RESOLUTION FROM
The Anarchist Federation of Norway

Anarkistføderasjonen i Norge AFIN
Anarkistenes Organisasjon

THE FIGHT AGAINST THE CLIMATE CRISIS – THE GREEN GLOBAL SPRING (GGS) – CONTINUES AT FULL SPEED, SEE: http://www.anarchy.no/green.html & http://www.anarchy.no/ggs1.html

   FOKUS PÅ LEDELSEN I SENTERPARTIET OG VENSTRE
   - SAMT DnA/AP, M.V.

   LEDELSEN ER OFTE TONEANGIVENDE FOR DEN POLITISKE PROFILEN - AV DENNE GRUNN HAR
   ANARKISTENE FOKUS PÅ LEDERSPØRSMÅLET I NORGES FOR TIDEN TO MEST LIBERTÆRE PARTIER - SP OG V. VI SER OGSÅ PÅ DnA/AP. NB! EN FRAKSJON DER ER RELATIVT FRIHETLIG, MENS EN ANNEN, VESENTLIG I LEDELSEN - ER ERKE-KOMMUNISTISK OG AUTORITÆR MARXISME. OG VI SER OGSÅ LITT PÅ HØYRE OG Kr.F SAMT STATSRÅDSDANNELSE MER GENERELT.

   Det er ingen hemmelighet at storparten av anarkistene i AFIN støtter det mest progressive*) av sentrum i norsk politikk ved valg, da dette antas å samsvare best med a) en anarkistisk sosial-individualistisk a.k.a. frihetlig = liberal sosial-demokratisk - politikk - på kort sikt, og b) en utvikling oppover mot det kommune-anarkistiske ideal henimot toppen av det økonomisk-politiske kartet på lang sikt; se kartet nedenfor. Anarkisme betyr i praktisk norsk politikk i dag et progressivt sentrumsalternativ. Dette betyr i hovedsak en støtte til DnA, Venstre og Senterpartiet, og det progressive sentrum i sin alminnelighet (kan også innbefatte [deler av] Kr.F og Høyre), men vi har boikottet enkelte kandidater som vi mener er autoritære og lite progressive eller generelt ikke egner seg, i disse partiene. Siden Norge har et i hovedsak anarkistisk økonomisk-politisk system, riktignok av lav grad, er det naturligvis viktig å merke seg hva anarkistene mener om styre og stell. De frihetlige = liberale sosial-demokrater, gjør også analyser, uttaler seg om, og kommer med innspill til partiers programmer og praktiske politikk, spesielt da DnA, Venstre og SP, men også H og Kr.F. Anarkistene har generelt meninger om hvem som bør nomineres og velges a) både ved stortings- og kommunevalg og b) ikke minst ved valg på ledelse i disse partiene.

   Aktuelle synspunkter på ledelsen og programmene i norsk politikk finner man også
   http://www.anarchy.no/kommunevalget2023.html og http://www.anarchy.no/. Spesielt er Jern-Erna Solberg analysert. Hun er en sneversynt, autoritær, moralsk korrupt, kremmersjel uten kompetanse til å være Høyreleder og statsminister. Hun må gå av som Høyreleder og statsminister-kandidat! Og ikke ta gjenvalg til stortinget i september 2025!

   28.02.2024. Aksjesaken: Solberg får sterk kritikk, Brenna må gå av, alle korrupte må ut…, se: https://www.nrk.no/norge/aksjesaken_-solberg-far-sterk-kritikk-1.16781592. Kilde: NRK.

   05.03.2024. Historisk vedtak på Stortinget: Sterk kritikk mot Jern-Erna Solberg, mens Ap-nestleder Tonje Brenna risikerer nye runder i kontrollkomiteen, se: https://www.nrk.no/norge/historisk-vedtak_-sterk-kritikk-mot-solberg-1.16790577. Kilde: NRK. NACO: Begge bør ta til vettet og gå av, Jern-Erna som Høyreleder og statsminister-kandidat, og Brenna som statsråd og Ap-nestleder. Kilde: AIIS.

   11.03.2024. Dop-liberalist-fraksjonen i Venstre med Guri Melby i spissen, og det blå-brune Frp, støtter Jern-Erna som statsminister-kandidat hvis høyresiden vinner neste stortingvalg. Jern-Erna er helt uegnet etter å ha fått sterk kritikk på stortinget, og mye stryk fra de liberale sosialdemokratene = anarkistene. Vi kan ikke ha en statsminister med så dårlig dømmekraft som Jern-Erna, og som også er boikottet med navns nevnelse av Folkebevegelsen, se http://www.anarchy.no/boikott.html.

   EU er autoritært, der er det hersking fra toppen og ned, og alle politikere som er JA-til EU er autoritære, og valg-boikottes av Folkebevegelsen,
   se (click on): http://www.anarchy.no/boikott.html og http://www.anarchy.no/eu.html.

   Nærmere informasjon om den Kommunistiske Marxist-Lysholmismen (ML) og ML-Fraksjonen i AP/DnA, se (klikk på:) http://www.anarchy.no/folkebladet2.html

   11.04.2024. ETTER UTVIKLINGEN I KJERKOLSAKEN ER ARBEIDERPARTIET NÅ KJENT SOM JUKSEPARTIET!
   12.04.2024. SISTE NYTT I KJERKOLSAKEN: INGVILD KJERKOL GÅR AV SOM STATSRÅD I HELSE- OG OMSORGS-DEPARTEMENTET ETTER AVSLØRING OM JUKS!.


   Nei til Ola Borten Moe som ny Senterpartileder

   Anarkistenes favoritt er Marit Arnstad
   (når eventuelt Trygve S. Vedum går av senere...)

   Kampen on SPs politiske profil og sjel: A. Fortsatt progressiv, relativt frihetlig inklusive grønt, eller B. et lysebrunt haleheng til Frp og 'kraftsosialistene' i Ap m.v. tidligere med Jens Stoltenberg i spissen - nå med Dagsavis-redaktøren Eirik Hoff Lysholm i front, - har skjerpet seg. Anarkistene, og naturligvis spesielt de som sokner til SP, går sterkt inn for alternativ A. Det andre, Ola Borten Moes fraksjon i Sp, B-fraksjonen, har i hittil praksis vist seg klart for politikk av type B.

   Med O. B. Moe som Olje- og energistatsråd og 1. nestleder under Navarsete, var B- fraksjonen sannsynligvis noe styrket. Men anarkistene gir/ga seg ikke uten kamp, og antar vi har flertallet av SPs velgere i ryggen når vi sier Nei til O. B. Moe som ny Sp-leder.

   I. Ola Borten Moe (født 6. juni 1976 i Trondheim) er norsk gårdbruker og politiker (Sp). Han er utdannet agronom og har statsvitenskap og historie mellomfag fra NTNU. Av mediene har han fått kallenavnet "Senterpartiets kronprins". Borten navnet har han fra moren Kari Borten. O. B. Moe ble innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag i 2005, etter å ha vært vararepresentant i perioden 2001-2005. Han var lokalpolitiker i Trondheim og medlem av Trondheim bystyre fra 1995 til 2007, og kommunalråd i Trondheim 1993-1996. Han var nestleder for Kirke- og kulturkomiteen i Trondheim 1995-1999, og leder for Oppvekstutvalget 1999-2003. Ola Borten Moe var medlem av Senterpartiets programkomite forut for stortingsvalget 2005, og har en særlig interesse for distrikts- og næringspolitikk. Dessverre står han for en tradisjonell konservativ Bondepartipolitikk, med nasjonalistiske innslag, noe som Senterpartiet helt bør legge på hyllen til fordel for en frihetlig innretning. Noen god og framsynt samfunnsøkonom, politisk økonom og økonomisk-politisk systemanalytiker er han ikke, ut fra de utspillene vi har sett. Han er også statsviter - ikke anarkiviter.

