The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow on 31 October – 12 November 2021.

Ad COP26. We – the Green Global Spring (GGS) - call for action, a massive global green subsidy program by the World Bank and IMF, financed by quantitative easing, lasting until the planet is green.


STORTINGSVALGET 2021: VI OPPFORDRET TIL Å STEMME PÅ SENTERPARTIET ELLER VENSTRE!!!!

Begge partier gikk frem. Vi ønsker et liberalt sosial-demokratisk sentrums-statsråd, altså uten SV.

Trygve Slagsvold-Vedum og Marit Arnstad! Vi er ikke interessert i et halv-kommunistisk statsråd med statskommunistene i SV og dominert av ML-fraksjonen i Ap/DnA (ML=Marxist-Lysholmistene). Dropp SV i statsrådet!!! Ellers blir SP snart halvert...

Nærmere informasjon om den Kommunistiske Marxist-Lysholmismen (ML) og ML-Fraksjonen i AP/DnA, se (klikk på:) http://www.anarchy.no/folkebladet2.html

Trygve og Marit! Å gå i statsråd med SV betyr halvering av Senterpartiet ved stortingsvalget i 2025.... Dropp det!!!
Det er mange liberale sosial-demokrater i Høyre. Disse kan man samarbeide med. Det eksisterer ingen "rødgrønn BLOKK"! Løsningen er i sentrum! Trygve! Ikke tale om å gå i noe statsråd med SV!
STORTINGSVALGET I SEPTEMBER 2021! NYTT STATSRÅD MED DnA/AP-SP-V! KNUS STATSKOMMUNISTENE I RØDT OG SV. NULL INNFLYTELSE TIL DISSE!

29.09.2021. SV sier nei til statsråds-deltakelse.

18.11.2021. Korrupsjonen på Stortinget når nye høyder, der også Stortingspresidenten Eva Kristin Hansen fra Ap/DnA har jukset med pendlerbolig. Nå må det ryddes opp, ellers forsvinner tilliten til stortingspolitikerne en masse. Senere: Stortingspresident Eva Kristin Hansen trekker seg etter det ble kjent at politiet vil etterforske pendlerbolig-sakene.


Stortingsvalget 2021. NATO. Bakunin was the first social-democrat. The Israel-Gaza conflict. May Day 2021 Manifesto. About the Anarchist Revolution in Burma. To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else! And more...The Peoples' Journal

THE ORGAN OF THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY – PGU –  ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO.
LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI BREDT DEFINERT - LIBERTARIAN POLITICAL ECONOMY BROADLY DEFINED.
OGSÅ AVISEN TIL DEN LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATISKE DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 OG VIDERE.
DET PROGRESSIVE POLITISKE SENTRUM - THE PROGRESSIVE MIDDLE IN POLITICS.

THE INTERNATIONAL SOCIAL DEMOCRATIC ALLIANCE
* LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY *

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.


Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. FNs krav om kutt på tilbudssiden har ingen effekt på klimaet.

Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. Tilbudet er allerede så stort at det vil ødelegge klimaet på kloden totalt, om det etterspørres og forbrukes. FNs krav om kutt på tilbudssiden, som å stoppe å lete etter mere olje, har ingen effekt på klimaet, men kan i noen tilfeller representere mindre sløsing med ressurser, men ikke alltid. Å erstatte kull og tungolje med lettolje, som finnes i Nordsjøen, og lete etter mer her, vil være positivt for klimaet.  Dette representerer altså heller ikke sløsing med ressurser. Etterspørselen bør vris bort fra kull, tungolje, lettolje og naturgass, i den rekkefølgen, og erstattes med grønn energi-etterspørsel, for optimal klimapolitikk. De store investeringene bør komme i tilbudet av grønn energi, dvs. sol, vind og vann-energi-anlegg og grid for distribusjonen samt grønn teknologi ellers.

The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow on 31 October – 12 November 2021.

Ad COP26. We – the Green Global Spring (GGS) - call for action, a massive global green subsidy program by the World Bank and IMF, financed by quantitative easing, lasting until the planet is green.

Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will
automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

Links


And welcome to the

International Journal of Organization Research - IJOR/folkebladet/IJ@

THE JOURNAL OF THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY – PGU –  ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009.
Cand. anarch. Ph D Harald Fagerhus is responsible managerial & economy broadly defined editor of folkebladet and the OSE/INDECO-Network is responsible skilled scientific editor group. The fb/IJOR-Group of Divisions/Companies/Organizations, a.k.a. fb-IJOR-Konsernet (in Norwegian), see (click on:) Links below. See also ANORG - GLOBAL = AI/IFA & owner of the fb-IJOR-Group.

Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here!

Links / Search

REAL DEMOCRACY IS ANARCHY & ANARCHISM! ANARCHY & ANARCHISM ARE REAL DEMOCRACY = LIBERAL SOCIAL-DEMOCRACY!
REAL DEMOCRACY IS ALWAYS INCLUDING GREEN!
ANARCHY.NO IS ALL ABOUT DEMOCRACY - INCLUDING THE DEMOCRACY PROJECT!

Democracy, the libertarian, anarchy & anarchism and degrees of this, is a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchy & anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureaucracy (authorities) broadly defined in private and public sector. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy, NB! i.e. always including Green, and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics. Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree - within anarchy & anarchism = real democracy, i.e. 100% - the authoritarian degree, see - click on the Economic-Political Map above. The Democracy Project is a research project about all topics of democracy and adjacent themes, also praxeology - human action research - including the Green Global Spring GGS. For more information about The Democracy Project, click on IIFOR & the Democ. Project above.


STORTINGSVALGET 2021

BLI MED I ***FOLKEBEVEGELSEN*** FOR VALGBOIKOTT AV R, SV, Frp OG ANDRE AUTORITÆRE - STEM NOE ANNET! STØTT DEN LIBERALE SOSIALDEMOKRATISKE DnA-SP-V-ALLIANSEN!

Krig mellom topp og bunnplan i AP fordi APE-toppen vil ha med SV i statsråd!

Valginformasjon: Nå er det krig mot Kommunistene i AP/DnA. Marxist-Lysholmistene (ml-fraksjonen i AP/DnA) skal ut av Stortinget. Partisekretær Kjersti Stenseng bør sies opp etter å ha fastholdt at APE-toppen vil ha med SV i statsrådet til høsten på NRK-Kveldsnytt 03.08.2021. Grunnplanet, i motsetning til AP/DnA-toppen, vil ikke ha med SV i statsrådet. Dette gjelder også stortingskandidatene for AP/DnA i ditt fylke/valgdistrikt. Mange i grasrota til AP/DnA kommer nå til å stemme taktisk på Senterpartiet.

For øvrig: Myten om "forskjells-Norge" og økte forskjeller.

Forskjellene har minsket siden 2015 i følge SSB.  Ryktet/myten om "forskjells-Norge" og økte forskjeller er satt ut av (stats-) Kommunistene i Rødt, SV og ml-fraksjonen I AP/DnA. Men det er løgn! Inntektsforskjellene måles med Gini-indeksen, som er 1 (100%) når en person har all inntekt og alle andre null, og lik 0 (0%) når alle har lik inntekt. I Norge har Gini-indeksen ligget på rundt 0, 25 (25%) + -, i mange år. Fra og med 2015 har faktisk Gini-indeksen gått ned jevnt og trutt fra 0,26 (26%) til 0,25 (25%). Inntektsforskjellene måles etter skatt, altså netto utbetalt inntekt. Gini-indeksen viser hvor topptung inntektspyramiden er. Sett internasjonalt er Norge et meget egalitært samfunn. (At formuesfordelingen er blitt litt mer skjev er en annen ting, men det er stort sett irrelevant i denne sammenheng. Det må være lov og spare og investere i et land. Det er bare Kommunistene som vil stjele folks sparepenger! ) Mvh  Anna Quist.

PS.  

AD STORTINGSVALGET 2021

BLI MED I ***FOLKEBEVEGELSEN*** FOR VALGBOIKOTT AV R, SV, Frp OG ANDRE AUTORITÆRE - STEM NOE ANNET! =
DEN LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATISKE ALLIANSEN! STEM PÅ DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021!
NB! MEN APE-LEDELSEN ER KUPPET AV MARXIST-LYSHOLMISTENE (ML-FRAKSJONEN I AP/DnA) OG SKAL OGSÅ BOIKOTTES 100% OVER HELE NORGE!!!
DnA-SP-V-ALLIANSEN HOLDER KUN KONTAKT MED GRASROTA – GRUNNPLANET i AP/DnA.

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021. Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 12. september 2021.
Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet fra 10. august til 10. september.

http://www.anarchy.no/boikott.html
http://www.anarchy.no/stortingsvalget2021.html
http://www.anarchy.no/
http://www.indeco.no/

PPS. Blant "andre autoritære" er Ap/DnAs Trine Lise Sundnes fra LO-byråkratiet i Oslo. Hun vil "ha et stort SV" og vil ha med SV i det nye statsrådet etter valget. Hun skal derfor strykes fra Ap-listen for Oslo. Også flere skal strykes. Det gjelder alle stortingskandidatene for AP/DnA over det ganske land. Det  gjelder altså også ditt fylke/valgdistrikt! AP/DnA skal kort og godt boikottes over hele Norge!!! Grasrota i AP/DnA oppfordres til å stemme på Senterpartiet!!!

Om DnA-SP-V-Alliansen.

DnA-SP-V-Alliansen er en grasrots-organisasjon som jobber for å få til et liberalt sosialdemokratisk sentrums-statsråd etter Stortingsvalget i høst, uten Kommunistene i Rødt, SV og ml-fraksjonen (marxist-lysholmistene) i AP/DnA (som vil ha med SV i statsråd), blant annet ved ulike stryknings- og valgboikotts-aksjoner.

INDECO er kontakt for den sosialdemokratiske
DnA-SP-V-ALLIANSEN
for Stortingsvalget 2021.

Kontakt-tlf. 22 37 65 84 og Kontakt-E-mail indeco@online.no

http://www.indeco.no/

Nærmere informasjon om den Kommunistiske Marxist-Lysholmismen (ML) og ML-Fraksjonen i AP/DnA, se (klikk på:)
http://www.anarchy.no/folkebladet2.html


From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
Sent: Friday, June 11, 2021 8:07 AM
To: KrF; KrfU; KrF-stortinget; Arbeiderpartiet ; Ap-stortinget; Senterpartiet epost; Senterungdommen; Jonas Bals; trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no; Postmottak Sp; venstre.postmottak@stortinget.no; Venstre; Unge Venstre
Subject: Erna Solberg sier nei til globalt Nato - AISC ønsker nettopp et globalt NATO, deltakende i the 3rd WW - revolusjonskrigen. Dette er nødvendig for seier i det globale klima (CO2) problemet.

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
Sent: Friday, June 11, 2021 7:42 AM
To: USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; Russlands ambassade; Japans Ambassade; United Kingdom ; Forsvarsdepartementet; Forsvarets E-tjeneste; PST; Utenriksdepartementet; Statsministerens kontor; European Union
Cc: CNN Q&A; CNN BACKSTORY ; CNN - YWT@CNN.COM; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; haveyoursay@bbc.co.uk; NTB-Utenriks ; NTB-Vaktsjef ; tips aftenposten; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no; Euronews Newmedia; France 24; Reuters; Associated Press; Harald Fagerhus; Harald Fagerhus <harald.fagerhus@icloud.com> (harald.fagerhus@icloud.com); The Green Global Spring Revolution
Subject: Erna Solberg sier nei til globalt Nato - AISC ønsker nettopp et globalt NATO, deltakende i the 3rd WW - revolusjonskrigen. Dette er nødvendig for seier i det globale klima (CO2) problemet.

Erna Solberg sier nei til globalt Nato - AISC ønsker nettopp et globalt NATO, deltakende i the 3rd WW - revolusjonskrigen. Dette er nødvendig for seier i det globale klima (CO2) problemet.

Erna Solberg sier nei til globalt Nato. Statsminister Erna Solberg (H) advarer mot å bruke Nato-flagget så mye ute i verden at alliansen blir stemplet som en fiende i muslimske land. Mandag samles stats- og regjeringssjefene i de 30 medlemslandene i Nato til toppmøte i Brussel. Der skal de stake ut kursen for alliansen fram mot 2030. I forkant av toppmøtet har Nato-sjef Jens Stoltenberg tatt til orde for «et mer globalt utsyn» i alliansen. Det er en tenkning statsminister Erna Solberg (H) nå advarer mot å trekke for langt.  – Vi må ha evne til å diskutere konsekvensene av endringer i sikkerhetslandskapet, også utenfor vårt kjerneområde. Men det vi har vært tydelige på, er at dette ikke skal bety et mer globalt Nato, sier Solberg i et intervju med NTB før toppmøtet. – En global forståelse av sikkerhetssituasjonen betyr ikke at Nato skal bli mer globalt, sier hun.

Erna og Titten Tei i UD har vist seg for Kina-vennlig bl.a. i  politikken flere ganger. De er alt for glad i å kjøpe billige varer fra Kina, og eksportere norsk laks.  Det grenser mot landsforræderi.  Et globalt NATO dreier seg bl.a. om å støtte det muslimske FOLKET mot ultra-autoritære herskere og deres Byråkrati,  i the Arab Spring og the Green Global Spring Revolution, globalt. Ikke om å krangle med det muslimske FOLKET. Erna Solberg sier  altså nei til globalt Nato - AISC ønsker nettopp et globalt NATO, deltakende i the 3rd WW - revolusjonskrigen. Dette er nødvendig for seier i det globale klima (CO2) problemet. Se http://www.anarchy.no/ija141.html & http://www.anarchy.no/ggs1.html . AISC 11.06. 2021.

PS. 18.06.2021. NATO må forberede seg på 3WW, også mot Kina. Selve NATO behøver ikke ta opp nye medlems-land, men alliansen må være klar til global innsats: = NATO GLOBAL.


Michael Bakunin was the first social-democrat

Michael Bakunin was the first to form a social-democratic workers party, the Social-Democratic Alliance, and use the name social-democrat in organized workers-movement context from 1868. In 1868, Bakunin joined the Geneva section of the 1st International. The IWMA was rooted back to a meeting in London at St. Martin's Hall in 1864, deciding on a 'General Council', but its real founding and first congress was in Geneva in 1866. In 1869, Bakunin's Social Democratic Alliance, SDA, was refused entry to the IWMA, on the grounds that it was an international organization in itself, and only national organizations were permitted membership. The SDA was mainly a liberal social-democratic alliance. The SDA, not to be confused with Marxist social-democracy, dissolved and the various groups which it comprised joined the IWMA separately. The Marxist social democratic movement grew out of the efforts of August Bebel, who with Wilhelm Liebknecht cofounded the Social Democratic Workers’ Party in 1869, about one year later than Bakunin’s, and then effected the merger of their party with the General German Workers’ Union in 1875 to form what came to be called the Social Democratic Party of Germany (Sozialdemokratische Partei Deutschlands).

The Marxists stole the good concept social-democracy, that is much better than anarchy related to support from the People, that think (wrongly ok) that anarchy is ochlarchy (mob rule broadly defined) included chaos. We will take this good concept back, to get support from the People en masse. We are tired of being a small movement.

Regarding revolution related to the Anarchist Economic-Political map http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html:

Clarification of the term Revolution in connection with the Economic-Political map (EP map) - and GGS, GAIAN & GRETA THUNBERG and more. Every shift in the coordinates of an economic-political system on the EP map is by definition a revolution. Revolutions can be of varying sizes, some small, and sometimes somewhat larger. Revolution stands in opposition to reform, which is economic-political changes without a shift in the system coordinates, i.e. changes within the system's framework, without going beyond these. Each shift in the coordinates of an economic-political system on the EP map almost always takes place in a continuous process via infinitesimal shifts in the system coordinates, which are dynamically integrated over time, to a significant overall shift in the system coordinates, i.e. to a significant revolution. NB! A series of insignificant revolutions can thus result after a while, in an overall significant revolution. If the revolution is a downward movement on the EP map, it is also called a counter-revolution. Revolutions can also occur by discontinuous, possibly large - shifts in the system coordinates, without us going into this here, beyond noting that such often go terribly wrong, most often due to lack of relevant follow-up organizational structures. GGS, The Green Global Spring Revolution, among others supported by GAIAN Freedomly Zen Buddhists, other libertarians, Greta Thunberg & Co and more, do not pursue this terribly wrong strategy. But on the scheme mentioned under "NB!" above, which probably will be a success, provided the triggering of sufficient crowds to support the scheme (of GGS). And it must happen in due time to avert a full blown climate crisis, with Ragnarokk = FULL HELL ON GAIA, A.K.A. TELLUS AND THE EARTH.

The climate-crisis can not be solved only with reform, it is necessary to change the economic-political systems’ coordinates… Slowly, but not too slow… by IIFOR - from http://www.anarchy.no/andebate.html.


The Israel-Gaza conflict

The fight against the terrorist, ultra-authoritarian fascist Hamas regime - for a free Palestine
See Antiterrorism 2- click on http://www.anarchy.no/antiterrorism2.html. Latest news at the bottom of this file.


May Day 2021 - Manifesto and anarcho-syndicalist international direct action
by the International Workers of the World!
Against a.o.t. what Ragnar Frisch called "The unenlightened plutarchy"!

For Real, i.e. including green Democracy = Anarchy & Anarchism - and more of it!

May Day 2021 - Manifesto

The fight against the unenlightened plutarchy and statism including ochlarchy, and for anarchy i.e. real democracy, continues world wide. It is more than fourteen years since the financial crisis hit, followed rapidly by a larger economic crisis. The resulting shock added millions to the already teeming ranks of the jobless and threw millions more into precarious work. Many workers have lost good jobs and far too many have also lost the fundamental rights that went with them.

There is only one cause of the crisis: lack of proper demand management. Proper demand management is more easy done in anarchy than archy, look to Norway, The Swiss Confederation and Iceland, but anarchy is not necessary for proper demand management. The main player in demand management is the central administration be it anarchist or archist. The most efficient demand management is Cogrips-policy, see the WEC resolutions with links. We call for Cogrips-policy world wide for proper demand management broadly defined and the end of the economic and climate crisis. The Corona crisis has dramatically increased the unemployment rate further, but health precedes everything - including the economy - until all are vaccinated and everyone has become immune. And the welfare of the People must be secured, also possibly via Quantitative Easing - "printing fresh money".

More information - click on: http://www.anarchy.no/iwwai.html


About the Anarchist Revolution in Burma/Myanmar, locally known as the Spring Revolution.

22.02.2021. Myanmar's junta warns against 'riot and anarchy' as thousands continue protests, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210222-thousands-of-protesters-rally-in-myanmar-junta-warns-more-could-die. Source: France 24. The IAT-APT hands out a Brown Card to Myanmar's junta for falsely mixing up "anarchy" with ochlarchy (mob rule broadly defined) including chaos, and thus breaking the The Oslo Convention. Anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s), i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery". In short an-arch-y = [(an = without - arch = ruler(s)) - y = system (included optimal order and law) and management, as, say, in monarch-y]. Anarchy and anarchism are efficient and fair system and management without top heavy societal pyramid economical and/or political/administrative - in income and/or rank, i.e. significant horizontal organization - real, always including green, democracy, liberal social democracy. And thus, anarchy is not ochlarchy (mob rule broadly defined) including chaos.

15.03.2021. Myanmar protests: Demonstrators killed in bloody Yangon crackdown, see: https://www.bbc.com/news/world-asia-56395085. Source: BBC. The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists) declares: Slogans for the revolution - Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences! Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth! Myanmar coup: What is happening and why? See: https://www.bbc.com/news/world-asia-55902070. Source: BBC. 16.03.2021. The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists) calls for international solidarity by NATO, Quad, The Commonwealth of Nations, Russia and other allies to support the revolution in Burma. Myanmar's military is killing peaceful protesters. Here's what you need to know, according to CNN: https://edition.cnn.com/2021/03/16/asia/myanmar-protesting-coup-explainer-intl-hnk/index.html. Source: CNN.


A NOTE FROM THE
Anarchist International Embassy in Oslo

l'ambassade du monde libertaire
http://www.anarchy.no/embassy.html

Support for the protests against the fascist rule in Myanmar - About the Anarchist Revolution in Burma/Myanmar - locally known as the Spring Revolution.

The Anarchist International gives full support to the popular protest against the fascist system in Myanmar (Burma). The military dictatorship must keep its hands of the protest movement. The AI strongly supports a movement towards anarchy, i.e. real democracy, in Myanmar. A note from AIE 26.09.2007.

"Leave Burma now!": The Anarchist International tells multinationals

The Anarchist International calls several multinational companies known of having business links to Burma to pull out of the country and stop propping up the brutal regime, and is calling those concerned to extend economic sanctions to cover all economic sectors.  While numerous foreign companies have ceased doing business with Burma, under pressure from the international anarchist movement,  trade unions, human rights and democracy groups, many multinational companies still have relations with the military dictatorship.

No company can claim to have clean hands if it is doing business in or with Burma, since the Generals take their cut out of every deal. We call on companies to disinvest, and those who have refused to do so will now be exposed to the full weight of public condemnation for effectively supporting a ruthless, corrupt and bloody dictatorship. 

Burma's economy is built on absolute repression of its workforce, state-terrorism, with the use of forced labor still rife in the country despite international pressure on the regime to respect fundamental rights. The case for full and effective sanctions is now absolutely compelling, and any company which does not withdraw voluntarily must be made to do so. The junta's murderous reaction to the demonstrations in recent days shows how far they will go to maintain total power, and continue lining their own pockets at the expense of the massive majority who are deprived of access to proper healthcare, education, decent food and other essentials.  Only a tiny few benefit from Burma's links to foreign business, and they are the very authors of the murder, torture and violence which is still going on. 

On the Anarchist International's list are several key multinationals with well-documented business links to Burma, including Caterpillar (USA), China National Petroleum Corp. (CNPC), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Daewoo International Corporation (Korea), Siemens (Germany), Gas Authority of India (GAIL), GlaxoSmithKline (UK ), Hyundai (Korea), ONGC Videsh Ltd (India), Swift (Belgium), and Total (France). The Anarchist International calls on international boycott and other actions against these firms. Companies which think they can continue to pretend that their business with Burma somehow helps ordinary people there are seriously mistaken. They will come under unprecedented pressure to pull out.

Regards ... Chargé d'affaires A. Quist of AIE 07.10.2007

On Aung San Suu Kyi of Burma, May 15, 2009

The AIE, AI and ICOT are deeply concerned about Aung San Suu Kyi's current situation and the new charges being levied against her for supposedly violating the terms of her house arrest. Aung San Suu Kyi has been under illegitimate house arrest for more than thirteen of the nineteen years since her party was overwhelmingly elected by the people of Burma to lead their country. Her current period of detention is due to expire on May 27. The Burmese authorities must not use the current situation as a pretext to extend her detainment. The AIE, AI and ICOT call for the immediate and unconditional release of Aung San Suu Kyi and the more than 2,100 other political prisoners currently held by the state-terrorist Burmese regime. We stand in solidarity with all those who struggle for the cause of democracy and freedom in Burma, and we strongly urge progress towards a democratic Burma that respects the rights of all of its citizens.

Regards ... Chargé d'affaires A. Quist of AIE 15.05.2009

08.06.2009. Letter from USA's UN Mission, USUN, to AI

Like you, the United States is concerned by the Human Rights violations in Burma and are engaging this issue through multiple channels. We will keep you posted as the situation develops. Thank you for your active engagement.

Celebrities and others tweet for Suu Kyi's release in Burma

The campaign, launched May 27, asks Suu Kyi's supporters to tweet, write text messages or send video and photos to its Web site, http://64forsuu.org . The Anarchist International Embassy posted the following message to the campaign: "On Aung San Suu Kyi of Burma. The AIE, AI and ICOT are deeply concerned about Aung San Suu Kyi's current situation and the new charges being levied against her. We stand in solidarity with all those who struggle for the cause of democracy and freedom in Burma. More information about the anarchist point of view at http://www.anarchy.no/ija431.html , search for Burma." See http://www.64forsuu.org/word.php?wid=10228  . 18.06.2009.

Myanmar pro-democracy leader Aung San Suu Kyi shared rice and chocolate cake with her prison guards to celebrate her 64th birthday Friday, as global condemnation of her trial galvanized rallies in capitals around the world. 19.06.2009.

Letter from "64forSuu" 03.07.2009: Ban Ki-moon In Burma - Help Us Keep The Pressure Up

Dear Friend,

Today UN Secretary General Ban Ki-Moon arrived in Burma, as the regime once more delayed Aung San Suu Kyi's trial. When he arrived Ban Ki-Moon said it was his top priority to secure the release of all of Burma's political prisoners - this is a breakthrough for us as that's what we've been campaigning for him to do for many months. We need to ensure that Ban turns words into action. The regime is hoping that by stringing out Aung San Suu Kyi's trial the world will forget her; we can't let that happen. We need tens of thousands of people across the world to show that they haven't forgotten her by demanding that the regime release Suu Kyi and all of Burma's political prisoners at http://www.64forSuu.org

The global movement calling for the release of Suu Kyi has never been stronger. With over 16,000 messages, and the backing of political leaders, major celebrities  such as Julia Roberts, Yoko Ono, Paul McCartney and Bono, 64forSuu.org has demonstrated the scale of global outrage. Over a hundred thousand people support her on Facebook http://www.facebook.com/aungsansuukyi , and thousands are supporting her on Twitter (by using the hashtag #ASSK64 Twitter). TAKE ACTION: LET'S KEEP THE PRESSURE UP! Aung San Suu Kyi is Burma's most high profile political prisoners but  across Burma there are 2,154 other political prisoners enduring appalling conditions inside Burma's squalid prisons. They face brutal torture, are banned from receiving family visits and denied proper medical care. Please go to http://www.64forSuu.org now and leave a message calling for their release. With your help we can show that no matter what the regime try the world will never forget Burma's brave political prisoners.

