Welcome to the

Anarchist International University Federation AIUF

Anarkistisk Universitetslag AU

Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here!


Anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s),
i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery".

ABOUT AIUF/AU

This is the official website of the Anarchist International University Federation (AIUF), affiliated to the Northern Anarchist Confederation (NAC) and the Anarchist International (AI, IFA/IAF). The affiliated groups and persons are academicians and students world wide. The web-master/moderator of the AIUF web-page is the local federation at the University of Oslo - Universitas Osloensis.

A junction in the university federation is the International Institute for Organization Research (IIFOR), also affiliated to the FICEDL. The FICEDL is the International federation of centers for libertarian studies and documentation, "la Fédération internationale des centres d'étude et de documentation libertaires." The FICEDL-network broadly defined is a loose network of contacts that includes all research personell and groups participating on the International Anarchist Research Conferences and gatherings since the early 1980s.

Feel free to study our Basic Course. It is free. Click on Updated Course for more information about the basic course on anarchism and other -isms. AIUF/AU has a branch for youths, click on International Federation of Anarchist Youth to see the homepage of the anarchist kids.

If you want to join the AIUF, use the contact link below. Membership is free.

A.U. - Anarkistisk Universitetslag er en internasjonal føderasjon av studenter og ferdigutdannede akademikere. AU er tilsluttet ANORG, ANarkistenes ORGanisasjon i Norden, som igjen er tilsluttet Anarkistinternasjonalen, AI/IFA, Internasjonalen til Føderasjonene av Anarkister. AUs web-side redigeres av den lokale A.U.-føderasjonen i Oslo, herunder anarkistenes studentorganisasjon (for nye og tidligere studenter) ved Universitetet i Oslo.

Et knutepunkt for aktiviteten er Institutt for Organisasjonsforskning (IIFOR), som også er tilknyttet FICEDL nettverket, føderasjonen av sentra for frihetlige studier og dokumentasjon.

A.U. i Oslo har møte hver 14. dag. A.U. har tatt initiativet til Økonomisk-politisk seminar (ØPS) som holder til på rom 331 i Eilert Sundts hus, UiO. Det tas forbehold om endringer, se oppslag. Siste nyheter fra AU på internett finner du ved å trykke her: Nytt fra Anarkistisk Universitetslag .

Vi tilbyr et gratis Grunnkurs i anarkisme. Trykk på Basic course of anarchism and other -isms for mer informasjon om grunnkurset i anarkisme og andre -ismer. AU har en egen organisasjon for ungdom og barn, trykk på International Federation of Anarchist Youth for å se anarkistungdommens hjemmeside.

Dersom du vil bli medlem i AU, bruk kontaktlinken nedenfor. Medlemskap er gratis.


Contact AIUF/AU - Click here!

Contact IIFOR - Click here!

NB! Morsom artikkel om Anarkistisk Universitetslag fra Universitas 26 (56) 2002
"Akademiske anarkister - Anonyme anarkister" med kommentarer, klikk på:
Artikkel i Universitas om AU

Politologi er læren og vitenskapen om politikk og består av anarkivitenskap og statsvitenskap. På Universitet i Oslo, Universitas Osloensis, og tilsvarende utover i landet Norge, er det statsvitenskapelige institutter, men anarkivitenskapen står det dårlig til med ved disse instituttene. Artikkelen og kommentarene på linken over belyser konflikten mellom den vitenskapelig funderte politologi inkludert anarkisme, og den autoritære, psevdovitenskapelige propagandaen som presenteres ved UiOs Institutt for statsvitenskap for tiden, som presenterer feilaktige forestillinger om anarki, anarkistisk, anarkister, anarkisme og det libertære. Statsviterne ved UiO serverer et autoritært eller psevdolibertært vrengebilde av anarkismen, de er langt fra noen anarkivitere. Artikkelen med kommentarer påviser statsviternes usaklige, uakademiske og uvitenskapelig feil på forskningsfeltet, og presenterer et sammendrag av anarkismen på en vitenskapelig holdbar måte. Anarkismen ser forøvrig på det økonomiske og politologiske i sammenheng og libertær politisk økonomi er av denne grunn en dekkende betegnelse for den frihetlige vitenskapen.


IJ@
International Journal of Anarchism

... er, som det eneste norske akademiske tidskriftet av internasjonal betydning,
listet opp sammen med en rekke andre velrenommerte og ditto interessante fagtidsskrifter
med ulik profil vis-à-vis det økonomisk-politiske kartet, på den anerkjente

US OSWEGO STATE UNIVERSITY OF NEW YORK's
tverrfaglig samfunnsvitenskapelig orienterte liste over
Economic Journals on the Web
http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm

.... og på flere andre internasjonale lister med økonomisk-politiske fagtidsskrifter.

VI OPPFORDER ALLE STUDENTER OG ANSATTE VED UNIVERSITETER OG HØGSKOLER TIL Å FØLGE MED I IJ@ OG DE MEST SENTRALE ØVRIGE INTERNASJONALE TIDSSKRIFTENE PÅ INTERNETT FOR Å FÅ SOLID BAKGRUNN FOR EGNE MENINGER


Links