   Råkjører. Mandag 19.06.2006 ble den ferske stortingsrepresentanten Ola Borten Moe stoppet i 129 kilometer i timen i 80-sonen ved Støren i følge VG 22.06.2006. Førerkortet ble inndratt på stedet. Politiadvokat Astrid Eggen opplyser til Adresseavisen at en fartsovertredelse på 49 kilometer i timen i 80-sone kan gi betinget fengsel, tap av førerkort i syv-åtte måneder og en bot på rundt 9000 kroner.

   II. Høyre, når det beveger seg mot sentrum, er minst like libertært som Arbeiderpartiet, når dette partiet beveger seg mot sentrum. At Ola Borten Moe kategorisk avviser et hvert samarbeid med Høyre og et sentrum med Høyre i statsråd, ser vi derfor som uheldig. NB! De mest autoritære partiene i norsk politikk: SV, Rødt og Frp bør generelt boikottes ved valg, og det er uheldig når de er i statsråd. Generelt er SV og Rødt for rødbrune, og Frp for blåbrunt, til å være spiselige for anarkistene.

   Alternativ 1. Sp, V, Kr.F og H - eller alternativ 2. Sp, V, Kr.F og Ap - ser vi som de to beste praktisk mulige og mest frihetlige politiske alternativene i norsk politikk, også etter stortingsvalget i 2013 og senere. Enighet, gjerne forhåndsenighet, om alternativ 1. Sp, V, Kr.F og H, kan meget vel også være et godt kort i valgkampen 2013 [og senere], og for å unngå Frp i statsråd. Når Ola Borten Moe skyter ned alternativ 1. Sp, V, Kr.F og H allerede nå, skyter han Sp i foten. At gaveskandaliserte Sp-leder Signe Navarsete sier seg enig med Ola Borten Moe, betyr ikke så mye, for Sp kan umulig drive valgkamp i 2013, med skandaliserte ledere. Hun er på vei ut - men Ola Borten Moe skal ikke inn på toppen i Sp. NB! Er det virkelig krise kan et samlings-statsråd med liberale sosial-demokrater, dvs. relativt frihetlige, i Sp, V, Kr.F & H + DnA være den beste muligheten, rådgitt av de fremste frihetlige mer generelt, dvs. i INDECO-OSE-NETTVERKET.

   III. Ola Borten Moe er for lite frihetlig grønn, dvs. økoanarkistisk miljøpolitisk orientert, og har bl.a. klart støttet byggingen av monstermaster i Hardanger. Han har også en autoritær og bydende, delvis arrogant, stil, noe som ikke er egnet til ledelse i et ellers relativt frihetlig parti, med mange sosial-individualistiske velgere m.v.. Ola Borten Moe er gift med stortingsrepresentant Anna Ceselie Brustad, også stortingsrepresentant for Sp. Vi ser det som uheldig med et slikt tospann. Nepotisme er ikke bra, selv om berømte aner i og for seg ikke diskvalifiserer etterkommere. Men vi konstaterer at Ola Borten Moe, som er barnebarn av tidligere statsminister Per Borten, har flytt opp på Borten navnet i partiet og i mediene, uten å kunne regnes som mer enn en middels "hestehandler".

   Han demonstrerer middelmådig intellekt ut fra hva anarkistene har lest og hørt av ham, og er ikke visjonær som Per Borten hadde tendenser til. Karakteristikken "brunstripete" om Ola Borten Moe er kanskje å dra det noe for langt, men vi konstaterer en tendens henimot dette, en lysebrun tendens. Frihetlige, sosial-individualister og andre, vil kort og godt ikke ha denne "kronprinsen" som "konge" i Senterpartiet, og til noe sentralt i norsk politikk. Blir han sjef i Sp, vil Sp miste mange av de sosial-individualistiske velgerne og sannsynligvis komme under sperregrensen. Vi sier derfor et klart Nei til Ola Borten Moe som ny Senterpartileder. 23.10.2010. [Oppfølgende dialog med Ola Borten Moe m.fl. se **) nedenfor]

   IV. Anarkistisk kommentar til ny leder-troika i Sp våren 2011, med Navarsete på topp. I februar 2011 foreslo Senterpartiets valgkomité Ola Borten Moe som ny første nestleder etter Lars Peder Brekk. "Ola Borten Moe får som politiker fokus på Senterpartiet og sakene han fronter. Han har politiske visjoner [men at han skulle være positivt og progressivt visjonær stemmer ikke med Norges Anarkistråds inntrykk!] og ambisjoner om å være med i ledergruppen [les: herske(r)lysten, for ikke å si herskesjuk!], og vil være en lagspiller [tja...] for hele partiet [tja...]," sier valgkomitéens leder Ivar Odnes. Avisen Nationen antar at et klart flertall blant fylkeslederne vil ha O. B. Moe inn i partiledelsen. Avisen mener saken er så godt som avgjort.

   Komitéen foreslår gjenvalg av partileder Liv Signe Navarsete og andre nestleder Trygve Slagsvold Vedum. Odnes gleder seg over at Trygve Slagsvold Vedum vil fortsette i partiledelsen som nestleder og parlamentarisk leder. Odnes er også glad for at partileder Liv Signe Navarsete fortsetter. "Valgkomiteen er svært glad for at det er full oppslutning om vår fremragende leder Liv Signe Navarsete, som står på i storm og stille. Senterpartiet trenger henne i mange år framover," sier Odnes. [Men Norges Anarkistråd ser også en tendens til frynsete moral i tilknytning til gavesakene, selv om hun juridisk har gått klar. Men Navarsete er likevel et klart bedre alterrnativ enn O. B. Moe som toppleder. Vi holder fast på Nei til O. B. Moe som Sp-leder!]

   "Det er hyggeleg og spennande. Dette er noko eg ser fram til," seier Ola Borten Moe til NRK om sin nye posisjon i Senterpartiet. Han er blitt sett på som eit politisk talent og kronprinsen i partiet i fleire år, men har også vore kontroversiell. [Vi merker oss at NRK referer til O. B. Moe som kronprinsen, uten anførselstegn. Denne antydningen om et "arvelig" Borten-dynasti i Sp taler vel for seg. O. B. Moe er altså kåret til "kromp" i Sp av media ja, og det kan innebære så mangt. Media elsker å blåse opp personer som egner seg til mediaklovner for deretter å detronisere dem. Og "kongestoff" og tilhørende såpeopera-intriger er topp i mange media. Som O. B. Moe selv har påpekt så blir fallhøyden som nestleder i Sp større... Vi sier foreløpig ikke mer om dette...]

   Ad "mediatraveren" Ola Borten Moe som ny Sp-nestleder: Vi kommer til å fortsette å "vise pisken" ved tendenser til "urent trav" på veien til høyere grad av anarki i Norge, sier S. Olsen i Norges Anarkistråd. Man tenker da på kritiske og konstruktive anarkistiske utspill og innspill i form av Direkte Aksjoner vis-a-vis både O. B. Moe, hans rådgiver Morten Søberg og Sp i sin alminnelighet. I de siste årene har man konstatert en del tendenser til "urent trav" fra "mediatraveren" Ola Borten Moes side. Noen eksempler:

   * I 2009 foreslo O. B. Moe å innføre tvungen bosetning av flyktninger i norske kommuner [smaker av både SV og EU]. Partileder Liv Signe Navarsete sa hun var villig til å diskutere saken, men at hun prinsipielt er imot denne typen tvang. "Jeg avviser ikke diskusjonen. Men prinsipielt  er jeg for å styrke lokaldemokratiet og imot bruk av tvang," sa hun til NTB. 

