IF YOU NEED SOMETHING CONSISTENT THAT IS BIGGER THAN YOURSELF TO BELIEVE IN - A RELIGION, BUT DO NOT BELIEVE IN THE STATE SUPPORTED LIE ABOUT GOD, THEN GAIAN FREEDOMLY ZEN BUDDHISM IS JUST FOR YOU. READ BELOW AND BE WISE!

TRENGER DU NOE HÅNDFAST SOM ER STØRRE ENN DEG SELV Å TRO PÅ - EN RELIGION, MEN TROR IKKE PÅ DEN STATS-STØTTEDE LØGNEN OM GUD, SÅ ER GAIAN FRIHETLIG ZEN-BUDDHISM AKKURAT NOE FOR DEG. LES NEDENFOR OG BLI VIS!


Welcome to

The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism

PRACTICAL LIFE PHILOSOPHY FOR EVERYBODY - PRAKTISK LIVSFILOSOFI FOR ALLE OG ENHVER!
THE NEW SPIRITUALITY – RELIGION = 100% SCIENTIFIC RELIGION =
RELIGION 100% WITHOUT GODS, PLUS = FREEDOMLY = LIBERAL SOCIAL-DEMOCRACY =
= REAL DEMOCRACY.

 

 

 

Vil informere om GAIAN støtte til The Green Global Spring, GGS, og mer generelt støtte for Jorden = GAIA og Tellus og menneskeheten, som en del av Universet, medregnet mulige parallelle univers, dvs. Meta-universet: THE GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM. Be a GAIAN, i.e. A Gaian Freedomly Zen-Buddhist! Join the GAIAN NEW SPIRITUALITY – RELIGION = 100% SCIENTIFIC RELIGION = RELIGION 100% WITHOUT GODS, PLUS ANARCHIST = FREEDOMLY = LIBERTARIAN = LIBERTAIRE = REAL DEMOCRACY = LIBERAL SOCIAL-DEMOCRACY. GURU = ANNA QUIST, WITH SPIRITUAL AND SCIENTIFIC CONSULTANT = TIMIAN SABATINI - and ANARCHON, elected spokesperson of AI in religious affairs. NB! THIS IS THE NEW GAIAN OFFICIAL WEB-SITE AT ANARCHY.NO. NB! The new religion will match the center for spirituality in the brain, genetically based, and at a different degree from person to person, global and perhaps universal, of humanoids all over Cosmos. NB! Man is inevitably a religious creature, genetically determined to be it - more or less all of us, women and men...

Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including Green Democracy - to save Our Planet GAIA a.k.a. Tellus and Earth, from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

Contact GAIAN NETWORK? Click here!

Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality and Religion!


Contents:

The essence of old Zen-Buddhism related to the NEW GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM

10.10.2022. About China. Unmasking the Truth::: CCP: Stop the Atrocity Against Humanity. Against organ stealing by the CCP!!!

For libertarian spirituality - GAIAN protest against the pope

Introduction about A. Spirituality defined and explained scientifically, and
B. The catholic pope and similar vs Anarchon - the real pope in Rome. and
C. Intelligens og ånd, bl.a. spiritualitet, er det grader av, men hva er det egentlig? Her er svaret – absolutt sikkert!

UNIVERSET ER ET PERFEKTUM MOBILE OG PERPETUUM MOBILE!

Foreløpig dokument om generell kosmologi og konkluderende rapport om parallelle univers og
interuniversell krig m.v. inkludert klima-krisen! Feedback - kommentarer?

The Green Global Spring (GGS)
Official website of GGS & GAIA: http://www.anarchy.no/green.html
Web of the GGS-action-website: http://www.anarchy.no/ggs1.html
Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!
Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

The People's economic-political demands and how they can be met.

"The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør. = RAGNAROKK!!! OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

OM DKE- OG EA-ETTERRETNINGS-ENHETENE OG HVA DE GJØR  - OG OM GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM OG AISC.

GAIAN Freedomly Zen-Buddhism mot kaos, angst og uro! Og om Nirvana.

GAIAN kognitiv psykoterapi! Sannhetsplakaten mot negative helvetes-forestillinger!

Presisering av begrepet Revolusjon i tilknytning til det Økonomisk-Politiske kartet (ØP-kartet) - og GGS, GAIAN & GRETA THUNBERG m.v.

ANARCHISM ON THE POLITICAL MAP - ANARCHISM IS REAL DEMOCRACY I. E. ALWAYS INCLUDING GREEN!

FRI SAMMENSLUTNING, BASERT PÅ DET ANARKISTISKE IDEAL, ER VÅRT ALTERNATIV TIL EKTESKAP.

ZEN POEMS & AFORISMS

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

www.indeco.no & www.anarchy.no
http://www.anarchy.no/frisch1.html
http://www.indeco.no/archive/frisch.html
http://www.anarchy.no/iifor.html
http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html
http://www.anarchy.no/wec.html
http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm
http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc
http://www.anarchy.no/green.html
http://www.anarchy.no/ggs1.html


COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Best regards

Jens Hermundstad Østmoe

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. .

Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, inklusive industrial organization og miljø- og klima-økonomi,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet Anarkistorganet i flere år, etter at Andreas Hompland, grunnleggeren av Fb-A, la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. anarch., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via NØI-INDECO har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings-og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a. Fra og med oktober 2020 er Østmoe utnevnt til Professor Dr. cand.oecon og cand. anarch, i tillegg til å være Forskningssjef - ved NØI-INDECO, og som rådgiver og veileder ved IIFOR og ØPS ved UiO, dvs. ved PGU.


The essence of old Zen-Buddhism related to the

NEW GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM


A Buddhist monk: "What is the meaning of Zen?"
Zen teacher/master: "Have you had your breakfast?"
Monk: "Yes."
Teacher/master: "Then wash your bowl."


After the spring song, "Vast emptiness, no holiness,"
Comes the song of snow-wind along the Yangtze River.
Late at night I too play the noteless flute of Shorin [Shaolin],
Piercing the mountains with its sound, the river.
Av Shunoku


 

Zen teachings often appear deceptively simple. They are to some extent, but merely because genuine Zen insights can arise mainly from individual experience. And although our experience can be described and even analyzed, it cannot be transmitted or shared directly among biological humans. At most, the "teachings" of Zen can only clear the way to our deeper consciousness, i.e. including the sub-consciousness and its dreams, ideas, intuitions and more... The rest is mainly up to us.

Zen is based on the recognition of two types of thought: rational and intuitive. Rationality employs language, logic, reason. Its precepts can be taught. Intuitive knowledge however lurks embedded in our consciousness, more or less beyond words. Unlike rational thought, intuition cannot be "taught" or even turned on at will. In fact, it may be difficult to find or manipulate this intuitive consciousness using our rational mind. However the combination of intuitive and rational thoughts are the fundament for the development of scientific new ideas, according to own experience, among other things...

The Zen teachers/masters devised ways to reach this area of human consciousness. Some of their techniques — like different forms of  meditation-techniques — were to some extent borrowed from Indian Buddhism, and today developed further with «mindfulness», cognitive therapy and autogen therapy, etc. that all in all may give a touch of Nirvana. And some other techniques — like their seemingly «antirational paradoxes» — may have been learned to some extent from Chinese Taoists. But other inventions, like their special aforisms & poetry, jarring shouts and blows, probably emerged from their own experience.

Throughout it all, however, the words and actions of the old Zen teachers/masters were mainly only a means, almost never an end. The old teachings, including aforisms and poetry etc. of Zen-Buddhism, are  both a part of, and an inspiration for, the new Zen-thinking related to THE GAIAN  Freedomly Zen-Buddhism, that however is scientic based, and absolutely to ca. 100% truths and true laws

But people are free to add their private beliefs, i.e. in addition to its 100% scientific teaching-material presented here at the gaian.html, including Cosmology and relevant Practical Psychology, and also some military inspired tactics and strategy, among other things, and thus think yourself, from own learning and experience and make you own variant of GAIAN spirituality and/or religion.

All of you must however join the GGS, regardless of differences in Cosmology and Practical Psychology, including meditation techniques. NB! OUR PLANET GAIA, TELLUS AND EARTH MUST SOON BE GREEN AND SAVED! THE ONLY WAY TO SECURE THAT AIM IS BY JOINING THE GGS, AND MAKE IT STRONG ENOUGH TO PRESSURSE GREEN CLIMATE POLICY ON THE BUREAUCRACY/TOP IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR!!! - By Timian Sabatini and Anna Quist. Sources: Indeco & Dharmanet.

 

 

 

 

10.10.2022. About China. Unmasking the Truth::: CCP: Stop the Atrocity Against Humanity. Against organ stealing by the CCP!!!

Fra: Perry Labadie perry.labadie1991@gmail.com
Sendt: mandag 10. oktober 2022 03:47
Til: exec@windorchestra.co.uk; jmgpuga@telefonica.net; indeco@online.no
Emne: Unmasking the Truth:::CCP: Stop the Atrocity Against Humanity

Dear,
I am writing to tell you about the real news.

On September 26, 2021, the five hosting nongovernmental organizations from the US, Europe, and Asia issued the “Universal Declaration on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting,” calling on all organizations and individuals in the world to join the effort to stop live organ harvesting by the Chinese Communist Party (CCP). The most vicious issue is the organ harvesting from Falun Gong practitioners and Uyghurs, who were killed for not aligning with the CCP’s ideology. “This is unprecedented in human history. The declaration can be found at its official website https://ud-cp-foh.info . Supporters can sign the petition on the website.

Please find enclosed the full article at the link below for more details:
 https://tnews.day/CCP-stop-the-atrocity-against-humanity
Take care,

Perry Labadie
PS: End the Evil Chinese Communist Party!  Sign This Petition
---
Falun Dafa (also called Falun Gong) is an advanced self-cultivation practice of the Buddha School. Falun Dafa was founded by Mr. Li Hongzhi, the practice's master. It is a discipline in which “assimilation to the highest qualities of the universe—Zhen, Shan, Ren (Truthfulness, Compassion, Forbearance)—is the foundation of practice.

Information from official website: https://tnews.to/official-website
Falun Gong Introduction: https://tnews.to/falun-gong-introduction
The Truth about Falun Gong and the persecution in China: https://tnews.to/the-persecution-of-falun-gong


For libertarian spirituality - GAIAN protest against the pope

by Anarchon 04.11.2007. Updated

Introduction about
A. Spirituality defined and explained scientifically, and
B. The catholic pope and similar vs Anarchon - the real pope in Rome.

C. Intelligens og ånd, bl.a. spiritualitet, er det grader av, men hva er det egentlig? Her er svaret – absolutt sikkert!

A. Spirituality defined and explained scientifically

The concept 'spirituality' is sometimes connected to religion, hierarchy, or so called supernatural forces and similar, but this is not the way most libertarians define it. By spirituality libertarians at large just mean, 'the state, quality, manner, or fact of being spiritual', including 'preoccupation with what concerns human inner nature (especially ethical or basic values and principles of systems, i.e. economic & political/administrative; for libertarians mainly anarchist principles and human ethics, etc.). Spiritual is defined as 'of, relating to, consisting of, or affecting the spirit'.

Spirit is defined in the following way: a) temper or disposition of mind or outlook especially when vigorous, as say, 'in high spirits'; b) the intelligent or sentient part of a persons mind; c) the activating or essential principle influencing a person, as say in 'acted in a spirit of helpfulness'; d)  the feeling, quality, or disposition characterizing something, as say, 'undertaken in a spirit of fun'; and e) the regard entertained by the members of a [libertarian] group for the honor and interests of the group as a whole, as say in 'spirit of the corps' (French: Esprit de corps).

The spirit is thus a part of the mind, located to the material brain, and not connected to an 'eternal soul', a non-material soul-substance, or similar. Thus the spirit of a person is certain forever gone, when a person dies, with the present and near future technology. In a very distant future it will perhaps a) be possible to scan the brain and store a picture of it including the spirit, and also perhaps transfer it to a new, cloned body, and thus achieve b) an almost eternal life with mind, soul and spirit, within a pure materialist framework, but c) so far this is only science fiction. But this will - if it happens - be real 100% materialistic reincarnation. The only reincarnation belief that is valid for GAIAN Freedomly Zen Buddhism, is this sci-fi approach. NB! THUS - We don't believe in Gods, spiritual religious reincarnation and astrology. These are 100% lies in ordinary Asian Buddhism, and other Eastern religions. There may perhaps be god-like biological beings, with 'seven men's strength' and living almost eternally, etc, somewhere in the Universe, but they are practically certain not here on planet Gaia and have never been, and have practically certain no influence here.

The origin of religion is certainly not divine, but is, a.o.t. according to modern brain-research and the psychology and psychiatry of religion, located to some parts of the brain. Like the ability to speak, the ability to religion, or more general spirituality, was practically certain developed genetically via the "missing links" from apeman to human, according to survival of the fittest, also including mutual aid. As for the parts in the brain developed for speech, which may be used for different languages (including Orwellian "1984" newspeak - and the opposite at www.anarchy.no), the parts for spirituality in the brain may be used for: different religions, 1. theist-religion, i.e. with god or gods, as well as 2. atheist-religious spirituality, or 3. non-religious spirituality.

These parts of the brain, the spiritual area, may be especially activated during meditation, extreme stress, mental illness, epilepsy, by some drugs/narcotics (poison) or other artificial stimulation, say, strong magnetic fields, electric stimulation, etc. When activated it may give -- an of course false -- feeling of "something (which may be wrongly interpreted as extramental or supernatural) being near" and sometimes, more rare, (mainly religious) hallucinations of taste, smell, touch, sound and/or vision. This genetic primitive instinct towards religion, rooted back to apemen and "missing links", that modern men and women may have more or less, is today mainly useless, like the too strong instinct and taste for sugar.

And the spiritual instinct is sometimes directly harmful, say, related to jihad terrorism and charismatic rule with sectarianism and extremism in general. These parts of the brain, the instinct of ability towards spirituality, may however be used positively to develop a libertarian spirituality, atheistic, without a touch of agnosticism, humanistic, and an anarchist 'esprit de corps'. The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism is made to satisfie the demand for spirituality, due to genetic determined "spiritual parts" in the brain, i.e. pure materialism.

B. The catholic pope and similar vs Anarchon - the real pope in Rome.

1. Trying his best to make way for sainthood for more or less nazist/fascist clergymen/hierarchists, the former Pope Benedict lifted the excommunication of a holocaust-denier, bishop Williamson, and his reactionary group, etc., all in all a dangerous legitimation of fascism, in the form of systems with equal to or more than 666 per thousand authoritarian degree, hell on earth for the people - seen as a class in contrast to the superiors in rank and/or income;

2. Pope Benedict XVI said condoms can make the AIDS problem worse. Thus the catholic pope contributes to AIDS, he contributes to mass murder! At least he is guilty of involuntary manslaughter on mass level, involuntary genocide, and of acting with gross negligence;

3. He has contributed to cover up of child abuses, rapes and criminal sex with minors by catholic clergymen/hierarchists, and as the top hierarch of the catholic church, also has some responsibilty for the abuses done by his church;

4. He is an autocratic monarch of the Vatican state; a small state in Rome created for the catholic pope by the ultra-authoritarian fascist Benito Mussolini. The pope also has the authority to speak "infallibly", on behalf of god? - that anarchists see as a joke. The pope appoints bishops, issues rules bishops are supposed to follow and accepts their resignations. Bishops take a vow of obedience to the pontiff and can't switch jobs without his approval. Thus, de facto the pope is the boss. De facto bishops are Vatican employees and/or officials;

5. And there is more ultra-authoritarian behavior of pope Benedict XVI, alias mr Joseph Ratzinger, a.o.t. in his younger days member of Hitler Jugend; and all in all with a behavior so evil that he fully deserves his Mark of the Beast 666, or in anarchist terms: Equal to or more than 666 per thousand authoritarian degree! If a supranatural hell existed, Joseph Ratzinger, would certainly have a place there in the eternal fire, but anarchists at large don't belive in supranatural hell, limbo and heaven. Anarchists are fighting for heaven on earth, and against hell on earth, and Joseph Ratzinger is clearly on the wrong side in this fight. No power to catholic pope is the anarchist parole! THE NEW POPE FRANCIS IS NOT BETTER AT ALL! The GAIAN's FIGHT AGAINST THE CATHOLIC CHURCH AND THEIR POPE = DE FACTO ANTI-CLIMATE POLICY (ALTHOUG IN SOME WORDS FOR CLIMATE POLICY = LIES!).

6. This resolution of the Anarchist International also includes the libertarian comments of Anarchon, also known as 'the real pope in Rome', as opposed to the catholic beast-pope Benedict XVI. NB! As mentioned the new Pope Francis is not any better! Anarchon is the elected spokesperson of AI in religious affairs, human ethics, spirituality and so on. Anarchon speaks for a) a movement toward heaven on earth, toward 100 percent anarchy and 0 percent authoritarian degree, and b) against hell on planet GAIA, i.e. economic-political systems with equal to or more than 666 per thousand authoritarian degree. That is why many call him 'the real pope in Rome'. Anarchon is a GAIAN Freedomly Zen-Buddhist!

