMER» SOM ER LØGN PÅ AT JEG ER MANISK & PSYKOTISK.
OG OVERKJØRER MEG 100% BASERT PÅ LØGNENE. DETTE ER NORSK PSYKIATRI I ET NØTTESKALL. ULTRA-AUTORITÆRT! TOTALITÆRT! OG EKSTREMISTISK! JEG VIL UT AV DETTE HELVETES-SYSTEMET SÅ FORT SOM MULIG!!!!

KLAGE TIL MARGRETHE STENSSON PÅ 70 MG FLUANXOL I TVANGSSPRØYTE. KRAV OM REDUKSJON TIL 30 MG. KLAGEN ER BEGRUNNET I ARTIKKELEN "LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI".

HEI MS.

DU ØKTE MEDISINERINGEN FRA 55 MG TIL 70 MG PÅ USAKLIG GRUNNLAG, I DET DU MENTE FEILAKTIG AT DET AT JEG SENDER UT MANGE PRESSEMELDINGER FOR FOLKEBLADET SENT OG TIDLIG ER ET SYMPTOM PÅ MANISK PSYKOSE. 
DET ER IMIDLERTID EN DEL AV JOBBEN MIN, ET BETALT KONSULENT-OPPDRAG FOR FOLKEBLADET VED ANSVARLIG REDAKTØR HARALD FAGERHUS, OG HAR IKKE NOE MED MANISKHET OG PSYKOSE Å GJØRE.

SIDEN DU HAR ØKT MEDISINERINGEN PÅ FALSK OG FEIL GRUNNLAG, KREVER JEG AT DOSEN SETTES NED IGJEN. I HVERTFALL TIL 55 MG, ELLER BEDRE TIL 30 MG, HELST TIL 0 MG. JEG FEILER INGENTING MENTALT SIDEN 2015,  BORTSETT FRA BIVIRKNINGER AV TVANGSMEDISINERINGEN, OG TRENGER IKKE ANTIPSYKOTISK MEDISIN OVERHODET.

JEG KREVER AT DETTE GJØRES FRA OG MED I DAG 09.04.2024. ALTSÅ MAKSIMALT 30 MG I TVANGSSPRØYTE I DAG KL 11.30

MVH PROF. DR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE.

PS. J-HØ FIKK IKKE MEDHOLD I KLAGEN PÅ TVANGSMEDISINERING TIL SFOV VED ØYSTEIN HOLMEDAL.
VEDTAKET ER FEIL FORDI DET ER BASERT PÅ EN GROV LØGN OM AT JEG HAR DRAPSTRUET MIN SØNN JON.
DET ER BARE Å RINGE TIL JON PÅ tlf. xx xx xx xx (tlf.-nummeret er fjernet av personvernhensyn) FOR Å FÅ BEKREFTET AT DET ER LØGN.
ØYSTEIN HOLMEDAL ER EN GROV LØGNER OG KRIMINELL SOM KOMMER MED FALSKE ANKLAGER OM AT JEG (J-HØ) HAR DRAPSTRUET MIN SØNN.
SLIK SAKSBEHANDLING FRA STATSFORVALTERENS SIDE ER HELT UAKSEPTABEL.

Fra: The People's Council <ifa@anarchy.no>
Sendt: søndag 7. april 2024 19:13
Til: 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>; 'Marius Nilsen' <Marius.Nilsen@advokat24.as>; 'mn@advokat24.as' <mn@advokat24.as>
Emne: NOTAT TIL TELEFONMØTE MED SFOV 08.04.2024 KL. 10.00. KLAGE TIL SFOV PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK FRA MARGRETHE STENSSON, DIAKONHJEMMET SYKHUS. KLAGEN ER BEGRUNNET I ARTIKKELEN "LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI"

NOTAT TIL TELEFONMØTE MED SFOV 08.04.2024 KL. 10.00

KLAGE TIL SFOV PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK FRA MARGRETHE STENSSON, DIAKONHJEMMET SYKHUS. KLAGEN ER BEGRUNNET I ARTIKKELEN "LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI" PUBLISERT I FOLKEBLADET.

TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV). KLAGE PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK (TMV) FRA MARGRETHE STENSSON, DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS).

JEG, JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE (J-HØ) KLAGER PÅ TMV-ET MOTTATT 15.03.2024 CA. KL 15.15. KLAGEN HAR OPPSETTENDE VIRKNING DA JEG HAR KLAGET INNEN 48 TIMER ETTER MOTTAK AV TMV-ET. KLAGEN ER BEGRUNNET I NEDENSTÅENDE ARTIKKEL PUBLISERT I FOLKEBLADET: www.anarchy.no.

Mvh Jens Hermundstad Østmoe, f. 1948

Adresse: Stolmakergt. 9A, 0551 Oslo

Tlf.: 92 44 28 22

E-mail: indeco@online.no

Web: www.indeco.no

Nærmeste pårørende: Jon xxx tlf. xx xx xx xx. (Fullt navn og tlf. nummer er fjernet av personvernhensyn)

PS. J-HØ klaget først fre. 15.03.2024. NB! Artikkelen i Folkebladet er oppdatert siden dette. Derfor denne nødvendige oppdateringen av klagen.

PPS. J-HØ ønsker Marius Nilsen som advokat.


TIL MARGRETHE STENSSON, DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS). DU MÅ NÅ REDUSERE TVANGS-SPRØYTENE MED FLUANXOL VESENTLIG NED I DOSE.
JEG, J-HØ, ER HELT ØDELAGT OG RISTER SÅ VOLDSOMT AT JEG IKKE KUNNE DRA PÅ MIN SØNN JONS BURSDAG...
DETTE ER ALTSÅ VELDIG PLAGSOMT OG HINDRER NORMALT SOSIALT LIV. SLIK KAN JEG IKKE HA DET.
NÅ MÅ DOSEN NED RASKT, HELST TIL NULL. 70 MG  FLUANXOL HVER 3. UKE ER ALT FOR MYE.
JEG ER HELT FRISK MENTALT, BORTSETT FRA BIVIRKNINGENE AV FLUANXOLEN.

60 mg Fluanxol hver tredje uke betyr tortur av meg på grunn av voldsomme bivirkninger. Bivirkningene er følgende:

70 MG HVER TREDJE UKE ER «OVER THE TOP» I FEILMEDISINERING, OG MÅ OPPHØRE STRAKS.

DET HAR VÆRT 15/55, DVS. CA. 27% ØKNING I BIVIRKNINGENE SIDEN DU UTEN SAKLIG GRUNN ØKTE MEDISINERINGEN FRA 55 TIL 70 MG HVER 3. UKE FRA OG MED 19.02.2024.
JEG TÅLER MAKSIMALT 30 MG FLUANXOL HVER 3. UKE, OG HELST INGEN NERVEMEDISIN I DET HELE TATT!
JEG ER SOM SAGT HELT FRISK MENTALT, BORTSETT FRA BIVIRKNINGENE, OG TRENGER IKKE ANTIPSYKOTISK MEDISIN OVERHODET.
JEG ER BLITT FANGET I PSYKIATRIEN PÅ GRUNN AV MISFORSTÅELSER OG LØGN HVOR ET SCIENCE FICTION EVENTYR OM ROMVESENER JEG HAR SKREVET BLE FEILAKTIG TOLKET OG UTLAGT SOM PSYKOSE I DESEMBER 2019 OG JEG BLE TVANGSINNLAGT.
I OVER 4 ÅR HAR JEG NÅ VÆRT I ET PSYKIATRISK HELVETE AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN (TPH) OG TVANGSMEDISINERINGS-VEDTAK (TMV), MED STORE BIVIRKNINGER OG FEIL OG FLERE TVANGSINNLEGGELSER.
ANDRE NERVEMEDISINER ENN FLUANXOL ER BARE VERRE.
DETTE MÅ NÅ TA HELT SLUTT!!!

MVH JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE  (J-HØ) – 75 ÅR GAMMEL

PS. AT JEG ER EN FREDELIG ANARKIST OG PSYKIATERNE JEG HAR VÆRT «BEHANDLET» AV I HOVEDSAK ER ULTRA-AUTORITÆRE MARXISTER MED SV-EREN MARGRETHE STENSSON (MS) I SPISSEN, GJØR IKKE SAKEN BEDRE.


TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV). KLAGE PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK (TMV) FRA MARGRETHE STENSSON, DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS).

JEG, JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE (J-HØ) KLAGER PÅ TMV-ET MOTTATT 15.03.2024 CA. KL 15.15. KLAGEN HAR OPPSETTENDE VIRKNING DA JEG HAR KLAGET INNEN 48 TIMER ETTER MOTTAK AV TMV-ET. KLAGEN ER BEGRUNNET I NEDENSTÅENDE ARTIKKEL PUBLISERT I FOLKEBLADET: www.anarchy.no.

Mvh Jens Hermundstad Østmoe, f. 1948

Adresse: Stolmakergt. 9A, 0551 Oslo

Tlf.: 92 44 28 22

E-mail: indeco@online.no

Web: www.indeco.no


HEI MARGRETHE STENSSON (MS). INNSPILL TIL NYTT TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK (TMV) FRA DIN SIDE. JEG SYNS DU SKAL KUTTE UT DIAGNOSEN SCHIZOAFFEKTIV LIDELSE FOR DEN ER BEVISELIG FEIL, OG JEG HAR HELLER ALDRI VÆRT MANISK, BEVIS SE NEDENFOR, MVH J-HØ.

AD AT DET BLIR PÅSTÅTT = LØGN, OM AT JEG HAR DRAPSTRUET MIN SØNN JON.

SFOV RINGTE JON PÅ HANS MOBIL I FJOR (2023) OG FIKK BEKREFTET AT JEG, FAR, ALDRI HAR DRAPSTRUET HAM. LIKEVEL DUKKER DENNE LØGNEN OPP I GJEN FRA SFOV OG MS. DETTE MÅ NÅ TA SLUTT!!!!!!!! MVH J-HØ

I DET FORRIGE TPH-VEDTAKET FRA STENSSON ER DET MYE LØGN. DET STÅR BLANT ANNET AT JEG IKKE ØNSKER INDIVIDUELL PLAN. DETTE ER LØGN. JEG HAR ØNSKET DET HELE TIDEN OG HALVOR KJELLESVIG SKAL ETTER EGET UTSAGN JOBBE MED SAKEN. VI HAR OGSÅ ANSVARSGRUPPEMØTER UNDER DEN INDIVIDUELLE PLANEN. DET ER EN DEL AV DENNE.

VIDERE STÅR DET AT JEG HAR GITT SÆD TIL KVINNER PÅ ALDERSPSYKIATRISK AVDELING DA JEG VAR INNLAGT DER. OG AT DETTE SKULLE VÆRE ET SYMPTOM PÅ MANISK ATFERD. DETTE ER TØYS OG TULL OG LØGN. JEG GA NOEN PAPIRKULER, SOM JEG FOR SPØK SA DE BURDE VITE HVOR DE SKULLE STAPPE DET OPP I SOM EN SPØK. FOR ØVRIG FLØRTET JEG LITT USKYLDIG MED DE PENESTE JENTENE BLANT PERSONALET, OG DET VAR GJENSIDIG. BÅDE PÅ DHS OG LDS. AT DETTE UTLEGGES SOM SEKSUALISERENDE ATFERD, OG MANI, SOM JEG FÅR KRITIKK FOR AV STENSSON, ER HELT BAK MÅL OG URIMELIG. OG LØGN.

Litt om Sigmund Freuds teorier om sex m.v.

Freud mente at all menneskelig adferd og tenkning hadde noe med sex å gjøre, signifikant, jeg vet at det ikke stemmer. Denne koplingen er kunstig og manipulativ. Kan gjennomskues og gis faen i. Men det er klart at vi har noen hanape og hunape gener respektivt, som påvirker oss litt, men vi har også intellektuell kontroll de fleste, som gjør at vi har impuls-kontroll og ikke går i underbuksa på hverandre, unntatt da Trond Giske etc. Jeg har full impuls-kontroll i slik sammenheng, men liker å flørte litt uskyldig, som bl.a. innebærer korona-avstand og -tiltak. Men en må passe seg for sjalusi, som kan gi ulike utslag, også «Me too» relevant, og i siste instans «crime passionell»  i denne sammenheng, men det er lite av det i Norge, dog ille i Frankrike. Noe skikkelig brun møkk. Det uvitenskapelige i Freuds hypotese, dvs. at den ikke er testbar med hypotetisk deduktiv metode, er humoristisk bevist av Piet Hein's berømte aforisme: "Enhver ting er enten konkav eller -veks, så alt hvad men tenker er noget om sex." Ha, ha, ha... Fra:  http://www.anarchy.no/cosmology.html.

ELLERS ER DET FULLT AV LØGN OM PSYKOSE, PARANOIA OG DEPRESJON I TPH-VEDTAKET, SOM JEG ALDRI HAR HATT. DETTE ER FORKLART I DOKUMENTET «LITT PSYKIATRI ETC» NEDENFOR MED REFERANSE TIL DOKUMENTET http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx , HVOR LØGNENE ER TILBAKEVIST, ALT SAMMEN, 100%. I DETALJ!!!!!!!!!!!!!

MED VENNLIG HILSEN PROF. DR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE


SISTE NYTT FRA PSYKIATRIFRONTEN. M. STENSSON (MS) KOMMER MED NYTT TVANGSMEDISINERINGS-VEDTAK (TMV).
AD ANSVARSGRUPPEMØTET I MORGEN. INTERNASJONAL STØTTE-AKSJON FOR J. H. ØSTMOE (J-HØ). OG MYE MER. LES OG BLI VIS!

J-HØ HAR FÅTT BESKJED OM AT MS SKAL PÅTVINGE MEG 70 MG FLUNXOL PÅ MANDAG 11.03.2024. DET SKJEDDE. DETTE BETYR FORTSATT GROV TORTUR.
JEG MÅ SPØRRE OM HVILKEN LOVPARAGRAF SOM GIR HENNE MAKT TIL Å OVERKJØRE SFOVS VEDTAK I SÅ NEGATIV RETNING?

FORSLAG TIL DAGSORDEN TIL ANSVARSGRUPPEMØTET ONSDAG 13.03.2024 KL. 10.00 OG DOKUMENTASJON

AD ANSVARSGRUPPEMØTE ONSDAG 13.03.2024 KL. 10.00. FORSLAG TIL DAGSORDEN OG DOKUMENTASJON.

FORSLAG TIL DAGSORDEN.

 1. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE ANSVARSGRUPPEMØTE 14.02.2024 OG AVTALE OM NYTT MØTE.
 2. DOKUMENTASJON, SE NEDENFOR OG ARTIKKELEN «LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI» FRA FOLKEBLADET. DET GÅR FREM AT MARGRETHE STENSSON MÅ SLUTTE Å LJUGE OM AT J-HØ HAR SCHIZOAFFEKTIV LIDELSE OG HAR DRAPSTRUET SIN SØNN. OG MÅ HOLDE AVTALER. HUN MÅ OGSÅ SLUTTE OG LJUGE OM AT J-HØ BLIR SYK AV MINDRE TIL NULL NERVEMEDISIN FLUANXOL. J-HØ BLIR BEVISELIG BEDRE OG BRA AV DETTE.
 3. EVENTUELT.

MVH PROF. DR. CAND. OECON. OG CAND. OECON. POLIT. LIBERTAR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE, VED NØI-INDECO OSE OG IIFOR-PGU.

WEB: www.indeco.no og ·  IIFOR & the Democ. Project ·  Peoples' Global University


PÅMINNELSE. HEI MARGRETHE STENSSON. VISER TIL SMS FRA DEG 04.03.2024. DU KAN RINGE MEG PÅ TORSDAG 07.03.2023 ETTER KL 12.00. HUN GLEMTE Å RINGE. RINGER MANDAG 11.03.2024.

J-HØ HAR HATT CA. 15/55 = CA. 27% ØKNING I BIVIRKNINGENE SIDEN FORRIGE SPRØYTE. DETTE REPRESENTERER GROV TORTUR HOS MEG, J-HØ. DET MÅ NÅ BLI REDUKSJON I MEDISINERINGEN I SAMSVAR MED STATSFORVALTERENS VEDTAK. HELST EN KRAFTIG REDUKSJON.

HEI MARGRETHE STENSSON (MS).

VISER TIL SMS FRA DEG 04.03.2024. DU KAN RINGE MEG PÅ TORSDAG 07.03.2023 ETTER KL 12.00. (DET GLEMTE HUN). MEN JEG HAR IKKE NOE Å TILFØYE UTOVER DET SOM ER GJENGITT SKRIFTLIG NEDENFOR,
FOLKEBLADETS ARTIKKEL OM "LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI".

Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

NØI-INDECO-OSE-NETTVERKETS WEB: www.indeco.no
IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

Tidligere tilsendt materiale:
http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
Se også artikkelen «Litt aktuell psykiatri og psykologi» og mer i Folkebladet, WEB: www.anarchy.no.


STØTTESKRIV FRA PERIKLIS FERESIADIS

Fra: Periklis Feresiadis <pericles.feressiadis@gmail.com>
Sendt: lørdag 9. mars 2024 10:48
Til: postmottak@helsedir.no; sg@advokatforum.no; post@oslo-universitetssykehus.no; lars.erik.hansen@bga.oslo.kommune.no; post@ombudet.no; info@helsedir.no; post@pasient.no; post@hviteorn.no; post@mentalhelse.no; lpp@lpp.no; post@aurora-stotteforening.no; post@wso.no; post@eldreombudet.no; post@recoveryakademiet.no; TorfinnLodoen.Gaarden@diakonsyk.no; ReidunKoppen.Barstad@diakonsyk.no; eg@larsenco.no; ah@advokatforum.no
Kopi: emb.athens@mfa.no
Emne: SISTE NYTT. J-HØ HAR NETTOPP FÅTT BESKJED OM AT MS SKAL PÅTVINGE MEG 70 MG FLUNXOL PÅ MANDAG 11.03.2024. DETTE BETYR FORTSATT GROV TORTUR. JEG MÅ SPØRRE OM HVILKEN LOVPARAGRAF SOM GIR HENNE MAKT TIL Å OVERKJØRE SFOVS VEDTAK I SÅ NEGATIV RETNING?

Til Margrethe Stenssons overordnede med flere.

Vennligst slutt dere til J-HØ sitt rettferdige krav om at tvangsmedisineringen skal stoppes helt. Dere må forstå at spørsmålet har fått en internasjonal dimensjon, - og at det er nødvendig å forklare hvilken lov som gir Stensson makt til å overkjøre SFOVs vedtak, - og også overkjøre J-HØ sitt krav om at tvangsmedisineringen skal opphøre . Dere må spørre dere selv, hva er den medisinske plikten; behandle eller forårsake et helseproblem til en frisk person? Stenssons avgjørelse er basert på løgn, så hennes intensjon er å undertrykke J-HØ sin mentale funksjon. Jeg tror ærlig talt at Norge ligger foran i flokken av land i demokratiske tankegang og organiseringen, og er et eksempel for resten av verden. Men hvor står en i tilfellet J-HØ? Han lar seg ikke kue, men har det vondt av bivirkningene og får ikke forsket, som han er flink til når han er medisinfri. Vi vil ikke at J-HØ skal være en «martyr». Hva vil dere? Stopp tvangsmedisineringen nå!

Og hør på tre låter med betydningen «vi skal aldri bli kuet».

https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk
https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
https://www.youtube.com/watch?v=w8KQmps-Sog

Hilsen Periklis Feresiadis, talsperson for Anarkistføderasjonen i Hellas (https://αναρχια.ελ/), tilsluttet Anarkist-Internasjonalen (ANORG-GLOBAL)


Brune Kort til Diakonhjemmet sykehus ved Margrethe Stensson og Halvor Kjellesvig

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

Vi vil først kort definere hva vi mener med ekstremisme. Anarkistinternasjonalen slår fast «An extremist, person or organization, is the same as totalitarian on the EP-map, i.e. with more than 666 per thousand, or about 67%, authoritarian degree.» Dette er det samme som ultra-autoritært, dvs. brunt. Dette er nærmere forklart på System theory and economic-political map. Det økonomisk-politiske kartet dreier seg om politikk i vid forstand, dvs. økonomiske og/eller politisk/administrative forhold bredt definert. Vedtakene om Tvangsmedisinering faller derfor under begrepet politikk i vid forstand. Dette understrekes for øvrig av at Margrethe Stensson nevner eksplisitt at Østmoe er anarkist på side 2 nederst i Tvangsmedisineringsvedtaket av 18.12.2023.

Saken mot Diakonhjemmet sykehus (DHS) ved Margrethe Stensson (MS) og Halvor Kjellesvig (HK) dreier seg om forbrytelse mot Oslokonvensjon, se http://www.anarchy.no/oslo_conv.html. Vi tar her utgangspunkt i følgende paragraf: «Especially, persons who harass or otherwise behave in an ochlarkish way towards anarchists will most likely get a Brown Card.” Oklarki er pøbelvelde bredt definert, inkludert kriminalitet og kaos mv.

Vi baserer dommen på følgende dokumentasjon: Østmoes anmeldelse gjengitt nedenfor med linker, pluss pressemelding om «Referat mv.» og referater fra Ansvarsgruppemøter med HK som referent, samt aktuelle vedtak om Tvunget Psykisk Helsevern (TPH), og Tvangsmedisineringsvedtak (TMV) fra MS og henholdsvis Kontrollkommisjonen ved DHS og Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV). Østmoes fremstilling mener vi er sann, mens det øvrige representerer mye løgn.

Østmoe fremhever at alt over 30 mg Fluanxol i tvangssprøyte hver tredje uke representerer tortur og trakassering, som begge deler er en form for oklarki. Jo høyere dosen er, jo kraftigere er torturen og trakasseringen. MS vedtak om 60-75 mg Fluanxol hver tredje uke er derfor klart grov trakassering og tortur, og grovt oklarki. Et klart og grovt brudd på - og, forbrytelse mot - Oslokonvensjonen, og dette er ultra-autoritært (brunt) og  ekstremistisk og totalitært. Dette kvalifiserer til Brunt Kort, som herved blir tildelt. HK får også Brunt Kort for han holder med - og er alltid enig med - og forsvarer MS’ ultra-autoritære vedtak. Videre er vi enige med Østmoe i at sånne «behandlere» i psykiatrien må bort. Dvs. bli sagt opp eller omplassert til en stilling hvor de ikke utgjør en fare for pasienter. Videre krever vi at Østmoe blir friskmeldt snarest og kommer seg ut av dette sinnssyke psykiatri-systemet. Konklusjon: Diakonhjemmet sykehus (DHS) ved Margrethe Stensson og Halvor Kjellesvig får BRUNE KORT, som tegn på ultra-autoritær, ekstremistisk og totalitær atferd.


Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

ANMELDELSE TIL ANARKIST-TRIBUNALET (IAT) AV DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) VED MARGRETHE STENSSON (MS) OG HALVOR KJELLESVIG (HK).

"Persons who harass or otherwise behave in an ochlarkish way towards anarchists will also most likely get a Brown Card."

… STÅR DET PÅ ANARKIST-TRIBUNALETS HJEMMESIDE. 60-75 MG FLUANXOL ER TRAKASSERING OG TORTUR, SE NEDENFOR. SOM DU VIL PÅTVINGE MEG MARGRETHE STENSSON (MS).  J-HØ ANMELDER HERVED MS OG HALVOR KJELLESVIG (HK), SOM HOLDER MED MS I ETT OTG ALT, TIL IAT. ANARKIST-TRIBUNALETS HJEMMESIDE, SE: http://www.anarchy.no/iat.html

Siden desember 2019, hvor jeg Jens Hermundstad Østmoe (J-HØ) ble tvangsinnlagt på falskt grunnlag, da et science fiction eventyr om romvesener jeg skrev ble feiltolket som psykose, til februar 2024 har jeg i litt over 4 år vært i helvete på grunn av feil vedtak om tvunget psykisk helsevern (TPH) og feil tvangsmedisineringsvedtak (TMV). Dette har ødelagt livet mitt på mine gamle dager fra 71-75 år gammel. Hvorfor plage en gammel mann med slikt uvesen? Jeg feiler ingenting og er helt mentalt frisk bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisineringen. Dette må det nå snart bli en slutt på. Dette er verre enn Juklerød- og Gro-saken.

Viser til brev fra SFOV v. Linn Norseth datert 16.05.2023, med vedtak om tvangsmedisinering (TMV). Hovedgrunnen er feilaktige påstander om at J-HØ har schizoaffektiv lidelse, og om manglende sykdomsinnsikt og «samtykkekompetanse». Har følgende foreløpige kommentar: Jeg, J-HØ, har både stor innsikt og kompetanse på hva schizoaffektiv lidelse er, men jeg har sikkert ikke dette, og kan derfor ikke samtykke i at jeg har noe slikt. Se nærmere om hvorfor nedenfor.

Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette.

Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.

Tidligere ble det lagt vekt på schizofreni-delen, som er tilbakevist bl.a. i en artikkel i Folkebladet, på www.anarchy.no , men i det siste har jeg fått diagnosen «schizoaffektiv lidelse av bipolar type» av Torfinn L. Gaarden og Margrethe Stensson, ved FACT ELDRE ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) , og av Dragama Dimitrijevic og Siv Brockmann ved psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS), som er underlagt DHS. Hoved-referansen er Margrethe Stensson. De andre bygger mye på henne og hun er min «behandler» på Fact Eldre, som jeg er underlagt ved tvang.

Jeg har altså ikke schizoaffektiv lidelse, og i særdeleshet er jeg aldri manisk. Har aldri vært det, og heller ikke nå. Få det inn i skallen tregskaller av noen psykiatere. Og ditto sandpåstrøingsorganer for psykiaterne: Kontrollkommisjonene ved DHS og LDS, som feilaktig straffer meg med vedtak om Tvunget Psykisk Helsevern (TPH)  og Statsforvalteren i Oslo og Viken, SFOV, som stadig vedtar den feilaktige tvangsmedisinering (TMV).

Makt korrumperer tendensielt [også moralsk] og allmakt korrumperer absolutt (Baron Acton). Og du har nesten all makt over meg (J-HØ) på ditt felt Margrethe Stensson, via TPH og TMV som er basert på dine løgner. Og du er helt moralsk korrupt og ljuger en masse og kommer med syke vedtak om tvangsinnleggelser på psykiatrisk anstalt og tvangsmedisinering som representerer tortur av meg, for å plage meg, som er anarkist, = liberal sosialdemokrat (og medlem i Senterpartiet), din marxist og ultra-autoritære SV-er.

60 mg Fluanxol hver tredje uke betyr tortur av meg på grunn av voldsomme bivirkninger. Bivirkningene er følgende:

I Vedtaket fra Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) av 14.03.2022 står det. «I følge vedtaket skal du [JHØ] behandles med Fluanxol depot 20-60 mg annen hver uke». Det er her klart av det ovenstående at jeg skal behandles med 20 mg Fluanxol depot annenhver uke. Dvs. 30 mg hver tredje uke. Noe annet er tortur. (Dette er verre tortur en rent psykisk tortur, men ikke så ille som ekstremt voldelig fysisk tortur, som tortureringen av opposisjonelle i Saudi Arabia, Burma og Kina. Dette ligger et sted i mellom i styrke på torturen, men tortur er det klart. Dette er ille nok tortur. Torturen representerer trakassering av J-HØ fra ultra-autoritært marxistisk hold.)

Jeg bidrar ikke frivillig til min egen tortur. Derfor må politiet settes inn når jeg tvinges til å ta sprøyten. Men jeg tar tvangssprøyten uten fuss av noe slag. Det er tvang nok at politiet står i gangen, for da vet jeg at jeg ikke kan slippe unna torturen. Jeg har ingen interesse i å utfordre statens voldsapparat. Dette er som sagt tvang nok for meg. Men husk at dette ikke er samarbeid, men ren tvang.

Margrethe Stensson vil påtvinge meg 70 mg Fluanxol mandag 19.02.2024. Dette er naturligvis verre tortur enn 60 mg. Når skal denne autoritære galskapen fra Margrethe Stenssons side opphøre? Håper det blir snart!

Til MS ad neste påtvungne møte.

(MS er min påtvungne «behandler» ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) etter et feil vedtak om tvunget psykisk helsevern (TPH) for undertegnede.)

Jeg snakker ikke med deg MS, pga. at du ljuger om hva jeg sier og «ser» symptomer på galskap - når jeg er helt normal, men leverer mine synspunkter skriftlig. Av tidligere tilsendte notater fra meg, som representerer sannheten i motsetning til dine løgner, går det frem 1. at jeg ikke har schizo-affektiv lidelse (som både er bipolar og schizofren), 2. at jeg er mentalt frisk bortsett fra bivirkningene av feilaktig tvangsmedisinering, som representerer tortur av meg fra din side, at jeg 3. derfor ønsker å få redusert dosen Fluanxol, helst til null - så raskt som mulig, og 4. at jeg ikke er en fare for meg selv eller andre og 5. at jeg ikke blir dårlig av redusert dose, men at jeg blir bedre, mindre bivirkninger. Det var alt fra min side. Les tidligere tilsendt materiale med linker for detaljer og mer informasjon.

Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

NØI-INDECO-OSE WEB: www.indeco.no
IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

Tidligere tilsendt materiale:
http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx

Se også artikkelen «Litt aktuell psykiatri og psykologi» i Folkebladet, WEB: www.anarchy.no.

PS. DET ER FOR MANGE AUTORITÆRE MAKTMENNESKER MED PSYKOPATISKE TREKK I PSYKIATRIEN. VESENTLIG AUTORITÆRE MARXISTER! DISSE MÅ BORT!!! DETTE GJELDER OGSÅ STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) OG KONTROLLKOMMISJONENE VED LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS (KK-LDS) OG DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS), SOM ER SANDPÅSTRØINGS-ORGANER FOR PSYKIATERNE. JEG VIL UT AV DETTE SINNSSYKE PSYKIATRISKE SYSTEMET SÅ FORT SOM MULIG. DETTE ER VERRE EN JUKLERØD- OG GRO-SAKENE.


AD REFERATET MV. "Persons who harass or otherwise behave in an ochlarkish way towards anarchists will also most likely get a Brown Card."...
STÅR DET PÅ ANARKIST-TRIBUNALETS HJEMMESIDE. 60-75 MG FLUANXOL ER GROV TRAKASSERING. J-HØ HAR ANMELDT MS OG HK TIL IAT.

HEI HK

JEG HÅPER PÅ ET RASKT, OBJEKTIVT, DETALJERT OG FULLSTENDIG REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTET ONSDAG 14.02.2024, FRA DIN SIDE. CELIN KAN TA DET MED NÅR HUN KOMMER MANDAG 19.02.2024 MED TVANGSSPRØYTEN, SOM JEG HÅPER BLIR PÅ MAKSIMALT 50 MG FLUANXOL.
JEG VIL IKKE SE DEG MER HER I HUSET MITT. OG DET SAMME GJELDER MS. DVS. OM DET BLIR MER ENN 50 MG FLUANXOL I SPRØYTEN. GROVE TORTURISTER ER IKKE VELKOMNE HER.

PS. 15.02.2024. JEG ER BLITT MEDDELT AT MS VIL GI MEG 70 MG FLUANXOL I TVANGSSPRØYTE MANDAG 19.02.2024. DETTE ER GROV TRAKASSERING OG REPRESENTERER  GROV TORTUR.

"Persons who harass or otherwise behave in an ochlarkish way towards anarchists will also most likely get a Brown Card."
… STÅR DET PÅ ANARKIST-TRIBUNALETS HJEMMESIDE. 60-75 MG FLUANXOL ER GROV TRAKASSERING.
SOM DU VIL PÅTVINGE MEG MARGRETHE STENSSON (MS).  J-HØ HAR ANMELDT MS OG HALVOR KJELLESVIG (HK), SOM HOLDER MED MS I ETT OG ALT, TIL IAT.

IAT’S HJEMMESIDE http://www.anarchy.no/iat.html

MVH  JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE (J-HØ)
PRESSEMELDING 14.02.2024. OPPDATERT

PS. SFOV HAR VEDTATT AT JEG SKAL BLI PÅTVUNGET INNTIL 60 MG FLUANXOL HVER 3. UKE. DU FÅR HOLDE DEG TIL DET MS. UNDER 60 MG. Å SENDE UT PRESSEMELDINGER ER EN DEL AV JOBBEN MIN. Å SENDE UT FLERE PRESSEMELDINGER ER IKKE TEGN PÅ PSYKOSE ELLER MANI SOM DU LJUGER OM MS. DET ER JOBBEN MIN. JEG FÅR NOK SØVN, OG JOBBER NÅR JEG HAR LYST. DET SKAL DERE MERKE DERE MS OG HK. IKKE DIKTE OPP AT DETTE ER TEGN PÅ MANI OG PSYKOSE. DET ER LØGN. OG DETTE ER IKKE ET LEGITIMT GRUNNLAG FOR Å ØKE MEDISINERINGEN TIL 60-75 MG FLUANXOL PER HVER 3. UKE. DETTE BARE BEKREFTER AT DU ER ET LØGNFULLT MAKTMENNESKE OG PSYKOPAT MS. SLUTT Å PLAGE MEG. JEG FEILER INGENTING, BORTSETT FRA BIVIRKNINGE AV DEN HELT FEIL TVANGSMEDISINERINGEN. SOM DU MEDDELTE J-HØ PÅ ANSVARSGRUPPEMØTET ONSDAG. MER ENN 30 MG FLUANXOL PER 3 UKER ER TORTUR.

PPS. DOMMEN I SAKEN KOM FREDAG DEN 16.02.2024, KL 11.00 OG ER PUBLISERT PÅ http://www.anarchy.no/apts.html. DET BLE BRUNE KORT PÅ DIAKONHJEMMET SYKEHUS VED MARGRETHE STENSSON OG HALVOR KJELLESVIG.

PPPS. ANARKIST-TRIBUNALET BESTÅR AV PERSONER MED JURIDISK INNSIKT KNYTTET TIL AI-SEKRETARIATET. DET ER EN HELT AUTONOM GRUPPE, LØST KNYTTET TIL FOLKEBLADET V/ANORG V/ H FAGERHUS SOM HAR WEBSIDENE DERES PÅ ANARCHY.NO. AV SIKKERHETS OG PERSONVERN-HENSYN ER DET HEMMELIG HVEM SOM ER MED, DVS. DET PUBLISERES IKKE UTAD.


BRUNE KORT TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) VED BJARNE ALEXANDER BERNTSEN OG ØYSTEIN HOLMEDAL OG TIL
KONTROLLKOMMISJONEN FOR DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS) VED LEDER ASTRID HARAM

Vi vil først kort definere hva vi mener med ekstremisme. Anarkistinternasjonalen slår fast «An extremist, person or organization, is the same as totalitarian on the EP-map, i.e. with more than 666 per thousand, or about 67%, authoritarian degree.» Dette er det samme som ultra-autoritært, dvs. brunt. Dette er nærmere forklart på System theory and economic-political map. Det økonomisk-politiske kartet dreier seg om politikk i vid forstand, dvs. økonomiske og/eller politisk/administrative forhold bredt definert. Vedtakene om Tvangsmedisinering faller derfor under begrepet politikk i vid forstand. Dette understrekes for øvrig av at Margrethe Stensson nevner eksplisitt at Østmoe er anarkist på side 2 nederst i Tvangsmedisineringsvedtaket av 18.12.2023.

Det er videre klart at løgnen om at Østmoe har drapstruet sin sønn,  som kriminaliserer Østmoe (som er anarkist) på falskt grunnlag, er typisk for totalitære stater som f.eks. Russland og Kina. SFOV ved Berntsen er i seg selv kriminell, da det er forbudt å komme med falske beskyldninger om drapstrusler fra Østmoe. Dette er også typisk for totalitære stater som f.eks. Russland og Kina. Det er derfor klart at SFOV ved Berntsen er totalitær referert til det økonomisk-politiske kartet, og derfor ekstremistisk. Konklusjon: SFOV ved Berntsen er ekstremistisk. Og kriminalitet er en form for oklarki (pøbelvelde bredt definert) i henhold til Oslokonvensjonen, som er linket opp på IATs hjemmeside. Han er ultra-autoritær, brun, og dette kvalifiserer til Brunt Kort, som herved utdeles til SFOV ved Berntsen. Det er videre klart at vi kan ikke ha ultra-autoritære ekstremister som bygger vedtak på kriminelle løgner i Statsforvaltningen. Berntsen må bli oppsagt.

SFOV VED BERNTSEN KAN KLAGE PÅ VEDTAKET INNTIL ONSDAG 17.01.2024

Hilsen Anarkist-Tribunalet (IAT).
13.01.2024

PS. Vi slutter oss til Østmoes innlegg og støtter dette 100%:

PPS. J-HØ FIKK IKKE MEDHOLD I KLAGEN PÅ TVANGSMEDISINERING TIL SFOV VED ØYSTEIN HOLMEDAL AV 11.03.2024.
VEDTAKET ER FEIL FORDI DET ER BASERT PÅ GJENTAKELSE AV DEN GROVE LØGNEN OM AT J-HØ HAR DRAPSTRUET SIN SØNN JON.
DET ER BARE Å RINGE TIL JON PÅ tlf. xx xx xx xx (tlf.-nummeret er fjernet av personvernhensyn) FOR Å FÅ BEKREFTET AT DET ER LØGN.
ØYSTEIN HOLMEDAL ER EN GROV LØGNER OG KRIMINELL SOM KOMMER MED FALSKE ANKLAGER OM AT J-HØ HAR DRAPSTRUET SIN SØNN.
SLIK SAKSBEHANDLING FRA STATSFORVALTERENS SIDE ER HELT UAKSEPTABEL. ANARKIST-TRIBUNALET GIR DERMED OGSÅ ØYSTEIN HOLMEDAL BRUNT KORT, ETTER ANMELDELSE FRA J-HØ. 09.04.2024.

PPPS. Østmoe klaget til Kontrollkommisjonen for Diakonshjemmet sykehus (KK-DHS) ved KKs leder Astrid Haram 03.05.2024 på vedtak om Tvunget psykisk helsevern (TPH). KK-DHS er et like stort sandpåstrøings-organ for psykiaterne med Margrethe Stensson i spissen, som SFOV, og Østmoe fikk som ventet ikke medhold i klagen. Stensson har for øvrig endret diagnosen fra «schizoaffektiv lidelese» til «manisk psykose», som er en like stor løgn, ut fra det materialet IAT har blitt forelagt og sett. Av løgnene i vedtaket fra KK-DHS, har vi merket oss følgende. «Han (J-HØ) utviste... voldelig, seksualisert og ukritisk atferd... [og]... utgjør en nærliggende far for eget eller andres liv.» Som alt er løgn, som er tilbakevist 100% i følgende dokumentasjon:

http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

Og artikkelen LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI – ÅPENT BREV TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT (HOD) i Folkebladet www.anarchy.no.

Selv om ikke løgnen om drapstrusler mot hans sønn er nevnt eksplisitt, er ikke de ovenfor nevnte løgnene alt i alt noe bedre enn dette, snarere verre. Det blir derfor BRUNT KORT på KK-DHS ved leder Astrid Haram fra Anarkist-Tribunalet, etter anmeldelse fra Prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe 18.06.2024.


STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN VED BJARNE ALEXANDER BERNTSEN LJUGER OM AT JEG HAR DRAPSTRUET MIN SØNN JON.
DET ER BARE Å RINGE MIN SØNN JON XXX PÅ MOBILEN TLF. XX XX XX XX FOR Å FÅ AVKREFTET DENNE LØGNEN.
(Telefonnummeret og Jons hele navn er her slettet av personvernshensyn)

Politianmeldelse av Margrethe Stensson, Diakonhjemmet Sykehus og Linn Norseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken, for falsk anklage om at Jens Hermundstad Østmoe har drapstruet sin sønn Jon.

Siterer fra brev av 07.11.2022 med Saksbehandler Linn Norseth, tittel «STATSFORVALTEREN STADFESTER VEDTAK OM BEHANDLING MED LEGEMIDLER UTEN EGET SAMTYKKE.»

Siterer fra side 3/5:

Hun [Margrethe Stensson] viste blant annet til at du [Jens Hermundstad Østmoe] ved forrige videreutvikling av manien, drapstruet din sønn, som er svært skadelig for relasjonen som har stor betydning for deg.

Sitat slutt, vår uthevning i bold.

Drapstrusler er forbudt i Norge. Margrethe Stensson kriminaliserer meg, Jens Hermundstad Østmoe, derfor, med denne falske anklagen, som viderebefordres av Linn Norseth, som derfor er medskyldig.

Bjarne Alexander Berntsen gjentar løgnen i tvangsmedisineringsvedtak datert 09.01.2024. Dette må gjøre vedtaket ugyldig for det er basert på direkte løgn.

VI KAN IKKE HA EN NOTORISK LØGNHALS SOM BJARNE ALEXANDER BERNTSEN SOM TJENESTEMANN I STATSFORVALTNINGEN. HAN MÅ BLI OPPSAGT!

Min sønn Jon vil bekrefte at denne påstanden om drapstrusler mot ham, er løgn 100%. Det er bare å ringe Jon på hans mobiltelefon, for å få bekreftelse på at påstanden om drapstrusler fra far er 100% falsk, dvs. fra Jon selv og direkte.

Og både Jon, sønn, og Jens, far, er skjønt enige om at Jens aldri har vært manisk, psykotisk eller manisk psykotisk, og dette er sannheten.

Jon er også medlem i Ansvarsgruppen og min nærmeste pårørende, og besøker meg jevnlig og ofte, så når han sier at jeg aldri har vært «manisk, psykotisk eller manisk psykotisk» så må det tillegges betydelig vekt, for dette er SANNHETEN. Dette punktet, løgnen fra MS, sier også mye om hennes troverdighet generelt, som er veldig liten.

Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

NØI-INDECO-OSE WEB: www.indeco.no
IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

IAT er det Internasjonale Anarkist-Tribunalet, se http://www.anarchy.no/iat.html og http://www.anarchy.no/apts.html


AVTALEBRUDD FRA MARGRETHE STENSSONS SIDE

Jeg konstaterer at MS har brutt avtalen om nedtrapping av medisineringen med Fluanxol i «bytte» for avtale om møter hver tredje eller sjette uke i forbindelse med tvangssprøytene. Hvilke konsekvenser det blir av dette fra mitt vedkommende er for tidlig og si, men avtalebruddet fra MS’ side svekker tilliten til MS som «behandler» av meg ytterligere. Det er i hvert fall sikkert. Det går ikke an å stole på MS, hun lover og sier en ting og gjør noe helt annet og autoritært. Ad aktuelle konsekvenser fra min side kan det være at det blir færre møter hos meg med MS og utelukkende skriftlig materiale fra meg i tilknytning til møtene. Jeg garanterer 100% at jeg ikke blir manisk og psykotisk av mindre Fluanxol, som MS ljuger om. Jeg har aldri vært manisk og psykotisk, og blir det heller ikke fremtiden, selv med null Fluanxol depot. For min del kunne man kutte ut Fluanxolen helt, fra og med i dag. Da ville jeg bli mindre sløv og skjelven.

I det siste tvangsmedisineringsvedtaket (TMV) står det jeg skal påtvinges 60 mg Fluanxol hver tredje uke. Dette er en økning fra de 55 mg Fluanxol jeg er blitt påtvunget de siste månedene av 2023. Jeg krever at dette snart reduseres til 50 mg Fluanxol og så videre planmessig nedover til null.  60 mg er alt for mye. 

Siden desember 2019 til januar 2024 har jeg i litt over 4 år vært i helvete på grunn av feil vedtak om tvunget psykisk helsevern (TPH) og feil tvangsmedisineringsvedtak (TMV). Dette har ødelagt livet mitt på mine gamle dager fra 71-75 år gammel. Hvorfor plage en gammel mann med slikt uvesen? Jeg feiler ingenting og er helt mentalt frisk bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisineringen. Dette må det nå snart bli en slutt på. Dette er verre enn Juklerød- og Gro-saken. 25.12.2023.

PS. NB! Langtidsgjennomsnittet = steady state, på medisinkonsentrasjonen i blodet, må naturligvis ned, når medisineringen med Fluanxol-en trappes ned, som vi avtalte på forrige Ansvarsgruppemøte. Avtalen må opprettholdes. Bruddet på avtalen fra Margrethe Stenssons side må opphøre.


Til psykiater Dr. margrethe.stensson@diakonsyk.no + Diverse kopier.

Til MS ad neste påtvungne møte.

(MS er min påtvungne «behandler» ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) etter et feil vedtak om tvunget psykisk helsevern (TPH) for undertegnede.)

Jeg snakker ikke med deg MS, pga. at du ljuger om hva jeg sier og «ser» symptomer på galskap - når jeg er helt normal, men leverer mine synspunkter skriftlig. Av tidligere tilsendte notater fra meg, som representerer sannheten i motsetning til dine løgner, går det frem 1. at jeg ikke har schizo-affektiv lidelse (som både er bipolar og schizofren), 2. at jeg er mentalt frisk bortsett fra bivirkningene av feilaktig tvangsmedisinering, som representerer tortur av meg fra din side, at jeg 3. derfor ønsker å få redusert dosen Fluanxol, helst til null - så raskt som mulig, og 4. at jeg ikke er en fare for meg selv eller andre og 5. at jeg ikke blir dårlig av redusert dose, men at jeg blir bedre, mindre bivirkninger. Det var alt fra min side. Les tidligere tilsendt materiale med linker for detaljer og mer informasjon.

Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

NØI-INDECO-OSE WEB: www.indeco.no
IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

Tidligere tilsendt materiale:

http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx

Se også artikkelen «Litt aktuell psykiatri og psykologi» i Folkebladet, WEB: www.anarchy.no.

PS. DET ER FOR MANGE AUTORITÆRE MAKTMENNESKER MED PSYKOPATISKE TREKK I PSYKIATRIEN. VESENTLIG AUTORITÆRE MARXISTER! DISSE MÅ BORT!!! DETTE GJELDER OGSÅ STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) OG KONTROLLKOMMISJONENE VED LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS (KK-LDS) OG DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS), SOM ER SANDPÅSTRØINGS-ORGANER FOR PSYKIATERNE. JEG VIL UT AV DETTE SINNSSYKE PSYKIATRISKE SYSTEMET SÅ FORT SOM MULIG. DETTE ER VERRE EN JUKLERØD- OG GRO-SAKENE.


Viser til brev fra SFOV v. Linn Norseth. J-HØ har både stor innsikt og kompetanse på hva schizoaffektiv lidelse er, men J-HØ har sikkert ikke dette, og kan derfor ikke samtykke i noe slikt.

Fra: Folkebladet <fb@anarchy.no>
Sendt: torsdag 25. mai 2023 16:03
Til: 'linn.norseth@statsforvalteren.no' <linn.norseth@statsforvalteren.no>; 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>; 'Magnus@advokat-staff.no' <Magnus@advokat-staff.no>; 'jonsederqvist@gmail.com' <jonsederqvist@gmail.com>; margrethe.stensson@diakonsyk.no; 'halvor.kjellesvig@bga.oslo.kommune.no' <halvor.kjellesvig@bga.oslo.kommune.no>; halvor.kjellesvig@diakonsyk.no; 'postmottak@diakonsyk.no' <postmottak@diakonsyk.no>; 'post@lds.no' <post@lds.no>; Helse- og omsorgsdepartementet <Postmottak@hod.dep.no>; Justis- og beredskapsdepartementet <postmottak@jd.dep.no>; Harald Fagerhus <harald@fagerhus.no>; 'indeco@online.no' <indeco@online.no>
Kopi: debatt dagsavisen <debatt@dagsavisen.no>; Klassekampen debatt <debatt@klassekampen.no>; Debatt VG <debatt@vg.no>; Aftenposten Debatt <debatt@aftenposten.no>; tips@dn.no; TV2 <tips@tv2.no>; NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; Nationen <redaksjonen@nationen.no>; Dagbladet Nyheter <nyhet@dagbladet.no>; tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; Senterpartiet epost <epost@senterpartiet.no>; 'Marit.Arnstad@stortinget.no' <Marit.Arnstad@stortinget.no>; Senterungdommen <senterungdommen@sp.no>
Emne: Viser til brev fra SFOV v. Linn Norseth. J-HØ har både stor innsikt og kompetanse på hva schizoaffektiv lidelse er, men J-HØ har sikkert ikke dette, og kan derfor ikke samtykke i noe slikt.

Hei alle sammen

Viser til brev fra SFOV v. Linn Norseth datert 16.05.2023, med vedtak om tvangsmedisinering (TMV). Hovedgrunnen er feilaktige påstander om at J-HØ har schizoaffektiv lidelse, og om manglende sykdomsinnsikt og «samtykkekompetanse». Har følgende foreløpige kommentar: Jeg, J-HØ, har både stor innsikt og kompetanse på hva schizoaffektiv lidelse er, men jeg har sikkert ikke dette, og kan derfor ikke samtykke i at jeg har noe slikt. Se nærmere om hvorfor nedenfor.

Jeg fikk for øvrig 80 mg Fluanxol med sprøyte i baken mandag 22.05.2023 og er helt ødelagt av bivirkningene. Dette er tortur. Viser ellers til pressemelding sendt 22.05.2023, like før jeg fikk sprøyten med 80 mg Fluanxol:

Den psykiske situasjonen for Jens Hermundstad Østmoe (J-HØ) og litt om ferien min og en liten politistat i et ellers nokså anarkistisk samfunn. J-HØ er helt rolig og overhodet ikke psykisk syk, og slett ikke manisk, bipolar, psykotisk eller schizofren.

Jeg er helt frisk mentalt, og bivirkningene har vært små siste uke, etter fem ukers medisinfri, så jeg trenger ikke noen sprøyte i baken.

Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette. Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.

Tidligere ble det lagt vekt på schizofreni-delen, som er tilbakevist bl.a. i en artikkel i Folkebladet, på www.anarchy.no , men i det siste har jeg fått diagnosen «schizoaffektiv lidelse av bipolar type» av Torfinn L. Gaarden og Margrethe Stensson, ved FACT ELDRE ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) , og av Dragama Dimitrijevic og Siv Brockmann ved psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS), som er underlagt DHS. Hoved-referansen er Margrethe Stensson. De andre bygger mye på henne og hun er min «behandler» på Fact Eldre, som jeg er underlagt ved tvang.

Jeg er altså overhodet ikke bipolar, men er siden jeg ble født utstyrt med rimelig godt og stabilt humør, og det er der selv når jeg er forbannet på navngitte psykiatere fordi de farer med løgn om meg, pluss noen til som har sluttet seg til hylekoret (det er åpenbart gått prestisje i dette fra disse psykiaternes side). Dette må naturligvis ikke utlegges som manisk, for det er det ikke. Jeg prater med klar og kraftig stemme, som jeg er utstyrt med fra naturens side, og som jeg bruker når det er viktig at jeg blir forstått. Dette må naturligvis ikke oppfattes som truende eller aggressivt, eller et utslag av mani. Dette er helt normalt.

Jeg har altså ikke schizoaffektiv lidelse, og i særdeleshet er jeg aldri manisk. Har aldri vært det, og heller ikke nå. Få det inn i skallen tregskaller av noen psykiatere. Og ditto sandpåstrøingsorganer for psykiaterne: Kontrollkommisjonene ved DHS og LDS, som feilaktig straffer meg med vedtak om Tvunget Psykisk Helsevern (TPH)  og Statsforvalteren i Oslo og Viken, SFOV, som stadig vedtar den feilaktige tvangsmedisinering (TMV). Dette innlegget er for øvrig tatt med som forord til artikkelen i Folkebladet.

Nå skal du fordømme meg ødelegge ferien min, som er vel fortjent, også - Margrethe Stensson, løgnfullt maktmenneske og psykopat. Psykiatrien din er en liten politistat i et eller nokså anarkistisk samfunn. Nå er det nok. Jeg nekter å snakke med deg mer. Men jeg leverer skriftlig materiale. J-HØ er helt rolig, overhodet ikke psykisk syk, og slett ikke manisk, bipolar, psykotisk eller schizofren.

Makt korrumperer tendensielt [også moralsk] og allmakt korrumperer absolutt (Baron Acton). Og du har nesten all makt over meg (J-HØ) på ditt felt, via TPH og TMV som er basert på dine løgner. Og du er helt moralsk korrupt og ljuger en masse og kommer med syke vedtak om tvangsinnleggelser på psykiatrisk anstalt og tvangsmedisinering som representerer tortur av meg, for å plage meg, som er anarkist, = liberal sosialdemokrat (og medlem i Senterpartiet), din marxist og autoritære SV-er.

Jeg referer til min foreløpig siste klage til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som jeg som ventet ikke fikk medhold i, for SFOV er også helt korrupt moralsk, med mye makt over meg, men jeg fikk meg i alle fall noen uker med medisinfri, og det har vært deilig:

Fra: indeco@online.no indeco@online.no
Sendt: torsdag 11. mai 2023 10:43
Til: 'sfovpost@statsforvalteren.no' sfovpost@statsforvalteren.no
Kopi: 'Magnus@advokat-staff.no' Magnus@advokat-staff.no; 'postmottak@diakonsyk.no' postmottak@diakonsyk.no; Jon Sederqvist Østmoe athas@online.no
Emne: KLAGE TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK (TMV) FOR JENS HERMUNSTAD ØSTMOE AV 20.04.2023 FRA MARGRETHE STENSSON FACT ELDRE DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) .

Hei SFOV.

Magnus Nylander har ringt meg i dag, og sagt at dere foretrekker en skriftlig behandling av klagen. Det foretrekker jeg også. Les nå nedenstående dokumenter før dere gjør avgjørelsen.

Mvh Jens Hermundstad Østmoe

Fra: indeco@online.no <indeco@online.no >
Sendt: fredag 21. april 2023 11:25
Til: 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no >
Kopi: Jon Sederqvist Østmoe <athas@online.no >; 'postmottak@diakonsyk.no' <postmottak@diakonsyk.no >
Emne: KLAGE TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK (TMV) FOR JENS HERMUNSTAD ØSTMOE AV 20.04.2023 FRA MARGRETHE STENSSON FACT ELDRE DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) . OPPDATERING

KLAGE TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK (TMV) FOR JENS HERMUNSTAD ØSTMOE AV 20.04.2023 FRA MARGRETHE STENSSON FACT ELDRE DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS).

Klagen er begrunnet i nedenstående memorandum, med linker. Det går frem at jeg aldri har vært psykotisk, og praktisk talt sikkert aldri vil bli det, og derfor ikke skal ha noe anti-psykotisk medisin. Tvangsmedisineringen har i den senere tid vært langt over det jeg tåler, noe som har gitt fryktelige bivirkninger, så jeg er helt ødelagt. Nå må doseringen reduseres kraftig, helst til null. Jeg ønsker også et telefonmøte med SFOV om saken, bistått av advokat Magnus Nylander/STAFF, eventuelt Jacob Smith Næss/STAFF om ikke Nylander kan stille. Klagen har oppsettende virkning da jeg har klaget innen 48 timer etter mottak av tvangsmedisineringsvedtaket. Jeg ber om at memorandumet med linker leses i forkant av telefonmøtet da det representerer sannheten så langt jeg har kunnet bringe den på det rene, og står i motsetning til løgner fra psykiatere som har vært involvert  i saken, i første rekke Margrethe Stensson.

Mvh. Jens Hermundstad Østmoe. Tlf.: 92 44 28 22. Adresse: Stolmakergt. 9A, 0551 OSLO.

Memorandumet er å finne på følgende link: http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

PS. Nærmere forklaring på hvorfor jeg aldri har hatt psykose, til tross for psykiateres løgner om det motsatte, finnes på følgene notater, hvor løgnene er tilbakevist 100%:

http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx

Les disse også!

Klagen er også sendt som brev i posten til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss - 21.04.2023

Se også artikkelen om psykiatri i Folkebladet www.anarchy.no

Mvh Jens Hermundstad Østmoe (J-HØ)


Støtteskriv til klage på tvungen behandling pva. klient JHØ, f. 21.12.48. BEVIS PÅ AT DET ER SENDT TIL SFOV 11.05.2023

Fra: indeco@online.no <indeco@online.no>
Sendt: mandag 22. mai 2023 12:37
Til: 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>; 'linn.norseth@statsforvalteren.no' <linn.norseth@statsforvalteren.no>
Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet <Postmottak@hod.dep.no>; margrethe.stensson@diakonsyk.no; 'jonsederqvist@gmail.com' <jonsederqvist@gmail.com>; 'halvor.kjellesvig@bga.oslo.kommune.no' <halvor.kjellesvig@bga.oslo.kommune.no>; halvor.kjellesvig@diakonsyk.no; 'postmottak@diakonsyk.no' <postmottak@diakonsyk.no>; 'post@lds.no' <post@lds.no>; 'post@pasient.no' <post@pasient.no>
Emne: Støtteskriv til klage på tvungen behandling pva. klient JHØ, f. 21.12.48. BEVIS PÅ AT DET ER SENDT TIL SFOV 11.05.2023

SFOV PÅSTAR I SITT SISTE TMV AT MIN ADVOKAT MAGNUS  NYLANDER IKKE HAR SENDT NOE STØTTESKRIV. DETTE ER LØGN. BEVIS PÅ AT DET ER SENDT TIL SFOV 11.05.2023 SE NEDENFOR. IKKE TIL Å UNDRES OVER AT JEG IKKE FIKK MEDHOLD. NÅ MÅ SAKEN OPP TIL BEHANDLING PÅ NYTT. JEG HAR I DAG FÅTT 80 MG FLUANXOL, OG ER HELT ØDELAGT AV BIVIRKNINGER. DETTE ER TORTUR. SLIK SAKSBEHANDLING GÅR IKKE AN. JEG KLAGER PÅ NYTT PÅ TMV-ET.

MVH JENS HEMUNSTAD ØSTMOE (J-HØ)

Fra: Magnus Thoresen Nylander <magnus@advokat-staff.no >
Sendt: torsdag 11. mai 2023 15:11
Til: 'linn.norseth@statsforvalteren.no' <linn.norseth@statsforvalteren.no>
Kopi: 'indeco@online.no' <indeco@online.no >
Emne: Støtteskriv til klage på tvungen behandling pva. klient JHØ, f. 21.12.48

Hei,

U.t. er kontaktet av seniorkonsulent Line Engen v/Statsforvalteren og bedt innsende støtteskriv til JHØ’s klage på tvungen medisinering. Vedlagt oversendes støtteskrivet samt i skrivet nevnte bilag med videre henvisninger til sentrale merknader fra klienten. Klienten er etter ønske satt som kopimottaker av inneværende forsendelse.  

Med vennlig hilsen/kind regards
ADVOKATFIRMAET STAFF AS

Magnus Nylander
Advokat MNA
(+47) 900 26 658
magnus@advokat-staff.no


Siste nytt fra psykiatrifronten: Tvangs-sprøytemøtet mandag 02.01.2023 ble avlyst, da politiet ikke ville komme, og foreløpig utsatt til torsdag 05.01.2023. Mafiabossen Margrethe Stensson har sagt at hun vil øke medisindosen utover 60 mg Fluanxol. Dette betyr økt represjon og økt tortur av J-HØ. Margrethe Stensson har tidligere hatt diagnosen løgnfullt maktmenneske med psykopatiske trekk, men på grunn av den økte represjonen og torturen av J-HØ selv nå har kvalifisert seg til diagnosen løgnfullt maktmenneske og psykopat. Det blir trolig enda mindre gøy for politiet å bistå mafiabossen Margrethe Stensson i tvangs-sprøytemøter fremover enn før, nå som hun også er kjent som psykopat. Forøvrig vet Margrethe Stensson utmerket godt at J-HØ er helt frisk mentalt siden 2015, bortsett fra bivirkningene av nervemedisinen, og det er bare for å plage J-HØ ytterligere at hun vil øke dosen Fluanxol utover 60 mg. 05.01.2023 fikk J-HØ en tvangs-sprøyte på 70 mg Fluanxol og er helt ødelagt av bivirkningene.

FORORD

Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette. Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.

Tidligere ble det lagt vekt på schizofreni-delen, som er tilbakevist bl.a. i en artikkel i Folkebladet, på www.anarchy.no, men i det siste har jeg fått diagnosen «scizoaffektiv lidelse av bipolar type» av Torfinn L. Gaarden og Margrethe Stensson, ved FACT ELDRE ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) , og av Dragama Dimitrijevic og Siv Brockmann ved psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS), som er underlagt DHS. Hoved-referansen er Margrethe Stensson. De andre bygger mye på henne og hun er min «behandler» på Fact Eldre, som jeg er underlagt ved tvang.

Jeg er altså overhodet ikke bipolar, men er siden jeg ble født utstyrt med rimelig godt og stabilt humør, og det er der selv når jeg er forbannet på navngitte psykiatere fordi de farer med løgn om meg, pluss noen til som har sluttet seg til hylekoret (det er åpenbart gått prestisje i dette fra disse psykiaternes side). Dette må naturligvis ikke utlegges som manisk, for det er det ikke. Jeg prater med klar og kraftig stemme, som jeg er utstyrt med fra naturens side, og som jeg bruker når det er viktig at jeg blir forstått. Dette må naturligvis ikke oppfattes som truende eller aggressivt, eller et utslag av mani. Dette er helt normalt.

Jeg har altså ikke schizoaffektiv lidelse, og i særdeleshet er jeg aldri manisk. Har aldri vært det, og heller ikke nå. Få det inn i skallen tregskaller av noen psykiatere. Og ditto sandpåstrøingsorganer for psykiaterne: Kontrollkommisjonene ved DHS og LDS, som feilaktig straffer meg med vedtak om Tvunget Psykisk Helsevern (TPH)  og Statsforvalteren i Oslo og Viken, SFOV, som stadig vedtar den feilaktige tvangsmedisinering (TMV). Dette innlegget er for øvrig tatt med som forord til artikkelen i Folkebladet.

LITT PSYKIATRI

Oklarkiet (pøbelvelde bredt definert) og torturen mot Jens Hermundstad Østmoe fra psykiater Margrethe Stensson DHS bare fortsetter. Nå må det snart opphøre! + Tilbakevisning av løgner fra SFOV ved Linn Norseth.

Nye tvangssprøyter med 30-40 mg med Fluanxol hver 14. dag er planlagt av min "behandler" Margrethe Stensson, DHS. Jeg vil imidlertid bare ha maksimalt 20 mg Fluanxol i depot med sprøyte i baken. SFOV åpner for dette. Klage til SFOV på tvangsmedisineringsvedtak fra Margrethe Stensson, DHS. Vedtak fra SFOV og tilbakevisning av løgner fra SFOV ved Linn Norseth. Tortur fra psykiater Margrethe Stensson av Jens Hermundstad Østmoe som blir tvangsmedisinert på grunn av løgner. SFOV er Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

Jeg JHØ er helt frisk mentalt siden ca. 2015, bortsett fra sløvhet i hjernen med bortfall av kreativitet og en del relasjonstenkning pga. nervemedisin (Fluanxol). Jeg blir rett og slett mindre intelligent av tvangssprøytene med nervemedisin, og har fremdeles store negative bivirkninger ellers, se nedenfor. Ellers ønsker jeg ikke å snakke med Stensson, fordi hun vrenger og vrir på det meste av det jeg sier, og så via løgner skriver at jeg er sinnssyk. Henviser ellers til notatet http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx der løgnene er tilbakevist (les dette!), og det blant annet står følgende:

Bivirkninger av 30-40 mg Fluanxol i depot tvangssprøyte i baken. Oppdatert med vedtak om tvangsmedisinering fra SFOV av 14.03.2022.

Mvh. Prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe, 73 år gammel,  Oslo 08.07.2022.

PS. Jeg fikk 30 mg Fluanxol i depot tvangssprøyte i følge Margrethe Stensson 07.09.2021, med en ukes avbrekk pga. oppsettende klage på TMV til SFOV, og deretter igjen 27.09.2021 og kanskje også 11.10.2021 og hver 14. dag fremover. Dette er en for liten reduksjon til å fjerne bivirkningene signifikant og ned til et tilfredsstillende nivå. 10.09.2021 har jeg fremdeles store ristninger av Fluanxol-en eksempelvis. De andre bivirkningene er fremdeles også til stede i signifikant og stor grad. Det samme gjelder nå. Alle andre nervemedisiner som jeg er blitt tvangsforet med er verre enn Fluanxol, så jeg foretrekker Fluanxol når jeg først skal tvinges til å ta nervemedisin, men jeg trenger det overhodet ikke.