Thank you,

Johnny Chatterton
Project Manager
64forSuu.org
http://www.64forSuu.org

PS: If you're not already, please become a supporter of Aung San Suu Kyi on Facebook: http://www.facebook.com/aungsansuukyi

Burma sentences Suu Kyi to more house arrest

A Myanmar [Burma] court convicted Nobel Peace laureate Aung San Suu Kyi on Tuesday 11.08.2009 of violating her house arrest by allowing an uninvited American to stay at her home. The head of the military-ruled country ordered the democracy leader to serve an 18-month sentence under house arrest. The 64-year-old opposition leader has already spent 14 of the last 20 years in detention, mostly under house arrest, and the extension will remove her from the political scene when the junta stages elections next year. The sentence, which drew international condemnation from anarchists and others, was handed down along with a stretch of seven years with hard labor for the American intruder, 53-year-old John Yettaw. One of Suu Kyi's lawyers, Nyan Win, said the democracy leader told her defense team to proceed with an appeal.

US senator meets Suu Kyi, wins American's release

Stung by international outrage over the trial of Aung San Suu Kyi, Burma's ruling generals agreed Saturday to hand an American prisoner involved in her case to a visiting US senator. Sen. Jim Webb was also granted an unprecedented meeting with the junta chief, and was allowed to hold talks with Suu Kyi, the first foreign official permitted to see the Nobel laureate since she was sentenced to 18 more months of house arrest on Tuesday. American John Yettaw, who was sentenced to seven years of hard labor for swimming uninvited to Suu Kyi's lakeside house in Yangon, will be deported on Sunday, Webb said in a statement from his Washington office. 15.08.2009. Mr Yettaw flew with Senator Webb to Bangkok, where he was taken to hospital in a US embassy van. 16.08.2009.

Aung San Suu Kyi released from house arrest - Anarchist comment

After a general election in Burma that was neither free nor fair, and keeping the generals' hold on power, political activist and Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi has been released from house arrest. The Anarchist International, AI/IFA, the Anarchist Confederation of Asia and the Middle East, ACAME and the Anarchist International Embassy in Oslo, AIE, a) condemn the general election as a complete farce, and b) continue to condemn the military dictatorship, with about 75,2 % authoritarian degree, and only about 24,8% libertarian degree, an ultra-fascist regime with more than 75 % degree of both statism and capitalism, i.e. economical plutarchy, see system theory and economic-political map. The AI/IFA, ACAME and AIE demand a) lasting freedom for Aung San Suu Kyi, and b) release of all political prisoners in Burma (Myanmar). The struggle against this extremist and state-terrorist regime continues with new hope.13.11.2010.

PS. 15.11.2010. In an interview Monday with the BBC, Suu Kyi said she sought "a nonviolent revolution" and offered some reassuring words for the military. "I don't want to see the military falling. I want to see the military rising to dignified heights of professionalism and true patriotism," she said. The British-educated Suu Kyi also said she did not fear being detained again. "I'm not scared," she said. "I know that there is always a possibility, of course. They've done it back in the past, they might do it again."

Aung San Suu Kyi won a seat in parliament

Burma's (Myanmar's) pro-democracy leader Aung San Suu Kyi won a seat in parliament on Sunday 01.04.2012, her party said, after an historic by-election that is testing the country's nascent reform credentials and could persuade the West to end sanctions.

Aung San Suu Kyi criticized by UN

27.08.2018. A UN report has said top military figures in Myanmar must be investigated for genocide in Rakhine state and crimes against humanity in other areas. The report, based on hundreds of interviews, is the strongest condemnation from the UN so far of violence against Rohingya Muslims. It says the army's tactics are "grossly disproportionate to actual security threats". Myanmar rejected the report. At least 700,000 Rohingya fled violence in the country in the past 12 months. The report names six senior military figures it believes should go on trial and sharply criticises Myanmar's de facto leader, Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi, for failing to intervene to stop attacks. Aung Sang Suu Kyi, the report finds, "has not used her de facto position as Head of Government, nor her moral authority, to stem or prevent the unfolding events in Rakhine".

12.11.2018. Amnesty International is stripping Myanmar's de facto leader Aung San Suu Kyi of its highest honour, the Ambassador of Conscience Award. The politician and Nobel peace prize winner received the honour in 2009, when she was living under house arrest. The rights group said it was profoundly dismayed at her failure to speak out for the Rohingya minority, some 700,000 of whom have fled a military crackdown. This is the latest honour in a string of awards Ms Suu Kyi, 73, has lost.

31.01.-01.02.2021. Myanmar military takes control of country after detaining Aung San Suu Kyi, see: https://www.bbc.com/news/world-asia-55882489. Source: BBC. The Anarchist International, AI/IFA, and ACAME condemn the military coup.

22.02.2021. Myanmar's junta warns against 'riot and anarchy' as thousands continue protests, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210222-thousands-of-protesters-rally-in-myanmar-junta-warns-more-could-die. Source: France 24. The IAT-APT hands out a Brown Card to Myanmar's junta for falsely mixing up "anarchy" with ochlarchy (mob rule broadly defined) including chaos, and thus breaking the The Oslo Convention. Anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s), i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery". In short an-arch-y = [(an = without - arch = ruler(s)) - y = system (included optimal order and law) and management, as, say, in monarch-y]. Anarchy and anarchism are efficient and fair system and management without top heavy societal pyramid economical and/or political/administrative - in income and/or rank, i.e. significant horizontal organization - real, always including green, democracy, liberal social democracy. And thus, anarchy is not ochlarchy (mob rule broadly defined) including chaos.

05.03.2021. Increasing evidence that Myanmar's military forces are shooting to kill as country mourns young victims, see: https://edition.cnn.com/2021/03/05/asia/myanmar-military-shoot-to-kill-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

15.03.2021. Myanmar protests: Demonstrators killed in bloody Yangon crackdown, see: https://www.bbc.com/news/world-asia-56395085. Source: BBC. The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists) declares: Slogans for the revolution - Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences! Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth! Myanmar coup: What is happening and why? See: https://www.bbc.com/news/world-asia-55902070. Source: BBC. 16.03.2021. The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists) calls for international solidarity by NATO, Quad, The Commonwealth of Nations, Russia and other allies to support the revolution in Burma. Myanmar's military is killing peaceful protesters. Here's what you need to know, according to CNN: https://edition.cnn.com/2021/03/16/asia/myanmar-protesting-coup-explainer-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

Report from AISC about USA & Russia, China and Burma.

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
Sent: Thursday, March 18, 2021 10:51 PM
To: USAs Ambassade terrortips; Russlands ambassade; Japans Ambassade; United Kingdom ; Forsvaret og E-tjenesten; 'postmottak@mil.no'
Cc: CNN Q&A; CNN BACKSTORY ; CNN - YWT@CNN.COM; tips aftenposten; NTB-Utenriks ; NTB-Vaktsjef ; 'worldhaveyoursay@bbc.co.uk'; 'haveyoursay@bbc.co.uk'
Subject: Oppdatering. About the Anarchist Revolution in Burma/Myanmar - Update 18.03.2021... The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists) calls for international solidarity... LES DETTE: Sammendrag, update 58. Burma m.m..

Kommentar og råd igjen.

Biden til Putin: «Killer», og «has no soul». «Soul» i kristen forstand er det ingen som har, heller ikke Biden. Og «killer»…. USA er ikke hellige de heller, nylig CIA killed en iransk militær topp. Dette er helt ufruktbar retorikk og Biden bør roe seg i fremtiden. Vi trenger Russland som alliert i 3. WW og sikker 4. WW, om man ikke kommer i gang signifikant med 3. WW og vinner den ganske snart. Man har ikke mange år på seg i denne klima-saken + demokrati, som heller ikke er å forakte. NB!  Russland er et demokrati! Ikke idéelt, men det er ikke USA heller.

(Det er bedre i Norge, i snitt ca. 54% demokratigrad, men jeg smaker mye autoritær brun møkk, så jeg personlig har det under gjennomsnittet. Jeg jobber med saken, for å forbedre min situasjon…)

Få en slutt på småkrangelen mellom Russland og NATO/USA. Hacking og utskjelling, = marginalt tull og tøys. Både Putin og Biden bør skjerpe seg. Vi har viktigere ting og ordne opp, nemlig klimakrisen og dermed Kina, som verstingen. Og det går ikke uten 3. WW. Sanne mine ord.

V-h. A. Stalin, for AISC.

PS. Start nå med å motarbeide juntaen i Burma, ikke bare retorisk fordømming, tomme ord, fra det såkalte UN-sikkerhetsrådet og andre. Anarkistene i Burma står i mot så godt de kan, mest fredelig, men også litt legitimt selvforsvar med det lille de har av våpen. Noen dauer og det er tortur av de som lar seg fange, og så dauer de også stort sett. Juntaen er ekstrem mørkebrun dritt. Se i hvert fall og stoppe salget av våpen til juntaen. RASKT!

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
Sent: Thursday, March 18, 2021 12:09 AM
To: USAs Ambassade terrortips; Russlands ambassade; Japans Ambassade; United Kingdom ; Forsvaret og E-tjenesten; postmottak@mil.no
Cc: CNN - YWT@CNN.COM; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A; tips aftenposten; NTB-Utenriks ; NTB-Vaktsjef ; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; haveyoursay@bbc.co.uk
Subject: About the Anarchist Revolution in Burma/Myanmar - Update 17.03.2021... The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists) calls for international solidarity... LES DETTE: Sammendrag, update 57. Burma.

Hei Sann! Til antatte allierte. Prøv i hvert fall å være litt mindre feige… V-h. A. Stalin, for AISC.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

Website with strategy & policy of AISC, se footnote *****) at http://www.anarchy.no/ai.html. See also (click on:) http://www.anarchy.no/asia.html, http://www.anarchy.no/ija150.html & http://www.anarchy.no/ggs1.html.

22.03.2021. US and allies sanction Myanmar's military for violent repression of protesters, see: https://edition.cnn.com/2021/03/22/politics/us-allies-burma-sanctions/index.html. Source: CNN.

24.03.3021. Myanmar protesters join 'silent strike' after soldiers kill 7-year-old girl in her father's arms, see: https://edition.cnn.com/2021/03/24/asia/myanmar-protests-7-year-old-killed-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

26.03.2021. US and UK ratchet up sanctions on Myanmar's military, see: https://www.bbc.com/news/business-56248559. Source: BBC.

27.03.2021. Myanmar: 'Dozens die' in protests as coup leaders mark Armed Forces Day [i.e. State-Terrorists Day] see, https://www.bbc.com/news/world-asia-56546920. Source: BBC.

28.03.2021. Global condemnation of Myanmar military's 'reign of terror' after deadliest day since coup, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210328-global-condemnation-of-myanmar-military-s-reign-of-terror-after-deadliest-day-since-coup. Source: France 24.

29.03.2021. Kremlin, despite military visit, says it is worried by rising civilian toll in Myanmar, see: https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-kremlin/kremlin-despite-military-visit-says-it-is-worried-by-rising-civilian-toll-in-myanmar-idUSKBN2BL1E0. Source: Reuters.

03.04.2021. Myanmar's rebel groups voice support for protesters as junta continues crackdowns, see: https://www.france24.com/en/live-news/20210403-myanmar-s-rebel-groups-voice-support-for-protesters-as-junta-continues-crackdowns. Source: France 24.

10.04.2021. Myanmar's military has underestimated the strength, will and bravery of its own people [i.e. the real anarchists, that want federal democracy, not the provocateurs of the junta...], see: https://edition.cnn.com/2021/04/09/asia/myanmar-yangon-military-protesters-bravery-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

14.04.2021. Myanmar ethnic groups unite in fight against army, sights set on federal rights, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210414-myanmar-ethnic-groups-unite-in-fight-against-army-sights-set-on-federal-rights. Source: France 24.

16.04.2021. Opponents of Myanmar's junta set up national unity government, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210416-opponents-of-myanmar-s-junta-set-up-national-unity-government. Source: France 24.

28.04.2021. 'I thought I would die.' Myanmar protesters describe torture they suffered in detention, [the State Terrorism of the junta continues, and may result in a Failed State], see: https://edition.cnn.com/2021/04/27/asia/myanmar-coup-detainees-torture-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

30.04.2021. Double crises of coup and Covid could push half of Myanmar's population into poverty, UN warns, see: https://edition.cnn.com/2021/04/30/asia/myanmar-coup-covid-poverty-undp-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

04.05.2021. Kachin rebels shoot down military helicopter as parcel bomb kills 5 in central Myanmar, see: https://edition.cnn.com/2021/05/04/asia/myanmar-military-helicopter-parcel-bomb-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

05.05.2021. At military camps in the Myanmar jungle, doctors and students learn how to fire guns, see: https://edition.cnn.com/2021/05/04/asia/myanmar-rebels-training-hnk-dst-intl/index.html. Source: CNN.

Myanmar's journalists face 'humanitarian crisis' as crackdown intensifies, see: https://edition.cnn.com/videos/media/2021/05/03/myanmar-media-press-freedom-under-attack-hancocks-pkg-intl-hnk-vpx.cnn/video/playlists/around-the-world/. Source: CNN.

07.05.2021. 'They have guns but we have people': Inside Myanmar's Spring Revolution, see: https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57016528. Source: BBC.

27.05.2021. The ACAME - Section Burma (Burmese anarchists), declares: "All anarchists included atheist-anarchists, anarcho-punks and pro federalist real democracy (= a form of anarchism/anarchy) folks in Burma, have a hard time now! Junta! Hands off all anarchists. Give in to the Burmese Spring Revolution!!!" About some of the Burmese anarchists, see: https://www.aljazeera.com/features/2015/12/30/changing-myanmars-hidden-atheists.

05.06.2021. Could phone footage put Myanmar's leaders in jail? – See: https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57332985. Source: BBC.

09.06.2021. The mysterious deaths of the NLD party officials, see: https://www.bbc.com/news/world-asia-57380237. Source: BBC.

18.06.2021. UN General Assembly calls for halt of weapons to Myanmar, see: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210618-un-general-assembly-calls-for-halt-of-weapons-to-myanmar. Source: France24. 

22.06.2021. Army clashes with anti-junta militia in Mandalay, Myanmar's second-biggest city, see: https://edition.cnn.com/2021/06/22/asia/myanmar-mandalay-fighting-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

07.07.2021. The police defecting as a new civil war looms in Myanmar, see: https://www.bbc.com/news/av/world-asia-57739572. Source: BBC.

19.10.2021. Myanmar to release 5,600 prisoners held for anti-junta protests, see: https://edition.cnn.com/2021/10/18/asia/myanmar-junta-prisoner-release-intl-hnk/index.html. Source: CNN.


From  http://www.anarchy.no/ija431.html . This file will be updated. Click on and follow the news and comments….

APT: http://www.anarchy.no/apt.html
IAT: http://www.anarchy.no/iat.html
EP-MAP: http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html
OSLO CONVENTION: http://www.anarchy.no/oslo.html


Women's day 08.03.2021. The "feminist" ochlarchist Bloque Negro (Black Bloc) in Mexico is Communist provocateurs, not anarchists, and has thus got an expulsing Brown Card from IAT-APT. AMLO,  the Mexican President, must deal with the problems, also the femicide. See also: ANARCHISTS AGAINST OCHLARCHY (MOB RULE) AND OCHLARCHIST INFILTRATION, at http://www.anarchy.no/ija133.html. More information about the situation in the country, search for 'Mexico' at http://www.anarchy.no/andebate.html  and http://www.anarchy.no/latina.html.


The Situation i USA 2020-21

Click on:
http://www.anarchy.no/ija151.html


And welcome to the

International Journal of Organization Research - IJOR/folkebladet/IJ@

THE JOURNAL OF THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY – PGU –  ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009.
Cand. anarch. Ph D Harald Fagerhus is responsible managerial & economy broadly defined editor of folkebladet and the OSE/INDECO-Network is responsible skilled scientific editor group. The fb/IJOR-Group of Divisions/Companies/Organizations, a.k.a. fb-IJOR-Konsernet (in Norwegian), see (click on:) Links below. See also ANORG - GLOBAL = AI/IFA & owner of the fb-IJOR-Group.

Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will
automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here!

Links / Search

REAL DEMOCRACY IS ANARCHY & ANARCHISM! ANARCHY & ANARCHISM ARE REAL DEMOCRACY = LIBERAL SOCIAL-DEMOCRACY!
REAL DEMOCRACY IS ALWAYS INCLUDING GREEN!
ANARCHY.NO IS ALL ABOUT DEMOCRACY - INCLUDING THE DEMOCRACY PROJECT!

Democracy, the libertarian, anarchy & anarchism and degrees of this, is a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchy & anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureaucracy (authorities) broadly defined in private and public sector. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy, NB! i.e. always including Green, and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics.Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree - within anarchy & anarchism = real democracy, i.e. 100% - the authoritarian degree, see - click on the Economic-Political Map above. The Democracy Project is a research project about all topics of democracy and adjacent themes, also praxeology - human action research - including the Green Global Spring GGS. For more information about The Democracy Project, click on IIFOR & the Democ. Project above.


DnA - Arbeiderpartiet og Dagsavisen har blitt kuppet av en ultra-autoritær erke-kommunistisk marxistisk SV-aktig
fraksjon med DA-redaktør Eirik Hoff Lysholm i spissen.
Nå skal denne Kinesisk & Xi Jin-Pingske ML - Marxist-Lysholmismen, desimeres og fravristes MAKTA!
Til fordel for den Sosial-demokratiske DnA-SP-V-ALLIANSEN.
Redaktør Eirik Hoff Lysholm bedriver direkte Kinesisk Xi Jin-Ping SENSUR av den frihetlige Sosialdemokratiske DnA-SP-V-ALLIANSEN i Dagsavisen.
NB! Dette vil svi seg for Hoff Lysholm!!!

Nærmere informasjon! Klikk på: http://www.anarchy.no/folkebladet2.html


For Real, i.e. including green Democracy = Anarchy & Anarchism - and more of it!
Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality!

OM FORSVARET AV REAL-DEMOKRATIET = ANARKIET NORGE - OG HVORDAN VI SKAL KNUSE TALIBAN

17.10.2020. Forsvaret av Anarkiet må nå legges om. Bøndene inkludert småbrukerne, samt fiskerne - er godt rodebasert organisert omtrent som Taliban i Afghanistan. Taliban er tilsynelatende uovervinnelige i kapasitet av en ekstremt godt organisert og ledet geriljabevegelse. De har ikke engang flyvåpen, men en del raketter, omtrent som Hamas. Veibomber og improviserte strids-bomber (ISB) generelt er sentralt. NB! En stor vogntog-trailer med en dobbelt "Breivik-bombe" tar hele regjeringskvartalet uten problemer. Har vi et Heimevern på 600 000 menn + bonde-fiskar-organisasjonen er vi uslåelige uten flyvåpen også. Heimevernet har selvfølgelig et effektivt Sjøheimevern, med anti-ubåt-forsvar. Pluss egne ubåter. Også drone-ubåter. Uslåelig, som Taliban, bare relativt mye sterkere og en geografi som hjelper oss. Har vi et solid flyvåpen i tillegg er vi over-uovervinnelige, men det kan skytes ned. Men vi trenger det egentlig ikke, jevnfør Taliban. + H-bomber naturligvis!

Taliban overtar nå hele Afghanistan med all makt og penger til islam-hierarkene som er ateister. De er både sociopater og psykopater genetisk ca. 100% og får full kontroll med ultra-fascismen sin. Sharia er effektiv lovgivning til kontroll av Folket fra ultra-fascistisk hold. Det vet ateist-islam-hierarkene. NB! Men deres Akilles-hæl er at de mangler H-bomber...

De får det nå snart som de vil, om man ikke bruker H-bomber på dem i tilstrekkelig grad. Det er politisk vanskelig og utrydder også deler av Folket, men kan gjøres om man er litt tøff og sikter seg inn på kommandosenteret og hovedorganisasjonen som er i et begrenset område. AISC anbefaler at vi bruker H-bomber om de ikke gir seg helt og avvæpner fullstendig på en uke etter de facto ultimatum (Realpolitik!). Sosial-demokratene (Bakuninistene + +) er lei av sulikk-angrep etter modell av annen verdenskrig med USA i spissen, Russerne fikset heller ingen ting. Generaler kjemper alltid siste forrige krig, og taper. Gerilja + H-bomber er alt som trengs egentlig for forsvar. + ørlite av annet konvensjonelt. Billig og effektivt!!!

I tillegge til Bonde-fiske-HV-gerilja-bevegelsen trenger Norge et H-bombeforsvar som er til å stole på - ved Allierte?, ellers får vi skaffe oss tilstrekkelig full pakke for avskrekking selv, på norske ubåter. + Noe landbasert H-b langt nede i granittfjell - må også brukes, med kraftigere raketter og mega-store H-bomber, til hovedavskrekking. Behøver bare ha ca. 1000 stykker masseproduserte. Det fikser norsk forsvarsindustri på fire - fem år. Og anti-rakett skyts mot fi, og supplerende raketter (intelligente droner) som styrker våre H-bombe-raketter så de 100% sikkert treffer mål over hele kloden uten å bli skutt ned. Må være satelitt-uavhengig. Alle satelitter kan skytes ned uten problemer. Dette koster ikke mye, men holder i massevis. Litt marine og kystvakt trengs også, men ellers bare masse ubåter med små H-bomber og drone-torpedoer. Regulær hær, bortsett fra spesialstyrker, anti-terror-militærpoliti, og et PST + et NB! Anstendig!!! politi/lensmenn over hele landet, underlagt Forsvaret som en autonom enhet + en effektiv E-tjeneste som kan ta ut (likvidere), ikke den søppla vi har nå, er neppe nødvendig. Og et sammenslått J&BD + FD & UD til Anti-militarisme-Departementet (AMD) og med diplomati med lobbyer over alt, som i denne sammenheng er effektivt. Den driten vi har nå kan vi ikke ha. Dyrt og ca. null verdt. Visergutter for nasjonal-fascisten Trump. Drit og DRA! V-h. AISC. Fra ANARKIDEBATT: http://www.anarchy.no/andebatt.html.

Ad Donald Trump og valget i USA tirsdag 03.11.2020.

Republikansk senator med kraftsalve mot Trump: – Han slikker diktatorer oppetter ryggen. Den republikanske Senatoren Ben Sasse kom onsdag 14.10.2020 med kraftig kritikk mot Donald Trump under et møte med velgere. Han frykter presidentens oppførsel kan føre til et «republikansk blodbad» i senatet. Det var under en telefonkonferanse med velgere at den republikanske Senatoren fra Nebraska fikk spørsmål fra en kvinnelig velger om hvorfor han kritiserer presidenten så mye. Under det nesten ti minutter lange svaret, som Washington Examiner har fått tilgang til, begynner senatoren med å ramse opp ting der han og Trump er enige, men den  listen var veldig kort. Det gikk ikke lenge før han anklager presidenten fra hans eget parti for a) feilhåndtering av koronakrisen, for b) å innsmigre seg hos 1. diktatorer og 2. hvite nasjonalister, c) dolke allierte i ryggen, d) bruke penger som en «full sjømann» og e) dårlig behandling av kvinner.

– Først ignorerte han covid-19, så gikk han inn i full nedstengningsmodus. Han var den som sa at 10 til 14 dager med nedstenging ville fikse dette, og det stemte aldri. Jeg mener at måten han leder oss gjennom denne krisen på, er hverken fornuftig, ansvarlig eller riktig, sa Sasse. Senatoren, som stiller til gjenvalg i Nebraska den 3. november 2020, var ikke nådig mot den sittende presidenten og fortsatte tiraden med å hevde at Trump «slikker diktatorer oppetter ryggen». – Han ignorerer at uigurer er i konsentrasjonsleirer i Xinjiang og har ikke har løftet en finger for å hjelpe menneskene i Hongkong. USA dolker jevnlig allierte i ryggen under hans lederskap, sa han. Sasse har vært kritisk til Trump før. I 2016 sammenlignet han Trump med tidligere Ku Klux Klan-topp og rasist David Duke, og nektet å stemme for ham. De siste årene har han tonet ned kritikken noe, men onsdag lot han alt strømme ut med sterkere styrke enn noensinne. Dette er den første tydelige kritikken mot presidenten fra en republikansk politiker som stiller til gjenvalg i førstkommende valg. – Familien hans har brukt presidentembetet som en forretningsmulighet, og han flørter med hvite nasjonalister, fortsatte Sasse.

Senatoren frykter også at Trump skal skremme velgerne vekk fra det republikanske partiet, og føre til store omveltninger i USAs senat. – Jeg ser nå at det er muligheter for et republikansk blodbad i senatet, og det er derfor jeg aldri har vært på Trump-toget. Det er derfor jeg ikke driver valgkamp for ham, sa han. I tillegg til presidentvalget, er det nemlig også Kongressvalg 3. november. Alle de 435 plassene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet er på valg. Republikanerne har i dag flertall i Senatet med 53 mot 47 senatorer, og valg-målingene antyder at Demokratene har gode sjanser til å øke med fire. – Debatten i ettertid kommer ikke til å handle om hvorfor jeg var "så slem" mot Donald Trump. Den kommer til å handle om hva i all verden vi tenkte på da vi trodde at det å selge en TV-besatt, narsissistisk person [= ultra-autoritær psykopat og sociopat, mye lik Adolf Hitler] til det amerikanske folket var en god ide? sa Sasse.