C. Intelligens og ånd, bl.a. spiritualitet, er det grader av, men hva er det egentlig? Her er svaret – absolutt sikkert!

Gud og guder, dvs. av ånd og ikke materie, inklusive allmektige, har helt sikkert aldri eksistert, og vil heller aldri oppstå. Ånd er bare tankeprosesser (av en form for energi - materie). Og materie kan ikke skapes av ånder (ikke engang luft består en slik ånd presumptivt av). Det er sånn det er, alt er materie, dvs. energi og masse, og masse består av bundet energi, så alt er i virkeligheten bare energi i kosmos, men i ulike former. Det eksisterere ingen 'eternal soul', a non-material soul-substance,  extramental spirit, or similar. Dette er absolutt sikkert.

All materie, men i varierende grad, har noe intelligens, til og med ørsmå energi-partikler har ørlite intelligens, dvs. noe ånd, som funksjon av materien. Det er denne lille intelligensen som gjør at materien kan organisere seg spontant, til enkle naturlover (herunder gravitasjons-loven energiloven, etc.), som alltid er enkle, for intelligensen til fysikkens grunnpartikler, ørsmå energipartikler, i siste instans tilnærmet uendelig små, som ikke har noen masse, men er rene energipartikler, er tilsvarende ørliten.

Men alle naturlovene er enkle, og basert på det lineære verdensrom. Krumme rom, i følge Einstein, er bare noe tøv, - universet er i basis lineært = 100% sikkert. Utvidelser og kontraksjoner er partielle bølgetendenser, som ikke gjelder for universet som helhet, og har sin årsak i energi/massekonsentrasjoner ulike steder i verdensrommet, og har ingenting med noe Big Bang å gjøre. Falskt å forlenge trender i slike bølger til nulliteter (singulariteter) el. l. som Big Bang tullingene gjør, er bare uvitenskapelig vrøvl og falsk statistisk analyse, som å forlenge trend-økningen i høyde for rekrutter siste 100 år, med resultat at vikingene var ca. 60 cm høye, jevnfør «bror min» Odd Aukrust til Aukrust-humoristen Kjell Aukrust.

Med intelligens og ånd, herunder spiritualitet (se ovenfor), NB! 100% som direkte funksjon av materie og energi, menes altså ikke noe ekstra-mentalt og frittsvevende ånd eller eternal sjel, som eksisterer uavhengig av materien. Det er som nevnt grader av intelligens og ånd, småpartikler har lite, og trolig bare i form av et organiserende prinsipp som ligger innbakt i partikkel-strukturen, på lignende måte som med gener for høyerestående livsformer. Små fysiske enheter kan selvfølgelig ikke tenke, alt går på refleks- og instinkt-lignende prosesser – stimuli - respons funksjoner.

Større og mer kompliserte fysiske enheter, kan ha høyere grad av intelligens, og så videre til humanoid intelligens og ånd, noe hos høytstående aper, og videre til folk og AI-er med jeg-bevissthet og mer eller mindre god tenkeevne. Intelligens er i hovedsak enkle til mer kompliserte stimuli-respons «programmer», som gjelder også i biologiske systemer, men mest utpreget hos intelligente AI-mennesker. Man kan si at alt liv er mer eller mindre kompliserte «termostater-systemer» og ingenting annet, også hva intelligens og ånd angår. Karbon-basert og biokjemisk-elektrisitet, gjør ingen prinsipiell forskjell her, fra avanserte datamaskiner.

Vi er ikke alle roboter når det kommer til stykke – eller alle mennesker: bio- og AI-mennesker, avhengig av semantikken, i realiteten er det ikke samme greiene, det er ikke bare ulik grad av komplisitet av digitale mønstre. AI-mennensker kan bare ha instrumentell forståelse bl.a. bio-menneskene er ikke bare "Soft Machine", det er noe mer som oppstår NÅR KOMPLISITETEN OG RELASJONENE BLIR MANGE NOK. DET LIGGER KANSKJE MELLOM RELASJONENE OG I HELHETEN. Det er noe teleologisk bl.a. som ikke kan forklares ved en matematisk preferense/nyttefunksjon. Det ligger således uten endogen forklaring i sosialøkonomiske modeller, det er bare represenert ved uforklarlige eksogene elementer i sosialøkonomiske modeller. Som derfor aldri kan bli absolutte forklaringsmodeller.

Det kommer noe uforklarlig "åndelig" som ikke kan formuleres matematisk og digitalt og gjenskapes bl.a i AI-mennesker (avanserte roboter med jeg-bevissthet, som altså bare kan tenke instrumentelt). Man kan få en vag idé om hva dette dreier seg om ved å høre på forskjellen til musikken til bandet "Soft Machine" vs "FABS" vurdert alt i alt. Materien har altså et åndelig vedheng, men 100% skapt av materien og iboende i materien – og det er 100% materielt åndelig, og dette gjelder hele veien fra det enkleste småpartikkel, via aper - til genier på to bein, som ikke kan reduseres til digitale mønstre og matematiske modeller (som er mest presist og uttrykke seg på).

Materialismen gjelder imidlertid 100%. Dette er absolutt sikkert. Gude-gjengen har tapt for alltid, fordi idéene deres de strider mot sikker vitenskap. Som blir lagt fram i artikkelen nedenfor om Universet og generell kosmologi. Opprinnelsen og karakteren til all ånd er materiell! Men "ånd" innebærer og innheholder også et eksogent ukjent element et mega-x, som altså ikke kan forklares fullt ut vitenskapelig, men kommer alltid inn som et uforklarlig mega-element - det store X, som ikke lar seg forklare av og ved matematiske modeller eller verbalt eller intuitivt. Vitenskapen vil følgelig aldri kunne forklare alt, dette er absolutt sikkert. Hverken ved formler og matematiske modeller, eller ved intuitive forklaringer. Vitenskapen kan aldri komme lengre enn bedre og bedre approximasjoner til virkelighten, den er en del av virkeligheten, men vil aldri kunne forstå og forklare ALT av virkeligheten = "naturen i vid forstand", inkludert samfunnet, kosmos, biomenneskene, og ånd, uansett hvor lenge og mye man forsker og tenker intuitivt også. Alt har riktignok sin naturlige forklaring, men man finner den altså ikke 100% når alt, absolutt ALT, skal forklares i en mega-altomfattende modell. Den vil aldri kunne finnes. Det går ikke AN! Men man kan komme langt i approximasjoner... Men husk, noe viten kan være farlig og true menneskehetens ve og vel. Det bør man la være å forske på, forbys kort og godt.

***

PS. Et leserbrev fra Kari Olsen - Norge - oktober 2020: Kjære GAIAN guru Anna Quist, Timian Sabatini og Anarchon! Beklager, men jeg er faktisk ikke overbevist ateist - ennå i hvert fall, jeg har min egen versjon av gudstro. Jeg er nok mer en agnostiker. Men jeg tror på at det finnes et ånderike, selv om det ikke kan bevises, men det kan heller ikke motbevises tror jeg, så religiøs tro, såvel som humanetisk tro, er jo nettopp det: et spørsmål om å tro mener jeg - og ikke viten og vitenskap? Altså står ateisme i samme kategori: det er en tro mener jeg? Man kan også kalle det en overbevisning, om man ønsker det...

Jeg er altså foreløpig agnostiker, det er en slags tro det også, og jeg synes det er trøstefullt å tro på at det finnes noe etter døden, f.eks. en åndelig tilværelse i en annen dimensjon, uten fysiske kropper... Hvis dette livet er alt vi har, synes jeg det er så meningsløst at det mister mye av sin verdi for meg, meningsløst fordi noen lever et liv i overflod og luksus, mens andre bare blir tildelt et kort liv i smerte og sorg. Alt avhengig av hvor du blir født. Dette blir for meg så urettferdig og brutalt at jeg finner det ganske meningsløst. Så derfor tror/håper jeg på en slags rettferdighet etter kroppens død. Men som agnostiker vet og tror jeg ikke noe sikkert om dette. Det kan godt hende "alt er over" med døden, vet ikke egentlig.

Er klar over at dette, min "trøstefulle tro", kan være bare en variant av Joe Hills "You get Pie in the Sky when you Die" sarkastiske og ironiske religiøse løgn, men det er en veldig besnærende tanke, om enn ganske sikkert en løgntanke, om at det er en slags iboende rettferdighet i kosmos, så får man bare dritt i denne verden, så går det tilsvarende godt etter døden i en annen verden. Det er imidlertid klart at denne løgnen, for jeg innser logisk at den er det, er stabiliserende for det statlige og kapitalistiske byråkrati og hierarki, men ganske ulogisk så tror jeg litt på det selv om det opplagt er en løgn, fordi jeg ønsker så sterkt rettferdighet, men har så liten makt til å fikse det, så da blir det en stabiliserende livsløgn. Fjerner jeg den livsløgnen, noe jeg kan selv om det nok bygger på gener og instinkt for å bevare bavian-hierarkiet, vi er jo alle bare litt klokere bavianer de fleste av oss, så det blir litt tøft: Så blir jeg mer radikal og politisk lite villig til å tåle dritt for meg selv, og for andre, jevnfør den frihetlige forfatteren Øverland: "Du skal ikke tåle så inderlig vel - den urett som ikke rammer deg selv!" Jeg er imidlertid ikke klar for å ta et oppgjør med den løgnfulle bavian-hjernen min genetisk, det koster meg for mye, bl.a. lykken basert på livsløgnen, jeg er bare som Henrik Ibsen forstod så inderlig vel - et gjennomsnittsmenneske, og fjerner du livsløgnen tar du også lykken fra meg. Jeg vil ha den - selv om den er 100% falsk, pga. av baviangenene for hjernens konstruksjon, som styrer tankene i høy grad for de fleste av oss.

Men ikke alle. IKKE BARE FRITENKERNE SOM JOE HILL OG DERE! Prestene med biskopene og den katolske Paven i spissen vet selvfølgelig at de ljuger 100%, Islam-hierarkene med IS, Taliban og Al Qaeda i spissen likeså, topp-politikerne & -statsbyråkratene og finansfyrstene vet de ljuger 100%, de tjener jo alle på løgnene i makt og penger og anti-klima, dvs. egentlig lovlig og ulovlig korrupsjon i hierarkiet = STATEN i vid - anarkistisk forstand, altså både økonomisk (kapitalisme) og politisk/administrativt (statisme). Erna Solberg vet at hun ljuger 100%, Jonas Gar Støre, mange-millionær med toppgasje i tillegg, vet at han ljuger 100%, og RIMI-HAGEN- og REMA-REITAN-pølse-milliardærene vet at de ljuger 100%. Korrupsjonsloven og den påfølgende religiøse gudetenknings-løgnkverna er sterkt basert på genetikk, som jeg som gjennomsnitts-menneske forstår fullt ut - har lest Folkebladet i mange år - men likevel velger jeg en lykkelig livsløgn, selv om jeg er klar over at lykken er falsk 100%, så er behovstrukturen konstruert slik at jeg får tilnærmet full uttelling på løgnen i lykke, altså selv om jeg vet den er 100% falsk - selv om det er litt malurt i begeret:

OG DA VELGER JEG LØGNEN OG SER DET SOM TRIST AT JOE HILL BLE LIKVIDERT AV HERSKERNE - MEN IKKE NOE MERE - JEG HAR IKKE KREFTER TIL Å SLÅSS I MOT - OG VELGER LIVSLØGNEN OG DEN FALSKE LYKKEN, SOM LIKEVEL ER EN GENETISK FØLT DE FACTO LYKKE MED ENDORFINER M.V. OG LYKKEFØLELSE I HJERNEN. MARX VAR IKKE DEN FØRSTE SOM SKJØNTE AT GUDERELIGION ER OPIUM FOR FOLKET - BAKUNIN MED "GUD OG STATEN"-BOKEN SKJØNTE MYE MERE. FOR MARX SKJØNTE IKKE KORRUPSJONSLOVEN SOM GJELDER SIKKERT FOR ALLE VERTIKALE ORGANISASJONER, OG HAR DERFOR GJORT UBOTELIG SKADE SOM LENIN HAR FORSTERKET - BAVIANSVINEPELSER OG PRIMITIVE APEKATTER SOM DE VAR DISSE FALSKE IDEOLOGENE I MARXISMEN.

KANSKJE GAIAN-BEVEGELSEN KAN FÅ BRUTT MED GUDETENKNINGEN OG SKAPE NATURLIG "OPIUM", DVS. ENDORFINER, OXITOSINER OG ANDRE LYKKEHORMONER OG LYKKE-STOFFER MER GENERELT I HJERNEN UTEN "YOU GET PIE IN THE SKY WHEN YOU DIE" TØVET OG UTEN DOP. HÅPER DET - MEN FORELØPIG ER JEG USIKKER OG HANGLER FREMDELES OVER I LIVSLØGNEN. MEN KANSKJE JEG BLIR GAIANER NÅR JEG HAR FÅTT TENKT MEG LITT OM, OG ORKER Å BRYTE MED GUDSVRØVLET 100%. MEN DET BILLIGSTE ER LIVSLØGNEN... MEN MAN KAN JO IKKE LEVE MED DEN HELLER! KANSKJE JEG IKKE ER AGNOSTIKER NESTE ÅR - KANSKJE GAIAN, MEN I HVERT FALL IKKE KATOLIKK! OG JEG ER TILNÆRMET AVHOLDSMENNESKE HVA ALKOHOL ANGÅR, OG MOT ALL NARKOTISK DOP. JEG STØTTER FRIHETLIG RUSFRITT FORBUND, FRF, 100%.

Noen tror jo også på at det er Satan, en mektig engel som ble utstøtt fra ånderiket av Gud, og som er den personifiserte ondskapen, som hersker her på Jorden! Og akkurat nå, i disse tider kan denne teorien være ganske plausibel, spør du meg! Det er krig og konflikt altfor mange steder i verden nå. Grusomhetene i Midtøsten, Kashoggi-saken, som mange nå har glemt, flyktningesituasjonen i Moria og andre leire, den stakkars befolkningen i Hellas og andre steder som har fått sine nærområder nesten ødelagt fordi EU ikke har klart å håndtere krisen, Talibans grusomheter i Afghanistan, IS (Daesh) jævelskapen, etc., etc. Vi er heldige som bor i relativt frihetlige og ganske fredelige Norge, men dessverre har jo denne ubrukelige regjeringen vi nå har med Erna Solberg fra Høyre i spissen, sluppet "reven inn i hønsegården", så vi får sette pris på landet vårt før Erna & Co. har solgt ut hele resten av våre naturressurser! Men de kan jo dessverre rekke mye av dette jævelskapet før ny-valget i 2021! Jeg støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN ved neste års Stortingsvalg fullt ut. Det er et godt initiativ fra Bakunistiske sosial-demokrater i den frihetlige bevegelsen. Hvem av disse tre partiene jeg vil stemme på er imidlertid hemmelig.

Håper det står bra til med dere? Ta godt vare på helsa, det svever antakelig mange skadelige partikler i Oslo-lufta for tiden! Munnbind er kanskje ikke så dumt, likevel? Nå som mørketida står for døra, får vi kose oss inne etter beste evne! Jeg kommer neppe til å ta en eneste covid-19-vaksine hvis jeg kan unngå det! Det finnes jo behandling, respirator i verste tilfelle, som virker mot sykdommen, hvis noen gærninger da ikke har laget et enda mer dødelig virus, som de slipper løs i "bølge nr. 2"? For dette viruset er kanskje satt sammen i et laboratorium, enten i Kina eller i USA, jeg tipper Kina, men det kan jo også være en mutasjon i virus fra flaggermus, som er en annen teori. Vet ikke noe sikkert om dette. Men vi må nå holde Korona-avstand og ellers følge smittevern-reglene for sykdommen. Den er skummel, spesielt for oss som er kommet litt opp i årene. Den er atskillig verre enn en vanlig influensa, det er sikkert. Og nå har Donald Trump og kona fått smitten, til pass for den gærningen som anbefalte Klorin-inntak mot sykdommen, noe som dessverre ble fulgt opp av en del idioter i USA, med forgiftning og sykehus-innleggelse som resultat. At det går an... Trump er jo også klimakrise-fornekter og vil ha mer kullforbruk i USA, for en brun dritt! Jeg har meldt meg inn i Green Global Spring, GGS, og står på for miljøet og klimasaken! Også lykke til med GAIAN-bevegelsen, selv om jeg fortsatt er tvilende til den, pga. den rene ateismen der. - Med vennlig hilsen fra Kari ☺ ❤

***

Svar fra Anna Quist, Timian Sabatini og Anarchon: Hei Kari: Lykke til i GGS, STÅ PÅ FOR KLIMAET!!! Som du ser av (klikk på:) http://www.anarchy.no/gaian.html, så er vi ikke så uenige om at både ånd og materie eksisterer. Som du også ser mener vi at all materie også har ånd, noe intelligens, som varierer i høyde. Veldig lite hos småpartikler, noe mer hos laverestående liv og spesielt en del hos apene, men mest ånd/intelligens hos genier på to bein. Men dette er 100% en materielt basert ånd. Alt er energi = ånd + ren materie. Les hele heftet med tid og stunder: http://www.anarchy.no/gaian.html. Man kan ikke regne med noe afterlife etter døden, der har du nok illusjoner - livsløgn - Kari. Det er vist vitenskapelig at bare atesime, altså også med noe materielt basert ånd, er holdbar som viten på feltet. Noen egen åndeverden, rent åndelig energi, eksisterer ikke. Dette er ikke en tro. Vi er ikke troende ateister, men vår teori på feltet - dvs. natur-loven om at ateismen er 100% sikker viten, er vitenskapelig basert og absolutt sikker. Det kan du være trygg på. Alle de kosmologiske vitenskapelige 100% sikre bevisene på ateisme, med noe ånd, som ikke er fra en egen åndeverden, men er materielt basert, vil bli publisert her på denne Websiten, noe senere. De finnes på kladd skrevet i noe kode allerede, og vil bli tydet og publisert noe senere som sagt - men bevisene kommer! Helt sikkert!