   * Også i 2009: Ola Borten Moe mener norske verdier blir utfordret av innvandrere, [smaker av høyrepopulisme og Frp].

   * Han har frontet sentrum i norsk politikk og gått hardt ut mot statsrådpartner Sosialistisk Venstreparti [å være for et progressivt sentrum og mot det autoritære SV ser vi i og for seg som positivt, men dette var ikke et lojalt og klokt utspill overfor det rødgrønne statsrådet hvor Sp er med!].

   Nettopp dette førte til en åpen konflikt med partileder Liv Signe Navarsete under landsmøtet for to år sidan. Hun karakteriserte utspillet til "kronprinsen" i partiet på denne måten: "Eg les det som eit ønskje om å skape merksemd, kanskje like mykje om seg sjølv, [les: herske(r)lysten og PR-kåt] som om politikken." O. B. Moe seier til NRK at dei to har lagt episoden bak seg. "Vi jobbar no tett og godt saman. Det at vi var usamde for to år sidan, tenkjer eg ikkje kan hefte ved vårt forhold. Og det kan ikkje hefte ved partiet i all framtid. Eg ser fram til å halde fram med eit godt og konstruktivt samarbeid med partileiaren," seier han. 

   "Kan det bli fleire opne konfliktar mellom deg og partileiar Liv Signe Navarsete?" spør NRK O. B. Moe. "Det håpar eg ikkje," svarer han. [Hva som vil skje i praksis her vil tiden vise...] Også leiaren i valkomiteen, Ivar Odnes, seier dei har fått forsikringar om at den nye nestleiaren vil vere ein lagspelar. "Han har presisert at han går inn her som ein nestleiar som ønskjer å byggje laget saman med dei andre i sentralstyret," seier han. [Det sier litt om O. B. Moes tendenser til autoritær stil og personlighet at slike forsikringer anses nødvendige!]

   Norges Anarkistråd antar at Sp tar denne "mediatraveren" med i "leder-trespannet" i håpet om å få fokuset vekk fra skandalesakene, men anser det som klar risikosport å satse på en "hest" med så klare historiske tendenser til "urent trav". Man kan merke seg at anarkistene og høyst sannsynlig flere i media har argusøyne på O. B. Moe m.v., og det kan bli både spennende og morsomt å se hvordan dette "travløpet" utvikler seg. Denne nye oppmerksomheten er kanskje nettopp noe av det Sp ønsker seg i den noe begredelige tilstanden for partiet tidlig i 2011? Anarkistene har sans for den økonomisk-politiske "travsporten", den anses i hvert fall mer interessant enn å følge med på den vanlige heste-travsporten. Anarkister flest kaster ikke bort tid og penger på hestespill, men vi kan såpass om dette at vi i hvert fall ikke ville satset på en hest historisk kjent for urent trav!

   04.03.2011. O. B. Moe ny Olje- og energistatsråd. Mediatraveren er satt til å passe havresekken! De såkalte "kraftsosialistene" i NVE, Statnett, Statoil og den rødbrune nedsiden i Ap, som ligger nær Frp på det økonomisk-politiske kartet, med Jens Stoltenberg på toppen, har fått seg en ny håndtlanger etter at Sps Terje Riis-Johansen gir seg som statsråd. Ola Borten Moe blir ny Olje- og energistatsråd. Frp jublet for statsrådskiftet. Aftenposten rapporterer: En rask løsning på Midt-Norges høye strømpriser står høyere på Ola Borten Moes prioriteringsliste enn en eventuell sjøkabel ved sidefjordene til Geirangerfjorden. Det skal være lik forsyningssikkerhet og lik pris på strøm i hele landet, og samme mulighet for næringsutvikling. Der er vi ikke i dag, og det kommer  til å kreve store investeringer i nett og overføringskapasitet, lovet trønderen og den kommende Sp-nestlederen. [Spørsmålet er da hva slags nett/grid det skal investeres i, kabler eller monstermaster på miljøutsatte steder? Anarkistene går for mest mulig kabel!]

   Samtidig forsikret han at gjennomføringshastighet i bygging av kraftmastene som skal sikre bedre levering til Midt-Norge i fremtiden vil være viktig for valg av løsning. For dem som ønsker seg sjøkabel i stedet for luftspenn i nærheten av Geirangerfjorden, vil forsikringen høres mer ut som en trussel. Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett har spådd at sjøkabel vil bety en utsettelse. "Noen vil si at det betyr at miljø ikke blir sett på som viktig. [Det er sikkert og visst - og ikke bare noen, men folk flest!] Det er jeg uenig i. Det Regjeringen har gjort i Sima-Samnanger-linjen [monstermastene i Hardanger] mener jeg tilfredsstiller alle miljøkrav.

   [Da er O. B. Moes private miljøpriser, som Jens Stoltenbergs, alt for lave og mye lavere enn gjennomsnittet for folket, som her burde legges til grunn!] Kabel er på ingen måte inngrepsfritt. Kostnad skal man også ha i mente, sa Borten Moe. [Miljøkostnadene ved monstermaster i Hardanger er i mange-milliardklassen! O. B. Moe legger i praksis for stor vekt på markedsgoder, og for lite på miljøgoder - i forhold til folk flest i et dynamisk perspektiv!].

   I tillegg kommer forhandlingene om å konsekvensutrede olje- og gassvirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Borten Moe har tidligere markert seg kritisk til partileder Liv Signe Navarsetes klare nei til konsekvensutredning. Før jul valgte han å snu. "Vi har et landsstyrevedtak mot konsekvensutredning. Det har jeg vært med på," sier han. "Er du åpen for en konsekvensutredning i neste periode?", spør Aftenposten. "Vårt partivedtak gjelder denne perioden, og vil bli gjenstand for debatt. Dette er et spørsmål folk har ulike meninger om i Sp. Jeg står på partilinjen, sammen med Liv Signe Navarsete,"  sier Borten Moe. 34-åringen har lang erfaring med energipolitikk.

   De siste årene har han markert seg med sterke meninger også i integreringspolitikken. Mange reagerte da han uttalte at nordmenn ikke har noe å lære av den arabiske verden. "Som olje- og energiminister vil du få med den arabiske verden å gjøre. Tror du ordene vil falle i god jord?" spør Aftenposten. "Det ble sagt i forbindelse med demokrati, likestilling og menneskerettigheter. Om en ser på Midtøsten i dag, ser man at frihetstrangen er like sterk der som her. Om litt tid håper jeg at jeg kan si at vi har noe å lære av dem, også på disse områdene." Kraftsosialisten og EU-tilhengeren statsminister Jens Stoltenberg var full av godord da han ønsket Borten Moe inn i Regjeringen. "Jeg var omtrent like gammel som deg da jeg ble nærings- og energiminister. En kan nå langt når man blir oljeminister tidlig i sin karrière," sa Stoltenberg. "Fri og bevare oss fra begge!" sa S. Olsen i Norges Anarkistråd.

   Frp svært positive til O. B. Moe som statsråd: Fremskrittspartiet tar godt imot påtroppende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp). Frp ser positivt på statsrådsskiftet. "Dette er oppløftende. Forhåpentligvis kan dette medføre at viktige prosesser i norsk energipolitikk kommer på rett spor," sier Frps energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen. Solvik-Olsen har tro på at Ola Borten Moe kan bli en berikelse for statsrådets energipolitikk. "Borten Moe har to års erfaring fra energi- og miljøkomiteen. Han har stått skulder til skulder med Frp og utfordret regjeringens etablerte energipolitikk. Jeg håper det kan medføre fornyelse på noen av regjeringens standpunkter," sier Solvik-Olsen.