PPS. En anarkist (= liberal sosial-demokrat og medlem i Senterpartiet) mot psykiatridelen av STATEN. Jeg vil hverken skade meg selv eller andre eller bli psykotisk om tvangsmedisineringen av meg opphører. Derfor nedtrapping og maksimalt 20 mg Fluanxol tvangs-depotsprøyte i baken. Takk! Anarkisme = liberalt sosial-demokrati, er ikke en paranoid vrangforestilling! Jeg vil hverken skade meg selv eller andre eller bli psykotisk om tvangsmedisineringen av meg opphører. Dette er dokumentert med facts (sannhet) i notatet ovenfor, hvor psykiaterne og SFOVs og KKs vrangforestillinger og løgner om det motsatte, er vel dokumentert. At jeg ikke skulle være beslutningskompetent («samtykkekompetanse») er en fornærmelse. Jeg har vesentlig med kognitiv auto-terapi kurert angst og PTSD ca. 2015 og jeg er nå helt frisk mentalt bortsett fra bivirkningene. Jeg har aldri vært psykotisk, som det går frem av notatet http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx . I tillegg er det fryktelige giftvirkninger – bivirkninger – som på lengre sikt antakelig er livstruende, av tvangsmedisineringen, også dokumentert vel i notatet ovenfor . Se først og fremst avsnittet om bivirkninger hos meg (se over). Jeg mener derfor man må ha en rask nedtrapping av tvangsmedisineringen til null, og maksimalt 20 mg Fluanxol tvangs-depotsprøyte i baken framover Takk! 30 – 40  mg Fluanxol som jeg har blitt tvangsmedisinert med i den senere tid, er for mye.

PPPS. I Vedtaket fra Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) av 14.03.2022 står det. «I følge vedtaket skal du [JHØ] behandles med Fluanxol depot 20-60 mg annen hver uke». Det er her klart av det ovenstående at jeg skal behandles med 20 mg Fluanxol depot annenhver uke. Noe annet er tortur. (Dette er verre tortur en rent psykisk tortur, men ikke så ille som ekstremt voldelig fysisk tortur, som tortureringen av opposisjonelle i Saudi Arabia, Burma og Kina. Dette ligger et sted i mellom i styrke på torturen, men tortur er det klart. Dette er ille nok tortur.)

PPPPS. Torturen fortsetter. Enda mer tortur. Mandag 09.04.2022 ble jeg tvangsmedisinert av psykiater Margrethe Stensson med 40 mg Fluanxol depot-sprøyte i baken. Mitt ønske om maksimalt 20 mg Fluanxol ble ikke fulgt opp av Stensson. Mandag 25.04.2022 kl. 10.00 ble det ny tvangsmedisinering med 40 mg Fluanxol. Torturen fortsatte altså, mitt ønske om maksimalt 20 mg Fluanxol ble ikke etterkommet! Hva skjer mandag 09.05.2022 kl. 10.30? Vil torturen fra Stensson fortsette? Det som skjedde var at Stensson ikke kom, uten å gi beskjed. I stedet kom hun uanmeldt onsdag 11.05.2022, på formiddagen, med en ny tvangssprøyte på 40 mg Fluanxol. Også 23.05.2022 ble jeg tvangsmedisinert med 40 mg Fluanxol. Altså enda mer tortur. Torturen må opphøre! Nå er det nok fra psykiaterne med Margrethe Stensson i spissen! La meg være i fred! Jeg er overhodet ikke sinnssyk!! Jeg trenger ikke antipsykotisk medisin overhodet!!!

PPPPPS. Jeg klager altså til SFOV på tvangsmedisineringsvedtaket (3 sider) fra Margrethe Stensson, levert kl. 16.30 til meg 25.05.2022. Klagen har oppsettende virkning da jeg har klaget på vedtaket innen 48 timer etter at jeg har fått det i hende. Det er ingen klart angitt diagnose i vedtaket fra Stensson, men det er tidligere påstått at jeg har schizoaffektiv lidelse, som er feil, se http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx . Jeg har som nevnt hatt til dels kraftig angst og PTSD, men det er over fra ca. 2015, og har aldri hatt schizoaffektiv lidelse, som både er bipolar og schizofren, dette er tull og tøys. Videre er det tull og tøys at jeg blir syk og dårlig  av mindre antipsykotisk medisin. Jeg er overhodet ikke sinnssyk siden ca. 2015, og har som nevnt over aldri vært psykotisk og trenger overhodet ikke antipsykotisk medisin, se http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx.

I dette notatet går det bl.a. frem at et science fiction eventyr om romvesener jeg skrev om i en pressemelding, som bl.a. ble sendt til daværende fastlege, ble falskt ble utlagt som psykose, og gjenstand for tvangsinnleggelse på Lovisenberg Diakonale Sykehus psykiatriavdeling (LDS) hvor de kort etter på helt falskt grunnlag ga meg diagnosen schizoaffektiv lidelse, som altså både er bipolar og schizofren. Dette skjedde ved års-skiftet 2019/20, og var altså bare tøys og tull fra psykiaternes side. Og siden har dette bare fortsatt med løgner om sinnssykdom hos meg og schizoaffektiv lidelse.

Ad den falske diagnosen schizoaffektiv lidelse, som altså både er bipolar og schizofren. Ekte bipolaritet og schizofreni, og dermed også schizoaffektiv lidelse, er livsvarige psykiske sykommer som begge deler skyldes genfeil. Jeg JHØ var helt psykisk frisk fra jeg var født i 1948 til jeg fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter langvarig mobbing på arbeidsplassen av autoritære marxister, som førsteamanuensis ved NKSH/HiO - nå OsloMet - i en alder av 49 år. Jeg har følgelig ikke disse genfeilene og har aldri hatt bipolaritet og schizofreni, og dermed heller ikke schizoaffektiv lidelse. Etter nervesammenbruddet i 1997 fikk jeg alvorlig angst og PTSD (Post-Traumatisk-Stress-Disorder/lidelse) og var psykisk syk av dette til jeg ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig kognitiv autoterapi, ble helt kurert for all angst og PTSD ca. 2015, og har vært helt frisk mentalt siden dette, bortsett fra mentale bivirkninger/dysfunksjoner og andre bivirkninger, på grunn av feilmedisinering med anti-psykotisk medisin. Jeg har aldri vært psykotisk, bipolar og schizofren og dermed med schizoaffektiv lidelse. Bare hatt angst og PTSD, men dette er altså kurert for lenge siden.

Ad løgnene fra psykiaterne om psykose. Jeg JHØ har aldri vært psykotisk. Psykose kjennetegnes først og fremst ved hørselshallusinasjoner og/eller synshallusinasjoner med tilhørende paranoide vrangforestillinger. Jeg JHØ har aldri hatt hørselshallusinasjoner og/eller synshallusinasjoner med tilhørende paranoide vrangforestillinger. Jeg har aldri vært paranoid redd for noe som helst, og aldri hatt forfølgelses-vanvidd, til tross for enkelte løgner om psykose hos meg fra enkelte psykiatere. Dette er bare løgn. Jeg gjentar: Jeg JHØ har aldri hatt hørselshallusinasjoner og/eller synshallusinasjoner og paranoide vrangforestillinger. Påstander om dette er 100% løgn.

Av Notatet http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx går det fram løgner framsatt vesentlig av psykiater Margrethe Stensson om at jeg skulle ha fått kommandoer fra romvesen (jevnfør science fiction eventyret), og er paranoid redd nynazister. Riktignok har jeg blitt angrepet av og har sloss med nynazister/høyreekstremister, noe som går fram av et intervju med meg som anarkist-aktivist i en artikkel i ukebladet Vi Menn. Men jeg var og er ikke paranoid redd for dem, selv om en svensk anarkist/syndikalist ble myrdet av nynazister for noen år siden. Videre er det løgner om at jeg er paranoid redd for CIA og PST: Dette faller på sin egen urimelighet da jeg har hatt dem på mailinglisten i mange år. Riktignok har jeg et brev fra Lundkommisjonen om at jeg har vært overvåket av POT/PST, men det tar jeg med stor ro, og er ikke paranoid redd for PST. At jeg har vært/blir psykotisk i anledning disse løgnene/anledninger, spesielt i perioder hvor jeg har fått lite til null nervemedisin, er selvfølgelig bare løgner og tøys og tull. Jeg har aldri vært psykotisk, og blir det aldri: Dermed basta. Jeg trenger overhodet ikke antipsykotisk medisin. (NB! SFOV ved Linn Norseth slutter seg til Stenssons løgner om at JHØ får paranoide vrangforestillinger og psykose ved mindre medisin enn 40 mg Fluanxol hver 14. dag og opprettholder Tvangsmedisineringsvedtaket (TMV) fra Stensson 31.08.2022. Fy f..., jeg fikk ikke medhold i klagen min denne gangen heller: SFOV framstår som et rent sandpåstrøingsorgan for psykiaterne med Margrethe Stensson i spissen.)

Jeg ønsker Magnus Nylander/STAFF som advokat. Klagen er også sendt i brevs form fredag 27.05.2022 innen 48-timers fristen, for oppsettende virkning. Ønsker vedtaket til SFOV sendt til Jens Hermundstad Østmoe, Stolmakergt. 9A – 0551 Oslo, og ønsker telefonmøte før vedtaket. Mitt tlf.nr er 92 44 28 22. Maksimalt 20 mg Fluanxol hver 14. dag. Torturen må opphøre!

PPPPPPS. I vedtaket fra SFOV ved Linn Norseth står det «Du er for tiden underlagt tvunget vern med døgnopphold [i institusjon]». Dette er en løgn. Jeg er underlagt tvunget vern uten døgnopphold for tiden. Jeg oppholder med hjemme.

Det blir videre påstått at jeg er «uten samtykkekompetanse». Dette er et løgnaktig «1984» nytalebegrep. Er man uenig med psykiaterne og SFOV er man «uten samtykkekompetanse» og dette blir brukt som falskt grunnlag for tvangsmedisinering. SFOV er ikke en reell klageinstans på tvangsmedisinering. SFOV er et rent sandpåstrøingsorgan for psykiaterne, og holder med psykiaterne i ett og alt. Det er min erfaring etter mange klager, hvor jeg aldri har fått medhold, heller ikke denne gangen. Jeg har åpenbart beslutningskompetanse i sakens anledning, se http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx . Men «samtykkekompetanse» er et begrep som bør ut av bruk, da det er «1984» nytale. «Samtykkekompetanse» har jeg ikke, jeg er uenig med psykiaterne og jeg har sannheten på min side, men represalier med tvangsmedisinering på grunn av dette er helt uhørt feil. Dette må opphøre.

Videre står det at jeg har schizoaffektiv lidelse. Dette er en løgn, se PPPPPS og http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx som begrunner dette godt og grundig og helt saklig og mer i detalj.

Det er også flere løgner i vedtaket fra Linn Norseth, men nå holder det. Dette var de verste.

For øvrig ble jeg tvunget av Margrethe Stensson til å ta 40 mg Fluanxol som sprøyte i baken onsdag 15.06.2022  ca. kl. 15. Torturen fortsetter altså med full styrke, til tross for at jeg gjentatte ganger har krevd maksimalt 20 mg Fluanxol hver 14. dag. Nå er det snart på tide at jeg blir hørt og at mitt ønske blir oppfylt. Men den gang ei: Fikk 40 mg Fluanxol i tvangssprøyte onsdag 29.06.2022. Torturen fortsetter.  Dette er oklarki (pøbelvelde bredt definert) mot meg. Ny tvangssprøyte er planlagt onsdag 13.07.2022 av Margrethe Stensson, oklark og torturist. Da vil jeg ha maksimalt 20 mg Fluanxol. Takk! Men det får jeg neppe, selv om SFOV åpner for dette. Jeg begynner å bli forbannet! Men det hjelper ikke. Nekter jeg å ta tvangssprøyten bare henter oklarken og torturisten Margrethe Stensson politiet, som er helt på hennes parti i denne saken, og så er jeg like langt. Stensson kan til og med få meg tvangsinnlagt på galehus, pga. «uro» og manglende «samtykkekompetanse». Jeg er helt låst for ikke å si lost! Psykiatri my a..!

At dette går an i Norge er nesten ikke til å tro, men det er helt sant, uhyggelig vis. Jeg er som sagt helt frisk mentalt siden ca. 2015, bortsett fra de alvorlige bivirkningene av nervemedisinen, og trenger ikke psykiatrisk «behandling» over hodet. Ryk og reis! Jeg kan ikke en gang knytte nevene i lommene, for da blir jeg tvangsinnlagt på institusjon, fordi jeg virker «truende», eller Stensson øker «medisin»-dosen som repressivt tiltak. Jeg får bare sette opp et smil og satse på at mitt medfødte vanlige gode og stabile humør, tillater meg dette. Fy f… For et liv… Jeg har 100% impulskontroll og sprekker aldri, og bruker bare vold i legitimt selvforsvar, så Stensson kan bare føle seg trygg når hun invaderer leiligheten min med tvangssprøytene, men jeg må innrømme at jeg har et kaldt hat til Stensson og hele psykiatrigjengen som har mishandlet meg siden årsskiftet 2019/20, vesentlig autoritære marxister.

Det eneste våpenet jeg kan bruke mot oklarkiet er ytringsfriheten, og selv den har Stensson forsøkt å bryte inn mot, med repressivt økt tvangsmedisinering med løgnen om at jeg er «ukritisk» og at dette er et tegn på sinnssykdom hos meg. Men det har hun sluttet med etter hvert, foreløpig. Vi får se om denne ytringen medfører represalier i form av økt dose Fluanxol for å få slutt på «uroen». Det må jeg i så fall bare finne meg i – dessverre. Jeg kan imidlertid forsikre alle om at jeg er helt rolig. Kaldt hat skaper en indre ro hos meg. Og jeg er kritisk, aldri ukritisk, men jeg kan slå en spøk. Men dette er ingen spøk!

Oppdatering. Ligningen for bivirkninger av nervemedisin. En tilnærmingsformel, basert på egne erfaringer.

Bivirkningene er tilnærmet = (Proporsjonalitetsfaktor som stiger med alderen)x(dosen med Fluanxol depot per 14 dag) + (lagfaktor som er null når medisinen er gått ut av kroppen, positiv ellers, men normalt ikke så stor som første ledd. Lagfaktoren øker med alderen).

For gitt alder er bivirkningene proporsjonale med dosen hver 14 dag pluss lagfaktoren. Ved økende alder øker proporsjonalitetsfaktoren og effekten av Fluanxol-dosen på bivirkningene stiger proporsjonalt. Ved null dose blir bivirkningene borte etter en tid når medisinen er gått ut av kroppen. Lagfaktoren blir da null. En viss effekt er umiddelbar i inneværende periode, men lagfaktoren gir visse bivirkninger i lengre tid selv om dosen settes til null. Lagfaktoren er avhengig av alderen, og tidligere doser. En reduksjon fra 40 til 30 mg som jeg fikk av Stensson 13.07.2022 vil føre til en reduksjon i bivirkningene med et lag. Jeg vil ikke ha 40 mg om 14 dager, som Stensson har antydet. Nå er det nok med store doser Stensson. En «jo-jo» medisinering med 30 og 40 mg annenhver 14. dag, som Stensson har antydet, vil ikke være bra, men naturligvis noe bedre enn 40 mg hele tiden. Kan ikke se at du har noen god grunn for «jo-jo» medisineringen, Stensson. Det holder med 30 mg hver 14 dag inntil videre, og så skal dosen etter hvert ned til 20 mg. Takk. Jeg vil anta at torturen vil opphøre da og bivirkningene blir til å leve med, dvs. relativt små. Det beste er å kutte ut nervemedisinene helt. Etter en tid vil jeg da bli helt frisk, når lageffekten blir null. Jeg har aldri vært psykotisk og all angst og PTSD er kurert ved vesentlig kognitiv autoterapi fra og med ca. 2015, og kommer ikke igjen. Trenger ikke Fluanxolen egentlig. Men Stensson bare fortsetter med å gi meg 40 mg Fluanxol hver 14 dag med tvangssprøyter i baken, torturen fortsetter altså med full styrke. Når skal dette opphøre og jeg skal bli fri fra denne "sovjetisk-kinesiske" "psykiatrien" mot en opposisjonell anarkist fra vesentlig autoritære marxister?

JHØ.

www.indeco.no

Rådgiver for www.anarchy.no

 • JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 1. Research report No. 17 - 2020 - INDECO-OSE
 • JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 2. Supplement to Research report No. 17 - 2020 - INDECO-OSE
 • JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 3. Supplement to Research report No. 17 - 2020/21/22/23 - INDECO-OSE
 • Hi PF

  Yes, Margrethe Stensson (MS) is a monster. She has got immense power through «TPH = tvunget psykisk helsevern-vedtak» and «TMV-Tvangsmedisineringsvedtak», and that has corrupted her totally - morally. This is a real problem that I really see no solution to in the short run. In the springtime 2023 I and my lawyer shall bring the case for Tingretten, and go to court «rettssak mot STATEN (HOD)», to get free, but a lonly anarchist against the STATE, that is contributing largely to the authoritarian degree of ca. 46 % in Norway, has not much probability to succed, but I will try. If I win, I am free…(Dette er utsatt.)

  J-HØ

  Hi J-HØ

  "Stensson, because she twists and turns most of what I say, and then via lies writes that I'm insane"

  Stensson is a monster and I have met similar and perhaps even worse monsters here in Greece.

  Best regards Pericles Feressiadis (PF), Greece.


  FACT ELDRE – ALDERSPSYKIATRISK KLINIKK - VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS ER EN KRIMINIELL ORGANISASJON , MAFIA, SOM DRIVER MED FAKTURASVINDEL OG FALSKE ANKLAGER OM DRAPSTRUSLER MOT MIN SØNN JON FRA MIN SIDE, J. H. ØSTMOE.  JEG ØNSKER INGEN KONTAKT MED DETTE UVESENET. MEN ER TVUNGET TIL DET PÅ GRUNN AV JEG ER UNDERKASTET GJELDENDE VEDTAK OM TVUNGET PSYKISK HELSEVERN. (PÅ HELT FALSK GRUNNLAG). DETTE MÅ NÅ OPPHØRE SNAREST.
  J-HØ ER HELT FRISK MENTALT SIDEN 2015, BORTSETT FRA ALVORLIGE BIVIRKNINGER PÅ GRUNN AV TVUNGEN FEILMEDISINERING. OG TRENGER INGEN «BEHANDLING» FRA PSYKIATRIEN.

  MANDAG 02.01.2023 VIL FACT-ELDRE MAFIA-BOSSEN MARGRETHE STENSSON GI MEG 60 MG FLUANXOL SOM BETYR TORTUR AV MEG J-HØ I FORM AV STORE BIVIRKNINGER. MEN JEG TAR IKKE DET FRIVILLIG, (FORDI JEG IKKE FRIVLLIG VIL BIDRA TIL TORTUR AV MEG SELV), OG ØNSKER AT POLITIET IKKE BISTÅR MS I DENNE SAKEN FOR Å TVINGE DET PÅ MEG. DET KAN VEL EGENTLIG IKKE VÆRE SÅ GØY FOR POLITIET Å JOBBE FOR MAFIAEN. VIL POLITIET LIKEVEL KOMME HIT OG BISTÅ MAFIA-BOSSEN, SÅ VIL JEG TA SPRØYTEN MED FLUANXOL I BAKEN UTEN NOE FUSS AV NOE SLAG. JEG ER IKKE SÅ DUM AT JEG UTFORDRER STATENS VOLDSAPPARAT, MEN JEG MENER POLITIET BØR DROPPE DETTE, OG I STEDET PRIORITERE NOE ANNET, F.EKS. Å ETTERFORSKE FAKTURASVINDELEN VED FACT ELDRE. ØKOKRIM ER ORIENTERT OM DETTE, DE KAN SAMARBEIDE MED POLITIET I DENNE SAKEN.

  Til Oslo Politistrikt. Har lørdag 12.11.2022 fått sendt anmeldelsen i brevs form. Regner med at dere tar raskt tak i det. Har også sendt til Økokrim.

  Jeg ble forsøkt svindlet for ca. 1000 NOK, før jeg fikk stoppet det for mitt vedkommende. Å forsøke å svindle meg, er ikke rett mann å prøve seg på. Men som det går frem av PS og PPS er det sannsynligvis mye mer omfattende. Ring meg på 92 44 28 22 eller send en e-mail til meg på indeco@online.no
  ved eventuelle spørsmål. Mvh J-HØ.

  Til Oslo politidistrikt.

  Anmeldelse av svindel med falske fakturaer. Jeg anmoder dere om etterforske de falske fakturaene fra Alderspsykiatriske klinikk ved Diakonhjemmet Sykehus, DHS, med henblikk på å avsløre svindel i stor skala. Se nedenfor om faktum/saksforholdet:

  Mvh. Prof. Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe ved NØI-INDECO-OSE og IIFOR-PGU
  NØI-INDECO-OSE, WEB:
  www.indeco.no
  CONSULTANT FOR FOLKEBLADET – THE PEOPLES’ JOURNAL, WEB:
  www.anarchy.no
  IIFOR, WEB:
  http://www.anarchy.no/iifor.html
  PGU, WEB:
  http://www.anarchy.no/au.html

   Til Regnskaps/Faktura-avdelingen ved Diakonhjemmet sykehus, DHS.

  Klage på falske fakturaer fra regnskap/faktura-avdelingen ved Diakonhjemmet Sykehus, DHS.

  Jeg har siden desember 2021 mottatt to falske fakturaer fra Regnskaps/Faktura-avdelingen ved Diakonhjemmet sykehus, DHS, for konsultasjoner jeg ikke har hatt. For den siste av disse fikk jeg et inkasso-varsel som jeg bestridte selvsagt. Siden har jeg ikke hørt noe mere om den. Nå har jeg fått en e-faktura på en angivelig konsultasjon den 25.04.2022, se nedenfor. 25.04.2022 hadde jeg ikke noen konsultasjon på DHS, så denne fakturen er også falsk.

  Jeg er underlagt tvunget psykisk helsevern TPH stadfestet av Kontrollkommisjonen, og tvangsmedisineringsvedtak TMV stadfestet av Statsforvalteren i Oslo og Viken SFOV, etter klage fra meg på dette som jeg altså ikke fikk medhold i, og skal ha helt gratis behandling.

  Jeg får tvangsmedisinering med depotsprøyte i baken hver 14. dag, for tiden mandager og sist 25.04.2021, men det skal jeg ikke betale for.  Det var ikke noen konsultasjon/legetime den 25.04.2022, bare en tvangssprøyte i baken hjemme hos meg.

  Jeg kommer aldri til å ha noen konsultasjon med DHS, da jeg er helt frisk mentalt, og har fått TPH og TMV på falsk grunnlag. Se http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx. Jeg kommer til å anmelde Regnskaps/Faktura-avdelingen ved Diakonhjemmet sykehus DHS til politiet for å sende ut falske fakturaer, dersom de ikke slutter å sende falske fakturaer til meg.

  Se og få slettet meg fra regnskaps-systemet deres, med en gang. Jeg kommer som antydet over aldri til å ha noen kontakt med galehuset Diakonhjemmet sykehus DHS, annet enn med tvang, og da skal jeg ikke betale noe som helst. Man skal ikke betale for fengselslignende opphold/forhold i Norge og det er det jeg er underlagt med TPH og TMV. Nå får dere gi dere med falske fakturaer. Jeg vil ikke høre fra dere med fakturer igjen – FORSTÅTT!

  Jeg vil heller ikke ha noen trussel om inkasso angående denne fakturaen. Se å få stoppet hele prosessen,  for jeg kommer ikke til å betale e-fakturen jeg har fått selvfølgelig. Jeg har heller ikke gitt noen tillatelse til at dere kan sende meg e-fakturaer.

  Hilsen prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe

  www.indeco.no

  Rådgiver for www.anarchy.no

  PS. Den falske fakturaen:

  Jens Hermundstad Østmoe
  Stolmakergata 9 A
  0551 OSLO
  Side: 1 av 1
  Diakonhjemmet sykehus
  Postboks 23 Vinderen
  0319 Oslo
  FAKTURA:
  Fakturanummer 25666867
  Fakturadato 25.04.2022
  Forfallsdato 16.05.2022
  Kontonummer 15065282000
  IBAN NO8015065282000
  BIC/SWIFT DNBANOKK
  KID 1256668672
  Organisasjonsnummer NO982791952MVA
  Telefon 22451500
  FAKTURABESKRIVELSE
  Konsultasjonsdato: 25.04.2022
  Tjeneste/vare Mva Antall Pris Sum
  Egenandel for konsultasjon hos lege eller annen spesialist på sykehus % 1 375,00 375,00
  Sum å betale NOK 375,00
  Mva spesifikasjon
  Prosentsats Sum uten mva Sum mva
  0 % NOK 375,00 NOK 0,00
  Faktura må betales selv om du har mottatt frikort.
  Egenandeler utover frikortgrensen vil automatisk bli tilbakebetalt av HELFO.
  Ved for sen betaling påløper renter og purregebyr etter gjeldende satser.

  PS. 01.11.2022. Det kan være andre gamlinger som har fått falske fakturaer fra DHS-alderspsykiatrisk klinikk for konsultasjoner de aldri har hatt. Og kanskje er så senile og glemske at de betaler. I så fall er dette en kriminell svindel som foregår ved DHS. Jeg synes politiet bør ta en titt på dette. Og revisjonene, om de ikke er med på svindelen da. Hilsen J-HØ.

  PPS. 05.11.2022. Ytterligere opplysninger: De to første falske fakturene var tatt rett ut av det blå, uten noen foranledning, rent fiktive oppdiktede konsultasjoner som det ble krevd penger for. Bare i tilfellet over var det en parallell depotmedisinering. Dette skyldes altså ikke misforståelser. Dette er ren svindel. Om beløpet på den falske faktureringen overstiger frikortgrensen dreier det seg også om trygdesvindel, som er meget alvorlig kriminalitet. Hilsen J-HØ.

  Til Oslo Politidistrikt og Økokrim

  Jeg ber om at denne saken etterforskes med sikte på dom for falsk anklage for Stensson og Nordseth, og ikke henlegges. Fra Stensson og Diakonhjemmet Sykehus sin side, er det spesielt alvorlig da det kan ansees som hevn og repressivt tiltak, fordi jeg har avslørt og anmeldt DHS for fakturasvindel. Bevisene er helt klare, se nedenfor. For Nordseth kan det også ligge et hevnmotiv bak, for jeg har avslørt henne for løgn og fått publisert det i Folkebladet, se www.anarchy.no.  Også Margrethe Stensson er nevnt og avslørt for løgn i denne artikkelen, og har således et ytterligere hevnmotiv.

  Mvh Jens Hermundstad Østmoe, Stolmakergt. 9A 0551 Oslo. Tlf.: 92 44 28 22 

  Politianmeldelse av Margrethe Stensson, Diakonhjemmet Sykehus og Linn Norseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken, for falsk anklage om at Jens Hermundstad Østmoe har drapstruet sin sønn Jon.

  Siterer fra brev av 07.11.2022 med Saksbehandler Linn Norseth, tittel «STATSFORVALTEREN STADFESTER VEDTAK OM BEHANDLING MED LEGEMIDLER UTEN EGET SAMTYKKE.»

  Siterer fra side 3/5:
  Hun [Margrethe Stensson] viste blant annet til at du [Jens Hermundstad Østmoe] ved forrige videreutvikling av manien, drapstruet din sønn, som er svært skadelig for relasjonen som har stor betydning for deg.

  Sitat slutt, vår uthevning i bold.

  Drapstrusler er forbudt i Norge. Margrethe Stensson kriminaliserer meg, Jens Hermundstad Østmoe, derfor, med denne falske anklagen, som viderebefordres av Linn Norseth, som derfor er medskyldig.

  Min sønn Jon vil bekrefte at denne påstanden om drapstrusler mot ham, er løgn 100%. Det er bare å ringe Jon på hans mobiltelefon, for å få bekreftelse på at påstanden om drapstrusler fra far er 100% falsk, dvs. fra Jon selv og direkte.

  Anmeldelsen vil også bli sendt i brevs form til Oslo Politidistrikt.

  Og både Jon, sønn, og Jens, far, er skjønt enige om at Jens aldri har vært manisk, psykotisk eller manisk psykotisk, og dette er sannheten.

  Mvh. Prof. Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe ved NØI-INDECO-OSE og IIFOR-PGU
  NØI-INDECO-OSE, WEB:
  www.indeco.no
  CONSULTANT FOR FOLKEBLADET – THE PEOPLES’ JOURNAL, WEB:
  www.anarchy.no
  IIFOR, WEB:
  http://www.anarchy.no/iifor.html
  PGU, WEB:
  http://www.anarchy.no/au.html

  OGSÅ UTDANNING I PSYKOLOGI VED UNIVERSITETET I OSLO, UiO, OG KURSING I KOGNITIV PSYKOTERAPI FRA KOGNITIV TERAPAUT MERETE NÆSS.


  DOKUMENT OM KLAGE I FORM AV UTTALELSE FRA JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE OG ADVOKAT MAGNUS NYLANDER ANGÅENDE FORLENGELSE AV TPH, TIL KK-DHS VED ASTRID HARAM.

  DET ER EN REKKE ASPEKTER VED TPH-EN SOM JEG HAR KLAGET PÅ, SE DOKUMENTET NEDENFOR MED LINKER, MEN ESSENSEN OG SAMMENDRAG ER GITT VED BREV/MAIL FRA MAGNUS NYLANDER:

  Fra: Magnus Thoresen Nylander magnus@advokat-staff.no
  Sendt: tirsdag 15. november 2022 11:29
  Til: 'Astrid Haram' ah@advokatforum.no
  Kopi: 'indeco@online.no' indeco@online.no
  Emne: Kommentar til årsforlengelse av TPH pva. JHØ

  Hei,

  Iht. avtale meddeles følgende kommentar til årsforlengelse av TPH pva. min klient JHØ innhentet fra samtale i dag:

  Ovenstående oversendes Kontrollkommisjonen ved Astrid Haram, og klienten er ordensmessig satt i kopi på oversendelsen.

  Med vennlig hilsen/kind regards
  ADVOKATFIRMAET STAFF AS

  Magnus Nylander
  Advokat MNA
  (+47) 900 26 658
  magnus@advokat-staff.no

  MVH PROF. DR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE


   JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. By Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe - JHØ - Updated. The whole history. The truth in contrast to the lies of the psychiatrists. Click on and read:

  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
  http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  OPPDATERT BL.A. MED DOKUMENT MED KLAGER FRA PROF. DR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE PÅ TINGENES TILSTAND VED FACT ELDRE, DIAKONHJEMMET SYKEHUS OG AVDELING 4A PÅ LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS, OG LITT OM KOGNITIV PSYKOTERAPI.

  Siste nytt fra psykiatrifronten: Tvangs-sprøytemøtet mandag 02.01.2023 ble avlyst, da politiet ikke ville komme, og foreløpig utsatt til torsdag 05.01.2023. Mafiabossen Margrethe Stensson har sagt at hun vil øke medisindosen utover 60 mg Fluanxol. Dette betyr økt represjon og økt tortur av J-HØ. Margrethe Stensson har tidligere hatt diagnosen løgnfullt maktmenneske med psykopatiske trekk, men på grunn av den økte represjonen og torturen av J-HØ selv nå har kvalifisert seg til diagnosen løgnfullt maktmenneske og psykopat. Det blir trolig enda mindre gøy for politiet å bistå mafiabossen Margrethe Stensson i tvangs-sprøytemøter fremover enn før, nå som hun også er kjent som psykopat. Forøvrig vet Margrethe Stensson utmerket godt at J-HØ er helt frisk mentalt siden 2015, bortsett fra bivirkningene av nervemedisinen, og det er bare for å plage J-HØ ytterligere at hun vil øke dosen Fluanxol utover 60 mg. 05.01.2023 fikk J-HØ en tvangs-sprøyte på 70 mg Fluanxol og er helt ødelagt av bivirkningene.


  PSYKIATERE FARER MED LØGN OM AT J-HØ TILFREDSTILLER FAREKRITERIET. SANNHETEN ER AT J-HØ ALDRI HAR SKADET SEG SELV ELLER OMGIVELSENE. OG IKKE VIL GJØRE DET I FREMTIDEN. FORKLARING PÅ HVORFOR NEDENFOR.

  SANNHETEN OM DET SOM SKJEDDE I 1997. TILBAKEVISNING AV LØGNER FRA DIVERSE PSYKIATERE.

  UTDRAG FRA
  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx OG http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx DETTE KAPITLET ER PUBLISERT PÅ DET SISTNEVNTE.

  III. MIN EGENSKREVNE JOURNAL OPPDATERT 14.11.2020 – KORTVERSJON

  Mobbus Brutalis Collegius ved NKSH/HiO nå Oslo-Met.

  I tilknytning til faglig pregete konflikter om å holde en faglig standard på økonomifaget i utdanningen, der JHØ ville holde en høy standard og var mot utvanning av økonomifaget, ble JHØ tråkket på, trakassert og mobbet brutalt, spesielt av Steinar Stjernø, Per Lillengen, Gerd Engelsrud og Gunnar Jahren, helt fra og med ca. 1988 til 1998 hvor han ble hjemmeværende med uføretrygd, men var fremdeles ansatt fram til han sa opp selv på 2000-tallet. Han var hele tiden imidlertid i arbeid ved siden av og forsket og underviste i kurs i egenskap av Forskningssjef for NØI-INDECO-Nettverket (senere også inkludert OSE), siden 1986.

  Mobbingen og trakasseringen manifesterte seg også nær sagt hele tiden i stressende og skarpe arbeids- og arbeids-miljø-konflikter, hvor også fagforeninger var involvert. Dette er dokumentert i tallrike dokument-fylte brevordner-permer, i JHØs private arkiv. Dette toppet seg våren 1997.

  Nervesammenbrudd 21.05-05.06 1997

  Etter noe trening i Hoxtvedtv. 31 på 1430 Ås, hvor også hans far var involvert, kjørte JHØ til Stolmakergt 9 i Volvoen sin, og jobbet utover natten med noen matematiske modeller da han plutselig fikk angst og helvetes-tanker, og det svartnet helt. Han falt antakelig fra den lille verandaen over inngangen for 9A, i 2. etasje. Og ned på risten foran døren, hvor han senere i våken, men medtatt tilstand, ble tatt hånd om av politiet og kjørt til sykehus. Om han fikk «hjelp» på en eller annen måte av andre til at det svartnet helt og fallet, eller ikke - er ukjent.

  Han var ikke bevisst suicidal eller selvskadende på noen måte. Det har han aldri vært – han er glad i livet og alltid i jevnt godt humør, også når han er sint (som han kan være – avhengig av situasjonen – men aldri aggressiv i betydningen «slår først» eller lignende. Imidlertid kan han selvfølgelig ta igjen voldelig i legitimt selvforsvar!), og aldri vært deprimert eller depressiv og har ikke snev av bipolar (manisk depressiv) lidelse som er påstått i den ca. 330 siders løgnfulle Journalen fra LDS m,v,, heretter bare kalt Journalen.  Han var heller ikke psykotisk og paranoid som det også står i Journalen, ikke snev av dette. Hendelsen kan karakteriseres som et alvorlig nervesammenbrudd og må i hovedsak sees i sammenheng med den langvarige trakasseringen og mobbingen på NKSH/HiO, nå Oslo-Met, og veldig stresset-het i denne sammenheng, og en reaksjon på dette langvarige psykiske presset.

  Nervene var i ulage og skrantne noen tid etterpå, men bedret seg raskt, uten medisiner, og han ble utskrevet fra mentalt sykehusopphold, men noe tid etterpå utviklet det seg en av og til hårdnakket og kraftig Post Traumatisk Stress lidelse – Disorder, PTSD, med bl.a. angst og flashbacks relatert til dette nervesammenbruddet, inkludert den traumatiske mobbingen og trakasseringen fra NKS/HiO fra 1988-1997. Dette fikk, som vi vil ta opp i det videre materialet, også noen negative helse-effekter og -konsekvenser.

  I Journalen står det at hendelsen skjedde «21.05. d.å. . under uklare omstendigheter». det er videre nevnt «fall/hopp fra sin leilighet i 3. etg» som er løgn, den er i 2. etg. JHØ ble «ikke henvist videre til poliklinisk psykiatrisk oppfølging.» står det også, som er sant. Innlagt 29.05.97, utskrevet 05.06.97. Løgn om «mistanke om … psykotisk, alvorligere affektiv eller suicidal tilstand…» … «systematiserte paranoide forestillinger av persekutorisk, … megaloman karakter… suicidal intensjon». Signert av AKP-ml psykiateren Asbjørn Restan 11.12.97.

  Post Traumatisk Stress lidelse (Disorder) PTSD 11.10.1997 - 13.03.1998.

  Arbeidsuhell med høyre pekefinger – høyre øye ble feilaktig fjernet operativt etterpå.

  Løgn om å ha «kuttet opp sitt eget høyre øye» så det måtte fjernes operativt. Sannheten er at jeg følte med høyre pekefinger inn mot øyet innerst ved nesen fordi det kjentes ut som det var noe guffent der, og trykket til noe for hardt. Det kunne sannsynligvis lett blitt operert fullt på plass. Øyet var helt og ikke «oppkuttet». Løgn og bedrag i Journalen. Hadde noe angst grunnet hårdnakket PTSD-anfall. Kom med litt «desinformasjon», som de bygde videre på med fantasifulle løgner om bl.a. at jeg var «anti-krist», NB! jeg er jo ateist, så den får de dra lengre ut på landet med.

  Videre løgn om «Massive paranoide ideer, hørselshallusinasjoner av imperativ karakter som jeg ble styrt av, … dårlig impulskontroll. Vurdert å være suicidal.» Bare 100% tull og løgn alt sammen. Har aldri hørt en Scizhofren stemme opp i hodet, noen gang. Har aldri hatt «hørselshallusinasjoner av imperativ karakter som jeg ble styrt av» noen gang. Jeg er frihetlig og lar meg ikke styre av noen eller noe oven i fra og ned, dersom jeg kan unngå det, er normalt 100% selvstyrt innenfor genetikken min. Har perfekt impulskontroll, og er ikke psykopat eller sociopat, i betydningen maktmenneske, som flere av psykiaterne og psykologene ved LDS og Tåsen FACT og Tøyen DPS de facto synes å være, noen uten impulskontroll ved litt stress. Dette kan om ønskelig dokumenteres nærmere.

  PTSD-en min er ikke nevnt i Journalen, men ulike symptomer på dette, som konsentrasjonsvansker er nevnt. Men har aldri av meg selv vært selvdestruktiv og suicidal. Men for mye nervemedisin kan virke negativt i denne sammenheng. Og tvang, som jeg i egenskap av frihetlig person liker og tåler til dels dårlig, og som kan slå ut negativt på psyken også. Innledningsvis ved tvangsinnleggelser kan jeg protestere åpent på ulike måter, men innser ofte fort at «makta rår» på LDS, FACT-Tåsen og DPS-Tøyen, og knytter neven i bukselommen i stedet for mer åpen protest-atferd.
  Fra: http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx 

  Retting av fakta-feil og tilbakevisning av løgner fra Margrethe Stensson m.fl. i Tvangsmedisineringsvedtak fra Statsforvalteren i Oslo og Viken av 23.06.2021 - m.v. Ref. 2021/18538

  Litt om troverdighet her innledningsvis.

  Som mangeårig forsker II, førsteamanuensis og nå professor Dr. i politisk økonomi, og sannhetssøker med fakta-orientering, mener jeg å ha stor troverdighet. I motsetning til psykiater Margethe Stensson med flere som farer med mye løgn, noe som er behørig dokumentert nedenfor. Når Kontrollkommisjonen ved Diakonsykehuset og Statsforvalteren I Oslo og Viken sluker løgnene til Margrethe Stensson m.v. rått, er det derfor sterkt å beklage. Makten til psykiaterne gir dem rett, uansett om de tar feil. Det er visst ingen grenser for hvor mye de kan ljuge og få rett, for å legitimere falske diagnoser, med sikte på tvangsmedisinering, med bivirkninger som er invalidiserende og helseskadelig for meg. Når psykiaterne unisont ljuger om at «jorden er flat», er den ikke det likevel, men fremdeles rund. Bare det at jeg bare har en stemme for dette sanne standpunktet. Og til stadighet blir helt rått overkjørt. Men sannheten har en tendens til å komme frem etter hvert, uansett unisont ljug fra psykiatrien ved LDS og Diakonhjemmet sykehus. Jeg vil gjerne ha dette notatet vedlagt TMV-et og TPH-vedtaket fra KK-DHS.

  Klage på Margrethe Stensson - JHØ har aldri vært psykotisk og skal ikke ha noe antipsykotisk medisin.

  Mitt mål er klart. Jeg vil primært ha vekk hele medisineringen, sekundært få noe mindre Fluanxol, og piller i stedet for sprøyter. Abilify Maintena, som MS foreslår,  er uaktuelt pga. av sterke kognitive dysfunksjoner (sløvhet) og andre bivirkninger. Har også blitt tvangs-foret med en rekke andre antipsykotiske medisiner, og de har alle gitt verre bivirkninger enn Fluanxol, som er minst plagsomt. Jeg trenger imidlertid ikke noe antipsykotisk medisin, da jeg aldri har vært psykotisk. Noe som er dokumentert behørig nedenfor. 

  Hovedankepunktet mitt er at jeg har feilaktig fått diagnosen schizo-affektiv lidelse, som betyr både schizofren og bipolar, som alt sammen skyldes genfeil. Jeg hadde i 49 år fra jeg var født til jeg fikk et nervesammenbrudd i 1997 etter langvarig mobbing av autoritære marxister på arbeidsplassen (NKSH/HiO, nå Oslo-Met), med påfølgende PTSD, ingen psykisk problemer overhodet. NB! Hadde jeg hatt disse genfeil-betingede sinnssykdommene hadde de slått ut i løpet av disse 49 årene. Jeg har følgelig ikke disse genfeilene og sykdommene og diagnosene er feil. De er i hovedsak satt av autoritære marxister. PTSD en ble kurert ca. 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig selvterapi. Etter det har jeg vært frisk mentalt.  

  Et science-fiction eventyr om romvesener ble feilaktig utlagt som schizo-affektiv lidelse med psykose, og jeg ble tvangsinnlagt på falskt grunnlag i desember 2019. Jeg sendte ut en pressemelding som daværende fastlege Andreas Wedervang-Resell fikk og han misforsto og mistolket science-fiction-eventyret som psykose hos meg, og varslet bydelsoverlegen, som pusset på meg politiet som tvangsinnla meg på LDS, altså helt uten noe saklig - og på helt feilaktig - grunnlag. Alt skjedde bak min rygg, helt til politiet kom. Jeg fikk aldri noen mulighet til å oppklare fastlegens misforståelse, for jeg visste ikke noe om hva han hadde reagert på, før mye senere. Skremmende med uanmeldt politi på døren. Jeg protesterte heftig, men til ingen nytte. Siden har dette bare balt på seg, med det jeg har kalt «sovjetisk-kinesisk-psykiatri», fra autoritære marxisters side, med preg av oklarki (pøbelvelde i vid forstand) der økt medisinering blir brukt som repressivt middel mot verbal protest og bruk av ytringsfriheten. Tvangs-medisineringen skaper invalidiserende bivirkninger, bl.a. i form av sterke skjelvinger og kognitive dysfunksjoner i form av sløvhet i hjernen, også smerter i testiklene, overvekt og pusteproblemer mv.. Siden jeg er mentalt frisk er dette hårreisende feil-behandling av en frihetlig person, liberal sosial-demokrat og Senterpartimedlem, med sikte på å kue meg, fra vesentlig autoritært marxistisk hold.

  Flere løgner.

  I tillegg til løgn om kommando fra romvesen, har MS kommet med løgner om forfølgelsesvanvidd basert på nynazister, som begge deler ble tilbakevist (se dokumentene nedenfor) , og dermed kom en ny løgn om forfølgelsesvanvidd basert på CIA i sistnevnte TPH-vedtak. Ikke noe av dette har det minste med virkeligheten å gjøre, og er blanke løgner fra MS’ side. Ca. 90% av utlegningen til MS,  som KK-DHS’ TPH-vedtak bygger ensidig på, er løgn. KK-DHS kan jo ikke tas seriøst, selv om de representerer tvangsmidler og politi som gjør at de kan misbruke makten sin til å gjennomføre TPH-en. Det samme gjør Statsforvalteren i Oslo og Viken i opprettholdelse av tvangsmedisinerings-vedtak. Og dette er som nevnt, svært uheldig.

  Men det er flere løgner i tvangsmedisinerings-vedtaket fra Statsforvalteren:

  Det mest sentrale er følgende: Fra Journalnotat av 08.06.21: TPH kontrollundersøkelse v/overlege Margrethe Stensson: «episoden [fra 1997] da pas skadet sitt h. øye, beskrives det at pas skal ha hørt en stemme som sa til ham at ha måtte kutte seg i øyet.» Sannheten om det med øyet er beskrevet i  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx. Jeg har aldri hatt hørselshallusinasjoner, og følgelig aldri hørt noen slik stemme. Det er bare tøv og løgn fra psykiaternes side. Videre står det at begrunnelsen for å skade øyet med kniv dels var en ide om å kunne frelse en rekke andre mennesker ved å gjøre dette. Dels også for å fjerne en «chip som han hadde følelse av satt bak øyet.» Dette er også bare løgn.

  Jeg har aldri kuttet opp øyet og aldri brukt kniv på øyet. Dette med «Chip» er også bare tull og tøys. Hvordan skulle noen få plassert en «Chip» bak øyet? Og jeg er ateist, og tror ikke på frelse for noen. Det som skjedde var at jeg brukte en finger fordi jeg hadde noe ubehagelig på siden av øyet, for å undersøke om det var noen kul der. Dessverre trykket jeg fingeren litt lang inn, altså et diagnostisk arbeidsuhell, og øyet bulte ut.  Det var ikke meningen å skade meg selv. Dette har ingenting med psykose og paranoide vrangforestillinger å gjøre. Jeg var uheldig og trykket litt for hardt: Det er alt. Jeg har aldri vært psykotisk, jeg har imidlertid hatt PTSD, med angst: Ikke av paranoid karakter eller psykose, men like fullt plagsomt. Antipsykotisk medisin har overhodet aldri hatt effekt på PSTDen og angsten. Den ble kurert ved kognitiv terapi, vesentlig autoterapi ca 2015. Siden har jeg vært frisk mentalt. Jeg har aldri hatt paranoide vrangforestillinger. Alt tullet om psykose og «tilbakefall» er bare vrøvl. Jeg har aldri hatt psykose, og skal egentlig ikke ha noe antipsykotisk medisin. Samme hvor mye Margrethe Stensson og andre psykiatere ljuger om dette.

  Les for øvrig hele: 
  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx 
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx 
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx 
  http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx
  Disse fire dokumentene står for sannheten, i motsetning til løgnene til MS m. flere, i sakens anledning.


   Fra http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx.

  Sannheten om romvesener (sci-fi-eventyr) og dette med bråk på gangen. 

  NB mer ad psykose! 1. Science fiction eventyr om aliens skrevet av meg og lagt ut på Internett i 2011 og oppdatert, og 2. reaksjoner i form av sterke protester mot tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering uten GRUNN, 3. er ikke psykose, og må ikke utlegges feilaktig i denne retningen. NB! Jeg har overhodet ikke vært psykotisk i 2019 og 2020, og aldri før heller. Merk deg det! Jeg har imidlertid hatt et nervesammenbrudd i 1997 og påfølgende PTSD, men dette opphørte ca. 2015 og har ikke noe slikt nå. Jeg er helt psykisk frisk, bortsett fra negative effekter av nervemedisiner, som jeg overhodet ikke trenger og de er skadelige for meg. Mer om dette nedenfor og i Forskningsrapport nr. 17 fra NØI-INDECO-OSE: http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx . Se også dokument om psykose-definisjon nedenfor. Dette har også betydning for spørsmålet om beslutningskompetanse, som jeg de facto har. Jeg har god sykdomsinnsikt, til tross for at MS hevder det motsatte i TMV-et.

  NB! Stensson: At du selv ikke vil si noe ad hvor mye gener vs. miljø du tror avgjør tilfeller av disse 3 sykdommene, bortsett fra at du feilaktig påstår at «det er individuelt, forskjellig fra person til person», sier sitt om ditt kompetansenivå på feltet. Du er de facto, om enn ikke de jure, uten beslutningskompetanse. Ditt miljø vs. gen-syn er direkte feil. Disse 3. sykdommene skyldes bare gener 100%. Psykose kan man jo få uavhengig av det, bla ved forgiftning, men jeg har overhodet ikke vært psykotisk i 2019 og 2020. Se 1. og 2. over, og nedenfor! 

  Videre står det også i vedtaket fra Stensson: «Pas vurderes også å fylle farekriteriet ettersom han bla har forskanset seg og andre i leiligheten grunnet overbevisning om at det var nynazister utenfor leiligheten.» Dette er løgn. Sannheten er at jeg hørte noen lyder på døren og at noen dro i håndtaket, gjentatte ganger, uten å ringe på. Hørte også noe leven fra gangen Lurte på hva det var. Kunne kanskje være nynazister, hadde provosert dem ved noen pressemeldinger litt tidligere. Da må man være litt forsiktig så det ikke går som med en svensk frihetlig i SAC, som ble myrdet av nynazister. Har også i 1979, blitt angrepet av nynazister selv. Kan godt komme med videre utredning her. Men jeg er ikke paranoid redd for nynazister. Denne saken er for øvrig behørig omtalt i Vi Menn, nr. 23, 3. juli, 1979, som finnes på Universitetsbiblioteket i Oslo.  

  Låste derfor døren til leiligheten og gjorde det klart at kjæresten min ikke skulle gå ut på gangen, før det var klart igjen. Hun har angstnevrose og reagerte inadekvat med panikkangst, og lot det gå utover meg via projeksjon, og fikk sønnen vår til å ringe politiet, på helt tullete «grunnlag». Det må presiseres at jeg er huseier og kjæresten er bare leieboer, så jeg bestemmer lovlig juridisk i slike saker. Men så ble jeg altså tvangsinnlagt på dette feil grunnlaget. Å være litt forsiktig med potensielt morderiske nynazister, etter å ha provosert dem, er ikke paranoia og psykose. Få det inn i skallen. Det er noe som heter å ta alminnelige sikkerhetsmessige forholdsregler. Dette er ikke psykotisk eller paranoia.
   
  (Jeg var ikke truende da jeg i vanvare dro i låseklaffen. Jeg åpnet like etterpå. Kan greie ut mer om dette, men MS har ikke nevnt dette i TMV-et sitt, så det lar jeg være her.) 

  NB! Jeg er således hverken en fare for andre eller meg selv, 100% sikkert! 


  Da jeg ble lagt inn på falskt grunnlag og buret inn i desember 2019 var jeg naturligvis opprørt over dette, men at dette ble utlagt som «manisk-psykotisk» er en ren løgn og feildiagnose av psykiaterne på LDS. Jeg har aldri vært manisk og aldri psykotisk. Dette er ren løgn. Et stunt med en dobørst på samme tid, var en ren protesthandling mot å være buret inn med tvang - uten grunn, og ikke noe seriøst selvmordsforsøk. Jeg har ingen planer om å gjenta stuntet eller foreta noe som helst proteststunt overhodet i fremtiden. Jeg har hatt et alvorlig nervesammenbrudd i 1997, med påfølgende PTSD, som ble kurert med kognitiv terapi, vesentlig autoterapi ca. 2015. I tilknytning til PTSD-en har jeg hatt mye angst, som har vært plagsomt, men ikke har vært av psykotisk eller paranoid karakter, og jeg har aldri vært bipolar og således heller ikke signifikant deprimert. Likevel har jeg i en periode brukt Tolvon (antidepressiva) i et forsøk på om dette kunne påvirke PTSDen og angst i denne sammenheng. Det viste seg at Tolvon ikke hadde noen effekt på PTSDen og angsten, og etter lengre tids forsøk droppet jeg Tolvonen, altså pga. at den ikke hadde noen effekt på den psykiske sykdommen min = PTSD med angst. Tolvonen var ganske enkelt en feilmedisinering, og må ikke tas som et tegn på bipolar lidelse hos meg. Sammen med løgnen om «manisk-psykotisk» har dette blitt misbrukt løgnfullt til å gi meg feildiagnosen bipolar, som er en del av feildiagnosen schizo-affektiv lidelse. Jeg er heller ikke schizofren og har aldri vært det, den andre delen av feildiagnosen schizo-affektiv lidelse. Og jeg har aldri vært paranoid eller psykotisk.

  En annen løgn fra Margrethe Stenssons side er at jeg har vært psykotisk i 2019-2020 og deretter har blitt «stabilisert» ved antipsykotisk tvangsmedisinering. Sannheten er at jeg aldri har vært psykotisk, jeg var imidlertid ganske opprørt over å bli buret inn med tvang når jeg var helt frisk mentalt, men siden har jeg roet det noe ned når jeg har gått over på TPH uten døgnopphold på institusjon. At jeg er blitt stabilisert av antipsykotisk medisin er derfor en klar løgn, jeg har vært stabil hele tiden siden PTSDen med en del angst, ble kurert ca. 2015, med kognitiv terapi, vesentlig autoterapi. Siden 2015 har jeg vært stabil og mentalt frisk, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisineringen.

  Fra: indeco@online.no <indeco@online.no>
  Sendt: torsdag 23. februar 2023 06:02
  Til: 'ah@advokatforum.no' <ah@advokatforum.no>; 'eg@larsenco.no' <eg@larsenco.no>; 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>
  Kopi: Jon Sederqvist Østmoe <athas@online.no>; margrethe.stensson@diakonsyk.no; 'halvor.kjellesvig@bga.oslo.kommune.no' <halvor.kjellesvig@bga.oslo.kommune.no>; halvor.kjellesvig@diakonsyk.no; 'postmottak@diakonsyk.no' <postmottak@diakonsyk.no>; 'post@lds.no' <post@lds.no>; Helse- og omsorgsdepartementet <Postmottak@hod.dep.no>; 'Magnus@advokat-staff.no' <Magnus@advokat-staff.no>; 'Magnus.P.Hald@unn.no' <Magnus.P.Hald@unn.no>
  Emne: Ljug og fanteri i TMV-et fra SFOV ved Bjørn Ruud. Oppdatert 2.

  Ljug og fanteri i TMV-et fra SFOV ved Bjørn Ruud. Hei SFOV...

  Jeg konstaterer at argumentene mine, sannheten, ikke er korrekt referert i TMV, mottatt i dag (20.02.2923). Ikke til å undres over at TMV-et fra Stensson, som er fullt av løgn, da ble stadfestet. Jeg har aldri vært manisk eller depressiv, eller hørt schizofrene stemmer i hodet. Det er derfor løgn når Stensson hevder det motsatte, at jeg har symptomer på schizoaffektiv lidelse, og jeg blir bedre, mindre bivirkninger, og blir ikke aggressiv og irritabel ved mindre medisin, som Stensson ljuger om.

  Viser til vedtak/brev med TMV fra SFOV ved Bjørn Ruud datert 10.02.2023. Mye av det jeg sa er underslått i dokumentet, som åpenbart har betydning for konklusjonen. Det er også direkte oppdiktning/løgn om ting jeg ikke sa. F.eks.: Jeg har aldri sagt at jeg «hadde vært innlagt ved psykiatriske avdelinger pga. misforståelser og feiltolkning av symptomer» Det jeg sa var at jeg «hadde vært innlagt ved psykiatriske avdelinger pga. misforståelser og løgner». Jeg har overhodet ikke hatt noen symptomer på psykisk sykdom, siden ca. 2015, men er helt normal, bortsett fra bivirkningene av tvangsmedisineringen. Det løgnfulle maktmennesket og psykopaten Stensson bare ljuger om «symptomer», jeg er helt normal hele tiden, bortsett fra bivirkningene av Fluanxolen.

  Hilsen J-HØ

  JHØ’s fight against «Soviet-Chinese-psychiatry» in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. By Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe - JHØ - Updated. The whole history. The truth in contrast to the lies of the psychiatrists. Click on and read:
  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
  http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

  Alle som er involvert eller interessert lese disse dokumentene i sin helhet for å finne og innse SANNHETEN i motsetning til psykiaternes løgner, med det løgnfulle maktmennesket og psykopaten Stensson i spissen. Et kort møte med KK-DHS og KK-LDS og SFOV, som dertil fremstår som sandpåstrøings-organer for disse psykiaternes løgner, er ikke tilfredsstillende for å få frem SANNHETEN i sin fulle bredde. Man må lese dokumentene i sin helhet.


  KLAGE 1 - 6 TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS) VED ELISABETH GRØNDAHL, PÅ VEDTAK OM TVUNGET PSYKISK HELSEVERN FOR JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE

  KLAGE 1 & 2

  Hei EG

  Jeg har mottatt vedtaket fra KK-DHS med avvisning av min klage. Viser til nedenstående e-mail hvor jeg blant skriver «Jeg forlanger å få med hele dette innlegget i referatet fra klagemøtet torsdag 23.03.2023, jeg er lei av å bli avspist med et par avsnitt» . Så vidt jeg kan erindre godtok du dette på møtet EG. Dette, mailen, er imidlertid ikke med i vedtaket. Jeg er avspist med et par avsnitt. Jeg kan derfor ikke godta vedtaket og klager bl.a. til KK-DHS leder AH, da det bygger på falsk informasjon fra DHS ved MS, uten mine klare og sanne tilbakevisninger av løgnene. KK-DHS er et sandpåstrøingsorgan for DHS ved MS. Men det får være måte på løgner og fusk og fanteri i referatet. Min klare tilbakevisning om løgnen om diagnosen jeg har fått er ikke med i vedtaket/referatet. Det må inn i referatet/vedtaket. Jeg ber lederen AH sørge for at så skjer. AH er ansvarlig for KK-DHS gjøren og laden. Min tilbakevisning av diagnosen er bl.a. følgende.

  «Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette. Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.»

  NB! At jeg angivelig skal ha diagnosen schizoaffektiv lidelse er også et sentralt poeng i Margrethe Stensons løgnfulle innlegg på KK-klagemøtet den 23.03.2022. Dette, diagnosen, er hermed tilbakevist som løgn.

  Hilsen J-HØ.

  PS. EG = Elisabeth Grøndahl, nestleder i Kontrollkommisjonen for Diakonhjemmets sykehus (KK-DHS), AH = Astrid Haram, leder i KK-DHS, MS = Margrethe Stensson, psykiater ved DHS og min «behandler» og J-HØ = Prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe, NØI-INDECO-OSE og IIFOR-PGU.

  EGs prioritet for MS løgner vises også i det at MS har fått referert 2 hele sider i vedtaket, mens J-HØ altså er avspist med mindre enn en halv side (to avsnitt). Klagenotatet mitt, se nedenfor, er ikke med i eller sitert  på relevante punkter i vedtaket/referatet. Det er helt urettferdig med en så skjev fremstilling. Det viser bl.a. at KK-DHS er et sandpåstrøingsorgan for DHS.

  KLAGE 1 er for øvrig selve Klagenotatet presentert nedenfor. Det kommer flere klager enn 1 og 2. Det kommer også KLAGE 3, 4, 5 og 6.


  KLAGE 3. Hensikten med Kontrollkommisjonen er å få belyst faktum, få frem SANNHETEN, og ta en korrekt beslutning og avgjørelse basert på faktum. Dette gjør Elisabeth Grøndahl, møteleder og referent, ikke.

  Hensikten med Kontrollkommisjonen er å få belyst faktum, få frem SANNHETEN, og ta en korrekt beslutning og avgjørelse basert på faktum. Hva advokaten eller andre kan ha slurvet med å si under et stresset KK-møte er mindre interessant: Spørsmålet er om det er sant, er dekkende for SANNHETEN eller ikke. Er det ikke dekkende for SANNHETEN, skal det IKKE tillegges noe vekt i avgjørelsen og vedtaket, og skal ikke refereres. En Kontrollkommisjon som ikke klarer dette, klarer ikke jobben sin. Og det klarer Kontrollkommisjonen ved Diakonhjemmet Sykehus, KK-DHS, åpenbart ikke.

  Løgn,  for eksempel i form av «a slip of the tongue», bør rettes opp i vedtaket/referatet, i pakt med SANNHETEN, eller rett og slett droppes i referatet. Det er ikke om å gjøre å «idiotforklare» deltakere på KK-møter, slik referenten Elisabeth Grøndahl (EG), som også ledet møtet, gjør, men å hjelpe til å få frem SANNHETEN. Det gjør EG ikke, men akkurat det motsatte. Det er derfor en rekke løgner i vedtaket/referatet fra EG, som også har signert vedtaket/referatet. Disse løgnene vil jeg, J-HØ, nå bidra til å rette opp, og få frem SANNHETEN, faktum. At avgjørelsen/vedtaket ble fortsatt Tvunget Psykisk Helsevern (TPH) for Jens Hermundstad Østmoe (J-HØ) er derfor ikke til å undres over. Det bør endres, i samsvar med SANNHETEN, når løgnene er tilbakevist.

  Elisabeth Grøndahls referat er så fullt av løgn at hun med dette framstår som et løgnfullt maktmenneske med psykopatiske trekk. Hun er derfor uegnet til å lede møter og være nestleder og referent i Kontrollkommisjons-sammenheng, dersom hun ikke skjerper seg vesentlig i retning av å få frem SANNHETEN.

  Ad klage på vedtak/referat av KK-DHS møte 23.03.2023

  Hei EG

  Siterer advokat Jacob Smith Næss ad referatet/vedtaket:

  «Videre reagere klienten på at det på s. 5 første avs. står «I etterkant har han hatt psykotiske episoder uten at det har skjedd skade på han selv». Da dette er en gjengivelse av det undertegnede har anført på vegne av Østmoe vil det være riktig gjengivelse av det som ble sagt hvis det stod «i følge sykehuset har han i etterkant hatt psykotiske episoder uten at det har skjedd skade på han selv». 

  Dette siste er korrekt EG, du må rette vedtaket/referatet ditt. NB! At denne sykehusets påstand er en løgn skal man også merke seg. Jeg har aldri vært psykotisk, noe som er vel begrunnet og dokumentert på linkene gjengitt nedenfor. Dette må også komme med i vedtaket/referatet.

  I tillegg vil jeg ha Klagenotatet inn i selve vedtaket. Det står klart at jeg krever det i klagenotatet/e-mailen, og du godtok det på klagemøtet EG. Siterer fra Klagenotatet: «Jeg forlanger å få med hele dette innlegget i referatet fra klagemøtet torsdag 23.03.2023, jeg er lei av å bli avspist med et par avsnitt, mens Margrethe Stensson får flere sider med vesentlig løgn, som blir slukt rått av KK-DHS, som fungerer som sandpåstrøingsorgan for psykiaternes løgner. Nå er det på tide å få frem sannheten i vedtaket fra KK-DHS, og få slutt på Tvunget Psykisk Helsevern (TPH) for mitt vedkommende.» Selv om du altså godtok å ta Klagenotatet inn i vedtaket,  gjorde du Elisabeth Grøndahl ikke det, men avspiste meg J-HØ med et par avsnitt. Sånt går ikke an. Det får være måte på å underslå et viktig poeng fra min side og SANNHETEN.

  Det er også flere løgner som er tillagt meg og JSN, i tillegg til løgnene fra MS og deg selv. Det er også viktige ting i det jeg sa, som ikke er kommet med. Jeg kommer til å ta opp de viktigste løgnene og viktige utelatelser av det som ble sagt. Vedtaket må reflektere SANNHETEN, og det kravet tilfredsstiller ikke ditt referat/vedtak.

  Den viktigste utelatelsen er at jeg J-HØ innledningsvis i mitt innlegg, som kom etter DHS redegjørelse fra Margrethe Stensson (MS), sa følgende: «Denne redegjørelsen fra MS er så fullt av løgn at jeg ikke rekker å tilbakevise dem i løpet av klagemøtet. Jeg henviser til linker med dokumentasjon spesielt Memorandumet og frapp17-3.docx og selve klagenotatet». Det var da meningen at du skulle lese og sitere fra disse dokumentene på relevante punkter i vedtaket/referatet fra møtet, men det har du ikke gjort i det hele tatt Elisabeth Grøndahl. Det er ikke et eneste sitat fra dokumentasjonen min i vedtaket/referatet ditt EG. Nå må dette gjøres!