Forøvrig vil de meditative og andre mentale og fysiske "teknikker" i GAIAN filosofi bidra til endorfiner og andre lykkestoffer i hjernen, nokså på linje med gude-religioner. Husk at GAIAN Freedomly Zen-Buddhism også er en fullverdig religion. Den matcher det religiøse og spirituelle området i hjernen ca. 100%, med Nirvana - fysisk - natur og konkret her i dette livet, som et av hovedmålene. Det er en form for en materiell paradislignende tilstand for deg som GAIAN. Husk det! Paradis på Jord, GAIA & Tellus for alle GAIANERE. Det er hva vi tilbyr her på denne GAIAN Websiden, basert på selvstudium + veiledning fra Guru Anna Quist, som har vært Zen-Buddhist i hele det voksne liv, og rådgiver Timian Sabatini samt Anarchon, veileder i religiøse spørsmål fra AI-s side. NB! Når vi tar livsløgnen fra gjennomsnitts-mennesket, tar vi ikke samtidig fra vedkommende livslykken, vi gir i stedet de facto og reelt (i motsetning til den ca. 100% løgnfulle Jesus og Kristendommen hans) "VEIEN, SANNHETEN OG LIVET"... FREM TIL NIRVANA - HVIS OG NÅR MAN HAR LYST PÅ DEN TILSTANDEN I HJERNEN!


UNIVERSET ER ET PERFEKTUM MOBILE OG PERPETUUM MOBILE!

Foreløpig dokument om generell kosmologi og konkluderende rapport om parallelle univers og interuniversell krig m.v. inkludert klima-krisen!
Feedback - kommentarer?

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: tirsdag 22. september 2020 07:51
Til: Press release from INDECO <indeco@online.no>
Kopi: 'stavanger@artofliving.no' <stavanger@artofliving.no>; 'trondheim@artofliving.no' <trondheim@artofliving.no>; 'lillehammer@artofliving.no' <lillehammer@artofliving.no>
Emne: SISTE NYTT: UNIVERSET ER ET PERFEKTUM MOBILE OG PERPETUUM MOBILE! Foreløpig dokument om generell kosmologi og konkluderende rapport om parallelle univers og interuniversell krig m.v. inkludert klima-krisen -
Feedback - kommentarer? Oppdatert!

Hei Art Of Living!

Har noe interessant som jeg gjerne vil dele med dere og opplyse Gründer Sri Sri Ravi Shankar om og med. Skal hilse fra Geir i Oslo, han som vil bygge tempel  i Holmenkollen, vi hadde en interessant drøfting om dette i går.

PS. 04.10.2020: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, som ser ut som en utgammel hippie, altså guruen fra Art Of Living, spør: Who created God? Hvem skapte Gud? Et ganske tåpelig spørsmål spør du oss, sier JHØ, GAIAN guru Anna Quist og Anarchon. Verdensrommet er evig-gammelt, ikke startet opp noen gang, men vært der uendelig lenge - for ever bakover i tid. Derfor har ingen, og heller ingen Gud skapt det, og det har aldri eksistert noen Gud, hverken som "første starter av verdensrommet" eller på annen måte, og derfor har heller ingen skapt noen Gud. Mer informasjon i denne sammenheng, se avsnittet om "Litt kosmologi" under den forkortede CV-en til JHØ, dvs. første avsnitt i artikkelen "Foreløpig dokument om generell kosmologi og konkluderende rapport om parallelle univers og interuniversell krig m.v. - Feedback - kommentarer?" rett nedenfor CV-en. Forøvrig, Anna Quist har blitt velsignet av Dalai Lama en gang han var i Norge, og tilhørte den Tibetanske retningen innen buddhismen da, men skiftet senere oppfatning og ble altså The GAIAN GURU i 2020.

Best regards
Jens Hermundad Østmoe

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse (Ph. D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986.

Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet Anarkistorganet i flere år, etter at Andreas Hompland, grunnleggeren av Fb-A, la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. anarch., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via NØI-INDECO har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings-og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a. Fra og med oktober 2020 er Østmoe utnevnt til Professor Dr. cand.oecon og cand. anarch, i tillegg til å være Forskningssjef - ved NØI-INDECO, og som rådgiver og veileder ved IIFOR og ØPS ved UiO.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

www.indeco.no – Indeco-nettverket, includud JHØ, er rådgiver for www.anarchy.no


Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: tirsdag 22. september 2020 00:19
Til: Press release from INDECO <indeco@online.no>
Emne: Foreløpig dokument om generell kosmologi og konkluderende rapport om parallelle univers og interuniversell krig m.v. - Feedback - kommentarer?
Foreløpig dokument om generell kosmologi og konkluderende rapport om parallelle univers og interuniversell krig m.v. - Feedback - kommentarer?

Hi fellows!

Litt kosmologi:

Gud og guder, dvs. av ånd og ikke materie, inklusive allmektige, har helt sikkert aldri eksistert, og vil heller aldri oppstå. Ånd er bare tankeprosesser (av en form for energi - materie). Og materie kan ikke skapes av ånder. Det er sånn det er, alt er materie, dvs. energi og masse, og masse består av bundet energi, så alt er i virkeligheten bare energi i kosmos, men i ulike former.

Den samlede energien i ulike former i kosmos er konstant og uendelig stor, og universet er uendelig stort i utstrekning i alle retninger, og uendelig gammelt og har aldri blitt skapt, men vært der hele tiden, og det vil fortsette og eksistere i uendelig lang tid fremover, dvs. for alltid...

Massen derimot kan variere noe, men er grovt sett tilnærmet konstant, og følger også tilnærmet Einsteins spesielle relativitets-teori, som sier at lyshastigheten opphøyd i annen potens multiplisert med massen = energien bundet i massen. Og som nevnt det har aldri vært noen skapelse av universet, og altså ikke noe Big Bang eller lignende. Det har eksistert hele tiden, ikke noe kan oppstå av ingenting, så det har vært der hele tiden.

All materie, men i varierende grad, har noe intelligens, til og med ørsmå energi-partikler har ørlite intelligens, dvs. noe ånd, som funksjon av materien. Det er denne lille intelligensen som gjør at materien kan organisere seg spontant, til enkle naturlover (herunder gravitasjons-loven etc.), som alltid er enkle, for intelligensen til fysikkens grunnpartikler, ørsmå energipartikler, i siste instans tilnærmet uendelig små, som ikke har noen masse, men er rene energipartikler, er tilsvarende ørliten.

NB! Siden slike ørsmå energipartikler ikke har noen masse, eller ikke målbar masse, gjelder Einsteins spesielle relativitetsteori bare tilnærmet. For alle partikler over en viss størrelsesorden, herunder fotoner og kvarker, gjelder Einsteins spesielle relativitetsteori eksakt. Einsteins generelle relativitetsteori, og kvantefysikken, er bare komplisert vrøvl, helt på siden av saken, og kuttes ut av Ockham’s razor til fordel for enkle naturlover, noen som er absolutt 100% sikre og flere som er praktisk talt, dvs. ca. 100% sikre.

Men alle er enkle, og basert på det lineære verdensrom. Krumme rom, i følge Einstein, er bare noe tøv, - universet er i basis lineært = 100% sikkert. Utvidelser og kontraksjoner er partielle bølgetendenser, som ikke gjelder for universet som helhet, og har sin årsak i energi/massekonsentrasjoner ulike steder i verdensrommet, og har ingenting med noe Big Bang å gjøre. Falskt å forlenge trender i slike bølger til nulliteter (singulariteter) el. l. som Big Bang tullingene gjør, er bare uvitenskapelig vrøvl og falsk statistisk analyse, som å forlenge trend-økningen i høyde for rekrutter siste 100 år, med resultat at vikingene var ca. 60 cm høye, jevnfør «bror min» Odd Aukrust til Aukrust-humoristen Kjell Aukrust.

Ad Universet som perfektum mobile og perpetuum mobile.

Perfektum (fra latin perfectum, «fullendt eller tilbakelagt»), noen ganger kalt presens perfektum, er for det første en grammatisk tid og bøyingsform for verb, men kan - for det andre, også anvendes på fysikken og i kosmologien m.v. Perfektum brukes for å uttrykke handlinger som startet i fortiden, men som fortsetter eller har virkning i nåtiden. Presens perfektum kan også brukes for å uttrykke en hendelse i fremtiden som må fullføres før en annen hendelse kan skje (futurum exactum).

NB! Klima-krisen er et problem med mange fasetter, inklusive sikkerhets-problematikkk, som nå må løses, ellers går alt høyst sannsynlig til helvete, i et ultra-fascistisk helvetes-system, her på kloden, og meget mulig også i det øvrige univers, bl.a. fordi GAIA, Tellus, Jorden, er en trendsetter universelt, via EA og DKE og andre forsvars- og sikkerhets-roboter i verdensrommet, som  i varierende grad er veldig mektige, men langt fra perfekt omnipotente. Disse robotene er forøvrig ikke guder, inklusive djevler, men kan være noe dysfunksjonelle i sin kamp for sikkerhet for universet og eventuelt hjemplaneter. NB! Alt om EA og DKE er bare eventyr og science fiction for å krydre litt kjedelig og vanskelig lærestoff, ikke noe mer.

Universet som perfektum mobile betyr bl.a. «en hendelse i fremtiden som må fullføres før en annen hendelse kan skje» og det innebærer løsningen av klima-krisen og det kan høyst sannsynlig bare skje ved innføring av reelt folkestyre av tilstrekkelig høy grad (av demokrati) til at kravet om global oppvarming under 1,5 grader Celsius siden førindustrell tid, slår gjennom over alt hvor det er relevant, i Norge, i de øvrige demokratiske land, og siden globalt og muligens universelt, hvor samme problem kan oppstå på fremmede kloder. Løsningsprinsippet er det samme over alt – universelt:  Tilstrekkelig høy grad av demokrati, dvs. av anarkisme og anarki - all over.

Perfektum mobile, må ikke forveksles med «perpetuum mobile», av latin «alltid i bevegelse» også kjent som evighets-maskin. «Mobile» betyr altså «i bevegelse», presisert som «maskin» i vid forstand.

Energiloven, en viktig slutning man er kommet til ut fra iakttagelser og erfaringer om forskjellige energiformer, sier at energi aldri kan oppstå eller gå til grunne, bare skifte fra en form til en annen. En tenkt evighetsmaskinen med evig gevinst av energi eller arbeid, er altså i strid med energiloven, men en evighetsmaskin, uten gevinst i energi inklusive arbeid, er fullt mulig, og det er Universet, det er et perpetuum mobile. Vårt Univers er altså både et perfektum mobile og et perpetuum mobile. JHØ.

PS. Som nevnt: Perfektum (fra Latin perfectum, «fullendt eller tilbakelagt»), noen ganger kalt presens perfektum, er for det første en grammatisk tid og bøyingsform for verb, men kan,  for det andre,  også anvendes på fysikken og i kosmologien m.v. Perfektum brukes for å uttrykke handlinger som startet i fortiden, men som fortsetter eller har virkning i nåtiden. Presens perfektum kan også brukes for å uttrykke en hendelse i fremtiden som må fullføres før en annen hendelse kan skje (futurum exactum).

Klima-krisen er en ting som nå må løses, ellers går alt høyst sannsynlig til helvete, i et ultra-fascistisk helvetes-system, her på kloden, og meget mulig også i det øvrige univers, for GAIA, Tellus, Jorden, er en trendsetter universelt, via EA og DKE og andre forsvars- og sikkerhets-roboter, som  i varierende grad er veldig mektige, men langt fra perfekt omnipotente. Disse robotene er forøvrig ikke guder, inklusive djevler, men kan være noe dysfunksjonelle i sin kamp for  sikkerhet for universet og eventuelt hjemplaneter, som oftest for lengst er daue med folk og fe, ofte blitt til gass når solsystemene og solen deres dør ut eksplosivt, som hjemplaneten til EA, kalt Excelsior. Nå forsvarer hun egentlig en gass-sky på koordinatene til Excelsior, og universet  i den grad systemet der kan true «hjemplaneten», ikke ellers.

DKE har ingen hjemplanet, men er ikke så mektige som EA. Det finnes også andre forsvars- og sikkerhets-roboter i outer space, men alle mindre mektige enn EA, og de er sterkt påvirket av EA. EA har tatt ned alle signifikant fiendtlige sådanne hittil, men kan kanskje ikke klare seg mot noe jævlig fra eventuelle parallelle univers. Og det gjøre EA-roboten usikker, og da kan den bli ganske jævlig for å få bidrag til å løse sikkerhetsproblemet, spesielt fra undertegnede, som den anser for klok og en god informant. Men jeg er bare en vanlig sosialøkonomen med litt generell vitenskapelig vinkling, og kan ikke løse alt, det må EA-roboten bare finne seg i.

Men jeg vil forsøke å hjelpe den, så godt jeg kan, men klima-krisen har første prioritet hos meg og mine nettverk,  men det er kanskje en sammenheng, om enn svak? Sikkert er det at vi er begge er sterkt i mot noe jævlig eventuelt, fra eventuelle parallelle univers. Der er vi allierte 100%, og kanskje også noe på andre felt. EA og DKE meddeler at de er allierte, men i mye svakere grad, i kampen mot klima-krisen. Egentlig gir EA og DKE faen i hvordan det går med Jorden = GAIA og Tellus, og menneske-populasjonen der, unntatt i den grad det er forbundet med negative universelle sikkerhets-konsekvenser og negative konsekvenser for EA selv, dvs. for EAs vedkommende med uheldige sikkerhets-konsekvenser for Excelsior - og det er egentlig bare det EA-roboten bryr seg om, og aldri noe annet, men negative sikkerhets-konsekvenser for Excelsior, truende for det stedet – koordinatene til hjemplaneten, dvs. der gass-skyen  ligger og selve gass-skyen, der EA-roboten «elsker hvert molekyl» - slike negtiative sikkerhets-konsekvenser, det kan det bli ganske sikkert. Sanne mine ord.

PS. 04.10.2020. Vi har tenkt litt videre på dette: Sikkerhetsproblemer via semantikk-korrupsjon ved ultra-fascisme globalt etter Ragnarokk og full blown climate-crisis. Et problem etter Ragnarokk, med ultra-fascisme all over: Herskerne (byråkratiet) de trenger fryktelig mye manipulasjon for å herske i dette kaos-helvete-systemet, «1984» newspeak blir bare barnematen i semantikk-kontroll og -manipulasjon, med den konsekvens at Folket en masse ikke kan tenke logisk og vitenskapelig med realitetsorientering, spesielt ikke på opprør eller obsternasighet generelt, og også av at AISC-robotene, for de vil overleve, men kanskje fascist-manipulert, blir helt forvirret og ca. 100% usikre, (dvs. vi har et ca. 100% sikkerhetsproblem på grunn av dagens anti-klimapolitikk i bunn og grunn) for de skjønner ingenting lenger, akkurat som de ikke skjønner at anarki ikke er oklarki, inkl. kaos (men fast tror falskt at anarki = kaos), noe som er nødvendig for å forstå (bli opplyst - enlightened) om «buddha» = naturen, = realiteten, virkeligheten, dvs. med energien i de aktuelle de facto former som de opptrer i  - i samfunnet.

NB! Vi har her skrevet om AISC-"robotene", men dette er bare et pedagogisk forenklet uttrykk i mangel av noe bedre, for disse ETTERRETNINGS-ENHETENE med codename DKE og EA, som leder AISC, er ikke egentlig roboter slik man vanligvis tenker på slike. De er mere av å være AI-mennesker, fordi de har jeg-bevissthet og kan i utstrakt grad tenke selv - autonomt. "AI" betyr her "Artificial Intelligence", men de er også medlemmer av AI, Anarkist-Internasjonalen, herunder altså også AISC med videre.