Flere amerikanske medier har verifisert og publisert lydklippet der Sasse kommer med uttalelsene. Hans talsmann James Wegmann bekrefter overfor Washington Examiner at senatoren kom med uttalelsene tidligere denne uken: – Jeg vet ikke hvor mange flere ganger vi kan skrike ut dette: Selv om politikerne i hovedstaden er … besatt av presidentvalget, er flertall i senatet ti ganger viktigere. Det er det eneste valget [Senator] Ben [Sasse] bryr seg om, valget han arbeider med, og det eneste han snakker om. NB! De frihetlige sosial-demokratene [alle anarkistene, de libertære] i USA støtter a) Joe Biden som President, og b) ellers Demokratene i Kongressvalget, i valget i USA tirsdag 03.11.2020, dvs. 3. november, og planlegger å mobilisere en masse til valget. Kilder: Washington Examiner, NRK og AIIS. 17.10.2010. Fra Freedom Online http://www.anarchy.no/afbpress1.html, hvor det også er mye mer stoff om de frihetliges kamp mot nasjonal-fascisten Donald Trump og valget 3. november 2020. Les og bli vis!!!

OPEN LETTER ON THE NOVEMBER 3, 2020 ELECTION

Dear Fellow. As Election Day 2020 approaches, several crises are wreaking havoc across the country. The Corona-pandemic that has taken more than a million lives across the globe has triggered an economic crisis that will deepen, not resolve, in the months ahead. The consequences of  manmade global warming are manifesting more and more acutely. Political polarization continues to escalate, with protesters who are demanding racial justice facing violence both from police and white supremacists, egged on by Donald Trump. And the blows are falling hardest on Black people, others of color, women, and poor people, as they usually do.

In this election, we as always promote the “lesser evil” argument. The rationale is that Trump is just too dangerous to do anything other than vote for his Democratic Party opponent. The same case was made when the authoritarian Nixon ran, and Reagan, and the Bushes senior and junior. The nationalist-fascist Donald Trump is even more openly and crassly pushing the supremacy of the wealthy white elite than his authoritarian predecessors. It is precisely because the stakes are higher today that workers and poor folks, and the population in general, must support the Democratic Party and its significant, but not perfect, ability to solve 21st-century problems. 

Substituting Biden for Trump will probably contribute to a) restore many  jobs that have been lost, b)  empower communities to hold police accountable, c) wrest stolen wealth out of the hands of the uber-rich, and d) result in the forceful and immediate action needed to check the ravages of manmade global warming. Resolution by the Anglophone Anarchist Federation – Section USA. From Freedom Online http://www.anarchy.no/afbpress1.html. 20.10.2020.

John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton: The scientific Law of Corruption.

English social-individualist historian and ethics philosopher
John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton of Aldenham, 8th Baronet

John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton, in full John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton of Aldenham, 8th Baronet, (born January 10, 1834, Naples [Italy]—died June 19, 1902, Tegernsee, Bavaria, Germany), English Liberal historian and moralist, the first great modern philosopher of resistance to the state, whether its form be authoritarian, democratic, or (state-)socialist. A comment that he wrote in a letter, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” today has become a familiar aphorism. He succeeded to the baronetcy in 1837, and he was raised to the peerage in 1869.

Life

Acton was the only son of Sir Ferdinand Richard Edward Acton (1801–37) by his marriage to Marie Louise Pelline von Dalberg, heiress to a very respectable German title. In 1840 his widowed mother married Lord Leveson, the future Lord Granville and Liberal foreign secretary, an alliance that brought Acton early into the intimate circle of the great Whigs. Educated at Oscott College, Warwickshire, he went to Munich to study under the Catholic church historian Johann Joseph Ignaz von Döllinger, who grounded him in the new German methods of historical research.

Having spent much time in the United States and Europe, he returned to England, settled at the family seat in Aldenham, Shropshire, and was elected to the House of Commons for Carlow, Shropshire, in 1859. In the same year he became editor, following John Henry Newman, of the Roman Catholic monthly the Rambler, but he laid down his editorship in 1864 because of papal criticism of his rigorously scientific approach to history as evinced in that journal. After 1870, when the First Vatican Council formulated the doctrine of papal infallibility, Acton was all but excommunicated for his opposition to that doctrine. In 1865 he married Marie von Arco-Valley, daughter of a Bavarian count, by whom he was to have one son and three daughters.

His parliamentary career had ended in 1865—he was an almost silent member—but he was an influential adviser and friend to William Gladstone, the Liberal leader and prime minister. Acton was raised to the peerage on Gladstone’s recommendation in 1869, and in 1892 Gladstone repaid his services as adviser by having him made a lord-in-waiting to Queen Victoria.

Acton wrote comparatively little, his only notable later publications being a masterly essay in the Quarterly Review (January 1878), “Democracy in Europe”; two lectures delivered at Bridgnorth in 1877 on The History of Freedom in Antiquity and The History of Freedom in Christianity (both published in 1907)—these last the only tangible portions put together by him of his long-projected “History of Liberty”; and an essay on modern German historians in the first number of the English Historical Review, which he helped to found (1886). In 1895 the prime minister Lord Rosebery had him appointed to the regius professorship of modern history at Cambridge. His inaugural Lecture on the Study of History (published in 1895) made a great impression in the university, and his influence on historical study was felt. He delivered two valuable courses of lectures on the French Revolution and on modern history, but it was in private that the influence of his teaching was most marked.

In 1899 and 1900 he devoted much of his energy to coordinating the project of The Cambridge Modern History, a monument of objective, detailed, collaborative scholarship. His efforts to secure, direct, and coordinate contributors for the project exhausted him, and he died from the effects of a paralytic stroke that he had suffered in 1901.

Legacy

Acton was a stern critic of nationalism; his liberal social-individualist ideas, similar to Ragnar Frisch’, was to some extent rooted in religion, but had a more neo-liberalist approach, more to the rigth of the social-individualist sector of the Anarchist Quadrant of the Economic-Political Map (EPM) than Ragnar Frisch. For him, conscience was the fount of freedom, and its claims were superior to those of the state.  If democracy could not restrain itself, liberty would be lost. The test of a country’s freedom was the amount of security enjoyed by minorities. For Acton, in his judgment of politics as of history, morality was fundamental. He was the first great modern philosopher of resistance to the evil state. Civilized, cosmopolitan, rich, learned, and widely connected, he is remembered as much for his few historical writings as for his prescient concern with the problems of political moral. The Law of Corruption also implies moral corruption, as in China in recent years. Extreme moral corruption, such as with the Taleban top hierarchs, means they lose all religious belief for power economic and political/administrative and become atheists. They aret thus not afraid of religious hell-ideas, and «heavenly judgement». This is valid for top rulers in general. NB! Also the will to power and potential power economic and/or political/administrative broadly defined corrrupts. Sources: Enc Britannica and INDECO-OSE.


SISTE NYTT PÅ 1, 2, 3 & 4:

1.

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
Sent: Thursday, October 08, 2020 9:29 AM
To: Jens Hermundstad Østmoe; Anna Quist; Mona Solberg; Folkebevegelsen;
Cc: 'Ole-Jacob Edna'; 'Harald Fagerhus'; 'Christian Vennerød'; 'Camilla Lilleåsen'; Didrik Modal; 'JFSØ '; 'Jonas Bals'; 'Akselsen Dag '; Tore Hjermundrud; 'Bjørn Einarsen'; 'Atle Skift'; 'Noam Chomsky'; 'Robert Drury'; 'Robert Morley'; 'Tor Aage Bringsvær'; Åse Hjørnevik og Tore Ostnes; 'Andreas Hompland'; 'Pericles Feressiadis'; nsf_iaa@hotmail.com; 'Olav Bardalen'; 'KHØ'; 'Knut Andersen'; Per Ove Røkholt; Marit.Arnstad@stortinget.no
Subject: Senterpartiet legger frem nytt prinsipp-program kl. 10 i dag! Les det og sjekk fotavtrykket fra DnA-SP-V-ALLIANSENS SOSIAL-DEMOKRATISKE POLITIKK OG PROGRAM-UTKAST!

Senterpartiet legger frem nytt prinsipp-program kl. 10 i dag! Les det og sjekk fotavtrykket fra
DnA-SP-V-ALLIANSENS SOSIAL-DEMOKRATISKE POLITIKK OG PROGRAM-UTKAST!

Klikk på: http://www.anarchy.no/ først og fremst.

PS. Kl. 13.00. Senterpartiet la i dag kl. 10.00 frem førsteutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram. Partiet flyr høyt på målingene, og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum lanseres til og med som en mulig statsministerkandidat for det sosial-demokratiske Sentrum. Etter hva vi forstår, foreslår det nye prinsipprogrammet å innføre lokal beskatning på vindkraft, i tillegg til redusert selskapsskatt for alle bedrifter i distriktene. Programutkastet forslår også en lovregulering av sosiale medier som gjør det ulovlig å tjene penger på falske nyheter, hatpropaganda og informasjon som bryter mot norsk lov. Senterpartiet ønsker primært å sitte i statsråd med DnA etter valget neste år. Den gamle regjeringskompisen SV ønsker Vedum og Co. at holdes på sidelinjen. Men man utelukker ikke å få med Venstre på laget, i samsvar med DnA-SP-V-ALLIANSEN. Og i punktene som partitopp Marit Arnstad presenterte i formiddag, er SP også på kollisjonskurs med det ultra-autoritære SV på flere områder:

    Senterpartiet ønsker et differensiert regelverket for strandsonen ut fra region og landsdel.
    Avviser grunnrenteskatt for havbruk.
    Føre en ny rovdyrpolitikk hvor det tas økt hensyn til beitebruk.
    Partiet ønsker også lokalt selvstyre hva gjelder motorisert ferdsel i utmark, og å redusere Fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak.
    Det nye handlingsprogrammet bekrefter også SP's forpliktelse til 2-prosent-målet i Forsvaret i tråd med Norges forpliktelser i Nato.

Vedum og arbeidsfolk: Partileder Vedum var ikke tilstede under presentasjonen. Han er på reise i Hedmark. Da regjeringens forslag til statsbudsjett ble presentert i går, la Vedum seg på en svært kritisk linje. - Regjeringens avgifts-karusell fortsetter. Nå skal regjeringen nok en gang straffe vanlige arbeidsfolk og bedrifter, sa han. Retorikken han førte kunne minne om Arbeiderpartiet, som Vedum nettopp har «kapret» Jan Bøhler fra: - Høyre fortsetter å prioritere sine rike onkler framfor vanlige arbeidsfolk i hele Norge, sier han, noe han frykter vil føre til "økte forskjeller mellom folk", sa Vedum etter at statsbudsjettet var lagt fram. Statsrådet gjør hverdagen tøffere for vanlige folk og familier, mens de som har aller mest fra før kan le hele veien til banken, legger han til.

Senterpartiets tilnærming til klima-politikken har vært: Her skal det stimuleres og subsidieres til mer havvind, tog, algeproduksjon, klimavennlig industri, elektrifisering av sjøtransport, klimatiltak i landbruket, biodieselproduksjon og flere ladestasjoner for elbil over hele landet, for å nevne noe. Transportnæringen skal få sitt CO₂-fond. Ingen skal beskylde Senterpartiet for å ha en spesielt billig klimapolitikk. Samtidig er partiet mot nesten ethvert tiltak som smerter. Den sterke mistroen til avgifter som virkemiddel er betegnende. Og spesielt er de mot tiltak som smerter for de interessene Senterpartiet sterkt ivaretar: Distriktene generelt og landbruket spesielt.

Alt i alt finner vi det nye programutkastet til SP rimelig kompatibelt med program-forslagene fra DnA-SP-V-ALLIANSEN. Spesielt kan nevnes flere desentraliserings-tiltak, herunder flere lokale Lensmannskontorer, og selskaps-skattelette for bedrifter i distriktene. Men vi savner litt en enda klarerer spesifikk og overordnet klima-politikk. NB! På den annen side står det ingenting som er i motstening til DnA-SP-V-ALLIANSENs politikk på klima-området, dvs. støtte til GGS og Cogrips-model & -policy.

Senterpartiets 20 forslag til en sterkere klimapolitikk:

1)  Bygge ut 10 000 hurtigladere i hele landet innen 2030 og ha en nasjonal plan for ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen og biogass.

2)  Alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Alle nye tyngre varebiler, 75 % av nye langdistansebusser og 50 % av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2030. 100 % av bybussene skal være utslippsfrie i 2030.

3) Bygge ut og oppgradere jernbanen mellom landsdelene for å sikre at flere reisende og mer gods transporteres på bane. Elektrifisere eller innføre hydrogentog på linjer som i dag går med dieseltog. Bedre nattogtilbudet mellom de største byene i Norge og Nord-Europa.

4) Ha null- og lavutslipp som hovedregel ved utlysning av nye anbud på ferjer og hurtigbåter, samtidig som antall avganger blir opprettholdt eller forbedret.

5) Redusere klimautslippene fra næringstransport/tungtransport, blant annet ved å etablere et CO2-fond for næringstransporten.

6) Stille krav om utslippsfrie løsninger i offentlige ferger og hurtigbåtanbud. Merkostnadene ved dette skal dekkes av staten fullt ut. Samarbeide med kommunene om et mål som sier at   norske havner skal være utslippsfrie innen 2030.

7)  Sikre en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren. Det er viktig å gi avgiftslettelser og samtidig øke andelen avansert biodrivstoff som er påbudt omsatt. Det må satses særlig på biodrivstoff i luftfarten.

8) Norge skal tar initiativ til reforhandling av Chicago-konvensjonen med sikte på økte avgifter på internasjonale flyreiser slik at all internasjonal flytrafikk tar sin andel av utslippsreduksjoner og omstilling.

9) Program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. De første innenriks ruteflygningene bør være elektrifisert i 2030 og det bør etableres et statlig pilotprosjekt for elfly.

10) Opprette et «Bionova», et klimafond på 10 mrd. kroner for landbruket, hvor utøvere kan søke støtte til omlegging av produksjon og drift slik at klimautslippene reduseres per produsert enhet. Fondet skal også bidra til å finansiere tiltak for økt binding av CO2 i skog.

11) Utrede og vurdere en klimatoll på import av kjøtt og ha en tydeligere merking av importkjøtt.

12) Styrke arbeidet for økt karbonlagring i jord og skog. Det bør stimuleres til aktiv skogsdrift, økt bruk av fangvekster og biokull. Virkemidler som styrker etablering av sirkulære verdikjeder ved bruk av biokull, bør prioriteres.

13) Utarbeide en statlig plan for hvordan skogen skal brukes i klimasammenheng. Gjeninnføre tilskuddet for uttak av hogstavfall (GROT-tilskuddet) som stimulans til produksjon av biobrensel.

14) Øke skogens CO2-opptak ved å gi tilskudd til planting av skog. Arbeidet med tettere planting, planteforedling, gjødsling, ugraskontroll, ungskogpleie og tynning må intensiveres. Gjennom tilskuddsordninger stimulere til økt uttak av blandingsskog for planting av barskog som bidrar   til økt CO2-opptak.

15)  Prioritere tre i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, både ved nybygg og renovering. Det nye regjeringskvartalet må bygges i tre.

16)  Innføre klimaberegninger i alle større byggeprosjekter i offentlig regi. Stille krav om at miljø og klima skal vektes med minst 30 % i offentlige anskaffelser der innkjøpene har klimapåvirkning. Sette mål for utslippskutt i Universitets- og høyskolesektoren og i   sykehussektoren.

17) Inngå en forpliktende avtale med havbruksnæringa og fiskerinæringa om en halvering av klimagassutslipp fram til 2030.

18) Sette mål om 10 TWh energieffektivisering i boliger, næringsbygg og offentlige bygg.

19) Øke støtten til installasjon av solcelleanlegg som vil bidra til å øke tilfanget av fornybar energi   og skape et marked for den industrien i Norge som produserer solcellepaneler.

20) Norge må styrke ordningen for klimafinansering knyttet til energiomstilling i framvoksende økonomier. Målet må være at Norge skal bli en sentral bidragsyter i arbeidet med å velge fornybare energikilder som grunnlag for videre utvikling i framvoksende økonomier.

Senterpartiets 20 forslag til en ny distriktspolitikk:

1) Redusert selskapsskatt for alle bedrifter i distriktene.

2) Utvide den differensierte arbeidsgiveravgiften til å gjelde alle sektorer og bransjer.

3) Avvise grunnrenteskatt for havbruk og innføre en arealavgift hvor inntektene går til vertskommunene. Beholde lokalsamfunnenes inntekter fra havbruksfondet på linje med i dag hvor 70 % går til kommunene.

4) Beholde konsesjonskraft og konsesjonsavgift på vannkraft som lokal beskatning.

5) Innføre lokal beskatning på vindkraft.

6) Redusere momsen på reiseliv.

7)  Sette av 12 mrd. kroner til bygdevekstavtaler, som skal være langsiktige avtaler mellom en gruppe kommuner og staten om næringsutvikling og infrastruktur.

8) Utrede hvordan Innovasjon Norge kan splittes opp og de distriktsrettede virkemidlene skilt ut og samlet i et eget distriktsutviklingsfond.

9) Sikre digital infrastruktur til alle norske innbyggere gjennom 100% dekning av bredbånd enten gjennom 5G eller fiber.

10) Sette av 1 mrd. kroner i statlig bidrag for å ruste opp fylkesveiene.

11) Etablere egne program i Husbanken for stedsutvikling og boligbygging i distriktene.

12)  Forsterke inntektsutjevningen idet kommunale inntektssystemet og styrke særlig fylkenes økonomi.

13) Styrke importvernet for landbruket og bidra til utvikling av landbruk i distriktene gjennom en tydelig kanaliseringspolitikk.

14) Styrke eiendomsretten og gi grunneierne økt innflytelse på forvaltning av arealer. Avvise å verne skog- og marint områder etter prosentandel. Vern skal alltid bygge på lokal tilslutning og frivillighet fra grunneiere.

15) Redusere fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak.

16) Forenkle og desentralisere arbeidet med utmarksforvaltning.

17) Ha lokal sjølstyre når det gjelder motorferdsel i utmark.

18)  Føre en ny rovdyrpolitikk hvor det tas økt hensyn til beitebruk.

19) Redusere fylkesmannens politiske rolle og overføre oppgaver til fylkeskommunene og kommunene.

20)  Differensiere regelverket for strandsonen ut fra region og landsdel.


From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
Sent: Friday, October 09, 2020 1:49 PM
To: Folket - media og øvrigheten
Subject: Kampanje-annonsen for Den Sosial-Demokratiske Alliansen i Dagsavisen i dag 09.10.2020 på side 13. DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021!

Welcome to/Velkommen tilThe Peoples' Journal
www.anarchy.no

WEEK - UKE 41 - 05.10 - 11.10 - 2020
LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI BREDT DEFINERT - LIBERTARIAN POLITICAL ECONOMY BROADLY DEFINED
OGSÅ UKEAVISEN TIL DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021

KLIKK PÅ:
ALLIANSEN

For å se kampanje-annonsen for Den Sosial-Demokratiske Alliansen i Dagsavisen i dag 09.10.2020 på side 13.

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
Sent: Thursday, October 15, 2020 9:56 AM
To: 'Libertarians world wide'
Subject: VS: For tidlig med en Lysholm med videre...

Sendt: onsdag 14. oktober 2020 15:10
Til: 'tips@dagsavisen.no' <tips@dagsavisen.no>; debatt dagsavisen <debatt@dagsavisen.no>
Kopi: 'Landsorganisasjonen' <lo@lo.no>; 'Jonas Bals' <jonasbals@gmail.com>; 'Harald Fagerhus' <harald@fagerhus.no>; 'tips@nationen.no' <tips@nationen.no>; tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; 'TV2' <tips@tv2.no>; 'Adresseavisen Tips' <tips@adresseavisen.no>; 'ABC-nyheter' <tips@abcnyheter.no>; NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; 'NRK KONTAKT' <info@nrk.no>; 'Venstre-stortinget' <venstre.postmottak@stortinget.no>; 'Venstre' <venstre@venstre.no>; PST <post@pst.politiet.no>; 'post.oslo@politiet.no' <post.oslo@politiet.no>; 'postmottak@mil.no' <postmottak@mil.no>; 'Forsvaret og E-tjenesten' <forsvaret@mil.no>; Debatt VG <debatt@vg.no>; 'Aftonbladet - debatt' <debatt@aftonbladet.se>; post@sp.no; 'Marit.Arnstad@stortinget.no' <Marit.Arnstad@stortinget.no>; 'maria.sperre@samfunnsokonomene.no' <maria.sperre@samfunnsokonomene.no>; 'post@forskerforbundet.no' <post@forskerforbundet.no>
Emne: For tidlig med en Lysholm med videre...

Debattinnlegg - NB! Ny annonse for den sosial-demokratiske DnA-SP-V-ALLIANSEN på forsiden av Dagsavisen 20.10.2020.

For tidlig med en Lysholm med videre…

Eirik Hoff Lysholm tips@dagsavisen.no, a.k.a. «Rus-Lysholm», og «Akkevitten», sjefsredaktøren i Dagsavisen, og hans Hoff i Ape-gjengen, var frekke nok til å plassere den første kampanje-annonsen for den Sosial-Demokratiske DnA-SP-V-ALLIANSEN på side 13 i et to siders RUS-OPPSLAG. Vil bare gjøre oppmerksom på at ALLIANSEN støtter Frihetlig Rusfritt Forbund helhjertet. I tillegg vil Rus-Lysholm ha med erke-kommunistene i SV, som er mot NATO og støtter fascistene i Kina/Xi Jin Ping, med i Hoffet/Regjering, og er sentralist på sin hals, og angriper SPs desentraliserings- og grønne profil. Rus-Lysholm-fraksjonen i DnA, av de facto erke-kommunister, må nå bekjempes og skifte over til ALLIANSEN, ellers taper vi  - Sosial-Demokratene valget i 2021.

Erke-kommunistene med Karl Marx i spissen og hans «Kommunistiske Manifest» klarte å ekskludere Sosial-Demokratene med den frihetlige Mikael Bakunin up front i den 1. Internasjonalen. Med skitt-preik og ljug og psykopatiske og sociopatiske intriger og annen faenskap. Og så gikk det til helvete med hele internasjonalen til Marx & Co. Men Sosialdemokratene fortsatte. Sosialdemokratene i ALLIANSEN er ikke så blåøyde som den gang. Denne gangen skal vi vinne, Stortingvalget i 2021 og mer. Vi tar en Lysholm sammen med Bakuninistisk Juleøl ved inngangen til 2021 og sparer litt til etter valget i september. Men ikke «Rus-Lysholm» takk!

V.h. Frihetlig Rusfritt Forbund, FRF, ved talsperson Timian Sabatini fra FABS. 

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
Sent: Saturday, October 17, 2020 8:51 AM
To: 'post.okokrim@politiet.no'; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@ok.ntnu.no; post@forskningsradet.no; post.oslo@politiet.no; 'politidirektoratet@politiet.no'; Klassekampen politikk; PST
Cc: NHO; tips aftenposten; tips@dn.no; TV2; tipsa@etc.se; Tips@dagsavisen.no; NRK Nyhetstips; debatt dagsavisen; Dagens Næringsliv Redaksjonen; tips@nationen.no; CNN - YWT@CNN.COM; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A; The Economist; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; haveyoursay@bbc.co.uk
Subject: Aftenposten, Høyre og Erna har ikke skjønt at CO2 rensing og lagring (CCS) ikke er klima-lønnsomt. Aftenposten og Høyre burde ikke kaste seg på og delta i svindelen. INDECO-OSE avslører alt sammen... Se "It’s time to accept carbon capture has failed..."

INDECO-OSE anmelder SINTEF for grov svindel med forskningsresultater knyttet til profitt & økonomi, etc.
NB! Dette er ren svindel! MAFIA! VERDENS-OMSPENNENDE!

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
Sent: Saturday, October 17, 2020 8:16 AM
To: Aftenposten Økonomi; Aftenposten Debatt; tips aftenposten; Høyre; Høyre-stortinget; Unge Høyre; Statsministerens kontor; Statsministeren - Folkets tjener?
Cc: tips@dn.no; tips@nationen.no; TV2; tipsa@etc.se; NRK Nyhetstips; Tips@dagsavisen.no; debatt dagsavisen; debatt@etc.se; Dagens Næringsliv Redaksjonen; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks ; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; The Economist; haveyoursay@bbc.co.uk; CNN - YWT@CNN.COM; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A
Subject: Aftenposten, Høyre og Erna har ikke skjønt at CO2 rensing og lagring (CCS) ikke er klima-lønnsomt. Aftenposten og Høyre burde ikke kaste seg på og delta i svindelen. INDECO-OSE avslører alt sammen... Se "It’s time to accept carbon capture has failed..."

From: Folkebevegelsen
Sent: Friday, October 02, 2020 5:55 AM
To: Folket - media og øvrigheten
Cc: GretaThunbergMedia@gmail.com
Subject: DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 HAR STARTET VALGKAMPEN VIA FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE.

DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 HAR STARTET VALGKAMPEN VIA
FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE.

Dette er en bredt basert direkte aksjon e-mail-kampanje bygd på en samlet utsendelse av viktige deler av følgende to dokumenter:

·  Folkebevegelsen for valgboikott av Frp, R, SV og andre autoritære - og for DnA-SP-V-ALLIANSEN!
·  Stortingsvalget 2021 - Mer om DnA-SP-V-ALLIANSENS PROGRAM & PROGRAM-ARBEIDE!

