THE ANARCHIST INTERNATIONAL
www.anarchy.no

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ORGANIZATION RESEARCH
http://www.anarchy.no/iifor.html - IIFOR P.B. 4777 Sofienberg N- 0506 Oslo - Norway


10 fakta om anarki, anarkisme og anarkister

www.anarchy.noThe Peoples' Journal

THE ORGAN OF THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY – PGU –  ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO.
LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI BREDT DEFINERT - LIBERTARIAN POLITICAL ECONOMY BROADLY DEFINED.
OGSÅ AVISEN TIL DEN LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATISKE DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 OG VIDERE.
DET PROGRESSIVE POLITISKE SENTRUM - THE PROGRESSIVE MIDDLE IN POLITICS.

THE INTERNATIONAL SOCIAL DEMOCRATIC ALLIANCE =
* LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY *
= Anarchism and anarchy, always including green! Not to be mixed up with marxist socialdemocracy!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

International Journal of Organization Research - IJOR/folkebladet/IJ@

Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here!

REAL DEMOCRACY IS ANARCHY & ANARCHISM! ANARCHY & ANARCHISM ARE REAL DEMOCRACY = LIBERAL SOCIAL-DEMOCRACY!
REAL DEMOCRACY IS ALWAYS INCLUDING GREEN!
ANARCHY.NO IS ALL ABOUT DEMOCRACY - INCLUDING THE DEMOCRACY PROJECT!

Democracy, the libertarian, anarchy & anarchism and degrees of this, is a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchy & anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureaucracy (authorities) broadly defined in private and public sector. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy, NB! i.e. always including Green, and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics. Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree - within anarchy & anarchism = real democracy, i.e. 100% - the authoritarian degree, see - click on the Economic-Political Map above. The Democracy Project is a research project about all topics of democracy and adjacent themes, also praxeology - human action research - including the Green Global Spring GGS. For more information about The Democracy Project, click on IIFOR & the Democ. Project above.

REAL DEMOCRACY IS ANARCHISM AND ANARCHY - ANARCHISM AND ANARCHY ARE REAL DEMOCRACY

FULL DEMOCRACY = 100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % ANARCHY DEGREE  = THE ANARCHIST IDEAL = THE DEMOCRATIC IDEAL

REAL (I.E. INCLUDING GREEN) DEMOCRACY = ANARCHY = ANARCHISM = LIBERTARIAN = LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY

LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY MUST NOT BE MIXED UP WITH MARXIST SOCIALDEMOCRACY

NORWAY, THE SWISS CONFEDERATION AND ICELAND ARE REAL DEMOCRATIC = ANARCHIES - WITH 50 % - 55 % DEMOCRACY DEGREE

THE DEGREE OF DEMOCRACY = THE LIBERTARIAN DEGREE = THE ANARCHY DEGREE WITHIN ANARCHISM

50 % DEGREE OF DEMOCRACY OR MORE BOTH ECONOMICAL & POLITICAL/ADMINISTRATIVE = SIGNIFICANT OR MORE REAL DEMOCRACY = ANARCHISM

THE DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % - THE AUTHORITARIAN DEGREE = THE LIBERTARIAN OR ANARCHIST DEGREE

100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % LIBERTARIAN DEGREE = 100 % ANARCHY DEGREE

100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 0 % AUTHORITARIAN DEGREE = 100 % LIBERTARIAN DEGREE  = THE LIBERTARIAN IDEAL

50 % DEGREE OF DEMOCRACY OR MORE BUT ECONOMICAL OR POLITICAL/ADMINISTRATIVE AUTHORITARIAN = SEMI-DEMOCRACY & SEMI-LIBERTARIAN TOP DOWN SYSTEMS

< 33 % - 50 % > DEGREE OF DEMOCRACY (= LIBERTARIAN DEGREE) = < 67 % - 50 % > AUTHORITARIAN DEGREE = SEMI-DEMOCRACY & AUTHORITARIAN

USA, SEVERAL EU-COUNTRIES, UK, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND AND ISRAEL ARE SEMI-DEMOCRACIES & AUTHORITARIAN
I.E. NOT REAL DEMOCRACIES, THEY HAVE AUTHORITARIAN, TOP - DOWN SYSTEMS, BUT NOT ULTRA-AUTHORITARIAN AND TOTALITARIAN!