   Han viser til at Borten Moe åpner for oljevirksomhet i Lofoten, at Borten Moe vil satse mer på vannkraft, at han vil tillate gasskraftverk uten CO2-rensing, at han vil ha større småkraftverk i vernede vassdrag, og at Borten Moe vil ha mer offensiv bruk av mobile gasskraftverk. "Dette er fem standpunkt som Frp har kjempet for og regjeringen er imot. Hvem gir seg - regjeringen eller Borten Moe?" spør Solvik-Olsen. Solvik-Olsen ser med spenning fram mot en mer konfliktfylt tilværelse for Sosialistisk Venstreparti i regjeringen. "Borten Moe har markert seg som en kritisk røst mot SV. Hans positive holdninger til både gasskraft og vannkraft, samt pragmatisk forhold til Lofoten er viktige skritt bort fra SVs standpunkter... Dette blir spennende," sier Frps Solvik-Olsen til Aftensposten.

   "Den type spenning kunne vi godt vært foruten," sier S. Olsen i Norges Anarkistråd, og fortsetter: "Kampen on Sps politiske profil og sjel: A. Fortsatt progressiv, relativt frihetlig inklusive grønt, eller B. et lysebrunt haleheng til Frp og 'kraftsosialistene' i Ap m.v. med Jens Stoltenberg i spissen, har skjerpet seg. Anarkistene, og naturligvis spesielt de som sokner til Sp, går sterkt inn for A. Ola Borten Moes fraksjon i Sp, B-fraksjonen, har i hittil praksis vist seg klart for politikk av type B. Med O. B. Moe som ny Olje- og energistatsråd og påtroppende 1. nestleder under Navarsete, er B-fraksjonen sannsynligvis noe styrket. Men anarkistene gir seg ikke uten kamp, og antar vi har flertallet av Sps velgere i ryggen når vi sier Nei til O. B. Moe som ny Sp-leder!" sa S. Olsen i Norges Anarkistråd, og fortsatte: "Mediatraveren O. B. Moe er satt til å passe havresekken. Han kommer til å gjøre kål på store deler av miljøgodene i Norge - om ikke det blir store motaksjoner! "Kraftsosialistene" er hermed kraftig utfordret!! Kampen utvides til å gjelde for miljøgoder generelt - og spesielt mot 'kraftsosialistene' i Ap med Jens Stoltenberg på topp, og Sps Ola Borten Moe og Frp på slep!!! Fram til 1950 var forurensende røyk fra fabrikkpiper sett positivt, så var monstermaster positivt vurdert, i det 21-århundre er det miljøgodene som skal stå i fokus og oppvurderes i samsvar med folkeviljen!!!!" Se også Direkte aksjon mot monstermaster og for miljø og GAIA.

   Mediatraveren O. B. Moe har gjort det på draget igjen, tre ganger per juli 2011. Moe har i følge DN 25.05.2011 latt det økonomiske plutarki regjere i Statoil, ved å godta at to nye konserndirektører, John Knight og Bill Malony, topp-lønnes i strid med statsrådets ferske retningslinjer for statsselskaper.

   Aftenposten melder 01.06.2011 om O. B. Moe: Maktarroganse og dumskap. Oljekampen - Full oppvask etter hemmelighold. Får slakt fra alle kanter: Opprør i Nord-Norge. Utsatt i Stortinget. Åpen høring i uke 23. O. B. Moe tar selvkritikk: "Upresist og dårlig". Det er ikke bare dårlig, men under all kritikk! For lite - for sent, mener S. Olsen i Norges Anarkistråd, og legger til: Moe er en skam for det solide og viktige Olje- og energidepartementet. Det som har skjedd er at EU/EøS/ESA vil fjerne norsk selvråderett over petroleumsnæringen til fordel for mer penger og makt til EU. Og O. B. Moe trodde naivt og maktarrogant at han kunne "fikse" dette på "bakrommet". Mediatraveren O. B. Moe skjønte ikke at her må det massemobilisering til for å stoppe vrøvlet, inklusive naturligvis full informasjon til folk og storting, en bred debatt og direkte aksjoner!

   VG skriver 04.07.2011: Borten Moe sparket styreleder i Statnett - ansatte nær venn. Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) har erstattet styrelederen i Statnett med sin gode venn Kolbjørn Almlid (Sp). Overfor VG bekrefter Bjarne Aamodt, Statnetts styreleder siden 2008, at han har fått sparken selv om han selv ønsket å fortsette. I en tekstmelding til VG skriver Ola Borten Moe at byttet av styreleder er udramatisk. Men andre i statsrådssystemet sier at det har vært intern motstand mot at Borten Moe ville plukke en av sine aller nærmeste politiske allierte som ny styreleder. Almlid har i mange år vært en viktig politisk mentor for den ferske statsråden. På 90-tallet var Almlid nestleder i Sp, og skal ha vært en av arkitektene bak lanseringen av Borten Moe som ny Sp-nestleder i vinter. Båndene mellom de to er så tette at flere i statsrådssystemet ønsket en grundigere habilitetsvurdering før Kolbjørn Almlid ble utnevnt, ifølge VGs opplysninger.

   01.09.2011.Mediatraveren Ola Borten Moe gjør det på draget igjen. Olje- og energiministeren varsler kamp mot miljøbevegelsen om agendaen i miljø- og energidebatten. Han lover å bekjempe miljøbevegelsens verdensanskuelse med såkalte "fakta". Bellona svarer med å fraråde miljøbevisste å stemme Senterpartiet. Ola Borten Moe har satt sinnene i kok hos statsrådspartner SV og i sitt eget parti da han erklærte krig mot miljøbevegelsen. Nå avviser Liv Signe Navarsete at Moes angrep på miljøbevegelsen er statsrådets politikk eller Sps politikk. "Dette må Ola Borten Moe stå for selv," sier hun. Kilder: TV2 og Dagbladet. Se også Direkte aksjon mot monstermaster og for miljø og GAIA. Ola Borten Moe må aldri bli Sp-leder og bør ut av nestledervervet og statsrådet så raskt som mulig. Et meget dårlig kort! Et nytt ugjennomtenkt soloutspill fra O. B. Moe om arbeidsplikt for helsepersonell annen hver helg bare forsterker dette kravet. Navarsete måtte igjen slå fast at dette ikke var Sp-politikk og en del av Sps program på TV2-nyhetskanalen.

   06.09.2011. O. B. Moe i krangel på krangel. Solheim lei hans soloutspill. Miljøvernminister Erik Solheim begynner å nå et metningspunkt med olje- og energiminister Ola Borten Moe. Da O. B. Moe gikk ut og sa at regjeringen ikke vil fremskynde byggingen av et fullrenseanlegg for CO2 på Mongstad, rant begeret over for statsrådkollega Erik Solheim. "Nå må jeg være ærlig å si at jeg begynner å bli lei alle soloutspillene til Borten Moe i denne valgkampen. Dette kommer på toppen av hyllest til kulldrift ute i verden og mange synspunkter som ikke har dekning i regjeringen," sier Solheim til NRK. Han viser til at statsrådet har vært klare på at ny informasjon om renseanlegget på Mongstad skal føre til at en fremskynding blir vurdert. Miljøvernministeren mener at denne nye informasjonen nå foreligger. Nye forskningsresultater som kom i forrige uke viser nemlig at aminbasert CO2-fangst ikke er forbundet med stor helsefare slik Statoil var bekymret for. Bekymringen førte til at statsrådet satte hele prosessen på hold, og beslutningen om å investere i et fullskala renseanlegg ble utsatt til 2016, men nå er situasjonen altså endret.