Fra programarbeidet: Korona Antiklima-konkurs vs. Klima-vekst-strategi! Som skal startes opp så smått… En bør nå la antiklima-bedrifter og slike avdelinger i storbedrifter (som Equinor f.eks.) gå konkurs, og ikke la de få en krone i korona-støtte subsidier, og bare subsidiere klima-vekst-bedrifter og sådanne avdelinger i storkonserner. Samtidig må etterspørselen stimuleres noe kraftig, så man får ned ledigheten, men man må holde fast på koronareglene mot smitte, ev. også bruke munnbind. I denne forbindelse kan en merke seg at CO2 rensing og lagring ikke er miljø- og samfunns-økonomisk lønnsomt i stor skala, og pengebruk her bør stoppes. Erna Solbergs nye 2 milliarder NOK til dette per 03.10.2020 er penger kastet ut av vinduet, likt med den mislykte "månelandingen" til Jens Stoltenberg. Det er lov å tro på Julenissen, men det er dumt å betale 2 milliarder for slik urealistisk tro... Å fange en [CO2] fjært å få den opp i rumpa til Erna er teknisk mulig, men ikke regningssvarende miljø- og klima-økonomi.

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: onsdag 14. oktober 2020 20:06
Til: tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; Aftenposten Debatt <debatt@aftenposten.no>; 'Statsministerens kontor' <postmottak@smk.dep.no>; 'Statsministeren - Folkets tjener?' <statsministeren@smk.dep.no>; Olje- og energidepartementet <postmottak@oed.dep.no>
Kopi: 'tips@nationen.no' <tips@nationen.no>; 'tips@dagsavisen.no' <tips@dagsavisen.no>; Norges Bank <central.bank@norges-bank.no>; Finansdepartementet <postmottak@fin.dep.no>; 'finans@stortinget.no' <finans@stortinget.no>; Debatt VG <debatt@vg.no>; 'Dagens Næringsliv Redaksjonen' <redaksjonen@dn.no>; debatt dagsavisen <debatt@dagsavisen.no>; 'Jonas Bals' <jonasbals@gmail.com>
Emne: …

Til (se over)

Beklageligvis har ikke dere skjønt at CO2 rensing og lagring ikke er klima-lønnsomt i stor skala. Falske påstander om det motsatte fra IEA, SINTEF og andre propaganda-institusjoner for olje & kull-lobbyen og/eller som tjener penger på falskneriet, er allerede klart dokumentert som svindel i seriøs litteratur på området. Aftenposten og Høyre burde ikke kaste seg på og delta i svindelen. INDECO-OSE kommer til å avsløre alt sammen i forskningsrapporter. Bare vent! Dere blir skandalisert! Se blant annet artikkelen: "It’s time to accept carbon capture has failed..." nedenfor.

Det går jo ikke an å gi seg angående klimakrisen, alvoret og barnebarn tatt i betraktning og en følelse av samfunnsansvar.  Man kan jo ikke bare gi seg når man har den sannsynligvis eneste brukbare, om enn vanskelige å få til,  løsningen på klimakrisen. Men det er liten grunn til å tro at det kommer en ny «Albert Einstein» som lett fikser dette. Teknologi-optimistene er «livsfarlige» i denne sammenheng. Husk Jens Stoltenbergs «månelandings» fiasko. CO2 rensing i tilstrekkelig skala er like håpløst tøv som fusjons-atomkraftverk basert på hydrogen. Bare tøv a la jomfru-fødsel og oppstandelse fra de døde, og  farlig tro i tillegg, da det tar fokuset vekk fra reelle løsninger, det som kan gjennomføres, og lager falske urealistiske håp som bidrar til å hindre nødvendig aktivitet angående reelle løsninger i dag og fremover. Dette er en hilsen til øko-ingeniørene, og teknologi-optimistene,  i Trondheim (NTNU) og world wide. - Forskere tar jo av og til feil, og INDECO-OSE håper  veldig vi  har  gått  helt i baret med dette, og at andre kan fikse en klimaløsning som vil virke i tide, og at vår  vanskelige løsning å implementere ikke er en nødvendig og den eneste farbare vei til å løse klimakrisen likevel.  Men det er bare det at vi dessverre er veldig kompetente og helt åndsfriske og oppegående, og kanskje i verdenstoppen på feltet, så vi har høyst sannsynlig ikke gått i baret, men faktisk funnet den eneste farbare veien til å forhindre klimakrisen (sånn i hovedsak sett), så vi får bare fortsette kampen…

AD CO2 RENSNING OG LAGRING.
SINTEF har ikke kost-effektiv løsning for CO2-rensing (CCS) i stor skala.

Til SINTEF. Hei mona.j.molnvik@sintef.no + Div. kopier. Se spørsmål til SINTEF nedenfor angående CCS (carbon capture and storage)! Viser til tlf.-samtale med Eirik Lian (Communications Director for SINTEF) fredag 14.02.2020 om temaet, hvor han sa han «visste ikke noe om dette» og henviste til «fagpersoner på Websiden» til SINTEF. Merkelig at Kommunikasjons-direktøren på SINTEF ikke vet noe om dette, men tok en ny visitt på SINTEFs hjemmeside. Der SINTEF fant jeg deg som kontaktperson for CCS mona.j.molnvik@sintef.no . NB! Se spørsmål nedenfor! Kan du gi en kort oppsummering (se altså spørsmål nedenfor) av forskningsfronten på CCS, og om dette er regningssvarende i stor skala? Jeg er som du ser skeptisk i utgangspunktet, men er lydhør for andre argumenter. Det er om å gjøre å få klarhet i dette viktige spørsmålet angående hva man skal satse på av tiltak mot kull, olje og gass og CO2 utslipp fra dette, så raskt som mulig. Svar utbes derfor snarlig. Mvh. Jens Hermundstad Østmoe 16.02.2020.

PS. Har ikke fått noe svar per 20.02.2020, gjentar derfor spørsmålet til mona.j.molnvik@sintef.no , og får jeg ikke noe skriftlig svar i løpet av denne uken, ringer jeg henne i neste uke for en prat! Dette spørsmålet må nå raskt avklares! Hilsen JHØ. PPS 28.02.2020; har ringt flere ganger denne uken til Mona J. Mølnvik, og bare fått tlf.-svarer, lagt igjen beskjed til henne om å ringe meg og om saken, og det samme til sentralbordet, som skulle gi beskjed til Mølnvik, uten å ha fått noe svar. Konkluderer med at SINTEF har sannsynligvis ikke kost-effektiv løsning for CO2 rensing (CCS) i stor skala, og det er det heller ingen andre som har så langt jeg har kunnet bringe på det rene. Det er bare å kaste bort penger å satse på dette, og det bør det bli en slutt på. Altså parolen er NEI TIL mer CCS-Tull! Ikke fem øre til det!

13.02.2020: Hei eirik.lian@sintef.no . Hvordan står det til på CO2-rensingsfronten? Kan det noen gang bli lønnsomt i stor skala, eller er det like umulig som fusjonsenergi basert på hydrogen? Raskt svar utbes. Se for øvrig der hvor dette bl.a. diskuteres, klikk her:  Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar . Har søkt på Internett om dette temaet, det ser ut som forsøk på CO2 fangst og –lagring (carbon capture and storage, CCS, f.eks. ved aminanlegg) nå bør stoppes for godt, som alt for – hinsides - dyrt i forhold til effekten. Men Sintef opererer fortsatt med dette som en stor og viktig greie for klimaet. Er det dekning for dette,  bør det nå offentliggjøres, er det i hovedsak bløff må det innrømmes! NÅ! SNART! Å kaste blår i øynene på Folket og Øvrigheten i Norge og internasjonalt på dette viktige punktet er i så fall helt uakseptabelt. Dette må du nå greie å svare på i klartekst. Følger du ikke opp raskt så ringer jeg deg i løpet av uken for en alvorsprat. NB! Men siden jeg ikke fikk noe svar etter henvendelser med spørsmålet 10-12.02.2020 så går jeg nå foreløpig ut fra at SINTEF ikke vil svare skriftlig, og også at de ikke kan forsvare CCS - CO2-rensings-prosjektene sine som forsvarlige miljøtiltak.

Statsrådet presenterte fredag 07.02.2020 nye klimamål. Det bestemte å stramme inn målene for utslippskutt i 2030. Som første vestlige land meldte Norge inn forsterkede utslippskutt: CO2-utslippene skal ned med 50-55 prosent innen 2030. Før hadde Norge som mål at utslippene av klimagasser skal reduseres med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030, i samarbeid med EU. Norge meldte dette målet inn til FN i juni 2016 og lovfestet det året etter. Dette målet skjerpes nå til minst 50 prosent, med mulighet for å skjerpe det ytterligere til opp mot 55 prosent. «Ambisiøst og realistisk», kommenterer Marius Holm, leder for miljøstiftelsen Zero: «Norge melder inn forsterket klimamål for 2030 til FN: 50-55 prosent utslippsreduksjon innen 2030, i samarbeid med EU. Det er ambisiøst og realistisk. I tillegg bør vi utvikle teknologimål for sektorer, og mål for norske tiltak internasjonalt, som utfasing av kull i vekstøkonomier», skriver Holm på Twitter. Dette er helt i tråd med Green Global Spring – GGS-aksjonen: «China, USA & EU! Drop Coal!» Kilder: INDECO-OSE & Folkebevegelsen.

It’s time to accept carbon capture has failed – here’s what we should do instead

August 23, 2017 3.50 pm BST.  For years, optimists have talked up carbon capture and storage (CCS) as an essential part of taking emissions out of electricity generation. Yes, build wind and solar farms, they have said, but they can’t be relied on to produce enough power all the time. So we’ll still need our fleet of fossil-fuel-burning power stations; we just need to stop them pumping carbon dioxide (CO₂) into the atmosphere. Most of their emphasis has been on post-combustion capture. This involves removing CO₂ from power station flue gases by absorbing them into an aqueous solution containing chemicals known as amines. You then extract the CO₂, compress it into a liquid and pump it into a storage facility – the vision in the UK being to use depleted offshore oil and gas fields. One of the big attractions with such a system is it could be retrofitted to existing power stations.

The big let-down. But ten years after the UK government first announced a £1 billion competition to design CCS, we’re not much further forward. The reason is summed up by the geologist Lord Oxburgh in his contribution to the government-commissioned report on CCS published last year: The problem is that the process is [extreme] costly and energy intensive. For a gas-fired power station, you typically have to burn 16% more gas to provide the capture power. Not only this, you end up with a 16% increase in emissions of other serious air pollutants like sulphur dioxide, nitrogen oxides and particulate matter. Concerns have also been expressed about the potential health effects of the amine solvent used in the carbon capture.  You then have to contend with the extra emissions from processing and transporting 16% more gas. And all this before you factor in the pipeline costs of the CO₂ storage and the uncertainties around whether it might escape once you’ve got it in the ground. Around the world, the only places CCS looks viable are where there are [extreme] heavy state subsidies or substantial additional revenue streams, such as from enhanced oil recovery from oilfields where the CO₂ is being pumped in. 

Well, say the carbon capture advocates [= liers], maybe another technology is the answer [b. s.]. They point to oxy-combustion, a system which is close to reaching fruition at a plant in Texas [lies, it turned out to be a total fiasco]. First proposed many years ago by British engineer Rodney Allam, this involves separating oxygen from air, burning the oxygen with the fossil fuel, and using the combustion products – water and CO₂ – to drive a high-pressure turbine and produce electricity. The hot CO₂is pressurised and recycled back into the burners, which improves thermal efficiency. It has the additional advantage that CO₂is also available at pressures suitable for pipeline transportation. It is, accoring to some [over-optimistic] enthusiasts, the “holy grail” of CCS. Admittedly it looks promising, but I wouldn’t go that far. It’s not suitable for retrofitting existing power stations. With many existing stations viable for several decades, this will do little for immediate emissions. And you are still obtaining and moving fossil fuels in large quantities, with the resultant emissions along the way. Finally, my experience would indicate that there is always very significant cost growth with new technology scaled up to industry. [NB! The oxy-combustion has later turned out to be a total fiasco.]

Number crunching. One UK post-combustion CCS project that was cancelled earlier this year was the joint-venture between SSE and Shell at the Peterhead gas-fired ation in northeast Scotland. It aimed to capture 10m tonnes of CO₂ over a 10-year period and store it 2km under the North Sea. Let’s put this saving into context. But in short, it is time for governments to stop wasting time and money on technologies like CCS that aren’t working. They need to finally get serious about leading a major drive for energy efficiency instead. [Which has de facto a very little potential for real pro-climate policy.]

Author: Senior Lecturer in Chemical Engineering, University of Aberdeen Tom Baxter does occasional oil and gas consultancy work for Genesis Oil and Gas Consultants, but the ideas in this piece are entirely his own. Source: https://theconversation.com/its-time-to-accept-carbon-capture-has-failed-heres-what-we-should-do-instead-82929.

From: Folkebevegelsen
Sent: Saturday, October 03, 2020 4:39 AM
To: Folket - media og øvrigheten
Subject: WEEKEND-OPPDATERING! DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 FORTSETTER VALGKAMPEN VIA FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE!
DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 FORTSETTER VALGKAMPEN VIA FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE!
Hei igjen Folket – media og øvrigheten en masse…
Det er nå foretatt en weekend uke 40 oppdatering av Forsiden/Index-siden til Folkebladet: www.anarchy.no  og Weben om Stortingsvalget 2021 http://www.anarchy.no/stortingsvalget2021.html samt flere sider på www.indeco.no, som har kontaktfunksjonen til ALLIANSEN.
Bare klikk på linkene over, de er garantert uten virus. Følg med!
Mvh. Mona Solberg, talsperson for Folkebevegelsen
PS. Kampanjen fortsetter uavbrutt videre i uke 41 og fremover.


2.
"The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør = RAGNAROKK!!!

OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN + LITT OM DEN ENESTE LØSNINGEN PÅ KLIMAKRISEN!

PUBLISERT RETT UNDER 3. REPORT - NO 1 - MED FLERE SUBSIDIÆRE ARTIKLER NEDENFOR.


3.
NB! Invitasjon til DnA om støtte til GGS m.v.

"Vi er alle en slags Sosialdemokrater..."
OM DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021
Report - No 1.

PUBLISERT RETT UNDER DEMOKRATI-DEFINISJONENE NEDENFOR DET RØDE & SVARTE FLAGGET:


4.

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
Sent: Saturday, October 10, 2020 10:22 PM
To: Folket - media og øvrigheten
Cc: Post@lds.no; post@ombudet.no; 'fmovpost@fylkesmannen.no'; 'andreaswedervangresell@gmail.com'; 'postmottak@helsedir.no'; Helse- og omsorgsdepartementet; 'lars.erik.hansen@bga.oslo.kommune.no'; 'siri.nergard@bga.oslo.kommune.no'; 'Psykiatrisk Legevakt'; maria.sperre@samfunnsokonomene.no; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; JFSØ; PST; postmottak@mil.no; post@sp.no; tips@nationen.no; tips aftenposten; TV2; tips@dn.no; NRK Nyhetstips; debatt dagsavisen; 'oslo@sjooff.no'; Forsvaret og E-tjenesten; KHØ; Ole-Jacob Edna; Harald Fagerhus; Didrik Modal; Samfunnsøkonomenes Forening; post@forskerforbundet.no; post@samfunnsokonomene.no; Sivilombudsmannen; Justis- og beredskapsdepartementet; Statsministerens kontor; 'sg@advokatforum.no'; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'; 'politidirektoratet@politiet.no'; 'Magnus@advokat-staff.no'
Subject: Libertarian Association of Teetotallers INTERNATIONAL - Anarkistisk Avholdslag - Frihetlig Rusfritt Forbund - WORDS OF WISDOM – FYNDORD - Om Kognitiv Psykoterapi og GAIAN spiritualitet & religion i rus-omsorgen med videre.

Libertarian Association of Teetotallers
INTERNATIONAL

Anarkistisk Avholdslag - Frihetlig Rusfritt Forbund

MOT ALKOHOL OG ALLE FORMER FOR DOP - INKLUDERT HASJ OG EXTASY ETC.

FRF GODTAR EN LITEN MÅTEHOLDSBRUK AV ALKOHOL - MEN HAR NULL-TOLERANSE OG ER STERKT MOT ALLE FORMER FOR NARKOTISK DOP - INKLUDERT HASJ, FLEINSOPP OG EXTASY ETC. OG ALLE STERKERE STOFFER. TIL HELVETE MED ALT DET DER!!!

WORDS OF WISDOM - FYNDORD

Om Kognitiv Psykoterapi og GAIAN spiritualitet & religion i rus-omsorgen med videre.

KLIKK HER: FRIHETLIG RUSFRITT FORBUND

Mer informasjon på, se avsnittet om GAIAN Kognitiv Psyko-Terapi, på:

Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality & Religion!

PUBLISERT RETT UNDER NYHET NR. 2. = OPPDATERT REPORT FRA AISC OG DEN ENESTE EFFEKTIVE LØSNINGEN PÅ KLIMAKRISEN - MED FLERE SUBSIDIÆRE ARTIKLER.


The Anarchist International Information Service - AIIS

The official news-agency of the Anarchist International AI/IFA = ANORG GLOBAL

The official pages of The Anarchist International (AI), L'Internationale des Fédérations Anarchistes (IFA),
The International of the Federations of Anarchists (IFA), The International of Anarchist Federations (IAF), The International Federations of Anarchists (IFA), The International Federation of Anarchists (IFA)

Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here!

Links / Search

REAL DEMOCRACY IS ANARCHY & ANARCHISM! ANARCHY & ANARCHISM ARE REAL DEMOCRACY!
REAL DEMOCRACY IS ALWAYS INCLUDING GREEN!
ANARCHY.NO IS ALL ABOUT DEMOCRACY - INCLUDING THE DEMOCRACY PROJECT!

Democracy, the libertarian, anarchy & anarchism and degrees of this, is a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchy & anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureaucracy (authorities) broadly defined in private and public sector. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy, NB! i.e. always including Green, and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics. Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree - within anarchy & anarchism = real democracy, i.e. 100% - the authoritarian degree, see - click on the Economic-Political Map above. The Democracy Project is a research project about all topics of democracy and adjacent themes, also praxeology - human action research - including the Green Global Spring GGS. For more information about The Democracy Project, click on IIFOR & the Democ. Project above.


Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. always including green Democracy - to
save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up - pro-democracy - Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!


folkebladet
www.anarchy.no
HER ER POLICYEN TIL SOSIAL-DEMOKRATENE SETT SAMLET DVS.
HOVEDPROGRAMMET TIL DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021!

Mer info? Kontakt ALLIANSEN:
tlf.: 22 37 65 84, e-mail:
indeco@online.no
www.indeco.no


SISTE NYTT:

1. DnA-SP-V-ALLIANSEN: START PÅ VALGKAMPEN TIL STORTINGSVALGET 2021 OM MORGENEN FREDAG 02.19.2020 - UKE 40!
DET GJELDER OM Å KOMME I GANG TIDLIG FOR Å VINNE VALGET OG OVERTA STATSRÅDET HØSTEN 2021!

2. "The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør = RAGNAROKK!!! OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

3. NB! Invitasjon til DnA om støtte til GGS m.v.
"Vi er alle en slags Sosialdemokrater..."
DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021

Report - No 1.

Se nedenfor...


Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. always including green Democracy - to
save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up - pro-democracy - Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!

An important report - No 1 - below:

Harald Fagerhus, cand. anarch. Ph D - Managerial editor of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and also responsible editor for the economy broadly defined of Fb, and all the divisions of Fb, including all anarchy.no-organizations, the GGS, GAIAN, AISC etc. as well as the global Secretariat – Fagerhus is also honorable Research Fellow at - and official spokesperson for - IIFOR. www.anarchy.no. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

Anna Quist, cand. anarch. and elected and official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) http://www.anarchy.no/ggs1.html & http://www.anarchy.no/green.html and The Anarcha-Feminist International (http://www.anarchy.no/iaf.html). Also Consultant of the INDECO-Network and spokesperson for SDIA and SDIA-GLOBAL, as well as activist for, and supporter of - and voting for - DnA, the Norwegian Social-Democrats, following the tradition of Mikael Bakunin’s Social-Democratic Alliance in the 1. International. DnA cooperates with Senterpartiet. Kontaktperson for DnA-SP-V-ALLIANSEN.

Ole-Jacob Edna, cand. oecon. and DnA-member & member of the INDECO-Network. Cand. oecon. Jacken Edna, earlier Underdirektør i Olje- og Energi-Departementet, has a.o.t. published a book/research report in Industrial economics, the case of petroleum, together with JHØ. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

Jens Hermundstad Østmoe, Professor Dr. cand. oecon. and cand. anarch. - Research Manager at the Institute of Industrial Economics, The INDECO-Network at www.indeco.no, that is also responsible editor group of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and consultants to www.anarchy.no in general. E-mail for The INDECO-Network a.m.: indeco@online.no. Member and activist of the Norwegian agrar-socialist party - Senterpartiet, a.o.t. with decentralization on the agenda. Cooperates with DnA. Kontaktperson for DnA-SP-V-ALLIANSEN.

Mona Solberg, har bestått grunn- og videregående kurs i libertær politisk økonomi hos ØPS-AU/AUIF ved Universitas Osloensis (UiO) og IIFOR (baccalaur. anarch. = Bachelorgrad). Mangeårig AI-sekretær og generalsekretær i AFIN-ANORG samt talsperson og aktivist for «den tredje vei», Ragnar Frisch’ «det tredje alternativ» og Pierre J. Proudhons «den tredje samfunnsform», dvs. sosial-individualisme = Bakuninistisk sosialdemokrati. Stemmer på, og er aktivist for partiet Venstre, og for Nei til EU fløyen i partiet. Generalsekretær i Libertære mot EU, siden oppstarten i 2002. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

This report is also published at the top of http://www.anarchy.no/ggs1.html plus distributed globally via e-mail.


Invitasjon til DnA om støtte til GGS m.v.
"Vi er alle en slags Sosialdemokrater..."
DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021
Report - No 1.

Invitasjon til Arbeiderpartiet om å slutte opp om the Green Global Spring (GGS), fra flere frihetlige som stemmer på og/eller er medlemmer av – Ap, med meg,  Anna Quist, i spissen og som talsperson for Sosial-Demokratene i AFIN (SDIA), Anarkist-nettverket i Norge, som også har Sekretariatet for de frihetlige i Norden og GLOBALT, dvs. Anarkist-Internasjonalen AI/IFA med tilhørende organisasjoner, inkludert de bredere Folkebevegelsene GGS- og GAIAN-,  samt AISC-Nettverket. SDIA jobber også internasjonalt i SDIA-GLOBAL.

NØI-INDECO-Nettverket er rådgiver for SDIA, SDIA-GLOBAL og ANARCHY.NO generelt, og opererer også kontakt-telefonen 22 37 65 84 og kontakt-E-mail: indeco@online.no for SDIA, INDECO.NO- og ANARCHY.NO-Nettverkene. Cand. anarch. Anna Quist er også konsulent i NØI-INDECO-NETTVERKET, og passer kontakt-telefonen sammen med Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe, som også er Forskningssjef inkludert forlagssjef for NØI-INDECO-Nettverket, og også aktivt medlem i Senterpartiet. Vi håper alle på valgseier for Sp-DnA-alliansen - med overtakelse av Statsrådet, med Venstre inkludert, ved neste Stortingsvalg, og et skikkelig grønn-frihetlig skifte av norsk politikk, inklusive utenrikspolitikk, og stor støtte til GGS-økonomisk-politikk = Cogrips-model & - policy. DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021 ble etablert 28.09.20120. Hovedprogrammet for ALLIANSEN ligger på index-siden til www.anarchy.no.

Det norske Arbeiderparti  (DnA) har i de senere årene utviklet seg mer og mer i frihetlig retning, særlig grunnplanet og lavere lag i parti-hierarkiet, men deler av Toppen henger litt igjen i fortiden, med marxistisk, sentralistisk, topptungt Gro, Håkon Lie og Einar type -velde.

Men mange, også i Toppen, har utviklet seg noe i frihetlig retning - med Jens Stoltenberg i spissen, som allerede «merket» seg den anarkistiske Ragnar Frisch’ &  Frischian Cogrips/Samgripings-modellen og politikken til INDECO-NETTVERKET, i et brev  fra Statsministerens Kontor med Statens Løve på, og hilsen på vegne av J. S.,  til NØI-INDECO, i 2009. Vi siterer: "Dato 19.mai 2009. Diverse innspill. På vegne av statsminister Jens Stoltenberg vil jeg takke for e-post av 11. og 12. mai i år. Vi har merket oss innspillene. Med hilsen Hilde Singsaas (e.f.) statssekretær."

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

www.indeco.no & www.anarchy.no

http://www.anarchy.no/frisch1.html

http://www.indeco.no/archive/frisch.html

http://www.anarchy.no/iifor.html

http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

http://www.anarchy.no/wec.html

http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

http://www.anarchy.no/green.html

http://www.anarchy.no/ggs1.html

COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Best regards

Jens Hermundstad Østmoe

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet.

Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, inklusive industrial organization og miljø- og klima-økonomi,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet Anarkistorganet i flere år, etter at Andreas Hompland, grunnleggeren av Fb-A, la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. anarch., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via NØI-INDECO har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings-og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a. I oktober 2020 utnevnt til Professor Dr. cand. oecon.og cand. anarch. med stillinger ved a) NØI-INDECO-OSE, og b) som konsulent for - og veileder ved - IIFOR og ØPS ved UiO, dvs. ved PGU.


NB! Det norske Arbeiderparti (DnA) har nå – stort sett og sett under ett – blitt for Reelt  Demokrati (= Det Frihetlige) forhåpentligvis, og er dermed ikke lenger marxistisk sosialdemokratisk, men i hovedsak frihetlig sosialdemokratisk, jevnfør anarkisten Mikael Bakunins Sosialdemokratiske Alllianse i den 1. Internasjonale, og senere. Denne tradisjonen er i dag i varetatt og videreført av SDIA og SDIA-GLOBAL støttet av INDECO.NO og ANARCHY.NO NETTVERKENE EN MASSE. NÅ SENDER VI BALLEN OVER TIL DnA og orienterer Sp og Venstre - om denne høyst aktuelle politikken i det progressive sentrum av norsk politisk-økonomi.

