THE INTERNATIONAL
Workers of the World
- the labor confederation -
URL: http://www.anarchy.no/iwwai.html - Postal adress: IWW/AI P.O.B. 4777 Sofienberg N - 0506 Oslo - Norway.


 DEN NORSKE JOURNALISTREIKEN 29.05-07.06.2002
The Journaliststrike in Norway 29.05.- 07.06.2002 - Norwegian and Swedish text with English Summary
http://www.anarchy.no/streik1.html

30.05.2002: Ca 3300 journalister er i streik i godt over hundre mediebedrifter. Alle de store riksdekkende avisene, sammen med en rekke større og mindre aviser og tv-stasjoner landet rundt er rammet. Også mindre aviser med dårlig økonomi, som Dag og Tid, er tatt ut i streik. Nationen, Aftenposten og Adresseavisen velger i første omgang å komme ut som annonsedominerte B-produkter under streiken. De tar så vidt vi vet ikke betalt for avisene hos abonnentene, men det er vel litt snytete  vis-a-vis annonsørene, for det er vel få som leser en ren annonseavis med viten og vilje. Men det får så være i denne sammenheng. Annonsørene har vel som regel penger nok.  

Norsk Journalistlags krav ved dette oppgjøret var et løft i minstelønnssatsene slik at ingen skulle tjene under 200.000 kroner i året. Dette syns anarkistene og anarkosyndikalistene er det viktigtste ved denne streiken. Dessuten krevde journalistene å opprettholde ordningen med en sjette ferieuke for ansatte med mer enn ti års ansiennitet. Arbeidsgiverne i Mediebedriftenes Landsforening ville fjerne denne ordningen når den femte ferieuken innføres. En ekstra ferieuke for journalister med lang ansiennitet er en mer enn 50 år gammel ordning i avisene, og journalistene begrunner kravet med den særlige belastningen som følger av journalistyrket, med mye tilfeldig overtid, helgejobbing og arbeid under tidspress. Det spørs imidlertid om ikke utbrenthet er vel så mye utbredt i en del andre yrker, som ikke har denne ordningen. Så vi mener dette kanskje er en litt sær sak, som vi ikke tar stilling til. Men det er jo et forhandlingskort som andre. Det bør imidlertid være anledning til å gå i redusert stilling om man ønsker dette. Er man syk av stress, bør man ta ut sykmelding.

Norsk Journalistlag har også fremmet et viktig likestillingskrav. Journalistene krever at nybakte fedre skal ha rett på full lønn når de tar ut pappapermisjon, på linje med kvinnelige journalister. Det er greitt.  

Vi er ikke spesielt begeistret for de høye lønningene i enkelte journalistsjikt i noen dominerende Oslo-aviser og TV 2 m.v. Men tariffoppgjøret handler ikke om disse gruppene. De får uansett ut sine viktigste lønnstillegg gjennom personlige tillegg og andre spesielle arrangementer. Kravene i tariffoppgjøret er i første rekke myntet på den jevne journalist i aviser og mediebedrifter landet rundt.  

Folkebladet/IJ@ og AIIS vil komme ut på nettet og pr e-mail nesten som vanlig under streiken fordi vi ikke er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen MBL, og er et kooperativ. Dessuten er det bare EDB-m.v. konsulentene som får små honorararer, det øvrige er dugnadsarbeid på deltid ved siden av annet arbeid.

Vi ønsker likevel våre streikende kolleger lykke til.  Anarkosyndikalistene ved AIIS-klubben av IWW/AI norsk seksjon, tar også en times politisk sympatistreik hver dag så lenge streiken står på; det har de enstemmig vedtatt. Det konføderale rådet støtter dette. Stå på kamerater! 

Anarkosyndikalistiske hilsener  
L. Jakobsen
S.G. ICC-IWW/AI

PRESSEMELDING SENDT FRA OSLO 31.05.2002
OPPDATERING SENDT 08.06.2002


REPLIKKVEKSLING OG OPPDATERING ETTER PRESSEMELDINGEN:

Martin Riber Sparre, NRK: Så dokkar klarar altså å mobilisere sympati med yrkesgruppen? Trodde alle hadde fått det så var av røde og brune kort eg?