THE DEGREE OF DEMOCRACY = LIBERTARIAN DEGREE = < 0 % - 33 % > = THE AUTHORITARIAN DEGREE = < 67 % - 100 %> =
ULTRA-AUTHORITARIAN AND TOTALITARIAN TOP - DOWN ECONOMIC-POLITICAL SYSTEMS, I.E. VERY FREQUENT WORLD WIDE!

0 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % AUTHORITARIAN DEGREE = 0 % LIBERTARIAN DEGREE = EXTREME ULTRA-FASCISM

THE PEOPLE = THE BOTTOM OF THE SOCIETAL PYRAMID VS THE BUREAUCRACY = THE TOP OF THE PYRAMID

THE DEGREE OF DEMOCRACY = THE PEOPLE'S INFLUENCE ON THE SOCIETAL DECISIONS MAINLY TAKEN BY THE TOP - IN %

REAL DEMOCRACY = A BOTTOM - UP MANAGERIAL SYSTEM = ANARCHIST AND LIBERTARIAN

NOT REAL DEMOCRACY = A TOP - DOWN MANAGERIAL SYSTEM = IN GENERAL OR PARTLY AUTHORITARIAN

REAL DEMOCRACY = ANARCHISM & ANARCHY ON THE ECONOMIC-POLITICAL MAP AND IN REALITY:

"

*) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.

Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map - Only the systems in the Anarchist Quadrant are real democratic.

NB! We usually have used " , ", the European standard instead of American/UK standard, i.e. " . " as decimal separator. The term "ca" is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately.


10 fakta om anarki, anarkisme og anarkister

1. Anarki og anarkisme betyr "system og styring uten hersker(e), dvs. samarbeid uten undertrykkelse, tyranni og slaveri". Kort sagt an-ark-i = [(an = uten - ark = hersker(e)) - i = system (inkludert optimal orden og lov) og styring, som i monark-i]. Anarki og anarkisme er effektivt og rettferdig system og styring uten topptung samfunnspyramide økonomisk og/eller politisk/administrativt - i inntekt og/eller rang, dvs. signifikant [betydelig] horisontal organisasjon - reelt dvs. inkludert grønt - demokrati.

2. Det økonomisk-politiske kartet:"

 

Anarkigraden er 100% - autoritærgraden innenfor den anarkistiske kvadranten. (Esquerda betyr venstre, og direita betyr høyre. Stjernen indikerer det norske økonomiske-politiske systemet etter den fløyels-revolusjonerende endringen i anarkistisk retning i 1994/95.)

3. Autoritære blander notorisk sammen anarki, anarkistisk og anarkisme med autoritære tendenser: kaos, uorden, mobbing, lovløshet, jungelens lov, kriminalitet, opptøyer, tyveri, korrupsjon, narkotika, mafia, terrorisme, autokratisk styring, den sterkestes rett, antisosial tyrannisk oppførsel, etc., dvs. forskjellige typer herskere og underordnede, alt i alt oklarki (pøbelvelde, pøbelherrevelde - bredt definert).

4. Ordet anarki stammer fra gresk. Prefikset "an" betyr "negasjon av" som i anaerob kontra aerob og "ark (engelsk: arch, norsk: hersker/erke-)" betyr "hersker, dvs. i kontrast til underordnede", som i erkebiskop, erkeengel, erkehertug, erkeskurk, etc. NB! Enhver skurk, oklark/ist, er en hersker i forhold til ofrene. Således betyr anarki, anarkisme, anarkistisk, o.l., koordinering på like fot, uten herskere og underordnede, dvs. horisontal organisering og samvirke uten tvang/undertrykkelse - praktisk talt/nesten (signifikant, > 50% anarkigrad) eller ideelt (henimot 100% anarkigrad). Dette er det motsatte av de ovennevnte autoritære tendensene, dvs. forskjellige typer herskere og underordnede - generelt oklarki.