  Videre står det «Han [J-HØ] viste til at han i nesten hele 2019 så å si var medisin fri og at det gikk helt greit, slik klager opplevde det.» tillagt J-HØ av EG. Sannheten, som står i Klagenotatet er: «En kan merke seg at nesten hele året 2019 var jeg helt medisinfri, og det gikk veldig bra, jeg klarte å forske og utrede ting og saker, fordi jeg hadde normal intelligens for meg og var i stand til kreativitet og relasjonstenkning. Dette gikk helt bra som sagt, helt til historien med science fiction eventyret om romvesener ble misforstått som psykose, og jeg ble tvangsinnlagt  helt uten saklig grunn.». Dette må inn i referatet/vedtaket, og den første formuleringen må strykes, EG.  Dette var forøvrig ikke noe som J-HØ subjektivt «opplevde». Det er et 100% objektivt faktum. Og dette står klart i motsetning  til MS løgnpåstand om « det må forventes at en forverring inntreffes i løpet av ca. 1 mnd» etter nedtrapping av «medisinen».

  Den mest horrible løgnen fra MS side, som jeg også nevnte på Klagemøtet, men ikke er referert av EG, er følgende:

  Politianmeldelse av Margrethe Stensson, Diakonhjemmet Sykehus og Linn Norseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken, for falsk anklage om at Jens Hermundstad Østmoe har drapstruet sin sønn Jon.

  Siterer fra brev av 07.11.2022 med Saksbehandler Linn Norseth, tittel «STATSFORVALTEREN STADFESTER VEDTAK OM BEHANDLING MED LEGEMIDLER UTEN EGET SAMTYKKE.»
  Siterer fra side 3/5:

  Hun [Margrethe Stensson] viste blant annet til at du [Jens Hermundstad Østmoe] ved forrige videreutvikling av manien, drapstruet din sønn, som er svært skadelig for relasjonen som har stor betydning for deg.
  Sitat slutt, vår uthevning i bold.

  Drapstrusler er forbudt i Norge. Margrethe Stensson kriminaliserer meg, Jens Hermundstad Østmoe, derfor, med denne falske anklagen, som viderebefordres av Linn Norseth, som derfor er medskyldig.
  Min sønn Jon vil bekrefte at denne påstanden om drapstrusler mot ham, er løgn 100%. Det er bare å ringe Jon på hans mobiltelefon, for å få bekreftelse på at påstanden om drapstrusler fra far er 100% falsk, dvs. fra Jon selv og direkte.

  Anmeldelsen vil også bli sendt i brevs form til Oslo Politidistrikt.

  Og både Jon, sønn, og Jens, far, er skjønt enige om at Jens aldri har vært manisk, psykotisk eller manisk psykotisk, og dette er sannheten.

  Jon er også medlem i Ansvarsgruppen og min nærmeste pårørende, og besøker meg jevnlig og ofte, så når han sier at jeg aldri har vært «manisk, psykotisk eller manisk psykotisk» så må det tillegges betydelig vekt, for dette er SANNHETEN. Dette punktet, løgnen fra MS, sier også mye om hennes troverdighet generelt, som er veldig liten.

  Sannheten står i klagenotatet pluss på følgende linker. (Klagenotatet er forøvrig publisert på frapp17-3.docx.)

  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
  http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

  Du får forholde deg til sannheten som står i disse dokumentene, les og kopier og paste til et nytt vedtak/referat som er i pakt med SANNHETEN.

  Hilsen J-HØ

  PS. Selve Klagedokumentet er gjengitt nedenfor, i sin helhet.


  KLAGE 4  PÅ VEDTAK/REFERAT FRA KK-DHS. MARGRETHE STENSSON BRUKER KJENT HERSKETEKNIKK OG KALLER SAKLIG KRITIKK FOR "UKRITISK" FRA J-HØ.

  I et langt avsnitt i innlegget fra Diakonhjemmet sykehus (DHS) ved Margrethe Stensson (MS) påstår hun at jeg er «ukritisk». En kjent hersketeknikk. Dette er ikke av ny dato, MS har brukt hersketeknikken og påstått at jeg har vært «ukritisk» før. I realiteten er dette et angrep på min ytringsfrihet, som er Grunnlovsfestet i Norge. Jeg har imøtegått dette før, og jeg tar med litt fra denne imøtegåelsen. Jeg har også sitert hele Klagenotatet nedenfor, som viser at min kritikk kan være skarp, men velbegrunnet og helt saklig. At J-HØ er ukritisk er derfor en løgn fra MS, 100% løgn.

  Jeg (J-HØ) er kritisk, aldri ukritisk! Ad vedtak/referat fra KK-DHS ved Elisabeth Grøndahl.

  «For øvrig ble jeg tvunget av Margrethe Stensson til å ta 40 mg Fluanxol som sprøyte i baken onsdag 15.06.2022  ca. kl. 15. Torturen fortsetter altså med full styrke, til tross for at jeg gjentatte ganger har krevd maksimalt 20 mg Fluanxol hver 14. dag. Nå er det snart på tide at jeg blir hørt og at mitt ønske blir oppfylt. Men den gang ei: Fikk 40 mg Fluanxol i tvangssprøyte onsdag 29.06.2022. Torturen fortsetter.  Dette er oklarki (pøbelvelde bredt definert) mot meg. Ny tvangssprøyte er planlagt onsdag 13.07.2022 av Margrethe Stensson, oklark og torturist. Da vil jeg ha maksimalt 20 mg Fluanxol. Takk! Men det får jeg neppe, selv om SFOV åpner for dette. Jeg begynner å bli forbannet! Men det hjelper ikke. Nekter jeg å ta tvangssprøyten bare henter oklarken og torturisten Margrethe Stensson politiet, som er helt på hennes parti i denne saken, og så er jeg like langt. Stensson kan til og med få meg tvangsinnlagt på galehus, pga. «uro» og manglende «samtykkekompetanse». Jeg er helt låst for ikke å si lost! Psykiatri my a..!

  At dette går an i Norge er nesten ikke til å tro, men det er helt sant, uhyggelig vis. Jeg er som sagt helt frisk mentalt siden ca. 2015, bortsett fra de alvorlige bivirkningene av nervemedisinen, og trenger ikke psykiatrisk «behandling» over hodet. Ryk og reis! Jeg kan ikke en gang knytte nevene i lommene, for da blir jeg tvangsinnlagt på institusjon, fordi jeg virker «truende», eller Stensson øker «medisin»-dosen som repressivt tiltak. Jeg får bare sette opp et smil og satse på at mitt medfødte vanlige gode og stabile humør, tillater meg dette. Fy f… For et liv… Jeg har 100% impulskontroll og sprekker aldri, og bruker bare vold i legitimt selvforsvar, så Stensson kan bare føle seg trygg når hun invaderer leiligheten min med tvangssprøytene, men jeg må innrømme at jeg har et kaldt hat til Stensson og hele psykiatrigjengen som har mishandlet meg siden årsskiftet 2019/20, vesentlig autoritære marxister.

  Det eneste våpenet jeg kan bruke mot oklarkiet er ytringsfriheten, og selv den har Stensson forsøkt å bryte inn mot, med repressivt økt tvangsmedisinering med løgnen om at jeg er «ukritisk» og at dette er et tegn på sinnssykdom hos meg. Men det har hun sluttet med etter hvert, foreløpig. Vi får se om denne ytringen medfører represalier i form av økt dose Fluanxol for å få slutt på «uroen». Det må jeg i så fall bare finne meg i – dessverre. Jeg kan imidlertid forsikre alle om at jeg er helt rolig. Kaldt hat skaper en indre ro hos meg. Og jeg er kritisk, aldri ukritisk, men jeg kan slå en spøk. Men dette er ingen spøk!»

  Fra http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx og Folkebladet www.anarchy.no

  Dette som står over må inn i vedtaket/referatet fra KK-DHS møtet, da jeg har henvist til http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx bl.a. i innlegget mitt på møtet og dette er relevant i høyeste grad.

  Forøvrig, KK-DHS legemedlem Jan Dobloug spurte på Klagemøtet 23.03.2023 om hvordan det var å være innlagt, dvs. tvangsinnlagt på psykiatrisk klinikk, og jeg svarte som sant er "et helvete", og dette er underslått i referatet fra Elisabeth Grøndahl. Dette er et viktig poeng, for MS bruker innleggelse som represalier for ting hun ikke liker fra J-HØ, uten saklig grunn. At dette er et helvete er vel dokumentert på http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx. Også dette må inn i vedtaket/referatet fra Klagemøtet.


  KLAGE 5 PÅ VEDTAK/REFERAT FRA KLAGEMØTE TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS). AD "ERKJENNE" MED VIDERE.

  Hei Elisabeth Grøndahl og Astrid Haram, henholdsvis nestleder og leder av KK-DHS, med flere.

  Klage: Ad «erkjenne». Formuleringen «Det er ikke nødvendig å erkjenne diagnosen,…» på s. 5 i vedtaket/referatet, tillagt advokat Smith Næss, kan heller ikke godtas. Dette insinuerer at J-HØ mangler erkjennelsesevne av en realitet. Det blir som å mangle evne til å erkjenne at «jorden er flat». Det er ikke noe å erkjenne fordi det betyr å akseptere en løgn som sannhet, og det skal jo ikke gjøres. Diagnosen er løgn og helt 100% gal , og skal under ingen omstendigheter erkjennes eller godtas av J-HØ.

  Min tilbakevisning av diagnosen er bl.a. følgende:

  «Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette. Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.»

  Videre står det på s. 4. i referatet/vedtaket tillagt advokat Smith Næss: «Fra 2015, hadde han noen psykiske problemer, men hadde kognitiv terapi som var bra.» Dette kan heller ikke godtas da det er løgn. Jeg har overhodet ikke hatt noen psykiske problemer etter 2015, bortsett fra bivirkninger av feilmedisineringen. Den kognitive psykoterapien, vesentlig autoterapi, ble avsluttet da jeg ble helt frisk ca. 2015.

  Dette må rettes opp i referatet/vedtaket Elisabeth Grøndahl, f.eks. ved at det som står over tas inn i referatet, eller at løgnformuleringene rett og slett fjernes. Vedtaket/referatet skal nemlig reflektere Sannheten, ikke løgn. Sannheten går frem i hovedsak av Klagenotatet gjengitt nedenfor med linker.

  Hilsen J-HØ.


  KLAGE 6 TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS) ANGÅENDE KK-DHS’ VURDERINGER, SOM GÅR HELT PÅ DHS’ PREMISSER - DVS. ET RENT SANDPÅSTRØINGSORGAN FOR PSYKIATERNE.

  I sin vurdering fra KK-møtet, ledet av nestleder i Kontrollkommisjonen Elisabeth Grøndhal (EG), slutter KK-DHS seg til Margrethe Stensons (MS) og enkelte andre psykiateres løgner. Min kritikk av MS og disse psykiaterne gjelder derfor også for KK-DHS’ vurderinger. KK-DHS ved EG kommer faktisk med sterkere løgner på enkelte punkter. De verste vil J-HØ ta opp, og tilbakevises nedenfor.:

  Det står på s. 6 av 9 sider følgende: «Kontrollkommisjonen vurderer at klager (J-HØ) har en alvorlig sinnslidelse. Det vises i denne sammenheng til at klager har blitt diagnostisert med schizoaffektiv lidelse som har vart over flere år. Diagnosen ble satt i 1998». Dette er en grov løgn. Jeg, J-HØ, har sjekket journalen min fra Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) fra 1998, som jeg har utskrift fra, og det står ikke et ord om schizoaffektiv lidelse der. I Klagenotatet (mitt med linker), som representerer sannheten står det:

  «Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette. Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.»

  NB! At jeg angivelig skal ha diagnosen schizoaffektiv lidelse er også et sentralt poeng i Margrethe Stensons løgnfulle innlegg på KK-klagemøtet den 23.03.2022, som også KK-DHS ved EG har sluttet seg til. Dette, diagnosen, er hermed tilbakevist som løgn. Og den ble ikke satt i 1998, som EG ljuger om, men av Anne Tveito i januar 2020. Hva som skjedde i 1997 (og 1998) og løgner i denne sammenheng er tilbakevist og sannheten presentert i et eget kapittel i http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx. Les det.

  Videre står det: «Han er beskrevet som kommanderende, devaluerende og ukritisk i både adferd og tale overfor andre». Dette er løgn, noe som alle mine venner , kjente og nærmeste pårørende kan bekrefte. Det er også tilbakevist i http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx. Les det.

  Videre påstås det løgnfullt at «han sender til over 1000 mottakere samtidig… Kontrollkommisjonen oppfatter epostene fra klager som svært ukritiske og som et utrykk for hans grunnlidelse.» Dette er en løgn, pressemeldingene mine kan være kritiske – men de er aldri ukritiske. Forøvrig sender jeg til langt under 1000 i regulære pressemeldinger. Og de er ikke noe sykelige. Det får være måte på devaluerende angrep på min ytringsfrihet og J-HØ selv. Å kalle saklig kritikk «ukritisk» er en kjent hersketeknikk som både MS og EG bruker. Jeg har tatt det opp mer i detalj i KLAGE 4. Og vil ikke gå videre med det her.

  Disse løgn-formuleringene styrker for øvrig J-HØs diagnose av EG: Løgnfullt maktmenneske med psykopatiske trekk. Korrupsjonsloven: Makt korrumperer (også moralsk) tendensielt. Og allmakt korrumperer absolutt. EG og MS rammes av korrupsjonsloven, noe som viser seg i alle løgnene for å dupere J-HØ, men han lar seg ikke kue. Men MS og EG har veldig mye makt over J-HØ med TPH (Tvunget psykisk helsevern) og TMV (Tvangsmedisinerings-vedtak), og er stein korrupte moralsk og ljuger en masse, uten blussel. Protester fra J-Høs side blir gjenstand for hersketeknikken med å erklæres «ukritisk». Dette tar J-HØ med stor ro, og bruker ytringsfriheten for å tilbakevise løgnene. Og det kommer J-HØ til å fortsette med. I mange år. J-HØs gener tilsier en levealder på ca. 90 år, og han er ikke selvskadende eller suicidal, og tar ikke sjanser, så han blir nok så gammel, om ikke feilmedisineringen skulle forkorte livet. J-HØ er 74 år for tiden, så det vil bli 90-74= 16 år eldre. Siden KK-DHS kan klages til 2 ganger i året, blir det 32 klager, med protester i etterkant, mer og mer. Jeg, J-HØ, kommer ikke til å gi meg. Jeg har ikke og har aldri hatt schizoaffektiv lidelse, og kommer til å klage to ganger i året til løgn-diagnosen fjernes og TPH oppheves. J-HØ håper naturligvis dette skjer så raskt som mulig. J-HØ er fullstendig frisk mentalt, med unntak for de alvorlige bivirkningene av tvangsmedisineringen som representerer tortur av J-HØ. Men han overlever nok torturen.

  Det jeg, J-HØ, er mest opptatt med for tiden er kampen mot klimakrisen. Det er mitt store engasjement. Kampen mot de løgnfulle psykiaterne og KK-DHS og SFOV med TMV er en biting. Men min kamp mot klimakrisen hadde selvfølgelig gått bedre om jeg ikke var dopet ned mentalt med Fluanxol, og ellers har sterke fysiske, negative bivirkninger. Andre nervemedisiner er bare verre enn Fluanxol, så jeg vil ikke ha noe annet, så lenge jeg er under tvangsmedisinering. Kampen mot TMV med klage til SFOV går 4 ganger i året, så det blir 64 klager før jeg sannsynlig «havner i pennalet». Jeg gir meg aldri!!! Og jeg har SANNHETEN på min side. Før eller siden slår den gjennom. Håper det skjer raskt.

  Klagenotatet til KK-DHS med linker som står for SANNHETEN er gjengitt nedenfor:


  Fra: indeco@online.no <indeco@online.no>
  Sendt: torsdag 23. mars 2023 13:44
  Til: 'eg@larsenco.no' <eg@larsenco.no>
  Emne: Til Kontrollkommisjonen ved Diakonhjemmet sykehus (KK-DHS) ad klage på Tvunget Psykisk Helsevern (TPH) for mitt vedkommende på klagemøtet torsdag 23.03.2023. Med selve klagen. Oppdatert 2. Hilsen Prof. Dr. J-HØ.

  Fra: indeco@online.no <indeco@online.no>
  Sendt: søndag 12. mars 2023 05:21
  Til: 'jacob.naess@advokat-staff.no' <jacob.naess@advokat-staff.no>; 'ah@advokatforum.no' <ah@advokatforum.no>; 'eg@larsenco.no' <eg@larsenco.no>
  Kopi: 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>; 'postmottak@diakonsyk.no' <postmottak@diakonsyk.no>; 'post@lds.no' <post@lds.no>; Jon Sederqvist Østmoe <athas@online.no>
  Emne: Til Kontrollkommisjonen ved Diakonhjemmet sykehus (KK-DHS) ad klage på Tvunget Psykisk Helsevern (TPH) for mitt vedkommende på klagemøtet torsdag 23.03.2023. Med selve klagen. Oppdatert. Hilsen Prof. Dr. J-HØ.

  KLAGE TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) PÅ GJELDENDE VEDTAK OM TVUNGET PSYKISK HELSEVERN (TPH) FOR JENS HERMUNSTAD ØSTMOE, FRA DHS.

  Fra: indeco@online.no <indeco@online.no>
  Sendt: søndag 12. februar 2023 10:37
  Til: 'ah@advokatforum.no' <ah@advokatforum.no>
  Kopi: 'eg@larsenco.no' <eg@larsenco.no>; 'post@ombudet.no' <post@ombudet.no>; 'info@helsedir.no' <info@helsedir.no>; 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>; Helse- og omsorgsdepartementet <Postmottak@hod.dep.no>; 'postmottak@diakonsyk.no' <postmottak@diakonsyk.no>; 'Magnus@advokat-staff.no' <Magnus@advokat-staff.no>; 'Magnus.P.Hald@unn.no' <Magnus.P.Hald@unn.no>; 'post@lds.no' <post@lds.no>; 'post@pasient.no' <post@pasient.no>; 'post@eldreombudet.no' <post@eldreombudet.no>; Jon Sederqvist Østmoe <athas@online.no>; 'postmottak@sivilombudet.no' <postmottak@sivilombudet.no>
  Emne: KLAGE TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) PÅ GJELDENDE VEDTAK OM TVUNGET PSYKISK HELSEVERN (TPH) FOR JENS HERMUNSTAD ØSTMOE, FRA DHS. (KORRIGERT.)

  KLAGE TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) PÅ GJELDENDE VEDTAK OM TVUNGET PSYKISK HELSEVERN (TPH) FOR JENS HERMUNSTAD ØSTMOE, FRA DHS.

  Viser i denne anledning til brev fra Kontrollkommisjon ved leder Astrid Haram av 21.10.2022 Vedrørende søknad om forlengelse av tvunget psykisk helsevern. Klagen er begrunnet i nedenstående memorandum, med linker. Jeg ber om at memorandumet med linker leses i forkant av telefonmøte da det representerer sannheten så langt jeg har kunnet bringe den på det rene, og står i motsetning til løgner fra psykiatere som har vært involvert  i saken, i første rekke Margrethe Stensson. Jeg ber om at Magnus Nylander bistår meg som advokat. Jeg ønsker naturligvis TPH-vedtaket opphevet.

  Mvh. Jens Hermundstad Østmoe. Tlf.: 92 44 28 22. Adresse: Stolmakergt. 9A, 0551 OSLO.

  Memorandumet er å finne på følgende link: http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx
  PS. Nærmere forklaring finnes på følgene notater, hvor løgnene er tilbakevist 100%:

  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
  Les disse også!


  Magnus Nylander kunne ikke stille som min advokat pga. en pågående rettssak som vil pågå et par måneder. I stedet vil hans kollega ved STAFF Jacob Smith Næss være min advokat.


  Til Kontrollkommisjonen ved Diakonhjemmet sykehus (KK-DHS) ad klage på Tvunget Psykisk Helsevern (TPH) for mitt vedkommende på klagemøtet torsdag 23.03.2023. Hilsen Prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe.

  Jeg forlanger å få med hele dette innlegget i referatet fra klagemøtet torsdag 23.03.2023, jeg er lei av å bli avspist med et par avsnitt, mens Margrethe Stensson får flere sider med vesentlig løgn, som blir slukt rått av KK-DHS, som fungerer som sandpåstrøingsorgan for psykiaternes løgner. Nå er det på tide å få frem sannheten i vedtaket fra KK-DHS, og få slutt på Tvunget Psykisk Helsevern (TPH) for mitt vedkommende.

  Spesielt gjelder det at jeg ikke oppfyller farekriteriet, dvs. er selvskadende eller en fare for andre eller omgivelsene ellers, noe som er godt dokumentert nedenfor og mer utførlig på:

  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
  http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

  DET ER EN REKKE ASPEKTER VED TPH-EN SOM JEG HAR KLAGET PÅ, SE DOKUMENTET NEDENFOR MED LINKER, MEN ESSENSEN OG SAMMENDRAG ER GITT VED BREV/MAIL FRA MAGNUS NYLANDER:

  Fra: Magnus Thoresen Nylander magnus@advokat-staff.no
  Sendt: tirsdag 15. november 2022 11:29
  Til: 'Astrid Haram' ah@advokatforum.no
  Kopi: 'indeco@online.no' indeco@online.no
  Emne: Kommentar til årsforlengelse av TPH pva. JHØ
  Hei,
  Iht. avtale meddeles følgende kommentar til årsforlengelse av TPH pva. min klient JHØ innhentet fra samtale i dag:

  Ovenstående oversendes Kontrollkommisjonen ved Astrid Haram, og klienten er ordensmessig satt i kopi på oversendelsen.

  Med vennlig hilsen/kind regards
  ADVOKATFIRMAET STAFF AS
  Magnus Nylander
  Advokat MNA
  (+47) 900 26 658
  magnus@advokat-staff.no

  MVH PROF. DR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE

  FACT ELDRE – ALDERSPSYKIATRISK KLINIKK - VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS ER EN KRIMINIELL ORGANISASJON , MAFIA, SOM DRIVER MED FAKTURASVINDEL OG FALSKE ANKLAGER OM DRAPSTRUSLER MOT MIN SØNN JON FRA MIN SIDE, J. H. ØSTMOE.  JEG ØNSKER INGEN KONTAKT MED DETTE UVESENET. MEN ER TVUNGET TIL DET PÅ GRUNN AV JEG ER UNDERKASTET GJELDENDE VEDTAK OM TVUNGET PSYKISK HELSEVERN. (PÅ HELT FALSK GRUNNLAG). DETTE MÅ NÅ OPPHØRE SNAREST.
  J-HØ ER HELT FRISK MENTALT SIDEN 2015, BORTSETT FRA ALVORLIGE BIVIRKNINGER PÅ GRUNN AV TVUNGEN FEILMEDISINERING. OG TRENGER INGEN «BEHANDLING» FRA PSYKIATRIEN.

  Tilbakevisning av løgner, også nye, fra psykiater Margrethe Stensson = løgnfullt maktmenneske og psykopat = MONSTER i følge Pericles Feressiadis.

  Yes, Margrethe Stensson (MS) is a monster. She has got immense power through «TPH = tvunget psykisk helsevern-vedtak» and «TMV-Tvangsmedisineringsvedtak», and that has corrupted her totally - morally. This is a real problem… Dette følger av Korrupsjonsloven: Makt korrumperer tendensielt (også moralsk), og allmakt korrumperer absolutt.

  J-HØ

  Hi J-HØ

  "Stensson, because she twists and turns most of what I say, and then via lies writes that I'm insane"
  Stensson is a monster and I have met similar and perhaps even worse monsters here in Greece.
  Best regards Pericles Feressiadis (PF), Greece.

  Siste nytt fra psykiatrifronten: Tvangs-sprøytemøtet mandag 02.01.2023 ble avlyst, da politiet ikke ville komme, og foreløpig utsatt til torsdag 05.01.2023. Mafiabossen Margrethe Stensson har sagt at hun vil øke medisindosen utover 60 mg Fluanxol. Dette betyr økt represjon og økt tortur av J-HØ. Margrethe Stensson har tidligere hatt diagnosen løgnfullt maktmenneske med psykopatiske trekk, men på grunn av den økte represjonen og torturen av J-HØ selv nå har kvalifisert seg til diagnosen løgnfullt maktmenneske og psykopat. Det blir trolig enda mindre gøy for politiet å bistå mafiabossen Margrethe Stensson i tvangs-sprøytemøter fremover enn før, nå som hun også er kjent som psykopat. Forøvrig vet Margrethe Stensson utmerket godt at J-HØ er helt frisk mentalt siden 2015, bortsett fra bivirkningene av nervemedisinen, og det er bare for å plage J-HØ ytterligere at hun vil øke dosen Fluanxol utover 60 mg. 05.01.2023 fikk J-HØ en tvangs-sprøyte på 70 mg Fluanxol og er helt ødelagt av bivirkningene.

  Bivirkninger av 30-40 mg Fluanxol i depot tvangssprøyte i baken hver 14. dag.

  I Vedtaket fra Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) av 14.03.2022 står det. «I følge vedtaket skal du [JHØ] behandles med Fluanxol depot 20-60 mg annen hver uke». Det er her klart av det ovenstående at jeg skal behandles med 20 mg Fluanxol depot annenhver uke. Noe annet er tortur. (Dette er verre tortur en rent psykisk tortur, men ikke så ille som ekstremt voldelig fysisk tortur, som tortureringen av opposisjonelle i Saudi Arabia, Burma og Kina. Dette ligger et sted i mellom i styrke på torturen, men tortur er det klart. Dette er ille nok tortur.)

  Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette. Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.

  Tidligere ble det lagt vekt på schizofreni-delen, som er tilbakevist bl.a. i en artikkel i Folkebladet, på www.anarchy.no, men i det siste har jeg fått diagnosen «scizoaffektiv lidelse av bipolar type» av Torfinn L. Gaarden og Margrethe Stensson, ved FACT ELDRE ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) , og av Dragama Dimitrijevic og Siv Brockmann ved psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS), som er underlagt DHS. Hoved-referansen er Margrethe Stensson. De andre bygger mye på henne og hun er min «behandler» på Fact Eldre, som jeg er underlagt ved tvang.

  Jeg er altså overhodet ikke bipolar, men er siden jeg ble født utstyrt med rimelig godt og stabilt humør, og det er der selv når jeg er forbannet på navngitte psykiatere fordi de farer med løgn om meg, pluss noen til som har sluttet seg til hylekoret (det er åpenbart gått prestisje i dette fra disse psykiaternes side). Dette må naturligvis ikke utlegges som manisk, for det er det ikke. Jeg prater med klar og kraftig stemme, som jeg er utstyrt med fra naturens side, og som jeg bruker når det er viktig at jeg blir forstått. Dette må naturligvis ikke oppfattes som truende eller aggressivt, eller et utslag av mani. Dette er helt normalt.

  Jeg har altså ikke schizoaffektiv lidelse, og i særdeleshet er jeg aldri manisk. Har aldri vært det, og heller ikke nå. Få det inn i skallen tregskaller av noen psykiatere. Og ditto sandpåstrøingsorganer for psykiaterne: Kontrollkommisjonene ved DHS og LDS, som feilaktig straffer meg med vedtak om Tvunget Psykisk Helsevern (TPH)  og Statsforvalteren i Oslo og Viken, SFOV, som stadig vedtar den feilaktige tvangsmedisinering (TMV). Dette innlegget er for øvrig tatt med som forord til artikkelen i Folkebladet.

  Jeg har som nevnt hatt til dels kraftig angst og PTSD, men det er over fra ca. 2015, og har aldri hatt schizoaffektiv lidelse, som både er bipolar og schizofren, dette er tull og tøys. Videre er det tull og tøys at jeg blir syk og dårlig  av mindre antipsykotisk medisin. Jeg er overhodet ikke sinnssyk siden ca. 2015, og har som nevnt over aldri vært psykotisk og trenger overhodet ikke antipsykotisk medisin, se http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx.

  I dette notatet går det bl.a. frem at et science fiction eventyr om romvesener jeg skrev om i en pressemelding, som bl.a. ble sendt til daværende fastlege, ble falskt ble utlagt som psykose, og gjenstand for tvangsinnleggelse på Lovisenberg Diakonale Sykehus psykiatriavdeling (LDS) hvor de kort etter på helt falskt grunnlag ga meg diagnosen schizoaffektiv lidelse, som altså både er bipolar og schizofren. Dette skjedde ved års-skiftet 2019/20, og var altså bare tøys og tull fra psykiaternes side. Og siden har dette bare fortsatt med løgner om sinnssykdom hos meg og schizoaffektiv lidelse.

  Ad den falske diagnosen schizoaffektiv lidelse, som altså både er bipolar og schizofren. Ekte bipolaritet og schizofreni, og dermed også schizoaffektiv lidelse, er livsvarige psykiske sykommer som begge deler skyldes genfeil. Jeg JHØ var helt psykisk frisk fra jeg var født i 1948 til jeg fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter langvarig mobbing på arbeidsplassen av autoritære marxister, som førsteamanuensis ved NKSH/HiO - nå OsloMet - i en alder av 49 år. Jeg har følgelig ikke disse genfeilene og har aldri hatt bipolaritet og schizofreni, og dermed heller ikke schizoaffektiv lidelse. Etter nervesammenbruddet i 1997 fikk jeg alvorlig angst og PTSD (Post-Traumatisk-Stress-Disorder/lidelse) og var psykisk syk av dette til jeg ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig kognitiv autoterapi, ble helt kurert for all angst og PTSD ca. 2015, og har vært helt frisk mentalt siden dette, bortsett fra mentale bivirkninger/dysfunksjoner og andre bivirkninger, på grunn av feilmedisinering med anti-psykotisk medisin. Jeg har aldri vært psykotisk, bipolar og schizofren og dermed med schizoaffektiv lidelse. Bare hatt angst og PTSD, men dette er altså kurert for lenge siden.

  Ad løgnene fra psykiaterne om psykose. Jeg JHØ har aldri vært psykotisk. Psykose kjennetegnes først og fremst ved hørselshallusinasjoner og/eller synshallusinasjoner med tilhørende paranoide vrangforestillinger. Jeg JHØ har aldri hatt hørselshallusinasjoner og/eller synshallusinasjoner med tilhørende paranoide vrangforestillinger. Jeg har aldri vært paranoid redd for noe som helst, og aldri hatt forfølgelses-vanvidd, til tross for enkelte løgner om psykose hos meg fra enkelte psykiatere. Dette er bare løgn. Jeg gjentar: Jeg JHØ har aldri hatt hørselshallusinasjoner og/eller synshallusinasjoner og paranoide vrangforestillinger. Påstander om dette er 100% løgn.

  Av Notatet http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx går det fram løgner framsatt vesentlig av psykiater Margrethe Stensson om at jeg skulle ha fått kommandoer fra romvesen (jevnfør science fiction eventyret), og er paranoid redd nynazister. Riktignok har jeg blitt angrepet av og har sloss med nynazister/høyreekstremister, noe som går fram av et intervju med meg som anarkist-aktivist i en artikkel i ukebladet Vi Menn. Men jeg var og er ikke paranoid redd for dem, selv om en svensk anarkist/syndikalist ble myrdet av nynazister for noen år siden. Videre er det løgner om at jeg er paranoid redd for CIA og PST: Dette faller på sin egen urimelighet da jeg har hatt dem på mailinglisten i mange år. Riktignok har jeg et brev fra Lundkommisjonen om at jeg har vært overvåket av POT/PST, men det tar jeg med stor ro, og er ikke paranoid redd for PST. At jeg har vært/blir psykotisk i anledning disse løgnene/anledninger, spesielt i perioder hvor jeg har fått lite til null nervemedisin, er selvfølgelig bare løgner og tøys og tull. Jeg har aldri vært psykotisk, og blir det aldri: Dermed basta. Jeg trenger overhodet ikke antipsykotisk medisin.

  En kan merke seg at nesten hele året 2019 var jeg helt medisinfri, og det gikk veldig bra, jeg klarte å forske og utrede ting og saker, fordi jeg hadde normal intelligens for meg og var i stand til kreativitet og relasjonstenkning. Dette gikk helt bra som sagt, helt til historien med science fiction eventyret om romvesener ble misforstått som psykose, og jeg ble tvangsinnlagt  helt uten saklig grunn.

  Politianmeldelse av Margrethe Stensson, Diakonhjemmet Sykehus og Linn Norseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken, for falsk anklage om at Jens Hermundstad Østmoe har drapstruet sin sønn Jon.

  Siterer fra brev av 07.11.2022 med Saksbehandler Linn Norseth, tittel «STATSFORVALTEREN STADFESTER VEDTAK OM BEHANDLING MED LEGEMIDLER UTEN EGET SAMTYKKE.»

  Siterer fra side 3/5:

  Hun [Margrethe Stensson] viste blant annet til at du [Jens Hermundstad Østmoe] ved forrige videreutvikling av manien, drapstruet din sønn, som er svært skadelig for relasjonen som har stor betydning for deg.
  Sitat slutt, vår uthevning i bold.

  Drapstrusler er forbudt i Norge. Margrethe Stensson kriminaliserer meg, Jens Hermundstad Østmoe, derfor, med denne falske anklagen, som viderebefordres av Linn Norseth, som derfor er medskyldig.

  Min sønn Jon vil bekrefte at denne påstanden om drapstrusler mot ham, er løgn 100%. Det er bare å ringe Jon på hans mobiltelefon, for å få bekreftelse på at påstanden om drapstrusler fra far er 100% falsk, dvs. fra Jon selv og direkte.

  Anmeldelsen vil også bli sendt i brevs form til Oslo Politidistrikt.

  Og både Jon, sønn, og Jens, far, er skjønt enige om at Jens aldri har vært manisk, psykotisk eller manisk psykotisk, og dette er sannheten.

  Ljug og fanteri i TMV-et fra SFOV ved Bjørn Ruud.

  Jeg konstaterer at argumentene mine, sannheten, ikke er korrekt referert i TMV, mottatt i dag (20.02.2923). Ikke til å undres over at TMV-et fra Stensson, som er fullt av løgn, da ble stadfestet. Jeg har aldri vært manisk eller depressiv, eller hørt schizofrene stemmer i hodet. Det er derfor løgn når Stensson hevder det motsatte, at jeg har symptomer på schizoaffektiv lidelse, og jeg blir bedre, mindre bivirkninger, og blir ikke aggressiv og irritabel ved mindre medisin, som Stensson ljuger om.

  Viser til vedtak/brev med TMV fra SFOV ved Bjørn Ruud datert 10.02.2023. Mye av det jeg sa er underslått i dokumentet, som åpenbart har betydning for konklusjonen. Det er også direkte oppdiktning/løgn om ting jeg ikke sa. F.eks.: Jeg har aldri sagt at jeg «hadde vært innlagt ved psykiatriske avdelinger pga. misforståelser og feiltolkning av symptomer» Det jeg sa var at jeg «hadde vært innlagt ved psykiatriske avdelinger pga. misforståelser og løgner». Jeg har overhodet ikke hatt noen symptomer på psykisk sykdom, siden ca. 2015, men er helt normal, bortsett fra bivirkningene av tvangsmedisineringen. Det løgnfulle maktmennesket og psykopaten Stensson bare ljuger om «symptomer», jeg er helt normal hele tiden, bortsett fra bivirkningene av Fluanxolen.

  Hilsen J-HØ

  JHØ’s fight against «Soviet-Chinese-psychiatry» in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. By Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe - JHØ - Updated. The whole history. The truth in contrast to the lies of the psychiatrists. Click on and read:

  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
  http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

  Alle som er involvert eller interessert må lese disse dokumentene i sin helhet for å finne og innse SANNHETEN i motsetning til psykiaternes løgner, med det løgnfulle maktmennesket og psykopaten Stensson i spissen. Et kort møte med KK-DHS og KK-LDS og SFOV, som dertil fremstår som sandpåstrøings-organer for disse psykiaternes løgner, er ikke tilfredsstillende for å få frem SANNHETEN i sin fulle bredde. Man må lese dokumentene.

  Hilsen J-HØ

  PS. Ad det med nynazister og Margrethe Stenssons løgner i den anledningen + litt til.

   Fra http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx.

  Sannheten om romvesener (sci-fi-eventyr) og dette med bråk på gangen. 

  NB mer ad psykose! 1. Science fiction eventyr om aliens skrevet av meg og lagt ut på Internett i 2011 og oppdatert, og 2. reaksjoner i form av sterke protester mot tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering uten GRUNN, 3. er ikke psykose, og må ikke utlegges feilaktig i denne retningen. NB! Jeg har overhodet ikke vært psykotisk i 2019 og 2020, og aldri før heller. Merk deg det! Jeg har imidlertid hatt et nervesammenbrudd i 1997 og påfølgende PTSD, men dette opphørte ca. 2015 og har ikke noe slikt nå. Jeg er helt psykisk frisk, bortsett fra negative effekter av nervemedisiner, som jeg overhodet ikke trenger og de er skadelige for meg. Mer om dette nedenfor og i Forskningsrapport nr. 17 fra NØI-INDECO-OSE: http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx . Se også dokument om psykose-definisjon nedenfor. Dette har også betydning for spørsmålet om beslutningskompetanse, som jeg de facto har. Jeg har god sykdomsinnsikt, til tross for at MS hevder det motsatte i TMV-et.

  NB! Stensson: At du selv ikke vil si noe ad hvor mye gener vs. miljø du tror avgjør tilfeller av disse 3 sykdommene, bortsett fra at du feilaktig påstår at «det er individuelt, forskjellig fra person til person», sier sitt om ditt kompetansenivå på feltet. Du er de facto, om enn ikke de jure, uten beslutningskompetanse. Ditt miljø vs. gen-syn er direkte feil. Disse 3. sykdommene skyldes bare gener 100%. Psykose kan man jo få uavhengig av det, bla ved forgiftning, men jeg har overhodet ikke vært psykotisk i 2019 og 2020. Se 1. og 2. over, og nedenfor! 

  Videre står det også i vedtaket fra Stensson: «Pas vurderes også å fylle farekriteriet ettersom han bla har forskanset seg og andre i leiligheten grunnet overbevisning om at det var nynazister utenfor leiligheten.» Dette er løgn. Sannheten er at jeg hørte noen lyder på døren og at noen dro i håndtaket, gjentatte ganger, uten å ringe på. Hørte også noe leven fra gangen Lurte på hva det var. Kunne kanskje være nynazister, hadde provosert dem ved noen pressemeldinger litt tidligere. Da må man være litt forsiktig så det ikke går som med en svensk frihetlig i SAC, som ble myrdet av nynazister. Har også i 1979, blitt angrepet av nynazister selv. Kan godt komme med videre utredning her. Men jeg er ikke paranoid redd for nynazister. Denne saken er for øvrig behørig omtalt i Vi Menn, nr. 23, 3. juli, 1979, som finnes på Universitetsbiblioteket i Oslo.  

  Låste derfor døren til leiligheten og gjorde det klart at kjæresten min ikke skulle gå ut på gangen, før det var klart igjen. Hun har angstnevrose og reagerte inadekvat med panikkangst, og lot det gå utover meg via projeksjon, og fikk sønnen vår til å ringe politiet, på helt tullete «grunnlag». Det må presiseres at jeg er huseier og kjæresten er bare leieboer, så jeg bestemmer lovlig juridisk i slike saker. Men så ble jeg altså tvangsinnlagt på dette feil grunnlaget. Å være litt forsiktig med potensielt morderiske nynazister, etter å ha provosert dem, er ikke paranoia og psykose. Få det inn i skallen. Det er noe som heter å ta alminnelige sikkerhetsmessige forholdsregler. Dette er ikke psykotisk eller paranoia.
   
  (Jeg var ikke truende da jeg i vanvare dro i låseklaffen. Jeg åpnet like etterpå. Kan greie ut mer om dette, men MS har ikke nevnt dette i TMV-et sitt, så det lar jeg være her.) 

  NB! Jeg er således hverken en fare for andre eller meg selv, 100% sikkert! 


  Da jeg ble lagt inn på falskt grunnlag og buret inn i desember 2019 var jeg naturligvis opprørt over dette, men at dette ble utlagt som «manisk-psykotisk» er en ren løgn og feildiagnose av psykiaterne på LDS. Jeg har aldri vært manisk og aldri psykotisk. Dette er ren løgn. Et stunt med en dobørst på samme tid, var en ren protesthandling mot å være buret inn med tvang - uten grunn, og ikke noe seriøst selvmordsforsøk. Jeg har ingen planer om å gjenta stuntet eller foreta noe som helst proteststunt overhodet i fremtiden. Jeg har hatt et alvorlig nervesammenbrudd i 1997, med påfølgende PTSD, som ble kurert med kognitiv terapi, vesentlig autoterapi ca. 2015. I tilknytning til PTSD-en har jeg hatt mye angst, som har vært plagsomt, men ikke har vært av psykotisk eller paranoid karakter, og jeg har aldri vært bipolar og således heller ikke signifikant deprimert. Likevel har jeg i en periode brukt Tolvon (antidepressiva) i et forsøk på om dette kunne påvirke PTSDen og angst i denne sammenheng. Det viste seg at Tolvon ikke hadde noen effekt på PTSDen og angsten, og etter lengre tids forsøk droppet jeg Tolvonen, altså pga. at den ikke hadde noen effekt på den psykiske sykdommen min = PTSD med angst. Tolvonen var ganske enkelt en feilmedisinering, og må ikke tas som et tegn på bipolar lidelse hos meg. Sammen med løgnen om «manisk-psykotisk» har dette blitt misbrukt løgnfullt til å gi meg feildiagnosen bipolar, som er en del av feildiagnosen schizo-affektiv lidelse. Jeg er heller ikke schizofren og har aldri vært det, den andre delen av feildiagnosen schizo-affektiv lidelse. Og jeg har aldri vært paranoid eller psykotisk.

  En annen løgn fra Margrethe Stenssons side er at jeg har vært psykotisk i 2019-2020 og deretter har blitt «stabilisert» ved antipsykotisk tvangsmedisinering. Sannheten er at jeg aldri har vært psykotisk, jeg var imidlertid ganske opprørt over å bli buret inn med tvang når jeg var helt frisk mentalt, men siden har jeg roet det noe ned når jeg har gått over på TPH uten døgnopphold på institusjon. At jeg er blitt stabilisert av antipsykotisk medisin er derfor en klar løgn, jeg har vært stabil hele tiden siden PTSDen med en del angst, ble kurert ca. 2015, med kognitiv terapi, vesentlig autoterapi. Siden 2015 har jeg vært stabil og mentalt frisk, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisineringen.

  J-HØ er glad i livet og alltid i jevnt godt humør, også når han er sint (som han kan være – avhengig av situasjonen – men aldri aggressiv i betydningen «slår først» eller lignende. Imidlertid kan han selvfølgelig ta igjen voldelig i legitimt selvforsvar!). Han har aldri i livet brukt vold annet enn i legitimt selvforsvar. Dette gjelder også noen få små episoder på LDS.  J-HØ er ikke farlig for andre, og naturligvis ikke for seg selv. En av sakene der J-HØ  ble angrepet voldelig av personale på LDS, var så alvorlig at J-HØ anmeldte den til politiet, men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling.


                      AFIS' WEB IS UPDATED. "Anarkismen kan inte skrivas bort ur syndikalismen". AFIS OCH ANARCHIST INTERNATIONAL (AI/IFA) VILL HA NÄRARE SAMARBETE MED SAC OCH ARBETAREN FÖR MER ANARKISM I SAC! PS. Kända anarkister som skrivit i Arbetaren...See: http://www.anarchy.no/afis.html

  INVITATION TO THE ANARCHIST INTERNATIONAL'S International Anarchist Congress - The 17th Anarchist Biennial 25-27.11.2022 - International Congress-Seminar on Anarchism. The congress is open for all people. Just send an email to the congress WITH YES in the header if you want to partipate online and by email!
  NB! 27.11.2022. THE 17TH CONGRESS IS COMPLETED. THE RESULTS AND RESOLUTIONS ARE PUBLISHED ON: http://www.anarchy.no/ai.html
  & http://www.anarchy.no/17aicongress.html.


  27.03.2023. Anarkisten, juristen, arkitekturaktivisten og hjertet i Gateavisa - Audun Engh er død 74 år gammel, av ALS. Folkebladet kondolerer.


  JULEFATTIGDOMMEN - THE WORKING POOR I NORGE

  GOD JUL FRA FOLKEBLADET

  LIKE AKTUELT I ÅR SOM I FJOR.

  IDEALDEMOKRATIET

  GJØR DØREN HØY OG PORTEN VID FOR IDEALDEMOKRATIET. MENS KØENE VOKSER PÅ FATTIGHUSET, RIKINGENE EMIGRERER OG KLIMAKRISEN TRUER; SÅ BER VI JONAS G.S. VÆRE LITT RAUS OG GI DE FATTIGE ET JULEGRATIALE: GOD JUL OG GODT NYTTÅR FRA DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENE = ANARKISTENE.

  Det anarkistiske idealet  - anarkistenes langsiktige økonomisk-politiske mål

  Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov.

  Fra http://www.anarchy.no/venstre.html

  PS. Til Jonas. Husk du er FOLKETS tjener. Det er FOLKET, grasrota, som eier STATEN, ikke omvendt. Og vi er sikre på at vi har majoriteten av FOLKET på vår side, når vi krever at alle fattige i NORGE, skal få julemat på bordet i juleuken. Da må de få et rundelig julegratiale, i hvert fall 3000 NOK til hver fattig familie og 1500 NOK til enslige fattige. Bare pung ut Jonas, det er FOLKETS penger du disponerer. Ordne det med Trygve i god tid før jul. La NAV foreta utbetalingen. Dette kan du ta på et dekret fra Statsministeren, ordnet gjennom Statsministerens Kontor, gjør det med en gang. Du er ikke julenissen da, bare en administrator for FOLKETS egne penger (Folkets betalte skatter, felleskassen), i denne saken. Vær ikke så gjerrig at du neglisjerer FOLKETS krav. Det har du ingen rett til, og vil straffe seg ved neste valg. Mvh De liberale sosial-demokratene = anarkistene. I denne saken talspersoner for FOLKET. FOLKETS VILJE ER VÅR LOV. Går det ikke med julegratiale får du finne på noe tilsvarende Jonas, som gjør at fattigfolk får julemat på bordet hele juleuken.

  OPPDATERING:
  TIL JONAS G.S.:  FÅ UT FINGERN ANGÅENDE JULEGRATIALE TIL DE FATTIGE. DU ER FOLKETS TJENER, IKKE HERSKER OVER FOLKETS FELLESKASSE OG GÅ I VRANGLÅS.
  ET SÅ STRAMT STATSBUDSJETT AT FATTIGFOLK FÅR VANN OG BRØD I JULEUKEN GÅR IKKE AN!

  La oss lese hva Kari skriver: «Jeg er født og oppvokst blant fattige på Grünerløkka i Oslo. Jeg er alenemor med to barn, et i barnehagen og en på barneskolen. Har et lite nettverk av fattige, noen med rus og/eller psykiatri- problemer. Jeg bor i en trekkfull gammel leiegård her på Løkka, som krever mye strøm for å ha det levelig. Strøm-utgiftene har steget mye, og hushaien har satt opp husleien. Sammen med økte matpriser, og det at jeg har en lavtlønnet deltidsjobb i en vanlig matbutikk, fordi jeg orker ikke full tid på grunn av alt husarbeidet, gjør at økonomien ikke lenger går rundt. Jeg prioriterer ungene framfor meg selv. Det blir derfor kun risgrøt på julaften og brød med geitost og melk på ungene, og vann og brød på meg, i hele juleuken. Om ikke den gjerrige og arrogante Jonas G. Støre, sørger for et julegratiale til meg på 3000 NOK fra mine egne skattepenger i felleskassen. Men det tror jeg lite på. Jeg er liberal sosial-demokrat. Og regner meg blant grasrota i Arbeiderpartiet, men følger parolene til Folkebevegelsen, på  http://www.anarchy.no/boikott.html. Det blir sannsynligvis ikke noen god jul for meg og ungene i år… Mvh. Kari» 

  OPPDATERING 2.

  Øverland: "Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv." Hører du Jonas G.S. Du unner ikke fattige julemat via julegratiale. Du er et arrogant, retthaversk maktmenneske med psykopatiske trekk. Gå av som AP-topp. Du ødelegger alt.Vi tilføyer at du er autoritær og moralsk korrupt og mangler fullstendig empati for fattigfolk som sliter økonomisk. Riktig nok kom det et utspill fra statsrådet fredag 16.12.2022 om at kommunene skulle være «rause» med sosialstønad i julen (1000 NOK), men det er ikke nok! De fattige skal ikke behøve å tigge NAV om penger til julemat. Ansvaret ligger hos STATEN, ved Jonas G. Støre. Det blir masseutsender av denne resolusjonen fra Norges Anarkistråd (NACO) fra og med mandag 19.12.2022 om morgenen, om ikke Jonas G. Støre tar til vettet og kommer med et utspill som garanterer julemat på bordet til fattigfolk i hele juleuken. Men et slikt utspill fra Jonas G. Støre kommer nok ikke og dermed bekrefter han karakteristikken over. Se forøvrig websiden til Folkebevegelsen, klikk på: http://www.anarchy.no/boikott.html.

  Hilsen Norges Anarkistråd - The Norwegian Anarchist Council - NACO

  Web: http://www.anarchy.no/naco.html.


  GREEN GROWTH AND DEFINITION OF GDP = GROSS DOMESTIC PRODUCT
  = BRUTTO NASJONAL-PRODUKT - APROPOS STATSBUDSJETTET OG NASJONALBUDSJETT: FINANSDEPARTEMENTET! NÅ MÅ DERE FÅ TIL GRØNN ØKONOMISK VEKST PÅ 5 % OG FULL SYSSELSETTING, MAKS 1,5 % ARBEIDSLEDIGHET!

  Green Growth: GAIA and GGS mean it is possible to have environmentally sustainable economic growth in the society, both locally and globally, if we do the right things. This means development of new and realistic (i.e. not fantasies about working CO2 cleaning on large scale, and fusion based nuclear energy) environmentally friendly technology and substitution of old and polluting etc. industry towards more environmentally friendly industry. Via substitution towards green economy in demand, production and distribution an environmentally sustainable growth with full employment, efficient and fair, is possible - on our limited earth. Thus GAIA and GGS oppose certain technological advances which are contributing to ecological and environmental decay. Fossil energy, especially coal, but also oil and gas etc., must be replaced with green energy. Furthermore birth control and very limited population growth, are necessary to achieve environmentally sustainable economic growth. The GDP, Gross Domestic Product, must be based more on services and low-energy products in general, and less on material goods and high-energy products in general. Materials in general must be recycled more than today. Slowly as time goes by introducing less work-time and more holidays, are also a part of the solution. If all the mentioned conditions are fulfilled, high economic growth is possible, GDP per capita will increase significantly over time, and the growth will also be environmentally sustainable. Especially, the problem with manmade global warming will be solved. The Institute of Industrial Economics (INDECO) in Oslo, Norway has developed a general Cogripsmodel, with a realistic plan, that if implemented via Cogripspolicy, will create considerable environmentally sustainable economic growth, at least 3 - 5 percent yearly growth in GDP, i.e. significantly substituted towards green energy and other products, and much based on services, less on material goods.

  However, the present economic growth, with the traditional composition of GDP, is too much based on material goods and high-energy products, too little recycling, uncontrolled population growth, coal and other fossil energy as input, too much waste in general, etc. to be environmentally sustainable. If the political economy broadly defined doesn't manage the necessary substitution towards green economy in demand, production and distribution, including development of lots of new and realistic environmentally friendly technology, the economic growth must be reduced or stopped, or else our planet GAIA will be ruined by pollution and climate change including manmade global warming. But this linear approach, without significant substitution, means a very bad situation for the People and also most likely very authoritarian. INDECOs Cogripsmodels and Cogrips-policy, with a lot of substitution towards green in the political economy broadly defined and in the GDP, is a much better including democratic solution for the People. By the way the GDP, the Gross Domestic Product, is defined, explained and discussed very well at the political economy files at anarchy.no, use the anarchist search engine via "Links" below to find the stuff.

  What is GDP?

  GDP, or Gross Domestic Product, is arguably the most important of all economic statistics as it attempts to capture the state of the economy in one number. GDP represents the value of goods and services produced in the country from all sections of the economy; agriculture, manufacturing, energy, construction, the private service sector and public sector. GDP can be measured in three ways:

  1. The value of the goods and services produced; which is known as the output measure
  2. The value of the goods and services purchased by households, by public sector, from overseas (export - import) and by business in terms of investment in machinery and buildings. This is the expenditure measure, and measures total demand for GDP.  
  3. The value of the income generated mostly in terms of profits and wages; which is known as the income measure.

  In theory all three approaches should produce the same number. In most countries the office for national statistics publishes one single measure of GDP, based on a best estimate using all three ways of measuring. Usually the main interest in the GDP figures is in the quarterly [or yearly] change in GDP in real terms - volume, that is after taking account of changes in prices (inflation).

  The price level of GDP is measured by the GDP deflator, i.e. price index for GDP. GDP-nominally/GDP-deflator = GDP in real terms - volume. Say, if GDP increases 5% (= 1. 05), and the inflation is 3%, the price level increases 3% (= 1.03), from the previous period; the GDP volume, i.e. in real terms, has increased 1.05/1.03 =  1.0194, about 1.9 %. Thus the real economic growth is 1.9%.

  If the GDP measured in real terms is up on the previous three months, the economy is growing. If it is negative it is contracting. And two consecutive three-month periods of contraction mean an economy conventionally is said to be in recession. If the price level is decreasing, i.e. the inflation is negative, it is called deflation. Calculating a GDP estimate for all three measures is a huge undertaking. The output measure alone - which is considered the most accurate in the short term - involves often surveying tens of thousands private firms and public sector.

  Usually first an early or "flash", estimate of the real growth in economic activity is published, but this is revised as more information is gathered. Revisions can be made as much as 18 months to two years after the first "flash" estimate. GDP is the principal means of determining the health of the economy and is used widely, nationally and internationally. GDP is used internationally by the various financial bodies such as OECD, IMF, and the World Bank to compare the performance of different economies. The European Union also uses GDP estimates as a basis for determining different countries' contributions to the EU budget.

  GDP per capita, the average real income per inhabitant of a country, is also an important measure. This measure is also one among other measures in estimation of the libertarian degree of a country, see Ranking .

  Best regards Prof. Dr. cand. oecon. and cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe at NØI-INDECO-OSE and IIFOR-PGU, adviser for GGS & GAIA and anarchy.no in general.

  GGS is based on Cogrips-model and -policy!

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

  www.indeco.no & www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  http://www.anarchy.no/green.html

  http://www.anarchy.no/ggs1.html

  COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

  The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

  Links


  Translation tool English, to Norwegian French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  CLIMATE CRISIS

  Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
  Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

  Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
  Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

  Click on: Green Global Spring - GGS & GAIA - Global!

  PS. To Greta Thunberg & Co. You must support the green growth policy. Attempts to linear reduction in GDP will make fascism all over and create large unemployment and will not solve the climate crisis. Best regards J-HØ.


  The situation in Sweden – the parties' place on the economic-political map and scenario analysis
  for it’s new bourgeois government and Sweden's place on the economic-political map and in reality.

  Situasjonen i Sverige – partienes plass på det økonomisk-politiske kartet og scenarioanalyse
  for den nye borgerlige regjeringen og Sveriges plass på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten
  .

  The System Theory of Anarchist Political Economy and Social Organization Research

  THE INTERNATIONAL SOCIAL DEMOCRATIC ALLIANCE
  * LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY *

  PREFACE

  Anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s), i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery". In short an-arch-y = [(an = without - arch = ruler(s)) - y = system (included optimal order and law) and management, as, say, in monarch-y]. Anarchy and anarchism are efficient and fair system and management without top heavy societal pyramid economical and/or political/administrative - in income and/or rank, i.e. significant horizontal organization - real democracy. Real Democracy always means Real, i.e. including Green, Democracy. Anarchy and anarchism = liberal social-democracy.

  NB! Anarchism, the libertarian and democracy, and degrees of this, is 100 % a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureacracy (authorities) broadly defined in privat and public sector.

  The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy (= authorities broadly defined in private and public sector) - the Top of the social pyramid, measuredrelatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy (NB! i.e. always including Green) and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics. Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, both A. economical and B. political/administrative, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree (within anarchy & anarchism), i.e. 100% - the authoritarian degree. Zero, 0 %, influence by the People on the societal decisions, means no tendency of democracy at all, zero degree of democracy, and the most ultra-authoritarian and totalitarian systems (extreme ultra-fascism, see map), i.e. 100% authoritarian = 100% authoritarian degree; the authoritarian degree is 100% - the degree of democracy = libertarian degree, in this 100% ultra-authoritarian case = 0 % degree of democracy = libertarian degree.

  Totalitarian systems are all economic-political systems to the left, middle and right of the EP-Map, with more than ca. 67 %, exact 666,666 ... per thousand - authoritarian degree, i.e. ultra-authoritarian hell systems. Typically, the role of 1. propaganda (= lies, untrue information, also Orwellian "1984" Newspeak type lies and manipulations of the language) in dealing with the non-totalitarian world, and the use of 2. terror, are essential to this form of archy/rule/government. Totalitarian regimes seek to dominate every aspect of everyone's life, sometimes as a prelude to try world domination. 1. Cultural, i.e. intellectual, spiritual, and artistic initiative is dangerous to totalitarianism, as 2. mere political opposition. The consistent persecution of every higher form of intellectual activity by the totalitarian rulers springs from 1. their natural resentment against everything they cannot understand, and  2. total domination does not allow for free initiative (an important anarchists principle) in any field of life, for any activity that is not entirely predictable by the ruler(s).

  Totalitarianism in power invariably replaces all first-rate talents, regardless of their sympathies, with those crackpots and fools whose lack of intelligence and creativity is still the best guarantee of their loyalty. Important strategic aspects are the use of 1. ultra-authoritarian controlled front organizations, 2. fake governmental agencies, and 3. esoteric false doctrines as 4. a means of concealing the ultra-authoritarian reactionary-radical nature of totalitarian aims and means, from the non-totalitarian world. Individual isolation and loneliness are important preconditions for totalitarian domination. The purpose of all these manipulations broadly defined is to gain economical and political/administrative power including money, as much as possible for the totalitarian ruler(s)/arch(s). [Inspired by Hannah Arendt (1906-1975): The Origins of Totalitarianism.]]

  The Anarchist Economic-Politcal Map describes & maps mainly all types of economic-political systems of the world along two dimensions, A. the economical and B. the political/administrative, and sheds light on the authoritarian degree = 100% - the libertarian degree & 100% - the degree of democracy, of the systems in general, including 1. marxism, 2. fascism (including populism) 3. the third alternative (Frisch) - anarchy & anarchism, and 4. liberalism, and 16 different types of systems within these 4 main forms. The map consists of 4 Quadrants, one for each of these four main forms of systems, and 16 Sectors for different types of systems within these four main forms, four Sectors for each Quadrant.

  This system theory is also about 1. calculating the societal degree of democracy = libertarian degree = anarchy degree (within the quadrant of anarchism on the map), from A. the degree of economical democracy (socialism vs capitalism defined in terms of influence by the People) and B. the degree of political/administrative democracy (autonomy vs statism defined in terms of influence by the People), and 2. presenting political-econometric indicators for empirical, practical statistical estimation of these variables. The degree of democracy = libertarian degree = 100 % - the authoritarian degree, see the EP-map below. The degree of democracy is 100%, and the authoritarian degree is 0%, at the top of the map, the democratic ideal = full democracy. The degree of democracy is 100% = libertarian degree is 100% = anarchy degreee is 100%, i.e. the democratic ideal, full democracy, is also the libertarian and anarchist ideal, where the People have all and everything to say, equal to 100% influence on the societal decisions by the People, the decisions mainly taken by the Bureaucracy = Top of the societal pyramid.

  This system analysis also includes political-econometric research, indicators for A. the degree of economical democracy (socialism vs capitalism defined in terms of influence by the People) and B. the degree of political/administrative democracy (autonomy vs statism defined in terms of influence by the People) aggregated to the societal democracy degree = libertarian degree, for a whole system, say, for a whole country or an organization. There are several political-econometric indicators for practical statistical measurement of influence by the People in democratic perspective, among these are two indexes; 1. the Rank-difference-index - RDI indicating how top-heavy the political/administrative rank-pyramid is, and 2. Gini-index for income, indicating how top-heavy the economical pyramid is. Top-heavyness of a societal pyramid in this connection contributes to less influence by the People it is assumed, but there are also some other indicators in this political-econometric research, see chapter V. B. below.

  The research has also, via using the political-econometric indicators combined with the best of the bad lot of UN, other international plus national statistics, and some well educated guess, calculated preliminary estimates of the influence by the People, the Bottom (of the social pyramid), on the societal decisions, mainly taken by the Bureaucracy, the Top (of the pyramid), relatively as a percentage degree between 0 % and 100 %, = the degree of democracy, for almost all of the countries in the world, and also ranked the countries according to democracy degree (= libertarian degree). More information about this topic, including the concrete statistical indicators used, and so on, see chapter V. B. below and footnotes at ranking. NB! Authoritarian degree of more than 100%, i.e. for extreme evil authoritarian economic-political hell systems located below the map, is not impossible, but is just briefly mentioned in this document.

  "  *) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.
  Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map

  THE 25 HIGHEST RANKING COUNTRIES ACCORDING TO LIBERTARIAN DEGREE ETC.
  THE LIBERTARIAN DEGREE = THE DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % - THE AUTHORITARIAN DEGREE

  SYSTEM ANALYSIS. DATA FROM 2003-2007.


  Countries:

  Rank of country according to libertarian degree, and type of system

  Libertarian degree and (authoritarian degree) %

  Degree of socialism
  and (capitalism) %

  Degree of autonomy and
  (statism) %

  Gini-index

  Norway

  1 Anarchy

  54,0 (46,0)

  55,0 (45.0)

  53,2 (46,8)

  25,8

  Switzerland

  2 Anarchy

  53,0 (47,0)

  51,0 (49,0)

  55,1 (44,9)

  33,1

  Iceland

  3 Anarchy

  52,0 (48,0)

  54,0 (46,0)

  50,1 (49,9)

  25,0 (est.)

  Liechtenstein

  4 Soc.dem.

  49,5 (50,5)

  51,4 (48,6)

  47,7 (52,3)

  32,0 (est.)

  Luxembourg

  5 Soc.dem.

  49,2 (50,8)

  52,1 (47,9)

  46,5 (53,5)

  30,8

  Denmark

  6 Soc.dem.

  48,8 (51,2)

  55,3 (44,7)

  43,0 (57,0)

  24,7

  Japan

  7 Soc.dem.

  48,5 (51,5)

  55,2 (44,8)

  42,6 (57,4)

  24,9

  Belgium

  8 Soc.dem.

  48,2 (51,8)

  54,0 (46,0)

  43,0 (57,0)

  25,0

  Finland

  9 Soc.dem.

  47,9 (52,1)

  53,8 (46,2)

  42,6 (57,4)

  26,9

  Sweden

  10 Soc.dem.

  47,5 (52,5)

  54,0 (46,0)

  41,7 (58,3)

  25,0

  Netherlands

  11 Soc.dem.

  47,2 (52,8)

  52,0 (48,0)

  42,8 (57,2)

  30,9

  Canada

  12 Soc.dem.

  46,8 (53,2)

  50,9 (49,1)

  43,0 (57,0)

  33,1

  Austria

  13 Soc.dem.

  46,5 (53,5)

  52,1 (47,9)

  41,4 (58,6)

  30,0

  Ireland

  14 Populist

  46,2 (53,8)

  45,0 (55,0)

  47,4 (52,6)

  35,9

  Germany

  15 Soc.dem.

  45,9 (54,1)

  53,0 (47,0)

  39,6 (60,4)

  28,3

  Spain

  16 Soc.dem.

  45,5 (54,5)

  51,5 (48,5)

  40,1 (59,9)

  32,5

  Australia

  17 Populist

  45,0 (55,0)

  48,0 (52,0)

  42,2 (57,8)

  35,2

  United King.