   Men det begynte ikke med Mongstad. Olje- og energiministeren har nemlig vært i hardt vær i hele valgkampen. Onsdag i forrige uke erklærte miljøbevegelsen krig mot O. B. Moe etter at statsråden hevdet at miljøaktører har fått ha monopol på virkeligheten innen energi- og miljøfeltet for lenge. Det fikk Bellona-leder Fredric Hauge til å gå gjennom taket. "Du er en inkompetent minister og en løgner," brølte Hauge i en radiodebatt med statsråden før han fortsatte: "Det han har gjort er å spre løgner, kaste drit og erklære krig. Det skal han få."

   13.09.2011. Folkebevegelsen om O. B. Moe. I en pressemelding fra Folkebevegelsen om resultatene fra kommunevalget 2011 slås det fast følgende: "Sp-nestleder Ola Borten Moes autoritære utspill har sannsynligvis bidratt til at Sp gikk noe tilbake."

   04.11.2011. Oljesand. Oljestatsråd Ola Borten Moe støtter Statoils omstridte oljesandprosjekt i Canada, selv om kanadiere ser naturen forandre seg som resultat av utslippene. Å utvinne olje fra sand slipper ut ti ganger mer klimagasser enn å borre etter olje i Nordsjøen. Som stortingsrepresentant var Borten Moe imot oljesand, som minister vil han derimot ikke legge seg borti hvordan Statoil driver business. Kilde: TV2.

   30.08.2012. Nytt soloutspill fra O. B. Moe. Jens Stoltenberg (Ap) avviser kontant muligheten for oljeboring i Arktis etter at statsrådskollega Ola Borten Moe (Sp) onsdag 29.08.2012 åpnet for dette. Kilde: TV2. Kyst-Sp ber Borten Moe roe ned aktiviteten på norsk sokkel. Flere Senterparti-politikere på kysten frykter oljestatsrådens tempo på sokkelen vil skade distriktene. De sier nei til boring i nord. Kilde: Nationen 05.09.2012.

   17.09.2012. O. B. Moe søker ikke gjenvalg til Stortinget i 2013. I en pressemelding sier Senterpartiets nestleder: "Etter nøye overveielse har jeg kommet frem til at jeg ikke vil forplikte meg til fire nye år på Stortinget den kommende stortingsperioden. Dette har vært en vanskelig avgjørelse for meg." Han sier at han vil skaffe seg erfaring utenfor politikken: "Jeg ønsker over tid å skaffe meg ytterligere erfaringer også utenfor politikken," sier O. B. Moe. "Dette er ikke et farvel med norsk politikk. I en alder av 36 år vil det forhåpentligvis finnes både mer tid og flere muligheter til å arbeide for Senterpartiets politikk fremover," sier han. Navarsete tror Borten Moe kan gjøre comeback. Sp-leder Liv Signe Navarsete tror ikke Ola Borten Moe er ferdig i politikken selv om han trekker seg fra Stortinget. Derfor fortsetter den direkte aksjonen "Nei til Ola Borten Moe som ny Senterpartileder" selv om O. B. Moe altså trekker seg fra Stortingsvalget i 2013. Kilder: Aftenposten og AIIS.

   19.02.2013. Borten Moe fikk nei til kraftlinje i naturreservat i Sunnfjord. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane avslår Statsnetts søknad om å bygge en 420 kV-kraftline gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger. Olje- og energiminister Ola Borten Moe ble møtt av kraftig kritikk da han i fjor høst avgjorde at kraftlinja mellom Fardal og ørskog skulle gå gjennom Myklebustdalen i stedet for i Førdedalen, som Norges vassdrags- og energidirektorat hadde anbefalt. Flyttingen ville føre til at kraftlinja gikk utenom eiendommene til fire Sp-politikere som hadde klaget på den opprinnelige linjetraseen. Blant kritikerne var både Høyre og Frp samt grunneiere som ville bli berørt av det nye linjevalget, og Sivilombudsmannen ba statsråden om en redegjørelse.

   I svaret avviste Borten Moe kritikken og slo fast at kraftlinja skulle bygges som bestemt. Nå har imidlertid Borten Moe fått en ny motstander. Siden statsrådens trasevalg ville føre linja gjennom Sørdalen naturreservat, måtte Statnett søke dispensasjon fra vernebestemmelsene. Den søknaden har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Anne Karin Hamre, avslått, ifølge en melding på Fylkesmannens hjemmeside. Avgjørelsen er begrunnet med at kraftlinja er i strid med verneformålet og kan påvirke verneverdiene i betydelig grad.

   - Det er svært begrenset hvilke inngrep som kan tillates i et naturreservat. Det krever dispensasjon fra i naturmangfoldloven. Forskriftene for hva som kan tillates er svært strenge. Bygging av denne kraftlinjen ville ført til store inngrep i naturen. Blant annet hogst av skog under linjen sier Hamre til TV 2. Sørdalen naturreservat har ifølge Fylkesmannens vedtak mye gammel barskog med urskogpreg. Slik natur er sjelden, og oppstykking på grunn av en kraftlinje kan true denne skogstypen. Statnett kan klage Fylkesmannens vedtak inn for Direktoratet for naturforvaltning. Siste klageinstans er Miljøverndepartementet. Kilde: Nationen.

   22.03.2013. Oljeboring i Lofoten. Ola Borten Moe innrømmer at han ikke vinner frem med oljeforslaget i Senterpartiet. Norges olje- og energiminister og nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe innser at han har tapt kampen om å åpne oljefelter utenfor Lofoten og Vesterålen i sitt eget parti. – Min analyse etter at fylkesårsmøtene er avsluttet, er at forslaget ikke vil få flertall på vårt landsmøte. Men av og til må man ta initiativ til saker uten at man er sikker på hvilken behandling de får i partiorganisasjonen, sier Borten Moe. Ham om det. Det har vært knyttet stor spenning til forslaget og sterk uenighet innad i partiet om saken. Til tross for nederlaget gir ikke Borten Moe opp kampen om å få åpnet områdene en gang i fremtiden. Kilde: NRK.

   27.06.2013. Oljestatsrådens retorikk. Stråmenn og skjemte multer. Fredrik Chr. Brøgger har undersøkt 40 av olje- og energistatsråd Ola Borten Moes taler og artikler mellom januar 2012 og april 2013. Brøgger mener Moe skjønnmaler norsk olje- og energi politikk og bevisst unnlater å nevne negative aspekter. Dermed går Moe utover sin rolle som statsråd, hvor han ikke bare skal spre sine synspunkter, men også har ansvar for å utrede saksområdet på et så bredt informativt grunnlag som mulig. Brøgger påviser også at Moe driver med utstrakt bruk av usaklige retoriske knep som stråmannsargumentasjon (det å tillegge kritikere overdrevne synspunkter som de faktisk ikke har og polemisere mot dem) og multeplukking (cherry picking, det å plukke ut fristende og forlokkende fakta og velge å forbigå de som er bitre og usmakelige for ens egne synspunkter). Kilde: Klassekampen.

   10.01.2014. Ola Borten Moe illojal og maktkåt. Flere i Senterpartiet tar nå et knallhardt oppgjør med Ola Borten Moes rolle i bråket som herjer partiet, og kaller ham illojal. Enkelte advarer rett ut mot Borten Moe som etterfølger etter Liv Signe Navarsete. Ola Borten Moe har opptrådt som en illojal og maktkåt ladejarl. Kilde: Dagbladet.

