THE ANARCHIST INTERNATIONAL
www.anarchy.no

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ORGANIZATION RESEARCH
http://www.anarchy.no/iifor.html - IIFOR P.B. 4777 Sofienberg N- 0506 Oslo - Norway


10 fakta om anarki, anarkisme og anarkister

1. Anarki og anarkisme betyr "system og styring uten hersker(e), dvs. samarbeid uten undertrykkelse, tyranni og slaveri". Kort sagt an-ark-i = [(an = uten - ark = hersker(e)) - i = system (inkludert optimal orden og lov) og styring, som i monark-i]. Anarki og anarkisme er effektivt og rettferdig system og styring uten topptung samfunnspyramide økonomisk og/eller politisk/administrativt - i inntekt og/eller rang, dvs. signifikant [betydelig] horisontal organisasjon - reelt dvs. inkludert grønt - demokrati.

2. Det økonomisk-politiske kartet:"

 

Anarkigraden er 100% - autoritærgraden innenfor den anarkistiske kvadranten. (Esquerda betyr venstre, og direita betyr høyre. Stjernen indikerer det norske økonomiske-politiske systemet etter den fløyels-revolusjonerende endringen i anarkistisk retning i 1994/95.)

3. Autoritære blander notorisk sammen anarki, anarkistisk og anarkisme med autoritære tendenser: kaos, uorden, mobbing, lovløshet, jungelens lov, kriminalitet, opptøyer, tyveri, korrupsjon, narkotika, mafia, terrorisme, autokratisk styring, den sterkestes rett, antisosial tyrannisk oppførsel, etc., dvs. forskjellige typer herskere og underordnede, alt i alt oklarki (pøbelvelde, pøbelherrevelde - bredt definert).

4. Ordet anarki stammer fra gresk. Prefikset "an" betyr "negasjon av" som i anaerob kontra aerob og "ark (engelsk: arch, norsk: hersker/erke-)" betyr "hersker, dvs. i kontrast til underordnede", som i erkebiskop, erkeengel, erkehertug, erkeskurk, etc. NB! Enhver skurk, oklark/ist, er en hersker i forhold til ofrene. Således betyr anarki, anarkisme, anarkistisk, o.l., koordinering på like fot, uten herskere og underordnede, dvs. horisontal organisering og samvirke uten tvang/undertrykkelse - praktisk talt/nesten (signifikant, > 50% anarkigrad) eller ideelt (henimot 100% anarkigrad). Dette er det motsatte av de ovennevnte autoritære tendensene, dvs. forskjellige typer herskere og underordnede - generelt oklarki.

5. Oklarki har typisk mer enn 67% autoritærgrad. Anarki har lik eller mer enn 50% anarkigrad. Anarki er organisasjon generelt uten (signifikante) herskere, men ikke uten styring. Innflytelsen på styringen, økonomisk og politisk/administrativt, i privat og offentlig sektor, går generelt mer fra bunnen - grasrota – og oppover enn fra toppen og nedover. På midtpunktet av kartet er innflytelsen fra bunnen 50%. På toppen av kartet, det anarkistiske idealet, er innflytelsen fra bunnen 100%, eller organisasjonen er uten topp, 100% flat. Norge, Den Sveitsiske Konføderasjon og Island er anarkier av lav grad (anarkigrad > 50%, men mindre enn 60% - "lett anarkistisk - anarchist light"). Andre land er mer eller mindre autoritære (signifikant, > 50% autoritærgrad).

6. Anarkistene er mot oklarki, men også mot monarki, oligarki, polyarki, plutarki, matriarki, patriarki, hierarki, etc., dvs. signifikant og reelt, økonomisk og/eller politiske/administrativt. Alle former for signifikante arkier skulle bli gjort slutt på, praktisk talt henimot det ideelle.

7. Staten = regjeringen = autoriteter = arki må ikke blandes med offentlig sektor og sentraladministrasjonen. Staten definert i et bredt samfunnsperspektiv er arki, dvs. x-arki, hvor x kan være hva som helst annet enn ‘an’, det vil si topptung politisk/administrativ og/eller økonomisk samfunnspyramide (vertikal organisasjon). Statisme er en dimensjon av Staten og økonomisk plutarki, dvs. kapitalisme, den andre. Staten kan også være et oklarki, etc. Offentlig sektor og sentraladministrasjonen, ofte feilaktig kalt stat eller regjering eller autoritetene i Orwellsk "1984" nytale, hvis de er signifikant horisontalt organisert, dvs. uten topptung pyramide, er anarkistiske. En velfungerende offentlig sektor og sentraladministrasjon er nødvendig for anarki og anarkisme. Staten kan være tilstede i flere former både i privat og offentlig sektor. Anarkistene er mot Staten generelt, både i offentlig og privat sektor.

8. Som nevnt er x-arki, hvor x kan være nesten alt, men ikke 'an', Staten i anarkistisk teori og i virkeligheten. Spesielt er anarkistene mot mislykkede stater (failed states), dvs. typisk rivaliserende polyarki/oligarki med oklarki - kaos og ultra-fascisme. Mislykkede stater er Stater, og de må ikke blandes sammen med anarki.

9. Anarkistene er selvfølgelig for anarki og anarkisme som definert ovenfor, og mot Staten som definert ovenfor. Anarkisme er det samme som anarki, men også den politiske tendensen som promoterer anarki, og kunnskapen om anarkier.

10. Det er et faktum at sosialister (anti-kapitalister) er delt i to leire, marxister og anarkister. Det er også et faktum at alle autoritære sosialister er marxister, ikke anarkister. Det er et faktum at oklarki (pøbelvelde bredt definert) er autoritært. Således er det et faktum at anti-kapitalistiske (sosialistiske) oklarkister er marxister, ikke anarkister, uavhengig av hva de må kalle seg eller flagge. Mediene og andre personer bør alltid rapportere fakta i slike tilfeller, ikke falskt å kalle anti-kapitalistiske oklarkister for anarkister.


Mer informasjon? Føl deg fri til å ta grunnkurset i Anarkisme og andre -ismer: Klikk her!


Links

Resolution, decided with general consent, by:
The International Anarchist Congress
The 15th Anarchist Biennial 23-25.11.2018
International Congress-Seminar on Anarchism
The AI/IFA network represents more than 50 000 anarchist world wide