  18 Populist

  44,5 (55,5)

  44,7 (55,3)

  44,3 (55,7)

  36.0

  New Zealand

  19 Populist

  44,0 (56,0)

  44,6 (55,4)

  42,4 (57,6)

  36,2

  France

  20 Soc.dem.

  43,5 (56,5)

  51,4 (48,6)

  36,6 (63,4)

  32,7

  Italy

  21 Populist

  43,0 (57,0)

  44,7 (55,3)

  41,3 (58,7)

  36,0

  USA

  22 Cons. lib.

  42,5 (57,5)

  24,5 (75,5)

  69,8 (30,2)

  40,8

  Israel

  23 Populist

  42,3 (57,7)

  47,8 (52,2)

  37,3 (62,7)

  35,5

  Hong Kong

  24 Cons. lib.

  42,1 ( 57,9)

  22,1 (77,9)

  74,8 (25,2)

  43,4

  Greece

  25 Populist

  42,0 (58,0)

  47,9 (52,1)

  36,6 (63,4)

  35,4

  The estimates are approximately figures. © IIFOR/IJA ISSN 0800 - 0220 2007 and later. Anarchy = here social-individualist anarchism; Soc. dem. = social democrat marxism; Populist = here moderate parliamentarian democratic fascism; Cons. lib. = Conservative liberalism. See economic-political map at System theory and EP-map. Ranking of countries according to libertarian degree, estimates of the libertarian degree in general, and information on methodology, see Ranking and System theory - Chapter V.B.. According to ThesaurusLegend: approximately = (of quantities) imprecise but fairly close to correct. Thus: The estimates are approximately figures = The estimates are imprecise but fairly close to correct figures. We have used " , ", the European standard instead of American/UK standard, i.e. " . " as decimal separator. The term "ca" is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately. A gini index below 35 indicates socialism, and above indicates capitalism.

  Gini index in Sweden was reported at 29.3 in 2019, according to the World Bank collection of development indicators, compiled from officially recognized sources. Thus Sweden has moved to the right since 2007, and is now closer to the the left-populist sector of the economic-political map, but is still a marxist social-democratic country. It is now in 2022 quite similar to Germany in 2007 regarding place on the economic-political, i.e. it has been more authoritarian since 2007. The gini index will probably increase further with the new government, but is not likely to increase to more than 35, in which case Sweden will be populist as Italy and United Kingdom in 2007. In 2022 Sweden will probably have a gini index about 30-34, and thus still be a marxist social-democrat country. The new government will probably not manage to move the system out of the marxist social-democratic sector in the shorter run.

  The parties: Left-socialist party is (state-)communist on the map, the Socialdemocrats are within the marxist social-democratic sector, the Green is left-populist, The Centerparty, Liberals & Christian Democrats are social-liberalist. Moderaterna, the Conservatives, are idelogically conservative and close to the social-liberalist sector. In practice located to the right and down in the social-liberalist sector. The nationalist Swedish «Democrats» are located in the right populist sector, close to right fascism, in the fascist quadrant of the map. Today 2022 all parties are within the parliamentary zone of the economic-political map. But if the Swedish «Democrats» get a majority alone  Sweden will probably de facto soon enter the totalitarian zone of the map, in the right populist sector, similar to de facto Hungary today.

  14.10.2022. Sweden’s Moderates party strikes minority govt deal with far-right backing, see: https://www.france24.com/en/europe/20221014-sweden-s-moderates-party-strikes-minority-government-deal. Source: France 24.

  15.10.2022. From immigration to the environment: Five things we learned about Sweden's new right-wing government, see: https://www.euronews.com/2022/10/15/from-immigration-to-the-environment-five-things-we-learned-about-swedens-new-right-wing-go. Source: Euronews.

  13.09.2023. Sweden hit by ‘unprecedented’ levels of gang violence. Police chief says citizens are afraid after wave of murders and explosions. See: https://www.theguardian.com/world/2023/sep/13/sweden-gang-violence-shootings-explosions. Source: The Guardian. AFIS: There is ochlarchy in Sweden.

  29.09.2023. Sweden gangs: Army to help police after surge in killings, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-66964723. Source: BBC. AISC: This is civil war. Crush the criminal gangs…

  Best regards Prof. Dr. cand. oecon. and cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe at NØI-INDECO-OSE and IIFOR-PGU
  NØI-INDECO-OSE: www.indeco.no
  Published in Folkebladet – the Peoples’ Journal: www.anarchy.no
  IIFOR: http://www.anarchy.no/iifor.html
  PGU: http://www.anarchy.no/au.html
  AFIS: http://www.anarchy.no/afis.html


  MIDTERM ELECTIONS 2022

  The 2022 United States elections will be held on Tuesday, November 8, 2022. During this midterm election year, all 435 seats in the House of Representatives and 35 of the 100 seats in the Senate will be contested. Thirty-nine state and territorial gubernatorial and numerous other state and local elections will also be contested. This will be the first election affected by the redistricting that will follow the 2020 census. Vote for the Democrats in all elections in USA held on Tuesday, November 8, 2022. The Republicans (GOP) is based on Trumpism, basically a right-fascist non-democratic movement, which people must avoid like the plague. Source: AF 01.09.2022. Results: The Democrats won the Senate, GOP won the House of Representatives.

  The situation in USA 2020-21 and later

  Click on:
  http://www.anarchy.no/ija151.html

  02.09.2022. Biden warns Trump and his closest followers are trying to undermine American democracy in combative speech, see: https://edition.cnn.com/2022/09/01/politics/joe-biden-democracy-speech/index.html. Source: CNN.

  22.09.2022. America’s Authoritarians: The US political divide, see: https://www.aljazeera.com/program/people-power/2022/9/22/americas-authoritarians-the-us-political-divide. Source: Al Jazeera.


  AKTUELL NORSK POLITIKK

  AKTUELL NORSK POLITIKK ER OPPDATERT. OM DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENES SYNSPUNKTER PÅ NORSK POLITIKK. DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENE = ANARKISTENE. NORGE ER ET ANARKI, AV LAV GRAD RIKTIGNOK. DERFOR ER ANARKISTENES SYNSPUNKTER VIKTIGE! LES OG BLI VIS!

  HEI NORSKE MEDIA MED NRK OG TV2 I SPISSEN. DERE MÅ KONSENTRERE DERE OM DET SOM ER VIKTIG I AKTUELL NORSK POLITIKK, OG IKKE HENFALLE TIL LOMMERUSK-JOURNALISTIKK. LES DET NEDENFOR OG FÅ INSPIRASJON TIL Å TA OPP DE VIKTIGSTE SAKENE. MVH FOLKERÅDET (NACO.

  KOMMENTAR TIL STATSBUDSJETTET 2024: IKKE SÅ VERST. BURDE VÆRT LITT MER GRØNT EKSPANSIVT, OG MED MER SKATTELETTE TIL DE MED UNDER 700 000 NOK I INNTEKT. BØR ORDNES UNDER STORTINGS-BEHANDLINGEN.

  03.12.2023. AP og SP har kommet til enighet med SV om Statsbudsjettet for 2024. Oljepengebruken ligger fast og det er blitt litt mer grønt, men vi savner en signifikant skattelette til de med under 700 000 NOK i inntekt. Formynder-STATEN styrker sitt grep om FOLKET. FOLKET vil ha signifikant mer penger til eget bruk, og mindre STAT. Dette Statsbudsjettet tilfredsstiller ikke dette kravet.

  DET STORE FOLKERANET (SE NEDENFOR) HAR PÅGÅTT I FLERE ÅR. OG FOLKET HAR BLITT FRASTJÅLET MANGE MILLIARDER NOK SOM HAR GÅTT TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR. NÅR SKAL DETTE TA SLUTT?

  AD NRK-DEBATTEN 05.10.2023. HER ER VÅRT SYN PÅ JERN-ERNAS FREMTID, OG LITT BAKGRUNNS-STOFF. MVH NACO.
  ETTER DEBATTEN: JERN-ERNA FIKK MYE PEPPER, OG KRAV OM Å GÅ AV I DEBATTEN, OGSÅ FRA FOLK SOM HAR STEMT PÅ HØYRE, OG PARTIET HØYRE SABOTERTE VED IKKE Å STILLE OPP – PLASSEN DERES STO TOM.

  KOMMUNEVALG-NYTT - RESULTATER, SE (KLIKK PÅ:) http://www.anarchy.no/kommunevalget2023.html. MER OM JERN-ERNA PÅ DETTE DOKUMENTET.

  NØI-INDECO-OSE'S DIALOG MED MILJØDIREKTORATET OM NY KLIMAPOLITIKK, SE (KLIKK PÅ:) http://www.indeco.no/archive/samgrep2.htm

  Anarkistene har stort sett "penger på bok", i form av aksjer og bankinnskudd. Vi forlanger nå en normal, lav realrente på 2-3% p.a.. Dvs. Norges Bank må ha en nominell styringsrente - inflasjon på 2-3%, dvs. 8-9% nominelt.

  Hei Norges Bank, Fin. Dep., SMK & Co.

  Anarkistene, de liberale sosial-demokratene, har stort sett "penger på bok", i form av aksjer og bankinnskudd. Vi forlanger nå en normal, lav realrente på 2-3% p.a.. Dvs. Norges Bank må ha en nominell styringsrente - inflasjon på 2-3%, dvs. 8-9% nominelt, med den aktuelle inflasjonen på ca. 6%. Uansvarlige personer og familier som «drar kredittkortet» og legger seg opp gjeld over evne, som de ikke vil klare å betjene, må nå få svi så de lærer seg å sette «tæring etter næring». Vi kan ikke ha det slik at uansvarlige personer og familier som låner over evne blir subsidiert med uansvarlig lave renter. En styringsrente på 1,75% er uansvarlig lav. Her må det komme en rask opptrapping til 8-9% nominelt, så realrenten blir på 2-3%. Vi kan ikke ha et samfunn der uansvarlige folk som «drar kredittkortet» og ikke klarer å sette «tæring ette næring» styrer kredittpolitikken. FÅ STYRINGSRENTEN OPP TIL 8-9% RASKT. Vi som har «penger på bok» er blitt avspist med smuler i mange år, og tapt store beløp på å være ansvarlige. DET FINNER VI OSS IKKE LENGER I.

  Realrenten = (nominellrenten - inflasjonen)/(1+(inflasjonen/100)). Dersom nominell rente = 4 % pro anno og inflasjonen = 6 % pro anno, blir Realrenten = (4 - 6)/(1 + 6/100) = (4 - 6)/1,06 = -2/1,06 = -1,89 % pro anno. Dersom nominell rente pro anno = 9 %, og inflasjonen pro anno = 6 %, blir realrenten = (9 - 6)/1,06 = 3/1,06 = 2,83 % pro anno. Norges Banks styringsrente kan tas som en indikator på nominell rente. Da må styringsrenten opp til 9 %, for at realrenten skal bli på 2,83% pro anno, ved 6 % inflasjon pro anno. Såpass må vi ha av realrente. Det er bare for Norges Bank og skru til på styringsrenten. 6 % inflasjon og 3,75 % nominell rente gir (3,75 - 6)/1,06 = - 2,12 % realrente, altså ganske kraftig negativ realrente. Slik kan vi ikke ha det.

  PS. 22.09.2022. Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent p.a.. Det er et riktig skritt på veien...03.11.2022 setter Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,50 prosent p.a.. Dette er for lite. Nå må Norges Bank dra til skikkelig i 2023. 15.12.2022. Norges Bank er ikke ferdige med renteøkningene. I dag økte de styringsrenten med et kvart prosentpoeng til 2,75. Men det kan bli mer før toppen er nådd. 23.03.2023 setter Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,00 prosent p.a.. 04.05.2023 setter Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent p.a.. 22.06.2023. Norges Bank hever styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 3,75 prosent. 17.08.2023. Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4,00 prosent. 21.09.2023. Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4,25 prosent. 14.12.2023. Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4,50 prosent.

  NORGES BANK FORTSETTER Å ØKE STYRINGSRENTEN. DET ER BRA, VI MÅ HA EN POSITIV NORMAL LAV REALRENTE SÅ RASKT SOM MULIG. NEGATIV REALRENTE (SOM VI HAR I NORGE I DAG) = USUNN ØKONOMI.

  DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENE = ANARKISTENE, KREVER AT NORGES BANKS STYRINGSRENTE SKAL VIDERE OPP. VI MÅ FÅ EN POSITV LAV REALRENTE PÅ 3% FOR Å FÅ EN SUNN ØKONOMI MED LØNNSOME REALINVESTERINGER. DVS. STYRINGSRENTE PÅ 7% - 4% INFLASJON = ca. 3% REALRENTE! MVH FOLKERÅDET (NACO) 08.12.2023.

  NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI. THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO. THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE. VÅR PROGNOSE ER AT NORGES BANKS STYRINGSRENTE ØKES MED 0,25 % TIL 4,5% PÅ SENTRALBANKENS RENTEMØTE I NESTE UKE. OG DEN BØR VIDERE OPP. WEB: www.indeco.no. 08.12.2023.

  World Economic Council - WEC: NØI-INDECO-OSE'S PROGNOSE OM 0,25 PROSENTPOENGS ØKNING I NORGES BANKS STYRINGSRENTE TIL 4,5 PROSENT, OG AT DEN BØR VIDERE OPP, SLO TIL FOR FULLT. DE HAR DE BESTE EKSPERTENE!!! 14.12.2023.

  30.01.2023. Litt om Sentralbankens styringsrente og inflasjonen. Et tveegget sverd. Renter har en cost-push effekt ved at økte rentekostnader tendensielt overveltes i form av høyere priser, og en demand pull effekt via redusert etterspørsel, som bidrar tendensielt til lavere priser. Hvilken effekt som er sterkest i et gitt tilfelle er et empirisk spørsmål. I den nåværende situasjonen er antakelig cost-push effekten sterkest, og Norges Bank bare skaper økt inflasjon ved renteøkningene.

  11.04.2023. HEI NRK DAGSNYTT 18. DET DISKUTERES ØKONOMI OG PESSIMISME. DET GLEMMES AT MANGE HAR SPART MYE UNDER PANDEMIEN OG NÅ FÅR DE ØKTE RENTER SÅ KJØPEKRAFTEN ØKER PÅ GRUNN AV DET.

  PPS. 24.09.2022. SV! Realverdien av formuene våre har minsket mye i de senere årene: Det er en løgn at formuene har økt. Vi vil ikke ha mer formuesskatt også. Da krymper formuen mye mer. DETTE ER SPAREPENGENE VÅRE! STJEL IKKE DEM!!! Apropos Statsbudsjettet: Vi ønsker progressiv formuesskatt, høy for store formuer og skattefritak på formue under 7 millioner NOK.

  Mvh Norges Anarkistråd (NACO)

  03.05.2023. HEI TV2. DET ER BARE BRA AT DEN NORSKE VALUTAKURSEN ER LAV... DET ER IKKE NOE PROBLEM. FOLK FÅR FERIERE I NORGE I ÅR. BLIR REALRENTEN POSITIV VED EN KRAFTIG ØKNING I STYRINGSRENTEN VIL KURSEN GÅ NOE OPP.
  MVH WEC - WORLD ECONOMIC COUNCIL.

  Ad dyre, usikrede nybygg i statsrådskvartalet i Oslo. Flytt hele sentraladministrasjonen til en nedlagt militærleir. Der kan sikkerheten bli på topp, og dette er grønt og billig! AISC.

  01.10.2023. Det er borgerkrig mot de kriminelle bandene i Sverige, se http://www.anarchy.no/afis.html. Vi må unngå lignende i Norge. Anarkistene krever både mer forebyggende tiltak og direkte aksjon fra politiets side.

  Hei KMD, KS, Fin. Dep  og SMK

  07.09.2022. Korrupt avgjørelse om fortsatt sammenslått storkommune i kommunestyret i Kinn Kommune. Flertallsdiktatur og storebror hersker over lillebror Vågsøy som vil ut av "fellesskapet" med stort flertall.
  Demokrati måles på hvordan man tar hensyn til minoriteter. Storkommunen må deles i to.

  Mvh Norges Anarkistråd (NACO)

  Click on: 1st Baron Acton: The scientific Law of Corruption & basic ideas etc.

  Kritikk av Kommunebarometeret til NHO fra de liberale sosial-demokratene ved NØI-INDECO-OSE

  «Undersøkelsen» fra NHO bare reflekterer en disoptimal sentralisering som undervurderer den reelle verdiskapningen på land vs. by. Verdiskapningen i byene og andre storkommuner, den reelle økonomiske veksten, er mye mindre enn NHOs Kommunebarometer viser pga. at byråkratiske systemkostnader ikke er trukket fra i BNP-bidraget, men regnes som inntekt/nytte. Kommunebarometeret er derfor verdiløst som grunnlag for en optimal kommunepolitikk og rangeringen er helt feil fra et realøkonomisk perspektiv. I fremtiden må NHO endre Kommunebarometeret så det reflekterer reell vekst og bidrag til velstanden, og trekke fra systemkostnadene når rangeringen gjøres. Rangeringen i NHOs nåværende Kommunebarometer er helt misvisende.

  Mer informasjon på (click on): http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm.

  09.05.2024. Vil ta mer fra de rike og gi til de fattige kommunene, se: https://www.nrk.no/norge/regjeringen-vil-ta-mer-fra-de-rike-og-gi-til-de-fattige-kommunene-1.16875318. Folkerådet (NACO): Dette mener vi er et bra forslag fra Statsrådet. Støttet. Kilder: NRK og AIIS.

  Ad strømstøtte til småbedrifter med store el-utgifter

  Hei Trygve, Marit og Jonas G. S. m. fl.

  Redd "Fiskeriet" på Youngstorget med strømstøtteordning. De hadde 200 000 NOK i strømregning i fjor, og får 1,2 millioner NOK i år. Det blir et solid underskudd med fare for konkurs. Det er den eneste skikkelige fiskebutikken i Oslo Sentrum... For oss på Grünerløkka er dette den eneste muligheten til å få fersk fisk m.v. av ypperste kvalitet, og det vil vi ha. Sørg for at småbedriftene med høye strømutgifter overlever!!!! Mvh. Prof. Dr. cand. oecon.og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe ved NØI-INDECO-OSE og IIFOR-PGU. Medlem av Senterpartiet, lokallaget på Grünerløkka. PS. Jeg lovte innehaveren av «Fiskeriet» og ta det opp med rette vedkommende, da jeg var innom og kjøpte ferske fiskekaker til lunchen i dag. www.indeco.no, rådgiver for www.anarchy.no. PPS. 16.09.2022 kom statsrådet med en strømstøtteordning for næringslivet, som bl.a. skal nå småbedrifter og butikker med store el-utgifter, og være grønn og begrenset. Håper "Fiskeriet" kommer inn under ordningen, så de slipper konkurs!

  28.09.2022. Statsrådet annonserer at det kommer mere grunnrenteskatt, dvs. skatt på bruk av naturressurser/realkapital. Både havbruk og vindmølleparker skal skattleegges med grunnrenteskatt. I tillegg kommer økt beskatning på vannkraften. Norges Anarkistråd (NACO) mener at dette er på høy tid, og støtter framstøtet helhjertet. Spørsmålet er også om ikke olje- og gass-selskapene i Nordsjøen burde beskattes mer. Mere grunnrenteskatt er både effektivt og rettferdig.

  Hei igjen Fin.Dep. + +

  Apropos Statsbudsjettet: Dere må kunne klare 1,5%s målet for arbeidsledigheten (AKU), via desentralisert planøkonomi, hvor en unngår flaskehalser og øker veksten der det ikke er flaskehalser. Dette vil også bidra til å redusere presset i økonomien og inflasjonen. Og det må være grønn vekst, dette er en absolutt bibetingelse. 3-5% grønn vekst i BNP. Statsbudsjettet for 2023 er nøytralt, men burde være litt ekspansivt for å få til dette. Håper stortingsbehandlingen medfører dette! Mvh J-HØ for NØI-INDECO-OSE.

  04.02.2023. Statsrådet med finansministeren i spissen lovte denne uken å kompensere for lønns- og prisveksten i revidert statsbudsjett før sommeren. Dette setter vi tommelen opp for, og det er bedre å være litt for raus enn litt for knipen i denne sammenheng.

  17.10.2022. HEI SV! VI ER REDE TIL ET NÆRMERE SAMARBEID MED SV NÅ ETTER AT DERE HAR SKIFTET NATO-STANDPUNKT TIL JA TIL NATO. FORUTSETNINGEN ER AT SV DROPPER STATSROMANTIKKEN (= MARXISMEN) OG GÅR INN FOR FLAT STRUKTUR.
  DA KAN DERE BLI NORGES MEST ANARKISTISKE PARTI TROR VI, MED LITT RÅD FRA OSS (SOM DERE HØRER PÅ). MVH NACO.

  VI GIR LITT INSPIRASJON TIL EN NY FORSVARSPOLITIKK FOR SV (CLICK ON):
  Antimilitarism - an anarchist approach

  24.10.2022. Vi holder med Kommunalstatsråden. Denne "forskningsrapporten" om EØS og NEI til EU og fare for kupp, fra FFI, er ren synsing og fortjener ikke karakteristikken vitenskap. Mvh Norges Anarkistråd.

  23.11.2022. AD STATSBUDSJETTET = STRAMT = KONTRAKTIVT. BURDE VÆRT LITT EKSPANSIVT.  HVORDAN FÅ BUKT MED INLASJONEN I NORGE? NÅ MÅ AVANSENE PÅ TILBUDSSIDEN REGULERES NED.

  INFLASJONEN I NORGE PÅ OVER 7 % SKYLDES IMPORTPRISØKNING, PRODUSENTPRISØKNING OG ØKTE DISTRIBUSJONSMARGINER. NÅ ER DET TID FOR KONKURRANSE, PRIS OG AVANSE & MARGIN-REGULERINGER. INNFØR PRISLOVEN IGJEN, OG SETT I GANG.

  INFLASJONEN I NORGE PÅ OVER 7% ER I HOVEDSAK COST-PUSH, IKKE DEMAND-PULL. ET FOR STRAMT STATSBUDSJETT ER DERFOR BARE TULL - BARE ØK TOTAL ETTERSPØRSEL LITT. DET HAR IKKE SIGNIFIKANT PRISØKNING SOM FØLGE I DAGENS SITUASJON. MEN DISTRIBUSJONSMARGIN-REGULERINGER MÅ TIL FOR Å FÅ BUKT MED INFLASJONEN, BÅDE PÅ DETALJ- OG ENGROS-SIDEN.

  PROSENTAVANSENE PÅ ENGROS- OG DETALJ-LEDDET ER ANTAKELIG RELATIVT KONSTANTE SIDEN FØR IMPORT- OG PRODUSENT-PRISENE STEG MYE. DETTE BETYR EN VOLDSOM KRONEMARGIN-ØKNING PÅ DETALJ- OG ENGROS-LEDDET, LANGT OVER KOSTNADSØKNINGEN PÅ DISSE OMSETNINGSLEDDENE, OG TILNÆRMET MONOPOLMARGINER I DISTRIBUSJONEN. FOR FÅ KRONEMARGINENE NED PÅ FRIKONKURRANSE-NIVÅ, MÅ AVANSESATSENE REGULERES NED, KANSKJE TIL DET HALVE OMTRENT. 30% AVANSE BLIR DA 15%, FOR Å FÅ BUKT MED INFLASJONEN, MED FULL KOSTNADSDEKNING. DE NÅVÆRENDE SKYHØYE KRONEMARGINENE, GIR ROM FOR DETTE. VI MÅ ALTSÅ FÅ EN AVANSEREGULERING NEDOVER I %. OGSÅ TRANSPORTMARGINENE KAN JUSTERES NOE NED.

  18.01.2023. Det siste året har forbrukerprisindeksen på kjøtt gått opp 13,5 prosent, fisk har økt med 13,6 prosent og meierivarer har gått opp med 10,6 prosent, skriver Nettavisen. Nå spår Kjøttleverandørenes forening (KLF) at prisene på kjøtt skal videre opp. Enkelte medlemsbedrifter spår at prisene skal opp 20 prosent. KLF har 140 medlemsbedrifter og står for rundt 60 prosent av kjøtt- og eggproduktene i dagligvarebutikkene. Prisøkningen kommer ifølge KLF av at det må kompenseres for økningen i bøndenes produksjonskostnader. Her spiller prisveksten på strøm inn ettersom kjøtt- og fjærfebransjen er en svært strømintensiv sektor. Spørsmålet er likevel om det ikke er en del luft i kalkylene, som tilsvarer økt og urimelig profitt. Dette aktualiserer en kontroll og regulering av marginene i kjøtt- og dagligvarebransjen.

  17.09.2023. SSB-analyse gir næringslivet skylden for en stor del av prisveksten. Næringslivet har det siste året skrudd opp prisene mer enn kostnadsveksten skulle tilsi, viser SSB-beregninger. Se: https://e24.no/norsk-oekonomi/i/0QxmQ2/ssb-analyse-gir-naeringslivet-skylden-for-en-stor-del-av-prisveksten?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no. Kilde: E24/Aftenposten.

  02.01.2024. Priskrig på mat hos dagligvarekjedene. Lavpriskjedene starter året med priskampanjer. Se: https://www.nrk.no/norge/dagligvareeksperter-tror-prisene-skal-ned-1.16698700. Kilde: NRK. Marginene i dagligvarebransjen har vært høye, og det er rom for en viss priskonkurranse, men dette vil neppe vare lenge, så snart vil prisene sannsynligvis stige igjen, melder IIFOR. Kilde: AIIS.

  31.01.2023. HEI LO ETC. KUTT AV MATMOMSEN VIL TROLIG BARE GÅ CA. 60% TIL FORBRUKER, CA. 40% GÅR TIL MATBRANSJEN. DET VIL OGSÅ GI MEST TIL RIKE FORBRUKERE. ALTSÅ ET DÅRLIG OG LITE PRESIST PRISTILTAK.

  19.01.2023. Kjernekraft? The Anarchist International, AI/IFA, er mot kjernekraftverk både i Norge og verden forøvrig. Sikker lagring av radioaktivt avfall finnes ikke. Både terrorisme, sabotasje, krig og jordskjelv er en stor fare for spredning av radioaktivitet. Det kan også skje ulykker, teknisk og/eller menneskelig svikt. Også selve atomkraftverkene er usikre av samme grunner. (Godt det ikke var noe atomkraftverk i jordskjelvsområdene i Tyrkia og Syria...)

  07.03.2023. NEI TIL KJERNEKRAFT! TIL SENTERPARTIET. KAST IKKE BORT PENGER OG TID PÅ Å UTREDE KJERNEKRAFT. Har dere glemt Tsjernobyl-ulykken i 1986, som er den mest alvorlige atomkraftverkulykken i verdenshistorien. Ulykken fikk store negative konsekvenser for Norge. Og det skjer stadig uhell med lekkasje av radioaktivt materiale, se f.eks. "Minnesota nuclear power plant leaked 400,000 GALLONS of radioactive water in November...", see: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11870101/Regulators-monitor-tritium-leak-Minnesota-nuclear-plant.html.

  19.01.2023. CCS, Carbon Catching and Storage? The Anarchist International, AI/IFA er i mot milliardsatsingen på CCS i Norge og verden forøvrig. For det første vil det trolig aldri bli miljøøkonomisk regningssvarende i stor skala, og det er klare sikkerhetsrisikoer. Sikker lagring av CO2 under bakken/havbunnen finnes ikke. Både terrorisme, sabotasje, krig og jordskjelv er en stor fare for spredning/lekkasje av CO2. Det kan også skje ulykker, teknisk og/eller menneskelig svikt. Også selve prosessen er usikker av samme grunner. Man bør heller bruke milliardene på sikker grønn energi, dvs. vann, sol og vindkraft, og en effektiv grid i denne sammenheng.

  05.10.2023. CCS, Carbon Catching and Storage, på Melkøya vil antakelig koste mer enn 100 milliarder NOK... I tillegg vil elektrifiseringen antakelig koste det dobbelte av det statsrådet har anslått hittil. Altså bare galskap på Folkets regning. Mvh NACO.

  27.02.2023. Vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, må rives. Statsrådet må ikke overkjøre høyesterett, overkjøring betyr at rettssamfunnet og demokratiet = anarkiet, er i fare. Når privatpersoner oppfører noe som er ulovlig, må de rive. Slik må det også være for sentraladministrasjonen. Mvh Norges Anarkistråd/NACO.

  06.03.2024. Fosen-saken: Enighet mellom Nord-Fosen siida og staten. Nord-Fosen siida har i dag akseptert et tilbud som er utarbeidet av Staten og Roan Vind DA. Tilbudet innebærer ikke at noen av vindturbinene fjernes. Se: https://www.nrk.no/trondelag/enighet-om-mellom-nord-fosen-og-roan-vind-1.16792292. Kilde: NRK. Norges Anarkistråd/NACO: Ingen kommentar. Kilde: AIIS.

  28.02.2023. Ad narkotika-liberalisme. De liberal sosialdemokratene = anarkistene, er i mot «rusreformen», også i Oslo. Alt som smaker av narkotika-liberalisme er vi i mot. Mer om anarkistenes = de liberal sosialdemokratenes narkotika-politikk, klikk på http://www.anarchy.no/ija145.html. Mvh Norges Anarkisråd/NACO.

  28.02.2023. Ad Politisk Kvarter i NRK: Jeg Prof. Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. J-HØ støtter Senterparti-ordførerne i kravet om makspris på 45 øre per kWh på strømmen forutsatt et nullsum-vedtak i støtte.

  12.04.2023. Gudmund Hernes: Klokkene ringer for Støre. Folk er ikke opptatt bare av priser og hverdagsstrev. De vil vite hvor partiet vil ta landet og være sikre på at det ikke kjøres i motsatt retning, skriver Gudmund Hernes –  sentral old timer AP/DnA-mann. Kilde: Morgenbladet.

  25.04.2023. AI/IFA/ANORG, GAIA/GGS og AFIN: Klassiske sneversynte naturverninteresser må vike i kampen mot klimakrisen. AI/IFA/ANORG, GAIA/GGS and AFIN: Classic narrow-minded nature conservation interests must give way in the fight against the climate crisis.

  27.04.2023. Ad korrupsjon på stortinget. NACO: Nå må det ryddes opp. - Riksrevisjonen: Stortingets økonomiske ordninger til representanter. Vår undersøkelse av de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter avdekker betydelige feil. Overordnet vurdering  - Sterkt kritikkverdig. Se  https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2022-2023/stortingets-okonomiske-ordninger-til-representanter/. Kilder: Riksrevisjonen og AIIS.

  09.02.2024. Brukte over 18,2 millionar kroner på representasjon, se: https://www.nrk.no/norge/brukte-over-18_2-millionar-kroner-pa-representasjon-1.16756942. Kilde: NRK. Folkerådet – Norges Anarkistråd: Dette er grov korrupsjon i privat sektor. Kilde: AIIS.

  28.04.2023. Ad grov politivold. NACO: Dette må straffe seg noe alvorlig. Aftenposten: Politivold sjokkerer: Video viser at politiet slår ung mann minst 21 ganger - skal ha slettet bevis, se: https://www.aftenposten.no/norge/i/bge3Pe/politivold-sjokkerer-video-viser-at-politiet-slaar-ung-mann-minst-21-ganger-skal-ha-slettet-bevis. Kilder: Aftenposten og AIIS.

  01.05.2023. KOSMOLOGI. GUDER HAR ALDRI EKSISTERT. GUDETROENDE ER LØGNERE, SOM IKKE KAN SKILLE LØGN FRA SANNHET. VI KAN IKKE HA SLIKE PÅ TOPPENE I STATEN, HVERKEN I STATSRÅDET ELLER I STATSFORVALTNINGEN M. V.. DETTE GJELDER BL.A. JONAS G. S. OG V. S. HAUGLAND. AD KOSMOLOGI, KLIKK PÅ: http://www.anarchy.no/cosmology.html.

  AD "UNIVERSET" SENDT PÅ NRK 03.05.2023. BRIAN COX ER EN LØGNER. KOSMOLOGI: VERDENSROMMET ER IKKE SKAPT. DET HAR VÆRT DER ALLTID OG ER UENDELIG GAMMELT... MED STJERNER, GALAKSER OG PLANETER. UENDELIG I UTSTREKNING OGSÅ...

  05.05.2023. Ad APs Landsmøte: IWW works for 1. Citizen remuneration above the powerty line. 2. A significant higher minimal salary - it must pay to work! The purpose of this is to do away with relative slave-contracts, i.e. "wage slavery"..., see: http://www.anarchy.no/iwwai.html.

  06.02.2024. IWW krever 7-timers normal-arbeidsdag, med full lønnskompensasjon, ved årets lønnsoppgjør. Dette som utgangspunkt for lønnsforhandlingene, og med trussel om streik om det ikke går igjennom helt eller delvis. http://www.anarchy.no/iwwai.html.

  06.05.2023. Til APs landsmøte. ANARCHISM ... SO FAR - ANARCHISM = LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY - The Anarchy of Norway is still going strong. THE HISTORY OF NORWAY AND THE ANARCHY... See: http://www.anarchy.no/a_nor.html.

  06.05.2023. Direkte aksjon for lokalsykehus og mot statsmonolitten. Sykehusene - stats-monolitt i KRISE. OG LITT OM HELSEØKONOMI OG HELSEORGANISASJON OG KRIMINALITET I HELSESEKTOREN... Til APs landsmøte, se: http://www.anarchy.no/direkteaksjonlsh.html. 16.01.2024. SYKEHUS FREDET. Helsestatsråd Ingvild Kjerkol (Ap) bekrefter tirsdag 16.01.2024 at akuttilbudet ved sykehusene i Narvik og Lofoten ikke skal svekkes. Dette skjer etter omfattende direkte aksjoner og protester. Kilde: AIIS.

  13.05.2023. Den venstrepopulistiske sekten MDG har hatt landsmøte og sier JA til EU. Norges Anarkistråd (NACO) er imidlertid klart NEI til EU, og oppfordrer folk til å boikotte MDG ved kommunevalget til høsten og ved senere valg. MDG er et reaksjonært parti.

  30.05.2023. Hei NRK, ad Kompass i dag tidlig. Nå får dere gi dere med løgner. Kontakt med "den hellige ånd" og "helbredende virkning". FAKE NEWS! SLUTT MED SÅNN LØGNPROPAGANDA FOR LJUGEKRISTENDOMMEN! MVH FOLKEBLADREDAKSJONEN.

  30.05.2023. AI industry and researchers sign statement warning of ‘extinction’ risk, see: https://edition.cnn.com/2023/05/30/tech/ai-industry-statement-extinction-risk-warning/index.html. Source: CNN. Norges Anarkistråd (NACO): Norge må nå få en politikk angående AI – Artificial Intelligence.

  04.06.2023. Vi krever at NORSK RIKSKRINGKASTING, NRK, slutter å sende løgnpropaganda for LØGNKRISTENDOMMEN og alle andre religioner med gudetro. Dette er FAKE NEWS. Guder eksisterer ikke, og har aldri eksistert. MVH ANORG – ANarkistenes ORGanisasjon, i Norge, Norden og Globalt.

  08.06.2023. NØI-INDECO-OSE'S DIALOG MED MILJØDIREKTORATET OM NY KLIMAPOLITIKK, SE (KLIKK PÅ:) http://www.indeco.no/archive/samgrep2.htm.

  04.07.2023. Moksnes, sjefen i Rødt, har tilstått tjueri av solbriller og fått en bot. Dette er bare et lite glimt av kleptarkiet som ville herske, dersom Rødt fikk makt. 24.07.2023. Moksnes går av som partileder i Rødt.

  08.08.2023. Går inn for elektrifisering av Melkøya – ber Sp vurdere statsråds-exit, se: https://www.dagsavisen.no/nyheter/politikk/2023/08/08/vil-elektrifisere-melkoya-ber-sp-vurdere-regjerings-exit/. Kilde: Dagsavisen. NACO: Støre må ta med seg AP-millionærene sine og gå av. Dette blir bare å flytte på utslippene av klimagasser.

  11.08.2023. Krangel i Senterpartiet etter Melkøya-avgjørelse: – Alle er lynforbanna. Det koker innad i Senterpartiet etter at planene om elektrifisering av Melkøya ble kjent. Medlemmer i nord krever at partiledelsen enten gjør om vedtaket eller går ut av regjering. Se: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/full-strid-i-senterpartiet-etter-melkoya-avgjorelse-_-mener-ledelsen-odelegger-valgkampen-1.16512847. Kilde: NRK.

  11.09.2023. Prisstigningen, inflasjonen målt med økningen i Konsumprisindeksen (KPI) til Statistisk Sentralbyrå (SSB) dempes: Fra August 2022 til August 2023, økte KPI med 4,8 prosent.10.10.2023. Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,3 prosent fra september 2022 til september 2023, noe som er 1,5 prosentpoeng mindre enn tolvmånedersveksten måneden før. KPI-JAE steg 5,7 prosent fra september i fjor til september i år. Kilde: SSB.

  10.11.2023. Hopp i prisveksten: Inflasjonen i Norge økte til 4 prosent i oktober. Prisveksten i Norge øker igjen. Det trekker klart i retning av rentehopp, sier sjeføkonom. Se: https://e24.no/norsk-oekonomi/i/VP7M64/hopp-i-prisveksten-inflasjonen-i-norge-oekte-til-4-prosent-i-oktober og https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen. 11.12.2023. Endringen i KPI fra november 2022 til november 2023 var på 4,8 prosent. KPI-JAE steg 5,8 prosent. Kilde: SSB. Endring i KPI Desember 2022 - Desember 2023 4,8 prosent.

  10.01.2024. Kraftig prisvekst i 2023, se: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen/artikler/kraftig-prisvekst-i-2023. Kilde: SSB.

  09.02.2024. KPI steg med 4,7% fra januar 2023, og matprisene steg med 8,7%. Folket, i motsetning til øvrigheten, bruker relativt mye på mat, og realinntekten til Folket gikk derfor mye ned. Folkeranet fortsetter altså. Se: https://www.nrk.no/nyheter/prisveksten-var-pa-4_7-prosent-i-januar-1.16755965. 11.03.2024. KPI-økningen Februar 2023 - Februar 2024 er 4,5 Prosent. Matvareindeksen steg med 6,3 prosent. 16.05.2024. KPI økningen April 2023 - April 2024 er på 3,6 prosent. Matvareindeksen steg med 6,8 prosent. Det spøker for realinntektsvekst for fattige med stort matbudsjett. 16.05.2024. KPI økningen April 2023 - April 2024 er på 3,6 prosent. Matvareindeksen steg med 6,8 prosent. Det spøker for realinntektsvekst for fattige med stort matbudsjett.10.06.2024. KPI økte med 3,0 % fra mai 2023 til mai 2024, og matvareprisene steg med 5,4 %. 10.07.2024. KPI økte med 2,6 % fra juni 2023 til juni 2024, og matvareprisene steg med 4,9 %. Kilde: SSB.

  09.11.2023. Solid lønnsvekst i 3. kvartal. Tall for 3. kvartal viser en lønnsvekst på 6,4 prosent. Lønnsveksten var høyest for de som var i samme jobb to år på rad. Veksten i antall lønnstakere var 1,0 prosent. Se: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/antall-arbeidsforhold-og-lonn/artikler/solid-lonnsvekst-i-3.kvartal. Kilde: SSB.

  16.09.2023. Tilliten til politiker-toppene er nå nær null. Partiene må få mer liberale sosial-demokratiske = anarkistiske, programmer, og Jonas G. Støre og Jern-Erna må ut av ledelsene i AP og Høyre, for å gjenopprette tilliten. Vi kan ikke ha det slik som nå med mye korrupsjons-skandaler. Mvh Norges Anarkistråd (NACO). 19.09.2023. Vi er vant med at politikere ljuger, jevnfør valgflesk. Vi tror derfor ikke en tøddel på at Jern-Erna og de andre korrupte politikerne både til høyre og til venstre snakker sant om familienes aksjekjøp og innsidehandler, som de er skyldige i alle sammen. Mvh de liberale sosial-demokratene = anarkistene.

  23.09.2023. Korrupsjons-jeger Eva Joly krever at Økokrim må etterforske Erna Solberg, i habilitets og aksjeskandalen, melder NRK TV1. De liberale sosialdemokratene = anarkistene er helt enige med Eva Joly i denne saken.

  24.09.2023. AKTUELL NORSK POLITIKK - GÅ AV SOM PARTILEDER I HØYRE JERN-ERNA, OG OGSÅ SOM STATSMINISTER-KANDIDAT. VI KOMMER ALDRI TIL Å GI OSS PÅ DETTE... DU HAR ABSOLUTT NULL TILLIT. DET SAMME GJELDER JONAS G. STØRE. HILSEN ANARKISTENE.

  01.10.2023. Ber Støre gå av som leder for Det internasjonale havpanelet. Miljøorganisasjoner over hele verden aksjonerer mandag utenfor norske ambassader. Se: https://www.nrk.no/norge/ber-store-ga-av-som-leder-for-det-internasjonale-havpanelet-1.16576354. Kilde: NRK.

  08.12.2023. Direktør for Nasjonalt tryggingsorgan (NSM), Sofie Nystrøm, går av på grunn av ein ulovleg låneavtale på 200 millionar kroner. Se: https://www.nrk.no/norge/direktoren-for-nasjonalt-tryggingsorgan-gar-av-etter-ulovleg-laneavtale-1.16670800. Kilde: NRK.

  14.12.2023. Apropos ny abortlov: Anarkofeministene, de liberale sosialdemokratene, er enig stort sett med WHO. Vi kvinner skal bestemme selv. Vi tar naturligvis hensyn til fosteret. Bort med alle nemnder og ukestengsler i lovs form. Kilde: AIIS.

  01.12.2023. INGEN VET HVA FOLKET I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN TJENER. STATISTISK SENTRALBYRÅ SKILLER BARE PÅ KAPITAL- VS LØNNS-INNTEKTER, OG FØRER IKKE STATISTIKK OVER HVA FOLKET - GRUNNPLANET - GRASROTA - TJENER.

  DETTE MÅ TA SLUTT. HEMMELIGHOLDET OM HVA FOLKET TJENER MÅ TA SLUTT.

  FOLKET, DET ER DE SOM IKKE HAR NOEN UNDER SEG I STILLINGEN SIN, OG BESTÅR AV SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE SOM BØNDER OG FISKERE, OG GRUNNPLANET I HIERARKIET. VI MÅ VITE HVA DE TJENER FOR Å KUNNE FØRE EN SKIKKELIG FOLKEPOLITIKK. OG AVSLØRE DET STORE FOLKERANET MER I DETALJ.

  FOLKERÅDET – NORGES ANARKISTRÅD (NACO) KREVER AT STATISTIKK OVER FOLKETS INNTEKTER FØRES OG PUBLISERES NÅ – SNART!!!!


  SPORT ER LORT

  "SPORT ER LORT", PÅ TV OG I AVISENE. KUTT UT SÅ MYE SOM MULIG AV SPORTEN. DET ER ALT FOR MYE SPORT PÅ NRK BL.A.

  MVH. ANARKISTENE = DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENE. 17.09.2023

  PS. SPORT BØR DRIVES SOM MASSEIDRETT. IKKE SITTE I SOFAEN OG SE DET PÅ TV. ALL SPORTEN I MEDIA BIDRAR TIL FOLKETS DUMHET. KJØR MERE POLITIKK OG ØKONOMISK-POLITISK STOFF OG DEBATT.

  DET STORE FOLKERANET

  DET STORE FOLKERANET. KORRUPSJON! DET PÅGÅR ET RAN AV FOLKET. BYRÅKRATIET STJELER FRA FOLKET. DETTE MÅ TA SLUTT!!! MAKT KORRUMPERER, BÅDE ØKONOMISK OG POLITISK/ADMINISTRATIV MAKT. KORRUPSJONSLOVEN GJELDER UANSETT, BÅDE LOVLIG OG ULOVLIG KORRUPSJON. MAKTKONSENTRASJONEN MÅ BORT OG ERSTATTES MED FLAT STRUKTUR…

  12.07.2023. DET STORE FOLKERANET. DET PÅGÅR ET RAN AV FOLKET. BYRÅKRATIET STJELER FRA FOLKET. DETTE MÅ TA SLUTT!!! NACO HAR ANMELDT BYRÅKRATIET = OVERKLASSEN, TIL POLITIET FOR PLYNDRING AV FOLKET = UNDERKLASSEN.

  10.07.2023. DET PÅGÅR ET RAN AV FOLKET. BYRÅKRATIET STJELER FRA FOLKET. DETTE MÅ TA SLUTT!!! NACO ANMELDER HERVED BYRÅKRATIET = OVERKLASSEN, TIL POLITIET FOR PLYNDRING AV FOLKET = UNDERKLASSEN.

  GRUNNPLANET, DVS FOLKET - I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN = BYRÅKRATIET  I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR, BLIR RANET. DET PÅGÅR ET RAN AV FOLKET. BYRÅKRATIET STJELER FRA FOLKET. DETTE MÅ TA SLUTT!!!

  NB! BNP VOKSER, REAL-LØNNEN SYNKER. GRASROTA = GRUNNPLANET DVS FOLKET - I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR, FÅR MINDRE. ØVRIGHETEN, DVS BYRÅKRATIET I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR FÅR MER. DETTE MÅ DET BLI SLUTT PÅ!

  DET STORE FOLKERANET HAR PÅGÅTT I FLERE ÅR. OG FOLKET HAR BLITT FRASTJÅLET MANGE MILLIARDER NOK SOM HAR GÅTT TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR. NÅR SKAL DETTE TA SLUTT?

  22.09.2023.AD SKATTEBETALT SKOLEMAT: DET ER LITT DELTE MENINGER OM DETTE I ANARKISTBEVEGELSEN, MEN ET KLART FLERTALL ER MOT. SKATTEPENGENE BØR BRUKES PÅ BEDRE FORMÅL. MVH NORGES ANARKISTRÅD (NACO)

  22.09.2023. MARTIN KOLBERG, AP-VETERAN, VIL HA MED KOMMUNISTENE I SV I STATSRÅDET. IKKE TALE OM - DA STEMMER ANARKISTENE PÅ VENSTRE. VI VIL HA ET LIBERALT SOSIALDEMOKRATISK SENTRUMS-STATSRÅD. IKKE EN STATS-KOMMUNISTISK "SAMLING PÅ VENSTRESIDEN". Kilder: NRK og NACO.

  04.10.2023. DET KOM FREM AV DEBATTEN PÅ NRK I GÅR AT STATEN OG KAPITALISMEN FORSYNER SEG GODT AV KAKEN (NASJONALPRODUKTET), MED DnB I SPISSEN. FOLKET= GRASROTA, BLIR AVSPIST MED MINDRE. OVERKLASSEN FORSYNER SEG MED MER AV KAKEN. DETTE BARE BEKREFTER DET STORE FOLKERANET SOM FOREGÅR I NORGE FOR TIDEN. MVH NACO - NORGES ANARKISTRÅD.

  STAT = TOPPTUNG PYRAMIDE I LØNN OG RANG. VELFERDSSTATEN ER ET ORWELLSK 1984 NYTALE BEGREP, VI ER FOR VELFERDSSAMFUNNET OG EN BEGRENSET OFFENTLIG SEKTOR SOM ER FLATT ORGANISERT. ALTSÅ ET VELFERDSSAMFUNN - NEI TIL VELFERDSSTAT. BORT MED DEN! MVH NACO - NORGES ANARKISTRÅD.

  AD TOLKNING AV AKTUELLE MENINGSMÅLINGER. I VALGET MELLOM "HITLER" & CO = JONAS G. STØRE, OG "MUSSOLINI" & CO = JERN-ERNA, VELGER FOLKET "MUSSOLINI" & CO, DET MINSTE ONDET. MEN FOLKET HAR EGENTLIG LITEN TILLIT TIL BEGGE!!! BEGGE MÅ GÅ AV!!!!

  20.03.2024. Belgiske Ventyr vant den første havvind-konkurransen: – Dette er ein gledesdag. Se: https://www.nrk.no/vestland/klokka-09_00-startar-den-forste-norske-havvindauksjonen-nokosinne.-vinnaren-blir-annonsert-seinare-1.16806893. Kilde: NRK. En signifikant utbygging av grønn el-kraft, den første i en serie av vindmølleparker på den norske hav-sokkelen, melder GAIA & GGS og Folkerådet – Norges Anarkistråd. Kilde: AIIS.

  02.04.2024. Hei NRK Debatten. De liberale sosialdemokratene slår fast at tvungen samfunnstjeneste er autoritært og underbetalt arbeidskraft, noe vi er sterkt imot. Kommunistisk vrøvl. Mvh NACO. Kilde: AIIS.

  Links


  Abortpolitikk

  Women's day 08.03.2021/22. The "feminist" ochlarchist Bloque Negro (Black Bloc) in Mexico is Communist provocateurs, not anarchists, and has thus got an expulsing Brown Card from IAT-APT. AMLO,  the Mexican President, must deal with the problems, also the femicide. See also: ANARCHISTS AGAINST OCHLARCHY (MOB RULE) AND OCHLARCHIST INFILTRATION, at http://www.anarchy.no/ija133.html. More information about the situation in the country, search for 'Mexico' at http://www.anarchy.no/andebate.html  and http://www.anarchy.no/latina.html.

  Apropos ABORT! Ad Dagsnytt 18 NRK 15.09.2022: Anarkofeministene, de liberale sosialdemokratene, er enig stort sett med WHO. Vi kvinner skal bestemme selv. Vi tar naturligvis hensyn til fosteret. Bort med alle nemnder og ukestengsler i lovs form.
  Speaking of ABORTION! Ad Dagsnytt 18 NRK 15.09.2022: The anarcho-feminists, the liberal social democrats, largely agree with the WHO. We women must decide for ourselves.
  We naturally take the fetus into account. Away with all tribunals and weekly fences in the form of law.
  Relevant for abortion policy is the Anarcha-Feminist Manifesto (click on):

  Manifeste Anarchoféministe - Anarchafeminist Manifesto


  NORGES ANARKISTRÅD (NACO) OM GENER, MILJØ OG MATENS ROLLE I VERDEN...

  Den norske hovedstammen og gen-poolen, som antakelig har gener lignende visse typer treaper med flat struktur og lite hierarki i levesettet sitt, dvs. gener som tilstreber like- og sidestilling og reelt demokrati - styring nedenfra og opp - ukorrupt, dvs. anarki & anarkisme = horisontal organisasjon både i privat og offentlig sektor, - er verdt å ta vare på i en mye autoritær verden med personer og stammer med mye liknende bavian-gener - på store deler av kloden Gaia a.k.a. Tellus og Jorden: Personer og stammer, som lignende bavian-genetisk påvirket, - dyrker "sterke menn" og styring ovenfra og ned - notorisk korrupte regimer og makthavere. Dette er ikke bra. Den norske, islandske og sveitsiske hovedstamme-gen-poolen burde spres mer, innfor rammen av nullvekst i befolkningen, pga. klimasaken og klimakrisen bl.a.. og at planeten er begrenset naturligvis med hensyn til ressurser og plass. Norge, Den Sveitsiske Konføderasjon og Island, dette er også de tre eneste anarkiene i verden, av lav grad riktignok, men anarkismen - det liberale sosial-demokratiet, anarkiet der, det er nok delvis genetisk bestemt. Gener, ikke miljø, har nok mye å si i denne sammenheng, mye mer å si enn kultur-marxistene vil ha det til.

  Kanskje så mye som 70-80% av atferden til folk er genetisk påvirket, og bare 20-30% er miljøpåvirket. Derfor er det ikke så lett å spre demokratiene, semi-demokrati og reelt demokrati, utover kloden, og få korrupsjonen ned til et minimum. Korrupsjonsloven, at "makt korrumperer tendensielt, og allmakt korrumperer absolutt" gjelder uansett system, men er vanskeligere å få bort i land med mye autoritært disponerte gener blant befolkningen. Det er mer eller mindre totalitære stater og systemer over klart størsteparten av kloden: Mange land, som Kina, Russland, Ungarn, Ukraina og Georgia, Venezuela, Nicaragua og i Afrika og Østen, er demokratier bare i navnet, de facto ultra-autoritære stater og systemer, med demokratigrad = libertærgrad under 33,3 %, som er grensen for totalitære regimer, se Ranking med FN-data fra 2003-7. Og det går mange steder i enda mer autoritær retning på kloden i dag. Autoritærgraden er 100% minus demokrati = libertærgraden i %. Totalitære systemer har derfor mer enn 66,7 % autoritærgad, og dermed altså mindre enn 33,3 % demokrati = libertærgrad. Og totalitære land er det mye over 100 av, dessverre, som det går frem av tabellen på Ranking. Klikk på den linken, for å få oversikt over verdens elendighet med hensyn til demokrati.

  Det er nok folk på kloden nå, det er uoptimalt med noe videre befolkningsøkning, om Folket = grunnplanet og grasrota, skal leve bra. At man sulter i hjel der folk får uoptimalt mange barn, får man uheldigvis bare leve med, - vi andre som kan styre oss og styrer befolkningsveksten henimot null. Det er naturlig at uoptimalt stor vekst i befolkningen på en del av kloden, får sin konsekvens ved at en del folk der sulter, eventuelt i hjel, om de ikke deler på maten som de tross alt har + litt som de kan få av overskuddet vårt i form av humanistisk veldedighet. Men land med stor befolkningsvekst stoppe den selv og med hjelp fra andre til det, man må ha et effektivt, sterkt subsidiert prevansjonsprogram og eventuelt frivillig sterilisering og fri og mye abort for å få bukt med uvesenet bl.a.. Befolknings-overskuddet der fødselsraten er uoptimalt stor, kan ikke tas i mot her i Vesten, hvor vi har kontroll på egen befolkningsvekst. Det er hverken effektivt eller rettferdig å ta i mot hungerflyktninger en masse. Fram for optimal - ikke maksimal - befolkning på og over hele kloden - Gaia a.k.a. Tellus og Jorden. Da vil alle som lever få det så bra som mulig, og leve godt innenfor rammen av tilmålt naturlig alder. Altså en skikkelig "kapp snabelen" politikk!!! Spesielt der hvor skoen trykker med uoptimalt sterk befolkningsvekst!!! Kilde: NACO.


  Ad Venstres landsmøte oktober 2022

  Fra NACO, Norges Anarkistråd, web: http://www.anarchy.no/naco.html

  VENSTRE GÅR MED FLERTALL INN FOR LOKALT FRI HASJ. FY F... DERE ER BLITT HELT BLAUTE PÅ PÆRA! DETTE MÅ IKKE FÅ NOEN PRAKTISKE KONSEKVENSER. DRA PÅ SAGA.
  VI DROPPER SNART STØTTEN TIL VENSTRE. HILSEN MONA SOLBERG, LIBERAL SOSIAL-DEMOKRAT & VENSTRE-AKTIVIST.

  HEI ALLE! PRINT UT OG KOPIER TIL ALLE OG DISKUTER DET NEDENSTÅENDE. VENSTRE TRENGER Å FIKSE OPP PROGRAMMET SITT I LIBERAL SOSIAL-DEMOKRATISK = ANARKISTISK, RETNING.
  AT ONCE!!!!!!!!!! DET ER DET OGSÅ ANDRE PARTIER SOM TRENGER!!!!!!!!!!!
  MVH. MONA SOLBERG

  PS….OG ANDRE LAND OG RIKER….

  LIBERAL SOSIAL-DEMOKRATISK = ANARKISTISK, POLITIKK FOR NORGE! NOTATER OG INNLEGG - INNSPILL - TIL VENSTRES LANDSMØTE, NR 1 - 15. AKTUELL POLITIKK PÅ ALLE BAUGER OG KANTER....
  MVH MONA SOLBERG - LIBERAL SOSIAL-DEMOKRAT = ANARKIST & VENSTRE-AKTIVIST!

  SE (CLICK ON): NACO TIL VENSTRES LANDSMØTE

  HEI VENSTRE!

  FORSLAGET FRA VENSTRE OM AUTORISASJON OG EN SPESIFIKK UTDANNELSE SOM NØDVENDIG FOR Å KALLE SEG "LÆRER", ALTSÅ EN BESKYTTET TITTEL, ER HELT DUST.
  BEGREPET LÆRER KAN BRUKES I MANGE SAMMENHENGER UTENOM DETTE, OG KAN IKKE VÆRE EN BESKYTTET TITTEL. HASJPRAT!
  DERE I VENSTRE MÅ SLUTTE MED Å RØYKE SÅ MYE HASJ OG SPISE PARTYDOP. DERE ER BLITT HELT BLAUTE PÅ PÆRA, OG KAN IKKE TENKE KLART. ELLER DERE ER FULLE OG RØRER I FYLLA.
  VI VIL FORELØPIG FORTSETTE Å STØTTE VENSTRE, MEN BARE MINDRETALLSFRAKSJONEN SOM ER NEI-TIL-EU OG MOT FRI DOP. KANSKJE EN NY SPLITTELSE I VENSTRE ER EN MULIGHET. FLERTALLET KAN KALLE SEG «DOPLIBERALISTENE» ELLER «VENSTRE-POPULISTENE» OG MINDRETALLET, SOM IKKE ER SÅ LITE, KAN BEHOLDE VENSTRE-NAVNET. DERE DOP OG EU-TILHENGERE TREKKER DET HEDERLIGE VENSTRE-NAVNET NED I SØLEN, IDIOTER.

  HILSEN NORGES ANARKISTRÅD – THE NORWEGIAN ANARCHIST COUNCIL – NACO, WEB: http://www.anarchy.no/naco.html

  PS. VENSTRE HAR FÅTT STØTTE FRA EN AV FAGORGANISASJONENE TIL LÆRERNE, MED 160 TUSEN MEDLEMMER.
  AT DE VIL FORSØKE Å MONOPOLISERE LÆRERBEGREPET ER OGSÅ HELT DUST, FORSTÅELIG FRA EN UNDERTRYKT FAGGRUPPE, MEN IKKE FORSVARLIG.
  LÆRERBEGREPET KAN IKKE OG BØR IKKE MONOPOLISERES. VI STØTTER IMIDLERTID LÆRERNES KRAV OM EN BEDRE LØNNSUTVIKLING. DETTE ER EN UNDERTRYKT GRUPPE I SAMFUNNET, SOM I LIKHET MED BØNDENE (SOM FIKK ET SIGNIFIKANT PÅSLAG I ÅR), NÅ MÅ FÅ ET SKIKKELIG LØNNSOPPGJØR NESTE ÅR. VI STØTTET OGSÅ LÆRERSTREIKEN OG MENER DET VAR GALT Å BRUKE TVUNGEN LØNNSNENMD MOT LÆRERNE!
  LÆRERNES TRADISJONELLE ROLLE SOM EN AUTONOM GRUPPE I YRKESLIVET MÅ OGSÅ VINNES TILBAKE. DET ER ALT FOR MYE MICRO-MANAGEMENT MOT LÆRERNE, SLIK DET ER BLITT, MED ALT BYRÅKRATIET I JOBBEN DERES. VI ØNSKER FRIE LÆRERE, SOM ER OPPLAGTE OG KAN KONSENTRERE SEG OM DIDAKTIKKEN, FAGENE OG PEDAGOGIKKEN, SLIK DET ER VED NØI-INDECO-OSE OG IIFOR-PGU. IKKE DRUKNE I BYRÅKRATI. SOM DET ER NÅ!

  NØI-INDECO-OSE, WEB:
  www.indeco.no
  CONSULTANT FOR FOLKEBLADET – THE PEOPLES’ JOURNAL, WEB: www.anarchy.no
  IIFOR, WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
  PGU, WEB: http://www.anarchy.no/au.html

  MER OM PARTIET OG POLITIKKEN TIL VENSTRE (CLICK ON): VENSTRE - I GÅR - I DAG - OG I MORGEN

  PS. 18.05.2024. Vil på Stortinget for å få Norge inn i EU. Får dop-liberalisten Ane Breivik en plass på Stortinget, vil hun jobbe for å kutte sykelønnen, tegne norgeskartet på nytt med en voldsom sentralisering til bare 100 kommuner – og ta omkamp om folkets nei i 1994. Ane Breiviks høyre-radikale liberalisme representerer det verste i Venstre. Folkebevegelsen går inn full boikott av Ane Breivik ved stortingsvalget i 2025. Hun må helt ut av politikken, en livsfarlig representant for det Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch stemplet som det «uopplyste pengevelde». Se: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/vil-pa-stortinget-for-a-fa-norge-inn-i-eu/16686863/. Kilde: TV2.


  The situation in Great Britain

  AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide:
  06.07.2022. Boris Johnson's tenure has been defined by scandal. Here are some of the biggest ones. AISC's conclusion is that Boris Johnson must go! See (click on): https://edition.cnn.com/2022/07/06/uk/boris-johnson-scandals-intl/index.html. Source: CNN. 07.07.2022. Johnson quits as Tory leader, saying will of party is clear, see (click on): https://www.bbc.com/news/live/uk-politics-62072419. Source: BBC.

  ·  Liz Truss will be the new UK prime minister after defeating Rishi Sunak in the Tory leadership contest
  ·  It was a closer result than some analysts predicted, with Truss taking 57% of valid votes cast
  ·  Speaking after her victory, Truss thanked Sunak for a "hard-fought contest"
  ·  Under pressure to announce a plan to tackle soaring energy costs, she also pledged to "deliver" on the crisis
  ·  She is understood to be considering a freeze on energy bills, with an announcement potentially scheduled for Thursday
  ·  Truss will become prime minister on Tuesday after travelling to meet the Queen at Balmoral in Scotland
  ·  Labour's Keir Starmer has congratulated her but says the country is facing a "Tory cost of living crisis". Source: BBC 05.09.2022

  Liz Truss is appointing her new cabinet hours after becoming prime minister
  Kwasi Kwarteng has been named chancellor, James Cleverly is foreign secretary and Suella Braverman is home secretary
  Therese Coffey is the new health secretary and deputy PM
  For the first time, not a single white man will occupy one of the "great offices of state" - PM, home secretary, foreign secretary and chancellor
  Prominent backers of Truss's leadership rival Rishi Sunak are out of a job, including Dominic Raab and Grant Shapps
  Earlier Truss said that her government would "transform Britain into an aspiration nation" and that "together we can ride out the storm"
  She is under pressure to tackle spiralling energy costs - and is expected to announce a package within days
  The BBC understands the annual price cap on household energy bills could be capped at around £2,500 - costing the government billions. Source: BBC 06.09.2022
  King Charles III publicly proclaimed as new monarch of UK, after queen Elisabeth's death. Source: CNN 10.09.2022.
  03.10.2022. Kwasi Kwarteng U-turns on plans to scrap 45p tax rate, see: https://www.bbc.com/news/uk-63114279. Source: BBC.
  15.10.2022. Who is in charge? Liz Truss or Jeremy Hunt? https://www.bbc.com/news/uk-politics-63268860. Chancellor warns of tax rises and squeeze on spending, see: https://www.bbc.com/news/uk-63268238. Source: BBC.
  18.10.2022. I'll lead Tories into next election, says embattled Liz Truss, see: https://www.bbc.com/news/uk-politics-63293891. Source: BBC.
  19.10.2022. The latest inflation figures show the cost of living went up 10.1% in the 12 months to September, driven mostly by rising food prices. It means prices are rising at their fastest rate for 40 years. The figure for August was 9.9%, see: https://www.bbc.com/news/live/uk-63284484. Source: BBC. 20.10.2022. Liz Truss resigns as PM, with new leader by next Friday, see: https://www.bbc.com/news/live/uk-politics-63309400. Source: BBC.
  24.10.2022. Rishi Sunak calls for stability and unity as he wins contest to be PM, see: https://www.bbc.com/news/uk-politics-63375281. Source: BBC.
  21.04.2023. Oliver Dowden becomes deputy PM as Dominic Raab resigns over bullying, see: https://www.bbc.com/news/live/uk-politics-64467038. Source: BBC.

  23.04.2024. Rishi Sunak's Rwanda bill to become law after late-night showdown, see: https://www.bbc.com/news/uk-politics-68840441. Source: BBC.
  05.07.2024. The center-left Marxist Labour party forms new government in Great Britain, see: https://www.bbc.com/news/live/cd10ene4n5rt. Sources: BBC and AIIS.