L. Jakobsen IWW/AI: Anarkosyndikalistene er vel ikke smålige. Arbeidsmiljø og lønnskamp er en ting. Kamp for anarkismen en noe annen. At en god del personer i pressen oppkaster seg til sjefer og forsøker å tvinge oss og andre til å tro at  anarkisme er noe søppel ved psykologisk hersketeknikk a la Goebbels, ganske injurierende for så vidt, men ikke juridisk etter norsk lov, har vi jo Brune Kort fra AIT til å ta seg av i noen grad. Den store synderen er jo ordbøkene. Vi skal snart ta for oss dem med Brune Kort og argumenter også. En annen ting er at vi blir (nesten) totalt neglisjert når vi kommer med noe saklig. Det er jo litt dumt, for det hender vi er mer fornuftige enn de fleste.

Martin Riber Sparre, NRK: Har skrevet til dere tidligere og gjort dere oppmerksom på følgende: Når dere peprer redaksjonene med tvilsomme, og useriøst formulerte pressemeldinger, kan dere ikke vente annet enn at en eventuelt seriøs og fornuftig mening drukner i deres egen strøm. Dessverre tror jeg for deres del at de fleste pm´ene blir harddeleted uten engang å bli lest. Sånn fungerer denne verden, enten du liker det eller ikke. Men hyggelig at dere har sympati med de streikende, læll!

L. Jakobsen IWW/AI: Vel, vel, anarkistene ser jo ikke på alt som blir sendt fra NRK og andre media heller. Det er lov å skru av eller trykke delete når annet må prioriteres, men journalister bør også så vidt mulig høre anarkistenes synspunkter når tiden tillater det. Vi går ut fra at tittelen på pressemeldingene fra AIIS indikerer hva som er interessant eller det motsatte for ulike personasjer, og vi vet at en del blir lest, for AIIS får masse tilbakemeldinger, både ros og ris, saklige og det motsatte. Vi skal generelt skjerpe oss når det gjelder saklighet. Men mange liker litt friske og morsomme pressemeldinger også, vi får ofte mer oppmerksomhet og debatt om vi slår i bordet, enn om vi sender blåkopier av NOU'er og forskningsrapporter. Vi kommer uansett ikke til å stryke øvrigheten med hårene, inklusive pøbelvelde-tendenser, oklarki, i befolkningen generelt. Dette gjelder enten det er journalister eller andre som oppkaster seg til noe autoritært og sjefete. Anarki og oklarki er motsatte ting.

Forøvrig henger vel det meste av det som sendes fra AIIS på greip, i den forstand at det inneholder viktige saklige poenger. Mange av pressemeldingene er jo innholdsmessig direkte basert på samfunnsvitenskap på forskningsfront-nivå, og er som sådan av høy saklig standard, dvs. hverken useriøse eller tvilsomme. Men det er naturligvis ikke alltid vi skyter indretier, og vi pakker som regel ikke resultatene inn i ull, men kaller en spade for en spade, på lignende måte som nobelprisvinner Ragnar Frisch kalte fellesmarkedet (EU) for det uopplyste pengevelde. Det hadde han mye saklig rett i at EU er, selv om det nok låter skarpt i ørene for visse sosialdemokratiske marxister, populister og liberalister som er Ja-til-EU.

L. Blom, anarkofeminist, og noen ganger talskvinne for AFIN (når jeg får lov av de andre i samsvar med vedtektene): Jeg går ut i fra at det kanskje er mine ustpill som av og til blir karakterisert som "tvilsomme og useriøse", som f.eks å karakterisere visse kretser i Fremskrittspartiet, som Carl. I Hagen stort sett også holder sin hule hånd over, som "Brun møkk", jevnfør pressemelding fra AFIN 16-17 mai 2002. Jeg tror imidlertid at dette var en nødvendig vekker selv om den var ganske spiss, og dermed sett i ettertid alt i alt ikke så "tvilsom og useriøs" likevel. For det har faktisk samlet seg opp en ganske stor grumsete fraksjon av eldre og nye nazister og fascistoide elementer i Fr.p, og Carl selv er ikke alltid like god han heller, og dette bør media og resten av det norske offentlige rom være meget oppmerksomme på framover mot kommune- og det neste stortingsvalget, jevnfør debatten på http://www.anarchy.no/dugnad.html , søk på "asyl" og "Fr.p" m.v. i denne filen.