Mvh. cand. anarch. Anna Quist for SDIA og SDIA GLOBAL & DnA-SP-V-ALLIANSEN, samt GGS.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

PS. Ta en titt på:

 • Folkebevegelsen for valgboikott av Frp, R, SV og andre autoritære - og for DnA-SP-V-ALLIANSEN!
 • Stortingsvalget 2021 - Mer om DnA-SP-V-ALLIANSENS PROGRAM!

 • Presisering av begrepet Revolusjon i tilknytning til det Økonomisk-Politiske kartet (ØP-kartet) - og GGS, GAIAN & GRETA THUNBERG m.v.

  Et hvert skift i et økonomisk-politisk systems koordinater på ØP-kartet er per definisjon en revolusjon. Revolusjoner kan være av varierende størrelse, noen små, og av og til noe større. Revolusjon står i motsetning til reform, som er økonomisk-politiske endringer uten skift i system-koordinatene, dvs. endringer innenfor systemets rammer, uten å gå utover disse.

  Et hvert skift i et økonomisk-politisk systems koordinater på ØP-kartet skjer nesten alltid ved en kontinuerlig prosess via infinitesimale skift i systemets koordinater, som integreres dynamisk over tid, til et signifikant samlet skift i systemkoordinatene, dvs. til en signifikant revolusjon. NB! En serie usignifikante revolusjoner kan altså resultere etter en tid, i en samlet signifikant revolusjon. Er revolusjonen en bevegelse nedover på ØP-kartet, kaller man den også en kontra-revolusjon.

  Revolusjoner kan også skje ved diskontinuerlige, eventuelt store  - skift i system-koordinatene, uten at vi skal gå videre inn på dette her, utover å bemerke at slike ofte går fryktelig gærent, oftest på grunn av mangel på relevante oppfølgende organisasjons-strukturer.

  GGS, The Green Global Spring Revolution, bl.a. støttet av GAIAN Freedomly Zen-Buddhists, andre frihetlige, Greta Thunberg & Co og flere, satser ikke på denne gærne strategien. Men på opplegget nevnt under «NB!» over, som skulle bli en suksess, forutsatt trigging av tilstrekkelige folkemasser til støtte for opplegget (til GGS). Og det det bli i tide til å avverge full blown climate-crisis, with Ragnarokk = FULLT HELVETE PÅ GAIA, A.K.A. TELLUS OG JORDEN. JHØ.

  Best regards and real democratic greetings from the networks of NØI-INDECO at www.indeco.no and IJOR/IIFOR at www.anarchy.no.

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality and Atheist Religion!

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.


  "

  *) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.

  Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map

  A mathematical precisation of the map is presented at the Formula of anarchism .
  For practical statistical methods of estimation of the authoritarian degree etc. see the chapter V.B.
  NB! We usually have used " , ", the European standard instead of American/UK standard, i.e. " . " as decimal separator. The term "ca" is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately.


  The Green Global Spring (GGS)

  Official website of GGS & GAIA: http://www.anarchy.no/green.html

  Web of the GGS-action-website: http://www.anarchy.no/ggs1.html

  Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

  Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  The People's economic-political demands and how they can be met.

  The People's global demands related to the Cogrips-model and -policy, the Green Global Spring (GGS) and in general, for each country and global, are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim, and also for the People in general, is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800).

  As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA.

  The Gini-index for income should be lower than 20 percent, and the society should have also small rank-differences. The Gini-index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is.

  The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined.

  The probably best way to fulfill these demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar a.k.a. the PLAN - PLANEN in Norwegian.

  Because

  1. superior and overriding power always corrupts economical and political/administrative, in direction concentration of money & the practiced will to cow & subdue the People including anti-climate policy, on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined;

  2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. sufficient Real, i.e always including green Democracy - in each country and global and

  3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy (Why? - see point 1. about the Law of Corruption).

  The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. This must be sufficiently high to meet the People's Demands, > 50%, i.e. Real, i.e. always including green Democracy, as in Norway, the Swiss Confederation and Iceland, and a little higher.

  To save the planet, scientists have already identified what we have to do, that is to say implementing a much higher price for human emissions that are changing the climate, particularly carbon ones. More than 11,000 scientists, who agree that we are experiencing a climate emergency, have asserted that a higher price is needed on carbon. Furthermore, 27 Nobel Prize winners, along with more than 5,000 other scientists, claim that a price on carbon emissions (a sufficiently high carbon tax, i.e. on CO2 emissions) is the most effective way to reduce emissions at the scale and speed needed to prevent the temperature rising by 1.5 °C. The income generated by the carbon tax may be used for subsidies on green solutions, i.e. wind and solar electric power, etc.

  Much more about how the People's demands can be met, that is what to do to save the planet in due time to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk, see some below, and even more at the general large Cogrips-model and -policy linked up above.

  Link til PLANEN - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! by NØI-INDECO. NB! Rapporten - PLANen - er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige, på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!


  "The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør = RAGNAROKK!!!

  OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

  Apropos 3. og 4. verdenskrig… 3. = Revolusjons «krigen» for nødvendig mer demokrati til å få gjennomslag for 1,5 graders målet, 4. = Flyktningskrigen, se tidligere sendt notat om dette fra JHØ, også publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html. De 3 milliardene personer (se nedenfor) blir nok ikke værende i det glødende helvete vidt omkring rundt ekvator (og «under vann») lenge, de kommer nok nord og sørover en masse, kanskje mange 100 millioner til Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt Sveits, UK og USA. Og det blir neppe fredelig… MEN RAGNAROKK!!! MED EXTREME ULTRA-FASCISTISKE HELVETES-SYSTEMER GLOBALT SOM RESULTAT OG ENORME SIKKERHETS-PROBLEMER BREDT DEFINERT. Hilsen AISC v. konsulent JHØ.

  PS. På tide å få mye mer fart på "3. Verdenskrig" i preventivt øyemed – Nå vi få slutt på klimakrisen snart – ellers så går det rett til helvete!!! Dette er alvor!!! Få bakenden i gir!!!!!!! ALLE SAMMEN!!!!!!!!!!! Koronakrisen er bare noe pusleri som er over om senest 2 år, det er klimakrisen som er det virkelige problemet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  05.05.2020. Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. More than three billion people will be living in places with "near un-liveable" temperatures by 2070, according to a new study. Unless greenhouse gas emissions fall, large numbers of people will experience average temperatures hotter than 29C. This is considered outside the climate "niche" in which humans have thrived for the past 6,000 years. Co-author of the study Tim Lenton told the BBC:

  "The study hopefully puts climate change in a more human terms". Researchers used data from United Nations population projections and a 3C warming scenario based on the expected global rise in temperature. A UN report found that even with countries keeping to the Paris climate agreement, the world was on course for a 3C rise.  According to the study, human populations are concentrated into narrow climate bands with most people residing in places where the average temperature is about 11-15C. A smaller number of people live in areas with an average temperature of 20-25C.

  People have mostly lived in these climate conditions for thousands of years. However should, global warming cause temperatures to rise by three degrees, a vast number of people are going to be living in temperatures considered outside the "climate niche". Mr Lenton, climate specialist and director of the global Systems Institute at the University of Exeter, conducted the study with scientists from China, the US and Europe. He told the BBC: "The land warms up faster than the ocean so the land is warming more than three degrees. Population growth is projected to be in already hot places, mostly sub-Saharan Africa, so that shifts the average person to a hotter temperature.

  "It's shifting the whole distribution of people to hotter places which themselves are getting hotter and that's why we find the average person on the planet is living in about 7C warmer conditions in the 3C warmer world." Areas projected to be affected include northern Australia, India, Africa, South America and parts of the Middle East. The study raises concerns about those in poorer areas who will be unable to shelter from the heat. "For me, the study is not about the rich who can just get inside an air-conditioned building and insulate themselves from anything. We have to be concerned with those who don't have the means to isolate themselves from the weather and the climate around them," Mr Lenton said.

  Mr Lenton says the main message from the team's findings is that "limiting climate change could have huge benefits in terms of reducing the number of people projected to fall outside of the climate niche. "It's about roughly a billion people for each degree of warming beyond the present. So for every degree of warming, we could be saving a huge amount of change in people's livelihoods." Source: BBC. This is mainly consistent with the scenario analysis of NØI-INDECO at http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist. Source: http://www.anarchy.no/ggs1.html and indeco.no.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Best regards
  Jens Hermundstad Østmoe


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Sunday, June 07, 2020 8:34 PM
  To: The Economist; redaktionen@arbetaren.se; Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Senterpartiet epost; Noam Chomsky; Norges Bank; anarkis69@gmail.com
  Cc: International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: The latest Cogrips-scientific research results. If established in due time before full blown climate-crisis, sufficient and real democracy globally automatically also will be sufficient green.

  The latest Cogrips-scientific research results. If established in due time before full blown climate-crisis, sufficient and real democracy globally automatically also will be sufficient green.

  1. All brown shit: blue-brown, red-brown, only brown and dark brown ultra–fascist, systems, are always anti-climate because these systems cannot work otherwise, it is automatically build in them, all these more or less extreme ultra-authoritarian systems, world wide. They ca. 100% certain cannot in anyway make green policy, even if the rulers want to – it is impossible. [Why it is so, is explained ca. 99% certain, with China as a typical example, see the next three articles about China and more below.]

  2. On the other hand sufficient democratic systems, i.e. both economically and political/administrative, i.e. with sufficiently a) high degree of democracy as defined in the Cogrips-model and b) real scientific based information to the People and their relevant demands, i.e. always including  sufficient green and pro-climate, because a green world is necessary to survive as mankind on earth, and also based on the Cogrips-model and -policy, will automatically be green and pro-climate.

  3. So the battle is all about sufficient democracy vs authoritarian regimes, and nothing else!

  4. NB! The green movement is of no importance at all – totally irrelevant, and just a waste of money and time. With sufficient democracy globally soon enough, the climate-crisis will automatically be solved. The question is only how to make sufficient democracy globally in due time before full blown climate-crisis.

  5. It is only by the Top of the societal pyramid - in the democratic countries, the Bureaucracies broadly defined in public and private sector, that mainly make all of the important societal decisions, to follow up the ca. 100%  scientific true advice based on the Cogrips-model and –policy, in due time before full blown climate-crisis, to fix this problem. It is all very simple really.

  NB! It is about time this very little but ca 100% true scientific knowledge is known globally. It is about time for the news-media to tell this simple truth globally to the People, the Bottom of the societal pyramid, as well as to the Top of the pyramid, i.e. the Bureaucracy broadly defined, economically and/or political/administrative, in public as well as private sector. Feel free to make your own reports based on the Cogrips-model and -policy on indeco.no and anarchy.no. You don’t need to quote anarchy.no or indeco.no and use the exact material from the Cogrips-model and –policy. Use the model to make your own relevant reports, preferably popularized.

  The Cogrips-model and –policy, as presented at anarchy.no and indeco.no, has a.o.t. mathematical formulas and a rather heavy scientific language, and is not sufficiently popularized to reach and enlighten the People en masse and in general, a very likely necessary condition for development of Real Democracy, automatically also green, of sufficient high degree of democracy in due time to avoid full blown climate-crisis. And you don’t need to tell you found the ideas by us – the Cogrips-model and -policy is not copyrighted material but 100% free to use for all that want to. NB! Real ca. 100% true social scientific research and laws, as the Cogrips-model and –policy consist of, is always available to use for free for anyone who want to, without reference to any source, similar to use of the laws of natural science! Just steal the results at anarchy.no and indeco.no as much as you like and can, without necessary telling anybody about the source, especially if you don’t like to quote anarchy.no, an anarchist source, and indeco.no, i.e. much scientific mathematical economics broadly defined!

  If the news-media want to report from the Cogrips-model and –policy’s research results, that they should 100% do and do quick, especially the small basic research results 1. – 5. above, they should feel free to use it in own reports, and not necessary quoting results at indeco.no or anarchy.no. NB! The Cogrips-model and –policy represents about full oversight globally of relevant social scientific research, analysis and research results, most practically certain and true scientific laws and relations, based on all disciplines of social sciences, including general military strategy on societal level, seen all together, plus all relevant natural sciences. NB! This research never go into confusing details – only look at the global picture on general level, based on the Cogrips-model and –policy, as well as practical research and advice based on the model and policy, all presented and published at indeco.no and anarchy.no and via press releases.

  Best regards and real democratic greetings from the networks of NØI-INDECO at www.indeco.no and IJOR/IIFOR at www.anarchy.no.

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!


  En kortfattet analyse av det økonomisk-politiske systemet i Kina, inklusive Hong Kong, med vekt på dysfunksjoner.

  Bidrag nr. 1 til Hjernekraftprisen 2020.

  Av Jens Hermundstad Østmoe

  Innledning

  I egenskap av å være forskning-sjef for NØI-INDECO-nettverket er jeg også offisiell talsperson, og jeg skriver her på vegne av hele nettverket, og benytter da vi-form, og ikke jeg-form, i  begge de to bidragene til Hjernekraftprisen 2020, signert av undertegnede. Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, i følge e-mail fra Kari Folkenborg, Spesialrådgiver i Forskerforbundet. Kommer til å følge opp oppfordringen fra Folkenborg med to korte bidrag, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, «The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China», hvor NØI-INDECO har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper undertegnet av meg. Og som nr. 2 tar jeg “New AISC-report about China, with updated strategic analysis.” Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet. Denne innledningen er lagt til i det førstnevnte paperet.

  Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye « rødbrun møkk» fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis. Undertegnede er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, er ikke som morfar Knut Hermundstad som var fryktelig stolt fordi han fikk Kongens Fortjenestemedalje i gull for all folkeminne-granskningen sin og tallrike bøker om dette, inkludert en økonomi-bok om Valdres handelssoga, og var personlig på slottet og hilste på Kongen, noe jeg blankt ville avvist selv som knapper og glansbilder fra øvrigheten (Byråkratiet) om noen skulle finne på å ville få til noe slikt,  men det er nå positivt for undertegnede og NØI-INDECO-nettverket å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet.

  Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, i følge e-mail med kommentar fra Kari Folkenborg, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%.

  At demokratigrad er lik libertærgrad, og også er lik anarkigrad for Reelt dvs, alltid inklusive grønt, Demokrati, er ikke politisk ideologi og propaganda, men er et objektivt ca. 100 % sikkert samfunnsvitenskapelig faktum. Dette er det bare å ta det innover seg mine damer og herrer. Å nekte å ta innover seg objektiv ca. 100% sann vitenskap, bare fordi det mye misbrukte ordet anarki forekommer, som Cogrips-model og –policy de facto er, er like dumt som å tro på Storebrors Nytale i Orwells «1984» dvs. krig = fred og helt analogt: anarki = kaos, og dette er like dumt som å tro man kan neglisjere tyngdeloven i praksis. Bare så dere vet det.

  Cogrips-model og –policy kommer ganske sikkert til å resultere i et stort paradigme-skifte i samfunnsvitenskapen inklusive økonomi, sosial-økologi, og politologisk demokrati-forskning med videre, selv om det kan ta lang tid. Cogrips-model og –policy integrerer nær sagt alle samfunnsvitenskapene generelt, og omfatter både samfunnsøkonomi, politologi (statsvitenskap), sosial-økologi, sosiologi & sosialantropologi og militær-strategiske analyser, og til og med litt human-biologi, realfaglig økologi, meteorologi og psykologi trekkes inn. Spørsmålet er om ikke oppdelingen på ulike fag-disipliner i de samfunnsvitenskapelige fakulteter er et foreldet perspektiv, man bør se alle delfagene sammen i sammenheng, integrert som i Cogrips-model og –policy, og ikke som separate disipliner, for da skjønner man jo lite av de store sammenhengene og det faktum at alt henger betydelig sammen. Man får ikke skikkelig oversikt og analyse av det store bildet nasjonalt og globalt når alt bare oppsplittes. Det integrerte samfunnsvitenskapelige perspektivet i Cogrips-model og –policy, tar hensyn til det store bildet og at alt henger betydelig sammen, på en etter vårt skjønn god måte, og kan trolig stå som modell for fremtidens samfunnsvitenskap, angående både teoretisk grunnforskning, anvendt forskning og praktisk konsulentvirksomhet basert på forskningen, dvs. samfunnsvitenskaps-basert rådgivning, som også er utgangspunktet for våre to papers som bidrag til Hjernekraftprisen 2020.

  Det er  mye bedre å ta inn over seg nye vitenskapelige fakta basert på Cogrips-model og –policy raskt, analogt med å akseptere i praksis at jorden er rund, enn å tvi-holde på foreldete verdensbilder og sterkt mangelfulle teorier og tankekonstruksjoner som vi finner i marxismen, liberalistiske økonomi-bøker, og populistisk/fascistisk tankegods, analogt med å tviholde på påstander om at jorden er flat! Spesielt det førende økonomi-magasinet og hittil kun liberalist-organet The Economist bør merke seg dette, og ikke avvise ny og ca. 100% sann samfunnsvitenskap inklusive samfunnsøkonomi, som Cogripsmodel og –policy er, og ikke rapportere om dette nye vitenskapelige stoffet i det hele tatt. Redaksjonen  i The Economist bør skjerpe seg, raskt. Det norske Samfunnsøkonomen er ikke mye bedre enn The Economist. Den som i praksis i gjøren og laden gir blaffen i ny og ca. 100% sann vitenskap, blant annet forskningsresultater fra  Cogrips-model-prosjektet, som Donald Trump og i hittil The Economist, bidrar bare til at det bærer galt av sted og ofte riktig galt av sted. Ved å neglisjere ca. 100% sann  og viktig ny samfunnsvitenskap, som Cogrips-model og –policy de facto er, - og det er det dessverre mye av, bidrar man til at det kan bære fryktelig galt av sted her på planeten. Og det kommer det til å gjøre dersom myndighetene i de demokratiske land, inklusive den væpnede ving NATO, med videre - fortsetter med å neglisjerer de nye forskningsresultatene fra NØI-INDECO, og som konsulent for IIFOR, og ikke følger opp i praksis. Det var bare det jeg ville ha sagt. NB Cogrips-model og –policy er ikke anarkistisk propaganda, men ca. 100% sann og objektiv ny vitenskap, og må ikke neglisjeres. Det er direkte farlig å neglisjere de nye vitenskapelige fakta i dette tilfellet.

  Ad mitt livsverk så langt - har her innledningsvis også tatt med linker til den store generelle Cogrips-modellen. De som vil sette seg nærmere inn i teorien, kan klikke på linkene. Linkene representerer hovedtrekkene i mitt livsverk så langt. Det dreier seg i hovedsak om videreføring og utdyping av Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch’ Samgripingsmodell (Kortform: Samgrepsmodell – Eng.: Cogripsmodel), medregnet demokrati og miljøaspekter, inklusive den praxeologiske delen mot miljøkrisen, GGS. Det er også litt om Koronakrisen, se linkene nederst. Det dreier seg dels om forskningsarbeider ved NØI-INDECO (indeco.no), dels om konsulentarbeider for International Journal of Organization Research/Fb/IJ@ © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, ved redaktør Harald Fagerhus, på anarchy.no. NB! Både på indeco.no og på anarchy.no har flere bidratt, undertegnede har imidlertid gjort alt det meste på de filene som er linket opp nedenfor, det utgjør det meste av livsverket mitt (medregnet da også ytterlige linker på de angitte web-sidene nedenfor). Les og bli vis! NB! Dette dreier seg bare om en opsjon til videregående stoff for de som er interesserte. Det er ikke nødvendig å sette seg inn i alt dette stoffet for å forstå innholdet i de to paperne med bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Disse kan leses alene som de står, og står helt på egne bein. Modell-linkene er bare med til orientering, for de som vil vite mer. The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model. Etter modell-linkene så følger den ovenfor omtalte forskningsbaserte konsulent-rapporten, i form av en resolusjon fra Hong Kong anarkistene. Resolusjonen er også publisert i flere dokumenter på indeco.no og anarchy.no.

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

  www.indeco.no & www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  http://www.anarchy.no/green.html

  http://www.anarchy.no/ggs1.html

  The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China.

  From the Real Democracy Debate at: http://www.anarchy.no/andebate.html, with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China and an ochlarchical, evil Coal-Monarch, and his ultra-fascist and extreme ultra-authoritarian “communist” party and regime. Ochlarchy is mob rule broadly defined, including evil repression, corruption and destruction of the climate. Economical and political/administrative power corrupts, and the more power, the more corrupt. Remember the Gini-index, which clearly shows greater income disparities, more top-heavy income pyramid, in China than even in the stronghold of capitalism, the United States. At the same time, Xi Jinping promises to equalize the income differences and get rid of the rampant regime corruption, in the interest of the People, i.e. the grassroots. This is probably reinforced and combined with Orwell's "1984" double-thinking, i.e. psychological dysfunction including a large portion of self-deception. Xi imagines as ruler of the Central Committee "the proletariat's vanguard" that he will "serve the People", reinforced by the fact that his "thinking" is now incorporated into the Constitution in line with Mao's thoughts. Both are unscientific marxist dialectical bullshit, something Kropotkin already showed as non-scientific about 1900. This is imbecility + power put into system.

  And then since his large corrupt Bureaucracy, based on the “communist” party (and de facto ultra-fascists & Hitlerism) steals a lot and more and more of the societal cake, according to the Gini-index, based on updated statistics, he has to use the cheapest type of large economic growth in old-fashioned (not green) Gross Domestic Product (GDP), so the cake gets bigger - so also the People at the bottom of the societal pyramid get a bit too of the cake, otherwise the People are rebelling - something he fears like the plague, and more and more. Therefore, more and more use of coal and fossil energy in general, even though he realizes it's going to hell with the climate crisis - he won't fix it. And this only reinforces and reinforces itself in a vicious circle, which is now also combined with increased repression (based on Artificial Intelligence face-control), which only reinforces the madness even more + Gulags and lots of political prisoners. All of this makes Xi & Co act like Sociopaths in this evil circle! This must now end soon, preferably at once! The social-scientific law of corruption, i.e. power corrupts broadly defined, and more power the more corrupt, always beats his system’s campaigns for the climate and less income disparities and less economic corruption and less corruption in the meaning of misuse of political/administrative power to ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, and de facto anti-climate policy, by his Bureaucracy. His system can’t fix these problems because of the power concentration and following always corruption broadly defined.

  Xi and his very large top-heavy repressive Bureaucracy in private and public sector, are totally trapped in his own game of this totally dysfunctional and very corrupt broadly defined - and over time even more corrupt - ultra-fascist and very hierarchical Hitlerism regime. Xi and his regime is very unpopular by the People, and to stay in power, that he wants at all costs because he and his Bureaucracy are totally corrupt, and because he is truly enough afraid of rebellion, he only increases his and his Bureaucracy’s power over time, by more and more repression, that makes the system even more corrupt broadly defined, including more anti-climate, and even more dysfunctional. He know it will go to hell because of the climate crisis, also for China, in the  terrible World War IIII, the global  Fugitive War, and he don’t like it, but the system is so dysfunctional corrupt & and from his place on the top, necessary repressing, that he can’t fix it, and make the necessary change towards Real, i.e. including green Democracy. Xi = Hitler II, will crush totally the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, if he is allowed to. Thus it is necessary with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to support the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, and do away with Xi and his ultra-fascist regime (similar to Hitler’s Germany) and introduce and produce together with the opposition a sufficient Real, i.e. including green Democracy in China.

  This should be based on Cogrips-model and -policy, which are both 1. integrated micro-macro models, including based on ecocirc, and 2. have elements of decentralized planning economy again based on MBO & freedom within a framework + a bottom up approach, plus 3. a generally flatter structure, somewhat like in Norway, Switzerland and Iceland (and perhaps even some more democratic including green) i.e. sufficient Real, including green Democracy to a.o.t. contribute to stop the climate crisis, quickly, is the way to go forward for China. Hong Kong should be the first to introduce Real, i.e. including green Democracy, and should be a model for main-land China in Real, i.e. including green, Democratic direction, be the spearhead in a General Green Chinese Pro-Democracy Movement and soon after a general Chinese [Green] Spring Revolution (CSR), a part of the The Green Global Spring Revolution (GGS) - and with a Green Economy, ca. 100% without Coal, Oil and Gas. First drop the Coal in China included Hong Kong! Remember the GGS "Action No 1: China, USA and EU! Drop COAL". But these, at present mostly embryotic, People’s popular pro-democracy including green oppositions and movements, already rather brutally repressed, need significant military support, with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to succeed. This must happen soon. The Xi-Chinese ultra-fascist repression is soon crushing all opposition in Hong Kong and main-land China, like Hitler, effectively ca. 100%.
  Resolution by The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong). Sources: GGS, AISC, ACAME and AIIS. 25.05.2020.

  Med vennlig hilsen NØI-INDECO-nettverket.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Sunday, June 07, 2020 6:24 PM
  To: The Economist
  Cc: Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Norges Bank; Statistisk Sentralbyrå; Aftenposten Økonomi
  Subject: The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI- INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020.The Cogrips-model and -policy can be seen as a development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

  The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI-INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020. The Cogrips-model and -policy can be seen as a
  development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate.