  More information about UK (click on):

  China, with its de facto mega anti-climate policy, is the enemy of the People of the world No. 1. It is the far biggest CO2 emitter in the world.
  Thus the 3WW, the Green Revolution "war", against China's Xi Jin-Ping ultra-fascist regime is a must and the sooner the better.
  We call for national and international actions in this connection, among others by NATO, Quad (Australia, India, Japan, and the United States), Taiwan and South Korea, and UK and the British Commonwealth, as well as EU and Switzerland, and international newsmedia. Even Russia should join in as an ally, and stop the quagmire-invasion/war in Ukraine.

  Regards - in solidarity... The Anarchists of China - ACAME - Chinese Section, May Day 2022.

  (Click on): http://www.anarchy.no/ija150.html for more information...

  30.06.2022. Too much focus on Russia. The ultra-fascist, anti-climate China is the real and by far the largest problem in the world today and in the future. IJ@ 1 (50) is updated, see (click on) http://www.anarchy.no/ija150.html. 01.07.2022. The Quisling regime in Hong Kong is visited by Xi Jin-Ping. Hong Kong marks 25th handover anniversary, see (click on): https://edition.cnn.com/asia/live-news/hong-kong-china-anniversary-07-01-22-intl-hnk/h_e34d4e28dc727601d028dccb5e1b452d. Source: CNN. Til NRK: Fy f… NRK. Dagsrevyen i dag bringer den ultra-fascistiske propagandasendingen fra Kina/Xi Jin-Ping om «demokrati» i Hong Kong videre uten kommentarer om hva det er for noe mørkebrun møkk. At det går an i Norge. Har Rødt/SV/Steigan overtatt NRK? Dette går ikke an NRK! Hilsen AISC-AGENT Z. PS. Rødt og Steigan er tilhengere av en helt annen «demokrati»-form enn de liberale sosialdemokratene = anarkistene, selv om de taktisk nå ikke vil reklamere med at de er ml (Mao) med «proletariatets diktatur» på programmet. SV er ikke mye bedre med stats-sosialismen sin om de fikk makt. Man må ikke være naiv når det gjelder stats-sosialistene/kommunistene. Bruk Det Økonomisk-Politiske Kartet (click on) Economic-Political Map, og tenk på hva Rødt/SV/Steigan ville gjøre om de fikk makt.  Hvor det ville ende hen, dvs. nokså likt Kina i dag.

  PPS. Ad Dagsrevyen kl. 19.00 - 09.10.2022...: NRK! Det stemmer ikke at det har vært inntektsutjevning i China. Kina er et veldig kapitalistisk land, mer kapitalistisk enn USA:

  Fra: FRISKE FRASPARK! UKENYTT FRA ANARKISTENE <ff@anarchy.no>
  Sendt: søndag 9. oktober 2022 23:41
  Til: NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; 'NRK Hjelp' <nrk_hjelp@nrk.no>; NRK Alltid Nyheter <alltid.nyheter@nrk.no>; Lars Dønvold-Myhre <lars.donvold-myhre@nrk.no>; NRK Buskerud <buskerud@nrk.no>; NRK Finnmark <finnmark@nrk.no>; NRK KONTAKT <info@nrk.no>; NRK Midtnytt <midtnytt@nrk.no>; NRK Morten Skogly <morten.skogly@nrk.no>; NRK Møre og Romsdal <more.og.romsdal@nrk.no>; NRK Nord-Trøndelag <nord.trondelag@nrk.no>; NRK Oppland <oppland@nrk.no>; NRK P1 Dagsnytt <dagsnytt@nrk.no>; NRK P1 Her og nå <her.og.naa@nrk.no>; NRK P1 Her&Nå <her&naa@nrk.no>; NRK P1 Nitimen <nitimen@nrk.no>; NRK P2 Dagsnytt 18 <dagsnyttatten@nrk.no>; NRK P2 Verdibørsen <verdiborsen@nrk.no>; NRK Rogaland <rogaland@nrk.no>; NRK Sami Radio <sami-news@nrk.no>; NRK Sørlandet <sorlandet@nrk.no>; NRK Sør-Trøndelag <sor.trondelag@nrk.no>; NRK Telemark <telemark@nrk.no>; NRK Troms <troms@nrk.no>; NRK TV Dagsrevyen <dagsrevyen@nrk.no>; NRK TV Vestfold <nrk.vestfold@nrk.no>; NRK TV Østfold <ostfold@nrk.no>; NRK TV1 Ung@ <ung@nrk.no>; NRK Ukeslutt <ukeslutt@nrk.no>; NRK Urix <urix@nrk.no>; nrk.finnmark@nrk.no; nyheter@nrk.no; Tips NRK <tips@nrk.no>
  Kopi: Finansdepartementet <postmottak@fin.dep.no>; finans@stortinget.no; Statsministerens kontor <postmottak@smk.dep.no>; Kunnskapsdepartementet <postmottak@kd.dep.no>; 'Marit.Arnstad@stortinget.no' <Marit.Arnstad@stortinget.no>; 'Ap-stortinget' <ap.postmottak@stortinget.no>; Postmottak Sp <sp.postmottak@stortinget.no>; SV-stortinget <sv.postmottak@stortinget.no>; venstre.postmottak@stortinget.no; Høyre-stortinget <hoyre.postmottak@stortinget.no>; krf.postmottak@stortinget.no; ABC-nyheter <tips@abcnyheter.no>; ABC-nyheter redaksjon <redaksjonen@abcnyheter.no>; ABC-nyheter Stemmer <stemmer@abcnyheter.no>; Aftenposten Debatt <debatt@aftenposten.no>; Aftenposten WWW <webdesk@aftenposten.no>; Aftenposten Økonomi <finans@aftenposten.no>; Dagbladet Kulturavdelingen <kultur@dagbladet.no>; Dagbladet Magasinet <magasinet@dagbladet.no>; Dagbladet Nyheter <nyhet@dagbladet.no>; Desken Finansavisen <vaktsjef@finansavisen.no>; 'Gunnar Thorenfeldt Dagbladet' <gth@dagbladet.no>; HEF Akershus <akershus@human.no>; Klassekampen <bstormyr@online.no>; Nettavisen <redaksjonen@nettavisen.no>; NTB-Utenriks <utenriks@ntb.no>; NTB-Vaktsjef <vaktsjef@ntb.no>; Redaktør Finansavisen <grini@finansavisen.no>; TV2 Nyhetstips <nyss@tv2.no>; VG Nett <webmaster@vg.no>; VG Rampelys <rampelys@vg.no>

  Emne: Folkebladet www.anarchy.no er oppdatert - med den nye klagen PÅ NRK til NRK Hjelp. NRK MÅ SLUTTE Å FISLE MED KINA OG SITERE PROPAGANDAEN FRA XI & CO, UTEN KRITISKE KOMMENTARER!!! DET HAR IKKE VÆRT NOEN INNTEKTSUTJEVNING I KINA, MEN DET MOTSATTE!!!!!!!!!!

  Gini indexes for China

  Gini index of China update. In 2003 the Gini index was 44.7 (0.447). In 2020, China reached a score of 46.8 (0.468) points. It has been up to about 49 (0.49) in recent years. The Gini Index is a statistical measure that is used to represent unequal distributions, e.g. income distribution. It can take any value between 1 and 100 points (or 0 and 1). The closer the value is to 100 the greater is the inequality. 40 or 0.4 is the warning level set by the United Nations. As a rule of the thumb, a Gini index above 35 indicates capitalism. Thus China is a very capitalist country, more capitalist than the USA with Gini index about 40-42.

  Growing inequality counts as one of the biggest social, economic, and political challenges to many countries, especially emerging markets. Over the last 20 years, China has become one of the world's largest economies. As parts of the society have become more and more affluent, the country's Gini coefficient has also grown sharply over the last decades. China's Gini coefficient ranged at a level higher than the warning line for increasing risk of social unrest over the last decade. These Gini index data do of course not account for corruption, thus the real figures are far higher, i.e. including income from the rampant corruption in China. The real Gini index may be as high as 70 (0.75), as a well educated estimate/guess.


  29.07.2023. Far-right populism in Europe. Across the continent, far-right movements are growing in influence. In Italy and Finland they have recently entered government, while in several others — like Germany, Spain and France — they are polling strongly. See: https://www.dw.com/en/far-right-populism-in-europe/t-66108914. Source: DW-News.

  30.07.2023. Right wing populism on the economic-political map. See: http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html. Source: AIIS.

  11.22.2023. Centrist, i.e. liberal social-democrat (= anarchist), former prime minister Donald Tusk returns to the top job, ending eight years of right-wing nationalist fascist rule. Tusk's appointment comes after Poland's former leader Mateusz Moravietski lost a vote of confidence in parliament. That loss has ended eight years of rule by the nationalist fascist Law and Justice Party. Source: AIIS.

  25.06.2022. Oslo shooting near gay bar investigated as Islamist terrorism. AISC has contributed to the investigation, see (click on) https://edition.cnn.com/2022/06/24/europe/norway-oslo-gay-bar-shooting-intl-hnk/index.html & https://www.bbc.com/news/world-europe-61933817. Sources: CNN, BBC & AIIS.

  Gini-indeks og flat vs topptung inntektspyramide. Gini-indeksen for Norge har gått ned fra 26% til 25% siden 2015 til 2020 i følge SSB. Inntektsforskjellene har blitt litt mindre. Norge er sosialistisk og autonomt = anarkistisk. Se (click on) http://www.anarchy.no/flatvstopptung.html.

  Anarchy vs narcotic-liberalism. Løsningen er vel både straff og behandling. Enten straff eller behandling er en syk problemstilling, feil spørsmål! Som gir idiotiske svar! Frihet til dop er lik slaveri! Se (click on) http://www.anarchy.no/ija145.html. PS. Til Forsvaret mv. Vi er helt enige i at de 30 dophuene i garden ble dimittert. Vi kan ikke ha dophuer i forsvaret! Unge Venstre har blitt blaute på pæra av for mye hasjrøyking når de helt feil støtter dophuene og går mot dimitteringen - på NRK-TV.

  02.05.2024. Unge Høyre-leder vil legalisere cannabis. Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby, vil at hasj skal selges på Vinmonopolet. Se: https://www.nrk.no/norge/unge-hoyre-leder-vil-legalisere-cannabis-1.16867199. NACO: Dette er vi sterkt imot – vi er mot all narkotika-liberalisme og mot liberalismen generelt. Kilde: AIIS.

  THE WORLD ECONOMIC COUNCIL - WEC
  The real world economic forum as opposed to the 'Soap' in Davos
  , see (click on) http://www.anarchy.no/wec.html.

  24.08.2022.CNN writes about the Big Bang. The truth is that there has never been a Big Bang. The Univers has been there for ever and was not created. It has been there all of the time and is infinitely old. See the Cosmology document for explanation.
  The Cosmology document is updated, see (click on) https://www.anarchy.no/cosmology.html.

  May Day 2022.
  AFIS - The Anarchist Federation of Sweden, member of IFA, The Anarchist International, is after discussion, 100% for Swedish membership in NATO.
  SA/AFIF - The Anarchist Federation of Finland, member of IFA, The Anarchist International, is after discussion, 100% for Finnish membership in NATO.
  18.05.2022. NB! The Anarchist International AI/IFA: Listen Erdogan! Don't veto Swedish and Finnish NATO-membership!!!
  28.06.2022 Erdogan and representatives for Sweden and Finland agreed on a memorandum that opens up for NATO-membership for Sweden and Finland.

  24.01.2023. Hei Erdogan. Vi er ikke tilhengere av bokbål og PKK, men nå overdriver du. Vær nå litt romslig og slipp svenskene og finnene inn i NATO!!!

  04.04.2023. Finland joins NATO as 31st Ally. Finland became NATO’s newest member today (4 April 2023), upon depositing its instrument of accession to the North Atlantic Treaty with the United States at NATO Headquarters in Brussels. NATO Allies signed Finland’s Accession Protocol on 5 July 2022, after which all 30 national parliaments voted to ratify the country’s membership. See: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_213448.htm. Source: NATO. 26.02.2024. Sweden is voted in as a member of NATO, with general consent. Source: NRK. 07.03.2024. Sweden officially joins NATO, see: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_223446.htm. AISC congratulates Sweden. Source: AIIS.


  Ukraina vs Russia. Stortingsvalget 2021. NATO. Bakunin was the first social-democrat. The Israel-Gaza conflict. May Day 2022 Manifesto. About the Anarchist Revolution in Burma. To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else! And more...


  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.


  The truth about the Russia vs Ukraine conflict. Russia under Putin = populist/fascist nazism per 2022/23. Ukraine is less authoritarian left-fascism.

  Russia vs. Ukraine: Two somewhat totalitarian states, democracies in the name only, at war with each other. But Russia is the attacking state, and must stop the war and leave all of Ukraine as fast as possible. This is the only solution to the conflict!!!

  03.09.2023. TWO BAD BOYS: VLADIMIR PUTIN (ALIAS PUTLER) AND XI JINPING. PUTLER = LITTLE HITLER. BUT CHINA IS WORSE AND ULTRA-FASCIST. XI = BIG HITLER! = SECURITY RISK NO. 1 GLOBALLY!!! FOR SECURITY REASONS, WE MUST TRADE AS LITTLE AS POSSIBLE WITH CHINA. SOURCES: AISC & AIIS.

  Click on: The Situation in China included Hong Kong for more information!

  OPEN LETTER TO VLADIMIR PUTIN

  UKRAINE VS RUSSIA CONFLICT

  The Anarchist International is against the Russian invasion of Ukraine. The war must end!

  Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
  Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

  Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
  Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

  Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. FNs krav om kutt på tilbudssiden har ingen effekt på klimaet.

  Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. Tilbudet er allerede så stort at det vil ødelegge klimaet på kloden totalt, om det etterspørres og forbrukes. FNs krav om kutt på tilbudssiden, som å stoppe å lete etter mere olje, har ingen effekt på klimaet, men kan i noen tilfeller representere mindre sløsing med ressurser, men ikke alltid. Å erstatte kull og tungolje med lettolje, som finnes i Nordsjøen, og lete etter mer her, vil være positivt for klimaet.  Dette representerer altså heller ikke sløsing med ressurser. Etterspørselen bør vris bort fra kull, tungolje, lettolje og naturgass, i den rekkefølgen, og erstattes med grønn energi-etterspørsel, for optimal klimapolitikk. De store investeringene bør komme i tilbudet av grønn energi, dvs. sol, vind og vann-energi-anlegg og grid for distribusjonen samt grønn teknologi ellers.

  Kull-tilbudsoverskuddet er enormt og prisen vil derfor falle, og jo mer grønn energi som produseres. Ultra-fascistiske stater er på grunn av korrupsjonsloven og fare for opprør tvunget til å velge billigste energi - kull (og fossilt ellers). Kina vil derfor aldri stoppe med kull-produksjon og bruk frivillig. Derfor er 3WW (the revolution "war"), mot Kina et must for å løse klimakrisen. Det må Biden forstå, at 3WW mot Kina og andre ultra-fascistiske stater er helt nødvendig og jo raskere jo bedre. Diplomati og konkurranse holder ikke i det hele tatt. Det er ingen vei utenom 3WW, om vi skal berge planeten. Alternativet er en enorm global og økende subsidiering av nedleggelse av kull-kraft og fossilt ellers, og støtte til grønn energi + teknologi ellers. Det blir alt for dyrt, og vil bare forsterke autoritærianismen. Det er ikke en farbar vei. USA og NATO må derfor straks sette i gang 3WW (the revolution "war") på full styrke. Se nedenfor om 3 WW, the revolution "war".

  20.05.2022. China uses more and more coal. China needs Russian coal. Moscow needs new customers, see: https://edition.cnn.com/2022/05/20/business/russia-china-coal-trade-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will
  automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Links

  Putin må nå avslutte krigen mot Ukraina. Både Russland og Ukraina er temmelig autoritære land, ikke noe fyrtårn for demokrati noen av dem. Begge trenger å demokratiseres, men det er ikke det denne saken dreier seg om. Putin må slutte å leke «Hitler i Sudetenland». Det saken dreier seg om er at FOLKET (Grunnplanet)  i Ukraina ikke vil være del av en russisk koloni og er villige til å sloss for å unngå dette. Til og med et hundretalls anarkister holder seg for nesen, og har væpnet seg og deltar i krigen mot Russland/Putin. Krigen kan ikke vinnes Putin. NATO kommer til å fortsette med å sende inn nye våpen, til krigen mot Russland vinnes. Går det ikke med regulære tropper, blir det geriljakrig, væpnet av NATO. Dette kommer til å koste mer enn det smaker Putin. Trekk ut troppene fra hele Ukraina raskt, inkludert fra Krim. Vi trenger Russland som alliert i den 3. verdenskrig (revolusjons-«krigen»), blant annet mot Kina (se over). Det må du få inn i skallen. Det er klimakrisen som er det egentlige problemet, og den kan hverken Russland eller NATO løpe fra. Krigen mot Ukraina er et totalt blindspor. Det er ingen skam å snu Putin. De fremtidige generasjoner vil takke deg om du følger rådene i dette åpne brevet. I motsatt fall blir du hetende Putler for alltid, og huskes som en skurk uten ære over hele kloden.

  A historic review of Russia and the updated situation per August 2022.

  Mikhail Gorbachev (to Putin’s disgust) first acknowledged openly, at the end of the 1980s, that the path that the Soviet Union was treading was unsustainable, particularly in the manner in which the Soviets were trying to keep up militarily with the US. He was responsible for a change of direction manifest in the symbolic bringing down of the Berlin Wall in 1989 and the freedom given to the nations absorbed at the end of WWII into the Soviet ‘empire’. He didn’t last long, giving was to Boris Yeltsin in 1992.

  Boris Yeltsin tried to open up the economy, not realising that it was difficult, if not impossible, to make the changes needed in a short time. In addition, the mood of change was welcomed by the oligarchs, who controlled a significant part of the economy and had found ways to circumvent the rules set by the strict authority of the Soviet regime, like underworld bosses. Yeltsin didn’t know how to deal with this and quarrelled with his colleagues, changing his cabinet four times before advancing illness caused him to retire, along with government pressure. He then passed the reigns to Putin, who had been well trained by the KGB.

  Russia today, with Vladimir Putin in charge, demonstrates most of the hallmarks of KGB/FSB government – disinformation and misinformation, strict control of the airwaves, no dissent, no freedom of expression, ‘do as you are told’, interference with other governments, and so on. It is no wonder that the people of the country that gave us such music giants, as Brahms and Tchaikovsky and peers of literature as Tolstoy, Dostoevsky and Chekhov, are running away. It is reported that the number is in the six figures. Putin has failed to realise that the world he grew up in has changed and is changing further. The world faces serious problems. The communist world of Stalin, his mentor, is no more. He cannot win the war he started unless the west give up their support, which they have pledged not to do, at whatever cost. 

  The Gini-index has been increasing since 2003 at 31.0%. Russia's Gini-index score was measured at 36% in 2020. (A Gini-index above 35% indicates capitalism). The indicator increased from the previous year, which refers to an increase in economic equality. Over the observed period, the highest Gini index in Russia was recorded at 41.3% in 2005. Thus Russia has become a signifckant capitalist society, and the degree of statism has also increased significantly in the last years. Russia under Putin has thus left the marxist socialdemocratic sector of the economic-political map, and is now a quite authoritarian populist country on the economic-political map, see http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html. In 2022 Russia under Putin has developed to a somewhat totalitarian state, with more than 66,7 % authoritarian degree on the economic-political map and in reality, and is a democracy in the name only.

  Remember the Law of corruption: "Power tends to corrupt [also morally], and absolute power corrupts absolutely". Baron Acton. Putler has almost absolute power now in Russia, and he is almost absolutely corrupt.

  PS. TO NATO AND ALLIES: SEND MORE MODERN WEAPONS TO UKRAINE - MUCH MORE - FOR A QUICK VICTORY FOR UKRAINE!!!!

  13.09.2022. Russia vs. Ukraine news. Municipal deputies from Moscow and St. Petersburg call for Putin’s resignation, see: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-09-12-22/h_280c69104479678d4adeb8a2a1e12d6e. Source: CNN. NB! The Russian anarchists, ACEE - SECTION RUSSIA, also call on Putin to resign. 21.09.2022. Russia issues 'partial' mobilisation order, EU slams Putin’s ‘desperation’, see:  https://www.france24.com/en/europe/20220921-live-putin-announces-partial-mobilisation-in-russia. Over 1,300 arrests in Russia anti-mobilisation protests: NGO, see: https://www.france24.com/en/live-news/20220921-over-1-300-arrests-in-russia-anti-mobilisation-protests-ngo. Source: France 24. 22.09.2022. Reports of Putin’s problems are mounting, see: https://edition.cnn.com/2022/09/22/politics/putin-russia-ukraine-problems-what-matters/index.html. Source: CNN.

  More information about Russia (click on): http://www.anarchy.no/andebatt.html.

  More information about Ukraine at (click on): http://www.anarchy.no/andebate.html.

  PPS. ÅPENT BREV TIL VLADIMIR PUTIN - VIA RUSSLANDS AMBASSADE I NORGE. OPPDATERT. RUSSISK FOLKEAVSTEMNING I SØRØST-UKRAINA = HITLER I SUDETENLAND (NAZISM).
  ANERKJENNES IKKE AV ANARKISTENE = DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENE! RYK OG REIS, PUTIN!

  PPPS: The horrific impact in Europe and world wide of Putin's war on Ukraine.
  The Anarchist International AI/IFA and ACEE Russian Section condemn and do not recognize the incorporation into Russia of southeast Ukraine after fake referendums.

  Europe is a dark place these days. Russia’s Feb. 24 invasion of Ukraine is killing tens of thousands, destroying the invaded country, and devastating the lives of its residents. And this war is deeply affecting the entire region. Russia’s aggression has created an influx of destitute refugees. Furthermore, the war has exacerbated a cost-of-living crisis for the people of the European Union (EU) and the United Kingdom (U.K.), along with stoking fear of World War III and nuclear catastrophe.

  The plight of refugees. Europeans, especially Ukraine’s neighbors in Poland, Slovenia, and Moldova, have welcomed six million refugees with open arms. They have donated food, medicine, clothes, cash, and spare rooms. Governments provide healthcare, shelter, and job services. But, as the conflict drags on and the economy worsens, the outpouring of goodwill may be fading. State services are set to expire. Temporary housing is disappearing. Cities and schools are crowded and overwhelmed.

  The bulk of the refugees are women who fled to spare their children the trauma of living in a war zone. They are isolated from their families, who are often in danger. They live in cramped accommodations. Language differences often present obstacles. Many are running out of resources.

  And the war has exposed the biases built into EU and international immigration policy. Roma, Muslim, African and LGBTQ+ people fleeing the invasion have met discrimination at Ukraine’s borders and beyond. So far, the populists/fascists have been quiet about Ukrainian refugees, but this may change as economies plummet. Meanwhile, across the world, people from the Global South still struggle for entry into the north. The future for all migrants is precarious.

  Hyperinflation. Germany and other nations were collectively spending $1 billion a day on coal, gas, and oil imports from Russia. In order to avoid funding Russia’s military, they have slashed these imports. And, in retaliation for sanctions, Putin severely cut the flow of natural gas. Prices soared and Europe was plunged into fuel insecurity.

  Meanwhile, energy corporations are price-gouging. In the U.K., the June average for a fill-up at the pump reached $118. In the second quarter of 2022, U.S., Dutch, and British oil giants tripled and quadrupled profits. Britain’s privatized electric company increased profits 200%. Throughout Europe, organizations are redoubling calls for public ownership of energy systems. France is already renationalizing its electric grid.

  British households struggle to cope with a 215% rise in energy prices. To combat skyrocketing costs, the grass-roots group Don’t Pay UK urges people to cancel their automatic payments to utilities. About 10,000 people die in freezing houses each year across the nation. This year, the number is expected to grow.

  The EU has called for a 15% reduction in energy use, voluntary for now. In France, outdoor cafes are no longer heated or cooled. Germany has turned off hot water in fitness centers. The EU warns of possible fuel rationing.

  “Eat or heat” is the choice facing many. The cost of bread, pasta, cooking oil, and chicken is spiraling across Europe. Grocery store expenses surge weekly. In July, 40,000 British train workers staged a one-day strike demanding higher wages in the face of the cost-of-living crisis. Underground rail workers followed suit the next month. Some European governments are providing inflation relief to households. Italy, Ireland, and Germany cut the price of train, bus, and tram tickets.

  An armed camp. For the third time in 100 years, the European people fear a world war centered on their homes. They are afraid that Putin’s determination to compete in Eastern Europe with the encroaching West for political influence and economic spoils will spill past current borders. The war in Ukraine is, among other things, a proxy contest between the West and democracy represented by NATO, and a totalitarian populist-fascist Russia on the other.

  Dread of nuclear war is also rising, with even the UN Secretary-General warning that the prospect “is now back within the realm of possibility.” Europe is in the bull’s-eye. And there is also increasing worry of a radiation leak from the continent’s largest nuclear power plant. It is located in Ukraine in an area that is being shelled. In September, the plant was taken partly offline.

  The demand for residential bunkers is the highest it has been since the Cold War of the 1950s. Many in the frontline countries of Lithuania, Latvia, and Estonia are making escape plans. LGBTQ+ communities throughout the EU and the U.K. worry about Putin’s rabid homophobia and are helping queer asylum seekers.

  The impact of the Russian invasion goes even beyond Europe. A major concern is that it is escalating world hunger. With production and shipments of grain in Ukraine disrupted, famine looms in poor countries, especially in Africa. This problem has partly been solved.

  The hardships that millions are enduring as a result of this imperialist power grab by Russia cannot be contained. In the Vietnam War era a popular song asked, “War, what is it good for?” Then as now, the answer for the global working class, the People - grassroots are “Absolutely nothing.” We are joined in our need to end it. The Anarchist International AI/IFA and ACEE Russian Section, call for an end of the war and that Russia leaves a united Ukraine totally. The Anarchist International AI/IFA and ACEE Russian Section condemn and do not recognize the incorporation into Russia of southeast Ukraine after fake referendums. Source: IIFOR 28.O9.2022.

  PPPPS. Ad Russian mobilization refusers and refugees to the outside world.

  Ad Russian mobilization refusers and refugees to the outside world. USA and UK & the British Commonwealth must open its borders to these refugees. It cannot be the responsibility of Finland, Norway and the other states neighboring Russia alone. The Russian mobilization refusers mostly speak English, and are easy to integrate. They are often also well educated.

  Ad russiske mobiliserings-nektere og flyktninger til omverdenen. USA og U.K. & det Britiske Samveldet må åpne grensene for disse flyktningene. Det kan ikke være Finlands, Norges og de øvrige nabostatene til Russlands ansvar alene. De russiske mobiliseringsnekterne snakker stort sett engelsk, og er lette å integrere. De er ofte også godt utdannede. Source: AISC 30.09.2022.

  03.02.2023. Ukraine is a left-fascist country, far from nazism, and Putin's propaganda that the war against Ukraine is a war against nazism is a horrible lie. This must stop, and the degeneration of Russian democracy to populist fascism must stop.

  22.02.2023. Ad Putins og Bidens taler. Russernes våroffensiv må slås tilbake 100% og da må det sendes mer våpen og ammo til Ukraina så fort som det går an. Også F16 og langdistanse cruisemissiler må inn så raskt som mulig. NATO og allierte! Se å få ut fingern og handle nå!!!!

  25.02.2023. Ad Helgemorgen i NRK. Tromsøbispen er helt naiv. Forhandlinger med Putler er som å ville forhandle med Hitler for fred, håpløst... Få sendt mer våpen,.. Eneste veien som vil føre frem!

  26.02.2023. Putlers lakeier har satt i gang en propaganda og desinformasjonskampanje om at det ikke er krig i Ukraina, som sprer seg på TikTok og andre "sosiale" nyhetsmedier, som en konspirasjonsteori (blant mange). Også Fox News har kjøpt løgnene og publisert det. Ytre høyre, populister/fascister og ytre venstre omfavner konspirasjonsteorien om at nyheter om Putlers krig i Ulraina er "fake news". Anarkistinternasjonalen tar på det sterkeste avstand fra og fordømmer denne konspirasjonsteorien. Putlers krig i Ukraina er høyst reell. Hensikten med desinformasjonskampanjen er åpenbart å svekke NATO og alliertes støtte til Ukraina i krigen.

  17.03.2023. ICC issues war crime arrest warrant for Putin, see: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-17-23. Source: CNN. Det som i realiteten har skjedd er at Putler har iverksatt en storstilt kidnapping av ukrainske barn. Source: AIIS.

  23.04.2023. Ukraina ber om ti ganger så mye i våpenhjelp fra vesten enn de får i dag. AISC sier: La dem få det!!! Source: AIIS.

  03.05.2023. Kremlin drone attack: Russia accuses Ukraine of trying to assassinate Putin. Ukraine said it had nothing to do with the drone strike. See: https://www.bbc.com/news/world-europe-65471904. Source: BBC.

  23.05.2023. Ukraine war: Russia battles armed group in border region, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-65674773. Source: BBC.

  30.05.2023. Russia-Ukraine War - Anti-Kremlin Group Involved in Border Raid Is Led by a Neo-Nazi, see: https://www.nytimes.com/live/2023/05/26/world/russia-ukraine-news. Source: NY-Times.

  03.07.2023. Det har vært tilløp til borgerkrig i Russland, initiert av leiesoldatgruppen Wagner, men dette er nå avverget. Putins maktposisjon er noe svekket på grunn av dette. Kilde: AIIS.

  04.07.2023. Putin reassures pro-Russian world leaders his grip on power remains strong, see: https://edition.cnn.com/2023/07/04/asia/sco-summit-xi-putin-modi-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  24.07.2023. Ukraine war: Russia attacks grain stores at River Danube ports, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-66289136. Source: BBC.

  31.07.2023. Medvedev says Russia could use nuclear weapon if Ukraine’s fightback succeeds in latest threat, see: https://edition.cnn.com/2023/07/31/europe/medvedev-russia-nuclear-weapons-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  01.08.2023. Ukraine war: Same Moscow skyscraper hit in new drone attack, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-66368016. Source: BBC.

  04.08.2023. Kremlin critic Alexey Navalny given more jail time on extremism charges, see: https://edition.cnn.com/2023/08/04/europe/navalny-extremism-trial-verdict-russia-intl/index.html. Source: CNN.

  04.08.2023. Russia's war in Ukraine. Satellite image shows badly damaged Russian vessel after overnight attack. See: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-04-23/index.html. Source: CNN.

  07.08.2023. Opinion: Why Republicans are turning against aid to Ukraine, see: https://edition.cnn.com/2023/08/07/opinions/ukraine-aid-republican-support-kinzinger/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC: Om Trump kommer tilbake som president går det sannsynlig til helvete, både her og der… Få ham bak lås og slå, trege USA. If Trump comes back as president, it will probably go to hell, both here and there... Get him behind bars, slow USA. Source: AIIS.

  12.08.2023. Russia’s ‘August curse’ sees war come home, see: https://edition.cnn.com/2023/08/12/europe/russia-august-curse-intl/index.html. Source: CNN.

  23.08.2023. Wagner boss Yevgeny Prigozhin was on a plane that crashed in western Russia, according to the country's aviation authority. Prigozhin has been keeping a low public profile since heading his short-lived mutiny in June, which lasted only 24 hours. The simple truth: In June Putin gave order to FSB to kill Wagner boss Yevgeny Prigozhin. Now it is done. Source: AISC & AIIS.

  03.09.2023. TWO BAD BOYS: VLADIMIR PUTIN (ALIAS PUTLER) AND XI JINPING. PUTLER = LITTLE HITLER. BUT CHINA IS WORSE AND ULTRA-FASCIST. XI = BIG HITLER! = SECURITY RISK NO. 1 GLOBALLY!!! FOR SECURITY REASONS, WE MUST TRADE AS LITTLE AS POSSIBLE WITH CHINA. SOURCES: AISC & AIIS.

  23.09.2023. The Western front against Putin crumbles, GOP-USA, Poland and Hungary give less support to Ukraine. The Anarchist International = ANORG GLOBAL, demands full & 100% united Western front against PUTLER = LITTLE HITLER. Source: AIIS.

  21.10.2023. A secret weapons delivery and a cross-river raid: Here’s what to know about the latest in Ukraine, see: https://edition.cnn.com/2023/10/21/europe/ukraine-what-you-need-to-know-intl/index.html. Source: CNN.

  05.11.2023. Ukraine war: Zelensky says Israel-Gaza conflict taking focus away from fighting, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-67321777. Source: BBC.

  07.12.2023. Now the West must gather together in support of Ukraine, send in more weapons!!! AISC & AI/IFA. Nå må Vesten samles til støtte for Ukraina, sende inn flere våpen!!! AISC & AI/IFA. Source: AIIS.

  08.12.2023. Putin says he had 'no other choice' than to run for president, see: https://www.euronews.com/2023/12/08/putin-i-will-run-for-president. Source: Euronews. AISC & AI/IFA: Putler should resign... Source: AIIS.

  23.12.2023. Ukraine's military has shot down three Russian fighter jets, and Putler suggests a ceasefire, according to CNN. The Anarchist International declares: No ceasefire until all Putler's soldiers are out of Ukraine, including Crimea. Ukrainas militære har skutt ned tre russiske jagerfly, og Putler antyder i følge CNN en våpenhvile. The Anarchist International erklærer: Ingen våpenhvile før alle Putlers soldater er ute av Ukraina, inkludert Krim. Source: AIIS.

  29.12.2023. Ukraine’s hopes for victory fade in the face of waning Western support and Putin’s relentless war machine, see: https://edition.cnn.com/2023/12/29/europe/ukraine-war-victory-hopes-dim-intl/index.html. Source: CNN. The Anarchist International again demands that the West unanimously provides the necessary support to Ukraine. Source: AIIS.

  30.12.2023. Russia unleashes biggest air attack on Ukraine since start of full-scale invasion, see: https://edition.cnn.com/2023/12/29/europe/ukraine-russia-airstrikes-intl-hnk/index.html. Source: CNN. AI/IFA and AISC: We condemn the Russian attack, and call on the West to support Ukraine with more weapons. Source: AIIS.

  14.01.2024. Ukraine and Switzerland urge countries to support peace plan in Davos, see: https://www.swissinfo.ch/eng/business/ukraine-and-switzerland-urge-countries-to-support-peace-plan-in-davos-/49126542. Source: Swissinfo. AI/IFA and AISC: We support the peace plan. Source: AIIS.

  16.01.2024. Putin’s war must not become ‘frozen,’ Zelensky warns as Ukraine’s troops face shortages of weaponry and aid, see: https://edition.cnn.com/2024/01/16/europe/zelensky-davos-wef-ukraine-russia-frozen-intl/index.html. Source: CNN. AI/IFA and AISC: We call on the West to support Ukraine with more weapons. Source: AIIS.

  01.02.2024. EU agrees $50B funding deal for Ukraine at pivotal time in the war, see:  https://edition.cnn.com/2024/02/01/europe/eu-ukraine-funding-deal-intl/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC: ​ Finally, help came to the table for Ukraine. Source: AIIS.

  03.02.2024. Dozens of journalists detained in Moscow as military wives protest mobilization, see: https://edition.cnn.com/2024/02/03/europe/journalists-moscow-military-mobilization-intl/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC: We condemn the arrests. Source: AIIS.

  09.2024. US talk show host Tucker Carlson could be subjected to sanctions from the European Union due to his activities in Russia, a new report says. Russian President Vladimir Putin has been interviewed by Carlson, the Kremlin confirmed Wednesday 07.02.2024. Carlson released a video from Moscow on Tuesday 06.02.2024 in which he said he would be interviewing Putin; less than 24 hours later, the Kremlin confirmed the meeting took place. Former Belgian Prime Minister and current member of the European Union Parliament Guy Verhofstadt told Newsweek as the Russian president is considered a war criminal, it's logical that an investigation be held into Carlson. Verhofstadt has also called for a travel ban against Carlson and described the host as a mouthpiece for Donald Trump, who has long been criticized for his pro-Kremlin views. Any investigation into Trump would be conducted by the EU's European External Action Service, or EEAS, which is essentially the EU's foreign ministry. Source: AIIS.

  10.02.2024. Outmanned and outgunned: Ukraine’s new army chief faces big challenges in taking the fight to Russia, see: https://edition.cnn.com/2024/02/10/europe/syrskyi-ukraine-challenges-war-intl/index.html. Source: CNN. AI/IFA and AISC: We call on the West to support Ukraine with more weapons and shells - quickly! Source: AIIS.

  14.02.2024. How Ukraine seized the upper hand against Russia in the battle for the Black Sea, see: https://edition.cnn.com/2024/02/14/europe/ukraine-russia-black-sea-caesar-kunikov/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC: Congratulations Ukraine! Source: AIIS:

  16.02.2024. Russian opposition leader Alexei Navalny has died, prison authorities say, see: https://www.france24.com/en/live-news/20240216-%F0%9F%94%B4-russian-opposition-leader-alexei-navalny-has-died-prison-authorities-say. Source: France 24. AI/IFA & AISC: We send our condolences to his family and friends. Source: AIIS.

  17.02.2024. Alexei Navalny death: Team accuses Russia of 'hiding' his body, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-68326784. Source: BBC. AI/IFA & AISC: Stop hiding Navalny’s body, Putler! Source: AIIS.

  18.02.2024. Ukraine war: 'Artificial shortage' of weapons helps Putin, says Zelensky, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-68325022. Source: BBC. AI/IFA & AISC: NATO and other allies! Send in more weapons and shells to Ukraine at once! Source: AIIS.

  19.02.2024. Russia advances in Ukraine as Navalny's family demand answers, see: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-02-19-24#h_f895f80e9f85270e673834c03276a9e7. Source: CNN. AI/IFA & AISC: NATO, especially USA, send in more weapons and shells to Ukraine at once!

  20.02.2024. Alexei Navalny: Mother demands Putin returns son's body. Western leaders have put the blame for Navalny's death squarely on President Putin and new sanctions against Russia are likely to follow, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-68346871. AI/IFA & AISC. We support the mother’s demands that Putler returns Navalny’s body and the new sanctions against Russia/Putler. Source. AIIS.

  24.02.2024. Two years into Russia's invasion, exhausted Ukrainians refuse to give up, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-68384341. AI/IFA & AISC: Nato included USA, and allies: Send in more weapons and ammunition to Ukraine at once!!!! Source: AIIS.

  24.02.2024. Navalny’s body given to his mother, spokesperson says, see: https://edition.cnn.com/2024/02/24/europe/navalny-body-mother-russia-intl/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC: About time… Source: AIIS.

  25.02.2024. The price of political opposition in Russia, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-68395030. Source: BBC. AI/IFA & AISC: We support all democratic opposition in Russia! To hell with Putler! Source: AIIS.

  26.02.2024. Why Zelensky’s plea for help from the USA will fall on many deaf Republican ears, see: https://edition.cnn.com/2024/02/26/politics/republicans-trump-ukraine-aid/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC: Trump and his followers in GOP are ultra-fascists, similar to Adolf Hitler.

  01.03.2024. Navalny laid to rest at Moscow cemetery after thousands gather for funeral, see: https://www.france24.com/en/europe/20240301-navalny-s-family-to-hold-funeral-in-moscow-for-the-late-russian-opposition-leader. Source: France 24. AI/IFA & AISC: The democratic opposition in Russia has got a real, brave and prominent martyr. To hell with Putler. Source: AIIS.

  10.03.2024. Ukraine criticises Pope's 'white flag' comment, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-68528217. Source: BBC. AI/IFA & AISC: The Pope is an ultra-authoritaran totalitarian & extremist, with more than 666 per thousand authoritarian degree, and should shut up. More about the Pope, click on: http://www.anarchy.no/ija140.html. Source: AIIS.

  17.03.2024. Russia sees polling station protests as Putin set to extend long rule, see: https://edition.cnn.com/2024/03/17/europe/russia-election-navalny-protests-intl/index.html. Source: CNN. The Russian anarchists, ACEE - SECTION RUSSIA, participated in the election protests and call on Putin to resign.

  18.03.2024. Russian election: Putin claims landslide and scorns US democracy. Vladimir Putin was always going to claim his fifth term as president with a landslide, faced with three other candidates all rubber-stamped by the Kremlin. See: https://www.bbc.com/news/world-europe-68592781. AI/IFA & AISC and ACEE - SECTION RUSSIA: This election was a complete farce, and not free and fair. Source: AIIS.

  23.03.2024. Shooting at Moscow concert venue leaves over 130 dead, see: https://edition.cnn.com/europe/live-news/moscow-russia-shooting-03-23-24/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC and ACEE - SECTION RUSSIA: We condemn 1. the terrorist attack, possibly done by ISIS, and 2. Putler's attempt to put the blame on Ukraine, and 3. send our condolences to the family and friends of the victims. Source: AIIS.

  25.03.2024. Putin says 'Islamists' behind Moscow attack and links them to Ukraine, see: https://www.france24.com/en/europe/20240325-putin-says-radical-islamists-behind-moscow-concert-hall-attack-russia. Source: France 24.

  29.03.2024. Ukraine faces retreat without US aid, Zelensky says, see: https://edition.cnn.com/2024/03/29/europe/ukraine-faces-retreat-without-us-aid-zelensky-says-intl-hnk/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC: Trump and his followers in GOP, that so far have been against US help to Ukraine in the US congress, are ultra-fascists, similar to Adolf Hitler. Trump is a friend of Putler, and a traitor. We call on the rest of NATO and allies to send in more weapons and ammunition to Ukraine. Putler must not win. Source: AIIS.

  30.03.2024. This US state is not covered by the NATO treaty. Some experts say that needs to change, see: https://edition.cnn.com/2024/03/29/us/nato-treaty-hawaii-intl-hnk-ml-dst/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC: Since threats to NATO countries are global, especially China, the organization must be understood as NATO & GLOBAL. From now on! Source: AIIS.

  03.04.2024. NATO to plan long-term Ukraine aid, mulls 100-billion euro fund. Under the plans, NATO would take over some coordination work from a U.S.-led ad-hoc coalition known as the Ramstein group - a move designed in part to guard against any cut in U.S. support if Donald Trump returns to the White House, diplomats said. See: https://www.reuters.com/world/europe/nato-ministers-mull-100-billion-euro-military-fund-ukraine-2024-04-02/. Source: Reuters.

  06.04.2024. West facing 'authoritarian' alliance, says Nato chief, see: https://www.bbc.com/news/uk-politics-68743805. Source: BBC.

  12.04.2024. China is giving Russia significant support to expand weapons manufacturing as Ukraine war continues, US officials say, see: https://edition.cnn.com/2024/04/12/politics/china-russia-support-weapons-manufacturing/index.html. Source: CNN.  

  13.04.2024. Ukraine could face defeat in 2024. Here's how that might look, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-68778338. Source: BBC. AI/IFA & AISC: Trump and his followers in GOP, that so far have been against US help to Ukraine in the US congress, are ultra-fascists, similar to Adolf Hitler. Trump is a friend of Putler, and a traitor. We again call on the rest of NATO and allies to send in more weapons and ammunition to Ukraine. Putler must not win. Source: AIIS.

  20.04.2024. US House passes key foreign aid package. The House has passed a $95 billion package providing foreign aid for Ukraine, Israel and the Indo-Pacific region, see: https://edition.cnn.com/politics/live-news/house-vote-ukraine-israel-taiwan-aid-04-20-24/index.html. Source: CNN.

  24.04.2024. Biden signs foreign aid bill providing crucial military assistance to Ukraine. President Joe Biden on Wednesday 24.04.2024 signed into law an aid package providing crucial military assistance to Ukraine, capping months of negotiations and debate. The aid package, passed by the Senate late Tuesday evening and worth $95 billion in total, includes nearly $61 billion in aid to Ukraine, $26 billion for Israel and $8 billion for the Indo-Pacific. The package also includes a bill that could eventually lead to the banning of TikTok in the United States - giving Chinese parent company ByteDance roughly nine months to sell it or else it will be banned from app stores in the United States. See: https://edition.cnn.com/2024/04/24/politics/biden-signs-foreign-aid-bill/index.html. Source: CNN.

  05.05.2024. North Korean weapons are killing Ukrainians. The implications are far bigger, see: https://www.bbc.com/news/world-asia-68933778. Source: BBC. AI/IFA & AISC: North Korea is a part of the 'authoritarian' alliance, challenging NATO & GLOBAL. Source: AIIS.

  06.05.2024. "France sends combat troops to Ukraine battlefront. Will the deployment of a Foreign Legion unit commanded by French officers trigger a wider European war?" Source: Asiatimes.com. The AIIS has not been able to get this news confirmed from other sources. It may be fake news, but in case it is true, we have a new situation. Click on and read: https://asiatimes.com/2024/05/france-sends-combat-troops-to-ukraine-battlefront/. Best regards AIIS.

  06.05.2024. Putin orders tactical nuclear weapons drills in response to Western ‘threats’, see: https://edition.cnn.com/2024/05/06/europe/putin-tactical-nuclear-weapon-drill-russia-ukraine-intl/index.html. Source: CNN.

  07.05.2024. Russian plot to kill Zelensky foiled, Kyiv says, see: https://www.bbc.com/news/world-europe-68968256. Source: BBC.

  16.05.2024. China’s Xi Jinping rolls out red carpet for close friend Putin in strong show of unity, see: https://edition.cnn.com/2024/05/15/china/putin-xi-meeting-china-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  17.05.2024. In Beijing, Xi and Putin left no question of their close alignment in a divided world, see: https://edition.cnn.com/2024/05/17/china/xi-putin-china-visit-takeaways-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  24.05.2024. NATO’s boss wants to free Ukraine to strike hard inside Russia. Jens Stoltenberg says the rules on using Western weapons should be eased. See: https://www.economist.com/europe/2024/05/24/natos-boss-wants-to-free-ukraine-to-strike-hard-inside-russia. Source: The Economist.  

  14.06.2024. Putin's peace conditions are Hitler-like, Zelensky says, see: https://www.france24.com/en/europe/20240614-ukraine-rejects-putin-absurd-peace-conditions-russia-war. Source: France 24.

  17.06.2024. US sounds alarm over Chinese and North Korean support for Russia’s war in Ukraine, see: https://edition.cnn.com/2024/06/17/politics/us-alarm-china-north-korea-russia/index.html. Source: CNN.

  08.07.2024. Ukrainian children’s hospital attacked as Russian strikes on cities kill at least 31, see: https://edition.cnn.com/2024/07/08/europe/ukraine-russian-strike-childrens-hospital-intl/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC: We again call on NATO and allies to send in more weapons and ammunition to Ukraine. Putler must not win. Source: AIIS.


  WHAT IS DEMOCRACY? UPDATED RESEARCH RESULTS FROM THE DEMOCRACY PROJECT.

  REAL DEMOCRACY IS ANARCHY & ANARCHISM! ANARCHY & ANARCHISM ARE REAL DEMOCRACY = LIBERAL SOCIAL-DEMOCRACY!
  REAL DEMOCRACY IS ALWAYS INCLUDING GREEN!
  ANARCHY.NO IS ALL ABOUT DEMOCRACY - INCLUDING THE DEMOCRACY PROJECT!

  Democracy, the libertarian, anarchy & anarchism and degrees of this, is a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchy & anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureaucracy (authorities) broadly defined in private and public sector. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

  Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy, NB! i.e. always including Green, and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics. Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree - within anarchy & anarchism = real democracy, i.e. 100% - the authoritarian degree, see - click on the Economic-Political Map above. The Democracy Project is a research project about all topics of democracy and adjacent themes, also praxeology - human action research - including the Green Global Spring GGS. For more information about The Democracy Project, click on IIFOR & the Democ. Project above.

  REAL DEMOCRACY IS ANARCHISM AND ANARCHY - ANARCHISM AND ANARCHY ARE REAL DEMOCRACY

  FULL DEMOCRACY = 100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % ANARCHY DEGREE  = THE ANARCHIST IDEAL = THE DEMOCRATIC IDEAL

  REAL (I.E. INCLUDING GREEN) DEMOCRACY = ANARCHY = ANARCHISM = LIBERTARIAN = LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY

  LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY MUST NOT BE MIXED UP WITH MARXIST SOCIALDEMOCRACY

  NORWAY, THE SWISS CONFEDERATION AND ICELAND ARE REAL DEMOCRATIC = ANARCHIES - WITH 50 % - 55 % DEMOCRACY DEGREE

  THE DEGREE OF DEMOCRACY = THE LIBERTARIAN DEGREE = THE ANARCHY DEGREE WITHIN ANARCHISM

  50 % DEGREE OF DEMOCRACY OR MORE BOTH ECONOMICAL & POLITICAL/ADMINISTRATIVE = SIGNIFICANT OR MORE REAL DEMOCRACY = ANARCHISM

  THE DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % - THE AUTHORITARIAN DEGREE = THE LIBERTARIAN OR ANARCHIST DEGREE

  100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % LIBERTARIAN DEGREE = 100 % ANARCHY DEGREE

  100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 0 % AUTHORITARIAN DEGREE = 100 % LIBERTARIAN DEGREE  = THE LIBERTARIAN IDEAL

  50 % DEGREE OF DEMOCRACY OR MORE BUT ECONOMICAL OR POLITICAL/ADMINISTRATIVE AUTHORITARIAN = SEMI-DEMOCRACY & SEMI-LIBERTARIAN TOP DOWN SYSTEMS

  < 33 % - 50 % > DEGREE OF DEMOCRACY (= LIBERTARIAN DEGREE) = < 67 % - 50 % > AUTHORITARIAN DEGREE = SEMI-DEMOCRACY & AUTHORITARIAN

  USA, SEVERAL EU-COUNTRIES, UK, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND AND ISRAEL ARE SEMI-DEMOCRACIES & AUTHORITARIAN
  I.E. NOT REAL DEMOCRACIES, THEY HAVE AUTHORITARIAN, TOP - DOWN SYSTEMS, BUT NOT ULTRA-AUTHORITARIAN AND TOTALITARIAN!

  THE DEGREE OF DEMOCRACY = LIBERTARIAN DEGREE = < 0 % - 33 % > = THE AUTHORITARIAN DEGREE = < 67 % - 100 %> =
  ULTRA-AUTHORITARIAN AND TOTALITARIAN TOP - DOWN ECONOMIC-POLITICAL SYSTEMS, I.E. VERY FREQUENT WORLD WIDE!

  0 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % AUTHORITARIAN DEGREE = 0 % LIBERTARIAN DEGREE = EXTREME ULTRA-FASCISM

  THE PEOPLE = THE BOTTOM OF THE SOCIETAL PYRAMID VS THE BUREAUCRACY = THE TOP OF THE PYRAMID

  THE DEGREE OF DEMOCRACY = THE PEOPLE'S INFLUENCE ON THE SOCIETAL DECISIONS MAINLY TAKEN BY THE TOP - IN %

  REAL DEMOCRACY = A BOTTOM - UP MANAGERIAL SYSTEM = ANARCHIST AND LIBERTARIAN

  NOT REAL DEMOCRACY = A TOP - DOWN MANAGERIAL SYSTEM = IN GENERAL OR PARTLY AUTHORITARIAN

  REAL DEMOCRACY = ANARCHISM & ANARCHY ON THE ECONOMIC-POLITICAL MAP AND IN REALITY:

  "

  *) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.

  Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map - Only the systems in the Anarchist Quadrant are real democratic.

  NB! We usually have used " , ", the European standard instead of American/UK standard, i.e. " . " as decimal separator. The term "ca" is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately.


  ETTER STORTINGSVALGET 2021: VI OPPFORDRET TIL Å STEMME PÅ SENTERPARTIET ELLER VENSTRE!!!!

  Begge partier gikk frem. Vi ønsker et liberalt sosial-demokratisk sentrums-statsråd, altså uten SV.

  Trygve Slagsvold-Vedum og Marit Arnstad! Vi er ikke interessert i et halv-kommunistisk statsråd med statskommunistene i SV og dominert av ML-fraksjonen i Ap/DnA (ML=Marxist-Lysholmistene). Dropp SV i statsrådet!!! Ellers blir SP snart halvert...

  Nærmere informasjon om den Kommunistiske Marxist-Lysholmismen (ML) og ML-Fraksjonen i AP/DnA, se (klikk på:) http://www.anarchy.no/folkebladet2.html

  Trygve og Marit! Å gå i statsråd med SV betyr halvering av Senterpartiet ved stortingsvalget i 2025.... Dropp det!!!
  Det er mange liberale sosial-demokrater i Høyre. Disse kan man samarbeide med. Det eksisterer ingen "rødgrønn BLOKK"! Løsningen er i sentrum! Trygve! Ikke tale om å gå i noe statsråd med SV!
  STORTINGSVALGET I SEPTEMBER 2021! NYTT STATSRÅD MED DnA/AP-SP-V! KNUS STATSKOMMUNISTENE I RØDT OG SV. NULL INNFLYTELSE TIL DISSE!

  29.09.2021. SV sier nei til statsråds-deltakelse.

  30.05.2022. LO-kongressen er helt på ville veier når de vil ha med SV i statsrådet. Stats-sosialismen og marxismen er stort sett ute av statsrådet, og slik bør det være. LO er reaksjonært i denne saken. Og Venstre må skjerpe seg, se http://www.anarchy.no/venstre.html

  24.06.2022. Vi har hørt på pressekonferansen med Statsministeren Jonas G. Støre. Vi synes dette går bra Jonas. Vel blåst og god sommer! Mvh. NACO


  STORTINGSVALGET 2021 - FRA VALGKAMPEN

  BLI MED I ***FOLKEBEVEGELSEN*** FOR VALGBOIKOTT AV R, SV, Frp OG ANDRE AUTORITÆRE - STEM NOE ANNET! STØTT DEN LIBERALE SOSIALDEMOKRATISKE DnA-SP-V-ALLIANSEN!

  Krig mellom topp og bunnplan i AP fordi APE-toppen vil ha med SV i statsråd!

  Valginformasjon: Nå er det krig mot Kommunistene i AP/DnA. Marxist-Lysholmistene (ml-fraksjonen i AP/DnA) skal ut av Stortinget. Partisekretær Kjersti Stenseng bør sies opp etter å ha fastholdt at APE-toppen vil ha med SV i statsrådet til høsten på NRK-Kveldsnytt 03.08.2021. Grunnplanet, i motsetning til AP/DnA-toppen, vil ikke ha med SV i statsrådet. Dette gjelder også stortingskandidatene for AP/DnA i ditt fylke/valgdistrikt. Mange i grasrota til AP/DnA kommer nå til å stemme taktisk på Senterpartiet.

  For øvrig: Myten om "forskjells-Norge" og økte forskjeller.

  Forskjellene har minsket siden 2015 i følge SSB.  Ryktet/myten om "forskjells-Norge" og økte forskjeller er satt ut av (stats-) Kommunistene i Rødt, SV og ml-fraksjonen I AP/DnA. Men det er løgn! Inntektsforskjellene måles med Gini-indeksen, som er 1 (100%) når en person har all inntekt og alle andre null, og lik 0 (0%) når alle har lik inntekt. I Norge har Gini-indeksen ligget på rundt 0, 25 (25%) + -, i mange år. Fra og med 2015 har faktisk Gini-indeksen gått ned jevnt og trutt fra 0,26 (26%) til 0,25 (25%). Inntektsforskjellene måles etter skatt, altså netto utbetalt inntekt. Gini-indeksen viser hvor topptung inntektspyramiden er. Sett internasjonalt er Norge et meget egalitært samfunn. (At formuesfordelingen er blitt litt mer skjev er en annen ting, men det er stort sett irrelevant i denne sammenheng. Det må være lov og spare og investere i et land. Det er bare Kommunistene som vil stjele folks sparepenger! ) Mvh  Anna Quist.

  PS.  

  AD STORTINGSVALGET 2021

  BLI MED I ***FOLKEBEVEGELSEN*** FOR VALGBOIKOTT AV R, SV, Frp OG ANDRE AUTORITÆRE - STEM NOE ANNET! =
  DEN LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATISKE ALLIANSEN! STEM PÅ DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021!
  NB! MEN APE-LEDELSEN ER KUPPET AV MARXIST-LYSHOLMISTENE (ML-FRAKSJONEN I AP/DnA) OG SKAL OGSÅ BOIKOTTES 100% OVER HELE NORGE!!!
  DnA-SP-V-ALLIANSEN HOLDER KUN KONTAKT MED GRASROTA – GRUNNPLANET i AP/DnA.

  Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021. Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 12. september 2021.
  Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet fra 10. august til 10. september.

  http://www.anarchy.no/boikott.html
  http://www.anarchy.no/stortingsvalget2021.html
  http://www.anarchy.no/
  http://www.indeco.no/

  PPS. Blant "andre autoritære" er Ap/DnAs Trine Lise Sundnes fra LO-byråkratiet i Oslo. Hun vil "ha et stort SV" og vil ha med SV i det nye statsrådet etter valget. Hun skal derfor strykes fra Ap-listen for Oslo. Også flere skal strykes. Det gjelder alle stortingskandidatene for AP/DnA over det ganske land. Det  gjelder altså også ditt fylke/valgdistrikt! AP/DnA skal kort og godt boikottes over hele Norge!!! Grasrota i AP/DnA oppfordres til å stemme på Senterpartiet!!!

  Om DnA-SP-V-Alliansen.

  DnA-SP-V-Alliansen er en grasrots-organisasjon som jobber for å få til et liberalt sosialdemokratisk sentrums-statsråd etter Stortingsvalget i høst, uten Kommunistene i Rødt, SV og ml-fraksjonen (marxist-lysholmistene) i AP/DnA (som vil ha med SV i statsråd), blant annet ved ulike stryknings- og valgboikotts-aksjoner.

  INDECO er kontakt for den sosialdemokratiske
  DnA-SP-V-ALLIANSEN
  for Stortingsvalget 2021.

  Kontakt-tlf. 22 37 65 84 og Kontakt-E-mail indeco@online.no

  http://www.indeco.no/

  Nærmere informasjon om den Kommunistiske Marxist-Lysholmismen (ML) og ML-Fraksjonen i AP/DnA, se (klikk på:)
  http://www.anarchy.no/folkebladet2.html


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Friday, June 11, 2021 8:07 AM
  To: KrF; KrfU; KrF-stortinget; Arbeiderpartiet ; Ap-stortinget; Senterpartiet epost; Senterungdommen; Jonas Bals; trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no; Postmottak Sp; venstre.postmottak@stortinget.no; Venstre; Unge Venstre
  Subject: Erna Solberg sier nei til globalt Nato - AISC ønsker nettopp et globalt NATO, deltakende i the 3rd WW - revolusjonskrigen. Dette er nødvendig for seier i det globale klima (CO2) problemet.

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Friday, June 11, 2021 7:42 AM
  To: USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; Russlands ambassade; Japans Ambassade; United Kingdom ; Forsvarsdepartementet; Forsvarets E-tjeneste; PST; Utenriksdepartementet; Statsministerens kontor; European Union
  Cc: CNN Q&A; CNN BACKSTORY ; CNN - YWT@CNN.COM; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; haveyoursay@bbc.co.uk; NTB-Utenriks ; NTB-Vaktsjef ; tips aftenposten; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no; Euronews Newmedia; France 24; Reuters; Associated Press; Harald Fagerhus; Harald Fagerhus <harald.fagerhus@icloud.com> (harald.fagerhus@icloud.com); The Green Global Spring Revolution
  Subject: Erna Solberg sier nei til globalt Nato - AISC ønsker nettopp et globalt NATO, deltakende i the 3rd WW - revolusjonskrigen. Dette er nødvendig for seier i det globale klima (CO2) problemet.

  Erna Solberg sier nei til globalt Nato - AISC ønsker nettopp et globalt NATO, deltakende i the 3rd WW - revolusjonskrigen. Dette er nødvendig for seier i det globale klima (CO2) problemet.

  Erna Solberg sier nei til globalt Nato. Statsminister Erna Solberg (H) advarer mot å bruke Nato-flagget så mye ute i verden at alliansen blir stemplet som en fiende i muslimske land. Mandag samles stats- og regjeringssjefene i de 30 medlemslandene i Nato til toppmøte i Brussel. Der skal de stake ut kursen for alliansen fram mot 2030. I forkant av toppmøtet har Nato-sjef Jens Stoltenberg tatt til orde for «et mer globalt utsyn» i alliansen. Det er en tenkning statsminister Erna Solberg (H) nå advarer mot å trekke for langt.  – Vi må ha evne til å diskutere konsekvensene av endringer i sikkerhetslandskapet, også utenfor vårt kjerneområde. Men det vi har vært tydelige på, er at dette ikke skal bety et mer globalt Nato, sier Solberg i et intervju med NTB før toppmøtet. – En global forståelse av sikkerhetssituasjonen betyr ikke at Nato skal bli mer globalt, sier hun.

  Erna og Titten Tei i UD har vist seg for Kina-vennlig bl.a. i  politikken flere ganger. De er alt for glad i å kjøpe billige varer fra Kina, og eksportere norsk laks.  Det grenser mot landsforræderi.  Et globalt NATO dreier seg bl.a. om å støtte det muslimske FOLKET mot ultra-autoritære herskere og deres Byråkrati,  i the Arab Spring og the Green Global Spring Revolution, globalt. Ikke om å krangle med det muslimske FOLKET. Erna Solberg sier  altså nei til globalt Nato - AISC ønsker nettopp et globalt NATO, deltakende i the 3rd WW - revolusjonskrigen. Dette er nødvendig for seier i det globale klima (CO2) problemet. Se http://www.anarchy.no/ija141.html & http://www.anarchy.no/ggs1.html . AISC 11.06. 2021.

  PS. 18.06.2021. NATO må forberede seg på 3WW, også mot Kina. Selve NATO behøver ikke ta opp nye medlems-land, men alliansen må være klar til global innsats: = NATO GLOBAL.


  Michael Bakunin was the first social-democrat

  Michael Bakunin was the first to form a social-democratic workers party, the Social-Democratic Alliance, and use the name social-democrat in organized workers-movement context from 1868. In 1868, Bakunin joined the Geneva section of the 1st International. The IWMA was rooted back to a meeting in London at St. Martin's Hall in 1864, deciding on a 'General Council', but its real founding and first congress was in Geneva in 1866. In 1869, Bakunin's Social Democratic Alliance, SDA, was refused entry to the IWMA, on the grounds that it was an international organization in itself, and only national organizations were permitted membership. The SDA was mainly a liberal social-democratic alliance. The SDA, not to be confused with Marxist social-democracy, dissolved and the various groups which it comprised joined the IWMA separately. The Marxist social democratic movement grew out of the efforts of August Bebel, who with Wilhelm Liebknecht cofounded the Social Democratic Workers’ Party in 1869, about one year later than Bakunin’s, and then effected the merger of their party with the General German Workers’ Union in 1875 to form what came to be called the Social Democratic Party of Germany (Sozialdemokratische Partei Deutschlands).

  The Marxists stole the good concept social-democracy, that is much better than anarchy related to support from the People, that think (wrongly ok) that anarchy is ochlarchy (mob rule broadly defined) included chaos. We will take this good concept back, to get support from the People en masse. We are tired of being a small movement.

  Regarding revolution related to the Anarchist Economic-Political map http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html:

  Clarification of the term Revolution in connection with the Economic-Political map (EP map) - and GGS, GAIAN & GRETA THUNBERG and more. Every shift in the coordinates of an economic-political system on the EP map is by definition a revolution. Revolutions can be of varying sizes, some small, and sometimes somewhat larger. Revolution stands in opposition to reform, which is economic-political changes without a shift in the system coordinates, i.e. changes within the system's framework, without going beyond these. Each shift in the coordinates of an economic-political system on the EP map almost always takes place in a continuous process via infinitesimal shifts in the system coordinates, which are dynamically integrated over time, to a significant overall shift in the system coordinates, i.e. to a significant revolution. NB! A series of insignificant revolutions can thus result after a while, in an overall significant revolution. If the revolution is a downward movement on the EP map, it is also called a counter-revolution. Revolutions can also occur by discontinuous, possibly large - shifts in the system coordinates, without us going into this here, beyond noting that such often go terribly wrong, most often due to lack of relevant follow-up organizational structures. GGS, The Green Global Spring Revolution, among others supported by GAIAN Freedomly Zen Buddhists, other libertarians, Greta Thunberg & Co and more, do not pursue this terribly wrong strategy. But on the scheme mentioned under "NB!" above, which probably will be a success, provided the triggering of sufficient crowds to support the scheme (of GGS). And it must happen in due time to avert a full blown climate crisis, with Ragnarokk = FULL HELL ON GAIA, A.K.A. TELLUS AND THE EARTH.