Å kalle en spade for en spade, når en stikker den inn i en virkelig møkkahaug, er kanskje ikke så dumt, selv om det i første omgang kan virke noe "tvilsomt og useriøst". Det er ikke sikkert at ettertiden vil bedømme dette på samme måten. Tiden vil vise det. Som sagt så har anarkistene i hovedsak spillt denne ballen over til andre partier og organisasjoner fra nå av, og der er den foreløpig godt tatt vare på.

Jeg var også litt frisk mot en viss sosialantropolog og Johan Galtung m.v., som var ganske langt ute å kjøre i terrorisme-debatten høsten 2001. Det var imidlertid nødvendig å sette disse litt på plass, tror jeg. Sett i ettertid var det kanskje ikke så useriøst likevel, selv om det var noe friskt i formen, jevnfør AFINs resolusjon om terrorismen via http://www.anarchy.no/links.html . Forøvrig er det en tendens blant litt autoritære, dogmatiske typer, å definere det som ikke passer inn i egne fordommer for "useriøst og tvilsomt" uten at det behøver å være dette. Dette er forsåvidt ikke et spark til Sparre i NRK-Nordland, han er en hyggelig og åpen kar så vidt jeg vet, men det kan jo være noe å tenke på for visse andre. Men jeg tar et hint, og skal skjerpe meg enda mer i seriøs retning, og spare litt på konfekten når ikke det er helt uimotståelig. We're only human after all!

SAC-Arbetaren (Sverige) 30.05.2002:  Norska journalister i strejk. Det norska Journalistförbundet har tagit ut sina medlemmar i strejk. Journalisterna har krävt en femte semestervecka och ett generellt lönepåslag på 5 500 kronor per år. Dessutom vill journalisterna att minimilönen höjs. Motparten MBL (Mediebedriftenes Landsforening) har erbjudit en femte semestervecka, men endast om den nuvarande bonusveckan som faller ut efter tio år anställning tas bor. Ett förslag som det norska Journalistförbundet ser som en försämring snarare än en förbättring. Medlare har satts in i förhandlingarna mellan Journalistförbundet och MBL, men natten till onsdagen gav medlaren Geir Engebretsen beskedet att parterna står alltför långt ifrån varandra för att det ska vara möjligt att hitta en lösning. Kort därefter beslutade Journalistförbundet att inleda strejken. Därmed uteblir nu de flesta norska dagstidningarna. Verdens Gang kommer inte att ges ut, medan Aftenposten ges ut som en ren annonstidning. Även journalister på den norska nyhetsbyrån NTB har gått ut i strejk. Byrån kommer dock att upprätthålla en miniminivå på sina tjänster. Totalt berör konfliken 3300 journalister på med än 100 dagstidningar.

02.06.2002: Streiken fortsetter. Situasjonen i journaliststreiken er ikke endret selv om grafisk personale i avisene kom til enighet med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i natt, sier forhandlingsleder i Norsk Journalistlag, Bente Sabel. I meklingen mellom Norsk Grafisk Forbund og MBL fikk man enighet om den økonomiske del av oppgjøret, og at det gis to ekstra fridager til alle og tre dager til medlemmer over 50 år. - Vi har krevd en ekstra ferieuke, og vil bruke dette oppgjøret til å ta ut mer fri, presiserer NJ-leder Olav Njaastad. Sabel sier at MBL gjerne må ta kontakt, men at NJ for sin del ikke ser noe grunnlag for å ta kontakt med motparten på grunnlag av meklingsresultatet i grafisk bransje.3.343 journalister har vært i streik siden onsdag.

04.06.2002: Protest mot LO-lederen: Norsk Redaktørforeningen mener det er svært betenkelig at LO-leder Gerd-Liv Valla vil stanse avisene som kommer ut under journaliststreiken. LO-lederen mener aviser som er rammet av en lovlig konflikt bør innstille sin virksomhet, og varslet mandag kveld at hun vil ta opp saken med LOs styrerepresentanter i A-pressekonsernet. Norsk Redaktørforening protesterer i et brev til LO-lederen, og anklager Valla for å opptre i strid med den enighet som hersker om pressens samfunnsrolle. Det er redaktørenes plikt å ivareta ytringsfriheten, også når journalistene streiker, mener Redaktørforeningen. Redaktørene sørger for at de fleste avisene kommer ut under streiken, til kraftige protester fra streikende journalister. I følge redaktørforeningen er redaktørenes opptreden verken lovstridig eller presseetisk problematisk. Men redaktørenes egen forening ser ikke bort fra at enkelte redaktører kan ha strukket grensene for det akseptable under streiken. Tirsdag opplyste styremedlem i A-pressen, Morten Øye, at han vil be konsernsjef Alf Hildrum om å stanse utgivelsen av A-presseavisene under journaliststreiken. L. Jakobsen fra International Workers of the World sier til AIIS at redaktørene bør bremse opp, ellers må dette betraktes som streikebryteri.

