STORTINGSVALGET 2005

HVORDAN STEMME MEST MULIG FRIHETLIG?

LES http://www.anarchy.no/dugnad.html

STØTT FOLKEBEVEGELSEN FOR

VALGBOIKOTT AV Fr.p, RV, SV OG

ANDRE AUTORITÆRE

SE: http://www.anarchy.no/boikott.html

Folkebevegelsen har etter diskusjon og vedtak basert på alminnelig konsensus, besluttet at å stemme på Venstre og Senterpartiet er det mest frihetlige ved stortingsvalget 2005.

Links