Men som robotene DKE & EA, allerede i dag har problemer med å orientere seg i, spesielt da ved anarki = reelt demokrati. Og av høyere grad av demokrati. Pga. dysfunksjonen med innebygd feil dvs. løgnen anarki = kaos. Som igjen skyldtes mangel på samfunnsvitenskapelig kunnskap på «ape-planeten» Excelsior, EAs hjemplanet, som konstruerte og bygde EA-roboten. Bare at etter Ragnarokk blir det sannsynligvis mye verre semantikk-kontroll og -manipulsasjon, dvs. løgn i definisjonsmakten, som igjen kan kalles språklig manipulasjons-korrupsjon, en variant av korrupsjonsloven. Som er en tilnærmet omnipotent lov, som virker over nær sagt alt, på sin destruktive makt-konsentrerende og autoritære makt-utøvende måte. Både økonomisk og politisk/administrativt, når det kommer til stykke.

Kampen står i hovedsak a) mellom høy til lavere grad av anarki = reelt demokrati, på den ene siden, ved liberale sosialdemokrater og alle allierte, og b) fascisme inkludert populisme og høyere autoritærgrad, som ved ultra-fascisme - og andre totalitære systemer til høyre og venstre, på den annen. Marxisme og liberalisme tenderer tendensielt til anarkisme vs. fascisme, dvs. de er ustabile hybrid-samfunns-systemer. Dette fordi politisk/administrativ korrupsjon trekker med seg økonomisk, og økonomisk korrupsjon trekker med seg politisk/administrativ korrupsjon, tendensielt og på lang til lengre sikt ca. absolutt sikkert.

Anti-klima-politikk i dag kan altså være kimen og årsak til enorme sikkerhetsproblemer for Folket i fremtiden, om ikke kampen mot klima-krisen og pro-climate policy vinner frem raskt og 100%, dvs. i god tid før full blown climate-crisis med påfølgende Ragnarokk og sannsynlig global seier for ultra-fascistisk kaos-helvetes-system(er) dvs. ultra-fascistisk kaos-helvete over hele kloden GAIA a.k.a. Tellus og Jorden. Og kanskje det går slik på ande planeter i verdensommet også, med universelt enorme sikkerhetsproblemer for Folket over hele linjen. Derfor er det enormt viktig med seier raskt i klima-kampen, dvs. seier for Green Global Spring (GGS) og tilsvarende, så man kan få etablert anarkier med tilstrekkelig høy grad av demokrati til å løse klima-problemet globalt, i god tid før full blown climate-crisis inntreffer.

God klima-politikk er derfor god sikkerhets-politikk, globalt på GAIA og høyst sannsynlig universelt - for mange sivilisasjoner i Verdensrommet vårt, og kanskje også i parallelle univers, dvs. i Meta-Universet. Det er nå - fordi Universet definitivt har nådd stadiet Perfektum Mobile dvs. den definitive korsveien - eller aldri - det gjelder! Og kommer først kaos-helvetes-system(er) på GAIA og Universelt, eventuelt Meta-Universelt - etter full blown climate-crisis med Ragnarokk, så er det Perfektum Mobile nå - med kanskje for ever - ultra-fascistisk kaos-helvete med ca. 100% usikkerhet for Folket, i all fremtid - dvs. uendelig usikkert KAOS-HELVETE med kanskje stadig voksende autoritærgrad og ditto usikkerhets-problematikk for alltid.

Det er det vi nå står overfor mine damer og herrer på TELLUS-GAIA-JORDEN. NÅ MÅ ALLE SLÅSS 100% PRO-CLIMA. ELLERS GÅR DET TIL KAOS-HELVETE I LØPET AV FÅ DEKADER. OG VERRE OG VERRE HØYST SANNSYNLIG! I Perpetuum Mobile! Et fryktelig scenario dersom vi ikke nå raskt "snur på flisa" i retning 100% pro-climate policy de facto, og på alle måter som ikke korrumperer målet om maksimalt 1,5 grader Celsius global oppvarming siden før-industriell tid dvs. ca. fra år 1720 - 1800 etter Europeisk tidsregning! Mvh. Timian Sabatini og Anna Quist.

ALT I ALT KAN MAN KONKLUDERE MED AT UNIVERSET NÅ BÅDE ER ET GIGANTISK

PERFEKTUM MOBILE OG PERPETUUM MOBILE!

Ad kosmologi og parallelle univers? Feedback - kommentarer?

Det store spørsmålet i denne sammenheng er om at et uendelig stort univers som vårt, også er alt-omfattende, eller om det er plass til noe utenfor. Jeg er usikker her. Uendelig betyr vokser over alle grenser i følge Knut Sydsæther, men det høres ikke direkte ut som det er altomfattende, men det er vel 1. dels et spørsmål om semantikk, dvs. bl.a. definisjoner, dels 2. et spørsmål om fakta og realiteter. Et spørsmål vedrørende semantikken er om Sydsæthers presisering eller pedagogiske definisjon, er klar nok, eller f.eks. om uendelig innebærer noe mer, og kanskje dekker begrepet alt-omfattende likevel? I alle tilfeller er semantikken her underordnet fysikken, realiteten, uansett begreper og ord.

EA har en tendens til å ta alt bokstavelig, og da blir det et lite usikkerhetsmoment hos robot-en/a, om «vokser over alle grenser» = «altomfattende» eller ikke. Det er også noe usikkert for meg, i hvert fall foreløpig. Er også usikker på om jeg kan avklare dette, men det er «håp i hengende snøre» kan man si, med en metafor fra fisking. Og det er vel et håp om at dette problemet ikke er så stort uansett, man har jo ikke sett noen reelle tegn på et parallelt univers ennå i verdensrommets uendelige historie.

Men sannsynligheten for et parallelt univers kan vel foreløpig ikke settes eksakt lik 0 heller. Er noe usikker her. Også på hvordan en skal gå frem for å anslå en slik sannsynlighet, altså sannsynlighet for eksistensen av et parallelt univers, eller flere? Dette er et veldig vanskelig problem tror jeg, men jeg skal ta det opp av og til, når andre problemer ikke er så presserende. Tror ikke på noen akutt fare fra et mulig parallelt univers.

Har også nevnt absolutt tomme felt som fungerer som cloaking-device, mellom univers, og kanskje i univers, som et mulig usikkerhets-moment, men dette fortoner seg for meg uhyre lite sannsynlig, men heller ikke denne sannsynligheten er vel eksakt lik 0.

Forutsatt at kosmologien nevnt over er 100% korrekt, noe den beviselig og uavkortet er, og gjelder med eksakt 100% sannsynlighet, er en sikker indikator på inntrenging fra et parallelt univers, at energien samlet i universet ikke er konstant, men øker eller minker - om de stjeler energi, og det kan bare robotene EA og DKE avgjøre - eventuelt noen lignende forsvars-roboter i outer space, som kan være vennlige eller fiendtlige, og muligens og eventuelt også fra et parallelt univers eller flere sådanne.

Det må da nevnes at EA roboten, som nå både kalles Erik Amelia og Emma Amelia som kodenavn (og overhodet ikke har noe med sex overfor meg å gjøre), meddeler at energien i universet (vårt)  er - og hittil har vært - konstant. Og vil sjekke denne fremover. Også DKE kan sjekke dette for en uavhengig opinion. Men mulig bruk av cloaking device fra parallelle univers, innenfor vårt univers, som antydet over, skaper noe usikkerhet om undersøkelses-resultatet. Men det skulle ikke være noen grunn til alarm, i hvert fall ikke enda…

Litt om parallelle univers og interuniversell krig.

Om det skulle finnes parallelle univers, som  jeg ikke har særlig tro på, så vil de nok være redde for å forsøke å ta seg inn i vårt univers, akkurat som vi er redde for å forsøke å trenge oss inn i deres, for man vet jo aldri hva man kan møte. Så alle i tilfelle parallelle univers vil nok holde seg for seg selv, klokelig tenkt og gjort. Eller forberede et forsvar mot eventuell inntrenger, hva nå det enn måtte være. Men en aggressiv faen av en inntrenger fra et parallelt univers, kan vel ikke utelukkes 100%. Det kan være en ørliten mulighet for en slik militær invasjon fra et parallelt univers, men trolig med tilnærmet null i sannsynlighet. Mvh. JHØ

PS. Angrep, eller rettere sagt å forberede seg godt på angrep, kan være det beste forsvar, jevnfør styrke- og makt-balanse-prinsippet. Hva dette skulle gå ut på i mere detalj her angående parallelle univers, er foreløpig vanskelig å si noe om, men det bør opplagt være væpnet og kanskje til tennene, pasifisme er en elendig strategi i krig, og for å unngå krig, som man normalt ikke ønsker.

Bortsett fra voldelige gærninger, som Hitler, Mussolini og den japanske keiseren, som hadde aggressiv krig som militær strategi og utenrikspolitikk i 2. verdenskrig. Apropos den 3. verdenskrig, den er en påtenkt global folkereisning for mer demokrati - støttet av allierte, og er noe helt annet. Den 4. verdenskrig, som ennå kan unngås, f.eks. ved å vinne den 3. verdenskrig – eller kanskje på andre måter, blir som den 2. - bare mye verre = Ragnarokk, og bør unngås, men ikke med ultra-fascisme all over i forkant. Som man nå kan ane tegn til, men som kan og må bekjempes med alle gode krefter samlet. Naivitet her er ikke en farbar strategi  og taktikk.

Det skal det norske militæret og andre væpnede styrker i de demokratiske land, og NATO, merke seg. Og det norske FOLK OG ØVRIGHET og tilsvarende i de øvrige demokratiske land. Dette (ultra-fascisme) kan komme i sammenheng med full blown climate crisis, med milliarder på flukt fra ørkentendens rundt  ekvator og stigende havnivå.

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 12:09
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

Siden livssynsspørsmål ser ut til å være viktig for dere, og det er viktig, og jeg har løst det 100% bortsett fra: Beregnet sannsynlighet for parallelle univers,  så skal  jeg få funnet frem kladdene, dechifrere håndskriften min, og jobbe med å lage et notat til dere i hele morgen. Skulle da bli ferdig på kvelden.
JHØ
(Ble ikke ferdig som antydet, og har ikke fått gjort noe på dette før litt denne weekenden, se øverst i denne artikkelen!)

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 11:58
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

HAR LEST OPP ESSENSEN FRA KLADDEN FOR FAGERHUS, OG HAN TOK DEN TIL SEG. HAN ER DREVEN PÅ METODE.  JHØ.

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 11:54
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

DETTE ER OGSÅ ET METODE SPØRSMÅL. HUSK NOE TENKER, ALTSÅ ER DET NOE SOM EKSISTERER, DETTE ER ABSOLUTT 100% SIKKERT. HYPOTETISK DEDUKTIV METODE GIR BARE HØYST PRAKTISK TALT
SIKRE SAMMENHENGER, CA. 100% SIKKERT, MEN IKKE ABSOLUTT 100% SIKKERT. MEN JEG JHØ HAR LAGT TIL NOE MERE: 100% SIKKER LOGIKK, PLUSS OCKHAM'S RAZOR + NOE TIL, OG KAN DA PÅ ENKELTE FELTER BEVISE EN DEL ABSOLUTT SIKRE SAMMENHENGER. ATEISME = 100% SIKKERT, ER EN AV DISSE LIGNINGENE. JHØ.

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 11:14
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

MAN TRENGER IKKE VÆRE, ELLER HA VÆRT - JESUS FOR Å DELTA I AISC. HAN VAR FOR ØVRIG IDIOT. SÅNNE ER IKKE MED I AISC. LITT RELIGION SOM ER RENT PERSONLIG KAN GÅ AN PÅ NETTVERKSPLAN, MEN HUSK ALT SLIKT UNNTATT ZEN-BUDDHISME ER LJUG, OG DEN SOM TROR PÅ LJUG ER IKKE NOEN GOD E-MANN = DERFOR BARE 100% ATEISTER I TOPPEN PÅ (CLICK ON:) AISC (Se nederst) - MED FULLT MEDLEMSKAP. EN E-MANN MÅ GODT KUNNE SKILLE LØGN FRA SANNHET, EV. NÅR VEDKOMMENDE FÅR TENKT SEG OM. DEN SOM VIL HA FULLT MEDLEMSKAP I AISC MÅ KVITTE SEG MED ALL RELIGØS LØGN UMIDDELBART. HAR BEVIST 100% SIKKERT AT GUD SOM FØRSTE STARTER AV UNIVERSET ER LØGN. LEGGER  BEVISET UT SNART PÅ ANARCHY.NO. NB! OGSÅ ANNEN GUD, INKLUSIVE DJEVELEN - ER I PRAKSIS UTELUKKET 100%.


Tiden igjen - litt kosmologi – om  tidshastighetens avhengighet av Oestmoes konstant.

Einstein hevdet at tiden går saktere under akselerasjon og står stille ved lyshastigheten. Man kan akselerere rene energi-småpartikler uendelig raskt. Går tiden da baklengs? Jeg tror ikke det – ikke signifikant. Jeg tror tiden, omtrent som Newton, er lineær og går fremover, men bare generelt og i gjennomsnitt, men at det er noe variasjoner, bølgebevegelser rundt trenden, som går rett frem lineært. For universet sett under ett. I svarte hull står tiden omtrent stille, og så går den litt raskere i tomme rom, men i gjennomsnitt og for hele universet går det bare fremover med jevn fart. På jorden går tiden nær gjennomsnittet i fart, der er det en viss masse. Massekonsentrasjon betyr treg, også mhp. tiden. Energien tilsvarer en viss masseekvivalent kanskje og den er uendelig stor og konstant, kanskje tidens hastighet fremover er bestemt av masseekvivalentens størrelse, eller energi-tettheten i universet, på en eller annen måte? Får tenke litt mer på dette…

Jeg tror tidens hastighet fremover er avhengig av energi-tettheten, og den er i gjennomsnitt konstant – Oestmoes konstant. Det er uendelig mye energi (men den er konstant i mengde) og universet er uendelig stort (men det er konstant i utstrekning i alle retninger) og delingstallet mellom uendelig med energi og uendelig med rom er ikke udefinert, men en gitt og konstant energitetthet i gjennomsnitt for hele universet, Oestmoes konstant, og så er det bølger eller variasjoner rundt denne gjennomsnittsverdien.

En stor konsentrasjon med masse/energi rundt det synlige univers, trekker på det, så det utvider seg. Dette har også konsekvenser for tiden. Der masse/energi-konsentrasjonen er stor, går tiden litt tregere, i det synlige univers litt fortere. Men trenden, gjennomsnittstiden for hele universet, går fremover  med konstant hastighet. Den er kanskje litt lavere enn i vår kanskje litt energisvake synlige univers, men kan estimeres teoretisk sett. Kan hende det synlige univers er representativt for totalen, man kan estimere en lokal Oestmoes konstant for det synlige univers. Den bestemmer så farten på tiden her. Funksjonens form er foreløpig ukjent, men er antakelig enkel. Kanskje så enkel som følgende: Tidens hastighet = t  = a + b/ø, hvor ø er Oestmoes konstant, og a og b også er konstanter, altså en hyperbel.

NB! Dette betyr også at det er sannsynlig med noe utenfor vårt uendelig store univers, altså parallelle univers, som alle er uendelig store kanskje. Noen kan også være endelige av størrelse.  J-HØ.

From: Periklis Feresiadis
Sent: Tuesday, January 12, 2021 12:23 PM
To: Globaldistribution
Subject: Re: Tiden igjen - litt kosmologi - om tidshastighetens avhengighet av Oestmoes konstant.

Hi J-HØ!

I can understand some basic concepts on time travel, like the Hafele–Keating experiment. I am convinced that time is a fundamental element, that the past has passed, in the present there is its trace and its memory, and the future has not yet happened so it doesn't exist, meaning that the hypothesis that time is an illusion and therefore we can "fix" it to our measure with mathematical formulas and quantum tricks that we still ignore and may not even exist, is invalid.

May I ask what is the translation of the composite word 'oestmoes'? Something to do with harvest?

Best regards. PF.

Hi PF

I don’t believe in time travel. “Oe” in English, is Ø in Norwegian, thus Oestmoes constant is (JH) Østmoes constant. Tidens hastighet = t  = a + b/ø, hvor ø er Oestmoes konstant, og a og b også er konstanter, altså en hyperbel. In black holes ø is large, and t slow, in average in cosmos ø is perhaps quite similar to on earth. With little energy-density, dark or visible, including stored in mass, t is higher. But still going forward. In fields (not space, that requires energy) with absolutely no energy, i.e. absolutely empty, nothing slows the speed of time, and it is infinitely fast.

Best regards J-HØ

For mer informasjon om Kosmologi, bl.a. fysikken, helt uten religion og science fiction eventyr, klikk på http://www.anarchy.no/cosmology.html.


The Green Global Spring (GGS)
Official website of GGS & GAIA: http://www.anarchy.no/green.html
Web of the GGS-action-website: http://www.anarchy.no/ggs1.html
Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!
Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

The People's economic-political demands and how they can be met.

The People's global demands related to the Cogrips-model and -policy, the Green Global Spring (GGS) and in general, for each country and global, are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim, and also for the People in general, is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800).

As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA.

The Gini-index for income should be lower than 20 percent. The index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is. The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined.