  The Economist har igjen begynt å svare at mail fra NØI-INDECO og undertegnede blir mottatt (se innkopiert svar-mail fram dem nedenfor), og kanskje også de blir lest. Burde skrevet på engelsk selvsagt, men har ikke tid til å oversette. Men oversettelses-toolen jeg bruker virker ganske bra, så de er vel ikke helt hjelpeløse til norsk stoff. Alt haster. Dette gjelder spesielt mitt bidrag nr. 1. til Hjernekraftprisen, hvor The Economist er nevnt, sammen med Donald Trump, som eksempler på institusjoner/personer som baserer seg på falsk tro/ideologi, og ikke vitenskapelige analyser som Cogrips-model og –policy (kanskje litt urettferdig mot The Economist, men det trengs hard lut - hele tiden, ellers går alt ganske sikkert rett til helvete med klimakrisen, og kanskje ganske raskt også.)

  Jeg abonnerer på The Economist, som hittil bare promoterer liberalismen, men det betyr også at de tar standpunkt mot mørkebrun stats-møkk, som er bra. De hadde en knallgod analyse om korrupte ultra-autoritære diktatur-virkninger av Koronakrisen nylig blant annet. Veldig bra – det skal de ha takk for. Men de kan ikke korrupsjonsloven fullt ut, nemlig at den også virker plutarkisk, i retning blå-brun erke-konservativ liberalisme, og videre over mot bare brunt og senere mørkebrun ultra-fascisme, om ikke dette stoppes av signifikante demokratiske opposisjons-bevegelser. Dette skjønner dessverre ikke The Economist foreløpig. Og liberalismen deres er også alt for  mye pro uregulerte markeder, selv om bladet heldigvis ikke er blant de mest ultra-liberalistiske her.

  Uregulerte markeder skaper enormt stor topptung inntektspyramide, høy Gini-indeks, og er helt håpløse når det gjelder klima. Alt blir gjort på billigst mulig måte, og derfor basert på mye kull, men også mye øvrig fossilt, pga. uhemmet profitt-motiv, og det bare øker og øker på. Dessuten er The Economist for teknologi-utviklings-optimister, og har blant annet satset stort på CO2-rensing og -lagring som en farbar vei mot full blown climate-crisis, men dette er helt miljø-økonomisk umulig dyrt og ineffektivt i stor skala, og penger og sysselsetting brukt på slikt tull må derfor stoppes umiddelbart, til fordel for realistiske grønne prosjekter. Har mer om The Economist og liberalismen nedenfor. Les det alle sammen!.

  Ekte liberalister er for autonomi, og dermed mot statisme, og for flat samfunns-pyramide i offentlig sektor og mot topptung stat generelt og sterkt mot ultra-fascisme spesielt, jevnfør Winston Churchill som gikk til krig mot det ultra-fasistiske systemet til Adolf Hitler (men de er alt for glade i uregulerte markeder til å være tilstrekkelig demokratiske og dermed også automatisk tilstrekkelig grønne). Ekte liberalister kan man samarbeide med mot ultra-fascismen, men de klarere ikke å stoppe klimautslippene, liberalismen er ikke noe tess til det, de må akseptere litt mer reelt, inklusive grønt demokrati, for å bidra til klima-fiks. Men ekte liberalister, som the Economist som jeg sender mye til og abonnere på, er ikke så vitenskaps-fiendtlige som Trump. De er glade i samfunnsvitenskap, økonomi og blant annet biologi – håper de kan lære litt Cogrips-model og -policy over tid og bli med i alle fall delvis på Reelt, som alltid er inklusive grønt Demokrati, og av tilstrekkelig høy grad til forhindre full blown climate-crisis.

  De kan bli allierte i 3, verdenskrig, men kanskje for sent og for glade i kull-penger, men jobber som sagt med the Economist. Håper de kan tilegne seg Cogrips-modellen til Frisch, videreutviklet av meg med noen flere. Men de liker ikke anarkisme, selv om det egentlig bare betyr reelt demokrat – men de liker nå demokrati likevel, men ikke sosialisme heller, men de oppfatter det kun som statssosialisme og kommunisme, ikke sosialismen til Frisch og meg. Det er altså noe begrepsforvirring her som det må ryddes opp i før man kan nå frem til de ekte liberalistene (autonome sådanne), så de skjønner at tilstrekkelig mer Reelt, som automatisk også blir grønt Demokrati, er nødvendig og ikke dumt og markedsfiendtlig, men også at markedets tendenser til uopplyst pengevelde inkludert anti-climate, nå må tuktes med offentlig styring og reguleringer, spesielt grønne sådanne.

  Cogrips-model og -policy kan oppfattes som en videreutvikling av Adam Smiths tenkning i mer demokratisk retning, dvs. at det markedsbaserte systemet utvikles til nok Reelt Demokrati, som automatisk også vil være tilstrekkelig grønt, til å forhindre full blown climate-crisis. NB! NØI-INDECO er ikke mot markeder i likhet med P. J. Proudhon, men de må reguleres grønt og styres for Folket, ikke bare tjene øvrigheten i privat og offentlig sektor. Her fjerner NØI-INDECO-nettverket seg litt fra sentral Frisch som var noe for mye for planøkonomi, men markedene i det økonomisk-politiske systemet må være grønne og basert på frie kontrakter – ikke slavekontrakter for bl.a. kullgruve-slit. Cogrips-modell og –policy kan som nevnt oppfattes som en videreutvikling av Adam Smiths tenkning i tilstrekkelig demokratisk og dermed automatisk grønn retning til å unngå full blown climate-crisis. Og får man de autonome liberalistene til å tenke i slike baner, kan de komme med tilstrekkelig tidlig i kampen for nok demokrati, til å bidra til løsningen som automatisk også vil være tilstrekkelig grønn til  nettopp å avverge full blown climate-crisis. Men blå-brun erke-konservativ liberalisme, er alltid anti-klima - og er håpløst uforbedrelig blå-brun møkk - og er klar ultra-autoritær fiende, som man selvfølgelig ikke kan samarbeide med. Slike blå-brune systemer og tendenser må bekjempes av pro-demokrati folkebevegelser med støtte fra nyhetsmediene.

  Best regards NØI-INDECO-network.

  From: Letters Mailbox [mailto:lettersmailbox@economist.com]
  Sent: Friday, June 05, 2020 5:55 PM
  To: Jens Hermundstad Østmoe
  Subject: Re: En kortfattet analyse av det økonomisk-politiske systemet i Kina, inklusive Hong Kong, med vekt på dysfunksjoner. Bidrag nr. 1 til Hjernekraftprisen 2020.

  The Economist thanks you for your letter, which has been passed to the author of the article. All letters are edited if selected for publication either in print or online. We will need to know where you are writing from, so please ensure you have supplied the name of the city, town or village and the country if that is not obvious. If you do not wish your letter to be published send an e-mail promptly to letters@economist.com.

  From: Letters Mailbox [mailto:lettersmailbox@economist.com]
  Sent: Sunday, June 07, 2020 6:24 PM
  To: indeco@online.no
  Subject: Re: The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI- INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020.The Cogrips-model and -policy can be seen as a development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

  The Economist thanks you for your letter, which has been passed to the author of the article. All letters are edited if selected for publication either in print or online. We will need to know where you are writing from, so please ensure you have supplied the name of the city, town or village and the country if that is not obvious. If you do not wish your letter to be published send an e-mail promptly to letters@economist.com.


  Kort rapport om situasjonen globalt, inkludert Kina, med oppdatert militær-strategisk analyse og økonomisk-politisk systemanalyse, også dysfunksjoner.

  Bidrag nr. 2 til Hjernekraftprisen 2020.

  Av Jens Hermundstad Østmoe

  Innledning

  I egenskap av å være forskning-sjef for NØI-INDECO-nettverket er jeg også offisiell talsperson, og jeg skriver her på vegne av hele nettverket, og benytter da vi-form, og ikke jeg-form, i  begge de to bidragene til Hjernekraftprisen 2020, signert av undertegnede. Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, i følge e-mail fra Kari Folkenborg, Spesialrådgiver i Forskerforbundet. Kommer til å følge opp oppfordringen fra Folkenborg med to korte bidrag, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, «The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China», hvor NØI-INDECO har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper undertegnet av meg. Og som nr. 2 tar jeg “New AISC-report about China, with updated strategic analysis.” Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet. Denne korte innledningen er lagt til i det andre nevnte paperet.

  Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye « rødbrun møkk» fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis. Undertegnede er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, men det er nå positivt for undertegnede og NØI-INDECO-nettverket generelt å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet. Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, i følge e-mail med kommentar fra Kari Folkenborg, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%.

  Ad terminologien: Det skrives mye om brun møkk i ulike avskygninger og det bannes litt i AISC-rapporten, som er basert på rådgiving fra NØI-INDECO, igjen basert på Cogrips-model og -policy. Dette er ikke verdinøytralt selvfølgelig, men dreier som ultra-autoritære systemer og partier, så da må de være ok å dra til litt verbalt, og kalle en spade for en spade, og bruke møkk-begrepet og banne litt, når det er relevant. Utrykket brun møkk har sin opprinnelse i det militære, og militær-strategisk teori og praksis, for å betegne ultra-autoritære fiender på en for soldater motiverende måte og for å vekke Folket og øvrigheten i sin alminnelighet. Vanlig sjargong bl.a. i Heimevernet, hvor undertegnede tjenestegjorde som troppsassistent (korporal) i mange år og selv brukte uttrykket en del. Det ble også brukt i marinen (Sjøheimevernet) hvor undertegnede i sin tid fullførte utdannelse til fenrik på forsyningssiden (intendanturet), men ble så overført til land-HV, og da passet ikke denne utdanningen og undertegnede ble troppsassistent i stedet, noe som passet bra, for dette er klart mindre arbeidskrevende enn å være fenrik, og den frigitte tiden ble brukt til mer forskning, som er og var bra.

  Nedenfor følger AISC’s rapport i sin helhet. NB! Den inneholder ikke bare analyser av Kina, som tittelen skulle tilsi, men også analyse av ultra-fascistiske land generelt, pluss andre land med høy autoritærgrad = 100% - demokrati-grad, og tar også opp situasjonen i de demokratiske landene, med lav autoritærgrad og dermed høyere demokratigrad - altså  både militær-strategisk analyse og økonomisk-politisk systemanalyse globalt.

  New AISC-report about China, with updated strategic analysis

  From the Real Democracy Debate at: http://www.anarchy.no/andebate.html, with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  03.06.2020. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate. Ingen terrorister historisk har vært anarkister, se http://www.anarchy.no/apt.html. De sentrale anarkistiske talspersonene Proudhon, Bakunin, Kropotkin og Malatesta tok alle avstand fra terrorismen. Men det må være lovlig å bruke vold i legitimt og proporsjonalt selvforsvar mot attakkerende og morderiske rødbrun, blå-brun, bare brun og mørkebrun møkk, og det med harde midler og lut, og det har det vært mye av nå og historisk. Anarkister er generelt ikke idioter og pasifister som Jesus. Merk dere det. Vi tar igjen med det vi har, selv om  det ofte kan være lite for suksess, i legitimt selvforsvar. Jevnfør AISC-strategien ved angrep av killer-ochlarchs, se bl.a. http://www.anarchy.no/ggs1.html, om det skulle bli riktig ille. Vi er ikke der i dag heldigvis i demokratiske land. Men i Saudi-Arabia, Iran, Sudan, Egypt, og vel også Kina main-land, pluss flere mørkebrune møkkaland, er det lang tids tortur, ofte med dødsstraff etter lang tid med helvete, for opposisjonelle pro-demokrater med eller mindre grønn profil, som tør å si noe kritisk om regimet, og ikke lar seg kue 100%. Fy faen for noe mørkebrun møkk.

  Men så over til the report “Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy –  to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!” publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html - med essensen av GGS & Cogrips-model & -policy, helt uten noe om anarkisme og anarki, bare demokrati, også Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati. (= anarki og anarkisme, men det kan man generelt bare glemme. NB! Det er ikke nødvendig å koble på anarkisme-delen av Cogrips-model og –policy i det hele tatt for resonnementet inkludert strategisk analyse og policy-en generelt. Denne anarkisme-delen er et helt unødvendig (men vitenskapelig ca. 100% sant likevel) tillegg til demokrati-analysene, inklusive korrupsjonsloven, som gjelder like sikkert som tyngdeloven og annen naturvitenskap, men innenfor samfunnsvitenskapen.

  Korrupsjonsloven har også sin rot i biologi og gen-poolen til menneskene (men ikke bare – vil også avhenge noe av sosialt, dvs. økonomisk og politisk/administrativt, system), som er veldig beslektet med bavian-genene. Ikke alle har det i samme grad, noen er litt arvelig beslektet med tre-apene, som genetisk er ganske non-autoritære, og ikke er så autoritære som bavianer er av natur. AISC-nettverket kan være litt der, men med makt hadde også vi blitt korrupte, helt sikkert, er klart mennesker og derfor bavianlignende også  vi, og ikke treape-lignende, som er genetisk non-autoritære. Så korrupsjonsloven gjelder også for oss, men ikke i så alvorlig grad, som for genetiske sociopater, arvelig mørkebrun møkk, som er veldig mye lik bavianene, bare verre – de er destruktive: Makt for enhver pris, inklusive anti-climate. Det er lite forskjell på samfunnsvitenskap og naturvitenskap, begge deler har med gener og arv og biologi å gjøre - ganske mye, men menneskene påvirkes også av sosiale systemer. Demokrati og lite maktkonsentrasjon betyr at effektene av korrupsjonsloven virker svakere. Men at overordnet makt korrumperer, og mer desto mere makt, gjelder like sikkert som tyngdeloven, det er bare det at systemet blir mindre korrupt i vid forstand, når det er lite maktkonsentrasjon – lite topptung pyramide og flat pyramide. I et reelt, dvs. inklusive grønt demokrati, av tilstrekkelig høy demokratigrad, vil selvoppholdelsesdriften til Folket, slå gjennom.

  Folkets interesse, dvs. the People's Demands, publisert nær øverst på http://www.anarchy.no/ggs1.htm, av å unngå full blown climate crisis with Ragnarokk og for barnebarnas ve og vel i fremtiden, vil automatisk føre til at reelt demokrati også blir grønt, når Folkets innflytelse på toppens beslutninger øker tilstrekkelig, og forutsatt at Folket er seg bevisst problemet og har klare krav og mål. GGS har publisert klare mål (demands) i denne sammenheng, se nær øverst på http://www.anarchy.no/ggs1.htm, og ved større folkelig oppslutning og bidrag til opplysning av Folket generelt, bl.a. via  støtte fra nyhetsmedia og store organisasjoner, kan GGS’ The People’s demands, publisert på GGS & anarchy.no, og i Cogrips-model og-policy, også på indeco.no, danne basis for gjennomslag på toppenes beslutninger, og Cogrips-model og -policy generelt, nasjonalt og globalt. Men alt dette går veldig tregt hittil og tilsynelatende med liten til null påvirkning foreløpig fra indeco.no og GGS og anarchy.no generelt. Folket - massene - er lite opplyste både om klimasaken og løsningsforslaget på indeco.no og anarchy.no, får håpe det retter seg tilstrekkelig på lengre sikt, men før det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk. Tiden er ganske knapp for Cogrips-policy tar også tid å gjennomføre i tilstrekkelig grad til å unngå at det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  Det som skjer nå er at selve selvoppholdelses-driften (som forutsetter grønt reelt demokrati verden over i tilstrekkelig grad globalt, for å opprettholdes og tilfredsstilles) blir undertrykt fryktelig mye av blå-brun, rødbrun og bare brun, og tendensielt over i mørkebrun møkk, dvs. ultra-fascisme, inkludert anti-klima (som Trump, men han er ikke diktator i USA ennå, som andre mørkebrune herskere er i sine respektive land, dvs. mange i landene bredt rundt ekvator som vil rammes av klimakrise om den slår til for fullt, alle Araber-landene, inklusive Hemedti i Sudan, Iran, mye i Asia og Sør-Amerika og så videre og videre, se resultatene av IIFOR’s demokrati-undersøkelse på anarki.no om demokratigrad = 100% - autoritærgrad – NB! foreløpige tall for nesten alle land i verden og med noen oppdateringer ellers på anarchy.no.) Det er veldig mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-systemer/land på kloden, men de står alle på leirføtter med lite motiverte tropper for tiden – som lett kan slås om de ikke gir seg ved militære trusler, inkludert krav om omlegging til reelt, inklusive grønt demokrati, og  de  har alle pro-demokrati, mer eller mindre grønne opposisjons-bevegelser, åpent der det går an (foreløpig også i Hong Kong, men der går det mot slutten på dette og opposisjonen må snart gå helt under jorden) og latent, der represjonen er fryktelig brutal som i Kina main-land, og snart også i Hong Kong, i Egypt etc. og mange andre steder, dvs. det er svært mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-land/systemer. 

  Selv om ikke alle toppene/herskerne der behøver å være ca. 100%  genetiske sociopater, så fungerer de ca. 100% sociopatiske likevel, se analysen av Kina på http://www.anarchy.no/andebate.html om hvorfor, dette skyldes i hovedsak veldig stor maktkonsentrasjon og korrupsjonsloven, som trumfer alt, og desto mer korrupt jo mere makt, og slike systemer, som i Kina, er selvforsterkende over tid og blir bare verre og verre, med stadig mere bruk av kull og fossilt ellers, og stadig mere korrupsjon bredt definert og mere represjon og mer og mer topptung  sosial pyramide og maktkonsentrasjon, når de kommer over en viss autoritærgrad og blir mørkebrune a la Hitler, og kanskje enda mere autoritære. Blåbrune (erke-konservativ liberalisme, inkludert anti-climate) og rødbrune  (ml-kommunistiske o.l. inkludert anti-climate) systemer er lite stabile hybrider, som på grunn av korrupsjonsloven, når den får virke over lang tid uten tilstrekkelige demokratiske, inklusive grønne, motkrefter, tenderer til bare brune (populistisk/fascistiske), og siden via selvforsterkende mekanismer går de over til ultra-fascistiske mørkebrune systemer, som Kina har gjort nylig, og Trump gjerne vil ha i USA, men neppe får til på grunn av sannsynlig tilstrekkelige demokratiske inklusive grønne motkrefter (Joe Biden & Co og mange flere, i opposisjon til Trumps & Co’s veldig ultra-autoritære og ultra-fascistiske inkludert anti-climate og rasisme-politiske tendens, som nok vil stoppes før diktaturet er et faktum). 

  Og så har vi «free rider» fascismen, som saboterer vanligvis demokratisk systemer, og som fungerer like autoritært og dysfunksjonelt som topptunge maktsystemer, og forhindrer selvoppholdelses-driften til å slå gjennom, som vi har analysert og publisert på http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc (se pressemeldingsarkivet) og på http://www.anarchy.no/ggs1.html. Helt destruktiv er «free rider» fascismen også. Den hersker i toppen i alle de mer eller mindre demokratiske land for tiden, og dessverre blant flere som tror alt er håpløst angående klimakrisen  – noe det langt fra er fysisk-sosialt, men holder dette seg over lang tid, kan det medføre full blown climate-crisis with Ragnarokk om noen ganske få 10-år, fordi demokratiet ikke fungerer, men får ca. 100% autoritærgrad og null % demokratigrad, i det The People’s demands ikke når gjennom i systemet i det hele tatt, dvs. de facto null innflytelse for Folket på de viktige samfunnsmessige beslutningene i hovedsak tatt av Toppene, med påfølgende null realisering av the People's demands (gjengitt på http://www.anarchy.no/ggs1.html, ganske høyt oppe på websiden), altså som nevnt resulterende i null demokratigrad og 100% autoritærgrad, og dermed full ultra-fascisme, uten diktator riktig nok, men pga. dysfunksjon og «free riding» inkludert de facto pasifisme, militær vegring og nekting av nødvendig væpnet påtrykk, i hvert fall seriøse trusler om væpnet støtte, til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, så de ultra-fascistiske diktatur-systemene inkludert anti-climate policy, blir avviklet til fordel for tilstrekkelig Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, raskt nok til å unngå full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  Straffebataljoner basert på alle «free rider» pasifister og de facto fungerende som fascister i de demokratiske landene, for nødvendig innsats i «3. verdenskrig» kan komme, som godt botemiddel, men kanskje for sent til å unngå 4. verdenskrig – Ragnarokk og full blown climate-crisis, som trolig vil tapes for demokratiene, som det er forklart både på indeco.no og publisert på GGS’ http://www.anarchy.no/ggs1.html. Man må i hvert fall true seriøst med væpnet støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, for å få til tilstrekkelig grønt demokrati globalt til å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk i tide. Og man må nok trå til med litt væpnet kamp-støtte også av og til og noen ganger. Har godt litt tøft ut i rapportene om 3. og 4. verdenskrig for å skremme demokratiene og deres Topper til aksjon, men det er opplagt mye som kan gjøres ved trusler om væpnet intervensjon med støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, og trusler om å bruke H-bomber, uten at det blir nødvendig å gjøre det som regel. I hvert fall om man gjør et par avskrekkende statuerende eksempler ganske raskt, så alvoret siger inn i de mørkebrune anti-climate diktaturene.

  Opposisjonen i Kina, det er mest skjult opposisjon, ikke så mye åpen opposisjon, i det veldig repressive økonomisk-politiske Kina, bare øker og øker. Så NATO/USA har ikke vanskelig med å ta Xi & Cos tropper ved å støtte opprør. Truer man seriøst med massiv væpnet støtte og også massiv bruk av H-bomber tror AISC at «kommunist-partiet» i Kina vil oppløse seg som i Sovjet Unionen. Systemet til Xi er mye jævligere enn Stalin og Sovjet-unionen, for den var bare brunrød, og mot ultra-fascismen til Hitler. Kineserne er klart ultra-fascister som Hitler, og med rasisme bl.a. mot muslimene i nordvest, og som nevnt tidligere, med stadig mer kull og anti-climate. Men vi tror de bare fungerer som sociopater pga. systemet, som er så jævlig repressivt, korrupt og autoritært at de ikke klarer å styre det lenger i det hele tatt. De er imidlertid trolig ikke genetiske socipopater, som Hitler og Hemedti, derfor tror AISC at de vil gi opp uten mye bråk, i hvert fall tør de ikke utfordre NATOS/USAs store H-bombearsenal med det lille de har av atomvåpen. Og troppene deres har lav moral, og vil trolig desertere og slutte seg til Folkets opprør en masse når det topper seg. Og altså sannsynlig vil de gjøre som i Sovjet-Unionen, oppløse regimet sitt, når de blir utsatt for tilstrekkelig press og trusler om væpnet intervensjon fra NATO/USA, til støtte for åpen og latent pro-demokrati opposisjon, som nok lett kan overtales til å bli grønn, om den ikke alt er lei kullfyringen pga. smog. Det er mulig man må gi fly/rakett støtte, og må få ut våpen og litt spesial-soldater og E-folk, og skape litt militær organisasjon/militia, ut fra rådgivning, så en kan nok ikke bare sitte på røven og true, men tror ikke man trenger mye militær direkte intervensjon fra NATO/USA. Det blir ventelig lite blod og andre grusomheter.

  I motsetning til nazister og andre ultra-fascister så tror ml-statskommunistene at de skal gjøre det godt for proletariatet og Folket, men det går ikke an å få det til med diktator pluss sentralkomite i toppstyrt, topptung og repressiv sosial-pyramide pga. korrupsjonsloven som ødelegger alt for dem, bortsett fra at det lovmessig fører til at de stjeler stadig mer og mer og beriker seg ditto i makt og penger til toppene selv, og har anti-klima-politikk som sikker bivirkning. Vi tror egentlig ikke Xi & Co liker seg noe særlig med tanke på barnebarnas fremtid, men systemet er alt for korrupt til at han får lagt det om og løse problemene med ulikheter, klima/kull etc. Systemet gjør at de får til svært lite positivt for Folket generelt. Ml-kommunistene kan ikke korrupsjonsloven, og tror ikke den virker, men den gjelder like sikkert som tyngdekraften og kan ikke oppheves ved idealisme i toppen særlig lenge. Det går bare ikke i praksis. Aldri! Det er mye biologi og genetikk, som gjør at mennesket, som er ganske baviansk, er biologisk bestemt til korrupsjon i vid forstand når det får overordnet makt økonomisk og politisk/administrativt. Men det lille som er igjen av idealisme hos Xi & Co, vil gjøre at de gir lett opp under sterk opposisjon støttet av NATO/USA med signifikant press på Xi & Co. De, inklusive diktatoren Xi, er neppe som Hitler som setter inn ungene sine til å slåss, selv når det åpenbart bare er destruktivt og det er helt håpløst. Xi er neppe like ille som Hitler var, selv om korrupsjonsloven skaper brutalitet og moralsk korrupsjon også.

  Man får ikke løst klimaproblemet med Xi & Cos system, det er et stort og voksende problem der – Kina er digert med mye folk, og klimaproblemet der blir bare større og større pga. total mangel på styring ut fra Folkets inkludert barnebarnas interesser. «Kommunistenes» ultra-fascistiske med anti-klima system i Kina, må altså bort ganske raskt om vi skal unngå «full blown climate-crisis with Ragnarokk». Hvordan de sannsynlig vil te seg i et eventuelt Ragnarokk, har AISC analysert strategisk tidligere og konklusjonen var at da kan de være et veldig alvorlig og uhyre farlig sikkerhets-problem med atomvåpen og motiverte tropper, sammen med, og alliert med, andre ultra-fascister/anti-klima diktaturer lokalisert til de ubeboelige områdene vidt omkring ekvator m.m, som de neppe vil holde seg i særlig lenge, men prøve Lebensraum-krigføring nordover og sørover på kloden. Og alle ultra-fascister over hele kloden vil trolig rotte seg sammen, for å erobre verdensherredømme, ikke bare diktaturer fra rundt ekvator. Preventivt må Kineserne, tropper og Top, nå tas ut snarlig, Chamberlain-isme og pasifisme holder ikke, da får man det i fleisen meget ubehagelig og fatalt i voldsom grad senere i Ragnarokk, pluss helvete med ødelagt klima og miljø generelt i den anledning. Resolution by AISC, The Anarchist International Security Council.

