Google international translation tool - Norwegian to English and more

- IAT-
The black star is the official symbol of IAT, together with the red shadow it means anarchism

The International Anarchist Tribunal

The official pages of the International Anarchist Tribunal of IFA-IAF-AI, founded 1982.


Links

Contact IAT - Click here!

Picture above made by cego - all credits to him - brown cards made by papers.com - all credtits to them

The IAT official website is http://www.anarchy.no/iat.html


ANARKISTTRIBUNALETS
BRUNT KORT VERSTINGPRIS TIL TV2

TV2 får Brunt Kort Verstingpris. Anarkisttribunalet har skjerpet kampen mot oklarki/kaos, herunder også terrorisme, og for anarki, både her til lands og internasjonalt, se http://www.anarchy.no/iat.html, med linker. På slutten av året 2010 (23.12.2010) var det en marxistisk terroristgruppe som sendte bomber til ambassader som eksploderte og såret folk i Italia. Gruppen ga seg falskt ut for å være anarkister og kalte seg "Den uformelle anarkistføderasjonen" (FAI). Til tross for at Anarkisttribunalet raskt la fram og publiserte praktisk talt sikre bevis på at FAI var en gruppe marxistiske provokatører som seilte under falskt anarkistflagg, så fortsatte store deler av nyhetsmedia nasjonalt og internasjonalt å ljuge om at gruppen var anarkister. Her i Norge var TV2-nyhetskanalen en meget stor løgnhals i så måte, og holdt på med ljugingen i store deler av julen, og får herved en Brunt Kort Verstingpris fra Anarkisttribunalet. TV2 er altså en norsk versting når det gjelder å kaste løgnaktig skitt på anarkistbevegelsen.

Bevisene er presentert på http://www.anarchy.no/apt.html, se kapitlet om "Italian terrorism". Det samme gjelder tilsvarende marxistiske terrorister i Hellas og Spania, som også noen ganger feilaktig blir kalt anarkister av media. Her var TV2 også ute i juletiden 2010 og kalte marxistiske terrorgrupper i Hellas feilaktig for anarkister. For å si det meget forenklet: A) Det er ikke nok å kalle seg anarkist for å være det, man må se på hva personer de facto gjør, og B) FAI og lignende grupper plumper helt ut i den ultra-autoritære brune gjørmen her, fjernt fra noe anarkistisk - og ganske på linje med f.eks. RAF-ml (marxist-leninister) også kjent som Baader-Meinhof-banden. I bevisførselen tar Anarkisttribunalet bl.a. hensyn til A), men vi skal ikke gå i detalj her. Men konklusjonen blir altså som i B).

Slike grupper som FAI er naturligvis ekskludert fra den internasjonale anarkistbegevelsen, og er også på denne måten ikke å regne som anarkister. FAI har holdt på med terrorisme i flere år og har for lenge siden blitt ekskludert fra anarkistbevegelsen, som en de facto venstre-ekstremistisk marxist gruppe. Det samme gjelder tilsvarende grupper i Hellas og Spania.

Nyhetsmedienes løgnaktige skittkasting på anarkistbevegelsen har negative konsekvenser på flere måter og representerer Orwellske "1984" nytale løgner. "De facto oklarki (pøbelvelde) og anarki & oklarkister og anarkister er motsetninger som krig og fred. Å si de facto oklarki er anarki og oklarkister er anarkister er løgner lik krig er fred. Og det har lignende autoritære, undertrykkende, funksjoner som Storebror i "1984"." Dette slås fast både på Anarkisttribunalets, IATs, hjemmeside http://www.anarchy.no/iat.html og på Internasjonal avdeling av Anarkistenes pressetribunal (APT), http://www.anarchy.no/apt.html.

