The Peoples' Journal

www.anarchy.no

THE ORGAN OF THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY – PGU –  ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO.
LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI BREDT DEFINERT - LIBERTARIAN POLITICAL ECONOMY BROADLY DEFINED.
OGSÅ AVISEN TIL DEN LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATISKE DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 OG VIDERE.
DET PROGRESSIVE POLITISKE SENTRUM - THE PROGRESSIVE MIDDLE IN POLITICS.

THE INTERNATIONAL SOCIAL DEMOCRATIC ALLIANCE =
* LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY *
= Anarchism and anarchy, always including green! Not to be mixed up with marxist socialdemocracy!

Welcome to

THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY - PGU

& The Anarchist International University Federation AIUF

Anarkistisk Universitetslag AU

Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here!


Anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s),
i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery".

ABOUT AIUF/AU - ØPS OF AU AT UiO - AI/IFA-VA & THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY - PGU

IIFOR + AIUF WITH ØPS-AU AT UiO NORWAY & AI/IFA-VA = THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY, PGU.  ADVISED BY INDECO = THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE.

This is the official website of the PGU & Anarchist International University Federation (AIUF), affiliated to the Northern Anarchist Confederation (NAC) and GLOBAL = ANORG, and the Anarchist International (AI/IFA). The affiliated groups and persons are 1. fully educated Academicians and 2. University, School of Economics & Scientific College - Students - world wide. The web-master/moderator of the AIUF web-page is the local federation at the University of Oslo - Universitas Osloensis - UiO - Norway - Scandinavia - Europe and Global (GAIA).

A junction in the university federation and PGU is the International Institute for Organization Research (IIFOR), also affiliated to the FICEDL. The FICEDL is the International federation of centers for libertarian studies and documentation (IFCLSD), "la Fédération internationale des centres d'étude et de documentation libertaires - FICEDL". The FICEDL-network broadly defined is a loose network of contacts that includes all research personell and groups participating on the 1. International Anarchist Research Conferences and gatherings, and 2. the Congresses of AI/IFA - since the early 1980s.

Feel free to study our Basic Course and more, see News from AIUF & PGU. It is free. Click on Updated Course for more information about the Basic Course on anarchism and other -isms & Libertarian Political Economy broadly defined. AIUF/AU has a branch for youths, click on International Federation of Anarchist Youth to see the homepage of the anarchist kids. Bright Kids may try the Basic Course and more.

If you want to join the AIUF (and PGU), use the contact link below. Network-membership is free.


Dette er den offisielle websiden til PGU & Anarchist International University Federation (AIUF = AU). AU er forkortelsen for Anarkistisk Universitetslag, som er en internasjonal føderasjon av studenter og ferdigutdannede akademikere. AU er tilsluttet ANORG, ANarkistenes ORGanisasjon i Norden og GLOBALT, dvs. Anarkistinternasjonalen, AI/IFA, Internasjonalen til Føderasjonene av Anarkister. AUs web-side redigeres av den lokale AU-føderasjonen i Oslo, herunder anarkistenes studentorganisasjon (for nye og tidligere studenter inkludert ferdigutdannede akademikere) ved Universitetet i Oslo - Norge.

Et knutepunkt for aktiviteten er institutt for organisasjonsforskning: The International Institute for Organization Research (IIFOR), som også er tilknyttet FICEDL-nettverket, Føderasjonen internasjonalt av sentra for frihetlige studier og dokumentasjon.

AU i Oslo har møte hver 14. dag. AU har tatt initiativet til økonomisk-politisk seminar (ØPS) som holder til på rom 331 i Eilert Sundts hus, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet - UiO. NB! Det tas forbehold om endringer, se oppslag. Siste nyheter fra AU etc. på internett finner du ved å trykke her: Nytt fra Anarkistisk Universitetslag & PGU.

Vi tilbyr et gratis Grunnkurs i anarkisme & Libertær Politisk Økonomi bredt definert og mer, dvs. høyere studium, se Nytt fra Anarkistisk Universitetslag & PGU. Trykk på Basic Course of anarchism and other -isms for mer informasjon om grunnkurset. Det er også videregående kurs som nevnt, bachelor, master studium og doktorgrads-studie. AU har en egen organisasjon for ungdom og barn, trykk på International Federation of Anarchist Youth for å se anarkistungdommens hjemmeside. Oppvakte ungdommer kan forsøke seg på Basic Course og videregående studier ved PGU.

Dersom du vil bli medlem i AU (og PGU), bruk kontaktlinken nedenfor. Nettverks-medlemskap er gratis.

PS. AD ANARKIST-INTERNASJONALENS VITENSKAPS-AKADEMI (AI/IFA-VA). Det består av alle ferdige akademikere som er medlemmer av AIUF/AU, altså unntatt vanlige studenter. Det er bl.a. et råd til PGU.  Og i samarbeid med resten av PGU, godkjenner akademisk kompetanse opp til og med professor/forskningssjef/general consultant, etter råd fra INDECO-OSE.


Contact AIUF/AU & PGU- Click here!

Contact IIFOR - Click here!

NB! Morsom artikkel om Anarkistisk Universitetslag fra Universitas 26 (56) 2002
"Akademiske anarkister - Anonyme anarkister" med kommentarer, klikk på:
Artikkel i Universitas om AU

Politologi er læren og vitenskapen om politikk og består av anarkivitenskap og statsvitenskap. På Universitet i Oslo, Universitas Osloensis, og tilsvarende utover i landet Norge, er det statsvitenskapelige institutter, men anarkivitenskapen står det dårlig til med ved disse instituttene. Artikkelen og kommentarene på linken over belyser konflikten mellom den vitenskapelig funderte politologi inkludert anarkisme, og den autoritære, psevdovitenskapelige propagandaen som presenteres ved UiOs Institutt for statsvitenskap for tiden, som presenterer feilaktige forestillinger om anarki, anarkistisk, anarkister, anarkisme og det libertære. Statsviterne ved UiO serverer et autoritært eller psevdolibertært vrengebilde av anarkismen, de er langt fra noen anarkivitere. Artikkelen med kommentarer påviser statsviternes usaklige, uakademiske og uvitenskapelig feil på forskningsfeltet, og presenterer et sammendrag av anarkismen på en vitenskapelig holdbar måte. Anarkismen ser forøvrig på det økonomiske og politologiske i sammenheng og libertær politisk økonomi er av denne grunn en dekkende betegnelse for den frihetlige vitenskapen.


IJ@
International Journal of Anarchism

... er, som det eneste norske akademiske tidskriftet av internasjonal betydning,
listet opp sammen med en rekke andre velrenommerte og ditto interessante fagtidsskrifter
med ulik profil vis-à-vis det økonomisk-politiske kartet, på den anerkjente

US OSWEGO STATE UNIVERSITY OF NEW YORK's
tverrfaglig samfunnsvitenskapelig orienterte liste over
Economic Journals on the Web
http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm

.... og på flere andre internasjonale lister med økonomisk-politiske fagtidsskrifter.

VI OPPFORDER ALLE STUDENTER OG ANSATTE VED UNIVERSITETER OG HØGSKOLER TIL Å FØLGE MED I IJ@ OG DE MEST SENTRALE ØVRIGE INTERNASJONALE TIDSSKRIFTENE PÅ INTERNETT FOR Å FÅ SOLID BAKGRUNN FOR EGNE MENINGER


Links