  PS. Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
  Sendt: torsdag 15. oktober 2020 01:34
  Til: PST <post@pst.politiet.no>
  Emne: ....

  Kineserne har leid ørten russiske servere, og russerne elsker kinesisk valuta. Det er et reelt og alvorlig sikkerhetshull for den russiske stat/Putin.

  Det var kineserne via en leid russisk server som hacket Stortinget og tyskerne….

  Og det blir nok mere av slikt…

  AISC

  PS. INDECO-OSE har kontakt og PR funksjonen for anarchy.no, se http://www.anarchy.no/pictures.html

  PPS. 08.02.2021. NB! Resonnementet om nødvendigheten av å vinne 3. WW for å løse klima-krisen, bygger på den forutsetning at kull og annet fossilt er billigere og foreligger i tilstrekkelig mengde, i forhold til grønn energi. Forutsetter at fisjonsenergi er utelukket pga. av ulykkesrisiko. Blir imidlertid grønn energi, dvs. vind, sol og vannkraft, inklusive infrastruktur og omstillingskostnader, signifikant billigere og foreligger i tilstrekkelige mengder/volum til denne lave prisen, globalt, vil ultra-autoritære regimer, inkludert det i Kina, sannsynligvis velge grønt i stedet for fossilt. Skjer dette i god tid før Ragnarokk og full blown climate-crisis, så er 3. WW ikke nødvendig for å berge barnebarnas ve og vel.

  Men så langt er dette bare utopi, og fremstår ikke som en særlig aktuell løsning. Men en må naturligvis forsøke å satse på teknologi-utvikling her for å gjøre grønn energi og løsninger billigere, og kanskje de blir billigere nok, på tilstrekkelig kort tid, til  å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk og 4. WW. Men man må være realist og ikke falsk utviklingsoptimist i denne saken. Jeg er realist og har ikke overtro på tilstrekkelig  grønn teknologisk fremgang og da er 3.WW et must, og seier i den anledning. V-h. A. Stalin for AISC.

  PPPS. 09.02.2021. Ad «Men en må naturligvis forsøke å satse på teknologi-utvikling her for å gjøre grønn energi og løsninger billigere, og kanskje de blir billigere nok, på tilstrekkelig kort tid, til  å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk og 4. WW.» så er det en  løsning a) for å få det billig nok på kort tid, uten tilstrekkelig, men med noe - teknologisk fremgang, at b) de rike industri-landene i Vest, dvs. USA, Canada og UK, EU + EØS-landene og Sveits samt Japan, går sammen og c) subsidierer de beste grønne løsningene for verdensmarkedet, dvs. globalt, til almen benyttelse for alle land og systemer, dvs. subsidierer i tilstrekkelig grad, og raskt nok, til at de beste (men av seg selv ikke billige nok) grønne oppleggene blir kjøpt og installert, + subsidier til skrotning av fossil industri, til d) å unngå mer enn embryoet av 3. WW og å helt unngå 4. WW, og full blown climate-crisis. Subsidiene kan finansieres raskt ved kvantitative lettelser, dvs. «trykke ferske penger». Dette kan muligens bli billigere enn 3. WW, og helt uten blod. Men det haster. 4. WW kommer snikende, kanskje raskt. En bør vel forfølge alle signifikante strategiske spor, innledningsvis. Det blir trolig billigere med 3. WW generelt enn et massivt subsidieprogram. Og så blir det fringe benefits i form av mer demokrati alt inklusive, som er verdt å ta med seg. V-h. A. Stalin for AISC.


  Libertarian Association of Teetotallers
  INTERNATIONAL

  Anarkistisk Avholdslag - Frihetlig Rusfritt Forbund

  MOT ALKOHOL OG ALLE FORMER FOR DOP - INKLUDERT HASJ OG EXTASY ETC.

  FRF GODTAR EN LITEN MÅTEHOLDSBRUK AV ALKOHOL - MEN HAR NULL-TOLERANSE OG ER STERKT MOT ALLE FORMER FOR NARKOTISK DOP - INKLUDERT HASJ, FLEINSOPP OG EXTASY ETC. OG ALLE STERKERE STOFFER. TIL HELVETE MED ALT DET DER!!!


  WORDS OF WISDOM - FYNDORD

  Om Kognitiv Psykoterapi og GAIAN spiritualitet & religion i rus-omsorgen med videre.


  The second Nordic Anarchist Congress / IFA-congress in Oslo, June 1983:

  "The following decisions were made as regards, direct nordic action in practice: - an action on nordic level will be organized in behalf of a life style without intoxication of any kind, and in behalf of the expansion of the Norwegian Anarchist Teetotallers (AAL) to a Nordic Libertarian Association of Teetotallers (Frihetlig Rusfritt Forbund - FRF). The great engagement of the anarchist movement in behalf of teetotalism in history should be called serious attention to. The campaign is to be realized through the nordic section of the IFA." (Bulletin CRIFA No 46 1983, p 11.)

  "-Det settes i verk en aksjon på nordisk nivå for en rusfri livsstil, og for en utvidelse av det norske Anarkistisk Avholdslag (AAL) til et internordisk Frihetlig Rusfritt Forbund (FRF). Anarkistbevegelsens store engasjement i avholdssaken i historisk perspektiv trekkes fram. Kampanjen kjøres gjennom IFA's nordiske seksjoner."

  "- Men det som gjør, at vi maa stille os som drikkens avgjorte fiende, er, som før nævnt den sløvhet og interesseløshet, som den bevirker. Ti sløvhet er vor værste fiende. Og derfor: kamp mot drikkeondet!" (av J. Ø-y, Storm nr. 2 1909) .... OG MOT HASJ ETC. LEGGER VI TIL.

  "Ingen forbrytelse er mer antisocial enn den som utføres av den som under profittens motiv, kapitalismens motiv, smugler og selger narkotisk gift hvormed han skaper uforbederlige slaver under denne last." (J.M.D., Alarm 1926)

  "Hvis man iaktar virkeligheten...vil man slå fast at for eksempel en alkoholiker - på dette punkt - har mindre av viljens frihet enn en ikke-alkoholiker....Viljen er mer eller mindre fri, mer eller mindre ufri. På mange måter kan man si at anarkismens problem er det samme som frihetens problem." (J. B. i Anarkismen i dag, 1971)

  "Elis Johansson gick med i SAC 1936 och bildade en SUF-klubb 1941. ... 1941 bildade han Liljendals Syndikalistiska Ungdomsklubb: - Nisse Lätt (en klassisk anarkistisk agitator och SUF-medlem) var och pratade hos oss på festplatsen... Elis (m.fl.) har varit aktiva i nykterhetsrörelsen." (SUF betyr Syndikalistiska Ungdomsförbundet og må ikke blandes sammen med det norske SUF som var forløperen til AKP-ml, maoistene. Rødbrun møkk! red.) (Kilde: Direkt Aktion nr 3 mars-April 1997)

  "Det er bedre å være en del av løsningen enn en del av problemet!" (Replikk fra anarkistuka i Oslo 1980)

  "Da afholdsspørgsmålet er av stor vigtighed for arbejderklassens fremarch, formaner forbundet sine medlemmer at pålægge sig og virke for almindelig afholdenhed fra spiritus." (FRF-AFID 1983)

  "The statements from the Northern IFA-congress in 1983 about the fight against drugs broadly defined, will now be widened throughout the world via the reorganized Libertarian Association of Teetotallers - International." (The 1st International Anarchist Biennial in Oslo 1990)

  "Fakta om alkohol

  I sitt angrep på avholdsbevegelsen hevder dr.philos. Ellen Schrumpf i KK 1. nov. at "Alkoholhistorien må skrives fra et kulturhistorisk perspektiv." Hun forsøker å "demaskeree noen av mytene, som for eksempel at folk lå grøftelangs og drakk seg til døde i store hopetall på 1800-tallet. Faktum er at nordmenn i 1850 drakk like mye som vi gjør i dag."

  Faktum er at

  1: Forbruket av alkohol nådde toppen i årene 1816-44, da hjemmebrenning var tillatt og avgiftsfritt. I 1833, med kanskje 150 000 husstander, fantes 10 000 registrerte brennerier. Forbruket av brennevin begynte å gå ned i 1844, da hjemmebrenningen ble avgiftsbelagt, og særlig fra 1850 da den ble forbudt... Nedgangen i alkoholforbruk har utvilsomt sammenheng med at kaffen seilte opp som den nye folke- og kosedrikken. Kanskje også folk begynte å drikke mer melk fordi nyvinninger i husdyrholdet førte til større melkeproduksjon.

  2: Det finnes ingen alkoholstatistikk fra 1850. Den kom først året etter, dvs. samme år som hjemmebrenning ble forbudt. Vi må derfor anta at forbruket gikk ned det året.

  3: Gjennomsnittlig var folk mindre og lettere på 1800-tallet enn nå, antagelig fordi ernæringen gjennomgående var dårligere. Derfor var alkoholskadene pr. liter sikkert større da enn nå."

  Pål Jensen, som er avholdsmann og mot all dop, og støtter FRF og LAT-I.

  "ANARKI KONTRA DOP: Nok en Brunt kort advarsel går til Betty Johnsen og NRK TV1 onsdag 26.09.2001 i programmet "V30: Bettys tårer", hvor en tidligere narkoman hevder om en kriminell ungdomsklikk at: "Det ble anarki der til slutt", og "det ble helt utflytende - med dop". - Anarki er horisontal organisasjon, hvor folk på like fot deltar i et samvirke uten undertrykkelse og slaveri, herunder narkotikaslaveri. Det er for det første ikke noe "utflytende" ved en slik organisasjonsform. For det andre har anarkistene enstemmmig vedtatt Oslo-konvensjonen av 1990, hvor det blir fastslått at narkotika og dop representerer en autoritær tendens, som ikke har noe med anarki, anarkister og anarkisme å gjøre. Anarkistene og anarkismen er derfor mot narkotika-liberalisme, og har null-toleranse overfor dop." Anarkisttribunalet IAT-APT september 2001.

  AFIN - Anarkistføderasjonen i Norge, har null toleranse vis-a-vis hasj og annen narkotika, og Anarkistisk Avholdslag har mange medlemmer. Det noe mer liberale Frihetlig Rusfritt Forbund har imidlertid en fraksjon som går inn for måtehold når det gjelder tobakk og alkohol, det hender derfor at noen AFIN-medlemmer tar seg et glass vin eller en pils til middag og en god sigar. Fyll er det imidlertid nulltoleranse mot. OG HASJ ER HELT UTELUKKET!

  Direkte aksjon mot kong Alkohol for NN - Til verdens mange alkoholmisbrukere i faresonen - Sannhetsplakat mot alkoholisme

  Med "kong Alkohol" menes a) hele det syndromet oppe i hodet som er knyttet til alkoholrus og de psykologiske og psykiatriske forhold som gjør seg gjeldende i denne sammenheng, som b) gir alkoholen makt over en person og at personen viser avmakt, slaveri i forhold til alkoholen, og c) det at man da er underlagt alkoholens makt som bestemmer over ens liv i større eller mindre grad.

  2. Alkoholen har to primære behovstilfredstillende funksjoner: A. Lyst på rus. B. Som "angstfordriver".

  NB! Digresjon. Dette har sammenheng med gener - arvelighet, men ogå noe miljø, det sosiale systemet. I ditt tilfelle har alkoholmisbruket sannsynligvis klar sammenheng med en liten gendefekt, som gjør deg disponert for alkohol-slaveri, og en tendens til depresjon med angst, men langt fra så alvorlig som ved bipolar - manisk/depressiv - lidelse. Dette kan motvirkes ved mye relevant kognitiv psykoterapi, inkludert etter hvert kognitiv-selv-terapi, og ørlite medikamentell behandling med anti-depressiva, men man skal være forsiktig med slike piller da disse på lengre sikt kan være angstbefordrende og psykisk avhengighets-skapende. Den nevnte gendefekten er sannsynligvis spesielt utbredt i Finland og Russland samt nabo-områder med genetisk beslektethet. At du NN er finsk betyr at du er i risikogruppen, og en høyst foreløpig gensjekk viser at du har denne gendefekten signifikant, og at det er arvelig - ikke en mutasjon på deg. Du vil således også kunne bringe det videre til avkom, som også blir i risikogruppen for alko-slaveri. Om det også er en overgang til disposisjon for annet rusmisbruk, er ikke avklart, men for deg er dette ikke noe problem, du er bare alkoholist NN, ikke pille- og narkotika-misbruker. Digresjon slutt.

  3. Det første A. er knyttet til en lyst på rus som alkoholen kan tilfredstille - lystprinsippet. Dette kan både alkoholikere og ikke-alkoholikere føle. Dersom lysten blir for sterk kan det representere et problem, men det er punkt B. som "angstfordriver" - som er mest farlig.

  4. Det andre B. er altså alkoholens funksjon som "angstfordriver". For langkomne alkoholmisbrukere skaper kong Alkohol angst når man skal gjøre noe, og så påtar han seg rollen som "angstfordriver", da angsten forsvinner når promillen går opp. For virkelig langtkomne alkolholikere lager kong Alkohol angst når man skal stå opp om morgenen, og man må ha alkohol for å stå opp. Og så videre for alle gjøremål utover dagen. Du NN er kanskje ikke kommet så langt, men du er i faresonen. Du har problemer med visse dagligdagse eller andre oppgaver i livet uten promille som "angstfordriver". Som f.eks. problemer med å gå ut og på butikken etc. - det slår ut som agora-fobi.

  5. Det er a) mangelen på promille i blodet pluss det at man skal gjøre noe som krever mental og fysisk energi, som b) skaper angsten via psykologiske og psykiatriske mekanismer inne i hodet, noe som har sin årsak i langvarig alkoholmisbruk. Det er altså kong Alkohol som skaper angsten, for så å påta seg jukserollen som "angstfordriver". Dette er imidlertid ikke en medisin, alkoholen virker som å "pisse i buksa" for å bli varm, som bare gjør vondt verre, jevnfør a) og b). Når promillen går opp etter å inntatt alkohol forsvinner angsten for en stakket stund, man "pisser i buksa" og blir varm en kort stund, og man kan fungere "normalt" med alkohol i blodet, men mekanismen under a) og b) bare forsterker seg jo mer man drikker over tid, så det blir en ond sirkel. Spesielt ved langvarig - dekader langt - alkoholmisbruk...

  6. Dette er det sentrale problemet for deg NN angånde angsten. Den skyldes i hovedsak alkoholen og bare i liten, usignifikant, grad traumatiske opplevelser i barndommen etc. Dette må du innse og gå til direkte aksjon mot kong Alkohol. Det beste hadde vært om du kuttet ut tvert, for det er veldig vanskelig for en alkoholiker som deg å drikke "normalt", jevnfør at a) og b) gjør seg gjeldende hele tiden når du har kommet så langt i alkoholismen som du faktisk er NN. Alternativet er å prøve å drikke "normalt". Dvs. to ganger i uken og ikke mer enn fire enheter, dvs. 8 i uken, i gjennomsnitt. Uansett, jo mindre du drikker jo bedre er det, men husk at du har kommmet langt som alkolholiker, jevnfør a) og b). Du har ikke mye å gå på. Husk at å være helt avholds er helt normalt.

  7. NB! Å spe på med beroligende piller i noen større målestokk, vil bare gjøre galt verre og skape pille- og narkotika-slaveri i tillegg til alkohol-problematikken, og er ingen løsning. Du må satse mye på kognitiv terapi - og husk et angstanfall, selv om man tror man skal dø og har hjerteklapp og negative puste-effekter - er 100% helt ufarlig, nokså på linje med hypokondri og andre toskete fobier som kan skape til og med panikk-angst. Man må prøve å skjære gjennom og tenke positivt basert på kognitiv psykoterapi, gjerne med litt spiritualitet og religion, det hjelper erfaringsvis også. GAIAN Freedomly Zen Buddhism f.eks. er et utmerket alternativ i så måte, da den også er 100% ateistisk, bidrar den ikke til usunn 100% sikkert løgnbasert gudetenkning, som ofte skaper fanatisme og vondt verre, som er nesten like ille som alkoholismen. Kristendom og Islam er ikke noen god løsning på alkohol- og narkotika-problemer og ditto slaveri, men GAIAN-filosofien har ikke slike negative bivirkninger, og kan godt brukes i oppheving av rus-slaveriet ganske generelt - ANBEFALES HERVED!

  8. At du NN sannsynligvis kaller denne praktisk talt sikre sannheten mas og reagerer med å bli sur, bare viser hvor langt kommet du er som alkoholiker og hvor godt tak på deg kong Alkohol har. Du skulle være glad for å bli minnet på ca. 100% sannheten, ikke ljuge for deg selv. Du kommer ingen vei med å reagere negativt på den høyst sannsynlige sannheten. Nå er det på tide å ta tak i dette vi her har skrevet. Ta det gjerne opp med andre og diskuter dette. Praktisk talt sikkert betyr ikke absolutt 100% sikkert. Men NÅ er det tid for direkte aksjon mot kong Alkohol for NN. I denne kampen er du mest sentral selv NN. Men du bør også søke støtte i nærmiljøet og få profesjonell hjelp. Ned med kong Alkohol! Tilsvarende gjelder for "lykkepiller" som valium etc. og mye annen narkotika. NB! HUSK: DEN SOM IKKE VIL HJELPE SEG SELV - KAN INGEN HJELPE! STÅ PÅ SELVDREVET MOT KONG ALKOHOL!

  Mvh. Frihetlig Rusfritt Forbund, FRF, i samråd med IIFOR - Avdeling for psykologi og psykiatri, inklusive anti-dop og anti-rus vitenskap.
  Forfattet av rådgiver for IIFOR: Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe, Forskningssjef for INDECO-Nettverket.
  Samfunnsøkonom og spesialist i libertær politisk økonomi bredt definert, inkludert genforskning og psykologi, herunder også psykiatri og helse-økonomi med -organisasjon & -miljø vidt definert.

  PS. Dysfunksjonell preferanse/nytte-funksjon:  Case narkotika: En vanlig nyttefunksjon, hvor rusmiddel inngår, for en periode, maksimeres under bibetingelse - neddiskontert verdi av negative konsekvenser for fremtidig nytte. Er diskonteringsfaktoren stor ( høy internrente) undervurderer man suget etter knark senere, og blir narkoman.

  PPS. Har du rusproblemer utenom alkohol? Lag din personlige Sannhetsplakat mor rusbruk. Last dette dokumentets nederste del (Sannhetsplakaten) inn i Word, og bruk "søk-erstatt" opsjonen og bytt "Alkohol" med "Cannabis", "Heroin" el. l. dvs. til ditt rusproblem, og juster i tillegg litt på teksten relevant for deg, eventuelt i samarbeid med FRF eller lege/psykiater, eller annen behandler. Har du et generelt rusproblem, gjør det samme, men bytt til "Rusmiddel" eller bare "Rus" i stedet, dvs. Sannhetsplakaten blir mot "Kong Rusmiddel" eller alternativt "Kong Rus".

  OPPFØLGING: LITT OM DET PSYKOTERAPAUTISKE PSYKOLOGISKE OG PSYKIATRISKE ASPEKTET VED GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM
  MED VEKT PÅ KOGNITIV TERAPI TIL RUS-OMSORG OG ANGSTBEHANDLING BL. A.

  Se kapitlet om "GAIAN kognitiv psykoterapi! Sannhetsplakaten mot negative helvetes-forestillinger!" På - click on:

  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality & Religion!

  Contact LAT/AAL/FRF! Click here!

  Links

  www.anarchy.no


  Welcome to

  The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism

  THE NEW SPIRITUALITY – RELIGION = 100% SCIENTIFIC ATHEIST RELIGION =
  RELIGION 100% WITHOUT GODS, PLUS ANARCHIST = FREEDOMLY =
  LIBERTARIAN = REAL DEMOCRACY.

   

   

   

  Vil informere om GAIAN støtte til The Green Global Spring, GGS, og mer generelt støtte for Jorden = GAIA og Tellus og menneskeheten, som en del av Universet, medregnet mulige parallelle univers, dvs. Meta-universet: THE GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM. Be a GAIAN, i.e. A Gaian Freedomly Zen-Buddhist! Join the GAIAN NEW SPIRITUALITY – RELIGION = 100% SCIENTIFIC ATHEIST RELIGION = RELIGION 100% WITHOUT GODS, PLUS ANARCHIST = FREEDOMLY = LIBERTARIAN = REAL DEMOCRACY. GURU = ANNA QUIST, WITH SPIRITUAL AND SCIENTIFIC CONSULTANT = TIMIAN SABATINI - and ANARCHON, elected spokesperson of AI in religious affairs. NB! THIS IS THE NEW GAIAN OFFICIAL WEB-SITE AT ANARCHY.NO. NB! The new religion will match the center for spirituality in the brain, genetically based, and at a different degree from person to person, global and perhaps universal, of humanoids all over Cosmos. NB! Man is inevitably a religious creature, genetically determined to be it - more or less all of us, women and men...

  Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including Green Democracy - to save Our Planet GAIA a.k.a. Tellus and Earth, from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  Contact GAIAN NETWORK? Click here!

  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality and Religion!


  Contents:

  The essence of old Zen-Buddhism related to the NEW GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM

  For libertarian spirituality - GAIAN protest against the pope

  Introduction about A. Spirituality defined and explained scientifically, and
  B. The catholic pope and similar vs Anarchon - the real pope in Rome. and
  C. Intelligens og ånd, bl.a. spiritualitet, er det grader av, men hva er det egentlig? Her er svaret – absolutt sikkert!

  UNIVERSET ER ET PERFEKTUM MOBILE OG PERPETUUM MOBILE!

  Foreløpig dokument om generell kosmologi og konkluderende rapport om parallelle univers og
  interuniversell krig m.v. inkludert klima-krisen! Feedback - kommentarer?

  The Green Global Spring (GGS)
  Official website of GGS & GAIA: http://www.anarchy.no/green.html
  Web of the GGS-action-website: http://www.anarchy.no/ggs1.html
  Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

  Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!
  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  The People's economic-political demands and how they can be met.

  "The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør. = RAGNAROKK!!! OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

  OM DKE- OG EA-ROBOTENE OG HVA DE GJØR  - OG OM GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM OG AISC.

  GAIAN Freedomly Zen-Buddhism mot kaos, angst og uro!

  GAIAN kognitiv psykoterapi! Sannhetsplakaten mot negative helvetes-forestillinger!

  Presisering av begrepet Revolusjon i tilknytning til det Økonomisk-Politiske kartet (ØP-kartet) - og GGS, GAIAN & GRETA THUNBERG m.v.

  ANARCHISM ON THE POLITICAL MAP - ANARCHISM IS REAL DEMOCRACY I. E. ALWAYS INCLUDING GREEN!

  ZEN POEMS & AFORISMS

  GGS is based on Cogrips-model and -policy!

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

  www.indeco.no & www.anarchy.no
  http://www.anarchy.no/frisch1.html
  http://www.indeco.no/archive/frisch.html
  http://www.anarchy.no/iifor.html
  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html
  http://www.anarchy.no/wec.html
  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm
  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc
  http://www.anarchy.no/green.html
  http://www.anarchy.no/ggs1.html


  COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

  The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

  Best regards

  Jens Hermundstad Østmoe

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse (Ph. D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet.

  Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, inklusive industrial organization og miljø- og klima-økonomi,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

  NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet Anarkistorganet i flere år, etter at Andreas Hompland, grunnleggeren av Fb-A, la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. anarch., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

  JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via NØI-INDECO har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings-og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a. I oktober 2020 utnevnt til Professor Dr. cand. oecon.og cand. anarch. med stillinger ved a) NØI-INDECO-OSE, og b) som konsulent for - og veileder ved - IIFOR og ØPS ved UiO, dvs. ved PGU.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality and Religion! The Official GAIAN Website - Click here!


  Direkte Aksjon for:

  *****!Frihet for Jens Hermundstad Østmoe!*****

  Denne nasjonale og internasjonale kampanjen og direkte aksjonen for...

  «Frihet for Jens Hermundstad Østmoe fra 1. «Sovjetisk-kinesisk-psykiatri» med a) tvangsinnleggelser og ditto tvangsmedisinering, b) basert 100% på misforståelser, løgner, bakvaskelser og falske diagnoser, og 2. 100% friskmeldings- og utskrivelses-attest fra alle galehus/galebehandling NÅ!»,

  ... er nå startet av en gruppe av de liberale Sosial-demokratene i DnA-SP-V-ALLIANSEN for Stortingsvalget i 2021!

  Kontakt AKSJONEN - RING 22 37 65 84 - Send støtte-e-mail til: indeco@online.no - Contact-phone +47 22 37 65 84

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  PS. Landsgjennomsnittet for anarki/libertærgraden i Norge er for tiden ca. 54%, dvs. "anarchist light", med ca. 46% autoritærgrad.
  Det er klart at situasjonen for Jens Hermundstad Østmoe for tiden tilsier en langt lavere libertærgrad - og mye høyere autoritærgrad for ham, enn gjennomsnittet for Norge!
  Hans situasjon må nå forbedres opp til det normale for Norge.


  Direct Action for: *****! Freedom for Jens Hermundstad Østmoe! *****. This national and international campaign and direct action for ... "Freedom for Jens Hermundstad Østmoe from 1." Soviet-Chinese-psychiatry "with a) forced admissions and ditto compulsive medication, b) based 100% on misunderstandings, lies, slander and false diagnoses, and 2. 100% recovery and discharge certificate from all madhouse/madman treatment NOW! », ... has now been started by a group of the liberal Social Democrats in the DnA-SP-V-ALLIANCE for the Storting election in 2021! Contact the ACTION - CALL 22 37 65 84 - Send support e-mail to: indeco@online.no - Contact-phone +47 22 37 65 84


  From: Globaldistribution [mailto:globaldistribution@wemail.no]
  Sent: Saturday, November 14, 2020 11:27 PM
  To: Pressemelding fra INDECO
  Subject: FW: Kommentar til Epikrise for JHØ fra LDS av 09.11.2020.