På sistnevnte webside er også denne praktisk talt sikre sannheten bevist utover enhver rimelig tvil. Bl.a. på Anarkisttribunalets, IATs, hjemmeside slås det også fast at: "Det er et faktum at vi lever i en for det meste Orwellsk nytale ljugende verden" i denne sammenheng. Man kan bare ta et enkelt generelt Internet søk på "anarki" eller "anarchy" via søkemotorer som Google og Yahoo etc. for selv å bekrefte at Anarkisttribunalet har rett i denne observasjonen... Et selvfølgelig unntak får man ved søk via Den Anarkistiske Søkemotoren på www.anarchy.no, men da holder man seg jo på anarchy.no og anarchy.no/anarchy websider. Kampen mot løgnkvernen fortsetter, men her er det nok langt frem... Man får trøste seg med at det var enda verre her til lands før.

I skjerpende retning må man minne om at TV2 også har sendt TV-serien "Sons of ochlarchy (mob rule)" helt feil kalt "Sons of anarchy", noe som resulterte i Brunt Kort og en boikottaksjon fra anarkistenes side, se http://www.anarchy.no/sons.html. Ved utgangen av året 2011 kan man konstatere at TV2 på nytt kvalifiserer til årets Brunt Kort Verstingpris som herved tildeles. Ved utgangen av året 2012 kan man også konstatere at TV2 på nytt kvalifiserer til årets Brunt Kort Verstingpris som herved tildeles. Ved utgangen av året 2013 kan man på nytt konstatere at TV2 kvalifiserer til årets Brunt Kort Verstingpris, som herved tildeles. Ved utgangen av året 2014 kan man på nytt konstatere at TV2 kvalifiserer til årets Brunt Kort Verstingpris, som herved tildeles. Ved utgangen av året 2015 kan man på nytt konstatere at TV2 kvalifiserer til årets Brunt Kort Verstingpris, som herved tildeles. Ved utgangen av året 2016 kan man på nytt konstatere at TV2 kvalifiserer til årets Brunt Kort Verstingpris, som herved tildeles. Ved utgangen av året 2017 kan man på nytt konstatere at TV2 kvalifiserer til årets Brunt Kort Verstingpris, som herved tildeles. Vi får håpe at denne Brunt Kort Verstingprisen til TV2, som her opptrer på linje med Storebror i "1984", medvirker til at de unngår å kalle de facto oklarki og oklarkister feilaktig anarki og anarkister i fremtiden.

Brune Kort blir utstedt ved brudd på Oslokonvensjonen, se http://www.anarchy.no/oslo.htmlog man konsentrerer seg om betydelige tilfeller, se http://www.anarchy.no/iat.html.

G. Johnson
for IAT-APT 31.12.2010 - Oppdatert 05.01. og 25.12. 2011, 23.12.2012, 23.12.2013, 23.12.2014, 23.12.2015, 27.12.2016 og 27.12.2017.

Brune kort til TV2 og Jamal. Oklarki med rivaliserende polyarki, dvs. kaos - og ikke noe i nærheten av anarki - i Libya. Anarki er reelt demokrati. Det er langt fram dit for Libya.

PS. 03.11.2011. TV2-Nyhetskanalen har en meget dypsindig analyse forestått av en antatt araber ved navn Jamal, hvor man frykter såkalt "anarki og lovløse tilstander" i Libya, og at folk der snart kan ønske seg tilbake til Gaddafis diktatur. Dette er et betydelig brudd på Oslokonvensjonen, og man utsteder Brune Kort til TV2 og Jamal. Tiltredes! 17.02.2012. er det også en antatt araber ved navn Jamal på TV2-nyhetskanalen som nevner "anarkisk" og "sklidd ut i anarki" om Libya, selv om han mener man ikke er helt der ennå. Problemet i Libya er at landet er svært lang fra anarki, dvs. reelt demokrati. Det man har er oklarki med rivaliserende polyarki, dvs. kaos, og dette er ikke anarki, men helt det motsatte, se ANARCHY VS ECONOMIC-POLITICAL CHAOS - FAILED STATES ARE STATES - ARCHIES - NOT ANARCHY på Anarchist Press Tribunal - International Branch. Det blir friske Brune Kort til TV2 og Jamal i henhold til Oslokonvensjonen. 30.06.2012. På TV2-Nyhetskanalen hevdes det at situasjonen på grensen mellom Somalia og Kenya er "anarkisk". Det man har er oklarki med rivaliserende polyarki, dvs. kaos, og dette er ikke anarki eller anarkisk, men helt det motsatte. Det blir et nytt Brunt Kort til TV2.