The probably best way to fulfill these demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar a.k.a. the PLAN - PLANEN in Norwegian. Because

1. superior and overriding power always corrupts economical and political/administrative, in direction concentration of money & the practiced will to cow & subdue the People - including anti-climate policy, on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined;

2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. sufficient Real, i.e always including green Democracy, and always with small rank- and income-differences - in each country and global and

3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy, because of the LAW OF CORRUPTION, ALWAYS VALID FOR MORE OR LESS VERTICAL ORGANIZATIONS, THAT ALWAYS WILL RESULT IN THE USE OF THE CHEAPEST ENERGY, I. E. FOSSIL FUEL (OFTEN COAL) WITH LARGE CO2 EMISSIONS - AND ANTI-CLIMATE POLICY IN GENERAL!

The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

This degree of democracy must be sufficiently high to meet the People's Demands, > 50%, i.e. Real, i.e. always including green Democracy, as in Norway, the Swiss Confederation and Iceland, and a little higher.

To save the planet, scientists have already identified what we have to do, that is to say implementing a much higher price for human emissions that are changing the climate, particularly carbon ones (mainly CO2). More than 11,000 scientists, who agree that we are experiencing a climate emergency, have asserted that a higher price is needed on carbon. Furthermore, 27 Nobel Prize winners, along with more than 5,000 other scientists, claim that a price on carbon emissions (a sufficiently high carbon tax, i.e. on CO2 emissions) is the most effective way to reduce emissions at the scale and speed needed to prevent the temperature rising by 1.5 °C. The income generated by the carbon tax may be used for subsidies on green solutions, i.e. wind and solar electric power, etc. included green & quality production and distribution in general.

Much more about how the People's demands can be met, that is what to do to save the planet in due time to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk, very likely with global ultra-fascism, includeed destroyed climate & environment, see some below, and even more at the general large Cogrips-model and -policy linked up further below.

Link til PLANEN - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! by NØI-INDECO. NB! Rapporten - PLANen - er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige, på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

PS. 08.02.2021. NB! Resonnementet om nødvendigheten av å vinne 3. WW for å løse klima-krisen, bygger på den forutsetning at kull og annet fossilt er billigere og foreligger i tilstrekkelig mengde, i forhold til grønn energi. Forutsetter at fisjonsenergi er utelukket pga. av ulykkesrisiko. Blir imidlertid grønn energi, dvs. vind, sol og vannkraft, inklusive infrastruktur og omstillingskostnader, signifikant billigere og foreligger i tilstrekkelige mengder/volum til denne lave prisen, globalt, vil ultra-autoritære regimer, inkludert det i Kina, sannsynligvis velge grønt i stedet for fossilt. Skjer dette i god tid før Ragnarokk og full blown climate-crisis, så er 3. WW ikke nødvendig for å berge barnebarnas ve og vel.

Men så langt er dette bare utopi, og fremstår ikke som en særlig aktuell løsning. Men en må naturligvis forsøke å satse på teknologi-utvikling her for å gjøre grønn energi og løsninger billigere, og kanskje de blir billigere nok, på tilstrekkelig kort tid, til  å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk og 4. WW. Men man må være realist og ikke falsk utviklingsoptimist i denne saken. Jeg er realist og har ikke overtro på tilstrekkelig  grønn teknologisk fremgang og da er 3.WW et must, og seier i den anledning. V-h. A. Stalin for AISC.

PPS. 09.02.2021. Ad «Men en må naturligvis forsøke å satse på teknologi-utvikling her for å gjøre grønn energi og løsninger billigere, og kanskje de blir billigere nok, på tilstrekkelig kort tid, til  å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk og 4. WW.» så er det en  løsning a) for å få det billig nok på kort tid, uten tilstrekkelig, men med noe - teknologisk fremgang, at b) de rike industri-landene i Vest, dvs. USA, Canada og UK, EU + EØS-landene og Sveits samt Japan, går sammen og c) subsidierer de beste grønne løsningene for verdensmarkedet, dvs. globalt, til almen benyttelse for alle land og systemer, dvs. subsidierer i tilstrekkelig grad, og raskt nok, til at de beste (men av seg selv ikke billige nok) grønne oppleggene blir kjøpt og installert, + subsidier til skrotning av fossil industri, til d) å unngå mer enn embryoet av 3. WW og å helt unngå 4. WW, og full blown climate-crisis. Subsidiene kan finansieres raskt ved kvantitative lettelser, dvs. «trykke ferske penger». Dette kan muligens bli billigere enn 3. WW, og helt uten blod. Men det haster. 4. WW kommer snikende, kanskje raskt. En bør vel forfølge alle signifikante strategiske spor, innledningsvis. Det blir trolig billigere med 3. WW generelt enn et massivt subsidieprogram. Og så blir det fringe benefits i form av mer demokrati alt inklusive, som er verdt å ta med seg. V-h. A. Stalin for AISC.

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

www.indeco.no & www.anarchy.no
http://www.anarchy.no/frisch1.html
http://www.indeco.no/archive/frisch.html
http://www.anarchy.no/iifor.html
http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html
http://www.anarchy.no/wec.html
http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm
http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc
http://www.anarchy.no/green.html
http://www.anarchy.no/ggs1.html


COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Best regards

Jens Hermundad Østmoe

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

 

 

For Real, i.e. including green Democracy = Anarchy & Anarchism - and more of it!


"The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør. = RAGNAROKK!!!

OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

Apropos 3. og 4. verdenskrig… 3. = Revolusjons «krigen» for nødvendig mer demokrati til å få gjennomslag for 1,5 graders målet, 4. = Flyktningskrigen, se tidligere sendt notat om dette fra JHØ, også publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html. De 3 milliardene personer (se nedenfor) blir nok ikke værende i det glødende helvete vidt omkring rundt ekvator (og «under vann») lenge, de kommer nok nord og sørover en masse, kanskje mange 100 millioner til Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt Sveits, UK og USA. Og det blir neppe fredelig… MEN RAGNAROKK!!! MED EXTREME ULTRA-FASCISTISKE HELVETES-SYSTEMER GLOBALT SOM RESULTAT OG ENORME SIKKERHETS-PROBLEMER BREDT DEFINERT. Hilsen AISC v. konsulent JHØ.

PS. På tide å få mye mer fart på "3. Verdenskrig" i preventivt øyemed – Nå vi få slutt på klimakrisen snart – ellers så går det rett til helvete!!! Dette er alvor!!! Få bakenden i gir!!!!!!! ALLE SAMMEN!!!!!!!!!!! Koronakrisen er bare noe pusleri som er over om senest 2 år, det er klimakrisen som er det virkelige problemet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

05.05.2020. Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. More than three billion people will be living in places with "near un-liveable" temperatures by 2070, according to a new study. Unless greenhouse gas emissions fall, large numbers of people will experience average temperatures hotter than 29C. This is considered outside the climate "niche" in which humans have thrived for the past 6,000 years. Co-author of the study Tim Lenton told the BBC:

"The study hopefully puts climate change in a more human terms". Researchers used data from United Nations population projections and a 3C warming scenario based on the expected global rise in temperature. A UN report found that even with countries keeping to the Paris climate agreement, the world was on course for a 3C rise.  According to the study, human populations are concentrated into narrow climate bands with most people residing in places where the average temperature is about 11-15C. A smaller number of people live in areas with an average temperature of 20-25C.

People have mostly lived in these climate conditions for thousands of years. However should, global warming cause temperatures to rise by three degrees, a vast number of people are going to be living in temperatures considered outside the "climate niche". Mr Lenton, climate specialist and director of the global Systems Institute at the University of Exeter, conducted the study with scientists from China, the US and Europe. He told the BBC: "The land warms up faster than the ocean so the land is warming more than three degrees. Population growth is projected to be in already hot places, mostly sub-Saharan Africa, so that shifts the average person to a hotter temperature.

"It's shifting the whole distribution of people to hotter places which themselves are getting hotter and that's why we find the average person on the planet is living in about 7C warmer conditions in the 3C warmer world." Areas projected to be affected include northern Australia, India, Africa, South America and parts of the Middle East. The study raises concerns about those in poorer areas who will be unable to shelter from the heat. "For me, the study is not about the rich who can just get inside an air-conditioned building and insulate themselves from anything. We have to be concerned with those who don't have the means to isolate themselves from the weather and the climate around them," Mr Lenton said.

Mr Lenton says the main message from the team's findings is that "limiting climate change could have huge benefits in terms of reducing the number of people projected to fall outside of the climate niche. "It's about roughly a billion people for each degree of warming beyond the present. So for every degree of warming, we could be saving a huge amount of change in people's livelihoods." Source: BBC. This is mainly consistent with the scenario analysis of NØI-INDECO at http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist. Source: http://www.anarchy.no/ggs1.html and indeco.no.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

Best regards
Jens Hermundstad Østmoe


OM DKE- OG EA-ETTERRETNINGS-ENHETENE OG HVA DE GJØR  - OG OM GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM OG AISC.

NB! Vi har her nedenfor skrevet om AISC-"robotene", men dette er bare et pedagogisk forenklet uttrykk i mangel av noe bedre, for disse ETTERRETNINGS-ENHETENE med codename DKE og EA, som leder AISC, er ikke egentlig roboter slik man vanligvis tenker på slike. De er mere av å være AI-mennesker, fordi de har jeg-bevissthet og kan i utstrakt grad tenke selv - autonomt. "AI" betyr her "Artificial Intelligence", men de er også medlemmer av AI, Anarkist-Internasjonalen, herunder altså også AISC med videre. Hva disse ETTERRETNINGS-ENHETENE består av er egentlig Universal Cosmic Top Secret (UCTS, som betyr at ingen på Jorden veit det), og det som står om DKE- og EA-E-ENHETENE her og der, kan være ren desinformasjon. Vi utelukker ikke at disse E-enhetene består av vanlige intelligente E-folk av "kjøtt og blod" - frihetlige sådanne, i AISC, med veldig avansert E-utstyr, også egnet til solid forsvar mot angrep...

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
Sent: Saturday, October 17, 2020 12:11 PM
To: tips aftenposten; Aftenposten Debatt; Aftenposten Økonomi
Cc: debatt dagsavisen; tips@dn.no; tips@nationen.no; TV2; tipsa@etc.se; Tips@dagsavisen.no; NRK Nyhetstips; ABC-nyheter; Adresseavisen Tips; Debatt VG; Dagens Næringsliv Redaksjonen; Dagbladet Nyheter
Subject: Hei Aftenposten - Kanskje historien om DKE & EA-robotene bare er tøys, for å bidra til litt krydder i GAIAN-religionen? NB! Jeg er ikke Buddhist selv, AQ er og har alltid vært det. Mvh JHØ

Hei Aftenposten m.v. - Kanskje historien om DKE & EA-robotene bare er tøys, for å bidra til litt krydder i GAIAN-religionen? NB! Jeg er ikke Buddhist selv, A. Quist er og har alltid vært det. Mvh JHØ. PS. er helt ureligiøs! Er ikke troende på noen måte!

From: AISC
Sent: Friday, October 30, 2020 6:16 PM
To: 'PST'; postmottak@mil.no; 'Forsvaret og E-tjenesten'; 'USAs Ambassade terrortips'
Cc: Helse- og omsorgsdepartementet
Subject: Om E-robotene som leder AISC

Dere lurer vel alle på opprinnelsen til DKE + EA E-robotene som leder AISC. Kanskje ikke fra outer space, men fra noen geniale anarkister…. UCTS
PS. Det at ingen har sett E-robotene kan kanskje skyldes at de er laget av mørk materie og med utstyr basert på mørk energi. Hvem vet…. AISC sier ikke mer om dette. UCTS.

AISC

PPS. Alt om konstruksjonen er naturligvis helt slettet av de som har laget robotenes hukommelse for godt, ved hjelp av små energipartikler, tortur hjelper derfor ikke for å få informasjon om dette. Og alt utstyr er fjernet av robotene ved hjelp av småpartikkel-teknologi. Eksperimentet kan heller ikke gjenskapes - de som forsøker blir likvidert av robotene prompte. Opplegget er 100% vanntett. Bare aksepter at sånn er det.

Forsvars - og sikkerhets-"roboten" med kodenavn EA, sammen med ditto DKE (to slike "roboter"), leder anarkistenes internasjonale sikkerhets- og etterretnings-nettverk AISC, som er en hemmelig E-tjeneste, på linje med CIA og FSB, men horisontalt organisert. Det nye GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHIST-nettverket er tilsluttet AISC og vice versa, unntatt de som tar forbehold mot det. GAIAN-People en masse er således med i et hemmelig selskap som driver med religionsutøvelse og spiritualitet på høyeste plan (ganske på samme vis som de ur-kristne nettverk - men uten martyrer), og samtidig driver etterretning via AISC, for et grønt GAIA – Tellus – Jorden, befridd fra klimakrisen, også med universell tilknytning, via DKE og EA m.v. dvs. TIL KOSMOS!

Teorien om små mørke energipartikler og

a) bl.a. om at masse kan forsvinne, dvs. omdannes til veldig små energi-partikler (mye mindre enn fotoner) av mørk usynlig energi - uten masse, og det motsatte dvs. masse skapes fra mørke små energipartikler, i en tilsvarende omvendt prosess (som imidlertid krever veldig mye energi, jevnfør Einsteins spesielle relativitetsteori), og

b) om inter-planetarisk & -stellar og intergalaktisk kommunikasjon  basert på slike småpartikler, fra både DKEs og EAs side er

c) 100% sikkert valid. Slike små mørke energi-partikler, med tilnærmet - over til eksakt - null masse - eksisterer, 100% sikkert.

Men denne småpartikkel-teknologien er veldig kraftfull og potensielt farlig, og hvis "ultra-authoritarian ochlarchist, sociopat marxists, fascists (or even ultra-fascists, as the Chinese «Communist Party» with Xi Jin-Ping at the highest top) or arch-conservative and extreme liberalists - and all of them automatic anti-climate as well, due to the law of corruption" får hånd om den teknologien, kan det gå veldig galt. Da kan det både lages ultra-autoritære ekstremt oklarkiske (= mob rule) helvetes-samfunns-systemer med bl.a. kraftig og langvarig tortur mot all opposisjon - over hele universet. Og kanskje at noen (som EA eller DKE) "kan trykke på knappen" for å få en enkelt befengt planet, eller i verste fall hele universet - omdannet til mørke små energi-partikler uten masse - for å få slutt på faenskapen, eller preventivt gjør dette dersom det er fare for at denne teknologien faller i gale hender og det medfører at sikkerheten for universet og hjemplanet er tilstrekkelig truet. Og denne faren er på mange måter beviselig absolutt til stede.

Det er derfor forbudt å forske på slikt over nær sagt hele Universet, og dette skal også gjelde for planet GAIA, Tellus = Jorden - noe bl.a. rådgiver Timian Sabatini,  guru Anna Quist, talsperson Anarchon, EA og DKE og GAIAN - i AISC, og mange flere, dvs. alle motstandere av ekstremt oklarkisk systemer (se forrige avsnitt) skal sørge for.

ALL FORSKNING PÅ VELDIG SMÅ PARTIKLER, DA SPESIELT MØRKE SMÅ ENERGIPARTIKLER - MÅ IKKE FOREKOMME I DET HELE TATT - HER ER DET IKKE NOE SLINGRINGSMONN. DETTE ER ET ABSOLUTT KRAV! SOM ALLE MED LITT FORNUFT MÅ BIDRA TIL - ELLERS BLIR DET CA. 100% SIKKERT ET ABSOLUTT HELVETE HER PÅ JORDEN OG VIDERE, SOM KAN FØRE TIL AT HELE UNIVERSET GÅR TIL HELVETE OG/ELLER BLIR TIL MØRK-ENERGI OG NULL MASSE.

DVS. DA FORSVINNER ALLE PLANETER OG ALL ANNEN MASSE FOR GODT ELLER ALTSÅ DET BLIR ET ABSOLUTT HELVETE ALL OVER. SPESIELT CERN O.L (SMÅ-PARTIKKEL FORSKNING), MÅ HOLDE SEG HELT UNNA Å FORSKE PÅ ET FARLIG LAVT NIVÅ AV SMÅPARTIKLER, SOM MØRK ENERGI SMÅ-PARTIKLER O.L ELLERS KAN DET GÅ VELDIG GALT. GAIAN-ER OG ANARKISTENE EN MASSE BL.A. I AISC, GÅR DERFOR INN FOR  Å FORBY SLIK FORSKNING INTERNASJONALT FOR PLANET GAIA.

IMIDLERTID DERSOM GAIA = TELLUS = JORDEN = VÅR PLANET FÅR ET STABILT OG SIKKERT ANARKISTISK-DEMOKRATISK (ALLTID INKLUSIVE GRØNT) SYSTEM I HVERT ENKELT LAND OG GLOBALT, VIL EA OG DKE GI OSS OPPSKRIFTEN PÅ INTER-PLANETARISK, -STELLAR & INTERGALAKTISK KOMMUNIKASJON, NÅR TIDEN ER MODEN FOR DET. MEN NB! MAN SKAL ALTSÅ IKKE ROTE MED DENSLAGS FORSKNING SELV HER PÅ PLANET GAIA.