  The climate-crisis can not be solved only with reform, it is necessary to change the economic-political systems’ coordinates… Slowly, but not too slow… by IIFOR - from http://www.anarchy.no/andebate.html.


  The Israel-Gaza conflict

  The fight against the terrorist, ultra-authoritarian fascist Hamas regime - for a free Palestine
  See Antiterrorism 2- click on http://www.anarchy.no/antiterrorism2.html. Latest news at the bottom of this file.


  May Day 2023 - Manifesto and anarcho-syndicalist international direct action
  by the International Workers of the World!
  Against a.o.t. what Ragnar Frisch called "The unenlightened plutarchy"!

  For Real, i.e. including green Democracy = Anarchy & Anarchism - and more of it!

  May Day 2023 - Manifesto

  The fight against the unenlightened plutarchy and statism including ochlarchy, and for anarchy i.e. real democracy, continues world wide. It is more than sixteen years since the financial crisis hit, followed rapidly by a larger economic crisis. The resulting shock added millions to the already teeming ranks of the jobless and threw millions more into precarious work. Many workers have lost good jobs and far too many have also lost the fundamental rights that went with them.

  There is only one cause of the crisis: lack of proper demand management. Proper demand management is more easy done in anarchy than archy, look to Norway, The Swiss Confederation and Iceland, but anarchy is not necessary for proper demand management. The main player in demand management is the central administration be it anarchist or archist. The most efficient demand management is Cogrips-policy, see the WEC resolutions with links. We call for Cogrips-policy world wide for proper demand management broadly defined and the end of the economic and climate crisis. The Corona crisis has dramatically increased the unemployment rate further, but health precedes everything - including the economy - until all are vaccinated and everyone has become immune. And the welfare of the People must be secured, also possibly via Quantitative Easing - "printing fresh money".

  More information - click on: http://www.anarchy.no/iwwai.html


  About the Anarchist Revolution in Burma/Myanmar, locally known as the Spring Revolution.

  22.02.2021. Myanmar's junta warns against 'riot and anarchy' as thousands continue protests, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210222-thousands-of-protesters-rally-in-myanmar-junta-warns-more-could-die. Source: France 24. The IAT-APT hands out a Brown Card to Myanmar's junta for falsely mixing up "anarchy" with ochlarchy (mob rule broadly defined) including chaos, and thus breaking the The Oslo Convention. Anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s), i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery". In short an-arch-y = [(an = without - arch = ruler(s)) - y = system (included optimal order and law) and management, as, say, in monarch-y]. Anarchy and anarchism are efficient and fair system and management without top heavy societal pyramid economical and/or political/administrative - in income and/or rank, i.e. significant horizontal organization - real, always including green, democracy, liberal social democracy. And thus, anarchy is not ochlarchy (mob rule broadly defined) including chaos.

  15.03.2021. Myanmar protests: Demonstrators killed in bloody Yangon crackdown, see: https://www.bbc.com/news/world-asia-56395085. Source: BBC. The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists) declares: Slogans for the revolution - Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences! Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth! Myanmar coup: What is happening and why? See: https://www.bbc.com/news/world-asia-55902070. Source: BBC. 16.03.2021. The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists) calls for international solidarity by NATO, Quad, The Commonwealth of Nations, Russia and other allies to support the revolution in Burma. Myanmar's military is killing peaceful protesters. Here's what you need to know, according to CNN: https://edition.cnn.com/2021/03/16/asia/myanmar-protesting-coup-explainer-intl-hnk/index.html. Source: CNN.


  A NOTE FROM THE
  Anarchist International Embassy in Oslo

  l'ambassade du monde libertaire
  http://www.anarchy.no/embassy.html

  Support for the protests against the fascist rule in Myanmar - About the Anarchist Revolution in Burma/Myanmar - locally known as the Spring Revolution.

  The Anarchist International gives full support to the popular protest against the fascist system in Myanmar (Burma). The military dictatorship must keep its hands of the protest movement. The AI strongly supports a movement towards anarchy, i.e. real democracy, in Myanmar. A note from AIE 26.09.2007.

  "Leave Burma now!": The Anarchist International tells multinationals

  The Anarchist International calls several multinational companies known of having business links to Burma to pull out of the country and stop propping up the brutal regime, and is calling those concerned to extend economic sanctions to cover all economic sectors.  While numerous foreign companies have ceased doing business with Burma, under pressure from the international anarchist movement,  trade unions, human rights and democracy groups, many multinational companies still have relations with the military dictatorship.

  No company can claim to have clean hands if it is doing business in or with Burma, since the Generals take their cut out of every deal. We call on companies to disinvest, and those who have refused to do so will now be exposed to the full weight of public condemnation for effectively supporting a ruthless, corrupt and bloody dictatorship. 

  Burma's economy is built on absolute repression of its workforce, state-terrorism, with the use of forced labor still rife in the country despite international pressure on the regime to respect fundamental rights. The case for full and effective sanctions is now absolutely compelling, and any company which does not withdraw voluntarily must be made to do so. The junta's murderous reaction to the demonstrations in recent days shows how far they will go to maintain total power, and continue lining their own pockets at the expense of the massive majority who are deprived of access to proper healthcare, education, decent food and other essentials.  Only a tiny few benefit from Burma's links to foreign business, and they are the very authors of the murder, torture and violence which is still going on. 

  On the Anarchist International's list are several key multinationals with well-documented business links to Burma, including Caterpillar (USA), China National Petroleum Corp. (CNPC), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Daewoo International Corporation (Korea), Siemens (Germany), Gas Authority of India (GAIL), GlaxoSmithKline (UK ), Hyundai (Korea), ONGC Videsh Ltd (India), Swift (Belgium), and Total (France). The Anarchist International calls on international boycott and other actions against these firms. Companies which think they can continue to pretend that their business with Burma somehow helps ordinary people there are seriously mistaken. They will come under unprecedented pressure to pull out.

  Regards ... Chargé d'affaires A. Quist of AIE 07.10.2007

  On Aung San Suu Kyi of Burma, May 15, 2009

  The AIE, AI and ICOT are deeply concerned about Aung San Suu Kyi's current situation and the new charges being levied against her for supposedly violating the terms of her house arrest. Aung San Suu Kyi has been under illegitimate house arrest for more than thirteen of the nineteen years since her party was overwhelmingly elected by the people of Burma to lead their country. Her current period of detention is due to expire on May 27. The Burmese authorities must not use the current situation as a pretext to extend her detainment. The AIE, AI and ICOT call for the immediate and unconditional release of Aung San Suu Kyi and the more than 2,100 other political prisoners currently held by the state-terrorist Burmese regime. We stand in solidarity with all those who struggle for the cause of democracy and freedom in Burma, and we strongly urge progress towards a democratic Burma that respects the rights of all of its citizens.

  Regards ... Chargé d'affaires A. Quist of AIE 15.05.2009

  08.06.2009. Letter from USA's UN Mission, USUN, to AI

  Like you, the United States is concerned by the Human Rights violations in Burma and are engaging this issue through multiple channels. We will keep you posted as the situation develops. Thank you for your active engagement.

  Celebrities and others tweet for Suu Kyi's release in Burma

  The campaign, launched May 27, asks Suu Kyi's supporters to tweet, write text messages or send video and photos to its Web site, http://64forsuu.org . The Anarchist International Embassy posted the following message to the campaign: "On Aung San Suu Kyi of Burma. The AIE, AI and ICOT are deeply concerned about Aung San Suu Kyi's current situation and the new charges being levied against her. We stand in solidarity with all those who struggle for the cause of democracy and freedom in Burma. More information about the anarchist point of view at http://www.anarchy.no/ija431.html , search for Burma." See http://www.64forsuu.org/word.php?wid=10228  . 18.06.2009.

  Myanmar pro-democracy leader Aung San Suu Kyi shared rice and chocolate cake with her prison guards to celebrate her 64th birthday Friday, as global condemnation of her trial galvanized rallies in capitals around the world. 19.06.2009.

  Letter from "64forSuu" 03.07.2009: Ban Ki-moon In Burma - Help Us Keep The Pressure Up

  Dear Friend,

  Today UN Secretary General Ban Ki-Moon arrived in Burma, as the regime once more delayed Aung San Suu Kyi's trial. When he arrived Ban Ki-Moon said it was his top priority to secure the release of all of Burma's political prisoners - this is a breakthrough for us as that's what we've been campaigning for him to do for many months. We need to ensure that Ban turns words into action. The regime is hoping that by stringing out Aung San Suu Kyi's trial the world will forget her; we can't let that happen. We need tens of thousands of people across the world to show that they haven't forgotten her by demanding that the regime release Suu Kyi and all of Burma's political prisoners at http://www.64forSuu.org

  The global movement calling for the release of Suu Kyi has never been stronger. With over 16,000 messages, and the backing of political leaders, major celebrities  such as Julia Roberts, Yoko Ono, Paul McCartney and Bono, 64forSuu.org has demonstrated the scale of global outrage. Over a hundred thousand people support her on Facebook http://www.facebook.com/aungsansuukyi , and thousands are supporting her on Twitter (by using the hashtag #ASSK64 Twitter). TAKE ACTION: LET'S KEEP THE PRESSURE UP! Aung San Suu Kyi is Burma's most high profile political prisoners but  across Burma there are 2,154 other political prisoners enduring appalling conditions inside Burma's squalid prisons. They face brutal torture, are banned from receiving family visits and denied proper medical care. Please go to http://www.64forSuu.org now and leave a message calling for their release. With your help we can show that no matter what the regime try the world will never forget Burma's brave political prisoners.

  Thank you,

  Johnny Chatterton
  Project Manager
  64forSuu.org
  http://www.64forSuu.org

  PS: If you're not already, please become a supporter of Aung San Suu Kyi on Facebook: http://www.facebook.com/aungsansuukyi

  Burma sentences Suu Kyi to more house arrest

  A Myanmar [Burma] court convicted Nobel Peace laureate Aung San Suu Kyi on Tuesday 11.08.2009 of violating her house arrest by allowing an uninvited American to stay at her home. The head of the military-ruled country ordered the democracy leader to serve an 18-month sentence under house arrest. The 64-year-old opposition leader has already spent 14 of the last 20 years in detention, mostly under house arrest, and the extension will remove her from the political scene when the junta stages elections next year. The sentence, which drew international condemnation from anarchists and others, was handed down along with a stretch of seven years with hard labor for the American intruder, 53-year-old John Yettaw. One of Suu Kyi's lawyers, Nyan Win, said the democracy leader told her defense team to proceed with an appeal.

  US senator meets Suu Kyi, wins American's release

  Stung by international outrage over the trial of Aung San Suu Kyi, Burma's ruling generals agreed Saturday to hand an American prisoner involved in her case to a visiting US senator. Sen. Jim Webb was also granted an unprecedented meeting with the junta chief, and was allowed to hold talks with Suu Kyi, the first foreign official permitted to see the Nobel laureate since she was sentenced to 18 more months of house arrest on Tuesday. American John Yettaw, who was sentenced to seven years of hard labor for swimming uninvited to Suu Kyi's lakeside house in Yangon, will be deported on Sunday, Webb said in a statement from his Washington office. 15.08.2009. Mr Yettaw flew with Senator Webb to Bangkok, where he was taken to hospital in a US embassy van. 16.08.2009.

  Aung San Suu Kyi released from house arrest - Anarchist comment

  After a general election in Burma that was neither free nor fair, and keeping the generals' hold on power, political activist and Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi has been released from house arrest. The Anarchist International, AI/IFA, the Anarchist Confederation of Asia and the Middle East, ACAME and the Anarchist International Embassy in Oslo, AIE, a) condemn the general election as a complete farce, and b) continue to condemn the military dictatorship, with about 75,2 % authoritarian degree, and only about 24,8% libertarian degree, an ultra-fascist regime with more than 75 % degree of both statism and capitalism, i.e. economical plutarchy, see system theory and economic-political map. The AI/IFA, ACAME and AIE demand a) lasting freedom for Aung San Suu Kyi, and b) release of all political prisoners in Burma (Myanmar). The struggle against this extremist and state-terrorist regime continues with new hope.13.11.2010.

  PS. 15.11.2010. In an interview Monday with the BBC, Suu Kyi said she sought "a nonviolent revolution" and offered some reassuring words for the military. "I don't want to see the military falling. I want to see the military rising to dignified heights of professionalism and true patriotism," she said. The British-educated Suu Kyi also said she did not fear being detained again. "I'm not scared," she said. "I know that there is always a possibility, of course. They've done it back in the past, they might do it again."

  Aung San Suu Kyi won a seat in parliament

  Burma's (Myanmar's) pro-democracy leader Aung San Suu Kyi won a seat in parliament on Sunday 01.04.2012, her party said, after an historic by-election that is testing the country's nascent reform credentials and could persuade the West to end sanctions.

  Aung San Suu Kyi criticized by UN

  27.08.2018. A UN report has said top military figures in Myanmar must be investigated for genocide in Rakhine state and crimes against humanity in other areas. The report, based on hundreds of interviews, is the strongest condemnation from the UN so far of violence against Rohingya Muslims. It says the army's tactics are "grossly disproportionate to actual security threats". Myanmar rejected the report. At least 700,000 Rohingya fled violence in the country in the past 12 months. The report names six senior military figures it believes should go on trial and sharply criticises Myanmar's de facto leader, Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi, for failing to intervene to stop attacks. Aung Sang Suu Kyi, the report finds, "has not used her de facto position as Head of Government, nor her moral authority, to stem or prevent the unfolding events in Rakhine".

  12.11.2018. Amnesty International is stripping Myanmar's de facto leader Aung San Suu Kyi of its highest honour, the Ambassador of Conscience Award. The politician and Nobel peace prize winner received the honour in 2009, when she was living under house arrest. The rights group said it was profoundly dismayed at her failure to speak out for the Rohingya minority, some 700,000 of whom have fled a military crackdown. This is the latest honour in a string of awards Ms Suu Kyi, 73, has lost.

  31.01.-01.02.2021. Myanmar military takes control of country after detaining Aung San Suu Kyi, see: https://www.bbc.com/news/world-asia-55882489. Source: BBC. The Anarchist International, AI/IFA, and ACAME condemn the military coup.

  22.02.2021. Myanmar's junta warns against 'riot and anarchy' as thousands continue protests, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210222-thousands-of-protesters-rally-in-myanmar-junta-warns-more-could-die. Source: France 24. The IAT-APT hands out a Brown Card to Myanmar's junta for falsely mixing up "anarchy" with ochlarchy (mob rule broadly defined) including chaos, and thus breaking the The Oslo Convention. Anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s), i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery". In short an-arch-y = [(an = without - arch = ruler(s)) - y = system (included optimal order and law) and management, as, say, in monarch-y]. Anarchy and anarchism are efficient and fair system and management without top heavy societal pyramid economical and/or political/administrative - in income and/or rank, i.e. significant horizontal organization - real, always including green, democracy, liberal social democracy. And thus, anarchy is not ochlarchy (mob rule broadly defined) including chaos.

  05.03.2021. Increasing evidence that Myanmar's military forces are shooting to kill as country mourns young victims, see: https://edition.cnn.com/2021/03/05/asia/myanmar-military-shoot-to-kill-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  15.03.2021. Myanmar protests: Demonstrators killed in bloody Yangon crackdown, see: https://www.bbc.com/news/world-asia-56395085. Source: BBC. The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists) declares: Slogans for the revolution - Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences! Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth! Myanmar coup: What is happening and why? See: https://www.bbc.com/news/world-asia-55902070. Source: BBC. 16.03.2021. The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists) calls for international solidarity by NATO, Quad, The Commonwealth of Nations, Russia and other allies to support the revolution in Burma. Myanmar's military is killing peaceful protesters. Here's what you need to know, according to CNN: https://edition.cnn.com/2021/03/16/asia/myanmar-protesting-coup-explainer-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  Report from AISC about USA & Russia, China and Burma.

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Thursday, March 18, 2021 10:51 PM
  To: USAs Ambassade terrortips; Russlands ambassade; Japans Ambassade; United Kingdom ; Forsvaret og E-tjenesten; 'postmottak@mil.no'
  Cc: CNN Q&A; CNN BACKSTORY ; CNN - YWT@CNN.COM; tips aftenposten; NTB-Utenriks ; NTB-Vaktsjef ; 'worldhaveyoursay@bbc.co.uk'; 'haveyoursay@bbc.co.uk'
  Subject: Oppdatering. About the Anarchist Revolution in Burma/Myanmar - Update 18.03.2021... The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists) calls for international solidarity... LES DETTE: Sammendrag, update 58. Burma m.m..

  Kommentar og råd igjen.

  Biden til Putin: «Killer», og «has no soul». «Soul» i kristen forstand er det ingen som har, heller ikke Biden. Og «killer»…. USA er ikke hellige de heller, nylig CIA killed en iransk militær topp. Dette er helt ufruktbar retorikk og Biden bør roe seg i fremtiden. Vi trenger Russland som alliert i 3. WW og sikker 4. WW, om man ikke kommer i gang signifikant med 3. WW og vinner den ganske snart. Man har ikke mange år på seg i denne klima-saken + demokrati, som heller ikke er å forakte. NB!  Russland er et demokrati! Ikke idéelt, men det er ikke USA heller.

  (Det er bedre i Norge, i snitt ca. 54% demokratigrad, men jeg smaker mye autoritær brun møkk, så jeg personlig har det under gjennomsnittet. Jeg jobber med saken, for å forbedre min situasjon…)

  Få en slutt på småkrangelen mellom Russland og NATO/USA. Hacking og utskjelling, = marginalt tull og tøys. Både Putin og Biden bør skjerpe seg. Vi har viktigere ting og ordne opp, nemlig klimakrisen og dermed Kina, som verstingen. Og det går ikke uten 3. WW. Sanne mine ord.

  V-h. A. Stalin, for AISC.

  PS. Start nå med å motarbeide juntaen i Burma, ikke bare retorisk fordømming, tomme ord, fra det såkalte UN-sikkerhetsrådet og andre. Anarkistene i Burma står i mot så godt de kan, mest fredelig, men også litt legitimt selvforsvar med det lille de har av våpen. Noen dauer og det er tortur av de som lar seg fange, og så dauer de også stort sett. Juntaen er ekstrem mørkebrun dritt. Se i hvert fall og stoppe salget av våpen til juntaen. RASKT!

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Thursday, March 18, 2021 12:09 AM
  To: USAs Ambassade terrortips; Russlands ambassade; Japans Ambassade; United Kingdom ; Forsvaret og E-tjenesten; postmottak@mil.no
  Cc: CNN - YWT@CNN.COM; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A; tips aftenposten; NTB-Utenriks ; NTB-Vaktsjef ; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; haveyoursay@bbc.co.uk
  Subject: About the Anarchist Revolution in Burma/Myanmar - Update 17.03.2021... The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists) calls for international solidarity... LES DETTE: Sammendrag, update 57. Burma.

  Hei Sann! Til antatte allierte. Prøv i hvert fall å være litt mindre feige… V-h. A. Stalin, for AISC.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  Website with strategy & policy of AISC, se footnote *****) at http://www.anarchy.no/ai.html. See also (click on:) http://www.anarchy.no/asia.html, http://www.anarchy.no/ija150.html & http://www.anarchy.no/ggs1.html.

  22.03.2021. US and allies sanction Myanmar's military for violent repression of protesters, see: https://edition.cnn.com/2021/03/22/politics/us-allies-burma-sanctions/index.html. Source: CNN.

  24.03.3021. Myanmar protesters join 'silent strike' after soldiers kill 7-year-old girl in her father's arms, see: https://edition.cnn.com/2021/03/24/asia/myanmar-protests-7-year-old-killed-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  26.03.2021. US and UK ratchet up sanctions on Myanmar's military, see: https://www.bbc.com/news/business-56248559. Source: BBC.

  27.03.2021. Myanmar: 'Dozens die' in protests as coup leaders mark Armed Forces Day [i.e. State-Terrorists Day] see, https://www.bbc.com/news/world-asia-56546920. Source: BBC.

  28.03.2021. Global condemnation of Myanmar military's 'reign of terror' after deadliest day since coup, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210328-global-condemnation-of-myanmar-military-s-reign-of-terror-after-deadliest-day-since-coup. Source: France 24.

  29.03.2021. Kremlin, despite military visit, says it is worried by rising civilian toll in Myanmar, see: https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-kremlin/kremlin-despite-military-visit-says-it-is-worried-by-rising-civilian-toll-in-myanmar-idUSKBN2BL1E0. Source: Reuters.

  03.04.2021. Myanmar's rebel groups voice support for protesters as junta continues crackdowns, see: https://www.france24.com/en/live-news/20210403-myanmar-s-rebel-groups-voice-support-for-protesters-as-junta-continues-crackdowns. Source: France 24.

  10.04.2021. Myanmar's military has underestimated the strength, will and bravery of its own people [i.e. the real anarchists, that want federal democracy, not the provocateurs of the junta...], see: https://edition.cnn.com/2021/04/09/asia/myanmar-yangon-military-protesters-bravery-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  14.04.2021. Myanmar ethnic groups unite in fight against army, sights set on federal rights, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210414-myanmar-ethnic-groups-unite-in-fight-against-army-sights-set-on-federal-rights. Source: France 24.

  16.04.2021. Opponents of Myanmar's junta set up national unity government, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210416-opponents-of-myanmar-s-junta-set-up-national-unity-government. Source: France 24.

  28.04.2021. 'I thought I would die.' Myanmar protesters describe torture they suffered in detention, [the State Terrorism of the junta continues, and may result in a Failed State], see: https://edition.cnn.com/2021/04/27/asia/myanmar-coup-detainees-torture-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  30.04.2021. Double crises of coup and Covid could push half of Myanmar's population into poverty, UN warns, see: https://edition.cnn.com/2021/04/30/asia/myanmar-coup-covid-poverty-undp-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  04.05.2021. Kachin rebels shoot down military helicopter as parcel bomb kills 5 in central Myanmar, see: https://edition.cnn.com/2021/05/04/asia/myanmar-military-helicopter-parcel-bomb-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  05.05.2021. At military camps in the Myanmar jungle, doctors and students learn how to fire guns, see: https://edition.cnn.com/2021/05/04/asia/myanmar-rebels-training-hnk-dst-intl/index.html. Source: CNN.

  Myanmar's journalists face 'humanitarian crisis' as crackdown intensifies, see: https://edition.cnn.com/videos/media/2021/05/03/myanmar-media-press-freedom-under-attack-hancocks-pkg-intl-hnk-vpx.cnn/video/playlists/around-the-world/. Source: CNN.

  07.05.2021. 'They have guns but we have people': Inside Myanmar's Spring Revolution, see: https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57016528. Source: BBC.

  27.05.2021. The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists), declares: "All anarchists included atheist-anarchists, anarcho-punks and pro federalist real democracy (= a form of anarchism/anarchy) folks in Burma, have a hard time now! Junta! Hands off all anarchists. Give in to the Burmese Spring Revolution!!!" About some of the Burmese anarchists, see: https://www.aljazeera.com/features/2015/12/30/changing-myanmars-hidden-atheists.

  05.06.2021. Could phone footage put Myanmar's leaders in jail? – See: https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57332985. Source: BBC.

  09.06.2021. The mysterious deaths of the NLD party officials, see: https://www.bbc.com/news/world-asia-57380237. Source: BBC.

  18.06.2021. UN General Assembly calls for halt of weapons to Myanmar, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210618-un-general-assembly-calls-for-halt-of-weapons-to-myanmar. Source: France24. 

  22.06.2021. Army clashes with anti-junta militia in Mandalay, Myanmar's second-biggest city, see: https://edition.cnn.com/2021/06/22/asia/myanmar-mandalay-fighting-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  07.07.2021. The police defecting as a new civil war looms in Myanmar, see: https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57739572. Source: BBC.

  19.10.2021. Myanmar to release 5,600 prisoners held for anti-junta protests, see: https://edition.cnn.com/2021/10/18/asia/myanmar-junta-prisoner-release-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  06.12.2021. Myanmar's Aung San Suu Kyi sentenced to four years in prison, see: https://edition.cnn.com/2021/12/06/asia/suu-kyi-verdict-sentence-myanmar-intl-hnk/index.html. Source: CNN. NB! Later CNN reports that the sentence is reduced to two years by the Junta-chief.

  07.12.2021. Myanmar democracy movement undeterred despite sentencing of ousted leader Suu Kyi, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20211207-myanmar-democracy-movement-undeterred-despite-sentencing-of-ousted-leader-suu-kyi. Source: France 24.

  20.12.2021. Tortured to death: Myanmar mass killings revealed, see: https://www.bbc.com/news/world-asia-59699556. Source: BBC.

  27.04.2022. Myanmar's Aung San Suu Kyi handed five year jail term for corruption, see: https://edition.cnn.com/2022/04/27/asia/myanmar-aung-san-suu-kyi-corruption-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  22.07.2022. ‘I can’t forget her'- Myanmar’s soldiers admit atrocities, see: https://www.bbc.com/news/world-asia-62208882. Source: BBC.

  25.07.2022. Myanmar junta executes leading democracy activists, see: https://edition.cnn.com/2022/07/24/asia/myanmar-executions-pro-democracy-figures-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  16.08.2022. Former Myanmar leader Aung San Suu Kyi sentenced to 6 more years in prison, see: https://edition.cnn.com/2022/08/15/asia/myanmar-aung-san-suu-kyi-prison-junta-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  02.09.2022. Myanmar's Suu Kyi sentenced to three years for electoral fraud: source, see: https://www.france24.com/en/live-news/20220902-myanmar-s-suu-kyi-sentenced-to-three-years-for-electoral-fraud-source. Source: France 24.

  29.09.2022. Myanmar's Suu Kyi and Australian economist sentenced to 3 years, see: https://www.france24.com/en/live-news/20220929-myanmar-s-suu-kyi-and-australian-economist-sentenced-to-3-years. Source: France 24.

  22.12.2022. The United Nations Security Council (UNSC) has called on Myanmar’s ruling military junta to release all political prisoners, see: https://edition.cnn.com/2022/12/22/asia/un-security-council-myanmar-resolution-intl/index.html. Source: CNN.

  30.12.2022. Myanmar court extends Aung San Suu Kyi’s prison sentence to 33 years, see: https://edition.cnn.com/2022/12/30/asia/myanmar-aung-san-suu-kyi-court-verdict-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  01.02.2023. ‘Mom, please just kill me’: A world looks away from Myanmar’s descent into horror, see: https://edition.cnn.com/2023/01/31/asia/myanmar-coup-anniversary-rebel-groups-intl-hnk-dst/index.html. Source: CNN.

  01.02.2023. AI/IFA and ACAME call on NATO and allies to send arms to the People’s Defence Force (PDF), to support the real democratic, i.e. anarchist - revolution in Burma/Myanmar - against the junta. Web of AI/IFA: http://www.anarchy.no/ai.html. Web of ACAME: http://www.anarchy.no/asia.html.

  04.02.2023. ASEAN ministers urge Myanmar junta to implement agreed peace plan, see: https://www.france24.com/en/live-news/20230204-asean-ministers-urge-myanmar-junta-to-implement-agreed-peace-plan. Source: France 24.

  15.03.2023. Myanmar monastery attack kills 22 as conflicting accounts emerge of alleged massacre, see: https://edition.cnn.com/2023/03/15/asia/myanmar-military-monastery-attack-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  11.04.2023. Around 100 people killed after Myanmar junta attack on village, shadow government says, see: https://edition.cnn.com/2023/04/11/asia/myanmar-junta-village-attack-intl/index.html. Source: CNN. AI/IFA and ACAME again call on NATO and allies to send arms to the People’s Defence Force (PDF), to support the real democratic, i.e. anarchist - revolution in Burma/Myanmar - against the junta. Web of AI/IFA: http://www.anarchy.no/ai.html. Web of ACAME: http://www.anarchy.no/asia.html.

  01.08.2023. Myanmar junta pardons former leader Suu Kyi for five offences, see: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-junta-pardons-ex-leader-suu-kyi-five-offences-state-media-2023-08-01/. Source: Reuters.

  19.11.2023. ‘A real blow for the junta’: Myanmar’s ethnic groups launch unprecedented armed resistance, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20231119-a-real-blow-for-the-junta-myanmar-s-ethnic-groups-launch-unprecedented-armed-resistance. Source: France 24.

  27.11.2023. Opponents vow ‘beginning of the end’ for Myanmar’s junta as resistance launches nationwide offensive, see: https://edition.cnn.com/2023/11/28/asia/myanmar-nationwide-offensive-junta-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

  27.03.2024. Burnings and beheadings: Myanmar junta escalates terror tactics against its people, see: https://edition.cnn.com/2024/03/27/asia/myanmar-military-junta-civilian-attacks-intl-hnk-dst/index.html. Source: CNN.

  20.05.2024. Armies of young insurgents are changing the course of a forgotten war. The rapid advances by the resistance in recent months indicate that this time they may have the advantage, see: https://www.bbc.com/news/articles/c0600jgey2po. Source: BBC.

  23.05.2024. CNN: ‘The entire town is burning.’ Fires rage as Rohingya caught up on the front lines of Myanmar’s civil war. CNN cannot independently verify these claims. See: https://edition.cnn.com/2024/05/23/asia/myanmar-rohingya-arson-buthidaung-intl-hnk/index.html. Source: CNN.


  From  http://www.anarchy.no/ija431.html . This file will be updated. Click on and follow the news and comments….

  APT: http://www.anarchy.no/apt.html
  IAT: http://www.anarchy.no/iat.html
  EP-MAP: http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html
  OSLO CONVENTION: http://www.anarchy.no/oslo.html


  And welcome to the

  International Journal of Organization Research - IJOR/folkebladet/IJ@

  THE JOURNAL OF THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY – PGU –  ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009.
  Cand. anarch. Ph D Harald Fagerhus is responsible editor of folkebladet. Responsible for the scientific content is the INDECO-network.The fb/IJOR-Group of Divisions/Companies/Organizations, a.k.a. fb-IJOR-Konsernet (in Norwegian), see (click on:) Links below. See also ANORG - GLOBAL = AI/IFA & owner of the fb-IJOR-Group.

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will
  automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here!

  Links / Search

  REAL DEMOCRACY IS ANARCHY & ANARCHISM! ANARCHY & ANARCHISM ARE REAL DEMOCRACY = LIBERAL SOCIAL-DEMOCRACY!
  REAL DEMOCRACY IS ALWAYS INCLUDING GREEN!
  ANARCHY.NO IS ALL ABOUT DEMOCRACY - INCLUDING THE DEMOCRACY PROJECT!

  Democracy, the libertarian, anarchy & anarchism and degrees of this, is a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchy & anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureaucracy (authorities) broadly defined in private and public sector. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

  Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy, NB! i.e. always including Green, and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics.Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree - within anarchy & anarchism = real democracy, i.e. 100% - the authoritarian degree, see - click on the Economic-Political Map above. The Democracy Project is a research project about all topics of democracy and adjacent themes, also praxeology - human action research - including the Green Global Spring GGS. For more information about The Democracy Project, click on IIFOR & the Democ. Project above.


  DnA - Arbeiderpartiet og Dagsavisen har blitt kuppet av en ultra-autoritær erke-kommunistisk marxistisk SV-aktig
  fraksjon med DA-redaktør Eirik Hoff Lysholm i spissen.
  Nå skal denne Kinesisk & Xi Jin-Pingske ML - Marxist-Lysholmismen, desimeres og fravristes MAKTA!
  Til fordel for den Sosial-demokratiske DnA-SP-V-ALLIANSEN.
  Redaktør Eirik Hoff Lysholm bedriver direkte Kinesisk Xi Jin-Ping SENSUR av den frihetlige Sosialdemokratiske DnA-SP-V-ALLIANSEN i Dagsavisen.
  NB! Dette vil svi seg for Hoff Lysholm!!!

  Nærmere informasjon! Klikk på: http://www.anarchy.no/folkebladet2.html


  For Real, i.e. including green Democracy = Anarchy & Anarchism - and more of it!
  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality!

  OM FORSVARET AV REAL-DEMOKRATIET = ANARKIET NORGE - OG HVORDAN VI SKAL KNUSE TALIBAN

  17.10.2020. Forsvaret av Anarkiet må nå legges om. Bøndene inkludert småbrukerne, samt fiskerne - er godt rodebasert organisert omtrent som Taliban i Afghanistan. Taliban er tilsynelatende uovervinnelige i kapasitet av en ekstremt godt organisert og ledet geriljabevegelse. De har ikke engang flyvåpen, men en del raketter, omtrent som Hamas. Veibomber og improviserte strids-bomber (ISB) generelt er sentralt. NB! En stor vogntog-trailer med en dobbelt "Breivik-bombe" tar hele regjeringskvartalet uten problemer. Har vi et Heimevern på 600 000 menn + bonde-fiskar-organisasjonen er vi uslåelige uten flyvåpen også. Heimevernet har selvfølgelig et effektivt Sjøheimevern, med anti-ubåt-forsvar. Pluss egne ubåter. Også drone-ubåter. Uslåelig, som Taliban, bare relativt mye sterkere og en geografi som hjelper oss. Har vi et solid flyvåpen i tillegg er vi over-uovervinnelige, men det kan skytes ned. Men vi trenger det egentlig ikke, jevnfør Taliban. + H-bomber naturligvis!

  Taliban overtar nå hele Afghanistan med all makt og penger til islam-hierarkene som er ateister. De er både sociopater og psykopater genetisk ca. 100% og får full kontroll med ultra-fascismen sin. Sharia er effektiv lovgivning til kontroll av Folket fra ultra-fascistisk hold. Det vet ateist-islam-hierarkene. NB! Men deres Akilles-hæl er at de mangler H-bomber...

  De får det nå snart som de vil, om man ikke bruker H-bomber på dem i tilstrekkelig grad. Det er politisk vanskelig og utrydder også deler av Folket, men kan gjøres om man er litt tøff og sikter seg inn på kommandosenteret og hovedorganisasjonen som er i et begrenset område. AISC anbefaler at vi bruker H-bomber om de ikke gir seg helt og avvæpner fullstendig på en uke etter de facto ultimatum (Realpolitik!). Sosial-demokratene (Bakuninistene + +) er lei av sulikk-angrep etter modell av annen verdenskrig med USA i spissen, Russerne fikset heller ingen ting. Generaler kjemper alltid siste forrige krig, og taper. Gerilja + H-bomber er alt som trengs egentlig for forsvar. + ørlite av annet konvensjonelt. Billig og effektivt!!!

  I tillegge til Bonde-fiske-HV-gerilja-bevegelsen trenger Norge et H-bombeforsvar som er til å stole på - ved Allierte?, ellers får vi skaffe oss tilstrekkelig full pakke for avskrekking selv, på norske ubåter. + Noe landbasert H-b langt nede i granittfjell - må også brukes, med kraftigere raketter og mega-store H-bomber, til hovedavskrekking. Behøver bare ha ca. 1000 stykker masseproduserte. Det fikser norsk forsvarsindustri på fire - fem år. Og anti-rakett skyts mot fi, og supplerende raketter (intelligente droner) som styrker våre H-bombe-raketter så de 100% sikkert treffer mål over hele kloden uten å bli skutt ned. Må være satelitt-uavhengig. Alle satelitter kan skytes ned uten problemer. Dette koster ikke mye, men holder i massevis. Litt marine og kystvakt trengs også, men ellers bare masse ubåter med små H-bomber og drone-torpedoer. Regulær hær, bortsett fra spesialstyrker, anti-terror-militærpoliti, og et PST + et NB! Anstendig!!! politi/lensmenn over hele landet, underlagt Forsvaret som en autonom enhet + en effektiv E-tjeneste som kan ta ut (likvidere), ikke den søppla vi har nå, er neppe nødvendig. Og et sammenslått J&BD + FD & UD til Anti-militarisme-Departementet (AMD) og med diplomati med lobbyer over alt, som i denne sammenheng er effektivt. Den driten vi har nå kan vi ikke ha. Dyrt og ca. null verdt. Visergutter for nasjonal-fascisten Trump. Drit og DRA! V-h. AISC. Fra ANARKIDEBATT: http://www.anarchy.no/andebatt.html.

  Ad Donald Trump og valget i USA tirsdag 03.11.2020.

  Republikansk senator med kraftsalve mot Trump: – Han slikker diktatorer oppetter ryggen. Den republikanske Senatoren Ben Sasse kom onsdag 14.10.2020 med kraftig kritikk mot Donald Trump under et møte med velgere. Han frykter presidentens oppførsel kan føre til et «republikansk blodbad» i senatet. Det var under en telefonkonferanse med velgere at den republikanske Senatoren fra Nebraska fikk spørsmål fra en kvinnelig velger om hvorfor han kritiserer presidenten så mye. Under det nesten ti minutter lange svaret, som Washington Examiner har fått tilgang til, begynner senatoren med å ramse opp ting der han og Trump er enige, men den  listen var veldig kort. Det gikk ikke lenge før han anklager presidenten fra hans eget parti for a) feilhåndtering av koronakrisen, for b) å innsmigre seg hos 1. diktatorer og 2. hvite nasjonalister, c) dolke allierte i ryggen, d) bruke penger som en «full sjømann» og e) dårlig behandling av kvinner.

  – Først ignorerte han covid-19, så gikk han inn i full nedstengningsmodus. Han var den som sa at 10 til 14 dager med nedstenging ville fikse dette, og det stemte aldri. Jeg mener at måten han leder oss gjennom denne krisen på, er hverken fornuftig, ansvarlig eller riktig, sa Sasse. Senatoren, som stiller til gjenvalg i Nebraska den 3. november 2020, var ikke nådig mot den sittende presidenten og fortsatte tiraden med å hevde at Trump «slikker diktatorer oppetter ryggen». – Han ignorerer at uigurer er i konsentrasjonsleirer i Xinjiang og har ikke har løftet en finger for å hjelpe menneskene i Hongkong. USA dolker jevnlig allierte i ryggen under hans lederskap, sa han. Sasse har vært kritisk til Trump før. I 2016 sammenlignet han Trump med tidligere Ku Klux Klan-topp og rasist David Duke, og nektet å stemme for ham. De siste årene har han tonet ned kritikken noe, men onsdag lot han alt strømme ut med sterkere styrke enn noensinne. Dette er den første tydelige kritikken mot presidenten fra en republikansk politiker som stiller til gjenvalg i førstkommende valg. – Familien hans har brukt presidentembetet som en forretningsmulighet, og han flørter med hvite nasjonalister, fortsatte Sasse.

  Senatoren frykter også at Trump skal skremme velgerne vekk fra det republikanske partiet, og føre til store omveltninger i USAs senat. – Jeg ser nå at det er muligheter for et republikansk blodbad i senatet, og det er derfor jeg aldri har vært på Trump-toget. Det er derfor jeg ikke driver valgkamp for ham, sa han. I tillegg til presidentvalget, er det nemlig også Kongressvalg 3. november. Alle de 435 plassene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet er på valg. Republikanerne har i dag flertall i Senatet med 53 mot 47 senatorer, og valg-målingene antyder at Demokratene har gode sjanser til å øke med fire. – Debatten i ettertid kommer ikke til å handle om hvorfor jeg var "så slem" mot Donald Trump. Den kommer til å handle om hva i all verden vi tenkte på da vi trodde at det å selge en TV-besatt, narsissistisk person [= ultra-autoritær psykopat og sociopat, mye lik Adolf Hitler] til det amerikanske folket var en god ide? sa Sasse.

  Flere amerikanske medier har verifisert og publisert lydklippet der Sasse kommer med uttalelsene. Hans talsmann James Wegmann bekrefter overfor Washington Examiner at senatoren kom med uttalelsene tidligere denne uken: – Jeg vet ikke hvor mange flere ganger vi kan skrike ut dette: Selv om politikerne i hovedstaden er … besatt av presidentvalget, er flertall i senatet ti ganger viktigere. Det er det eneste valget [Senator] Ben [Sasse] bryr seg om, valget han arbeider med, og det eneste han snakker om. NB! De frihetlige sosial-demokratene [alle anarkistene, de libertære] i USA støtter a) Joe Biden som President, og b) ellers Demokratene i Kongressvalget, i valget i USA tirsdag 03.11.2020, dvs. 3. november, og planlegger å mobilisere en masse til valget. Kilder: Washington Examiner, NRK og AIIS. 17.10.2010. Fra Freedom Online http://www.anarchy.no/afbpress1.html, hvor det også er mye mer stoff om de frihetliges kamp mot nasjonal-fascisten Donald Trump og valget 3. november 2020. Les og bli vis!!!

  OPEN LETTER ON THE NOVEMBER 3, 2020 ELECTION

  Dear Fellow. As Election Day 2020 approaches, several crises are wreaking havoc across the country. The Corona-pandemic that has taken more than a million lives across the globe has triggered an economic crisis that will deepen, not resolve, in the months ahead. The consequences of  manmade global warming are manifesting more and more acutely. Political polarization continues to escalate, with protesters who are demanding racial justice facing violence both from police and white supremacists, egged on by Donald Trump. And the blows are falling hardest on Black people, others of color, women, and poor people, as they usually do.

  In this election, we as always promote the “lesser evil” argument. The rationale is that Trump is just too dangerous to do anything other than vote for his Democratic Party opponent. The same case was made when the authoritarian Nixon ran, and Reagan, and the Bushes senior and junior. The nationalist-fascist Donald Trump is even more openly and crassly pushing the supremacy of the wealthy white elite than his authoritarian predecessors. It is precisely because the stakes are higher today that workers and poor folks, and the population in general, must support the Democratic Party and its significant, but not perfect, ability to solve 21st-century problems. 

  Substituting Biden for Trump will probably contribute to a) restore many  jobs that have been lost, b)  empower communities to hold police accountable, c) wrest stolen wealth out of the hands of the uber-rich, and d) result in the forceful and immediate action needed to check the ravages of manmade global warming. Resolution by the Anglophone Anarchist Federation – Section USA. From Freedom Online http://www.anarchy.no/afbpress1.html. 20.10.2020.

  John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton: The scientific Law of Corruption.

  English social-individualist historian and ethics philosopher
  John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton of Aldenham, 8th Baronet

  John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton, in full John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton of Aldenham, 8th Baronet, (born January 10, 1834, Naples [Italy]—died June 19, 1902, Tegernsee, Bavaria, Germany), English Liberal historian and moralist, the first great modern philosopher of resistance to the state, whether its form be authoritarian, democratic, or (state-)socialist. A comment that he wrote in a letter, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” today has become a familiar aphorism. He succeeded to the baronetcy in 1837, and he was raised to the peerage in 1869.

  Life

  Acton was the only son of Sir Ferdinand Richard Edward Acton (1801–37) by his marriage to Marie Louise Pelline von Dalberg, heiress to a very respectable German title. In 1840 his widowed mother married Lord Leveson, the future Lord Granville and Liberal foreign secretary, an alliance that brought Acton early into the intimate circle of the great Whigs. Educated at Oscott College, Warwickshire, he went to Munich to study under the Catholic church historian Johann Joseph Ignaz von Döllinger, who grounded him in the new German methods of historical research.

  Having spent much time in the United States and Europe, he returned to England, settled at the family seat in Aldenham, Shropshire, and was elected to the House of Commons for Carlow, Shropshire, in 1859. In the same year he became editor, following John Henry Newman, of the Roman Catholic monthly the Rambler, but he laid down his editorship in 1864 because of papal criticism of his rigorously scientific approach to history as evinced in that journal. After 1870, when the First Vatican Council formulated the doctrine of papal infallibility, Acton was all but excommunicated for his opposition to that doctrine. In 1865 he married Marie von Arco-Valley, daughter of a Bavarian count, by whom he was to have one son and three daughters.

  His parliamentary career had ended in 1865—he was an almost silent member—but he was an influential adviser and friend to William Gladstone, the Liberal leader and prime minister. Acton was raised to the peerage on Gladstone’s recommendation in 1869, and in 1892 Gladstone repaid his services as adviser by having him made a lord-in-waiting to Queen Victoria.

  Acton wrote comparatively little, his only notable later publications being a masterly essay in the Quarterly Review (January 1878), “Democracy in Europe”; two lectures delivered at Bridgnorth in 1877 on The History of Freedom in Antiquity and The History of Freedom in Christianity (both published in 1907)—these last the only tangible portions put together by him of his long-projected “History of Liberty”; and an essay on modern German historians in the first number of the English Historical Review, which he helped to found (1886). In 1895 the prime minister Lord Rosebery had him appointed to the regius professorship of modern history at Cambridge. His inaugural Lecture on the Study of History (published in 1895) made a great impression in the university, and his influence on historical study was felt. He delivered two valuable courses of lectures on the French Revolution and on modern history, but it was in private that the influence of his teaching was most marked.

  In 1899 and 1900 he devoted much of his energy to coordinating the project of The Cambridge Modern History, a monument of objective, detailed, collaborative scholarship. His efforts to secure, direct, and coordinate contributors for the project exhausted him, and he died from the effects of a paralytic stroke that he had suffered in 1901.

  Legacy

  Acton was a stern critic of nationalism; his liberal social-individualist ideas, similar to Ragnar Frisch’, was to some extent rooted in religion, but had a more neo-liberalist approach, more to the rigth of the social-individualist sector of the Anarchist Quadrant of the Economic-Political Map (EPM) than Ragnar Frisch. For him, conscience was the fount of freedom, and its claims were superior to those of the state.  If democracy could not restrain itself, liberty would be lost. The test of a country’s freedom was the amount of security enjoyed by minorities. For Acton, in his judgment of politics as of history, morality was fundamental. He was the first great modern philosopher of resistance to the evil state. Civilized, cosmopolitan, rich, learned, and widely connected, he is remembered as much for his few historical writings as for his prescient concern with the problems of political moral. The Law of Corruption also implies moral corruption, as in China in recent years. Extreme moral corruption, such as with the Taleban top hierarchs, means many lose religious belief for power economic and political/administrative and many become atheists. Many aret thus not afraid of religious hell-ideas, and «heavenly judgement». This is valid for top rulers in general, i.e. unless special cases. NB! Also the will to power and potential power economic and/or political/administrative broadly defined corrrupts. Sources: Enc Britannica and INDECO-OSE.


  SISTE NYTT PÅ 1, 2, 3 & 4:

  1.

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Thursday, October 08, 2020 9:29 AM
  To: Jens Hermundstad Østmoe; Anna Quist; Mona Solberg; Folkebevegelsen;
  Cc: 'Ole-Jacob Edna'; 'Harald Fagerhus'; 'Christian Vennerød'; 'Camilla Lilleåsen'; Didrik Modal; 'JFSØ '; 'Jonas Bals'; 'Akselsen Dag '; Tore Hjermundrud; 'Bjørn Einarsen'; 'Atle Skift'; 'Noam Chomsky'; 'Robert Drury'; 'Robert Morley'; 'Tor Aage Bringsvær'; Åse Hjørnevik og Tore Ostnes; 'Andreas Hompland'; 'Pericles Feressiadis'; nsf_iaa@hotmail.com; 'Olav Bardalen'; 'KHØ'; 'Knut Andersen'; Per Ove Røkholt; Marit.Arnstad@stortinget.no
  Subject: Senterpartiet legger frem nytt prinsipp-program kl. 10 i dag! Les det og sjekk fotavtrykket fra DnA-SP-V-ALLIANSENS SOSIAL-DEMOKRATISKE POLITIKK OG PROGRAM-UTKAST!

  Senterpartiet legger frem nytt prinsipp-program kl. 10 i dag! Les det og sjekk fotavtrykket fra
  DnA-SP-V-ALLIANSENS SOSIAL-DEMOKRATISKE POLITIKK OG PROGRAM-UTKAST!

  Klikk på: http://www.anarchy.no/ først og fremst.

  PS. Kl. 13.00. Senterpartiet la i dag kl. 10.00 frem førsteutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram. Partiet flyr høyt på målingene, og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum lanseres til og med som en mulig statsministerkandidat for det sosial-demokratiske Sentrum. Etter hva vi forstår, foreslår det nye prinsipprogrammet å innføre lokal beskatning på vindkraft, i tillegg til redusert selskapsskatt for alle bedrifter i distriktene. Programutkastet forslår også en lovregulering av sosiale medier som gjør det ulovlig å tjene penger på falske nyheter, hatpropaganda og informasjon som bryter mot norsk lov. Senterpartiet ønsker primært å sitte i statsråd med DnA etter valget neste år. Den gamle regjeringskompisen SV ønsker Vedum og Co. at holdes på sidelinjen. Men man utelukker ikke å få med Venstre på laget, i samsvar med DnA-SP-V-ALLIANSEN. Og i punktene som partitopp Marit Arnstad presenterte i formiddag, er SP også på kollisjonskurs med det ultra-autoritære SV på flere områder:

      Senterpartiet ønsker et differensiert regelverket for strandsonen ut fra region og landsdel.
      Avviser grunnrenteskatt for havbruk.
      Føre en ny rovdyrpolitikk hvor det tas økt hensyn til beitebruk.
      Partiet ønsker også lokalt selvstyre hva gjelder motorisert ferdsel i utmark, og å redusere Fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak.
      Det nye handlingsprogrammet bekrefter også SP's forpliktelse til 2-prosent-målet i Forsvaret i tråd med Norges forpliktelser i Nato.

  Vedum og arbeidsfolk: Partileder Vedum var ikke tilstede under presentasjonen. Han er på reise i Hedmark. Da regjeringens forslag til statsbudsjett ble presentert i går, la Vedum seg på en svært kritisk linje. - Regjeringens avgifts-karusell fortsetter. Nå skal regjeringen nok en gang straffe vanlige arbeidsfolk og bedrifter, sa han. Retorikken han førte kunne minne om Arbeiderpartiet, som Vedum nettopp har «kapret» Jan Bøhler fra: - Høyre fortsetter å prioritere sine rike onkler framfor vanlige arbeidsfolk i hele Norge, sier han, noe han frykter vil føre til "økte forskjeller mellom folk", sa Vedum etter at statsbudsjettet var lagt fram. Statsrådet gjør hverdagen tøffere for vanlige folk og familier, mens de som har aller mest fra før kan le hele veien til banken, legger han til.

  Senterpartiets tilnærming til klima-politikken har vært: Her skal det stimuleres og subsidieres til mer havvind, tog, algeproduksjon, klimavennlig industri, elektrifisering av sjøtransport, klimatiltak i landbruket, biodieselproduksjon og flere ladestasjoner for elbil over hele landet, for å nevne noe. Transportnæringen skal få sitt CO₂-fond. Ingen skal beskylde Senterpartiet for å ha en spesielt billig klimapolitikk. Samtidig er partiet mot nesten ethvert tiltak som smerter. Den sterke mistroen til avgifter som virkemiddel er betegnende. Og spesielt er de mot tiltak som smerter for de interessene Senterpartiet sterkt ivaretar: Distriktene generelt og landbruket spesielt.

  Alt i alt finner vi det nye programutkastet til SP rimelig kompatibelt med program-forslagene fra DnA-SP-V-ALLIANSEN. Spesielt kan nevnes flere desentraliserings-tiltak, herunder flere lokale Lensmannskontorer, og selskaps-skattelette for bedrifter i distriktene. Men vi savner litt en enda klarerer spesifikk og overordnet klima-politikk. NB! På den annen side står det ingenting som er i motstening til DnA-SP-V-ALLIANSENs politikk på klima-området, dvs. støtte til GGS og Cogrips-model & -policy.

  Senterpartiets 20 forslag til en sterkere klimapolitikk:

  1)  Bygge ut 10 000 hurtigladere i hele landet innen 2030 og ha en nasjonal plan for ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen og biogass.

  2)  Alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Alle nye tyngre varebiler, 75 % av nye langdistansebusser og 50 % av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2030. 100 % av bybussene skal være utslippsfrie i 2030.

  3) Bygge ut og oppgradere jernbanen mellom landsdelene for å sikre at flere reisende og mer gods transporteres på bane. Elektrifisere eller innføre hydrogentog på linjer som i dag går med dieseltog. Bedre nattogtilbudet mellom de største byene i Norge og Nord-Europa.

  4) Ha null- og lavutslipp som hovedregel ved utlysning av nye anbud på ferjer og hurtigbåter, samtidig som antall avganger blir opprettholdt eller forbedret.

  5) Redusere klimautslippene fra næringstransport/tungtransport, blant annet ved å etablere et CO2-fond for næringstransporten.

  6) Stille krav om utslippsfrie løsninger i offentlige ferger og hurtigbåtanbud. Merkostnadene ved dette skal dekkes av staten fullt ut. Samarbeide med kommunene om et mål som sier at   norske havner skal være utslippsfrie innen 2030.

  7)  Sikre en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren. Det er viktig å gi avgiftslettelser og samtidig øke andelen avansert biodrivstoff som er påbudt omsatt. Det må satses særlig på biodrivstoff i luftfarten.

  8) Norge skal tar initiativ til reforhandling av Chicago-konvensjonen med sikte på økte avgifter på internasjonale flyreiser slik at all internasjonal flytrafikk tar sin andel av utslippsreduksjoner og omstilling.

  9) Program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. De første innenriks ruteflygningene bør være elektrifisert i 2030 og det bør etableres et statlig pilotprosjekt for elfly.

  10) Opprette et «Bionova», et klimafond på 10 mrd. kroner for landbruket, hvor utøvere kan søke støtte til omlegging av produksjon og drift slik at klimautslippene reduseres per produsert enhet. Fondet skal også bidra til å finansiere tiltak for økt binding av CO2 i skog.

  11) Utrede og vurdere en klimatoll på import av kjøtt og ha en tydeligere merking av importkjøtt.

  12) Styrke arbeidet for økt karbonlagring i jord og skog. Det bør stimuleres til aktiv skogsdrift, økt bruk av fangvekster og biokull. Virkemidler som styrker etablering av sirkulære verdikjeder ved bruk av biokull, bør prioriteres.

  13) Utarbeide en statlig plan for hvordan skogen skal brukes i klimasammenheng. Gjeninnføre tilskuddet for uttak av hogstavfall (GROT-tilskuddet) som stimulans til produksjon av biobrensel.

  14) Øke skogens CO2-opptak ved å gi tilskudd til planting av skog. Arbeidet med tettere planting, planteforedling, gjødsling, ugraskontroll, ungskogpleie og tynning må intensiveres. Gjennom tilskuddsordninger stimulere til økt uttak av blandingsskog for planting av barskog som bidrar   til økt CO2-opptak.

  15)  Prioritere tre i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, både ved nybygg og renovering. Det nye regjeringskvartalet må bygges i tre.

  16)  Innføre klimaberegninger i alle større byggeprosjekter i offentlig regi. Stille krav om at miljø og klima skal vektes med minst 30 % i offentlige anskaffelser der innkjøpene har klimapåvirkning. Sette mål for utslippskutt i Universitets- og høyskolesektoren og i   sykehussektoren.

  17) Inngå en forpliktende avtale med havbruksnæringa og fiskerinæringa om en halvering av klimagassutslipp fram til 2030.

  18) Sette mål om 10 TWh energieffektivisering i boliger, næringsbygg og offentlige bygg.

  19) Øke støtten til installasjon av solcelleanlegg som vil bidra til å øke tilfanget av fornybar energi   og skape et marked for den industrien i Norge som produserer solcellepaneler.

  20) Norge må styrke ordningen for klimafinansering knyttet til energiomstilling i framvoksende økonomier. Målet må være at Norge skal bli en sentral bidragsyter i arbeidet med å velge fornybare energikilder som grunnlag for videre utvikling i framvoksende økonomier.

  Senterpartiets 20 forslag til en ny distriktspolitikk:

  1) Redusert selskapsskatt for alle bedrifter i distriktene.

  2) Utvide den differensierte arbeidsgiveravgiften til å gjelde alle sektorer og bransjer.

  3) Avvise grunnrenteskatt for havbruk og innføre en arealavgift hvor inntektene går til vertskommunene. Beholde lokalsamfunnenes inntekter fra havbruksfondet på linje med i dag hvor 70 % går til kommunene.

  4) Beholde konsesjonskraft og konsesjonsavgift på vannkraft som lokal beskatning.

  5) Innføre lokal beskatning på vindkraft.

  6) Redusere momsen på reiseliv.

  7)  Sette av 12 mrd. kroner til bygdevekstavtaler, som skal være langsiktige avtaler mellom en gruppe kommuner og staten om næringsutvikling og infrastruktur.

  8) Utrede hvordan Innovasjon Norge kan splittes opp og de distriktsrettede virkemidlene skilt ut og samlet i et eget distriktsutviklingsfond.

  9) Sikre digital infrastruktur til alle norske innbyggere gjennom 100% dekning av bredbånd enten gjennom 5G eller fiber.

  10) Sette av 1 mrd. kroner i statlig bidrag for å ruste opp fylkesveiene.

  11) Etablere egne program i Husbanken for stedsutvikling og boligbygging i distriktene.

  12)  Forsterke inntektsutjevningen idet kommunale inntektssystemet og styrke særlig fylkenes økonomi.

  13) Styrke importvernet for landbruket og bidra til utvikling av landbruk i distriktene gjennom en tydelig kanaliseringspolitikk.

  14) Styrke eiendomsretten og gi grunneierne økt innflytelse på forvaltning av arealer. Avvise å verne skog- og marint områder etter prosentandel. Vern skal alltid bygge på lokal tilslutning og frivillighet fra grunneiere.

  15) Redusere fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak.

  16) Forenkle og desentralisere arbeidet med utmarksforvaltning.

  17) Ha lokal sjølstyre når det gjelder motorferdsel i utmark.

  18)  Føre en ny rovdyrpolitikk hvor det tas økt hensyn til beitebruk.

  19) Redusere fylkesmannens politiske rolle og overføre oppgaver til fylkeskommunene og kommunene.

  20)  Differensiere regelverket for strandsonen ut fra region og landsdel.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Friday, October 09, 2020 1:49 PM
  To: Folket - media og øvrigheten
  Subject: Kampanje-annonsen for Den Sosial-Demokratiske Alliansen i Dagsavisen i dag 09.10.2020 på side 13. DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021!

  Welcome to/Velkommen til  The Peoples' Journal
  www.anarchy.no

  WEEK - UKE 41 - 05.10 - 11.10 - 2020
  LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI BREDT DEFINERT - LIBERTARIAN POLITICAL ECONOMY BROADLY DEFINED
  OGSÅ UKEAVISEN TIL DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021

  KLIKK PÅ:
  ALLIANSEN

  For å se kampanje-annonsen for Den Sosial-Demokratiske Alliansen i Dagsavisen i dag 09.10.2020 på side 13.

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Thursday, October 15, 2020 9:56 AM
  To: 'Libertarians world wide'
  Subject: VS: For tidlig med en Lysholm med videre...

  Sendt: onsdag 14. oktober 2020 15:10
  Til: 'tips@dagsavisen.no' <tips@dagsavisen.no>; debatt dagsavisen <debatt@dagsavisen.no>
  Kopi: 'Landsorganisasjonen' <lo@lo.no>; 'Jonas Bals' <jonasbals@gmail.com>; 'Harald Fagerhus' <harald@fagerhus.no>; 'tips@nationen.no' <tips@nationen.no>; tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; 'TV2' <tips@tv2.no>; 'Adresseavisen Tips' <tips@adresseavisen.no>; 'ABC-nyheter' <tips@abcnyheter.no>; NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; 'NRK KONTAKT' <info@nrk.no>; 'Venstre-stortinget' <venstre.postmottak@stortinget.no>; 'Venstre' <venstre@venstre.no>; PST <post@pst.politiet.no>; 'post.oslo@politiet.no' <post.oslo@politiet.no>; 'postmottak@mil.no' <postmottak@mil.no>; 'Forsvaret og E-tjenesten' <forsvaret@mil.no>; Debatt VG <debatt@vg.no>; 'Aftonbladet - debatt' <debatt@aftonbladet.se>; post@sp.no; 'Marit.Arnstad@stortinget.no' <Marit.Arnstad@stortinget.no>; 'maria.sperre@samfunnsokonomene.no' <maria.sperre@samfunnsokonomene.no>; 'post@forskerforbundet.no' <post@forskerforbundet.no>
  Emne: For tidlig med en Lysholm med videre...

  Debattinnlegg - NB! Ny annonse for den sosial-demokratiske DnA-SP-V-ALLIANSEN på forsiden av Dagsavisen 20.10.2020.

  For tidlig med en Lysholm med videre…

  Eirik Hoff Lysholm tips@dagsavisen.no, a.k.a. «Rus-Lysholm», og «Akkevitten», sjefsredaktøren i Dagsavisen, og hans Hoff i Ape-gjengen, var frekke nok til å plassere den første kampanje-annonsen for den Sosial-Demokratiske DnA-SP-V-ALLIANSEN på side 13 i et to siders RUS-OPPSLAG. Vil bare gjøre oppmerksom på at ALLIANSEN støtter Frihetlig Rusfritt Forbund helhjertet. I tillegg vil Rus-Lysholm ha med erke-kommunistene i SV, som er mot NATO og støtter fascistene i Kina/Xi Jin Ping, med i Hoffet/Regjering, og er sentralist på sin hals, og angriper SPs desentraliserings- og grønne profil. Rus-Lysholm-fraksjonen i DnA, av de facto erke-kommunister, må nå bekjempes og skifte over til ALLIANSEN, ellers taper vi  - Sosial-Demokratene valget i 2021.

  Erke-kommunistene med Karl Marx i spissen og hans «Kommunistiske Manifest» klarte å ekskludere Sosial-Demokratene med den frihetlige Mikael Bakunin up front i den 1. Internasjonalen. Med skitt-preik og ljug og psykopatiske og sociopatiske intriger og annen faenskap. Og så gikk det til helvete med hele internasjonalen til Marx & Co. Men Sosialdemokratene fortsatte. Sosialdemokratene i ALLIANSEN er ikke så blåøyde som den gang. Denne gangen skal vi vinne, Stortingvalget i 2021 og mer. Vi tar en Lysholm sammen med Bakuninistisk Juleøl ved inngangen til 2021 og sparer litt til etter valget i september. Men ikke «Rus-Lysholm» takk!

  V.h. Frihetlig Rusfritt Forbund, FRF, ved talsperson Timian Sabatini fra FABS. 

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Saturday, October 17, 2020 8:51 AM
  To: 'post.okokrim@politiet.no'; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@ok.ntnu.no; post@forskningsradet.no; post.oslo@politiet.no; 'politidirektoratet@politiet.no'; Klassekampen politikk; PST
  Cc: NHO; tips aftenposten; tips@dn.no; TV2; tipsa@etc.se; Tips@dagsavisen.no; NRK Nyhetstips; debatt dagsavisen; Dagens Næringsliv Redaksjonen; tips@nationen.no; CNN - YWT@CNN.COM; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A; The Economist; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; haveyoursay@bbc.co.uk
  Subject: Aftenposten, Høyre og Erna har ikke skjønt at CO2 rensing og lagring (CCS) ikke er klima-lønnsomt. Aftenposten og Høyre burde ikke kaste seg på og delta i svindelen. INDECO-OSE avslører alt sammen... Se "It’s time to accept carbon capture has failed..."

  INDECO-OSE anmelder SINTEF for grov svindel med forskningsresultater knyttet til profitt & økonomi, etc.
  NB! Dette er ren svindel! MAFIA! VERDENS-OMSPENNENDE!

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Saturday, October 17, 2020 8:16 AM
  To: Aftenposten Økonomi; Aftenposten Debatt; tips aftenposten; Høyre; Høyre-stortinget; Unge Høyre; Statsministerens kontor; Statsministeren - Folkets tjener?
  Cc: tips@dn.no; tips@nationen.no; TV2; tipsa@etc.se; NRK Nyhetstips; Tips@dagsavisen.no; debatt dagsavisen; debatt@etc.se; Dagens Næringsliv Redaksjonen; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks ; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; The Economist; haveyoursay@bbc.co.uk; CNN - YWT@CNN.COM; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A
  Subject: Aftenposten, Høyre og Erna har ikke skjønt at CO2 rensing og lagring (CCS) ikke er klima-lønnsomt. Aftenposten og Høyre burde ikke kaste seg på og delta i svindelen. INDECO-OSE avslører alt sammen... Se "It’s time to accept carbon capture has failed..."

  From: Folkebevegelsen
  Sent: Friday, October 02, 2020 5:55 AM
  To: Folket - media og øvrigheten
  Cc: GretaThunbergMedia@gmail.com
  Subject: DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 HAR STARTET VALGKAMPEN VIA FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE.

  DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 HAR STARTET VALGKAMPEN VIA
  FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE.

