ANARCHIST INTERNATIONAL INFORMATION SERVICE
www.anarchy.no


THE MAIN LIBERTARIAN NEWSAGENCY

PRESS RELEASE


IIFOR KNUSER STATISTISK SENTRALBYRÅ!

IIFOR - International Institute For Organization Research, knuser fullstendig rapporten til tallstablerne i Statistisk Sentralbyrå, hvor de på lignende måte som
gutten som regnet ut han var eldre enn far sin, helt feil kommer frem til at verdiskapningen i Norge er størst i Oslo og minst i rurale strøk.
Nå har IIFOR også sett på miljøfaktorer, noe som SSB helt har sett bort fra...

Les IIFOR-rapporten:
Riv ruskende galt fra Statistisk Sentralbyrå om verdiskapningen by (Oslo) kontra land

Se (klikk på) http://www.anarchy.no/ssbfeil.html. IIFOR-rapporten er nylig oppdatert!

Rapporten er også tilgjengelig på Nationen, og har fått positive evalueringer der, se (klikk på)
http://debatt.nationen.no/-/bulletin/show/590407_riv-ruskende-galt-fra-statistisk-sentralbyraa-om-verdiskapni?ref=mst  eller
http://origo.no/-/bulletin/show/590407_riv-ruskende-galt-fra-statistisk-sentralbyraa-om-verdiskapni

Translation tool Norwegian to x, see
http://www.anarchy.no/links.html

NB! Statistisk Sentralbyrå correct translated to English is Central Bureau of Statistics, not "Statistics Norway" as SSB now calls itself, quite misleading!


IIFOR sensurert av marxistene i Dagsavisen, muligens etter påtrykk fra SSB-byråkratene!

SENSURHISTORIEN

Dagsavisen - International Institute For Organization Research IIFOR - Sensur fra Dagsavisen

IIFORs kommentar [postet 23.08.2010 om morgenen] til artikkelen: "Slik lever dei der. I den seinare tida har det vore fleire debattar om verdiskaping, distrikt, by
og land, både med og utan master..."

...var: "Riv ruskende galt fra Statistisk Sentralbyrå om verdiskapningen by (Oslo) kontra land.
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ORGANIZATION RESEARCH http://www.anarchy.no/iifor.html – IIFOR
P.B. 4777 Sofienberg N- 0506 Oslo – Norway... (så fulgte IIFOR-rapporten)... Linker: http://www.anarchy.no/ssbfeil.html , http://www.anarchy.no/naco.html
og http://www.anarchy.no/links.html."

NB! IIFORs innlegg var kommentar nr 5 i debatten. En melding ble sendt til SSB om innlegget i Dagsavisen.
Noen timer senere ble IIFORs innlegg sensurert vekk av Dagsavisen, muligens
etter påtrykk fra Statistisk Sentralbyrå. Er det siste tilfelle er det et meget alvorlig angrep på fri forskning, publisering av resultater og
ytringsfrihet i regi av SSB og marxistene i Dagsavisen. Men den frie forskningen og resultatene lar seg nok ikke stoppe av slike
byråkratiske triks.

IIFORs kommentar i Dagsavisen, det opprinnelige innlegg nr 5, finnes på linken http://www.anarchy.no/ssbfeil.html, uforfalsket
og i sin helhet [med unntak av linkene, som der er skjult og noen færre], klikk på og les.

Les også det nåværende innlegg nr 5, som før var nr 6, etter IIFORs innlegg! 5. Arve M. Bakken - 23. august 2010 12:39: "Eg veit ikkje
kva INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ORGANIZATION RESEARCH står for, men eg er samd i konklusjonen i innlegget.
Eg er og samd i at den vurderingi Statistisk Sentralbyrå nyttar, er til stor gavn for byrået, og for kollegaer tilsett i system som av naturlege
grunnar er heimehøyrande, serleg i Oslo..."

PS. Etter en rask internasjonal direkte aksjon fra Anarchist International Information Service på ettermiddagen 23.08.2010
publiserte imidlertid Dagsavisen dagen etter, dvs. 24.08.2010, følgende kommentar fra IIFOR [som IIFOR hadde postet rett etter at sensuren ble oppdaget 23.08.2010],
og som AIIS håper blir stående, nå som kommentar nr 6:

6. INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ORGANIZATION RESEARCH 24. august 2010 08:07

Riv ruskende galt fra Statistisk Sentralbyrå om verdiskapningen by (Oslo) kontra land.

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ORGANIZATION RESEARCH
http://www.anarchy.no/iifor.html – IIFOR P.B. 4777 Sofienberg N- 0506 Oslo – Norway

Men kjære Dagsavisen, vi konstaterer at dere har funnet innlegget vårt: Riv ruskende galt fra Statistisk Sentralbyrå
om verdiskapningen by (Oslo) kontra land. *Verdiskapningen er knyttet til totalnytten, ikke marginalnytten som
SSB måler, og totalnytten er størst for springvann og mat, ikke pengeflytting, byråkrati o.l.*

... som upassende og slettet det. Slik kan man ikke hindre fri forskning og forskningsresultater. De sprer seg nok utover likevel.
Dersom Statistisk Sentralbyrå har bedt Dagsavisen om å slette innlegget, er det meget alvorlig sensur av forskning.
IIFOR rapporten er imidlertid tilgjengelig på følgende link: http://www.anarchy.no/ssbfeil.html . V.h. IIFOR

http://www.dagsavisen.no/meninger/article503620.ece

Sensurhistorien er hentet fra http://www.anarchy.no/external.html, med hundrevis av eksterne linker til Anarkistinternasjonalen og dens organisasjoner, ekstern link nr 444.

Links