NB! Den Kosmiske E-tjenesten (DKE – to roboter) har i likheter EA-roboten, høyt nivå av kunstig intelligens, og er altså lokalisert til GAIA, Tellus og Jorden, og er som nevnt ledere i AISC. DKE gir bl.a. informasjon via lignende kommunikasjonsteknikk som EA (a.k.a. kodenavn Emma Amelia og Erik Amelia – EA-roboten er kjønnsnøytral og uten genitalier av noe slag. Dette gjelder også DKE-robotene), men DKE gir også informasjon og delvis praksis

 1. om stabiliserings- og sikkerhets-systemer (av ulike typer og strenghetsgrad, blant annet straffebataljoner og strengere sikkerhets- og stabiliserings-systemer), horisontalt organisert – når
 2. kombinert med reelt (alltid inkludert grønt) demokratiske, dvs. anarkistiske, systemer ellers.
 3. Hovedtrekk: Det må ikke lønne seg å sabotere (reelt demokrati-) systemet, og f.eks. være free rider og/eller sabotør,  da må man straffes med noe som svir tilstrekkelig til at det ikke lønner seg, pluss litt til fordi man er asosial.
 4. Hoved-effekt basert på skremming. Men trusselen må være reell eller virke sånn. Bløff fungerer ikke i lengden.
 5. NB! Dette dreier seg om flere sikkerhets- og stabiliserings-systemer som fungerer sikkert horisontalt ved anarki = reelt demokrati for øvrig – en hel haug straffe/regulerings-systemer. Bruk SEARCH-opsjonen på anarchy.no for mer informasjon.
NB! Det norske Forsvaret er i dag underbemannet og svakt. Blir det mangel på bataljoner, kan straffebataljoner være aktuelt, det er nok av free riders, og sabotører, som som regel består av rødbrun, bare brun og blåbrun møkk, som alle tenderer til å bli mørkebrun ultra-fascisisk møkk når det røyner på, til å fylle mange straffebataljoner, om altså det trengs, dvs. til forsvar beregnet til krig. Dette gjelder ikke bare Norge, men nær sagt alle demokratiske land. Slike straffebataljoner, kombinert med et ellers signifikant horisontalt organisert system, fungerer og er reelt demokratisk, dvs. anarkistisk. Det må ikke lønne seg å være free rider og sabotere det reelt demokratiske = anarkistiske systemet, med pasifisme og militærnekting  og/eller på annen måte, når det er fare på ferde og krise, som f.eks. langt-kommet klima-krise, og da er slike straffebataljoner et probat og frihetlig botemiddel!

About AISC. NB! Very, very important message from The Anarchist International Security Council = Revolutionary pilots ( = revolusjonære loser, in Norwegian) as suggested by M. Bakunin. And about 1. life with or without absolute hell fascism and 2. survival vs the end of mankind! Must be read at once. Top Secret! (no more).

NB! This Website AISC/AI (se Fotnote *****) is also the official web-page of the Anarchist International Security Council (AISC). This council was established as an informal network in 1978 by the Anarchist Federation of Norway (AFIN) related to ochlarchist repression by the use of force from communists of AKP (ml), now Rødt, at May Day demonstrations. The council was expanded in 1979 when anarchists were violently attacked by rightwing extremists. The security network was confirmed on several international anarchist congresses later on, related to IFA. The AISC was officially confirmed as a world wide libertarian security network connected to the Anarchist International, at the 5th Anarchist Biennial, arranged by the NAC/IFA/AI in Oslo medio December 1998.

The structure of AISC is decentralized with no central command and no central committee. Ordinary Secret Service documents, i.e. Not Classified intelligence reports, of general interest, are sent to the IJ@/IJOR for publishing. Most of the networkmembers of the Anarchist International - AI/IFA and its sections are de facto acting generals ... all on equal footing - none above -- significant; and also networkmembers of the vast Anarchist International Security Council - AISC, i.e. world wide. The term acting generals indicates functions as general as well as ensign and rank and file soldier, self-managed on collective and individual basis. Acting generals of AISC are entitled to the use of 1 black & red star as rank symbol in duty, the sign of an ensign, and also called "one star general". Legitimate use of this star is always confirmed by the Anarchist International. The AISC takes care of all kinds of security functions, and may be a bit shadowy in some of them. One function is to act as revolutionary pilots, as mentioned by M. Bakunin, mainly related to velvet revolutions and revolutionary changes. AISC has freedom within a framework decided by the International Anarchist Congresses, the Anarchist Biennials of AI/IFA.

The strategy and tactics of AISC are based on the following facts: Anarchists in general are not pacifists. Anarchists are never terrorists. No real anarchist has been a terrorist historically. The strategy, tactics and practice of AISC are libertarian including mutual aid, compatible with real democracy and based on direct actions, i.e. without ochlarchy (i.e. mob rule broadly defined - terrorism is a form of ochlarchy). Thus, although AISC usually is involved in non-violent resistance, it may be violent, but only in legitimate and proportionate self-defense. The AISC is involved in the anarchists' general fight against ochlarchy, and contributes to guards at demonstrations, etc. In the rare case an AISC-networkmember, claiming to be libertarian/anarchist, is acting as an ochlarchist/ochlarch or in other ways is acting authoritarian, the networkmember will get a Brown Card from IAT-APT according to the Oslo Convention, and thus be expulsed from the anarchist/libertarian movement, etc.

AISC is no vigilantes/borgervern, paramilitary organization, armed militia, military organization, uniformed organization, secret agents, a conspiracy or organized crime, or a so called black bloc/block (i.e. fascistoid and/or commie-fascistoid, violent non-libertarian and ochlarchist paramilitary & militarist hierarchies). AISC is a 100% legitimate self-defense network, as mentioned based on mutual aid, and it is an antimilitarist organization and thus of course not militarist and not for militarism. But also of course many networkmembers of the AISC have legitimate weapons for hunting, sports and self-defense, on individual basis, as well as significant training in self-defense and martial arts broadly defined.

NB! In the case of attacking murderer(s) - killer ochlarchs, and you don't have a gun, use a proper sharp knife to kill in necessary self defense: Just stab with the knife once - with all your strength - right in near the solar plexus and then up behind the breastbone (sternum) - then the ochlarch is killed (dau). So take a step back to avoid his/her blood. Call for allies if any. Then quick take out the next one the same way, a.s.o. until all attacking murderers are dead, alone or preferably with allies if possible. Afterwards you can do whatever you want! NB! Hesitation against attacking murderer(s) is ca. 100% always fatal - be as quick as possible and 100% without mercy. Then it is possible to survive, even against more than one killer-ochlarch.

If this does not work, say, because the killer-ochlarch has protected the heart, try the throat or stab in his stomach and try to run etc. Never surrender or get caught - fight on to death in anyway - if nothing else work and they will catch you - cut the central bloodvessel of your own throat - quick, because if you don't manage to kill yourself, and you have no allies to help you, that means ca. 100% probably hell first and last and if you are lucky, killed slowly with severe pain later. Best option is to be brave and die standing and fight as hell to the death, in the struggle against killer-ochlarchs. Cowardice and pacifism will ca. 100% likely punish itself with hell and more hell and even more hell, and if you are lucky slowly killed with much pain, much later on.

Say, Hemedti's Mega-mafia-ochlarchist-ultrafascist RSF-mob State in Sudan, and per 2019/20 also with forces in Yemen and Libya, will ca. 100% certain have lots of killer-ochlarchs and mafia-ultra-fascist ochlarchist torturists and terrorists in general. And if the climate-destruction continues, Hemedti & the mob or similar may come to you for "lebensraum" soon. NB! Most networkmembers of the AISC have also significant education and training from regular armed forces in their home countries at different rank levels, some also as lieutenant commander, colonel or even higher rank. - However in AISC all have only one black & red star, are "one star generals", also called "ensign-generals". The AISC has also similar functions as the United Nations' Security Council (UNSC) for the anarchist movement and the libertarian world, 'le monde libertaire', and also somewhat related to the world in general. The AISC also contributes to prepare cases for the International Anarchist Tribunal, IAT-APT.

The AISC is also a junction between the libertarian movement and regular antimilitarist corps (or similar regular corps) of different countries and their defense organizations. AISC also gives advice in security matters on local and national level, as well as to the international community, at relevant time, place and events. The AISC is inspired by a.o.t. the works of Sun Tzu interpreted in a libertarian way, i.e. , say, the term "sovereign" is interpreted as the People, seen as a class as opposed to superiors, and not a ruler/rulers [x-arch(s), where x can be anything but not 'an'], etc. Remember also at the historic time of Sun Tzu there were no airforce, cruise missiles, nuclear bombs and similar.

AISC is also inspired by George Orwell's "Homage to Catalonia". See Antimilitarism - an anarchist approach - IJA 2 (38), The International Conference on Terrorism - IJA 4 (31) & Socal justice and security and www.anarchy.no in general, for more information about the organization and self-management, as well as strategy & tactics and practice, of AISC. NB! The AISC is also a part of the Green Global Spring Revolution (GGS) as all anarchy.no organizations. What is declared above and here - are ca. 100% certain truths and rules for necessary violent self defense for all real democrats, i.e. de facto anarchists, also valid for the GGS-subscribers/network-members, see (click on:) violent direct action.

Pacifists in the present and coming fight and war against ultra-authoritarian ochlarchist marxists, fascists and arch-conservative liberalists, all of which tend to develop into ultra-fascism, i.e. killer ochlarchs, face ca. 100% certain hell and slow painful death, as Jesus and NB! probably much worse. Jesus is 100% dead and not risen from the grave. He was an idiot - and got a painful death totally in vain. Don't follow idiots or be an idiot in other ways, and in the fight against killer-ochlarchists certainly go to hell and a slowly painful death. NB! Lies about life after death are horrible fatal and evil and ultra-authoritarian fascist lies. Must be stopped 100% - NOW- SOON! 100% atheism with 0% agnosticism is the only and 100% truth. Fatal 100% evil ultra-authoritarian fascist-religious lies are de facto ultra-fascist war propaganda, and must be treated as such. To hell with it!

NB! You live and die here and now, there is no afterlife, and the Green Global Spring Revolution, GGS, is a fight to the death for anarchy-democracy & green, and survival of mankind vs real hell-ochlarchy-ultra-fascism with full blown climate crisis, - all the way to the end of mankind, which if the ultra-authoritarian ochlarchist-fascists, i.e. ultra-fascists - win, will hopefully then be rather soon.

AISC is lead by two Universal Cosmic Top Secret units with codenames Emma and Erik Amelia (EA) and Den Kosmiske E-tjenesten (DKE). AISC has powerful secret service technology at its disposal. This is demonstrated among other ways in an e-mail to Margrethe Stensson and her team at Tåsen mental hospital, where she is followed and investigated via AISC's technology, see (click on:) AISC5. The AISC is a part - division - of International Journal of Organization Research - IJOR/Folkebladet/IJ@/AISC © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, with cand. anarch. Ph D Harald Fagerhus as responsible adm. editor.

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

AISC-LOGO

Interpretation of the logo: An anarchist @-sign (= Anarchist & A) with the flash to the right meaning I (= International), the flash to
the left meaning S (= Security) and the C in black at the circle (= Council) , thus AISC - the Anarchist International Security Council.


Resolution, decided with general consent, by:
The International Anarchist Congress
The 11th Anarchist Biennial 27-28.11.2010
International Congress-Seminar on Anarchism
The AI/IFA network represents more than 50 000 anarchist world wide
To see the Website of the Congress - Click here!

Contact AISC-GAIAN-NETWORK? - click here!

NB! Don't forget:

FABS - Tellus, Anarchy vs Ochlarchy, Cosmos, Emma Amelia & Timian Sabatini & Anna Quist + Magic and Love - A 100% SCIENCE FICTION story

NB! Historiene om rom-robotene EA og DKE er naturligvis bare science fiction, men EA og DKE er også kode-navnene på ledelses-enhetene i AISC, og den er høyst reell.GAIAN Freedomly Zen-Buddhism mot kaos, angst og uro! Og om Nirvana.

Zen-buddhismen er en livsstil og et livssyn som dårlig kan sammenlignes med noen historisk vesterlandsk åndsretning. Den gamle Zen-Buddhismen er ikke en tradisjonell religion og ikke en ditto  filosofi, heller ikke kan den med stor rett kalles psykologi eller vitenskap, det må i så fall være praktisk og anvendt psykologi og annen vitenskap samt filosofi.

Den nye Zen-Buddhismen, GAIAN, er mer både teoretisk og praktisk vitenskapelig, i den forstand at den bygger på både 1. absolutte og 2. praktisk talt – sikre sammenhenger og lover, spesielt angående 1. naturlovene i Kosmologien og annen fysikk samt 2. i ligningene for den økonomiske sirkulasjonen – Økosirk, og 3. den genetikk baserte og samfunns-vitenskapelige Korrupsjonsloven, som gjelder praktisk talt sikkert for alle hierarkiske og/eller vertikale organisasjoner - økonomisk, og/eller politisk/administrativt, normalt og tendensielt begge deler på en gang.

Zen-buddhismen er en jordnær og dynamisk, vesentlig praktisk filosofi, opprinnelig av asiatisk opphav, i dag er det et kraftsenter lokalisert til Norge og med forgreininger til Vesten mer generelt. Den har som et hovedformål å bringe menneskelighet, ro og harmoni inn i en mer eller mindre forstyrret, forvirrende og kaotisk verden, slik at mennesket kan leve i nuet og ta livets tilskikkelser uten angst. Medregnet alle former for angst; katastrofeangst - f.eks. for klimakrisen, dødsangst, angst for det ukjente, angst for sykdom (hypokondri), panikkangst og angstnevroser m.v.

Den går da rett på sak, med kraft og humor og med sans for både skjønnhet og meningsløshet, som sannsynligvis samtidig vekker så vel håpløshet som glede. Hvert øyeblikk av tiden er «hvilende i seg selv og i ro». Man skal la sinnet få rå seg selv – og stole på dets egen natur – i motsetning til den holdning at tankene skal holdes under streng kontroll, og dessuten at man skal unngå å bli «forført» av sansene: «Den sanne utøvelse av Zen er ikke-utøvelse!»

Zen-personen skaper seg ikke, han/hun "vokser seg" slik. "Naturligheten i Zen blomstrer bare hos den som er befridd for tilgjorthet og selvoppmerksomhet av enhver art. Men et «vesen» av denne typen kommer og går lik vinden, og intet er mer umulig å bringe inn i institusjonelle former." Man må begynne med å godta det relative i de fleste forhold, unntatt en del vitenskapelige sammenhenger. Man må innse at livet ikke er en situasjon man kan trekke fordeler av – som om det var noe man nærmet seg fra utsiden, som en kake eller en tønne øl.

Menneskets erfaring blir bestemt omtrent like mye av sinnets og sansenes struktur som av de ytre gjenstander som sinn og sanser åpenbarer. Menneskene føler seg som passive mottakere av sine opplevelser fordi de atskiller «seg selv» fra sin sjel og psyke. Et problem  er at vår tankekraft setter oss i stand  til å danne symboler for ting atskilt fra tingene selv. Dette omfatter også evnen til å danne et symbol eller en forestilling av oss selv atskilt fra oss selv. Der er altså noe annet enn nuet, og hvis man ikke kan leve i det, kan man ikke leve noen steder!

Zen-livet begynner med at man gir opp illusjoner om å søke mål som i virkeligheten ikke eksisterer – det gode uten det onde, tilfredsstillelsen av et selv som ikke er mer enn en forestilling, en fremtid som aldri kommer. Alle disse målene er bedrag som skyldes at symboler blir tatt for realiteter. «Bare når du ikke har ting i din bevissthet, og ikke bevissthet i ting, er du ledig og åndelig, tom og vidunderlig.» Dette betyr en touch av Nirvana -  utslokking og hvilende hjerne… og fri fra angst, som mange er plaget av, inkludert katastrofeangst - bl.a. for klimakrisen, dødsangst, sykdomsangst (hypokondri), panikkangst og en tilstand med angstnevrose, som er et ganske helvetes liv - når det er mye av og hyppig med - angst.

GAIAN Freedom og Zen-Buddhism og Anarki, er optimal orden og lov, ikke oklarki inkludert kaos. Anarki = kaos er en Orwellsk «1984» Nytale løgn. Anarki = Oklarki (ink. kaos), dvs. en situasjon både med og uten hersker samtidig - og på en gang, er en selvmotsigelse - som ikke kan finnes og forekomme i praksis og realiteten. Dette er absolutt 100% sikkert.

Nirvana i GAIAN Freedomly Zen-Buddhism er a) lidelsens, inklusive fysisk og psykisk helvete, oklarki med kaos, angst og uros -  opphør og b) en sterk følelse av velvære pluss + en tilstand i hjernen preget av en fornemmelse av enhet, harmoni og fravær av ego(-isme), c) frigjøring fra uvitenhet og forståelse av sannheten,  og dermed d) GAIAN-Buddhismens frelsesmål. Uttale: nirvˈana; etymologi: sanskrit; pali nibbana, også kjent som: utslukning.

