FABS
The Federalist Anarchist Beat Society
Det Føderalistiske Anarkistiske Beat Sambandet

A prog-punk & anarcho-punk band

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.


 

 

ØRTEN GREP OG SANNHETEN
ET BIDRAG TIL NORSK PUNKHISTORIE

FABS' SVAR PÅ SURMAGET KRITIKK

AD ANARKOPØNK-OPERAEN 'BALLADEN OM EXTERAZY GRAX'

Anmeldelsen av FABS og Graxelaget når det gjelder Anarkopønk-operaen Exterazy Grax, av Geir Rakvaag i Nye Takter og av Trygve Mathiesen i pønkboken hans, er usedvanlig surmaget og feilslått. FABS har alltid fått gode kritikker i media og er ikke vant med drittslenging fra kritikere, så her er det noe som ikke stemmer. FABS, også med Graxelaget, trakterer instrumentene bra, til tross for at Rakvaag gir uttrykk for det motsatte. Objektivt sett er både spillingen og sangen stort sett bra og også avansert. Dernest er lydkvaliteten på FABS cden [samlecden FABS 1967-2008, hvor hele Graxeplaten er med] bedre enn på vinyl-plata.

Dersom en har den oppfatning at pønk kun består av tre grep for å være sann, som Mathiesen antyder, så er naturligvis Balladen om Exterazy Grax ikke god pønk, for det er ørten grep/akkorder på pønkrock-operaen - både dur og moll, og ikke tre. Men FABS mener bestemt at pønken ikke skal begrense seg til tre-fire grep for virkelig å være god musikk og god pønk. Stilarten til FABS er karakterisert som PROGPUNK/PROGPØNK, som er et videre begrep enn tradisjonell vanlig pønk. Det er en fusjon av progressiv rock og pønk, dvs. progrock med en klar pønkete tendens.

Dernest er Graxe-platen gjort slik at det er en stigning i programmet, side B blir stadig mer pønkete, mens side A representerer spark til ukebladsromantikk, norsk-toppen og det overdrevne konsum-samfunnet, på en satirisk og harselerende måte, med ballader, reggae og noe mer vanlig rock med noe mindre pønkete tendens. Alt faller imidlertid innenfor begrept PROGPØNK. Det er ikke noe tradisjonell vanlig pønk på side A, bare satirisk rocke-opera innenfor det videre begrepet PROGPØNK. Det kan virke som Rakvaag bare har spilt de tre første låtene på side A, eller bare side A, som ikke er tradisjonell vanlig pønk, og vurdert ut i fra dette. Da blir naturligvis kritikkens konklusjon dårlig pønk, om man er tradisjonalist og opphengt i det snevre pønk-begrept. Vi vil imidlertid påstå at de to siste låtene på side B, Han er troende og Feit Føderal Pønk, er noe av det beste som er laget av norsk pønk uansett, og kunne godt vært gitt ut på en single for seg.

Det skulle ikke forundre oss om Rakvaag og Mathiesen er skap-marxister, og reagerer på det åpenbart anarkistiske budskapet på Graxeplaten, som går både i det kritiske og konstruktive perspektivet. Da er ikke aggresjonen vanskelig å skjønne. Det er videre med Exterazy Grax operaen, som med det meste av avansert musikk, at den blir bedre jo mer man lytter, også til detaljer og finesser. Hør hele greia flere ganger, så stilner nok den surmagede kritikken, og flere melodier blir sittende i øret. Musikken er lagd slik, og vi vet av erfaring at det virker slik. Graxeplaten ble godt mottatt i anarkistkretser, og den er morsom. På gjenhør, hilsen FABS.

PS. Til det at vi ikke skulle kunne traktere instrumentene på en god måte kan følgende bemerkes. Torstein Hvattum, mangeårig journalist i Aftenposten, i boken Åsfolk, slår fast at Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini er like god på gitaren som Jimi Hendrix. På hele side 58 ble FABS omtalt under overskriften "De første rockestjernene", med mye skryt om FABS. En kan merke seg konklusjonen nederst på omtalen, altså forfattet av Thorstein Hvattum: "Historien om Fabs slutter ikke her, den var bare såvidt begynt. Men for meg vil magien rundt bandet alltid tilhøre seksti tallet. Årene da Jens Østmo behandlet den røde plankegitaren like tøft og teknisk avansert som Jimi Hendrix." Vår uthevning. Det får en si var et godt skussmål og hederlig omtale av Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini. Folkeblad-redaksjonen med ansvarlig redaktør Ph.D. cand. oecon. polit. libertar. Harald Fagerhus i spissen slutter seg enstemmig til at Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini er like god på gitaren som Jimi Hendrix. Og vi mener han synger og komponerer bedre. Så da så, Rakvaag og Mathiesen. Putt pipa i sekken. Og hold kjeft med surmaget kritikk av FABS.

FABS' MAIN ALBUMS AVAILABLE ON YOUTUBE: PROGPUNK

Linker til spillelister - Playlists:

The Collection Album - 1967-2008:
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mpd6BvKQEqYecdjzOSem_y3wi_xKNC1wE

Punk Out For Fans Only
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lI6mZLr8L7hW4Gm9_L2SRTC2KFU6_LLnk

NB! The hard-hitting anarchist Track 3 on FABS: "Punk Out For Fans Only", punk-radio Aggresso's interview with Timian Sabatini, is 'omitted' in the version of the album at YOUTUBE and other Internet shops. However you can listen to the interview by clicking on FABS: POFFO Track 3.

Balladen om Exterazy Grax - En anarko-pønk opera
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m1E7DDe-8xgJonvvIXFz58PvWKoNrsIPc

Soundtrack from Monter - Anarchist criticism of Norway 1968:
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_neVKBKNcsTzYNLeQ1xZ6H_EKvzzqn_qD4

Anarki i Norge - Anarchy in Norway:
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nQAaOcG9zc7n3KtfWgryN_Mpz_ILClLrQ


MORE INFORMATION? USE THE FOLLOWING LINKS:

Contact the FABS HUB - Click here!

GO TO FABS FANCLUB'S WEB - CLICK HERE!

Join the FABS Fanclub - Contact FABS Fanclub - Click here!

GO TO FABS' HOMEPAGE - CLICK HERE!

Links

  • FABS - The Federalist Anarchist Beat Society - The Fan Club - With links - playlists - to their 5 main albums on YOUTUBE
  • FABS - Det Føderalistiske Anarkistiske Beat Sambandet - Homepage - English and Norwegian texts, With links - playlists - to their 5 main albums on YOUTUBE and more
  • FABS HUB - International Center for FABS in Oslo - Distributes FABS products world wide
  • FABS interviewed on RadiOrakel featuring 15 hits, including Punk In, Exterazy Grax, Fat Federal Punk, S@dom, Tomorrow, Very Heavy and Anarchy in Norway
  • FABS - Ørten grep og sannheten - A Contribution to Norwegian Punk-History
  • FABS - Tellus, Anarchy vs Ochlarchy, Cosmos, Emma Amelia & Timian Sabatini & Anna Quist + Magic and Love - A 100% SCIENCE FICTION story