26.11.2013 rapporterer TV2-Nyhetskanalen om at "det er nærmest anarkistiske tilstander" i den Sentralafrikanske Republikk. Det man har er oklarki med rivaliserende polyarki, dvs. kaos, og dette er ikke anarki eller anarkistisk, men helt det motsatte. Det blir et nytt Brunt Kort til TV2.

Oklarkister, ikke anarkister, bak oklarkiet i Ferguson. Brunt Kort til TV2-Nyhetskanalen.

21.08.2014 på TV2-Nyhetskanalen om morgenen ble det hevdet at demonstrantene i Ferguson, Missouri, USA var "infiltrert av politiske grupper, anarkister" som var ute etter bråk. Dette er feil. Det er oklarkister, ikke anarkister - som står bak oklarkiet, dvs. pøbelveldet, i Ferguson. Det blir et nytt Brunt Kort til TV2.

Brune Kort til TV2-nyhetskanalen og Helge Lurås. Ikke anarki, helt eller nesten, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - ultra-fascistisk - i Libya

I et intervju med Helge Lurås på TV2-nyhetskanalen 15.06.2015 hevdes det at det er «nesten anarki i Libya». Helge Lurås er leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse, SISA. Sannheten er at det hverken er nesten eller helt anarki i Libya. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til TV2-nyhetskanalen og Helge Lurås for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. I skjerpende retning må det nevnes at Lurås har blandet sammen anarki og kaos i en rekke artikler og intervjuer tidligere.

Brune Kort til TV2-nyhetskanalen og Pål T. Jørgensen. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - ultra-fascistisk - i Libya

I et intervju med Pål T. Jørgensen på TV2-nyhetskanalen 30.09.2015 hevdes det at det er «fullstendig anarki» i Libya. Sannheten er at det hverken er nesten eller fullstendig anarki i Libya. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til TV2-nyhetskanalen og Pål T. Jørgensen for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen.

Brunt Kort til TV2-Nyhetskanalen. Ikke "fullstendig anarki", men oklarki, dvs. pøbelvelde i vid forstand, i Brasil

08.02.2017. TV2-Nyhetskanalen hevder at politistreiken i Brasil medfører "fullstendig anarki". Dette er en løgn. Det er ikke fullstendig anarki i Brasil, men det rake motsatte, nemlig fullstendig oklarki, dvs. pøbelvelde i vid forstand. Det blir Brunt Kort på TV2-Nyhetskanalen for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen.

Brown Cards to TV2 and Elin Sørsdal - Marxist ochlarchists - not anarchists - clashed with the police in France 01.05.2017

01.05.2017 TV2 and Elin Sørsdal report that "anarchists" clashed with police in France. This is not true. The truth is that marxist ochlarchists clashed with the police. The International Anarchist Tribunal hands out Brown Cards to TV2 and Elin Sørsdal, for breaking the Oslo Convention, see (click on) http://www.anarchy.no/oslo.html.

It is a fact that socialists (anti-capitalists) are divided in two camps, marxists and anarchists. It is also a fact that all authoritarian socialists are marxists, not anarchists, on the economic-political map and in reality. It is a fact that ochlarchy (mob rule broadly defined) is authoritarian. Thus it is a fact that anti-capitalist (socialist) ochlarchists are marxists, not anarchists, regardless of what they may call themselves or flag. The media and other persons should always report the facts in such cases, not falsely calling anti-capitalist ochlarchists anarchists.

This webpage is http://www.anarchy.no/browncardtv2.html