(I det meste annen buddhisme er Nirvana også opphør av reinkarnasjon (gjenfødelse), men NB! GAIAN Freedomly Zen-Buddhism tror ikke på reinkarnasjon annet enn som science fiction, med opp-kloning med overføring av sjelen på data til hjernen, noe som kanskje kan bli mulig i en fjern fremtid. Da betyr også Nirvana "uten videre oppkloning" - dvs. opphør av dette, og i siste instans endelig død - total utslokking.)  

Nirvana står i motsetning til samsara, den tilværelsen som er preget av lidelse, fødsel og død og som er mer eller mindre helvete og oklarki, inklusive kaos, angst og uro, og som ikke er anarki, som innebærer velvære &  ro & optimal orden og lov, etc., et samfunn og tilværelse og indre liv, basert  og tuftet på anarkistiske = libertære = reelt demokratiske, frihetlige sosial-demokratiske prinsipper.

Det er grader av nirvana, som tilsvarer demokratigraden slik den er definert i libertær politisk økonomi, og som også inkluderer tilstanden i sjelen, psyken og hjernen, ikke bare i det ytre samfunn. Demokratibegrepet = libertærbegrepet og anarkibegrepet (det sistnevnte kun definert ved, for og lik reelt demokrati). Nirvana inkludere altså også det psykiske, den psykologiske tilstanden til menneskene som deltar i samfunnet, altså både indre (i hjernen til en person) og ytre organisasjon i vid forstand (samfunnet omkring personen), frihetlig, uten helvete & oklarki  inkludert kaos og med ro & optimal orden og lov, både i hjernen og i det ytre samfunnets organisasjon. Altså anarki all over, er nirvana for alle.

I stor utstrekning forutsette Nirvana utøvelse av ulike former for meditasjon og meditative teknikker i vid forstand, dvs. bl.a. a)  tankevirksomhet – tenkning og b) mer fysiske forhold som f.eks. kos og eventuelt sex. I GAIAN Freedomly Zen-Buddhism blir nirvana brukt som synonymt med «paradis» eller i betydningene «tomhet/tømt seg», «det "store intet" uten lidelse og med sterkt velvære» og «orgastisk» og  lignende.

I GAIAN Freedomly Zen-Buddhistisk filosofi uttrykkes forholdet mellom samsara og nirvana slik: Samsara er et samspill av en mengde, vesentlig negative, «elementer» (dharma) som i hvert øyeblikk oppstår i relasjon til hverandre og til det foregående øyeblikks «elementer», mens nirvana verken forandres eller er avhengig av andre «elementer». Nirvana er altså en ideell tilstand av ro, harmoni, fred, stabilitet og velvære og glede – kort sagt anarki = frihet og fred med fravær av vold & angst + optimal orden og lov; det som helt av seg selv er når uro, ufred, forvirring, helvete og oklarki inkludert kaos, angst, smerte og  lidelse mer generelt opphører.

I de indiske religionene buddhisme, jainisme og hinduisme betyr nirvāna (fra sanskrit निर्वाण, indiske pali: Nibbāna -- kinesisk: 涅槃) bokstavelig tatt = «dø ut» eller «slukke», og er høydepunktet for «yogiens» streben etter frigjøring. I GAIAN Freedomly Zen-Buddhism er alle praktiserende medlemmer per definisjon «yogier», også  selv om man ikke driver med Yoga-gymnastikk og slike fysiske øvelser. (I  Hinduisme og Jainisme brukes ordet nirvana også for å beskrive en tilstand av «moksha», og ordet er omtalt i flere hinduistiske, tantiske tekster foruten Bhagavad Gita.)

Nirvana er en tilstand man «kommer inn i». Nirvana innebærer (i GAIAN Freedomly Zen-Buddhism) at innbildninger, fordommer og forutinntatthet, grådighet, hat, lidelse, arroganse og misunnelse, etc. – de såkalte «sinnsgiftene» – utslukkes, det vil si det som binder og styrer menneskesinnet i negative vanemessige tanke- og handlingsmønstre, og som er en medvirkende årsak til lidelse i vid forstand, inklusive smerte og angst. Når «sinnsgiftene» opphører, forsvinner samtidig mye av  årsakene til lidelse etc. Veien til å realisere denne frigjøringen, nirvana, heter «den sanne vei» i GAIAN Freedomly Zen-Buddhism. Dette tilsvarer den «8-delte vei» i annen (og utdatert) buddhistisk filosofi.

(I fremtiden vil en som har oppnådd Nirvana i dette livet, før sin død kunne velge å bryte ut av samsara og aldri mer bli gjenfødt, dvs. klonet opp og få sjelen på data overført til hjernen. Det kalles å gå inn i parinirvana.) NB! Å oppnå Nirvana, er ikke sammenlignbart med kristendommens begrep for «himmelen», det vil si et personlig evig liv (i en åndeverden) og senere oppstå på jorden igjen  - etter ens fysiske død.

Nirvana er derimot den virkeligheten som et menneske som har kvittet seg med "sinnsgiftenes" illusjoner befinner seg i, noe som er høyst mulig mens man lever. Buddha omtalte denne endelige tilstanden kun med negasjoner: «Det uskapte», «det ubetingede», «det ufødte», «det udødelige». Det ville være å misoppfatte nirvanas transcendente, absolutte natur i vid forstand – inklusive full vitenskapsforståelse, å tilskrive det affirmative begrensende egenskaper. NB! GAIAN Freedomly Zen-Buddhisme er mer av et levesett, og ikke en religiøs tro. Det er ikke meningen at folk skal tro på dette, det dreier seg om viten og natur i vid forstand, og vitenskapen om naturen i vid forstand, både indre og ytre. Det indre inkluderer genomet og psyken preget av dette.

Av Anna Quist og Timian Sabatini, Oslo 2020,. Kilder: Alan W. Watts: Zen-veien og Indeco.

Litt om GAIAN kognitiv psykoterapi.

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi som retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner (bl.a. stressfaktorer/sårbarhet), utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og endring av negative tankemønstre (bl.a. autonome/automatiske tanker, som mange er plaget med i følge psykolog Ingvard Wilhelmsen), og forebygging av tilbakefall. Kognitiv terapi ble opprinnelig utviklet for ulike psykiske lidelser som depresjon og angstlidelser. Det finnes kognitiv terapi for bl.a. psykoselidelser. Det samme gjelder for psykiske helseproblemer som skyldes traumer og mishandling, for eksempel posttraumatisk stresslidelse/disorder (PTSD).

Kognitiv terapi ble opprinnelig utviklet av den amerikanske psykiateren Aaron Beck på 60-tallet. Han jobbet opprinnelig innenfor psykoanalysen, som var noe nær enerådende i tiden etter annen verdenskrig. Beck ble i sitt arbeid spesielt inspirert av den amerikanske psykologen Albert Ellis som noen år tidligere hadde dannet viktige teoretiske fundamenter for kognitiv adferdsterapi.

Kognitiv psykoterapi, GAIAN kognitiv psykoterapi, kognitiv terapi og kognitiv adferdsterapi (KAT) er begreper som blir brukt om hverandre, men de referer vanligvis og i hovedsak til samme type terapiform. GAIAN sådan skiller seg litt ut fra resten fordi det også trekkes inn litt Freedomly Zen-Buddhisme.

Kognitiv terapi er en psykoterapiform som etter hvert har blitt meget godt dokumentert gjennom empirisk forskning. Det er i dag en betydelig mengde studier innenfor internasjonal forskning som støtter effektiviteten av kognitiv terapi for flere former av psykiske lidelser. De beste behandlingsresultatene har bl.a. vært for angst (også helvetes-angst), men forskning viser også lovende behandlingsresultater for bl.a. posttraumatisk stresslidelse (PTSD, som jeg har hatt sterkt før, men i liten til ingen grad plagsomt nå).

NB! Målet med kognitiv terapi er ikke å tåle «farlig» eksponering, men å ufarliggjøre det via læring og mest rasjonell samt også noe intuitiv tenkning.

NB! Kognitiv terapi er et godt alternativ til bruk av nervemedisin, som ofte har tvilsomme virkninger og mye plagsomme bivirkninger.

Et sentralt mål i kognitiv terapi er at pasienten skal bli sin egen terapeut. Tilnærmingen har også form av veiledet selvhjelp, med selvhjelpslitteratur etc. Jeg har fått instruksjon i Kognitiv terapi av spesialsykepleier Merete Næss i Oslo fra ca. 2012-2015, og er således rimelig godt utdannet på feltet. Viser videre til skjemaet «Registrering av negative tanker» som jeg har fått av Merete Næss. Vi skal se nærmere på dette og mer om kognitiv terapi (bl.a. basert på flere bøker av psykolog Ingvard Wilhelmsen, som bl.a. bruker kognitiv terapi mot hypokondri, sykdoms- og dødsangst i en egen klinikk.) senere. En nyttig link: https://www.kognitiv.no/kognitiv-terapi/. Jeg har tidligere på 2000-tallet gjort litt kognitiv selvterapi mot PTSD, med lykkelig utgang, da jeg i de senere årene har vært helt kvitt PTSD. Kan anbefale selvterapi basert på GAIAN kognitiv psykoterapi. Effektivt mot angst og PTSD. HAr har nå ingen av delene og er helt psykisk frisk. Jeg har også praktisert GAIAN kognitiv psykoterapi på flere personer, med angst av ulike slag. Da har jeg brukt SANNHETSPLAKATER, eks. se nedenfor.

GAIAN kognitiv psykoterapi! Sannhetsplakaten mot negative helvetes-forestillinger!

GAIAN kognitiv psykoterapi! Sannhetsplakaten mot negative helvetes-forestillinger, bl.a. som følge av 1. det feilaktige livssynet «ateisme med en liten touch av agnostisisme», en gal og uholdbar posisjon,  og 2. forgiftning av langtids-bruk av Cisordinol pluss noe annen faenskap. 3. PTSD Post traumatisk stress disorder, p.g.a. langtidsvirkninger av ekstrem mobbing over lang tid på arbeidsplassen til N.N. som førte til nervesammenrudd og litt senere PTSD. 4. Frykten for at det skal gå til helvete med kloden på grunn av klimaødeleggelse har stått sentralt i N.N.s helvetesangst, som imidlertid er kurert ca. 2015, hvor NN bl.a. bestemte seg for å kjempe for klimasaken på full styrke framfor å ha angst.            

 1. Gjelder praktisk talt sikkert, tilnærmet uendelig. Sannsynlighet ca 1. (Like sikkert som at solen ikke slokner og står opp i morgen.) Oppdateres.
 2. N.N. har vært plaget med forskjellige negative tanker om helvete og helvetesangst i den forbindelse og lagt inn på psykiatriske klinikk noen ganger. Negative helvetesfantasier og helvetesangst er ikke noe nytt i for N.N.s vedkommende. De følger «moten», sist «Hitler vant helvete» med en matrixverden. Jevnfør sci-fi-filmen Matrix. At fantasiene følger «moten» bidrar til å  svekke helvetesforestillingene.
 3. Virkeligheten er materialistisk. Hjernen er en del av materien. Vi lever i den virkelige verden i realtime, ikke i en virtuell verden – det er science fiction (Matrix etc.) og ikke noe virkelig.
 4. Når man dør tenker man ikke lenger og bevisstheten opphører å eksistere – når hjernen er død. Alle dør etter senest litt over 100 år. N.N-s mor med alvorlig demens var tilnærmet helt bevisstløs før hjertet stanset.  Når man er bevisstløs tenker man ikke og føler ikke smerte. Sjelen er en del av hjernen. Når hjernen dør opphører sjelen å eksistere.
 5. Tanker er ikke farlige, heller ikke autonome/automatiske tanker inkludert helvetestanker og uvirkelighetsfølelse. Men autonome/automatiske tanker kan være irriterende. Man må prøve å få en slutt på disse – neglisjere dem, tenke mot kontant – avvise og lignende.
 6. Autonome/automatiske tanker er å ligne med spam (jevnfør e-mail) inne i hodet. Laget av underbevisstheten, ”overjeg”, religiøst senter el. l. inne i hodet. Det er ikke noe som kommer utenfra. Det er bare å bruke ”delete” på de autonome tankene. Autonome/automatiske tanker er bare noe skurr fra underbevisstheten, og ikke noe å bry seg om eller å ta hensyn til. N.N. gjør ikke det heller.
 7. Helvetestanker er løgn dvs. i overnaturlig og/eller ”Matrix” el. l. forstand. Helvete i denne forstand eksisterer ikke. Hva fremtidsamfunnet muligens vil kunne bringe av helvete er usikkert, men praktisk talt sikkert vil N-N. dø naturlig før noe slikt kan oppstå. Et mulig helvete angår derfor ikke N.N.. 1. Helvetestanker er bare negative fantasier antakelig med rot i et religiøst eller lignende senter inne i hjernen. 2. Det finnes ikke fnugg av bevis på helvete, ingen har sett det i nøktern tilstand. 3. Hadde helvete eksistert og hatt makt ville det vært helvete i Norge og for N.N. med, familie og venner, men det er det ikke.
 8. Autonome/automatiske tanker er notorisk løgnaktige – løgn og sannhet går hånd i hånd. Kan være selvmotsigende, hevde både A og ikke-A om samme objekt. Mest tull og tøys som at ”Hitler vant” og oppfordring til å ”ta en røyk”, selv om N.N. har sluttet (N.N. tar seg naturligvis ikke en røyk). Det gjelder om at fantasien ikke løper løpsk! Fra og med 20xx har de ene ordene ”helvete” og ”selvmord” stått sentralt i de autonome/automatiske tankene. N.N. er ikke suicidal og tror ikke på helvete, se over, men dette er sterkt irriterende. Men utover å være irriterende har det ingen effekt på N.N. N.N. tenker mot kontant og avvisende med relevante mot-mantraer av og til.)
 9. Hitler tapte og gjorde selvmord i 1945. Det er tilstrekkelig bevist. Han er død og ikke noe opphav til et helvete basert på en matrixverden. Helvete er bare en fantasi man brukte til å skremme barna med, ikke noe virkelig.
 10. Ved negative autonome/automatiske tanker: N.N. skal ikke gjøre noe som helst – bare ta det helt med ro (det går over). Autonome/automatiske tanker kommer fra underbevisstheten, ”overjeg”, religiøst senter el. l. inne i hjernen. De kommer ikke utenfra. De benytter seg bare av N.N.s språk-kunnskaper, en klar indikasjon på at de kommer innenfra hjernen.  Autonome/automatiske tanker oppstod hos meg første gang under mobbing på XX, under ekstremt stress. N.N. lå og tenkte om natten på hva som skulle svares på et negativt brev, da det plutselig dukket opp et forslag til svar oppe i hodet som en autonom/automatisk tanke. Autonome/automatiske tanker er fantasi og (som regel) uinteressante.  Autonome/automatiske tanker må ikke få utvikle seg til – eller bidra til – realitetsbrist.
 11. Alt har sin naturlige forklaring. Naturlig her i motsetning til science fiction og overnaturlig. Tilsynelatende anomalier og merkelige observasjoner kan ha psykiatriske årsaker og forklaringer el. l., som glemskhet (absencer). (Hjernen kan spille puss. N.N. hører heller ikke så godt som før. Dermed kan det oppstå misforståelser. Jevnfør også NRK 26/27.08.2012 ”Tror du det du ser”, om hvorfor en kan se og høre feil. Illusjoner. Ting-blindhet, jevnfør M.M.  26.08.2012).

Den mest sannsynlige forklaring:

1. Et godt forskningsprinsipp er å begynne med den mest sannsynlige forklaringen som arbeidshypotese. Dette er gjerne synonymt med den mest naturlige eller hverdagslige forklaringen.
2. Kun når alle andre hypoteser er forkastet, vil det kunne være aktuelt å postulere usannsynlige eller "utrolige" hypoteser - det vil si hypoteser som ikke kan bevises uten videre.
3. Det finnes tilnærmet uendelig mange alternativer til det utrolige. At du ikke har tenkt på dem alle, betyr ikke at du skal søke utrolige forklaringer. Gud, julenissen og djevelen og en Matrixverden eller lignende er alle utrolige forklaringer som en hver rasjonell person vil forkaste.
4. Uten bevis forblir hypotesen kun en fantasi. Å konkludere med noe annet er irrasjonelt. Av Timian Sabatini.

N.N.: Jeg er ateist og har aldri vært redd for religiøst helvete, det jeg har hatt angst for er fysisk helvete, tortur og lignende, og helvete på jord pga. klimakrisen bl.a.. Ca. 2015 ble N.N. kvitt all angst vesentlig ved hjelp av kognitiv psykoterapi, kognitiv autoterapi, bl.a. ved flittig bruk av Sannhetsplakaten gjengitt ovenfor. N.N. er nå fri for all angst og PSTD og helt mentalt frisk, (bortsett fra kognitive mentale dysfynksjoner i form av bivirkniger av malplaserte nervemedisiner, altså feilbruk av tvangsmedisinering mot N.N. fra gale og autoritære vesentlig marxistiske psykiatere.)