   11-12.01.2014. Ekstraordinært landsmøte i Sp i april 2014. Navarsetet trekker seg som leder. Ola Borten Moe bør ikke fortsette som nestleder, selv om han selv ønsker det. Han bør heller ikke bli leder, noe han også selv avviser som aktuelt. Dette er Norges Anarkistråds og Anarkistføderasjonen i Norges mening. Kilder: TV2 og AIIS.

   14.01.2014. O. B. Moe stiller sin plass til disposisjon. Adresseavisen melder at Ola Borten Moe stiller sin plass som nestleder til disposisjon, men gjør det fortsatt klart at han ønsker å fortsette.

   07.04.2014. Marit Arnstad erklærte i februar 2014 at hun ikke ville stille som lederkandidat. Det ekstraordinære landsmøtet i Senterpartiet 07.04.2014 valgte Trygve Magnus Slagsvold Vedum som ny leder, et brukbart valg mener Norges Anarkistråd. Ola Borten Moe ble gjenvalgt som første nestleder. Anne Beathe Tvinnereim ble valgt til annen nestleder.

   28.06.2014. Borten-Moe overså kraftråd. Tidligere Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) fikk klare råd om å ikke endre trasevalg for kraftledning, men gjorde det likevel. Fredag ble det klart at grunneiere i Bremanger har fått medhold i at Statnett ikke kan anlegge kraftlinje gjennom Myklebustdalen. Linjen ble plassert nettopp der av daværende Olje- og energiminister Ola Borten Moe. Et notat fra Miljøverndepartementets avdeling for naturforvaltning, viser at tidligere Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) ble frarådet å flytte kraftlinjen, ifølge Bergens Tidende. Konflikten rundt traseen oppsto i 2011 da Olje- og energidepartementet under ledelse av Borten Moe endret traseen for kraftlinjen. Beskyldningene om kameraderi fulgte deretter, ettersom linjen ble flyttet vekk fra et område der blant andre ordfører Karl Vidar Førde (Sp) har eierinteresse. Kilde: Dagens Næringsliv.

   23.04.2018. Ola Borten Moe har varslet partiet om at han fratrer som nestleder inntil saken om sexmeldingen til Liv Signe Navarsete er løst. Kilde: TV2. 03.05.2018. Det kom ikke noen avklaring i sexmeldings-saken, men O. B. Moe har likevel tatt opp igjen vervet som nestleder i Sp. Kilde: NRK.

   21.07.2023. Ola Borten Moe (Sp) går av som forsknings- og høyere utdanningsminister. Han går også av som nestleder i Senterpartiet, og varsler at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2025. Det var tidligere på fredag at det ble kjent at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmet brudd på regjeringens habilitetsregler til E24, etter aksjekjøp i Kongsberg Gruppen. Han innrømmet også å ha brutt regjeringens retningslinjer for aksjehandel. Se: https://www.nettavisen.no/ola-borten-moe/senterpartiet/nyhetsvarsel/ola-borten-moe-gar-av-som-statsrad-og-sp-nestleder/s/5-95-1228246. Endelig - Borten Moe går ut av SP-ledelsen, sier NACO, og han tar ikke gjenvalg til Stortinget. Dette representerer en styrking av A-fraksjonen i SP, og en svekkelse av B-fraksjonen.

   PS. Sandra Borch, juksemaker, må gå av og følge O. B. Moe og gå ut av politikken, ikke stille til valg til stortinget neste gang. NACO 19.01.2024. Litt senere melder Borch på NRK2 at hun går av som statsråd for forskning og høyere utdanning ved Kunnskapsdepartementet. (Jukset ble initialt avslørt av E24.) Sandra Borch er (var) en sentral person i B-fraksjonen i Senterpartiet, som nå er ytterligere svekket. Lenge leve A-fraksjonen.

   02.02.2024. Sp-lederen Trygve Slagsvold Vedum vil gi Sandra Borch en ny sjanse. Jukset er for grovt til dette. Hun må følge O. Borten Moe å gå ut av politikken. Vi kan ikke ha så moralsk korrupte politikere i toppen. Man kan også stille spørsmål om Vedums dømmekraft når han vil gi Borch en ny sjanse. NACO.

   V. Marit Arnstad er anarkistenes favoritt til ny Sp-leder. Marit Arnstad ønsket ikke å stille som kandidat til nestledervervet. Det ville derimot mangeårig stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, men han er altså vraket av valgkomitéen i partiet, meldte NRK. Norges Anarkistråd mener Marit Arnstad bør bli leder i Sp, når - før eller siden - Navarsete "stiller sin stilling til disposisjon". Marit Arnstad ble innstilt som nestleder i Nord-Trøndelag Sp, et av flere tegn på at hun er på vei tilbake til politikken, mener samfunnsredaktøren i NRK. Men Marit Arnstad ønsket altså ikke å stille til dette nestleder-vervet, og hun er vel mer aktuell som Sp-toppleder og/eller i statsrådet.

   "Det er bare et av mange tegn på at Marit Arnstad gradvis kommer mer og mer inn i politikken, i mer og mer sentrale roller. Og på mange måter inntar en posisjon lik den hun hadde før, som en av de mest ledende skikkelsene," sier samfunnsredaktør Kyrre Nakkim. Kyrre Nakkim mener vi må vente til stortingsnominasjonen om to år før det blir klart om Marit Arnstad kommer til å gjøre et comeback i norsk politikk. "Men signalene er klare, og man sitter vel i Oslo og venter på at hun varsler at hun igjen vil være en skikkelse for Senterpartiet," sier Nakkim.

   Sist gang det ble gjort rokkeringer i statsrådet var Arnstads navn oppe."Vi vet ikke hvor aktuell hun var, men vi vet at hennes navn var i diskusjonen. De signalene hun har gitt selv, tyder på at hun nå av private årsaker igjen kan begynne å jobbe mer sentralt, og de signalene kjenner Senterpartiet lokalt. Mange går rundt og venter på at det klare jaet kommer, at hun tar en stortingsplass og at hun igjen kan være aktuell for lederposisjoner," sier Nakkim. "Marit Arnstad er en dreven og dyktig politiker, både strategisk og i debatter. Hun kan måle seg med nær sagt hvem som helst i Norge, og har beviselig gjort det. Det er kanskje bare 15-20 personer i Norge som besitter en så høy, politisk kunnskap som hun gjør. Så ethvert parti og ethvert fylkeslag vil bare si: – Ja takk, velkommen," sier Kyrre Nakkim, samfunnsredaktør i NRK. Norges Anarkistråd og AFIN slutter seg i hovedsak til denne vurderingen, og håper Marit Arnstad kommer på banen før oppmarsjen til stortingsvalget 2013.

   Politisk comeback for Arnstad, rapporterer NRK 18.03.2011: Marit Arnstad er tilbake. Nå som leder av et sykehusutvalg for Senterpartiet. Den tidligere olje- og energistatsråden gleder seg til å ta fatt på oppgaven. "Det er en fin anledning for partiet til å kunne tenke litt gjennom hvordan veien bør være videre i forhold til sykehusstruktur i Norge," sier hun - som heller ikke utelukker at det kan bli aktuelt å stille på stortinget eller ha andre posisjoner eller verv i partiet igjen. Dette ser anarkistene som positivt.

   Oppdatering 18.06.2012. Kongen har i statsråd i dag utnevnt advokat Marit Arnstad til statsråd med ansvar for Samferdselsdepartementet og stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum til statsråd med ansvar for Landbruks- og matdepartementet. Samtidig har statsrådene Magnhild Meltveit Kleppa og Lars Peder Brekk fått avskjed i nåde.