  Videresender til noen news-media og politiske grupper… (for at noen flere skal vite hva som foregår av f…skap i dette landet av type «sovjetisk-kinesisk-psykiatri»!). V.h. JHØ. Kontaktperson for INDECO-OSE www.indeco.no .

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Saturday, November 14, 2020 7:11 PM
  To: 'Andreas Wedervang-Resell '
  Cc: margrethe.stensson@diakonsyk.no; JFSØ; Harald Fagerhus; fmovpost@fylkesmannen.no; Helse- og omsorgsdepartementet; post@ombudet.no; post.oslo@politiet.no
  Subject: Kommentar til Epikrise for JHØ fra LDS av 09.11.2020.

  Til Andreas Wedervang-Resell, kopi til M. Stensson og nærmeste pårørende J-F. S. Østmoe, pluss vitne H. Fagerhus + Fylkesmannen i O&V og HOD + PO + OPD.

  Viser til Epikrise fra Klinikk for psykisk helsevern LDS, datert 09.11.2020 signert av A. C. Follesø og N. H. Alnes, til M. Stensson, kopi til deg og Dr. Stener Clausen + undertegnede.

  Denne epikrisen sammen med resten av Journalen for JHØ, ca. 330 sider, fra LDS, er full av løgn. Her følger min egen skrevne journal, kortversjon, datert 14.11.2020, som er sann. Se vedlegg.

  Mvh. Jens Hermundstad Østmoe

  PS. Kan du få videresendt denne e- mailen med vedlegget til Dr. Clausen, Andreas, hadde det vært  fint. Håper det du kan gjøre det. Om det ikke går vennligst gi beskjed per e-mail til meg, så sender jeg per brev til Clausen.

  PPS. Min selvskrevne journal vil også vedlegges videre korrespondanse med KK ved Lovisenberg DS og Fylkesmannen i Oslo og Viken m.v.

  Min Journal - Kortversjon - JHØ

  Foreløpig utkast 14.11.2020

  Mobbius Brutalis Collegius ved NKSH/HiO nå Oslo-Met.

  I tilknytning til faglig pregete konflikter om å holde en faglig standard på økonomifaget i utdanningen, der JHØ ville holde en høy standard og var mot utvanning av økoniomifaget, ble JHØ tråkket på, trakassert og mobbet brutalt, spesielt av, Steinar Stjernø, Per Lillengen, Gerd Engelsrud og Gunnar Jahren, helt fra og med  ca. 1988 til 1998 hvor han ble hjemmeværende med uføretrygd, men var fremdeles ansatt fram til han sa opp selv på 2000-tallet. Han var hele tiden imidlertid i arbeid ved siden av og forsket og underviste i kurs i egenskap av Forskningssjef for NØI-INDECO-Nettverket (senere også inkludert OSE), siden 1986.

  Mobbingen og trakasseringen manifesterte seg også nær sagt hele tiden i stressende og skarpe arbeids- og arbeids-miljø-konflikter, hvor også fagforeninger var involvert. Dette er dokumentert i tallrike dokument-fylte brevordner-permer, i JHØs private arkiv. Dette toppet seg våren 1997.

  Nervesammenbrudd 21.05-05.06 1997

  Etter noe trening i Hoxtvedtv. 31 på 1430 Ås, hvor også hans far var involvert, kjørte JHØ til Stolmakergt 9 i Volvoen sin, og jobbet utover natten med noen matematiske modeller da han plutselig fikk angst og helvetes-tanker, og det svartnet helt. Han falt antakelig fra den lille verandaen over inngangen for 9A, i 2. etasje. Og ned på risten foran døren, hvor han senere i våken, men medtatt tilstand, ble tatt hånd om av politiet og kjørt til sykehus. Om han fikk «hjelp» på en eller annen måte av andre til at det svartnet helt og fallet, eller ikke - er ukjent.

  Han var ikke bevisst suicidal eller selvskadende på noen måte. Det har han aldri vært – han er glad i livet og alltid i jevnt godt humør, også når han er sint (som han kan være – avhengig av situasjonen – men aldri aggressiv i betydningen «slår først» eller lignende. Imidlertid kan han selvfølgelig ta igjen voldelig i legitimt selvforsvar!), og aldri vært deprimert eller depressiv og har ikke snev av bipolar (manisk depressiv) lidelse som er påstått i den ca. 330 siders løgnfulle Journalen fra LDS m,v,, heretter bare kalt Journalen.  Han var heller ikke psykotisk og paranoid som det også står i Journalen, ikke snev av dette. Hendelsen kan karakteriseres som et alvorlig nervesammenbrudd og må i hovedsak sees i sammenheng med den langvarige trakasseringen og mobbingen på NKSH/HiO, nå Oslo-Met, og veldig stresset-het i denne sammenheng, og en reaksjon på dette langvarige psykiske presset.

  Nervene var i ulage og skrantne noen tid etterpå, men bedret seg raskt, uten medisiner, og han ble utskrevet fra mentalt sykehusopphold, men noe tid etterpå utviklet det seg en av og til hårdnakket og kraftig Post Traumatisk Stress lidelse – Disorder, PTSD, med bl.a. angst og flashbacks relatert til dette nervesammenbruddet, inkludert den traumatiske mobbingen og trakasseringen fra NKS/HiO fra 1988-1997. Dette fikk, som vi vil ta opp i det videre materialet, også noen negative helse-effekter og -konsekvenser.

  I Journalen står det at hendelsen skjedde «21.05. d.å. . under uklare omstendigheter». det er videre nevnt «fall/hopp fra sin leilighet i 3. etg» som er løgn, den er i 2. etg. JHØ ble «ikke henvist videre til poliklinisk psykiatrisk oppfølging.» står det også, som er sant. Innlagt 29.05.97, utskrevet 05.06.97. Løgn om «mistanke om … psykotisk, alvorligere affektiv eller suicidal tilstand…» … «systematiserte paranoide forestillinger av persekutorisk, … megaloman karakter… suicidal intensjon». Signert av AKP-ml psykiateren Asbjørn Restan 11.12.97.

  Post Traumatisk Stress lidelse (Disorder) PTSD 11.10.1997 - 13.03.1998.

  Arbeidsuhell med høyre pekefinger – høyre øye ble feilaktig fjernet operativt etterpå.

  Løgn om å ha «kuttet opp sitt eget høyre øye» så det måtte fjernes operativt. Sannheten er at jeg følte med høyre pekefinger inn mot øyet innerst ved nesen fordi det kjentes ut som det var noe guffent der, og trykket til noe for hardt. Det kunne sannsynligvis lett blitt operert fullt på plass. Øyet var helt og ikke «oppkuttet». Løgn og bedrag i Journalen. Hadde noe angst grunnet hårdnakket PTSD-anfall. Kom med litt «desinformasjon», som de bygde videre fantasifulle løgner på om bl.a. at jeg var «anti-krist», NB! jeg er jo ateist, så den får de dra lengre ut på landet med.

  Videre løgn om «Massive paranoide ideer, hørselshallusinasjoner av imperativ karakter som jeg ble styrt av, … dårlig impulskontroll. Vurdert å være suicidal.» Bare 100% tull og løgn alt sammen. Har aldri hørt en Scizhofren stemme opp i hodet, noen gang. Har aldri hatt «hørselshallusinasjoner av imperativ karakter som jeg ble styrt av» noen gang. Jeg er frihetlig og lar meg ikke styre av noen eller noe ovenifra og ned, dersom jeg kan unngå det, er normalt 100% selvstyrt innenfor genetikken min. Har perfekt impulskontroll, og er ikke psykopat eller sociopat, i betydningen maktmenneske, som flere av psykiaterne og psykologene ved LDS og Tåsen FACT og Tøyen DPS de facto synes å være, noen uten impulskontroll ved litt stress. Dette kan om ønskelig dokumenteres nærmere. 

  PTSD-en min er ikke nevnt i Journalen, men ulike symptomer på dette, som konsentrasjonsvansker er nevnt. Men har aldri av meg selv vært selvdestruktiv og suicidal. Men for mye nervemedisin kan virke negativt i denne sammenheng. Og tvang, som jeg i egenskap av frihetlig person liker og tåler til dels dårlig, og som kan slå ut negativt på psyken også. Innledningsvis ved tvangsinnleggelser kan jeg protestere åpent på ulike måter, men innser ofte fort med at «makta rår» på LDS, FACT-Tåsen og DPS-Tøyen, og knytter neven i bukselommen i stedet for mer åpen protest-atferd.

  Innleggelse i 2003 og 2011.

  Innleggelsene i 2003 og 2011 er også 100% PTSD-anfall, som har lignende feildiagnoser, og løgner i Journalen, som det nevnt over. NB! jeg er helt frisk psykisk per 2018/19-2020, med unntak av bivirkninger av nåværende tvangsmedisinering, noe jeg kan dokumentere godt nærmere om det trengs.

  NB! Jeg har hverken psykose, bipolar eller schizofren, eller schizo-affektiv - lidelse, eller hører schizofrene stemmer i hodet, er suicidal,  eller lignende, som det er hevdet i Journalen. Jeg er født i 1948. Slikt ville slått ut lenge før 1997, om jeg hadde hatt anlegg for slikt, da disse sykdommene i all hovedsak skyldes  genfeil, dvs. som regel arvelig, og de er derfor 100%  feildiagnoser angående meg, altså fordi at om jeg hadde hatt slike genfeil signifikant, så hadde det helt sikkert slått ut med slik psykisk sykdom før 1997. Og det hadde jeg aldri fra 1948-1997.

  Jeg hadde som nevnt et nervesammenbrudd i 1997, pga. langvarig  mobbing på arbeidsplassen, og har siden hatt PTSD, men det er helt over for flere år siden.

  Tvangsinnleggelsene i desember 2019 og våren/sommeren 2020

  Tvangsinnleggelsene i desember 2019 og våren/sommeren 2020, skyldes misforståelser og løgner  (noe som om ønskelig kan dokumenteres godt nærmere), og mine protester mot politi & tvang ga seg noen utslag i begynnelsen etter tvangsinnleggelsene, men jeg knytter nå neven i bukselommen i stedet for åpen opposisjon mot tvangen, og klager nå i stedet via kontrollkommisjon, Fylkesmannen og eventuelt ved å gå til rettssak mot Staten ved Helse- og Omsorgs-departementet. NB! Jeg liker ikke tvang og trives ikke med det, pga. en frihetlig personlighet. Og jeg vil nå ut av TPH, tvangsmedisiner, etc. og bli en fri mann igjen.

  Mvh. Jens Hermundstad Østmoe


 • JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 1. Research report No. 17 - 2020 - INDECO-OSE
 • JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 2. Supplement to Research report No. 17 - 2020 - INDECO-OSE
 • JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 3. Supplement to Research report No. 17 - 2020 - INDECO-OSE
 • Forskningsrapport nr. 17 - 2020
  ISSN 0802-2364
  ISBN 978-82-90748-19-2.

  ENGLISH ABSTRACT

  JHØ was born in 1948 and had no nerve problems at all until after 49 years, in 1997, when he had a nervous breakdown with subsequent PTSD (Post-Traumatic-Stress-Disorder), after prolonged bullying in the workplace NKSH/HiO now Oslo-Met , where he was an associate professor of social economics. He belongs here to the libertarian tradition of Nobel Prize winner in economics Ragnar Frisch. The PTSD was cured with cognitive psychotherapy, including auto-therapy, and was completely over for approx. 2015. After that, JHØ has been mentally healthy.

  NB! Had he had bipolar disorder (manic depression), schizophrenia, and both at the same time called schizo-affective disorder with psychosis, which are all due to heredity and genetic defects, it would have turned out during the 49 years he had no mental problems at all. He thus 100% certainly does not have any of these psychiatric diagnoses.

  Due to "Soviet-Chinese psychiatry" at Lovisenberg, Tåsen/FACT and DPS-Tøyen, he has a) nevertheless received these diagnoses from incompetent authoritarian psychiatrists/doctors, mainly Marxists (also many ml), including Asbjørn Restan, Andreas Wedervang -Resell, Artur Nilsen, Anne Tveito, Nina Helene Alnes and Margrethe Stensson, supported by the county doctor Marianne Skjerven-Martinsen, and have b) been forcibly-incorrectly medicated with large and increasing doses of nerve «medicine» because of this, with c) subsequent major negative cognitive and tremor effects, among other things, which have made him more and more disabled.

  Østmoe now demands an end to nerve medicine and all forced mental health care (TPH) for his own part. Then he will be healthy again, as he was, and completely medicine free in 2018/19, until December 19, when he was forcibly admitted by the police due to a lie, where a science fiction fairy tale about aliens was interpreted and misinterpreted as psychosis. He has never been psychotic and never violent other than in legitimate self-defense. Nor is he suicidal, self-harming, or a danger to others. Now this authoritarian madness must cease!

  SAMMENDRAG

  JHØ er født i 1948 og hadde overhodet ikke nerveproblemer før etter 49 år, i 1997, hvor han hadde et nervesammenbrudd med påfølgende PTSD (Post-Traumatisk-Stress-Disorder/lidelse), etter langvarig mobbing på arbeidsplassen NKSH/HiO nå Oslo-Met, hvor han var førsteamanuensis i sosialøkonomi. Han tilhører her den libertære tradisjonen til Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch. PTSD-en ble kurert med kognitiv psykoterapi, inklusive auto-terapi, og var helt over i  ca. 2015. Etter det har JHØ vært mentalt frisk.

  NB! Hadde han hatt bipolar lidelse (manisk depressiv), schizofreni , og begge deler samtidig kalt schizo-affektiv lidelse med psykose, som alt sammen skyldes arv og genfeil, hadde det slått ut i løpet av de 49  årene han overhodet ikke hadde mentale problemer. Han har således 100% sikkert ikke noen av disse psykiatriske diagnosene.

  På grunn av «sovjetisk-kinesisk-psykiatri» ved Lovisenberg, Tåsen/FACT og DPS-Tøyen har han a) likevel fått disse diagnosene av inkompetente autoritære psykiatere/leger, i hovedsak marxister (også mye ml), herunder Asbjørn Restan, Andreas Wedervang-Resell, Artur Nilsen, Anne Tveito, Nina Helene Alnes og Margrethe Stensson, støttet av Fylkeslegen Marianne Skjerven-Martinsen , og har b) blitt tvangs-feil-medisinert med store og tiltakende doser nerve-«medisin» på grunn av dette, med c) påfølgende store negative kognitive- og skjelvings-virkninger bl.a., som har gjort ham mer og mer invalidisert. 

  Østmoe krever nå å få slutt på nervemedisinene og alt tvunget psykisk helsevern TPH for sin egen del. Da vil han bli frisk igjen, som han var, og helt medisinfri i 2018/19, til desember 19, hvor han ble tvangsinnlagt med politi på grunn av en løgn, hvor et science fiction eventyr om romvesener ble utlagt og feiltolket som psykose. Han har aldri vært psykotisk og aldri voldelig annet enn i legitimt selvforsvar. Han er heller ikke suicidal, selvskadende eller en fare for andre. Nå må denne autoritære galskapen opphøre!

  THE OSLO SCHOOL OF ECONOMIC - OSE - INDECO: www.indeco.no


  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!


  DIPLOM – VITNEMÅL – KOMPETANSE-ATTEST SOM  PROFESSOR Dr. M.V. I LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI FOR JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE

  DIPLOM – VITNEMÅL – KOMPETANSE-ATTEST
  fra
  Økonomisk-Politisk Seminar ØPS til

  Anarkistisk Universitetslag AU ved Universitas Osloensis UiO, tilsluttet The Anarchist International University Federation AIUF og International Institute For Organization Research IIFOR samt Anarkist-Internasjonalens Vitenskaps-Akademi AI/IFA-VA.
  Som gir Jens Hermundstad Østmoe, født i 1948, kompetanse samt kompetansenivå på - og rett til titlene cand. anarch. og Ph D samt Dr. og Professor, Forskningssjef  og  General-Konsulent (General Consultant) i libertær politisk økonomi.

  AD MASTERSTUDIUM TIL CAND. ANARCH. OG Ph D SAMT DOKTOR I FILOSOFI Dr. & VIDEREGÅENDE KOMPETANSE-STUDIUM PÅ PROFESSOR, FORSKNINGSSJEF OG GENERAL-KONSULENT NIVÅ I LIBERTARIAN POLITICAL ECONOMY – LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI M. V.

  Alle medlemmer av AI-sekretariatet (WSC-IFA & AISC's etc. sekretariat, a.k.a. AI-Sekretariatet) har bestått grunnkurset og videregående kurs i anarkisme. Pensum for grunnkurs pluss videregående kurs, dvs. masterstudiumet til cand. anarch., tilsvarer hele www.anarchy.no pluss publisering av minst en vitenskapelig artikkel i et anerkjent fagtidsskrift, eller publisering av flere mer populære artikler. Grunnkurset og videregående kurs evalueres med bestått vs. ikke-bestått 1. til en muntlig eksamen, og listen ligger relativt høyt for bestått her, pluss 2. publiseringskravet, se ovenfor, som også må bestås. Gjør man det, dvs. oppfyller kravene gitt i 1. og 2. får man rett til tittelen cand. anarch.

  Bestått begge kurs er en forutsetning for å kunne velges til AI-sekretariatet, og bestått grunnkurs er en forutsetning for fullt medlemskap i AIs organisasjoner, i tillegg til betalt kontingent. (Kun nettverksmedlemskap, også GAIAN og i GGS, krever ingen forkunnskaper, og er gratis.) Har man 1. bestått begge kurs ved muntlig eksamen og 2. publisert relevante fagartikler som nevnt over, og således er blitt cand. anarch. - og 3. dertil leverer en Ph D-diplomoppgave på doktorgradsnivå, som også får bestått som karakter, får man rett til tittelen Ph D of libertarian political economy, med vitnemål utstedt av ØPS, IIFOR og AIUF, for begge deler. Cand. anarch.-er får også vitnemål av ØPS, AIUF & IIFOR, ved bestått 1. eksamen og 2. kravet til publisering.

  Er Diplom-avhandlingen eller tilsvarende samfunnsvitenskapelige kompetanse-arbeider på norsk Dr. Philos. nivå, får man rett til tittelen Doktor i filosofi - Dr. i tillegg. Har man minst ti års aktiv erfaring og publisert flere bøker, forskningsrapporter og vitenskapelige artikler samt populærvitenskapelige artikler og intervjuer o.l. i  vitenskapelig/forsker-stilling, herunder også undervisning/rådgivning på vitenskapelig nivå, får man etter vurdering av Anarkist-Internasjonalens Vitenskaps-Akademi AI/IFA-VA kompetanse-nivå på - og rett til titlene – Professor, Forskningssjef og General-Konsulent (General Consultant) i vitnemål og diplom og kompetanse-attest, underskrevet av Generalsekretæren i AI/IFA-VA, for tiden cand. anarch. og Ph D Harald Fagerhus.

  AI-sekretariatet velges på Anarkistinternasjonalens kongresser annen hvert år og har en autonom, selvstendig og fri stilling innenfor visse rammer, vedtatt av kongressen. Kongressen dreier seg om AI/IFA som helhet og alle seksjoner, dvs. geografiske og for ulike aspekter, blant disse AIUF/AU. Alle seksjoner har autonomi, selvstendighet og en fri stilling, og er styrt nedenfra og opp, eller har ingen topp.

  Dette studie- og kompetanse- opplegget er utarbeidet av AI/IFA-VA inklusive Generalsekretæren og cand. oecon. & Ph D (eg. med Dr. Philos. kompetanse, som er noe høyere kompetanse enn for Ph D – i samfunnsøkonomi)  Jens Hermundstad Østmoe - Veileder for masterstudium til cand. anarch., og Ph D studieopplegget, begge deler i universitets-faget libertær politisk økonomi, ved ØPS, AIUF og IIFOR. I praksis besørges undervisningen ved Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag (tilsluttet AIUF) ved Universitas Osloensis – Universitetet i Oslo  - Norway (UiO). I dag er dette studiet et Online-studium, knyttet til www.anarchy.no, og kan tas fra hjemmekontor el. l. hvor muntlig eksamen avlegges per telefon etter nærmere avtale. Veiledning skjer online via websider og e-mail, samt per telefon. 

  Om veilederen for masterstudiumet til cand. anarch. og Ph D i libertær politisk økonomi i praksis i regi av den faglige studentorganisasjonen Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag ved Universitetet i Oslo – Universitas Osloensis UiO:

  Jens Hermundstad Østmoe, Professor Dr. cand. oecon. og cand.anarch. - Research Manager at the Institute of Industrial Economics, The INDECO-Network at indeco.no, that is also responsible editor group of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and consultants to anarchy.no in general. Member and activist of the Norwegian agrar-socialist party - Senterpartiet, a.o.t. with decentralization on the agenda. Cooperates with DnA.

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse (Ph. D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Han er nå full Professor Dr. i libertær politisk økonomi ved INDECO og IIFOR m.v.

  Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, inklusive industrial organization og miljø- og klima-økonomi,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

  NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet Anarkistorganet i flere år, etter at Andreas Hompland, grunnleggeren av Fb-A, la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. anarch., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

  JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbruks-høgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via NØI-INDECO har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings-og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a.

  Han har også forfattet ca. 90 % av www.anarchy.no i et stort, fast og pågående betalt konsulent-arbeide for International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR, GGS, AISC & GAIAN © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 og anarchy.no in general - generelt. Han har fra og med oktober 2020 også kompetansenivå og titlene Dr. Professor og General-Konsulent, ved både IIFOR - i egenskap av rådgiver for instituttet, og ØPS ved UiO - i egenskap av veileder for Master og Ph D studiet og videre der, samt for NØI-INDECO-Nettverket, hvor han også er innehaver av NØI-INDECO-firmaet, og Forskningssjef for det tilhørende NØI-INDECO-Nettverket, samt Forlagssjef.

  Mvh. Generalsekretær i AI/IFA-VA, cand. anarch. & Ph D. Harald Fagerhus
  Sign.

  Litt om Harald Fagerhus cand. anarch. og Ph D studium i libertær politisk økonomi.

  Harald Fagerhus har skrevet Ph D-avhandlingen (Ph D dissertation) publisert i IJ@ no 2/05 (35) About the northern and southern sections of IFA-IAF and the Anarchist International AI-IFA-IAF, med Appendikset «Anarkismen og syndikalismen i Norge ca. 1850-2000».

  Harald Fagerhus har altså a) skrevet Ph D avhandlingen (Ph D dissertation) nevnt over, publisert i IJ@, og b) og en vitenskapelig artikkel publisert i et annet anerkjente vitenskapelige fagtidsskrift: Arbarkivs «Arbeiderhistorie», som til sammen tilsier vanlig Dr. Philos. doktorgradskompetanse i Norge. Siden dette er utarbeidet ved Økonomisk-Politisk seminar (ØPS), en faglig studentorganisasjon (også for ferdig-utdannete akademiker) ved Universitetet i Oslo (Universitas Osloensis), UiO, og ikke ved et ordinært studium ved UiO så får han ikke det der.

  ØPS/AU ved  UiO har imidlertid sitt eget opplegg for masterstudium i libertær politisk økonomi (se over) ledet av cand. oecon. Jens Hermundstad Østmoe som har doktorgradskompetanse (tilsvarende Dr. Philos.) i samfunnsøkonomi. Han har vært mentor og veileder for Harald Fagerhus’ masterstudium og Ph D  vitenskapelige arbeider som

  1. leder til tittelen cand. anarch. (candidatus anarchismus) etter studium av www.anarchy.no og avlagt muntlig eksamen. Han har fått a) Bestått som resultat på denne muntlige  eksaminasjonen, og har b)  publisert en vitenskapelig preget artikkel i Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks Årbok «Arbeiderhistorie» i 2005, noe som innebærer at han som forfatter (eller co-forfatter) har fått antatt en artikkel i et relevant vitenskapelig fagtidsskrift som bevis på at han har forstått pensum og har arbeidet selvstendig (og/eller sammen med andre) i denne sammenheng, og har dermed fått rett til tittelen cand. anarch. Og videre:
  2. til tittelen Ph D i libertær politisk økonomi  etter fullføring og avlevering av Ph D-avhandlingen nevnt over i disiplinen libertær økonomisk historie , med Godkjent av veilederen J.H. Østmoe som resultat.

  Harald Fagerhus har klart både 1. a) og b) og 2. med glans og har fra nå av rett til titlene cand. anarch. og Ph D i libertær politisk økonomi.

  Mhv. for ØPS/AU ved UiO, AU tilsluttet AIUF og IIFOR, Oslo - 06.09.2020.

  Jens Hermundstad Østmoe
  (sign.)
  Vitenskapelig veileder for Masterstudiumet til cand. anarch. og Ph D i libertarian political economy ved UiO, som nevnt over.
  JHØ er cand.oecon. 1973, med doktorgradskompetanse (tilsvarende Dr. Philos.) i samfunnsøkonomi fra FMD i 1982.

  PS. Til  NØI-INDECO-Nettverket og ANARCHY.NO-Nettverket, begge i vid forstand… Jeg vil fra nå av tituleres Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe i all offisiell skriftlig korrespondanse og Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe i møter og offisielle muntlige sammenhenger. Ellers JHØ eller Jens HØ. Bare Jens er forbeholdt familie og nære venner og fagkollegaer som deg Per Ove, Jacken, Harald, Bjørn, etc. Mvh. Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe.


  www.anarchy.no