Varsler om en markering utenfor Media Øst som trykker Finansavisen fikk eieren Trygve Hegnar til å reagere kraftig, ifølge de streikende journalistenes informasjonsside, www.NJstreik.no . "Vi gjør hermed klart at vi vil gjøre Oslo Journalistklubb økonomisk ansvarlig for ethvert tap som måtte oppstå ved at produksjon eller distribusjon av Finansavisen hindres, vanskeliggjøres eller umuliggjøres. Verken Media Øst eller Finansavisen er i streik, og verken den lovlige virksomhet Media Øst eller vi utøver kan hindres av Oslo Journalistklubb", skriver Trygve Hegnar i brevet som kom til Oslo Journalistlag om ettermiddagen. Hegnar viser også til at det er hans kunde SAS som avgjør hvor stort opplag Finansavisen trykker. Leder av OJs streikekomite, Thomas Spence, lot seg imidlertid ikke skremme av Hegnars advarsel. - Vi skal opptre anstendig og lovlig. Men vi har lov til å ytre oss, og vi har lov til å reagere med vår fysiske tilstedeværelse på noe vi mener er utnytting og profitering av en lovlig arbeidskonflikt. Vi kan ikke la oss skremme av Hegnars innbitte frykt for ikke å ha nok penger i kassen når han teller opp på slutten av dagen, sa Spence. En demonstrasjon i form av et lite opptog med paroler utenfor Dagsavisen, gikk ganske så fredelig for seg. Venstremarxistenes oppløpspregede aksjoner fra 1970-årene fikk ikke noen gjentakelse. Alt i alt en ganske verdig markering. At erkekremmeren, plutarken, T. Hegnar reagerer er jo bare litt spennende krydder i streike-salaten.

05.06.2002: Ingen løsning i journaliststreiken så langt. Partene i journalistkonflikten hadde et møte i går kveld, men det er fortsatt ingen løsning på den ukelange streiken blant journalistene. Vi har hatt et møte, men samtalene ga ikke noe konkret resultat, opplyser tariffdirektør Arvid Sand i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) til NTB. Nestleder i NJ, Ann-Margrit Austenå, sier at MBL tilbød journalistene det samme som det grafiske personalet i avisene oppnådde, opptil tre feriedager. Journalistene har krevd en uke ekstra ferie. - NJ kunne ikke godta et slikt ultimatum. Jeg trodde MBL ville være villig til å forhandle når de først tok kontakt, sier Austenå til www.journalisten.no . Austenå sier til www.njstreik.no at journalistene er villig til å kompromisse, men at arbeidsgiverne forlot møtet før NJ rakk å bringe andre løsninger på bane.

I Troms ber Troms Journalistlag redaktøren i Folkebladet på Finnsnes om å stanse utgivelsen av avisa under streiken. Folkebladet i Troms må ikke blandes sammen med Folkebladet - Anarkistorganet på http://www.anarchy.no/folkebladet.html . Laget i Troms mener redaktøren i TFB er med på å undergrave en lovlig konflikt. I Trøndelag starter streikende journalister i dag en egen nettavis som skal være på nettet i løpet av dagen. Laget utelukker heller ikke en papiravis dersom streiken blir langvarig. 