   09.09.2013. Marit Arnstad ble innvalgt på Stortinget.

   VI. Anarkistisk kommentar til Sps landsmøte våren 2011. I følge TV2 var partileder Liv Signe Navarsete opptatt av å markere Senterpartiets selvstendighet. Det rødgrønne statsrådet beskriver hun slik: "Jeg synes både Jens og Kristin er utmerkede kolleger og venner. Likevel vil jeg nok definere forholdet vårt mer som et fornuftsekteskap enn et kjærlighetsfohold. I god Senterpartiånd er det ingen tvang inne i bildet. Vi har funnet sammen i et klart definert mål: å skape og dele verdier i hele Norge." Hun understreker at Senterpartiet er et sentrumsparti som kan samarbeide både mot høyre, venstre og i sentrum, og ber sine partifeller om å søke makt og innflytelse på tvers av partiblokker.

   "Makt er et uklart begrep som kan bety både a) styrke og handlekraft, spesielt i tilknytning til innflytelse, men også b) dominans - jevnfør f.eks. uttrykket maktmenneske. Makt i anarkistisk teori og praksis er definert som tilfelle b) og man er da generelt og prinsipielt mot makt. Tilfelle a) er forenelig med det frihetlige, mens tilfelle b) signifikant på samfunnsplan er uforenelig med anarkisme og anarki. Vi antar man i Sp her mener makt i betydningen a). Og dersom man utelukker makt i betydningen b) - dominans, å herske dvs. styre betydelig over hodet på folket, ovenifra og ned - så er det Navarsete her gir uttrykk for forenelig med sosial-individualistisk anarkistisk politikk," sier talskvinne M. Solberg for AFIN, og legger til: "Navarsetes utfall mot Jern-Ernas nåværende Høyrepolitikk, som er ganske autoritær, har anarkistene også merket seg. Det er klart Høyre må bevege seg mer mot sentrum for å være en aktuell samarbeidskandidat for Sp, Venstre og Kr.F. Forøvrig, i praktisk politikk bør Sp merke seg anarkistenes aktuelle direkte aksjoner, se (klikk på) Links nedenfor."


   Nei til Ola Elvestuen som ny Venstreleder

   Ola Elvestuen er Ja til EU og alt for liberalistisk til å bli en relativt frihetlig og god Venstreleder. Da er en ny runde med Trine Skei Grande tross alt langt å foretrekke. Har ikke Venstre noen bedre og mer frihetlige enn Elvestuen og Grande? 14.04.2008 - Oppdatert.

   Nei til Olaf Thommesen som ny Venstreleder

   Olaf Thommesen er Ja til EU og alt for liberalistisk til å bli en relativt frihetlig og god Venstreleder. Da er en ny runde med Trine Skei Grande tross alt langt å foretrekke. Har ikke Venstre noen bedre og mer frihetlige enn Thommesen og Grande? 14.01.2004 - Oppdatert. PS. 02.11.2007: Thommesen trekker seg som nestleder i Venstre, etter avslørt "pengerot". Endelig. La oss håpe det varer for evig.

   Guri Melby

   Høsten 2020 ble Trine Skei Grande byttet ut med Guri Melby som Venstreleder. Hun er Ja til EU og fikk partiet med på et Ja til EU flertallsvedtak, dvs. flertallsdiktatur, som er meget uheldig. Dette kunne man overlatt til den enkeltes vurdering og samvittighet, med fri fraksjonsrett, uten å binde partiet. Venstreaktivisten Mona Solberg har tillyst omkamp angående EU-spørsmålet og ledelsen i Venstre. Mer informasjon se (click on): http://www.anarchy.no/stortingsvalget2021.html, http://www.anarchy.no/kommunevalget2023.html og http://www.anarchy.no/venstre.html. GURI MELBY MÅ GÅ AV SOM VENSTRELEDER!


   Om ledelsen i DnA

   DnA hadde en brukbar leder i Jens Stoltenberg. Han hadde dessverre spesielt i tidligere tider en noe autoritær kraft-sosialistisk side, med overtro på "månelanding" via CO2 rensing og lagring, men "merket seg" alt i 2009 også den anarkistiske, reelt sosial-demokratiske Cogrips-model & -policy, og videre, dvs. en noe frihetlig utvikling. Siden har det gått litt nedover i kvaliteten på lederskapet. Statsviter - og hittil ganske dårlig anarkiviter - Jonas Gahr Støre har ikke alltid hatt en like stødig "hånd på rattet". - Kanskje Jonas Bals fra LO/DnA kan bli en god lederkandidat på sikt. DnA-SP-V-ALLIANSEN mener dette kan være et godt forslag, men Jonas B. må oppdateres litt i libertær politisk økonomi først. Det bli kompetanse-styring, og da må man være skolert med relevante kurs før man slippes til "bak rattet".

   DnA - Arbeiderpartiet og Dagsavisen har blitt kuppet av en ultra-autoritær erke-kommunistisk marxistisk SV-aktig fraksjon med DA-redaktør Eirik Hoff Lysholm i spissen.
   Nå skal denne Kinesisk & Xi Jin-Pingske ML - Marxist-Lysholmismen, desimeres og fravristes MAKTA!
   Til fordel for den Sosial-demokratiske DnA-SP-V-ALLIANSEN.
   Redaktør Eirik Hoff Lysholm bedriver direkte Kinesisk Xi Jin-Ping SENSUR av den frihetlige Sosialdemokratiske DnA-SP-V-ALLIANSEN i Dagsavisen.
   NB! Dette vil svi seg for Hoff Lysholm!!!

   Nærmere informasjon! Klikk på: http://www.anarchy.no/folkebladet2.html

   SISTE NYTT ANGÅENDE STORTINGSVALGET 2021 OG VIDERE:

   Nærmere undersøkelser viser at det er helt marginalt med frihetlige i AP/DnA-toppen, og grasrota - bunnplanet - i AP/DnA oppfordres til å stemme taktisk på Senterpartiet i hele Norge. Folkebevegelsens parti-differensierte valgboikott utvides dermed til å gjelde for AP/DnA over det ganske land.


   Fig. 1. Det økonomisk-politiske kartet


   Autoritærgrad i % =

   *) Stjernene indikerer posisjonen til det norske økonomisk-politiske systemet etter den revolusjonære endringen i 1994/95, med ca 53% anarkigrad medio 1995.
   Les mer om dette på http://www.anarchy.no/a_nor.html og http://www.anarchy.no/ija1994-96.html.
   Det norske systemet av i dag er plassert like over stjernen(e), med ca 54% anarkigrad. Det er og har vært et sosial-individualistisk anarkistisk system i Norge siden 1994/95.
   Dvs. et anarki av lav grad i sektoren for sosial-individualisme, innenfor den anarkistiske kvadranten, mellom avansert sosialdemokrati og avansert sosial-liberalisme, sett i internasjonalt perspektiv, se (klikk på:) IJA 1 (37)
   Anarkigraden er 100 % - autoritærgraden i %, innenfor den anarkistiske kvadranten. Ellers brukes betegnelsen libertærgraden = 100 % - autoritærgraden i %.
   Progressiv betyr oppover på kartet, den vertikale aksen en kan trekke gjennom midtpunktet er progressiv versus reaksjonær-aksen.
   Den horisontale aksen en kan trekke gjennom midtpunktet representerer den tradisjonelle høyre-venstre-dimensjonen.

   Fig. 1. Det økonomisk-politiske kartet


   **) Oppfølgende dialog med Ola Borten Moe m.v. - nyeste innlegg nederst.

   From: AFIN
   To: Moe Ola Borten
   Cc:
   Senterpartiet ; Senterpartiet ; Landbruks- og matdepartementet ; Olje- og energidepartementet ; Samferdselsdepartementet ; KRD ; Postmottak Sp
   Sent: Monday, October 26, 2010 12:52 PM
   Emne: Oppfølger - Nei til Ola Borten Moe som ny Senterpartileder m.v.