  Dette er en bredt basert direkte aksjon e-mail-kampanje bygd på en samlet utsendelse av viktige deler av følgende to dokumenter:

  ·  Folkebevegelsen for valgboikott av Frp, R, SV og andre autoritære - og for DnA-SP-V-ALLIANSEN!
  ·  Stortingsvalget 2021 - Mer om DnA-SP-V-ALLIANSENS PROGRAM & PROGRAM-ARBEIDE!

  Fra programarbeidet: Korona Antiklima-konkurs vs. Klima-vekst-strategi! Som skal startes opp så smått… En bør nå la antiklima-bedrifter og slike avdelinger i storbedrifter (som Equinor f.eks.) gå konkurs, og ikke la de få en krone i korona-støtte subsidier, og bare subsidiere klima-vekst-bedrifter og sådanne avdelinger i storkonserner. Samtidig må etterspørselen stimuleres noe kraftig, så man får ned ledigheten, men man må holde fast på koronareglene mot smitte, ev. også bruke munnbind. I denne forbindelse kan en merke seg at CO2 rensing og lagring ikke er miljø- og samfunns-økonomisk lønnsomt i stor skala, og pengebruk her bør stoppes. Erna Solbergs nye 2 milliarder NOK til dette per 03.10.2020 er penger kastet ut av vinduet, likt med den mislykte "månelandingen" til Jens Stoltenberg. Det er lov å tro på Julenissen, men det er dumt å betale 2 milliarder for slik urealistisk tro... Å fange en [CO2] fjært å få den opp i rumpa til Erna er teknisk mulig, men ikke regningssvarende miljø- og klima-økonomi.

  Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
  Sendt: onsdag 14. oktober 2020 20:06
  Til: tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; Aftenposten Debatt <debatt@aftenposten.no>; 'Statsministerens kontor' <postmottak@smk.dep.no>; 'Statsministeren - Folkets tjener?' <statsministeren@smk.dep.no>; Olje- og energidepartementet <postmottak@oed.dep.no>
  Kopi: 'tips@nationen.no' <tips@nationen.no>; 'tips@dagsavisen.no' <tips@dagsavisen.no>; Norges Bank <central.bank@norges-bank.no>; Finansdepartementet <postmottak@fin.dep.no>; 'finans@stortinget.no' <finans@stortinget.no>; Debatt VG <debatt@vg.no>; 'Dagens Næringsliv Redaksjonen' <redaksjonen@dn.no>; debatt dagsavisen <debatt@dagsavisen.no>; 'Jonas Bals' <jonasbals@gmail.com>
  Emne: …

  Til (se over)

  Beklageligvis har ikke dere skjønt at CO2 rensing og lagring ikke er klima-lønnsomt i stor skala. Falske påstander om det motsatte fra IEA, SINTEF og andre propaganda-institusjoner for olje & kull-lobbyen og/eller som tjener penger på falskneriet, er allerede klart dokumentert som svindel i seriøs litteratur på området. Aftenposten og Høyre burde ikke kaste seg på og delta i svindelen. INDECO-OSE kommer til å avsløre alt sammen i forskningsrapporter. Bare vent! Dere blir skandalisert! Se blant annet artikkelen: "It’s time to accept carbon capture has failed..." nedenfor.

  Det går jo ikke an å gi seg angående klimakrisen, alvoret og barnebarn tatt i betraktning og en følelse av samfunnsansvar.  Man kan jo ikke bare gi seg når man har den sannsynligvis eneste brukbare, om enn vanskelige å få til,  løsningen på klimakrisen. Men det er liten grunn til å tro at det kommer en ny «Albert Einstein» som lett fikser dette. Teknologi-optimistene er «livsfarlige» i denne sammenheng. Husk Jens Stoltenbergs «månelandings» fiasko. CO2 rensing i tilstrekkelig skala er like håpløst tøv som fusjons-atomkraftverk basert på hydrogen. Bare tøv a la jomfru-fødsel og oppstandelse fra de døde, og  farlig tro i tillegg, da det tar fokuset vekk fra reelle løsninger, det som kan gjennomføres, og lager falske urealistiske håp som bidrar til å hindre nødvendig aktivitet angående reelle løsninger i dag og fremover. Dette er en hilsen til øko-ingeniørene, og teknologi-optimistene,  i Trondheim (NTNU) og world wide. - Forskere tar jo av og til feil, og INDECO-OSE håper  veldig vi  har  gått  helt i baret med dette, og at andre kan fikse en klimaløsning som vil virke i tide, og at vår  vanskelige løsning å implementere ikke er en nødvendig og den eneste farbare vei til å løse klimakrisen likevel.  Men det er bare det at vi dessverre er veldig kompetente og helt åndsfriske og oppegående, og kanskje i verdenstoppen på feltet, så vi har høyst sannsynlig ikke gått i baret, men faktisk funnet den eneste farbare veien til å forhindre klimakrisen (sånn i hovedsak sett), så vi får bare fortsette kampen…

  AD CO2 RENSNING OG LAGRING.
  SINTEF har ikke kost-effektiv løsning for CO2-rensing (CCS) i stor skala.

  Til SINTEF. Hei mona.j.molnvik@sintef.no + Div. kopier. Se spørsmål til SINTEF nedenfor angående CCS (carbon capture and storage)! Viser til tlf.-samtale med Eirik Lian (Communications Director for SINTEF) fredag 14.02.2020 om temaet, hvor han sa han «visste ikke noe om dette» og henviste til «fagpersoner på Websiden» til SINTEF. Merkelig at Kommunikasjons-direktøren på SINTEF ikke vet noe om dette, men tok en ny visitt på SINTEFs hjemmeside. Der SINTEF fant jeg deg som kontaktperson for CCS mona.j.molnvik@sintef.no . NB! Se spørsmål nedenfor! Kan du gi en kort oppsummering (se altså spørsmål nedenfor) av forskningsfronten på CCS, og om dette er regningssvarende i stor skala? Jeg er som du ser skeptisk i utgangspunktet, men er lydhør for andre argumenter. Det er om å gjøre å få klarhet i dette viktige spørsmålet angående hva man skal satse på av tiltak mot kull, olje og gass og CO2 utslipp fra dette, så raskt som mulig. Svar utbes derfor snarlig. Mvh. Jens Hermundstad Østmoe 16.02.2020.

  PS. Har ikke fått noe svar per 20.02.2020, gjentar derfor spørsmålet til mona.j.molnvik@sintef.no , og får jeg ikke noe skriftlig svar i løpet av denne uken, ringer jeg henne i neste uke for en prat! Dette spørsmålet må nå raskt avklares! Hilsen JHØ. PPS 28.02.2020; har ringt flere ganger denne uken til Mona J. Mølnvik, og bare fått tlf.-svarer, lagt igjen beskjed til henne om å ringe meg og om saken, og det samme til sentralbordet, som skulle gi beskjed til Mølnvik, uten å ha fått noe svar. Konkluderer med at SINTEF har sannsynligvis ikke kost-effektiv løsning for CO2 rensing (CCS) i stor skala, og det er det heller ingen andre som har så langt jeg har kunnet bringe på det rene. Det er bare å kaste bort penger å satse på dette, og det bør det bli en slutt på. Altså parolen er NEI TIL mer CCS-Tull! Ikke fem øre til det!

  13.02.2020: Hei eirik.lian@sintef.no . Hvordan står det til på CO2-rensingsfronten? Kan det noen gang bli lønnsomt i stor skala, eller er det like umulig som fusjonsenergi basert på hydrogen? Raskt svar utbes. Se for øvrig der hvor dette bl.a. diskuteres, klikk her:  Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar . Har søkt på Internett om dette temaet, det ser ut som forsøk på CO2 fangst og –lagring (carbon capture and storage, CCS, f.eks. ved aminanlegg) nå bør stoppes for godt, som alt for – hinsides - dyrt i forhold til effekten. Men Sintef opererer fortsatt med dette som en stor og viktig greie for klimaet. Er det dekning for dette,  bør det nå offentliggjøres, er det i hovedsak bløff må det innrømmes! NÅ! SNART! Å kaste blår i øynene på Folket og Øvrigheten i Norge og internasjonalt på dette viktige punktet er i så fall helt uakseptabelt. Dette må du nå greie å svare på i klartekst. Følger du ikke opp raskt så ringer jeg deg i løpet av uken for en alvorsprat. NB! Men siden jeg ikke fikk noe svar etter henvendelser med spørsmålet 10-12.02.2020 så går jeg nå foreløpig ut fra at SINTEF ikke vil svare skriftlig, og også at de ikke kan forsvare CCS - CO2-rensings-prosjektene sine som forsvarlige miljøtiltak.

  Statsrådet presenterte fredag 07.02.2020 nye klimamål. Det bestemte å stramme inn målene for utslippskutt i 2030. Som første vestlige land meldte Norge inn forsterkede utslippskutt: CO2-utslippene skal ned med 50-55 prosent innen 2030. Før hadde Norge som mål at utslippene av klimagasser skal reduseres med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030, i samarbeid med EU. Norge meldte dette målet inn til FN i juni 2016 og lovfestet det året etter. Dette målet skjerpes nå til minst 50 prosent, med mulighet for å skjerpe det ytterligere til opp mot 55 prosent. «Ambisiøst og realistisk», kommenterer Marius Holm, leder for miljøstiftelsen Zero: «Norge melder inn forsterket klimamål for 2030 til FN: 50-55 prosent utslippsreduksjon innen 2030, i samarbeid med EU. Det er ambisiøst og realistisk. I tillegg bør vi utvikle teknologimål for sektorer, og mål for norske tiltak internasjonalt, som utfasing av kull i vekstøkonomier», skriver Holm på Twitter. Dette er helt i tråd med Green Global Spring – GGS-aksjonen: «China, USA & EU! Drop Coal!» Kilder: INDECO-OSE & Folkebevegelsen.

  It’s time to accept carbon capture has failed – here’s what we should do instead

  August 23, 2017 3.50 pm BST.  For years, optimists have talked up carbon capture and storage (CCS) as an essential part of taking emissions out of electricity generation. Yes, build wind and solar farms, they have said, but they can’t be relied on to produce enough power all the time. So we’ll still need our fleet of fossil-fuel-burning power stations; we just need to stop them pumping carbon dioxide (CO₂) into the atmosphere. Most of their emphasis has been on post-combustion capture. This involves removing CO₂ from power station flue gases by absorbing them into an aqueous solution containing chemicals known as amines. You then extract the CO₂, compress it into a liquid and pump it into a storage facility – the vision in the UK being to use depleted offshore oil and gas fields. One of the big attractions with such a system is it could be retrofitted to existing power stations.

  The big let-down. But ten years after the UK government first announced a £1 billion competition to design CCS, we’re not much further forward. The reason is summed up by the geologist Lord Oxburgh in his contribution to the government-commissioned report on CCS published last year: The problem is that the process is [extreme] costly and energy intensive. For a gas-fired power station, you typically have to burn 16% more gas to provide the capture power. Not only this, you end up with a 16% increase in emissions of other serious air pollutants like sulphur dioxide, nitrogen oxides and particulate matter. Concerns have also been expressed about the potential health effects of the amine solvent used in the carbon capture.  You then have to contend with the extra emissions from processing and transporting 16% more gas. And all this before you factor in the pipeline costs of the CO₂ storage and the uncertainties around whether it might escape once you’ve got it in the ground. Around the world, the only places CCS looks viable are where there are [extreme] heavy state subsidies or substantial additional revenue streams, such as from enhanced oil recovery from oilfields where the CO₂ is being pumped in. 

  Well, say the carbon capture advocates [= liers], maybe another technology is the answer [b. s.]. They point to oxy-combustion, a system which is close to reaching fruition at a plant in Texas [lies, it turned out to be a total fiasco]. First proposed many years ago by British engineer Rodney Allam, this involves separating oxygen from air, burning the oxygen with the fossil fuel, and using the combustion products – water and CO₂ – to drive a high-pressure turbine and produce electricity. The hot CO₂is pressurised and recycled back into the burners, which improves thermal efficiency. It has the additional advantage that CO₂is also available at pressures suitable for pipeline transportation. It is, accoring to some [over-optimistic] enthusiasts, the “holy grail” of CCS. Admittedly it looks promising, but I wouldn’t go that far. It’s not suitable for retrofitting existing power stations. With many existing stations viable for several decades, this will do little for immediate emissions. And you are still obtaining and moving fossil fuels in large quantities, with the resultant emissions along the way. Finally, my experience would indicate that there is always very significant cost growth with new technology scaled up to industry. [NB! The oxy-combustion has later turned out to be a total fiasco.]

  Number crunching. One UK post-combustion CCS project that was cancelled earlier this year was the joint-venture between SSE and Shell at the Peterhead gas-fired ation in northeast Scotland. It aimed to capture 10m tonnes of CO₂ over a 10-year period and store it 2km under the North Sea. Let’s put this saving into context. But in short, it is time for governments to stop wasting time and money on technologies like CCS that aren’t working. They need to finally get serious about leading a major drive for energy efficiency instead. [Which has de facto a very little potential for real pro-climate policy.]

  Author: Senior Lecturer in Chemical Engineering, University of Aberdeen Tom Baxter does occasional oil and gas consultancy work for Genesis Oil and Gas Consultants, but the ideas in this piece are entirely his own. Source: https://theconversation.com/its-time-to-accept-carbon-capture-has-failed-heres-what-we-should-do-instead-82929.

  From: Folkebevegelsen
  Sent: Saturday, October 03, 2020 4:39 AM
  To: Folket - media og øvrigheten
  Subject: WEEKEND-OPPDATERING! DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 FORTSETTER VALGKAMPEN VIA FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE!
  DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 FORTSETTER VALGKAMPEN VIA FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE!
  Hei igjen Folket – media og øvrigheten en masse…
  Det er nå foretatt en weekend uke 40 oppdatering av Forsiden/Index-siden til Folkebladet: www.anarchy.no  og Weben om Stortingsvalget 2021 http://www.anarchy.no/stortingsvalget2021.html samt flere sider på www.indeco.no, som har kontaktfunksjonen til ALLIANSEN.
  Bare klikk på linkene over, de er garantert uten virus. Følg med!
  Mvh. Mona Solberg, talsperson for Folkebevegelsen
  PS. Kampanjen fortsetter uavbrutt videre i uke 41 og fremover.


  2.
  "The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør = RAGNAROKK!!!

  OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN + LITT OM DEN ENESTE LØSNINGEN PÅ KLIMAKRISEN!

  PUBLISERT RETT UNDER 3. REPORT - NO 1 - MED FLERE SUBSIDIÆRE ARTIKLER NEDENFOR.


  3.
  NB! Invitasjon til DnA om støtte til GGS m.v.

  "Vi er alle en slags Sosialdemokrater..."
  OM DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021
  Report - No 1.

  PUBLISERT RETT UNDER DEMOKRATI-DEFINISJONENE NEDENFOR DET RØDE & SVARTE FLAGGET:


  4.

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Saturday, October 10, 2020 10:22 PM
  To: Folket - media og øvrigheten
  Cc: Post@lds.no; post@ombudet.no; 'fmovpost@fylkesmannen.no'; 'andreaswedervangresell@gmail.com'; 'postmottak@helsedir.no'; Helse- og omsorgsdepartementet; 'lars.erik.hansen@bga.oslo.kommune.no'; 'siri.nergard@bga.oslo.kommune.no'; 'Psykiatrisk Legevakt'; maria.sperre@samfunnsokonomene.no; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; JFSØ; PST; postmottak@mil.no; post@sp.no; tips@nationen.no; tips aftenposten; TV2; tips@dn.no; NRK Nyhetstips; debatt dagsavisen; 'oslo@sjooff.no'; Forsvaret og E-tjenesten; KHØ; Ole-Jacob Edna; Harald Fagerhus; Didrik Modal; Samfunnsøkonomenes Forening; post@forskerforbundet.no; post@samfunnsokonomene.no; Sivilombudsmannen; Justis- og beredskapsdepartementet; Statsministerens kontor; 'sg@advokatforum.no'; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'; 'politidirektoratet@politiet.no'; 'Magnus@advokat-staff.no'
  Subject: Libertarian Association of Teetotallers INTERNATIONAL - Anarkistisk Avholdslag - Frihetlig Rusfritt Forbund - WORDS OF WISDOM – FYNDORD - Om Kognitiv Psykoterapi og GAIAN spiritualitet & religion i rus-omsorgen med videre.

  Libertarian Association of Teetotallers
  INTERNATIONAL

  Anarkistisk Avholdslag - Frihetlig Rusfritt Forbund

  MOT ALKOHOL OG ALLE FORMER FOR DOP - INKLUDERT HASJ OG EXTASY ETC.

  FRF GODTAR EN LITEN MÅTEHOLDSBRUK AV ALKOHOL - MEN HAR NULL-TOLERANSE OG ER STERKT MOT ALLE FORMER FOR NARKOTISK DOP - INKLUDERT HASJ, FLEINSOPP OG EXTASY ETC. OG ALLE STERKERE STOFFER. TIL HELVETE MED ALT DET DER!!!

  WORDS OF WISDOM - FYNDORD

  Om Kognitiv Psykoterapi og GAIAN spiritualitet & religion i rus-omsorgen med videre.

  KLIKK HER: FRIHETLIG RUSFRITT FORBUND

  Mer informasjon på, se avsnittet om GAIAN Kognitiv Psyko-Terapi, på:

  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality & Religion!

  PUBLISERT RETT UNDER NYHET NR. 2. = OPPDATERT REPORT FRA AISC OG DEN ENESTE EFFEKTIVE LØSNINGEN PÅ KLIMAKRISEN - MED FLERE SUBSIDIÆRE ARTIKLER.


  The Anarchist International Information Service - AIIS

  The official news-agency of the Anarchist International AI/IFA = ANORG GLOBAL

  The official pages of The Anarchist International (AI), L'Internationale des Fédérations Anarchistes (IFA),
  The International of the Federations of Anarchists (IFA), The International of Anarchist Federations (IAF), The International Federations of Anarchists (IFA), The International Federation of Anarchists (IFA)

  Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here!

  Links / Search

  REAL DEMOCRACY IS ANARCHY & ANARCHISM! ANARCHY & ANARCHISM ARE REAL DEMOCRACY!
  REAL DEMOCRACY IS ALWAYS INCLUDING GREEN!
  ANARCHY.NO IS ALL ABOUT DEMOCRACY - INCLUDING THE DEMOCRACY PROJECT!

  Democracy, the libertarian, anarchy & anarchism and degrees of this, is a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchy & anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureaucracy (authorities) broadly defined in private and public sector. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

  Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy, NB! i.e. always including Green, and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics. Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree - within anarchy & anarchism = real democracy, i.e. 100% - the authoritarian degree, see - click on the Economic-Political Map above. The Democracy Project is a research project about all topics of democracy and adjacent themes, also praxeology - human action research - including the Green Global Spring GGS. For more information about The Democracy Project, click on IIFOR & the Democ. Project above.


  Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. always including green Democracy - to
  save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up - pro-democracy - Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!


  folkebladet
  www.anarchy.no
  HER ER POLICYEN TIL SOSIAL-DEMOKRATENE SETT SAMLET DVS.
  HOVEDPROGRAMMET TIL DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021!

  Mer info? Kontakt ALLIANSEN:
  tlf.: 22 37 65 84, e-mail:
  indeco@online.no
  www.indeco.no


  SISTE NYTT:

  1. DnA-SP-V-ALLIANSEN: START PÅ VALGKAMPEN TIL STORTINGSVALGET 2021 OM MORGENEN FREDAG 02.19.2020 - UKE 40!
  DET GJELDER OM Å KOMME I GANG TIDLIG FOR Å VINNE VALGET OG OVERTA STATSRÅDET HØSTEN 2021!

  2. "The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør = RAGNAROKK!!! OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

  3. NB! Invitasjon til DnA om støtte til GGS m.v.
  "Vi er alle en slags Sosialdemokrater..."
  DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021

  Report - No 1.

  Se nedenfor...


  Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. always including green Democracy - to
  save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up - pro-democracy - Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!

  An important report - No 1 - below:

  Harald Fagerhus, cand. anarch. Ph D - Managerial editor of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and also responsible editor for the economy broadly defined of Fb, and all the divisions of Fb, including all anarchy.no-organizations, the GGS, GAIAN, AISC etc. as well as the global Secretariat – Fagerhus is also honorable Research Fellow at - and official spokesperson for - IIFOR. www.anarchy.no. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

  Anna Quist, cand. anarch. and elected and official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) http://www.anarchy.no/ggs1.html & http://www.anarchy.no/green.html and The Anarcha-Feminist International (http://www.anarchy.no/iaf.html). Also Consultant of the INDECO-Network and spokesperson for SDIA and SDIA-GLOBAL, as well as activist for, and supporter of - and voting for - DnA, the Norwegian Social-Democrats, following the tradition of Mikael Bakunin’s Social-Democratic Alliance in the 1. International. DnA cooperates with Senterpartiet. Kontaktperson for DnA-SP-V-ALLIANSEN.

  Ole-Jacob Edna, cand. oecon. and DnA-member & member of the INDECO-Network. Cand. oecon. Jacken Edna, earlier Underdirektør i Olje- og Energi-Departementet, has a.o.t. published a book/research report in Industrial economics, the case of petroleum, together with JHØ. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

  Jens Hermundstad Østmoe, Professor Dr. cand. oecon. and cand. anarch. - Research Manager at the Institute of Industrial Economics, The INDECO-Network at www.indeco.no, that is also responsible editor group of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and consultants to www.anarchy.no in general. E-mail for The INDECO-Network a.m.: indeco@online.no. Member and activist of the Norwegian agrar-socialist party - Senterpartiet, a.o.t. with decentralization on the agenda. Cooperates with DnA. Kontaktperson for DnA-SP-V-ALLIANSEN.

  Mona Solberg, har bestått grunn- og videregående kurs i libertær politisk økonomi hos ØPS-AU/AUIF ved Universitas Osloensis (UiO) og IIFOR (baccalaur. anarch. = Bachelorgrad). Mangeårig AI-sekretær og generalsekretær i AFIN-ANORG samt talsperson og aktivist for «den tredje vei», Ragnar Frisch’ «det tredje alternativ» og Pierre J. Proudhons «den tredje samfunnsform», dvs. sosial-individualisme = Bakuninistisk sosialdemokrati. Stemmer på, og er aktivist for partiet Venstre, og for Nei til EU fløyen i partiet. Generalsekretær i Libertære mot EU, siden oppstarten i 2002. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

  This report is also published at the top of http://www.anarchy.no/ggs1.html plus distributed globally via e-mail.


  Invitasjon til DnA om støtte til GGS m.v.
  "Vi er alle en slags Sosialdemokrater..."
  DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021
  Report - No 1.

  Invitasjon til Arbeiderpartiet om å slutte opp om the Green Global Spring (GGS), fra flere frihetlige som stemmer på og/eller er medlemmer av – Ap, med meg,  Anna Quist, i spissen og som talsperson for Sosial-Demokratene i AFIN (SDIA), Anarkist-nettverket i Norge, som også har Sekretariatet for de frihetlige i Norden og GLOBALT, dvs. Anarkist-Internasjonalen AI/IFA med tilhørende organisasjoner, inkludert de bredere Folkebevegelsene GGS- og GAIAN-,  samt AISC-Nettverket. SDIA jobber også internasjonalt i SDIA-GLOBAL.

  NØI-INDECO-Nettverket er rådgiver for SDIA, SDIA-GLOBAL og ANARCHY.NO generelt, og opererer også kontakt-telefonen 22 37 65 84 og kontakt-E-mail: indeco@online.no for SDIA, INDECO.NO- og ANARCHY.NO-Nettverkene. Cand. anarch. Anna Quist er også konsulent i NØI-INDECO-NETTVERKET, og passer kontakt-telefonen sammen med Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe, som også er Forskningssjef inkludert forlagssjef for NØI-INDECO-Nettverket, og også aktivt medlem i Senterpartiet. Vi håper alle på valgseier for Sp-DnA-alliansen - med overtakelse av Statsrådet, med Venstre inkludert, ved neste Stortingsvalg, og et skikkelig grønn-frihetlig skifte av norsk politikk, inklusive utenrikspolitikk, og stor støtte til GGS-økonomisk-politikk = Cogrips-model & - policy. DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021 ble etablert 28.09.20120. Hovedprogrammet for ALLIANSEN ligger på index-siden til www.anarchy.no.

  Det norske Arbeiderparti  (DnA) har i de senere årene utviklet seg mer og mer i frihetlig retning, særlig grunnplanet og lavere lag i parti-hierarkiet, men deler av Toppen henger litt igjen i fortiden, med marxistisk, sentralistisk, topptungt Gro, Håkon Lie og Einar type -velde.

  Men mange, også i Toppen, har utviklet seg noe i frihetlig retning - med Jens Stoltenberg i spissen, som allerede «merket» seg den anarkistiske Ragnar Frisch’ &  Frischian Cogrips/Samgripings-modellen og politikken til INDECO-NETTVERKET, i et brev  fra Statsministerens Kontor med Statens Løve på, og hilsen på vegne av J. S.,  til NØI-INDECO, i 2009. Vi siterer: "Dato 19.mai 2009. Diverse innspill. På vegne av statsminister Jens Stoltenberg vil jeg takke for e-post av 11. og 12. mai i år. Vi har merket oss innspillene. Med hilsen Hilde Singsaas (e.f.) statssekretær."

  GGS is based on Cogrips-model and -policy!

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

  www.indeco.no & www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  http://www.anarchy.no/green.html

  http://www.anarchy.no/ggs1.html

  COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

  The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

  Best regards

  Jens Hermundstad Østmoe

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet.

  Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, inklusive industrial organization og miljø- og klima-økonomi,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

  NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet Anarkistorganet i flere år, etter at Andreas Hompland, grunnleggeren av Fb-A, la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. anarch., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

  JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via NØI-INDECO har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings-og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a. I oktober 2020 utnevnt til Professor Dr. cand. oecon.og cand. anarch. med stillinger ved a) NØI-INDECO-OSE, og b) som konsulent for - og veileder ved - IIFOR og ØPS ved UiO, dvs. ved PGU.


  NB! Det norske Arbeiderparti (DnA) har nå – stort sett og sett under ett – blitt for Reelt  Demokrati (= Det Frihetlige) forhåpentligvis, og er dermed ikke lenger marxistisk sosialdemokratisk, men i hovedsak frihetlig sosialdemokratisk, jevnfør anarkisten Mikael Bakunins Sosialdemokratiske Alllianse i den 1. Internasjonale, og senere. Denne tradisjonen er i dag i varetatt og videreført av SDIA og SDIA-GLOBAL støttet av INDECO.NO og ANARCHY.NO NETTVERKENE EN MASSE. NÅ SENDER VI BALLEN OVER TIL DnA og orienterer Sp og Venstre - om denne høyst aktuelle politikken i det progressive sentrum av norsk politisk-økonomi.

  Mvh. cand. anarch. Anna Quist for SDIA og SDIA GLOBAL & DnA-SP-V-ALLIANSEN, samt GGS.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  PS. Ta en titt på:

 • Folkebevegelsen for valgboikott av Frp, R, SV og andre autoritære - og for DnA-SP-V-ALLIANSEN!
 • Stortingsvalget 2021 - Mer om DnA-SP-V-ALLIANSENS PROGRAM!

 • Presisering av begrepet Revolusjon i tilknytning til det Økonomisk-Politiske kartet (ØP-kartet) - og GGS, GAIAN & GRETA THUNBERG m.v.

  Et hvert skift i et økonomisk-politisk systems koordinater på ØP-kartet er per definisjon en revolusjon. Revolusjoner kan være av varierende størrelse, noen små, og av og til noe større. Revolusjon står i motsetning til reform, som er økonomisk-politiske endringer uten skift i system-koordinatene, dvs. endringer innenfor systemets rammer, uten å gå utover disse.

  Et hvert skift i et økonomisk-politisk systems koordinater på ØP-kartet skjer nesten alltid ved en kontinuerlig prosess via infinitesimale skift i systemets koordinater, som integreres dynamisk over tid, til et signifikant samlet skift i systemkoordinatene, dvs. til en signifikant revolusjon. NB! En serie usignifikante revolusjoner kan altså resultere etter en tid, i en samlet signifikant revolusjon. Er revolusjonen en bevegelse nedover på ØP-kartet, kaller man den også en kontra-revolusjon.

  Revolusjoner kan også skje ved diskontinuerlige, eventuelt store  - skift i system-koordinatene, uten at vi skal gå videre inn på dette her, utover å bemerke at slike ofte går fryktelig gærent, oftest på grunn av mangel på relevante oppfølgende organisasjons-strukturer.

  GGS, The Green Global Spring Revolution, bl.a. støttet av GAIAN Freedomly Zen-Buddhists, andre frihetlige, Greta Thunberg & Co og flere, satser ikke på denne gærne strategien. Men på opplegget nevnt under «NB!» over, som skulle bli en suksess, forutsatt trigging av tilstrekkelige folkemasser til støtte for opplegget (til GGS). Og det det bli i tide til å avverge full blown climate-crisis, with Ragnarokk = FULLT HELVETE PÅ GAIA, A.K.A. TELLUS OG JORDEN. JHØ.

  Best regards and real democratic greetings from the networks of NØI-INDECO at www.indeco.no and IJOR/IIFOR at www.anarchy.no.

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality and Atheist Religion!

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.


  "

  *) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.

  Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map

  A mathematical precisation of the map is presented at the Formula of anarchism .
  For practical statistical methods of estimation of the authoritarian degree etc. see the chapter V.B.
  NB! We usually have used " , ", the European standard instead of American/UK standard, i.e. " . " as decimal separator. The term "ca" is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately.


  The Green Global Spring (GGS)

  Official website of GGS & GAIA: http://www.anarchy.no/green.html

  Web of the GGS-action-website: http://www.anarchy.no/ggs1.html

  Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

  Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  The People's economic-political demands and how they can be met.

  The People's global demands related to the Cogrips-model and -policy, the Green Global Spring (GGS) and in general, for each country and global, are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim, and also for the People in general, is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800).

  As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA.

  The Gini-index for income should be lower than 20 percent, and the society should have also small rank-differences. The Gini-index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is.

  The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined.

  The probably best way to fulfill these demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar a.k.a. the PLAN - PLANEN in Norwegian.

  Because

  1. superior and overriding power always corrupts economical and political/administrative, in direction concentration of money & the practiced will to cow & subdue the People including anti-climate policy, on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined;

  2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. sufficient Real, i.e always including green Democracy - in each country and global and

  3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy (Why? - see point 1. about the Law of Corruption).

  The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. This must be sufficiently high to meet the People's Demands, > 50%, i.e. Real, i.e. always including green Democracy, as in Norway, the Swiss Confederation and Iceland, and a little higher.

  To save the planet, scientists have already identified what we have to do, that is to say implementing a much higher price for human emissions that are changing the climate, particularly carbon ones. More than 11,000 scientists, who agree that we are experiencing a climate emergency, have asserted that a higher price is needed on carbon. Furthermore, 27 Nobel Prize winners, along with more than 5,000 other scientists, claim that a price on carbon emissions (a sufficiently high carbon tax, i.e. on CO2 emissions) is the most effective way to reduce emissions at the scale and speed needed to prevent the temperature rising by 1.5 °C. The income generated by the carbon tax may be used for subsidies on green solutions, i.e. wind and solar electric power, etc.

  Much more about how the People's demands can be met, that is what to do to save the planet in due time to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk, see some below, and even more at the general large Cogrips-model and -policy linked up above.

  Link til PLANEN - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! by NØI-INDECO. NB! Rapporten - PLANen - er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige, på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!


  "The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør = RAGNAROKK!!!

  OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

  Apropos 3. og 4. verdenskrig… 3. = Revolusjons «krigen» for nødvendig mer demokrati til å få gjennomslag for 1,5 graders målet, 4. = Flyktningskrigen, se tidligere sendt notat om dette fra JHØ, også publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html. De 3 milliardene personer (se nedenfor) blir nok ikke værende i det glødende helvete vidt omkring rundt ekvator (og «under vann») lenge, de kommer nok nord og sørover en masse, kanskje mange 100 millioner til Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt Sveits, UK og USA. Og det blir neppe fredelig… MEN RAGNAROKK!!! MED EXTREME ULTRA-FASCISTISKE HELVETES-SYSTEMER GLOBALT SOM RESULTAT OG ENORME SIKKERHETS-PROBLEMER BREDT DEFINERT. Hilsen AISC v. konsulent JHØ.

  PS. På tide å få mye mer fart på "3. Verdenskrig" i preventivt øyemed – Nå vi få slutt på klimakrisen snart – ellers så går det rett til helvete!!! Dette er alvor!!! Få bakenden i gir!!!!!!! ALLE SAMMEN!!!!!!!!!!! Koronakrisen er bare noe pusleri som er over om senest 2 år, det er klimakrisen som er det virkelige problemet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  05.05.2020. Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. More than three billion people will be living in places with "near un-liveable" temperatures by 2070, according to a new study. Unless greenhouse gas emissions fall, large numbers of people will experience average temperatures hotter than 29C. This is considered outside the climate "niche" in which humans have thrived for the past 6,000 years. Co-author of the study Tim Lenton told the BBC:

  "The study hopefully puts climate change in a more human terms". Researchers used data from United Nations population projections and a 3C warming scenario based on the expected global rise in temperature. A UN report found that even with countries keeping to the Paris climate agreement, the world was on course for a 3C rise.  According to the study, human populations are concentrated into narrow climate bands with most people residing in places where the average temperature is about 11-15C. A smaller number of people live in areas with an average temperature of 20-25C.

  People have mostly lived in these climate conditions for thousands of years. However should, global warming cause temperatures to rise by three degrees, a vast number of people are going to be living in temperatures considered outside the "climate niche". Mr Lenton, climate specialist and director of the global Systems Institute at the University of Exeter, conducted the study with scientists from China, the US and Europe. He told the BBC: "The land warms up faster than the ocean so the land is warming more than three degrees. Population growth is projected to be in already hot places, mostly sub-Saharan Africa, so that shifts the average person to a hotter temperature.

  "It's shifting the whole distribution of people to hotter places which themselves are getting hotter and that's why we find the average person on the planet is living in about 7C warmer conditions in the 3C warmer world." Areas projected to be affected include northern Australia, India, Africa, South America and parts of the Middle East. The study raises concerns about those in poorer areas who will be unable to shelter from the heat. "For me, the study is not about the rich who can just get inside an air-conditioned building and insulate themselves from anything. We have to be concerned with those who don't have the means to isolate themselves from the weather and the climate around them," Mr Lenton said.

  Mr Lenton says the main message from the team's findings is that "limiting climate change could have huge benefits in terms of reducing the number of people projected to fall outside of the climate niche. "It's about roughly a billion people for each degree of warming beyond the present. So for every degree of warming, we could be saving a huge amount of change in people's livelihoods." Source: BBC. This is mainly consistent with the scenario analysis of NØI-INDECO at http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist. Source: http://www.anarchy.no/ggs1.html and indeco.no.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Best regards
  Jens Hermundstad Østmoe


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Sunday, June 07, 2020 8:34 PM
  To: The Economist; redaktionen@arbetaren.se; Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Senterpartiet epost; Noam Chomsky; Norges Bank; anarkis69@gmail.com
  Cc: International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: The latest Cogrips-scientific research results. If established in due time before full blown climate-crisis, sufficient and real democracy globally automatically also will be sufficient green.

  The latest Cogrips-scientific research results. If established in due time before full blown climate-crisis, sufficient and real democracy globally automatically also will be sufficient green.

  1. All brown shit: blue-brown, red-brown, only brown and dark brown ultra–fascist, systems, are always anti-climate because these systems cannot work otherwise, it is automatically build in them, all these more or less extreme ultra-authoritarian systems, world wide. They ca. 100% certain cannot in anyway make green policy, even if the rulers want to – it is impossible. [Why it is so, is explained ca. 99% certain, with China as a typical example, see the next three articles about China and more below.]

  2. On the other hand sufficient democratic systems, i.e. both economically and political/administrative, i.e. with sufficiently a) high degree of democracy as defined in the Cogrips-model and b) real scientific based information to the People and their relevant demands, i.e. always including  sufficient green and pro-climate, because a green world is necessary to survive as mankind on earth, and also based on the Cogrips-model and -policy, will automatically be green and pro-climate.

  3. So the battle is all about sufficient democracy vs authoritarian regimes, and nothing else!

  4. NB! The green movement is of no importance at all – totally irrelevant, and just a waste of money and time. With sufficient democracy globally soon enough, the climate-crisis will automatically be solved. The question is only how to make sufficient democracy globally in due time before full blown climate-crisis.

  5. It is only by the Top of the societal pyramid - in the democratic countries, the Bureaucracies broadly defined in public and private sector, that mainly make all of the important societal decisions, to follow up the ca. 100%  scientific true advice based on the Cogrips-model and –policy, in due time before full blown climate-crisis, to fix this problem. It is all very simple really.

  NB! It is about time this very little but ca 100% true scientific knowledge is known globally. It is about time for the news-media to tell this simple truth globally to the People, the Bottom of the societal pyramid, as well as to the Top of the pyramid, i.e. the Bureaucracy broadly defined, economically and/or political/administrative, in public as well as private sector. Feel free to make your own reports based on the Cogrips-model and -policy on indeco.no and anarchy.no. You don’t need to quote anarchy.no or indeco.no and use the exact material from the Cogrips-model and –policy. Use the model to make your own relevant reports, preferably popularized.

  The Cogrips-model and –policy, as presented at anarchy.no and indeco.no, has a.o.t. mathematical formulas and a rather heavy scientific language, and is not sufficiently popularized to reach and enlighten the People en masse and in general, a very likely necessary condition for development of Real Democracy, automatically also green, of sufficient high degree of democracy in due time to avoid full blown climate-crisis. And you don’t need to tell you found the ideas by us – the Cogrips-model and -policy is not copyrighted material but 100% free to use for all that want to. NB! Real ca. 100% true social scientific research and laws, as the Cogrips-model and –policy consist of, is always available to use for free for anyone who want to, without reference to any source, similar to use of the laws of natural science! Just steal the results at anarchy.no and indeco.no as much as you like and can, without necessary telling anybody about the source, especially if you don’t like to quote anarchy.no, an anarchist source, and indeco.no, i.e. much scientific mathematical economics broadly defined!

  If the news-media want to report from the Cogrips-model and –policy’s research results, that they should 100% do and do quick, especially the small basic research results 1. – 5. above, they should feel free to use it in own reports, and not necessary quoting results at indeco.no or anarchy.no. NB! The Cogrips-model and –policy represents about full oversight globally of relevant social scientific research, analysis and research results, most practically certain and true scientific laws and relations, based on all disciplines of social sciences, including general military strategy on societal level, seen all together, plus all relevant natural sciences. NB! This research never go into confusing details – only look at the global picture on general level, based on the Cogrips-model and –policy, as well as practical research and advice based on the model and policy, all presented and published at indeco.no and anarchy.no and via press releases.

  Best regards and real democratic greetings from the networks of NØI-INDECO at www.indeco.no and IJOR/IIFOR at www.anarchy.no.

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!


  En kortfattet analyse av det økonomisk-politiske systemet i Kina, inklusive Hong Kong, med vekt på dysfunksjoner.

  Bidrag nr. 1 til Hjernekraftprisen 2020.

  Av Jens Hermundstad Østmoe

  Innledning

  I egenskap av å være forskning-sjef for NØI-INDECO-nettverket er jeg også offisiell talsperson, og jeg skriver her på vegne av hele nettverket, og benytter da vi-form, og ikke jeg-form, i  begge de to bidragene til Hjernekraftprisen 2020, signert av undertegnede. Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, i følge e-mail fra Kari Folkenborg, Spesialrådgiver i Forskerforbundet. Kommer til å følge opp oppfordringen fra Folkenborg med to korte bidrag, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, «The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China», hvor NØI-INDECO har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper undertegnet av meg. Og som nr. 2 tar jeg “New AISC-report about China, with updated strategic analysis.” Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet. Denne innledningen er lagt til i det førstnevnte paperet.

  Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye « rødbrun møkk» fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis. Undertegnede er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, er ikke som morfar Knut Hermundstad som var fryktelig stolt fordi han fikk Kongens Fortjenestemedalje i gull for all folkeminne-granskningen sin og tallrike bøker om dette, inkludert en økonomi-bok om Valdres handelssoga, og var personlig på slottet og hilste på Kongen, noe jeg blankt ville avvist selv som knapper og glansbilder fra øvrigheten (Byråkratiet) om noen skulle finne på å ville få til noe slikt,  men det er nå positivt for undertegnede og NØI-INDECO-nettverket å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet.

  Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, i følge e-mail med kommentar fra Kari Folkenborg, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%.

  At demokratigrad er lik libertærgrad, og også er lik anarkigrad for Reelt dvs, alltid inklusive grønt, Demokrati, er ikke politisk ideologi og propaganda, men er et objektivt ca. 100 % sikkert samfunnsvitenskapelig faktum. Dette er det bare å ta det innover seg mine damer og herrer. Å nekte å ta innover seg objektiv ca. 100% sann vitenskap, bare fordi det mye misbrukte ordet anarki forekommer, som Cogrips-model og –policy de facto er, er like dumt som å tro på Storebrors Nytale i Orwells «1984» dvs. krig = fred og helt analogt: anarki = kaos, og dette er like dumt som å tro man kan neglisjere tyngdeloven i praksis. Bare så dere vet det.

  Cogrips-model og –policy kommer ganske sikkert til å resultere i et stort paradigme-skifte i samfunnsvitenskapen inklusive økonomi, sosial-økologi, og politologisk demokrati-forskning med videre, selv om det kan ta lang tid. Cogrips-model og –policy integrerer nær sagt alle samfunnsvitenskapene generelt, og omfatter både samfunnsøkonomi, politologi (statsvitenskap), sosial-økologi, sosiologi & sosialantropologi og militær-strategiske analyser, og til og med litt human-biologi, realfaglig økologi, meteorologi og psykologi trekkes inn. Spørsmålet er om ikke oppdelingen på ulike fag-disipliner i de samfunnsvitenskapelige fakulteter er et foreldet perspektiv, man bør se alle delfagene sammen i sammenheng, integrert som i Cogrips-model og –policy, og ikke som separate disipliner, for da skjønner man jo lite av de store sammenhengene og det faktum at alt henger betydelig sammen. Man får ikke skikkelig oversikt og analyse av det store bildet nasjonalt og globalt når alt bare oppsplittes. Det integrerte samfunnsvitenskapelige perspektivet i Cogrips-model og –policy, tar hensyn til det store bildet og at alt henger betydelig sammen, på en etter vårt skjønn god måte, og kan trolig stå som modell for fremtidens samfunnsvitenskap, angående både teoretisk grunnforskning, anvendt forskning og praktisk konsulentvirksomhet basert på forskningen, dvs. samfunnsvitenskaps-basert rådgivning, som også er utgangspunktet for våre to papers som bidrag til Hjernekraftprisen 2020.

  Det er  mye bedre å ta inn over seg nye vitenskapelige fakta basert på Cogrips-model og –policy raskt, analogt med å akseptere i praksis at jorden er rund, enn å tvi-holde på foreldete verdensbilder og sterkt mangelfulle teorier og tankekonstruksjoner som vi finner i marxismen, liberalistiske økonomi-bøker, og populistisk/fascistisk tankegods, analogt med å tviholde på påstander om at jorden er flat! Spesielt det førende økonomi-magasinet og hittil kun liberalist-organet The Economist bør merke seg dette, og ikke avvise ny og ca. 100% sann samfunnsvitenskap inklusive samfunnsøkonomi, som Cogripsmodel og –policy er, og ikke rapportere om dette nye vitenskapelige stoffet i det hele tatt. Redaksjonen  i The Economist bør skjerpe seg, raskt. Det norske Samfunnsøkonomen er ikke mye bedre enn The Economist. Den som i praksis i gjøren og laden gir blaffen i ny og ca. 100% sann vitenskap, blant annet forskningsresultater fra  Cogrips-model-prosjektet, som Donald Trump og i hittil The Economist, bidrar bare til at det bærer galt av sted og ofte riktig galt av sted. Ved å neglisjere ca. 100% sann  og viktig ny samfunnsvitenskap, som Cogrips-model og –policy de facto er, - og det er det dessverre mye av, bidrar man til at det kan bære fryktelig galt av sted her på planeten. Og det kommer det til å gjøre dersom myndighetene i de demokratiske land, inklusive den væpnede ving NATO, med videre - fortsetter med å neglisjerer de nye forskningsresultatene fra NØI-INDECO, og som konsulent for IIFOR, og ikke følger opp i praksis. Det var bare det jeg ville ha sagt. NB Cogrips-model og –policy er ikke anarkistisk propaganda, men ca. 100% sann og objektiv ny vitenskap, og må ikke neglisjeres. Det er direkte farlig å neglisjere de nye vitenskapelige fakta i dette tilfellet.

  Ad mitt livsverk så langt - har her innledningsvis også tatt med linker til den store generelle Cogrips-modellen. De som vil sette seg nærmere inn i teorien, kan klikke på linkene. Linkene representerer hovedtrekkene i mitt livsverk så langt. Det dreier seg i hovedsak om videreføring og utdyping av Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch’ Samgripingsmodell (Kortform: Samgrepsmodell – Eng.: Cogripsmodel), medregnet demokrati og miljøaspekter, inklusive den praxeologiske delen mot miljøkrisen, GGS. Det er også litt om Koronakrisen, se linkene nederst. Det dreier seg dels om forskningsarbeider ved NØI-INDECO (indeco.no), dels om konsulentarbeider for International Journal of Organization Research/Fb/IJ@ © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, ved redaktør Harald Fagerhus, på anarchy.no. NB! Både på indeco.no og på anarchy.no har flere bidratt, undertegnede har imidlertid gjort alt det meste på de filene som er linket opp nedenfor, det utgjør det meste av livsverket mitt (medregnet da også ytterlige linker på de angitte web-sidene nedenfor). Les og bli vis! NB! Dette dreier seg bare om en opsjon til videregående stoff for de som er interesserte. Det er ikke nødvendig å sette seg inn i alt dette stoffet for å forstå innholdet i de to paperne med bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Disse kan leses alene som de står, og står helt på egne bein. Modell-linkene er bare med til orientering, for de som vil vite mer. The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model. Etter modell-linkene så følger den ovenfor omtalte forskningsbaserte konsulent-rapporten, i form av en resolusjon fra Hong Kong anarkistene. Resolusjonen er også publisert i flere dokumenter på indeco.no og anarchy.no.

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

  www.indeco.no & www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  http://www.anarchy.no/green.html

  http://www.anarchy.no/ggs1.html

  The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China.

  From the Real Democracy Debate at: http://www.anarchy.no/andebate.html, with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China and an ochlarchical, evil Coal-Monarch, and his ultra-fascist and extreme ultra-authoritarian “communist” party and regime. Ochlarchy is mob rule broadly defined, including evil repression, corruption and destruction of the climate. Economical and political/administrative power corrupts, and the more power, the more corrupt. Remember the Gini-index, which clearly shows greater income disparities, more top-heavy income pyramid, in China than even in the stronghold of capitalism, the United States. At the same time, Xi Jinping promises to equalize the income differences and get rid of the rampant regime corruption, in the interest of the People, i.e. the grassroots. This is probably reinforced and combined with Orwell's "1984" double-thinking, i.e. psychological dysfunction including a large portion of self-deception. Xi imagines as ruler of the Central Committee "the proletariat's vanguard" that he will "serve the People", reinforced by the fact that his "thinking" is now incorporated into the Constitution in line with Mao's thoughts. Both are unscientific marxist dialectical bullshit, something Kropotkin already showed as non-scientific about 1900. This is imbecility + power put into system.

  And then since his large corrupt Bureaucracy, based on the “communist” party (and de facto ultra-fascists & Hitlerism) steals a lot and more and more of the societal cake, according to the Gini-index, based on updated statistics, he has to use the cheapest type of large economic growth in old-fashioned (not green) Gross Domestic Product (GDP), so the cake gets bigger - so also the People at the bottom of the societal pyramid get a bit too of the cake, otherwise the People are rebelling - something he fears like the plague, and more and more. Therefore, more and more use of coal and fossil energy in general, even though he realizes it's going to hell with the climate crisis - he won't fix it. And this only reinforces and reinforces itself in a vicious circle, which is now also combined with increased repression (based on Artificial Intelligence face-control), which only reinforces the madness even more + Gulags and lots of political prisoners. All of this makes Xi & Co act like Sociopaths in this evil circle! This must now end soon, preferably at once! The social-scientific law of corruption, i.e. power corrupts broadly defined, and more power the more corrupt, always beats his system’s campaigns for the climate and less income disparities and less economic corruption and less corruption in the meaning of misuse of political/administrative power to ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, and de facto anti-climate policy, by his Bureaucracy. His system can’t fix these problems because of the power concentration and following always corruption broadly defined.

  Xi and his very large top-heavy repressive Bureaucracy in private and public sector, are totally trapped in his own game of this totally dysfunctional and very corrupt broadly defined - and over time even more corrupt - ultra-fascist and very hierarchical Hitlerism regime. Xi and his regime is very unpopular by the People, and to stay in power, that he wants at all costs because he and his Bureaucracy are totally corrupt, and because he is truly enough afraid of rebellion, he only increases his and his Bureaucracy’s power over time, by more and more repression, that makes the system even more corrupt broadly defined, including more anti-climate, and even more dysfunctional. He know it will go to hell because of the climate crisis, also for China, in the  terrible World War IIII, the global  Fugitive War, and he don’t like it, but the system is so dysfunctional corrupt & and from his place on the top, necessary repressing, that he can’t fix it, and make the necessary change towards Real, i.e. including green Democracy. Xi = Hitler II, will crush totally the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, if he is allowed to. Thus it is necessary with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to support the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, and do away with Xi and his ultra-fascist regime (similar to Hitler’s Germany) and introduce and produce together with the opposition a sufficient Real, i.e. including green Democracy in China.

  This should be based on Cogrips-model and -policy, which are both 1. integrated micro-macro models, including based on ecocirc, and 2. have elements of decentralized planning economy again based on MBO & freedom within a framework + a bottom up approach, plus 3. a generally flatter structure, somewhat like in Norway, Switzerland and Iceland (and perhaps even some more democratic including green) i.e. sufficient Real, including green Democracy to a.o.t. contribute to stop the climate crisis, quickly, is the way to go forward for China. Hong Kong should be the first to introduce Real, i.e. including green Democracy, and should be a model for main-land China in Real, i.e. including green, Democratic direction, be the spearhead in a General Green Chinese Pro-Democracy Movement and soon after a general Chinese [Green] Spring Revolution (CSR), a part of the The Green Global Spring Revolution (GGS) - and with a Green Economy, ca. 100% without Coal, Oil and Gas. First drop the Coal in China included Hong Kong! Remember the GGS "Action No 1: China, USA and EU! Drop COAL". But these, at present mostly embryotic, People’s popular pro-democracy including green oppositions and movements, already rather brutally repressed, need significant military support, with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to succeed. This must happen soon. The Xi-Chinese ultra-fascist repression is soon crushing all opposition in Hong Kong and main-land China, like Hitler, effectively ca. 100%.
  Resolution by The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong). Sources: GGS, AISC, ACAME and AIIS. 25.05.2020.

  Med vennlig hilsen NØI-INDECO-nettverket.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Sunday, June 07, 2020 6:24 PM
  To: The Economist
  Cc: Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Norges Bank; Statistisk Sentralbyrå; Aftenposten Økonomi
  Subject: The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI- INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020.The Cogrips-model and -policy can be seen as a development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

  The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI-INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020. The Cogrips-model and -policy can be seen as a
  development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate.

  The Economist har igjen begynt å svare at mail fra NØI-INDECO og undertegnede blir mottatt (se innkopiert svar-mail fram dem nedenfor), og kanskje også de blir lest. Burde skrevet på engelsk selvsagt, men har ikke tid til å oversette. Men oversettelses-toolen jeg bruker virker ganske bra, så de er vel ikke helt hjelpeløse til norsk stoff. Alt haster. Dette gjelder spesielt mitt bidrag nr. 1. til Hjernekraftprisen, hvor The Economist er nevnt, sammen med Donald Trump, som eksempler på institusjoner/personer som baserer seg på falsk tro/ideologi, og ikke vitenskapelige analyser som Cogrips-model og –policy (kanskje litt urettferdig mot The Economist, men det trengs hard lut - hele tiden, ellers går alt ganske sikkert rett til helvete med klimakrisen, og kanskje ganske raskt også.)

  Jeg abonnerer på The Economist, som hittil bare promoterer liberalismen, men det betyr også at de tar standpunkt mot mørkebrun stats-møkk, som er bra. De hadde en knallgod analyse om korrupte ultra-autoritære diktatur-virkninger av Koronakrisen nylig blant annet. Veldig bra – det skal de ha takk for. Men de kan ikke korrupsjonsloven fullt ut, nemlig at den også virker plutarkisk, i retning blå-brun erke-konservativ liberalisme, og videre over mot bare brunt og senere mørkebrun ultra-fascisme, om ikke dette stoppes av signifikante demokratiske opposisjons-bevegelser. Dette skjønner dessverre ikke The Economist foreløpig. Og liberalismen deres er også alt for  mye pro uregulerte markeder, selv om bladet heldigvis ikke er blant de mest ultra-liberalistiske her.

  Uregulerte markeder skaper enormt stor topptung inntektspyramide, høy Gini-indeks, og er helt håpløse når det gjelder klima. Alt blir gjort på billigst mulig måte, og derfor basert på mye kull, men også mye øvrig fossilt, pga. uhemmet profitt-motiv, og det bare øker og øker på. Dessuten er The Economist for teknologi-utviklings-optimister, og har blant annet satset stort på CO2-rensing og -lagring som en farbar vei mot full blown climate-crisis, men dette er helt miljø-økonomisk umulig dyrt og ineffektivt i stor skala, og penger og sysselsetting brukt på slikt tull må derfor stoppes umiddelbart, til fordel for realistiske grønne prosjekter. Har mer om The Economist og liberalismen nedenfor. Les det alle sammen!.

  Ekte liberalister er for autonomi, og dermed mot statisme, og for flat samfunns-pyramide i offentlig sektor og mot topptung stat generelt og sterkt mot ultra-fascisme spesielt, jevnfør Winston Churchill som gikk til krig mot det ultra-fasistiske systemet til Adolf Hitler (men de er alt for glade i uregulerte markeder til å være tilstrekkelig demokratiske og dermed også automatisk tilstrekkelig grønne). Ekte liberalister kan man samarbeide med mot ultra-fascismen, men de klarere ikke å stoppe klimautslippene, liberalismen er ikke noe tess til det, de må akseptere litt mer reelt, inklusive grønt demokrati, for å bidra til klima-fiks. Men ekte liberalister, som the Economist som jeg sender mye til og abonnere på, er ikke så vitenskaps-fiendtlige som Trump. De er glade i samfunnsvitenskap, økonomi og blant annet biologi – håper de kan lære litt Cogrips-model og -policy over tid og bli med i alle fall delvis på Reelt, som alltid er inklusive grønt Demokrati, og av tilstrekkelig høy grad til forhindre full blown climate-crisis.

  De kan bli allierte i 3, verdenskrig, men kanskje for sent og for glade i kull-penger, men jobber som sagt med the Economist. Håper de kan tilegne seg Cogrips-modellen til Frisch, videreutviklet av meg med noen flere. Men de liker ikke anarkisme, selv om det egentlig bare betyr reelt demokrat – men de liker nå demokrati likevel, men ikke sosialisme heller, men de oppfatter det kun som statssosialisme og kommunisme, ikke sosialismen til Frisch og meg. Det er altså noe begrepsforvirring her som det må ryddes opp i før man kan nå frem til de ekte liberalistene (autonome sådanne), så de skjønner at tilstrekkelig mer Reelt, som automatisk også blir grønt Demokrati, er nødvendig og ikke dumt og markedsfiendtlig, men også at markedets tendenser til uopplyst pengevelde inkludert anti-climate, nå må tuktes med offentlig styring og reguleringer, spesielt grønne sådanne.

  Cogrips-model og -policy kan oppfattes som en videreutvikling av Adam Smiths tenkning i mer demokratisk retning, dvs. at det markedsbaserte systemet utvikles til nok Reelt Demokrati, som automatisk også vil være tilstrekkelig grønt, til å forhindre full blown climate-crisis. NB! NØI-INDECO er ikke mot markeder i likhet med P. J. Proudhon, men de må reguleres grønt og styres for Folket, ikke bare tjene øvrigheten i privat og offentlig sektor. Her fjerner NØI-INDECO-nettverket seg litt fra sentral Frisch som var noe for mye for planøkonomi, men markedene i det økonomisk-politiske systemet må være grønne og basert på frie kontrakter – ikke slavekontrakter for bl.a. kullgruve-slit. Cogrips-modell og –policy kan som nevnt oppfattes som en videreutvikling av Adam Smiths tenkning i tilstrekkelig demokratisk og dermed automatisk grønn retning til å unngå full blown climate-crisis. Og får man de autonome liberalistene til å tenke i slike baner, kan de komme med tilstrekkelig tidlig i kampen for nok demokrati, til å bidra til løsningen som automatisk også vil være tilstrekkelig grønn til  nettopp å avverge full blown climate-crisis. Men blå-brun erke-konservativ liberalisme, er alltid anti-klima - og er håpløst uforbedrelig blå-brun møkk - og er klar ultra-autoritær fiende, som man selvfølgelig ikke kan samarbeide med. Slike blå-brune systemer og tendenser må bekjempes av pro-demokrati folkebevegelser med støtte fra nyhetsmediene.

  Best regards NØI-INDECO-network.

  From: Letters Mailbox [mailto:lettersmailbox@economist.com]
  Sent: Friday, June 05, 2020 5:55 PM
  To: Jens Hermundstad Østmoe
  Subject: Re: En kortfattet analyse av det økonomisk-politiske systemet i Kina, inklusive Hong Kong, med vekt på dysfunksjoner. Bidrag nr. 1 til Hjernekraftprisen 2020.

  The Economist thanks you for your letter, which has been passed to the author of the article. All letters are edited if selected for publication either in print or online. We will need to know where you are writing from, so please ensure you have supplied the name of the city, town or village and the country if that is not obvious. If you do not wish your letter to be published send an e-mail promptly to letters@economist.com.

  From: Letters Mailbox [mailto:lettersmailbox@economist.com]
  Sent: Sunday, June 07, 2020 6:24 PM
  To: indeco@online.no
  Subject: Re: The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI- INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020.The Cogrips-model and -policy can be seen as a development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

  The Economist thanks you for your letter, which has been passed to the author of the article. All letters are edited if selected for publication either in print or online. We will need to know where you are writing from, so please ensure you have supplied the name of the city, town or village and the country if that is not obvious. If you do not wish your letter to be published send an e-mail promptly to letters@economist.com.


  Kort rapport om situasjonen globalt, inkludert Kina, med oppdatert militær-strategisk analyse og økonomisk-politisk systemanalyse, også dysfunksjoner.

  Bidrag nr. 2 til Hjernekraftprisen 2020.

  Av Jens Hermundstad Østmoe

  Innledning

  I egenskap av å være forskning-sjef for NØI-INDECO-nettverket er jeg også offisiell talsperson, og jeg skriver her på vegne av hele nettverket, og benytter da vi-form, og ikke jeg-form, i  begge de to bidragene til Hjernekraftprisen 2020, signert av undertegnede. Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, i følge e-mail fra Kari Folkenborg, Spesialrådgiver i Forskerforbundet. Kommer til å følge opp oppfordringen fra Folkenborg med to korte bidrag, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, «The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China», hvor NØI-INDECO har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper undertegnet av meg. Og som nr. 2 tar jeg “New AISC-report about China, with updated strategic analysis.” Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet. Denne korte innledningen er lagt til i det andre nevnte paperet.

  Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye « rødbrun møkk» fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis. Undertegnede er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, men det er nå positivt for undertegnede og NØI-INDECO-nettverket generelt å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet. Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, i følge e-mail med kommentar fra Kari Folkenborg, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%.

  Ad terminologien: Det skrives mye om brun møkk i ulike avskygninger og det bannes litt i AISC-rapporten, som er basert på rådgiving fra NØI-INDECO, igjen basert på Cogrips-model og -policy. Dette er ikke verdinøytralt selvfølgelig, men dreier som ultra-autoritære systemer og partier, så da må de være ok å dra til litt verbalt, og kalle en spade for en spade, og bruke møkk-begrepet og banne litt, når det er relevant. Utrykket brun møkk har sin opprinnelse i det militære, og militær-strategisk teori og praksis, for å betegne ultra-autoritære fiender på en for soldater motiverende måte og for å vekke Folket og øvrigheten i sin alminnelighet. Vanlig sjargong bl.a. i Heimevernet, hvor undertegnede tjenestegjorde som troppsassistent (korporal) i mange år og selv brukte uttrykket en del. Det ble også brukt i marinen (Sjøheimevernet) hvor undertegnede i sin tid fullførte utdannelse til fenrik på forsyningssiden (intendanturet), men ble så overført til land-HV, og da passet ikke denne utdanningen og undertegnede ble troppsassistent i stedet, noe som passet bra, for dette er klart mindre arbeidskrevende enn å være fenrik, og den frigitte tiden ble brukt til mer forskning, som er og var bra.

  Nedenfor følger AISC’s rapport i sin helhet. NB! Den inneholder ikke bare analyser av Kina, som tittelen skulle tilsi, men også analyse av ultra-fascistiske land generelt, pluss andre land med høy autoritærgrad = 100% - demokrati-grad, og tar også opp situasjonen i de demokratiske landene, med lav autoritærgrad og dermed høyere demokratigrad - altså  både militær-strategisk analyse og økonomisk-politisk systemanalyse globalt.

  New AISC-report about China, with updated strategic analysis

  From the Real Democracy Debate at: http://www.anarchy.no/andebate.html, with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  03.06.2020. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate. Ingen terrorister historisk har vært anarkister, se http://www.anarchy.no/apt.html. De sentrale anarkistiske talspersonene Proudhon, Bakunin, Kropotkin og Malatesta tok alle avstand fra terrorismen. Men det må være lovlig å bruke vold i legitimt og proporsjonalt selvforsvar mot attakkerende og morderiske rødbrun, blå-brun, bare brun og mørkebrun møkk, og det med harde midler og lut, og det har det vært mye av nå og historisk. Anarkister er generelt ikke idioter og pasifister som Jesus. Merk dere det. Vi tar igjen med det vi har, selv om  det ofte kan være lite for suksess, i legitimt selvforsvar. Jevnfør AISC-strategien ved angrep av killer-ochlarchs, se bl.a. http://www.anarchy.no/ggs1.html, om det skulle bli riktig ille. Vi er ikke der i dag heldigvis i demokratiske land. Men i Saudi-Arabia, Iran, Sudan, Egypt, og vel også Kina main-land, pluss flere mørkebrune møkkaland, er det lang tids tortur, ofte med dødsstraff etter lang tid med helvete, for opposisjonelle pro-demokrater med eller mindre grønn profil, som tør å si noe kritisk om regimet, og ikke lar seg kue 100%. Fy faen for noe mørkebrun møkk.

  Men så over til the report “Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy –  to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!” publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html - med essensen av GGS & Cogrips-model & -policy, helt uten noe om anarkisme og anarki, bare demokrati, også Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati. (= anarki og anarkisme, men det kan man generelt bare glemme. NB! Det er ikke nødvendig å koble på anarkisme-delen av Cogrips-model og –policy i det hele tatt for resonnementet inkludert strategisk analyse og policy-en generelt. Denne anarkisme-delen er et helt unødvendig (men vitenskapelig ca. 100% sant likevel) tillegg til demokrati-analysene, inklusive korrupsjonsloven, som gjelder like sikkert som tyngdeloven og annen naturvitenskap, men innenfor samfunnsvitenskapen.