07.06.2002: Den ni dager lange journaliststreiken er over. Journalister med mer enn 18 års ansiennitet beholder en ekstra friuke. Lønningene økes med 8.000 kroner i snitt. - Et gjennombrudd for våre krav sier en fornøyd NJ-leder Olav Njaastad. 3350 journalister i aviser, nettaviser og lokal-tv går tilbake til jobbene sine fredag. Det skjer etter at Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sent torsdag kveld ble enige om en ny tariffavtale etter å ha forhandlet sammen siden klokken 13:00. Forhandlingene fant sted på Hotell Mastemyr på Kolbotn utenfor Oslo. Dette er hovedpunktene i avtalen:

- Alle journalister får fem uker ferie fra og med i år. Ansatte med mer enn 18 år i yrket får i tillegg tre ekstra fridager fra og med i år med full lønn. I 2003 får alle med mer enn 15 år i yrket to ekstra fridager med full lønn. Det betyr at den ekstra friuken er beholdt for ansatte med mer enn 18 års fartstid. Ferie og fridagene gjelder alle tariffområdene det er forhandlet for; avis, ukepresse, nettavis og lokal-tv.
- Det gis et generelt lønnstillegg på 5363 kroner. I tillegg er det gitt et stigetillegg på i gjennomsnitt 2700 kroner. Det betyr for eksempel at minstelønnen for en journalist med ti års ansiennitet økes med 8700 kroner til 230.000 kroner i året. For de med mellom 10 og 30 års ansiennitet er minstelønnen økt med mellom 8.000 og 9.000 kroner.
- Det ble fullt gjennomslag for NJs krav om at fedre skal ha full lønn i hele perioden ved svangerskapspermisjon.
- Digitale medier får en opphavsrettsavtale som i all hovedsak er som avtalen for trykt presse.
- Det er inngått frilanseavtaler for lokal-tv og nettaviser.
- Det er etablert en egen tariffavtale for digitale medier
- Utløpstiden for tariffavtalene for digitale medier blir 1. april, det samme som dagsavisene.   På et telefonmøte ved midnatt sa landsstyret i NJ ja til avtalen og til å avslutte streiken med 14 mot en stemme.

NJs nestleder: - Godt fornøyd med resultatet. Nestlederen Ann-Magrit Austenå mener avtalen som fikk slutt på streiken er god. Hun sier streiken har vært en kjempesuksess for NJ. - Vi har fått gjennomslag for de viktigste punktene. Vi har fått en ferie og fritidsordning som langt på vei er den vi ville ha. Vi har fått en økning på lønnstigen og gode avtaler for alle områder vi har forhandlet på, sier Austenå.... Dette er et viktig gjennombrudd for likestillingsarbeidet. - Men kravet var jo å beholde en ekstra ferieuke for alle med mer enn 10 års ansiennitet? - Vi så at her måtte vi kompromisse. Det visste vi da vi gikk til streik Men vi måtte ha fem dager og det har vi fått, sier Austenå, som mener streiken har vært en kjempesuksess for NJ som tarifforganisasjon. - Vi tok ut nesten alle vi kunne i streik. Folk har stilt opp i en helt utrolig grad og dette har vært en solid mobilisering. "Er andre journalister fornøyd, får vel vi også si oss fornøyd, - kravet om en minimal-lønnsats på 200 000, som anarkosyndikalistene og anarkistene la vekt på er også innfridd, i og med at begynnerlønnen økte til 200 500 NOK pr år for NJ-organiserte," sier L. Jakobsen i Internasjonalen, og opplyser samtidig at sympatistreiken ved AIIS avblåses med øyeblikkelig virkning. Altså fullt trøkk i media-arbeidet fra anarkosyndikalistene igjen fra og med lørdag 08.06.2002.

07.06.2002: English summary: Journalists' strike ends. Newspapers and their web sites in Norway were cranking back into business on Friday after a nine-day journalists' strike that had shut most of them down. The newspaper owners and the journalists' unions came to terms late Thursday night. The agreement includes an extra week of holiday, meaning that all journalists will now get a fifth week off every year. Additional vacation days will be phased in over the next few years, while journalists with more than 18 years' seniority will get a sixth week of annual holiday. Pay will also rise, by an average NOK 8,000 a year (about USD 900) for all union members. Both sides claimed they were pleased with the new agreement. All newspapers were expected to be back in full production over the weekend. The AIIS-club of the Norwegian section of IWW/AI joined in with a solidarity strike one hour per day as long as the strike in general was going on, although as a co-operative not being directly a part of the holiday and pay conflict.


Interested in more information about the International and strikes, say, the general strike in Italy spring 2002?
Click on the link to homepage of the International Workers of the World above.