   Til Ola Borten Moe

   Kopi div. Sp-adresser

   Har du  Ola Borten Moe noe å anføre til vår resolusjon [oven]for, så går vi gjerne i dialog. Tilbudet gjelder også de angitte kopi-adressatene.

   Mvh. A. Quist   - Miljø- utenriks- og justisråd i Norges Anarkistråd og medlem i sekretariatet i AFIN og AI.

   Bilder av meg m. fl. http://www.anarchy.no/pictures.html

   Norges Anarkistråds Web: http://www.anarchy.no/naco.html

   From: Moe Ola Borten
   To:
   AFIN ; Søberg Morten
   Cc:
   Senterpartiet ; Senterpartiet ; Landbruks- og matdepartementet ; Olje- og energidepartementet ; Samferdselsdepartementet ; KRD ; Postmottak Sp
   Sent:
   Monday, October 25, 2010 2:59 PM
   Subject:
   RE: Oppfølger - Nei til Ola Borten Moe som ny Senterpartileder m.v.

   Vel, aller først er det vel på sin plass å takke for oppmerksomheten. Få, om noen etter det jeg har registrert, har gitt seg i kast med en såpass omfattende analyse av min person.

   Selv om resultatet var rimelig drepende for min egen del har jeg hatt stor glede av analysen.

   Om det er noe jeg skulle tilføre måtte det være at spørsmålet om ledervervet i Senterpartiet på ingen måte er aktuelt. [red. uthevning]

   Ellers er det interessant at Anarkistføderasjonen støtter de mest progressive kreftene i det norske politiske landskapet, dvs Senterpartiet og Venstre. Det borger for flere gode analyser og innspill i fremtiden.

   Mvh

   Ola Borten Moe

   From: AFIN
   To: Moe Ola Borten ; Søberg Morten
   Cc:
   Senterpartiet ; Senterpartiet ; Landbruks- og matdepartementet ; Olje- og energidepartementet ; Samferdselsdepartementet ; KRD ; Postmottak Sp
   Sent: Monday, October 25, 2010 5:02 PM
   Subject:
   Re: Oppfølger - Nei til Ola Borten Moe som ny Senterpartileder m.v.

   Hei Ola Borten Moe og resten

   Takker for høflig og hyggelig svar.

   Vi konstaterer at media snarere enn Ola Borten Moe selv har lagt opp til kongekroning (Ola Rex) i Sp. Vi er "beroliget", og vil fortsatt generelt støtte Sp og Venstre.

   Beklager samtidig den noe "drepende" formen, vi var nok litt bastante, men det er ofte vanskelig å nå frem i media og i politikken uten å spissformulere.

   Vi har jo ikke boikottet Ola Borten Moe som stortingsrepresentant og ønsker ham og kona lykke til med senere valg til det.

   Som dere ser, så er vi også harde med Venstre, men mange anarkister stemmer også på det.

   Det er noe i uttrykket "den man tukter 1) elsker man", som av og til virker besnærende, selv om dette nok skal brukes med forsiktighet, kanskje spesielt av anarkister...

   Men dette er ingenting mot vårt skyts mot SV, Rødt og særlig Frp...

   Håper vi ikke virker alt for fanatiske i vår anarkisme, men anarkister har jo som kjent en viss skepsis til toppene både her og der, som det går fram av www.anarchy.no .

   Med vennlig og frihetlig hilsen A. Quist.

   1) Tukte (norr. tykta) oppsede strengt; refse, straffe; ordtaket skal visstnok tilskrives den vise kong Salomo. Som utspill fra konger (generelt erke-x-er) i det store og det hele, skal man vel ta dette med en klype salt; red. merk.

   From: Søberg Morten
   To:
   AFIN ; Moe Ola Borten
   Sent:
   Tuesday, October 26, 2010 9:15 AM
   Subject:
   RE: Oppfølger - Nei til Ola Borten Moe som ny Senterpartileder m.v.

   Hallo, A. Quist!

   Eg arbeider som politisk rådgjevar for Ola, og sluttar meg til hans vurdering: Det er interessant at de vurderer sjefen min politisk, sjølv om analysen tek oss med på ein tur gjennom relativt kupert terreng, for å seia det slik.

   Når det er sagt: Eit levande demokrati krev – etter mitt kvalifiserte skjønn – maksimal ytringsfridom. Anarkistføderasjonen i Noreg medverkar openbert til det. Spørsmålet er vel korleis de kan verta synlege. Har de t.d. nokon gong vurdert fjernsyn; eigen tv-kanal – om ikkje anna så på "indie-basis", småskala, idealistisk-privat?

   Vh,

   Morten Søberg

   From: AFIN
   To:
   Søberg Morten ; Ola Borten Moe
   Cc:
   Senterpartiet ; Senterpartiet ; Postmottak Sp ; KRD ; Samferdselsdepartementet ; Olje- og energidepartementet ; Landbruks- og matdepartementet
   Sent:
   Tuesday, October 26, 2010 3:50 PM
   Subject:
   Re: Dialogen går videre... Oppfølger - Nei til Ola Borten Moe som ny Senterpartileder m.v.

   Hei Morten Søberg

   Vi har ganske bra besøk på www.anarchy.no , vi har vært oppe i over 25 000 besøkende i enkelte måneder i år, og vi har et stort e-mail-nettverk, men et småskala TV-bruk, som du nevner, eller ditto radio, er noe vi kan vurdere.

   Vi har imidlertid ikke noe offentlig støtte eller kommersielle reklame-inntekter, noe som gir oss autonomi og uavhengighet, og som vi også bruker i vår promotering, se nederst på www.anarchy.no , men som også medfører visse begrensninger budsjettmessig.

   Vi får også av og til inn innlegg i de store nyhetsmediene, eller blir omtalt, og legger inn kommentarer på debattsidene her og der, se http://www.anarchy.no/links.html  og http://www.anarchy.no/external.html . Vi lager også innlegg til departementenes og statsrådets høringsblogger.

   Men det er klart vi skulle ønske en større plass i media, i politikken - det offentlige rom... Det er lett å "drukne" i medieflommen...

   Generelt vurderer vi hele tiden mediastrategien og utsendelsespraksisen, og forsøker å veksle mellom korte pressemeldinger med linker til videregående stoff, og lengre utredninger, for å nå frem best mulig.

   Dersom dere er interessert i mer stoff om anarkistisk politikk, politologi, sosiologi, samfunnsøkonomi, politisk økonomi og politisk-økonomisk systemanalyse, så kan vi anbefale grunnkurset på http://www.anarchy.no/course1.html . Det er i hovedsak basert på selvstudium, men vi har også kvalifiserte lærere som kan tre støttende til om det trengs. 

   Med vennlig og frihetlig hilsen A. Quist.

   From: Hjelseth Anja Kristin Salte
   To:
   AFIN
   Cc:
   Hoel Anne Brith
   Sent:
   Wednesday, October 27, 2010 12:17 PM
   Subject:
   VS: Oppfølger - Nei til Ola Borten Moe som ny Senterpartileder m.v.

   Hei!

   Jeg bekrefter at mailen er mottatt og tatt til orientering.

   Med vennlig hilsen

   Anja Kristin Salte Hjelseth

   Politisk rådgiver,

   kommunal- og regionaldepartementet

   +47 22246806

   +47 99721769


   Dette dokumentets Web:
   http://www.anarchy.no/neitil.html

   ISSN 0800-0220 - ISSN 1890-9485
   Links