  Korrupsjonsloven har også sin rot i biologi og gen-poolen til menneskene (men ikke bare – vil også avhenge noe av sosialt, dvs. økonomisk og politisk/administrativt, system), som er veldig beslektet med bavian-genene. Ikke alle har det i samme grad, noen er litt arvelig beslektet med tre-apene, som genetisk er ganske non-autoritære, og ikke er så autoritære som bavianer er av natur. AISC-nettverket kan være litt der, men med makt hadde også vi blitt korrupte, helt sikkert, er klart mennesker og derfor bavianlignende også  vi, og ikke treape-lignende, som er genetisk non-autoritære. Så korrupsjonsloven gjelder også for oss, men ikke i så alvorlig grad, som for genetiske sociopater, arvelig mørkebrun møkk, som er veldig mye lik bavianene, bare verre – de er destruktive: Makt for enhver pris, inklusive anti-climate. Det er lite forskjell på samfunnsvitenskap og naturvitenskap, begge deler har med gener og arv og biologi å gjøre - ganske mye, men menneskene påvirkes også av sosiale systemer. Demokrati og lite maktkonsentrasjon betyr at effektene av korrupsjonsloven virker svakere. Men at overordnet makt korrumperer, og mer desto mere makt, gjelder like sikkert som tyngdeloven, det er bare det at systemet blir mindre korrupt i vid forstand, når det er lite maktkonsentrasjon – lite topptung pyramide og flat pyramide. I et reelt, dvs. inklusive grønt demokrati, av tilstrekkelig høy demokratigrad, vil selvoppholdelsesdriften til Folket, slå gjennom.

  Folkets interesse, dvs. the People's Demands, publisert nær øverst på http://www.anarchy.no/ggs1.htm, av å unngå full blown climate crisis with Ragnarokk og for barnebarnas ve og vel i fremtiden, vil automatisk føre til at reelt demokrati også blir grønt, når Folkets innflytelse på toppens beslutninger øker tilstrekkelig, og forutsatt at Folket er seg bevisst problemet og har klare krav og mål. GGS har publisert klare mål (demands) i denne sammenheng, se nær øverst på http://www.anarchy.no/ggs1.htm, og ved større folkelig oppslutning og bidrag til opplysning av Folket generelt, bl.a. via  støtte fra nyhetsmedia og store organisasjoner, kan GGS’ The People’s demands, publisert på GGS & anarchy.no, og i Cogrips-model og-policy, også på indeco.no, danne basis for gjennomslag på toppenes beslutninger, og Cogrips-model og -policy generelt, nasjonalt og globalt. Men alt dette går veldig tregt hittil og tilsynelatende med liten til null påvirkning foreløpig fra indeco.no og GGS og anarchy.no generelt. Folket - massene - er lite opplyste både om klimasaken og løsningsforslaget på indeco.no og anarchy.no, får håpe det retter seg tilstrekkelig på lengre sikt, men før det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk. Tiden er ganske knapp for Cogrips-policy tar også tid å gjennomføre i tilstrekkelig grad til å unngå at det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  Det som skjer nå er at selve selvoppholdelses-driften (som forutsetter grønt reelt demokrati verden over i tilstrekkelig grad globalt, for å opprettholdes og tilfredsstilles) blir undertrykt fryktelig mye av blå-brun, rødbrun og bare brun, og tendensielt over i mørkebrun møkk, dvs. ultra-fascisme, inkludert anti-klima (som Trump, men han er ikke diktator i USA ennå, som andre mørkebrune herskere er i sine respektive land, dvs. mange i landene bredt rundt ekvator som vil rammes av klimakrise om den slår til for fullt, alle Araber-landene, inklusive Hemedti i Sudan, Iran, mye i Asia og Sør-Amerika og så videre og videre, se resultatene av IIFOR’s demokrati-undersøkelse på anarki.no om demokratigrad = 100% - autoritærgrad – NB! foreløpige tall for nesten alle land i verden og med noen oppdateringer ellers på anarchy.no.) Det er veldig mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-systemer/land på kloden, men de står alle på leirføtter med lite motiverte tropper for tiden – som lett kan slås om de ikke gir seg ved militære trusler, inkludert krav om omlegging til reelt, inklusive grønt demokrati, og  de  har alle pro-demokrati, mer eller mindre grønne opposisjons-bevegelser, åpent der det går an (foreløpig også i Hong Kong, men der går det mot slutten på dette og opposisjonen må snart gå helt under jorden) og latent, der represjonen er fryktelig brutal som i Kina main-land, og snart også i Hong Kong, i Egypt etc. og mange andre steder, dvs. det er svært mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-land/systemer. 

  Selv om ikke alle toppene/herskerne der behøver å være ca. 100%  genetiske sociopater, så fungerer de ca. 100% sociopatiske likevel, se analysen av Kina på http://www.anarchy.no/andebate.html om hvorfor, dette skyldes i hovedsak veldig stor maktkonsentrasjon og korrupsjonsloven, som trumfer alt, og desto mer korrupt jo mere makt, og slike systemer, som i Kina, er selvforsterkende over tid og blir bare verre og verre, med stadig mere bruk av kull og fossilt ellers, og stadig mere korrupsjon bredt definert og mere represjon og mer og mer topptung  sosial pyramide og maktkonsentrasjon, når de kommer over en viss autoritærgrad og blir mørkebrune a la Hitler, og kanskje enda mere autoritære. Blåbrune (erke-konservativ liberalisme, inkludert anti-climate) og rødbrune  (ml-kommunistiske o.l. inkludert anti-climate) systemer er lite stabile hybrider, som på grunn av korrupsjonsloven, når den får virke over lang tid uten tilstrekkelige demokratiske, inklusive grønne, motkrefter, tenderer til bare brune (populistisk/fascistiske), og siden via selvforsterkende mekanismer går de over til ultra-fascistiske mørkebrune systemer, som Kina har gjort nylig, og Trump gjerne vil ha i USA, men neppe får til på grunn av sannsynlig tilstrekkelige demokratiske inklusive grønne motkrefter (Joe Biden & Co og mange flere, i opposisjon til Trumps & Co’s veldig ultra-autoritære og ultra-fascistiske inkludert anti-climate og rasisme-politiske tendens, som nok vil stoppes før diktaturet er et faktum). 

  Og så har vi «free rider» fascismen, som saboterer vanligvis demokratisk systemer, og som fungerer like autoritært og dysfunksjonelt som topptunge maktsystemer, og forhindrer selvoppholdelses-driften til å slå gjennom, som vi har analysert og publisert på http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc (se pressemeldingsarkivet) og på http://www.anarchy.no/ggs1.html. Helt destruktiv er «free rider» fascismen også. Den hersker i toppen i alle de mer eller mindre demokratiske land for tiden, og dessverre blant flere som tror alt er håpløst angående klimakrisen  – noe det langt fra er fysisk-sosialt, men holder dette seg over lang tid, kan det medføre full blown climate-crisis with Ragnarokk om noen ganske få 10-år, fordi demokratiet ikke fungerer, men får ca. 100% autoritærgrad og null % demokratigrad, i det The People’s demands ikke når gjennom i systemet i det hele tatt, dvs. de facto null innflytelse for Folket på de viktige samfunnsmessige beslutningene i hovedsak tatt av Toppene, med påfølgende null realisering av the People's demands (gjengitt på http://www.anarchy.no/ggs1.html, ganske høyt oppe på websiden), altså som nevnt resulterende i null demokratigrad og 100% autoritærgrad, og dermed full ultra-fascisme, uten diktator riktig nok, men pga. dysfunksjon og «free riding» inkludert de facto pasifisme, militær vegring og nekting av nødvendig væpnet påtrykk, i hvert fall seriøse trusler om væpnet støtte, til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, så de ultra-fascistiske diktatur-systemene inkludert anti-climate policy, blir avviklet til fordel for tilstrekkelig Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, raskt nok til å unngå full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  Straffebataljoner basert på alle «free rider» pasifister og de facto fungerende som fascister i de demokratiske landene, for nødvendig innsats i «3. verdenskrig» kan komme, som godt botemiddel, men kanskje for sent til å unngå 4. verdenskrig – Ragnarokk og full blown climate-crisis, som trolig vil tapes for demokratiene, som det er forklart både på indeco.no og publisert på GGS’ http://www.anarchy.no/ggs1.html. Man må i hvert fall true seriøst med væpnet støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, for å få til tilstrekkelig grønt demokrati globalt til å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk i tide. Og man må nok trå til med litt væpnet kamp-støtte også av og til og noen ganger. Har godt litt tøft ut i rapportene om 3. og 4. verdenskrig for å skremme demokratiene og deres Topper til aksjon, men det er opplagt mye som kan gjøres ved trusler om væpnet intervensjon med støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, og trusler om å bruke H-bomber, uten at det blir nødvendig å gjøre det som regel. I hvert fall om man gjør et par avskrekkende statuerende eksempler ganske raskt, så alvoret siger inn i de mørkebrune anti-climate diktaturene.

  Opposisjonen i Kina, det er mest skjult opposisjon, ikke så mye åpen opposisjon, i det veldig repressive økonomisk-politiske Kina, bare øker og øker. Så NATO/USA har ikke vanskelig med å ta Xi & Cos tropper ved å støtte opprør. Truer man seriøst med massiv væpnet støtte og også massiv bruk av H-bomber tror AISC at «kommunist-partiet» i Kina vil oppløse seg som i Sovjet Unionen. Systemet til Xi er mye jævligere enn Stalin og Sovjet-unionen, for den var bare brunrød, og mot ultra-fascismen til Hitler. Kineserne er klart ultra-fascister som Hitler, og med rasisme bl.a. mot muslimene i nordvest, og som nevnt tidligere, med stadig mer kull og anti-climate. Men vi tror de bare fungerer som sociopater pga. systemet, som er så jævlig repressivt, korrupt og autoritært at de ikke klarer å styre det lenger i det hele tatt. De er imidlertid trolig ikke genetiske socipopater, som Hitler og Hemedti, derfor tror AISC at de vil gi opp uten mye bråk, i hvert fall tør de ikke utfordre NATOS/USAs store H-bombearsenal med det lille de har av atomvåpen. Og troppene deres har lav moral, og vil trolig desertere og slutte seg til Folkets opprør en masse når det topper seg. Og altså sannsynlig vil de gjøre som i Sovjet-Unionen, oppløse regimet sitt, når de blir utsatt for tilstrekkelig press og trusler om væpnet intervensjon fra NATO/USA, til støtte for åpen og latent pro-demokrati opposisjon, som nok lett kan overtales til å bli grønn, om den ikke alt er lei kullfyringen pga. smog. Det er mulig man må gi fly/rakett støtte, og må få ut våpen og litt spesial-soldater og E-folk, og skape litt militær organisasjon/militia, ut fra rådgivning, så en kan nok ikke bare sitte på røven og true, men tror ikke man trenger mye militær direkte intervensjon fra NATO/USA. Det blir ventelig lite blod og andre grusomheter.

  I motsetning til nazister og andre ultra-fascister så tror ml-statskommunistene at de skal gjøre det godt for proletariatet og Folket, men det går ikke an å få det til med diktator pluss sentralkomite i toppstyrt, topptung og repressiv sosial-pyramide pga. korrupsjonsloven som ødelegger alt for dem, bortsett fra at det lovmessig fører til at de stjeler stadig mer og mer og beriker seg ditto i makt og penger til toppene selv, og har anti-klima-politikk som sikker bivirkning. Vi tror egentlig ikke Xi & Co liker seg noe særlig med tanke på barnebarnas fremtid, men systemet er alt for korrupt til at han får lagt det om og løse problemene med ulikheter, klima/kull etc. Systemet gjør at de får til svært lite positivt for Folket generelt. Ml-kommunistene kan ikke korrupsjonsloven, og tror ikke den virker, men den gjelder like sikkert som tyngdekraften og kan ikke oppheves ved idealisme i toppen særlig lenge. Det går bare ikke i praksis. Aldri! Det er mye biologi og genetikk, som gjør at mennesket, som er ganske baviansk, er biologisk bestemt til korrupsjon i vid forstand når det får overordnet makt økonomisk og politisk/administrativt. Men det lille som er igjen av idealisme hos Xi & Co, vil gjøre at de gir lett opp under sterk opposisjon støttet av NATO/USA med signifikant press på Xi & Co. De, inklusive diktatoren Xi, er neppe som Hitler som setter inn ungene sine til å slåss, selv når det åpenbart bare er destruktivt og det er helt håpløst. Xi er neppe like ille som Hitler var, selv om korrupsjonsloven skaper brutalitet og moralsk korrupsjon også.

  Man får ikke løst klimaproblemet med Xi & Cos system, det er et stort og voksende problem der – Kina er digert med mye folk, og klimaproblemet der blir bare større og større pga. total mangel på styring ut fra Folkets inkludert barnebarnas interesser. «Kommunistenes» ultra-fascistiske med anti-klima system i Kina, må altså bort ganske raskt om vi skal unngå «full blown climate-crisis with Ragnarokk». Hvordan de sannsynlig vil te seg i et eventuelt Ragnarokk, har AISC analysert strategisk tidligere og konklusjonen var at da kan de være et veldig alvorlig og uhyre farlig sikkerhets-problem med atomvåpen og motiverte tropper, sammen med, og alliert med, andre ultra-fascister/anti-klima diktaturer lokalisert til de ubeboelige områdene vidt omkring ekvator m.m, som de neppe vil holde seg i særlig lenge, men prøve Lebensraum-krigføring nordover og sørover på kloden. Og alle ultra-fascister over hele kloden vil trolig rotte seg sammen, for å erobre verdensherredømme, ikke bare diktaturer fra rundt ekvator. Preventivt må Kineserne, tropper og Top, nå tas ut snarlig, Chamberlain-isme og pasifisme holder ikke, da får man det i fleisen meget ubehagelig og fatalt i voldsom grad senere i Ragnarokk, pluss helvete med ødelagt klima og miljø generelt i den anledning. Resolution by AISC, The Anarchist International Security Council.

  PS. Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
  Sendt: torsdag 15. oktober 2020 01:34
  Til: PST <post@pst.politiet.no>
  Emne: ....

  Kineserne har leid ørten russiske servere, og russerne elsker kinesisk valuta. Det er et reelt og alvorlig sikkerhetshull for den russiske stat/Putin.

  Det var kineserne via en leid russisk server som hacket Stortinget og tyskerne….

  Og det blir nok mere av slikt…

  AISC

  PS. INDECO-OSE-nettverket er ansvarlig for forskningsinnholdet på anarchy.no.

  PPS. 08.02.2021. NB! Resonnementet om nødvendigheten av å vinne 3. WW for å løse klima-krisen, bygger på den forutsetning at kull og annet fossilt er billigere og foreligger i tilstrekkelig mengde, i forhold til grønn energi. Forutsetter at fisjonsenergi er utelukket pga. av ulykkesrisiko. Blir imidlertid grønn energi, dvs. vind, sol og vannkraft, inklusive infrastruktur og omstillingskostnader, signifikant billigere og foreligger i tilstrekkelige mengder/volum til denne lave prisen, globalt, vil ultra-autoritære regimer, inkludert det i Kina, sannsynligvis velge grønt i stedet for fossilt. Skjer dette i god tid før Ragnarokk og full blown climate-crisis, så er 3. WW ikke nødvendig for å berge barnebarnas ve og vel.

  Men så langt er dette bare utopi, og fremstår ikke som en særlig aktuell løsning. Men en må naturligvis forsøke å satse på teknologi-utvikling her for å gjøre grønn energi og løsninger billigere, og kanskje de blir billigere nok, på tilstrekkelig kort tid, til  å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk og 4. WW. Men man må være realist og ikke falsk utviklingsoptimist i denne saken. Jeg er realist og har ikke overtro på tilstrekkelig  grønn teknologisk fremgang og da er 3.WW et must, og seier i den anledning. V-h. A. Stalin for AISC.

  PPPS. 09.02.2021. Ad «Men en må naturligvis forsøke å satse på teknologi-utvikling her for å gjøre grønn energi og løsninger billigere, og kanskje de blir billigere nok, på tilstrekkelig kort tid, til  å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk og 4. WW.» så er det en  løsning a) for å få det billig nok på kort tid, uten tilstrekkelig, men med noe - teknologisk fremgang, at b) de rike industri-landene i Vest, dvs. USA, Canada og UK, EU + EØS-landene og Sveits samt Japan, går sammen og c) subsidierer de beste grønne løsningene for verdensmarkedet, dvs. globalt, til almen benyttelse for alle land og systemer, dvs. subsidierer i tilstrekkelig grad, og raskt nok, til at de beste (men av seg selv ikke billige nok) grønne oppleggene blir kjøpt og installert, + subsidier til skrotning av fossil industri, til d) å unngå mer enn embryoet av 3. WW og å helt unngå 4. WW, og full blown climate-crisis. Subsidiene kan finansieres raskt ved kvantitative lettelser, dvs. «trykke ferske penger». Dette kan muligens bli billigere enn 3. WW, og helt uten blod. Men det haster. 4. WW kommer snikende, kanskje raskt. En bør vel forfølge alle signifikante strategiske spor, innledningsvis. Det blir trolig billigere med 3. WW generelt enn et massivt subsidieprogram. Og så blir det fringe benefits i form av mer demokrati alt inklusive, som er verdt å ta med seg. V-h. A. Stalin for AISC.


  Libertarian Association of Teetotallers
  INTERNATIONAL

  Anarkistisk Avholdslag - Frihetlig Rusfritt Forbund

  MOT ALKOHOL OG ALLE FORMER FOR DOP - INKLUDERT HASJ OG EXTASY ETC.

  FRF GODTAR EN LITEN MÅTEHOLDSBRUK AV ALKOHOL - MEN HAR NULL-TOLERANSE OG ER STERKT MOT ALLE FORMER FOR NARKOTISK DOP - INKLUDERT HASJ, FLEINSOPP OG EXTASY ETC. OG ALLE STERKERE STOFFER. TIL HELVETE MED ALT DET DER!!!


  WORDS OF WISDOM - FYNDORD

  Om Kognitiv Psykoterapi og GAIAN spiritualitet & religion i rus-omsorgen med videre.


  The second Nordic Anarchist Congress / IFA-congress in Oslo, June 1983:

  "The following decisions were made as regards, direct nordic action in practice: - an action on nordic level will be organized in behalf of a life style without intoxication of any kind, and in behalf of the expansion of the Norwegian Anarchist Teetotallers (AAL) to a Nordic Libertarian Association of Teetotallers (Frihetlig Rusfritt Forbund - FRF). The great engagement of the anarchist movement in behalf of teetotalism in history should be called serious attention to. The campaign is to be realized through the nordic section of the IFA." (Bulletin CRIFA No 46 1983, p 11.)

  "-Det settes i verk en aksjon på nordisk nivå for en rusfri livsstil, og for en utvidelse av det norske Anarkistisk Avholdslag (AAL) til et internordisk Frihetlig Rusfritt Forbund (FRF). Anarkistbevegelsens store engasjement i avholdssaken i historisk perspektiv trekkes fram. Kampanjen kjøres gjennom IFA's nordiske seksjoner."

  "- Men det som gjør, at vi maa stille os som drikkens avgjorte fiende, er, som før nævnt den sløvhet og interesseløshet, som den bevirker. Ti sløvhet er vor værste fiende. Og derfor: kamp mot drikkeondet!" (av J. Ø-y, Storm nr. 2 1909) .... OG MOT HASJ ETC. LEGGER VI TIL.

  "Ingen forbrytelse er mer antisocial enn den som utføres av den som under profittens motiv, kapitalismens motiv, smugler og selger narkotisk gift hvormed han skaper uforbederlige slaver under denne last." (J.M.D., Alarm 1926)

  "Hvis man iaktar virkeligheten...vil man slå fast at for eksempel en alkoholiker - på dette punkt - har mindre av viljens frihet enn en ikke-alkoholiker....Viljen er mer eller mindre fri, mer eller mindre ufri. På mange måter kan man si at anarkismens problem er det samme som frihetens problem." (J. B. i Anarkismen i dag, 1971)

  "Elis Johansson gick med i SAC 1936 och bildade en SUF-klubb 1941. ... 1941 bildade han Liljendals Syndikalistiska Ungdomsklubb: - Nisse Lätt (en klassisk anarkistisk agitator och SUF-medlem) var och pratade hos oss på festplatsen... Elis (m.fl.) har varit aktiva i nykterhetsrörelsen." (SUF betyr Syndikalistiska Ungdomsförbundet og må ikke blandes sammen med det norske SUF som var forløperen til AKP-ml, maoistene. Rødbrun møkk! red.) (Kilde: Direkt Aktion nr 3 mars-April 1997)

  "Det er bedre å være en del av løsningen enn en del av problemet!" (Replikk fra anarkistuka i Oslo 1980)

  "Da afholdsspørgsmålet er av stor vigtighed for arbejderklassens fremarch, formaner forbundet sine medlemmer at pålægge sig og virke for almindelig afholdenhed fra spiritus." (FRF-AFID 1983)

  "The statements from the Northern IFA-congress in 1983 about the fight against drugs broadly defined, will now be widened throughout the world via the reorganized Libertarian Association of Teetotallers - International." (The 1st International Anarchist Biennial in Oslo 1990)

  "Fakta om alkohol

  I sitt angrep på avholdsbevegelsen hevder dr.philos. Ellen Schrumpf i KK 1. nov. at "Alkoholhistorien må skrives fra et kulturhistorisk perspektiv." Hun forsøker å "demaskeree noen av mytene, som for eksempel at folk lå grøftelangs og drakk seg til døde i store hopetall på 1800-tallet. Faktum er at nordmenn i 1850 drakk like mye som vi gjør i dag."

  Faktum er at

  1: Forbruket av alkohol nådde toppen i årene 1816-44, da hjemmebrenning var tillatt og avgiftsfritt. I 1833, med kanskje 150 000 husstander, fantes 10 000 registrerte brennerier. Forbruket av brennevin begynte å gå ned i 1844, da hjemmebrenningen ble avgiftsbelagt, og særlig fra 1850 da den ble forbudt... Nedgangen i alkoholforbruk har utvilsomt sammenheng med at kaffen seilte opp som den nye folke- og kosedrikken. Kanskje også folk begynte å drikke mer melk fordi nyvinninger i husdyrholdet førte til større melkeproduksjon.

  2: Det finnes ingen alkoholstatistikk fra 1850. Den kom først året etter, dvs. samme år som hjemmebrenning ble forbudt. Vi må derfor anta at forbruket gikk ned det året.

  3: Gjennomsnittlig var folk mindre og lettere på 1800-tallet enn nå, antagelig fordi ernæringen gjennomgående var dårligere. Derfor var alkoholskadene pr. liter sikkert større da enn nå."

  Pål Jensen, som er avholdsmann og mot all dop, og støtter FRF og LAT-I.

  "ANARKI KONTRA DOP: Nok en Brunt kort advarsel går til Betty Johnsen og NRK TV1 onsdag 26.09.2001 i programmet "V30: Bettys tårer", hvor en tidligere narkoman hevder om en kriminell ungdomsklikk at: "Det ble anarki der til slutt", og "det ble helt utflytende - med dop". - Anarki er horisontal organisasjon, hvor folk på like fot deltar i et samvirke uten undertrykkelse og slaveri, herunder narkotikaslaveri. Det er for det første ikke noe "utflytende" ved en slik organisasjonsform. For det andre har anarkistene enstemmmig vedtatt Oslo-konvensjonen av 1990, hvor det blir fastslått at narkotika og dop representerer en autoritær tendens, som ikke har noe med anarki, anarkister og anarkisme å gjøre. Anarkistene og anarkismen er derfor mot narkotika-liberalisme, og har null-toleranse overfor dop." Anarkisttribunalet IAT-APT september 2001.

  AFIN - Anarkistføderasjonen i Norge, har null toleranse vis-a-vis hasj og annen narkotika, og Anarkistisk Avholdslag har mange medlemmer. Det noe mer liberale Frihetlig Rusfritt Forbund har imidlertid en fraksjon som går inn for måtehold når det gjelder tobakk og alkohol, det hender derfor at noen AFIN-medlemmer tar seg et glass vin eller en pils til middag og en god sigar. Fyll er det imidlertid nulltoleranse mot. OG HASJ ER HELT UTELUKKET!

  Direkte aksjon mot kong Alkohol for NN - Til verdens mange alkoholmisbrukere i faresonen - Sannhetsplakat mot alkoholisme

  Med "kong Alkohol" menes a) hele det syndromet oppe i hodet som er knyttet til alkoholrus og de psykologiske og psykiatriske forhold som gjør seg gjeldende i denne sammenheng, som b) gir alkoholen makt over en person og at personen viser avmakt, slaveri i forhold til alkoholen, og c) det at man da er underlagt alkoholens makt som bestemmer over ens liv i større eller mindre grad.

  2. Alkoholen har to primære behovstilfredstillende funksjoner: A. Lyst på rus. B. Som "angstfordriver".

  NB! Digresjon. Dette har sammenheng med gener - arvelighet, men ogå noe miljø, det sosiale systemet. I ditt tilfelle har alkoholmisbruket sannsynligvis klar sammenheng med en liten gendefekt, som gjør deg disponert for alkohol-slaveri, og en tendens til depresjon med angst, men langt fra så alvorlig som ved bipolar - manisk/depressiv - lidelse. Dette kan motvirkes ved mye relevant kognitiv psykoterapi, inkludert etter hvert kognitiv-selv-terapi, og ørlite medikamentell behandling med anti-depressiva, men man skal være forsiktig med slike piller da disse på lengre sikt kan være angstbefordrende og psykisk avhengighets-skapende. Den nevnte gendefekten er sannsynligvis spesielt utbredt i Finland og Russland samt nabo-områder med genetisk beslektethet. At du NN er finsk betyr at du er i risikogruppen, og en høyst foreløpig gensjekk viser at du har denne gendefekten signifikant, og at det er arvelig - ikke en mutasjon på deg. Du vil således også kunne bringe det videre til avkom, som også blir i risikogruppen for alko-slaveri. Om det også er en overgang til disposisjon for annet rusmisbruk, er ikke avklart, men for deg er dette ikke noe problem, du er bare alkoholist NN, ikke pille- og narkotika-misbruker. Digresjon slutt.

  3. Det første A. er knyttet til en lyst på rus som alkoholen kan tilfredstille - lystprinsippet. Dette kan både alkoholikere og ikke-alkoholikere føle. Dersom lysten blir for sterk kan det representere et problem, men det er punkt B. som "angstfordriver" - som er mest farlig.

  4. Det andre B. er altså alkoholens funksjon som "angstfordriver". For langkomne alkoholmisbrukere skaper kong Alkohol angst når man skal gjøre noe, og så påtar han seg rollen som "angstfordriver", da angsten forsvinner når promillen går opp. For virkelig langtkomne alkolholikere lager kong Alkohol angst når man skal stå opp om morgenen, og man må ha alkohol for å stå opp. Og så videre for alle gjøremål utover dagen. Du NN er kanskje ikke kommet så langt, men du er i faresonen. Du har problemer med visse dagligdagse eller andre oppgaver i livet uten promille som "angstfordriver". Som f.eks. problemer med å gå ut og på butikken etc. - det slår ut som agora-fobi.

  5. Det er a) mangelen på promille i blodet pluss det at man skal gjøre noe som krever mental og fysisk energi, som b) skaper angsten via psykologiske og psykiatriske mekanismer inne i hodet, noe som har sin årsak i langvarig alkoholmisbruk. Det er altså kong Alkohol som skaper angsten, for så å påta seg jukserollen som "angstfordriver". Dette er imidlertid ikke en medisin, alkoholen virker som å "pisse i buksa" for å bli varm, som bare gjør vondt verre, jevnfør a) og b). Når promillen går opp etter å inntatt alkohol forsvinner angsten for en stakket stund, man "pisser i buksa" og blir varm en kort stund, og man kan fungere "normalt" med alkohol i blodet, men mekanismen under a) og b) bare forsterker seg jo mer man drikker over tid, så det blir en ond sirkel. Spesielt ved langvarig - dekader langt - alkoholmisbruk...

  6. Dette er det sentrale problemet for deg NN angånde angsten. Den skyldes i hovedsak alkoholen og bare i liten, usignifikant, grad traumatiske opplevelser i barndommen etc. Dette må du innse og gå til direkte aksjon mot kong Alkohol. Det beste hadde vært om du kuttet ut tvert, for det er veldig vanskelig for en alkoholiker som deg å drikke "normalt", jevnfør at a) og b) gjør seg gjeldende hele tiden når du har kommet så langt i alkoholismen som du faktisk er NN. Alternativet er å prøve å drikke "normalt". Dvs. to ganger i uken og ikke mer enn fire enheter, dvs. 8 i uken, i gjennomsnitt. Uansett, jo mindre du drikker jo bedre er det, men husk at du har kommmet langt som alkolholiker, jevnfør a) og b). Du har ikke mye å gå på. Husk at å være helt avholds er helt normalt.

  7. NB! Å spe på med beroligende piller i noen større målestokk, vil bare gjøre galt verre og skape pille- og narkotika-slaveri i tillegg til alkohol-problematikken, og er ingen løsning. Du må satse mye på kognitiv terapi - og husk et angstanfall, selv om man tror man skal dø og har hjerteklapp og negative puste-effekter - er 100% helt ufarlig, nokså på linje med hypokondri og andre toskete fobier som kan skape til og med panikk-angst. Man må prøve å skjære gjennom og tenke positivt basert på kognitiv psykoterapi, gjerne med litt spiritualitet og religion, det hjelper erfaringsvis også. GAIAN Freedomly Zen Buddhism f.eks. er et utmerket alternativ i så måte, da den også er 100% ateistisk, bidrar den ikke til usunn 100% sikkert løgnbasert gudetenkning, som ofte skaper fanatisme og vondt verre, som er nesten like ille som alkoholismen. Kristendom og Islam er ikke noen god løsning på alkohol- og narkotika-problemer og ditto slaveri, men GAIAN-filosofien har ikke slike negative bivirkninger, og kan godt brukes i oppheving av rus-slaveriet ganske generelt - ANBEFALES HERVED!

  8. At du NN sannsynligvis kaller denne praktisk talt sikre sannheten mas og reagerer med å bli sur, bare viser hvor langt kommet du er som alkoholiker og hvor godt tak på deg kong Alkohol har. Du skulle være glad for å bli minnet på ca. 100% sannheten, ikke ljuge for deg selv. Du kommer ingen vei med å reagere negativt på den høyst sannsynlige sannheten. Nå er det på tide å ta tak i dette vi her har skrevet. Ta det gjerne opp med andre og diskuter dette. Praktisk talt sikkert betyr ikke absolutt 100% sikkert. Men NÅ er det tid for direkte aksjon mot kong Alkohol for NN. I denne kampen er du mest sentral selv NN. Men du bør også søke støtte i nærmiljøet og få profesjonell hjelp. Ned med kong Alkohol! Tilsvarende gjelder for "lykkepiller" som valium etc. og mye annen narkotika. NB! HUSK: DEN SOM IKKE VIL HJELPE SEG SELV - KAN INGEN HJELPE! STÅ PÅ SELVDREVET MOT KONG ALKOHOL!

  Mvh. Frihetlig Rusfritt Forbund, FRF, i samråd med IIFOR - Avdeling for psykologi og psykiatri, inklusive anti-dop og anti-rus vitenskap.
  Forfattet av rådgiver for IIFOR: Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe, Forskningssjef for INDECO-Nettverket.
  Samfunnsøkonom og spesialist i libertær politisk økonomi bredt definert, inkludert genforskning og psykologi, herunder også psykiatri og helse-økonomi med -organisasjon & -miljø vidt definert.

  PS. Dysfunksjonell preferanse/nytte-funksjon:  Case narkotika: En vanlig nyttefunksjon, hvor rusmiddel inngår, for en periode, maksimeres under bibetingelse - neddiskontert verdi av negative konsekvenser for fremtidig nytte. Er diskonteringsfaktoren stor ( høy internrente) undervurderer man suget etter knark senere, og blir narkoman.

  PPS. Har du rusproblemer utenom alkohol? Lag din personlige Sannhetsplakat mor rusbruk. Last dette dokumentets nederste del (Sannhetsplakaten) inn i Word, og bruk "søk-erstatt" opsjonen og bytt "Alkohol" med "Cannabis", "Heroin" el. l. dvs. til ditt rusproblem, og juster i tillegg litt på teksten relevant for deg, eventuelt i samarbeid med FRF eller lege/psykiater, eller annen behandler. Har du et generelt rusproblem, gjør det samme, men bytt til "Rusmiddel" eller bare "Rus" i stedet, dvs. Sannhetsplakaten blir mot "Kong Rusmiddel" eller alternativt "Kong Rus".

  OPPFØLGING: LITT OM DET PSYKOTERAPAUTISKE PSYKOLOGISKE OG PSYKIATRISKE ASPEKTET VED GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM
  MED VEKT PÅ KOGNITIV TERAPI TIL RUS-OMSORG OG ANGSTBEHANDLING BL. A.

  Se kapitlet om "GAIAN kognitiv psykoterapi! Sannhetsplakaten mot negative helvetes-forestillinger!" På - click on:

  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality & Religion!

  Contact LAT/AAL/FRF! Click here!

  Links

  www.anarchy.no


  Welcome to

  The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism

  THE NEW SPIRITUALITY – RELIGION = 100% SCIENTIFIC ATHEIST RELIGION =
  RELIGION 100% WITHOUT GODS, PLUS ANARCHIST = FREEDOMLY =
  LIBERTARIAN = REAL DEMOCRACY.

   

   

   

  Vil informere om GAIAN støtte til The Green Global Spring, GGS, og mer generelt støtte for Jorden = GAIA og Tellus og menneskeheten, som en del av Universet, medregnet mulige parallelle univers, dvs. Meta-universet: THE GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM. Be a GAIAN, i.e. A Gaian Freedomly Zen-Buddhist! Join the GAIAN NEW SPIRITUALITY – RELIGION = 100% SCIENTIFIC ATHEIST RELIGION = RELIGION 100% WITHOUT GODS, PLUS ANARCHIST = FREEDOMLY = LIBERTARIAN = REAL DEMOCRACY. GURU = ANNA QUIST, WITH SPIRITUAL AND SCIENTIFIC CONSULTANT = TIMIAN SABATINI - and ANARCHON, elected spokesperson of AI in religious affairs. NB! THIS IS THE NEW GAIAN OFFICIAL WEB-SITE AT ANARCHY.NO. NB! The new religion will match the center for spirituality in the brain, genetically based, and at a different degree from person to person, global and perhaps universal, of humanoids all over Cosmos. NB! Man is inevitably a religious creature, genetically determined to be it - more or less all of us, women and men...

  Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including Green Democracy - to save Our Planet GAIA a.k.a. Tellus and Earth, from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  Contact GAIAN NETWORK? Click here!

  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality and Religion!


  Contents:

  The essence of old Zen-Buddhism related to the NEW GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM

  For libertarian spirituality - GAIAN protest against the pope

  Introduction about A. Spirituality defined and explained scientifically, and
  B. The catholic pope and similar vs Anarchon - the real pope in Rome. and
  C. Intelligens og ånd, bl.a. spiritualitet, er det grader av, men hva er det egentlig? Her er svaret – absolutt sikkert!

  UNIVERSET ER ET PERFEKTUM MOBILE OG PERPETUUM MOBILE!

  Foreløpig dokument om generell kosmologi og konkluderende rapport om parallelle univers og
  interuniversell krig m.v. inkludert klima-krisen! Feedback - kommentarer?

  The Green Global Spring (GGS)
  Official website of GGS & GAIA: http://www.anarchy.no/green.html
  Web of the GGS-action-website: http://www.anarchy.no/ggs1.html
  Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

  Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!
  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  The People's economic-political demands and how they can be met.

  "The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør. = RAGNAROKK!!! OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

  OM DKE- OG EA-ROBOTENE OG HVA DE GJØR  - OG OM GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM OG AISC.

  GAIAN Freedomly Zen-Buddhism mot kaos, angst og uro!

  GAIAN kognitiv psykoterapi! Sannhetsplakaten mot negative helvetes-forestillinger!

  Presisering av begrepet Revolusjon i tilknytning til det Økonomisk-Politiske kartet (ØP-kartet) - og GGS, GAIAN & GRETA THUNBERG m.v.

  ANARCHISM ON THE POLITICAL MAP - ANARCHISM IS REAL DEMOCRACY I. E. ALWAYS INCLUDING GREEN!

  ZEN POEMS & AFORISMS

  GGS is based on Cogrips-model and -policy!

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

  www.indeco.no & www.anarchy.no
  http://www.anarchy.no/frisch1.html
  http://www.indeco.no/archive/frisch.html
  http://www.anarchy.no/iifor.html
  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html
  http://www.anarchy.no/wec.html
  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm
  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc
  http://www.anarchy.no/green.html
  http://www.anarchy.no/ggs1.html


  COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

  The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

  Best regards

  Jens Hermundstad Østmoe

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse (Ph. D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet.

  Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, inklusive industrial organization og miljø- og klima-økonomi,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

  NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet Anarkistorganet i flere år, etter at Andreas Hompland, grunnleggeren av Fb-A, la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. anarch., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

  JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via NØI-INDECO har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings-og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a. I oktober 2020 utnevnt til Professor Dr. cand. oecon.og cand. anarch. med stillinger ved a) NØI-INDECO-OSE, og b) som konsulent for - og veileder ved - IIFOR og ØPS ved UiO, dvs. ved PGU.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality and Religion! The Official GAIAN Website - Click here!


  Direkte Aksjon for:

  *****!Frihet for Jens Hermundstad Østmoe!*****

  Denne nasjonale og internasjonale kampanjen og direkte aksjonen for...

  «Frihet for Jens Hermundstad Østmoe fra 1. «Sovjetisk-kinesisk-psykiatri» med a) tvangsinnleggelser og ditto tvangsmedisinering, b) basert 100% på misforståelser, løgner, bakvaskelser og falske diagnoser, og 2. 100% friskmeldings- og utskrivelses-attest fra alle galehus/galebehandling NÅ!»,

  ... er nå startet av en gruppe av de liberale Sosial-demokratene i DnA-SP-V-ALLIANSEN for Stortingsvalget i 2021!

  Kontakt AKSJONEN - RING 22 37 65 84 - Send støtte-e-mail til: indeco@online.no - Contact-phone +47 22 37 65 84

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  PS. Landsgjennomsnittet for anarki/libertærgraden i Norge er for tiden ca. 54%, dvs. "anarchist light", med ca. 46% autoritærgrad.
  Det er klart at situasjonen for Jens Hermundstad Østmoe for tiden tilsier en langt lavere libertærgrad - og mye høyere autoritærgrad for ham, enn gjennomsnittet for Norge!
  Hans situasjon må nå forbedres opp til det normale for Norge.


  Direct Action for: *****! Freedom for Jens Hermundstad Østmoe! *****. This national and international campaign and direct action for ... "Freedom for Jens Hermundstad Østmoe from 1." Soviet-Chinese-psychiatry "with a) forced admissions and ditto compulsive medication, b) based 100% on misunderstandings, lies, slander and false diagnoses, and 2. 100% recovery and discharge certificate from all madhouse/madman treatment NOW! », ... has now been started by a group of the liberal Social Democrats in the DnA-SP-V-ALLIANCE for the Storting election in 2021! Contact the ACTION - CALL 22 37 65 84 - Send support e-mail to: indeco@online.no - Contact-phone +47 22 37 65 84


  From: Globaldistribution [mailto:globaldistribution@wemail.no]
  Sent: Saturday, November 14, 2020 11:27 PM
  To: Pressemelding fra INDECO
  Subject: FW: Kommentar til Epikrise for JHØ fra LDS av 09.11.2020.

  Videresender til noen news-media og politiske grupper… (for at noen flere skal vite hva som foregår av f…skap i dette landet av type «sovjetisk-kinesisk-psykiatri»!). V.h. JHØ. Kontaktperson for INDECO-OSE www.indeco.no .

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Saturday, November 14, 2020 7:11 PM
  To: 'Andreas Wedervang-Resell '
  Cc: margrethe.stensson@diakonsyk.no; JFSØ; Harald Fagerhus; fmovpost@fylkesmannen.no; Helse- og omsorgsdepartementet; post@ombudet.no; post.oslo@politiet.no
  Subject: Kommentar til Epikrise for JHØ fra LDS av 09.11.2020.

  Til Andreas Wedervang-Resell, kopi til M. Stensson og nærmeste pårørende J-F. S. Østmoe, pluss vitne H. Fagerhus + Fylkesmannen i O&V og HOD + PO + OPD.

  Viser til Epikrise fra Klinikk for psykisk helsevern LDS, datert 09.11.2020 signert av A. C. Follesø og N. H. Alnes, til M. Stensson, kopi til deg og Dr. Stener Clausen + undertegnede.

  Denne epikrisen sammen med resten av Journalen for JHØ, ca. 330 sider, fra LDS, er full av løgn. Her følger min egen skrevne journal, kortversjon, datert 14.11.2020, som er sann. Se vedlegg.

  Mvh. Jens Hermundstad Østmoe

  PS. Kan du få videresendt denne e- mailen med vedlegget til Dr. Clausen, Andreas, hadde det vært  fint. Håper det du kan gjøre det. Om det ikke går vennligst gi beskjed per e-mail til meg, så sender jeg per brev til Clausen.

  PPS. Min selvskrevne journal vil også vedlegges videre korrespondanse med KK ved Lovisenberg DS og Fylkesmannen i Oslo og Viken m.v.

  Min Journal - Kortversjon - JHØ

  Foreløpig utkast 14.11.2020

  Mobbius Brutalis Collegius ved NKSH/HiO nå Oslo-Met.

  I tilknytning til faglig pregete konflikter om å holde en faglig standard på økonomifaget i utdanningen, der JHØ ville holde en høy standard og var mot utvanning av økoniomifaget, ble JHØ tråkket på, trakassert og mobbet brutalt, spesielt av, Steinar Stjernø, Per Lillengen, Gerd Engelsrud og Gunnar Jahren, helt fra og med  ca. 1988 til 1998 hvor han ble hjemmeværende med uføretrygd, men var fremdeles ansatt fram til han sa opp selv på 2000-tallet. Han var hele tiden imidlertid i arbeid ved siden av og forsket og underviste i kurs i egenskap av Forskningssjef for NØI-INDECO-Nettverket (senere også inkludert OSE), siden 1986.

  Mobbingen og trakasseringen manifesterte seg også nær sagt hele tiden i stressende og skarpe arbeids- og arbeids-miljø-konflikter, hvor også fagforeninger var involvert. Dette er dokumentert i tallrike dokument-fylte brevordner-permer, i JHØs private arkiv. Dette toppet seg våren 1997.

  Nervesammenbrudd 21.05-05.06 1997

  Etter noe trening i Hoxtvedtv. 31 på 1430 Ås, hvor også hans far var involvert, kjørte JHØ til Stolmakergt 9 i Volvoen sin, og jobbet utover natten med noen matematiske modeller da han plutselig fikk angst og helvetes-tanker, og det svartnet helt. Han falt antakelig fra den lille verandaen over inngangen for 9A, i 2. etasje. Og ned på risten foran døren, hvor han senere i våken, men medtatt tilstand, ble tatt hånd om av politiet og kjørt til sykehus. Om han fikk «hjelp» på en eller annen måte av andre til at det svartnet helt og fallet, eller ikke - er ukjent.

  Han var ikke bevisst suicidal eller selvskadende på noen måte. Det har han aldri vært – han er glad i livet og alltid i jevnt godt humør, også når han er sint (som han kan være – avhengig av situasjonen – men aldri aggressiv i betydningen «slår først» eller lignende. Imidlertid kan han selvfølgelig ta igjen voldelig i legitimt selvforsvar!), og aldri vært deprimert eller depressiv og har ikke snev av bipolar (manisk depressiv) lidelse som er påstått i den ca. 330 siders løgnfulle Journalen fra LDS m,v,, heretter bare kalt Journalen.  Han var heller ikke psykotisk og paranoid som det også står i Journalen, ikke snev av dette. Hendelsen kan karakteriseres som et alvorlig nervesammenbrudd og må i hovedsak sees i sammenheng med den langvarige trakasseringen og mobbingen på NKSH/HiO, nå Oslo-Met, og veldig stresset-het i denne sammenheng, og en reaksjon på dette langvarige psykiske presset.

  Nervene var i ulage og skrantne noen tid etterpå, men bedret seg raskt, uten medisiner, og han ble utskrevet fra mentalt sykehusopphold, men noe tid etterpå utviklet det seg en av og til hårdnakket og kraftig Post Traumatisk Stress lidelse – Disorder, PTSD, med bl.a. angst og flashbacks relatert til dette nervesammenbruddet, inkludert den traumatiske mobbingen og trakasseringen fra NKS/HiO fra 1988-1997. Dette fikk, som vi vil ta opp i det videre materialet, også noen negative helse-effekter og -konsekvenser.

  I Journalen står det at hendelsen skjedde «21.05. d.å. . under uklare omstendigheter». det er videre nevnt «fall/hopp fra sin leilighet i 3. etg» som er løgn, den er i 2. etg. JHØ ble «ikke henvist videre til poliklinisk psykiatrisk oppfølging.» står det også, som er sant. Innlagt 29.05.97, utskrevet 05.06.97. Løgn om «mistanke om … psykotisk, alvorligere affektiv eller suicidal tilstand…» … «systematiserte paranoide forestillinger av persekutorisk, … megaloman karakter… suicidal intensjon». Signert av AKP-ml psykiateren Asbjørn Restan 11.12.97.

  Post Traumatisk Stress lidelse (Disorder) PTSD 11.10.1997 - 13.03.1998.

  Arbeidsuhell med høyre pekefinger – høyre øye ble feilaktig fjernet operativt etterpå.

  Løgn om å ha «kuttet opp sitt eget høyre øye» så det måtte fjernes operativt. Sannheten er at jeg følte med høyre pekefinger inn mot øyet innerst ved nesen fordi det kjentes ut som det var noe guffent der, og trykket til noe for hardt. Det kunne sannsynligvis lett blitt operert fullt på plass. Øyet var helt og ikke «oppkuttet». Løgn og bedrag i Journalen. Hadde noe angst grunnet hårdnakket PTSD-anfall. Kom med litt «desinformasjon», som de bygde videre fantasifulle løgner på om bl.a. at jeg var «anti-krist», NB! jeg er jo ateist, så den får de dra lengre ut på landet med.

  Videre løgn om «Massive paranoide ideer, hørselshallusinasjoner av imperativ karakter som jeg ble styrt av, … dårlig impulskontroll. Vurdert å være suicidal.» Bare 100% tull og løgn alt sammen. Har aldri hørt en Scizhofren stemme opp i hodet, noen gang. Har aldri hatt «hørselshallusinasjoner av imperativ karakter som jeg ble styrt av» noen gang. Jeg er frihetlig og lar meg ikke styre av noen eller noe ovenifra og ned, dersom jeg kan unngå det, er normalt 100% selvstyrt innenfor genetikken min. Har perfekt impulskontroll, og er ikke psykopat eller sociopat, i betydningen maktmenneske, som flere av psykiaterne og psykologene ved LDS og Tåsen FACT og Tøyen DPS de facto synes å være, noen uten impulskontroll ved litt stress. Dette kan om ønskelig dokumenteres nærmere. 

  PTSD-en min er ikke nevnt i Journalen, men ulike symptomer på dette, som konsentrasjonsvansker er nevnt. Men har aldri av meg selv vært selvdestruktiv og suicidal. Men for mye nervemedisin kan virke negativt i denne sammenheng. Og tvang, som jeg i egenskap av frihetlig person liker og tåler til dels dårlig, og som kan slå ut negativt på psyken også. Innledningsvis ved tvangsinnleggelser kan jeg protestere åpent på ulike måter, men innser ofte fort med at «makta rår» på LDS, FACT-Tåsen og DPS-Tøyen, og knytter neven i bukselommen i stedet for mer åpen protest-atferd.

  Innleggelse i 2003 og 2011.

  Innleggelsene i 2003 og 2011 er også 100% PTSD-anfall, som har lignende feildiagnoser, og løgner i Journalen, som det nevnt over. NB! jeg er helt frisk psykisk per 2018/19-2020, med unntak av bivirkninger av nåværende tvangsmedisinering, noe jeg kan dokumentere godt nærmere om det trengs.

  NB! Jeg har hverken psykose, bipolar eller schizofren, eller schizo-affektiv - lidelse, eller hører schizofrene stemmer i hodet, er suicidal,  eller lignende, som det er hevdet i Journalen. Jeg er født i 1948. Slikt ville slått ut lenge før 1997, om jeg hadde hatt anlegg for slikt, da disse sykdommene i all hovedsak skyldes  genfeil, dvs. som regel arvelig, og de er derfor 100%  feildiagnoser angående meg, altså fordi at om jeg hadde hatt slike genfeil signifikant, så hadde det helt sikkert slått ut med slik psykisk sykdom før 1997. Og det hadde jeg aldri fra 1948-1997.

  Jeg hadde som nevnt et nervesammenbrudd i 1997, pga. langvarig  mobbing på arbeidsplassen, og har siden hatt PTSD, men det er helt over for flere år siden.

  Tvangsinnleggelsene i desember 2019 og våren/sommeren 2020

  Tvangsinnleggelsene i desember 2019 og våren/sommeren 2020, skyldes misforståelser og løgner  (noe som om ønskelig kan dokumenteres godt nærmere), og mine protester mot politi & tvang ga seg noen utslag i begynnelsen etter tvangsinnleggelsene, men jeg knytter nå neven i bukselommen i stedet for åpen opposisjon mot tvangen, og klager nå i stedet via kontrollkommisjon, Fylkesmannen og eventuelt ved å gå til rettssak mot Staten ved Helse- og Omsorgs-departementet. NB! Jeg liker ikke tvang og trives ikke med det, pga. en frihetlig personlighet. Og jeg vil nå ut av TPH, tvangsmedisiner, etc. og bli en fri mann igjen.

  Mvh. Jens Hermundstad Østmoe


 • JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 1. Research report No. 17 - 2020 - INDECO-OSE
 • JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 2. Supplement to Research report No. 17 - 2020 - INDECO-OSE
 • JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 3. Supplement to Research report No. 17 - 2020 - INDECO-OSE
 • Forskningsrapport nr. 17 - 2020
  ISSN 0802-2364
  ISBN 978-82-90748-19-2.

  ENGLISH ABSTRACT

  JHØ was born in 1948 and had no nerve problems at all until after 49 years, in 1997, when he had a nervous breakdown with subsequent PTSD (Post-Traumatic-Stress-Disorder), after prolonged bullying in the workplace NKSH/HiO now Oslo-Met , where he was an associate professor of social economics. He belongs here to the libertarian tradition of Nobel Prize winner in economics Ragnar Frisch. The PTSD was cured with cognitive psychotherapy, including auto-therapy, and was completely over for approx. 2015. After that, JHØ has been mentally healthy.

  NB! Had he had bipolar disorder (manic depression), schizophrenia, and both at the same time called schizo-affective disorder with psychosis, which are all due to heredity and genetic defects, it would have turned out during the 49 years he had no mental problems at all. He thus 100% certainly does not have any of these psychiatric diagnoses.

  Due to "Soviet-Chinese psychiatry" at Lovisenberg, Tåsen/FACT and DPS-Tøyen, he has a) nevertheless received these diagnoses from incompetent authoritarian psychiatrists/doctors, mainly Marxists (also many ml), including Asbjørn Restan, Andreas Wedervang -Resell, Artur Nilsen, Anne Tveito, Nina Helene Alnes and Margrethe Stensson, supported by the county doctor Marianne Skjerven-Martinsen, and have b) been forcibly-incorrectly medicated with large and increasing doses of nerve «medicine» because of this, with c) subsequent major negative cognitive and tremor effects, among other things, which have made him more and more disabled.

  Østmoe now demands an end to nerve medicine and all forced mental health care (TPH) for his own part. Then he will be healthy again, as he was, and completely medicine free in 2018/19, until December 19, when he was forcibly admitted by the police due to a lie, where a science fiction fairy tale about aliens was interpreted and misinterpreted as psychosis. He has never been psychotic and never violent other than in legitimate self-defense. Nor is he suicidal, self-harming, or a danger to others. Now this authoritarian madness must cease!

  SAMMENDRAG

  JHØ er født i 1948 og hadde overhodet ikke nerveproblemer før etter 49 år, i 1997, hvor han hadde et nervesammenbrudd med påfølgende PTSD (Post-Traumatisk-Stress-Disorder/lidelse), etter langvarig mobbing på arbeidsplassen NKSH/HiO nå Oslo-Met, hvor han var førsteamanuensis i sosialøkonomi. Han tilhører her den libertære tradisjonen til Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch. PTSD-en ble kurert med kognitiv psykoterapi, inklusive auto-terapi, og var helt over i  ca. 2015. Etter det har JHØ vært mentalt frisk.

  NB! Hadde han hatt bipolar lidelse (manisk depressiv), schizofreni , og begge deler samtidig kalt schizo-affektiv lidelse med psykose, som alt sammen skyldes arv og genfeil, hadde det slått ut i løpet av de 49  årene han overhodet ikke hadde mentale problemer. Han har således 100% sikkert ikke noen av disse psykiatriske diagnosene.

  På grunn av «sovjetisk-kinesisk-psykiatri» ved Lovisenberg, Tåsen/FACT og DPS-Tøyen har han a) likevel fått disse diagnosene av inkompetente autoritære psykiatere/leger, i hovedsak marxister (også mye ml), herunder Asbjørn Restan, Andreas Wedervang-Resell, Artur Nilsen, Anne Tveito, Nina Helene Alnes og Margrethe Stensson, støttet av Fylkeslegen Marianne Skjerven-Martinsen , og har b) blitt tvangs-feil-medisinert med store og tiltakende doser nerve-«medisin» på grunn av dette, med c) påfølgende store negative kognitive- og skjelvings-virkninger bl.a., som har gjort ham mer og mer invalidisert. 

  Østmoe krever nå å få slutt på nervemedisinene og alt tvunget psykisk helsevern TPH for sin egen del. Da vil han bli frisk igjen, som han var, og helt medisinfri i 2018/19, til desember 19, hvor han ble tvangsinnlagt med politi på grunn av en løgn, hvor et science fiction eventyr om romvesener ble utlagt og feiltolket som psykose. Han har aldri vært psykotisk og aldri voldelig annet enn i legitimt selvforsvar. Han er heller ikke suicidal, selvskadende eller en fare for andre. Nå må denne autoritære galskapen opphøre!

  THE OSLO SCHOOL OF ECONOMIC - OSE - INDECO: www.indeco.no


  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!


  DIPLOM – VITNEMÅL – KOMPETANSE-ATTEST SOM  PROFESSOR Dr. M.V. I LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI FOR JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE

  DIPLOM – VITNEMÅL – KOMPETANSE-ATTEST
  fra
  Økonomisk-Politisk Seminar ØPS til

  Anarkistisk Universitetslag AU ved Universitas Osloensis UiO, tilsluttet The Anarchist International University Federation AIUF og International Institute For Organization Research IIFOR samt Anarkist-Internasjonalens Vitenskaps-Akademi AI/IFA-VA.
  Som gir Jens Hermundstad Østmoe, født i 1948, kompetanse samt kompetansenivå på - og rett til titlene cand. anarch. og Ph D samt Dr. og Professor, Forskningssjef  og  General-Konsulent (General Consultant) i libertær politisk økonomi.

  AD MASTERSTUDIUM TIL CAND. ANARCH. OG Ph D SAMT DOKTOR I FILOSOFI Dr. & VIDEREGÅENDE KOMPETANSE-STUDIUM PÅ PROFESSOR, FORSKNINGSSJEF OG GENERAL-KONSULENT NIVÅ I LIBERTARIAN POLITICAL ECONOMY – LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI M. V.

  Alle medlemmer av AI-sekretariatet (WSC-IFA & AISC's etc. sekretariat, a.k.a. AI-Sekretariatet) har bestått grunnkurset og videregående kurs i anarkisme. Pensum for grunnkurs pluss videregående kurs, dvs. masterstudiumet til cand. anarch., tilsvarer hele www.anarchy.no pluss publisering av minst en vitenskapelig artikkel i et anerkjent fagtidsskrift, eller publisering av flere mer populære artikler. Grunnkurset og videregående kurs evalueres med bestått vs. ikke-bestått 1. til en muntlig eksamen, og listen ligger relativt høyt for bestått her, pluss 2. publiseringskravet, se ovenfor, som også må bestås. Gjør man det, dvs. oppfyller kravene gitt i 1. og 2. får man rett til tittelen cand. anarch.

  Bestått begge kurs er en forutsetning for å kunne velges til AI-sekretariatet, og bestått grunnkurs er en forutsetning for fullt medlemskap i AIs organisasjoner, i tillegg til betalt kontingent. (Kun nettverksmedlemskap, også GAIAN og i GGS, krever ingen forkunnskaper, og er gratis.) Har man 1. bestått begge kurs ved muntlig eksamen og 2. publisert relevante fagartikler som nevnt over, og således er blitt cand. anarch. - og 3. dertil leverer en Ph D-diplomoppgave på doktorgradsnivå, som også får bestått som karakter, får man rett til tittelen Ph D of libertarian political economy, med vitnemål utstedt av ØPS, IIFOR og AIUF, for begge deler. Cand. anarch.-er får også vitnemål av ØPS, AIUF & IIFOR, ved bestått 1. eksamen og 2. kravet til publisering.

  Er Diplom-avhandlingen eller tilsvarende samfunnsvitenskapelige kompetanse-arbeider på norsk Dr. Philos. nivå, får man rett til tittelen Doktor i filosofi - Dr. i tillegg. Har man minst ti års aktiv erfaring og publisert flere bøker, forskningsrapporter og vitenskapelige artikler samt populærvitenskapelige artikler og intervjuer o.l. i  vitenskapelig/forsker-stilling, herunder også undervisning/rådgivning på vitenskapelig nivå, får man etter vurdering av Anarkist-Internasjonalens Vitenskaps-Akademi AI/IFA-VA kompetanse-nivå på - og rett til titlene – Professor, Forskningssjef og General-Konsulent (General Consultant) i vitnemål og diplom og kompetanse-attest, underskrevet av Generalsekretæren i AI/IFA-VA, for tiden cand. anarch. og Ph D Harald Fagerhus.

  AI-sekretariatet velges på Anarkistinternasjonalens kongresser annen hvert år og har en autonom, selvstendig og fri stilling innenfor visse rammer, vedtatt av kongressen. Kongressen dreier seg om AI/IFA som helhet og alle seksjoner, dvs. geografiske og for ulike aspekter, blant disse AIUF/AU. Alle seksjoner har autonomi, selvstendighet og en fri stilling, og er styrt nedenfra og opp, eller har ingen topp.

  Dette studie- og kompetanse- opplegget er utarbeidet av AI/IFA-VA inklusive Generalsekretæren og cand. oecon. & Ph D (eg. med Dr. Philos. kompetanse, som er noe høyere kompetanse enn for Ph D – i samfunnsøkonomi)  Jens Hermundstad Østmoe - Veileder for masterstudium til cand. anarch., og Ph D studieopplegget, begge deler i universitets-faget libertær politisk økonomi, ved ØPS, AIUF og IIFOR [dvs. PGU]. I praksis besørges undervisningen ved Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag (tilsluttet AIUF) ved Universitas Osloensis – Universitetet i Oslo  - Norway (UiO). I dag er dette studiet et Online-studium, knyttet til www.anarchy.no, og kan tas fra hjemmekontor el. l. hvor muntlig eksamen avlegges per telefon etter nærmere avtale. Veiledning skjer online via websider og e-mail, samt per telefon. 

  Om veilederen for masterstudiumet til cand. anarch. og Ph D i libertær politisk økonomi i praksis i regi av den faglige studentorganisasjonen Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag ved Universitetet i Oslo – Universitas Osloensis UiO:

  Jens Hermundstad Østmoe, Professor Dr. cand. oecon. og cand.anarch. - Research Manager at the Institute of Industrial Economics, The INDECO-Network at indeco.no, that is also responsible editor group of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and consultants to anarchy.no in general. Member and activist of the Norwegian agrar-socialist party - Senterpartiet, a.o.t. with decentralization on the agenda. Cooperates with DnA.

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse (Ph. D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Han er nå full Professor Dr. i libertær politisk økonomi ved INDECO og IIFOR m.v.

  Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, inklusive industrial organization og miljø- og klima-økonomi,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

  NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet Anarkistorganet i flere år, etter at Andreas Hompland, grunnleggeren av Fb-A, la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. anarch., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

  JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbruks-høgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via NØI-INDECO har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings-og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a.

  Han har også forfattet ca. 90 % av www.anarchy.no i et stort, fast og pågående betalt konsulent-arbeide for International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR, GGS, AISC & GAIAN © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 og anarchy.no in general - generelt. Han har fra og med oktober 2020 også kompetansenivå og titlene Dr. Professor og General-Konsulent, ved både IIFOR - i egenskap av rådgiver for instituttet, og ØPS ved UiO [dvs. PGU] - i egenskap av veileder for Master og Ph D studiet og videre der, samt for NØI-INDECO-Nettverket, hvor han også er innehaver av NØI-INDECO-firmaet, og Forskningssjef for det tilhørende NØI-INDECO-Nettverket, samt Forlagssjef.

  Mvh. Generalsekretær i AI/IFA-VA, cand. anarch. & Ph D. Harald Fagerhus
  Sign.

  Litt om Harald Fagerhus cand. anarch. og Ph D studium i libertær politisk økonomi.

  Harald Fagerhus har skrevet Ph D-avhandlingen (Ph D dissertation) publisert i IJ@ no 2/05 (35) About the northern and southern sections of IFA-IAF and the Anarchist International AI-IFA-IAF, med Appendikset «Anarkismen og syndikalismen i Norge ca. 1850-2000».

  Harald Fagerhus har altså a) skrevet Ph D avhandlingen (Ph D dissertation) nevnt over, publisert i IJ@, og b) og en vitenskapelig artikkel publisert i et annet anerkjente vitenskapelige fagtidsskrift: Arbarkivs «Arbeiderhistorie», som til sammen tilsier vanlig Dr. Philos. doktorgradskompetanse i Norge. Siden dette er utarbeidet ved Økonomisk-Politisk seminar (ØPS), en faglig studentorganisasjon (også for ferdig-utdannete akademiker) ved Universitetet i Oslo (Universitas Osloensis), UiO, og ikke ved et ordinært studium ved UiO så får han ikke det der.

  ØPS/AU ved  UiO har imidlertid sitt eget opplegg for masterstudium i libertær politisk økonomi (se over) ledet av cand. oecon. Jens Hermundstad Østmoe som har doktorgradskompetanse (tilsvarende Dr. Philos.) i samfunnsøkonomi. Han har vært mentor og veileder for Harald Fagerhus’ masterstudium og Ph D  vitenskapelige arbeider som

  1. leder til tittelen cand. anarch. (candidatus anarchismus) etter studium av www.anarchy.no og avlagt muntlig eksamen. Han har fått a) Bestått som resultat på denne muntlige  eksaminasjonen, og har b)  publisert en vitenskapelig preget artikkel i Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks Årbok «Arbeiderhistorie» i 2005, noe som innebærer at han som forfatter (eller co-forfatter) har fått antatt en artikkel i et relevant vitenskapelig fagtidsskrift som bevis på at han har forstått pensum og har arbeidet selvstendig (og/eller sammen med andre) i denne sammenheng, og har dermed fått rett til tittelen cand. anarch. Og videre:
  2. til tittelen Ph D i libertær politisk økonomi  etter fullføring og avlevering av Ph D-avhandlingen nevnt over i disiplinen libertær økonomisk historie , med Godkjent av veilederen J.H. Østmoe som resultat.

  Harald Fagerhus har klart både 1. a) og b) og 2. med glans og har fra nå av rett til titlene cand. anarch. og Ph D i libertær politisk økonomi.

  Mhv. for ØPS/AU ved UiO, AU tilsluttet AIUF og IIFOR, Oslo - 06.09.2020.

  Jens Hermundstad Østmoe
  (sign.)
  Vitenskapelig veileder for Masterstudiumet til cand. anarch. og Ph D i libertarian political economy ved UiO, som nevnt over.
  JHØ er cand.oecon. 1973, med doktorgradskompetanse (tilsvarende Dr. Philos.) i samfunnsøkonomi fra FMD i 1982.

  PS. Til  NØI-INDECO-Nettverket og ANARCHY.NO-Nettverket, begge i vid forstand… Jeg vil fra nå av tituleres Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe i all offisiell skriftlig korrespondanse og Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe i møter og offisielle muntlige sammenhenger. Ellers JHØ eller Jens HØ. Bare Jens er forbeholdt familie og nære venner og fagkollegaer som deg Per Ove, Jacken, Harald, Bjørn, etc. Mvh. Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe.


  www.anarchy.no