5. Oklarki har typisk mer enn 67% autoritærgrad. Anarki har lik eller mer enn 50% anarkigrad. Anarki er organisasjon generelt uten (signifikante) herskere, men ikke uten styring. Innflytelsen på styringen, økonomisk og politisk/administrativt, i privat og offentlig sektor, går generelt mer fra bunnen - grasrota – og oppover enn fra toppen og nedover. På midtpunktet av kartet er innflytelsen fra bunnen 50%. På toppen av kartet, det anarkistiske idealet, er innflytelsen fra bunnen 100%, eller organisasjonen er uten topp, 100% flat. Norge, Den Sveitsiske Konføderasjon og Island er anarkier av lav grad (anarkigrad > 50%, men mindre enn 60% - "lett anarkistisk - anarchist light"). Andre land er mer eller mindre autoritære (signifikant, > 50% autoritærgrad).

6. Anarkistene er mot oklarki, men også mot monarki, oligarki, polyarki, plutarki, matriarki, patriarki, hierarki, etc., dvs. signifikant og reelt, økonomisk og/eller politiske/administrativt. Alle former for signifikante arkier skulle bli gjort slutt på, praktisk talt henimot det ideelle.

7. Staten = regjeringen = autoriteter = arki må ikke blandes med offentlig sektor og sentraladministrasjonen. Staten definert i et bredt samfunnsperspektiv er arki, dvs. x-arki, hvor x kan være hva som helst annet enn ‘an’, det vil si topptung politisk/administrativ og/eller økonomisk samfunnspyramide (vertikal organisasjon). Statisme er en dimensjon av Staten og økonomisk plutarki, dvs. kapitalisme, den andre. Staten kan også være et oklarki, etc. Offentlig sektor og sentraladministrasjonen, ofte feilaktig kalt stat eller regjering eller autoritetene i Orwellsk "1984" nytale, hvis de er signifikant horisontalt organisert, dvs. uten topptung pyramide, er anarkistiske. En velfungerende offentlig sektor og sentraladministrasjon er nødvendig for anarki og anarkisme. Staten kan være tilstede i flere former både i privat og offentlig sektor. Anarkistene er mot Staten generelt, både i offentlig og privat sektor.

8. Som nevnt er x-arki, hvor x kan være nesten alt, men ikke 'an', Staten i anarkistisk teori og i virkeligheten. Spesielt er anarkistene mot mislykkede stater (failed states), dvs. typisk rivaliserende polyarki/oligarki med oklarki - kaos og ultra-fascisme. Mislykkede stater er Stater, og de må ikke blandes sammen med anarki.

9. Anarkistene er selvfølgelig for anarki og anarkisme som definert ovenfor, og mot Staten som definert ovenfor. Anarkisme er det samme som anarki, men også den politiske tendensen som promoterer anarki, og kunnskapen om anarkier.

10. Det er et faktum at sosialister (anti-kapitalister) er delt i to leire, marxister og anarkister. Det er også et faktum at alle autoritære sosialister er marxister, ikke anarkister. Det er et faktum at oklarki (pøbelvelde bredt definert) er autoritært. Således er det et faktum at anti-kapitalistiske (sosialistiske) oklarkister er marxister, ikke anarkister, uavhengig av hva de må kalle seg eller flagge. Mediene og andre personer bør alltid rapportere fakta i slike tilfeller, ikke falskt å kalle anti-kapitalistiske oklarkister for anarkister.


Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!


Mer informasjon? Føl deg fri til å ta grunnkurset i Anarkisme og andre -ismer: Klikk her!


Links

Resolution, decided with general consent, by:
The International Anarchist Congress
The 15th Anarchist Biennial 23-25.11.2018
International Congress-Seminar on Anarchism
The AI/IFA network represents more than 50 000 anarchist world wide

Denne filen: http://www.anarchy.no/anfakta.html