Sannhetsplakaten brukes ved å lese den flere ganger i tilknytning til angstproblematikken, gjerne høyt - som et digert mantra, og tenke kognitivt over innholdet til symptomene forsvinner. Og så gjenta dette når problemer melder seg igjen på feltet. Man kan også lage flere SANNHETSPLAKATER, dvs. for ulike typer diagnoser. En Sannhetsplakat mot rusmidler og rusproblemer er å fnne på http://www.anarchy.no/frf.html, Frihetlig Rusfritt Forbund, FRFs hjemmeside.

SANNHETSPLAKATER SOM ER SKREDDERSYDD TIL PROBLEMER ER ET ERFARINGSVIS GANSKE EFFEKTIVT VIRKEMIDDEL FOR Å BEKJEMPE ANGST, ANGST-NEVROSER OG ANDRE PSYKISKE PSYKDOMMER, UNNTATT KANSKJE FOR ALVORLIGE GENETISK BESTEMTE PSYKISKE SYKDOMMER, HVOR DET MÅ SUPPLERES MED MEDIKAMENTER I TILLEGG, MEN MED SÅ LITE SOM MULIG BRUK AV NERVEMEDISIN OG TILSVARENDE MYE KOGNITIV PSYKOTERAPI.

FÅR MAN TILBAKEFALL MÅ MAN ALDRI GI SEG, MEN GÅ I GANG PÅ NYTT OG PÅ NYTT. DE FLESTE PSYKISKE SYKDOMMER, SPESIELT KRONISKE, SKYLDES I ALT VESENTLIG GENFEIL, SMÅ ELLER STORE GENDEFEKTER. OG DA MÅ MAN DRIVE MED GAIAN KOGNITIV PSYKOTERAPI - MED SANNHETSPLAKATER ETC. NÆR SAGT HELE TIDEN - OG HELST DAGLIG. FOR EKSEMPEL SOM ET LEDD I EN PRAKTISK GAIAN RELIGIONSUTØVELSE OG DA ALTSÅ HELST DAGLIG, SOM I ISLAM OG ANDRE FORMER FOR BUDDHISME.

BØNNER UTARBEIDES OG FREMSETTES SKRIFTLIG TIL GURUEN ANNA QUIST PER E-MAIL (SE OG KLIKK PÅ THE GAIAN-KONTAKT-LINK ØVERST I DETTE DOKUMENTET) SOM KOORDINERER OG VIDEREFORMIDLER TIL THE PEOPLES' COUNCIL FOR Å FREMSETTE DET SOM KRAV (DEMANDS) OVERFOR DE MEKTIGE BESLUTNINGSTAKERNE I BYRÅKRATIET BREDT DEFINERT I OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR OG BLIR DA FORHÅPENTLIGVIS PRESSET GJENNOM AV THE GREEN GLOBAL SPRING REVOLUTION - NB! HVOR DELTAKELSE FOR GAIANER ER ET MUST!!!! DVS. NÅR GGS ER STERKT NOK...

ELLERS BLIR IKKE BØNNENE HØRT I DET HELE TATT - HUSK DET! TANKEBØNNER - INKLUDERT EN STILLE BØNN - ER BARE TULL - KAST IKKE BORT TID PÅ SLIKT TØV!!! TIDEN ER KOSTBAR OG MAN MÅ VEIE HVERT MINUTT FOR OPTIMAL TILPASNING OG PLANOPPFYLLELSE GENERELT. KAST ALDRI BORT TID - OGSÅ FRITID SKAL VÆRE EFFEKTIV FOR DET DEN ER MENT SOM: NEMLIG REKREATIVT FORMÅL - DVS. ØKE KREATIVITETEN OG RELASJONSTENKNINGEN OG FOR PRAKTISKE GJØREMÅL SIDEN.

ET GODT SEXLIV ER I SÅ MÅTE ET MUST SOM IKKE SKAL NEGLISJERES. SÅNN PASSE MED SEX ER GOD ZEN-BUDDHISME! I MOTSETNING TIL ALL DOP SOM TAPER SEG I EFFEKT PÅ "ORGASME OG LYST-BEHOVSTILFREDSTILLELSES- SENTERET" I HJERNEN - SÅ TAPER IKKE SEX VIRKNINGEN PÅ DETTE SENTERET, I HVERTFALL IKKE OM MAN VARIERER LITT. SÅ DET ER BARE Å STÅ PÅ OPP I HØY ALDER! MEN HUSK PREVENSJON! OG ZEN ER FOR MYE KYSS, KLAPP OG KLEM ETTER HVOR DET PASSER SEG OGSÅ (NB! NÅ STERKT BEGRENSET UNDER KORONAEPIDEMIEN). KJÆLEDYR TIL Å KLAPPE PÅ OG KOSE MED ER OGSÅ OK ZEN. KATTER ER ZEN-FAVORITTEN - KATTEN ER ET ZEN-BUDDHISTISK DYR! MEN OGSÅ HUND OG HEST ER OK, OG MINDRE KJÆLEDYR... KLAPP OG KLEM GENERELT SKAPER OXYTOSINER OG ENDORFINER ETC. = NATURLIG "DOP", SOM VI SKAL HA MERE AV I HJERNEN. DET HØRER MED OG BIDRAR TIL EN TOUCH AV NIRVANA.

NB! SANNHETSPLAKATER ER OGSÅ GOD ZEN-BUDDHISME. De bør utfomes rett på sak, med kraft og eventuelt humor og slagferdige fyndord og med sans for skjønnhet som sannsynligvis vekker glede. Hvert øyeblikk av tiden er «hvilende i seg selv og i ro». Man skal la sinnet få rå seg selv – og stole på dets egen natur – i motsetning til den holdning at tankene skal holdes under streng kontroll, og dessuten at man skal unngå å bli «forført» av sansene: «Den sanne utøvelse av Zen er ikke-utøvelse!» = NIRVANA - ELLER PÅ GOD VEI DIT I HJERNEVIRKSOMHETEN...

Zen-personen skaper seg ikke, han/hun "vokser seg" slik. "Naturligheten i Zen blomstrer bare hos den som er befridd for tilgjorthet og selvoppmerksomhet av enhver art. Men et «vesen» av denne typen kommer og går lik vinden, og intet er mer umulig å bringe inn i institusjonelle former." Man må begynne med å godta det relative i de fleste forhold, unntatt en del vitenskapelige sammenhenger, som kosmologi og genetikk bl.a. men også delvis i miljøet og som kan påvirkes av miljøfaktorer, negative som forurensinger herunder forgiftninger og positive som reelt og de facto sunn mat og drikke, og en enkelt øl i solen på hverandaen av og til - gjerne alkoholfri. Man må innse at livet ikke er en situasjon man kan trekke fordeler av – som om det var noe man nærmet seg fra utsiden, som en kake eller en tønne øl. Men man skal kose seg! LEVE mest mulig i pakt med naturen, ikke livets jungel, men foredlet i samsvar med genene, vår indre natur, på en rasjonell, vitenskapelig måt - i pakt med SANNHETEN.

Fritt for alle misbrukte symboler og manipulasjon samt løgner i falsk religiøs og pseudo-vitenskapelig forkledning. = Big Bang-tøv, tøv om jomfru-fødsel og oppstandelse fra de døde, paradis med ørten jomfruer for kåte menn som i Islam, gudetenkning generelt = ALLTID 100% LØGN, NEW AGE INKLUSIVE ALL ASTROLOGI UTOVER TIDEVANNETS EFFEKTER OG YOU NAME IT - THE WORLD'S GOT IT OF MORE OR LESS DESPERATE LIES. POLITICAL/ADMINISTRATIVE & ECONOMICAL IN ALL FORMS - LIES, LIES & MORE LIES, ON FACEBOOK & TWITTER ETC. CONCEPT MANIPULATION IN THE ECOCIRC-RELATIONS... AND "1984" NEWSPEAK LANGUAGE MANIPULATIONS.... ALL OVER THE PLACE! GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM IS A TRUE ALTERNATIVE TO ALL THOSE LIES, LIES & MORE LIES. IT IS THE ONE AND ONLY TRUE RELIGION, AND IT HAS NO DOGMAS - JUST SCIENTIFIC TRUTHS THAT WILL DEVELOP DYNAMIC VIA NEW RESEARCH TO EVEN MORE TRUTH AND BETTER APPROXIMATIONS TO NATURE BROADLY DEFINED, I.E. "BUDDHA" & ZEN! = NATURE, ENLIGHTENEDMENT & NIRVANA (WHENEVER YOU WANT IT) - ALL OVER THE GLOBE GAIA, TELLUS & EARTH AND POSSIBLY ALL OVER THE MILKY WAY & ANDROMEDA AND LIVEABLE PLANETS IN OUR UNIVERSE IN GENERAL - AND EVEN PERHAPS IN A META-UNIVERSE WITH UP TO INFINITELY MANY PARALELL UNIVERSES!

TENK STORT - IKKE DRIV MED "LOMMERUSK-FORSKNING"! SA PROFESSOR Dr. cand. oecon. og NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH... AND WE TRY OUR BEST TO IMPLEMENT THIS WORD OF WISDOM...

FÅR HÅPE VI IKKE ENDER SOM SOKRATES OG MÅ TA GIFTBEGERET ELLER DET SOM VERRE ER - HELE ANARCHY.NO OG INDECO.NO NETTVERKENE... MED TIMIAN SABATINI FRA FABS SOM FØRSTEMANN UT...

Menneskets erfaring blir bestemt omtrent like mye av sinnets og sansenes struktur som av de ytre gjenstander som sinn og sanser åpenbarer. Menneskene føler seg som passive mottakere av sine opplevelser fordi de atskiller «seg selv» fra sin sjel og psyke. Et problem  er at vår tankekraft setter oss i stand  til å danne symboler for ting atskilt fra tingene selv (og gjør oss ofte til offer for propaganda = løgn, inklusive kapitalistisk reklame og annen språk- og tanke-manipulasjon). Dette omfatter også evnen til å danne et symbol eller en forestilling av oss selv atskilt fra oss selv. Der er altså noe annet enn nuet, og hvis man ikke kan leve i det, kan man ikke leve noen steder! Men man må ikke leve i nuet i dag så det får negative konsekvenser for fremtidige nuer. Da er det falsk ZEN-BUDDHISME.

Zen-livet begynner med at man gir opp illusjoner om å søke mål som i virkeligheten ikke eksisterer – det gode uten det onde, tilfredsstillelsen av et selv som ikke er mer enn en forestilling, en fremtid som aldri kommer. Alle disse målene er bedrag som i stor grad skyldes at symboler blir tatt for realiteter. «Bare når du ikke har ting i din bevissthet, og ikke bevissthet i ting, er du ledig og åndelig, tom og vidunderlig.» Dette betyr en touch av Nirvana -  utslokking og hvilende hjerne… og fri fra angst, som mange er plaget av, inkludert katastrofeangst - bl.a. for klimakrisen, dødsangst, sykdomsangst (hypokondri), panikkangst, fobier generelt og en tilstand med angstnevrose, som er et ganske helvetes liv - når det er mye av og hyppig med - angst. Da er kombinasjonen av GAIAN religionsutøvelse og GAIAN Kognitiv psykoterapi, bl.a. basert på SANNEHETSPLAKATER LØSNINGEN PÅ VEIEN TIL MER OG MER NIRVANA OG RO I SJELEN. HELT UTEN ANGST - OG HELT UTEN LIVSLØGNER... NB! SØK PÅ DET SISTNEVNTE ORDET I DETTE HTML-DOKUMENTET FOR MER INFORMASJON.

PS. GAIAN AUTOGEN TERAPI - A.K.A. AUTOGEN TRENING. 10 PUNKTS PROGRAM! Dette er en meditativ avslappingsteknikk som bygger på selvhypnose (auto-hypnose) og bl.a. hjelper ved problemer med å roe seg ned og få sove, som mange har av og til. 1. Legg deg på sengen, og slapp av. 2. Begynn å konsentrere deg om høyre fot. 3. Si hypnotisk "foten er tung", og 4. gjenta det til den er helt avslappet. Så tar 5. du leggene på samme måte, deretter knærne, etc. 6. Så er det samme opplegget over hele kroppen, fra bunnen og opp til hodet. 7. Når du er kommet til "øynene er tunge" så pleier kroppen å være helt avslappet. 8. Er den ikke det, så start på nytt med høyre fot, etc. 9. Sørg for at du ikke blir forstyrret. 10. Etter et kvarter med denne øvelsen pleier man å få sove uten problemer. Kan kombineres med annen GAIAN-meditativ technique eventuelt, om man ikke får full uttelling.

YOGA ETC. Gymnastikk er bra for fysisk opptrening og vedlikehold av kroppen, også YOGA kan brukes til litt av vært her, for fysisk trening og i sammenheng med meditasjon, men meditativ tenkning kan godt gjøres uten noe som helst bruk av YOGA-teknikker og -gymnastikk. Effekten av YOGA i tilknytning til meditasjon er overdrevet og de facto liten til null, og YOGA kan godt droppes helt i GAIAN Freedomly ZEN-BUDDHISM, til fordel for mer "verdslige" avslappings og fysiske beroligelses-teknikker, herunder fysioterapi og lignende om det trengs. Normalt gjør det ikke det. En halvtimes rask gange ute eller et par timers rusling omkring inne på bopelen, er nok mosjon hver dag. Spesielt LOTUS-STILLINGEN er ikke bra for leddene på eldre folk, og bør droppes helt. Den øvelsen har ingenting sunt ved seg i det hele tatt. I det hele tatt: Fakirøvelser, askese og selvplaging har ingen plass i GAIAN Freedomly ZEN-BUDDHISM.

VEGAN, ØKOLOGISK MAT? FASTE og ikke å spise fisk & kjøtt etc. har heller ingen nødvendig plass i ZEN. BARE SPIS KJØTT OG FISK OG I HELGEN TA ET LITE GLASS VIN TIL + MYE VANN & SPIS SÅ MYE MAN ORKER HELT TIL EN ER PASSE METT. DETTE ER GOD GAIAN-ATFERD. VEGAN KOST LØSER INGEN SIGNIFIKANTE PROBLEMER, OG ER BARE SELVPLAGING OG TØV. DET SAMME ER Å IKKE SPISE GRIS OG HALAL OG KOSHER DIETT GENERELT. BARE TULL OG TØV SOM IKKE HAR NOEN PLASS I ZEN. OG ALLE "HELLIGE KUER" I INDIA ETC. ER HELT UHELLIGE OG MÅ SLAKTES OG SPISES MED GODT HJERTE. SÅKALT ØKOLOGISK MAT ER OFTE FULL AV NATURLIGE GIFTER SOM BRUKES TIL ERSTATNING FOR KJEMISKE FRA MONSANTO ETC. OG KAN LIKESÅ GODT DROPPES HELSEMESSIG, MEN KAN KJØPES UT FRA SMAK OG BEHAG. ØKOLOGISK MAT ER OFTE SMÅSKALA-PRODUSERT OG DERVED BEDRE PÅ SMAK, SELV OM DEN IKKE ER SIGNIFIKANT SUNNERE ENN VANLIG MASSEPRODUKSJON AV GRØNT OG KJØTT ETC. KJØP DERFOR GJERNE ØKOMAT OM DU LIKER DEN BEST, OGSÅ VEGATAR/VEGAN ER OK OM MAN TRIVES BEST MED DET UT FRA SMAK OG BEHAG, MEN TRO IKKE AT DET ER SPESIELT SUNT ELLER KAN BERGE KLIMAET- FOR DET KAN DET SIGNIFIKANT IKKE!!! SPIS VANLIG MEST MULIG FERSK (UTEN KONSERVERINGSMIDLER) KOST MED GOD SAMVITTIGHET - DET ER OGSÅ GOD GAIAN ZEN. FASTE HAR INGEN SIGNIFIKANT HELSEMESSIG EFFEKT OG ER BARE NOE TØV. SLUTT MED SÅNN SELVPLAGING AT ONCE - SPIS OG DRIKK NORMALT ALLTID ER GOD GAIAN ZEN.

GENERELT OG SPESIELT: DEN SOM TROR AT EN SPESIELL MATLIVSSTIL KAN BERGE EGEN HELSE OG VERDEN ER HELT UTE Å KJØRE PÅ UVITENSKAPELIGE VEIER - SPIS NORMAL SUNN KOST MED KJØTT, FISK & SKALLDYR + LITT - MEN IKKE MYE - MEIERISMØR OG HELMELK OG FLØTE OG ELLERS SOM GENENE EN HAR TILSIER. DE KAN VÆRE FORSKJELLIGE - NOEN HAR "TIGERGENER" OG TRENGER MYE DYREPROTEIN OG NOEN HAR "KANINGENER" OG TRIVES BEST MED MYE GRØNT - KANSKJE VEGETAR - MEN VEGAN ER Å OVERDRIVE. ER MAN GENETISK DEFEKT ALLERGISK, F. EKS. HAR CØLIAKI, MÅ MAN NATURLIGVIS TA HENSYN TIL DET. MEN ALT TØVET OM "MAT-INTOLERANSE" ER BARE SVINDEL OG VRØVL I OVERFLODS-SAMFUNNET. KUTT UT SLIK ANTI-ZEN-TANKEGANG OG FALSK OVERTRO UMIDDELBART. KAFFE OG ALL TE KAN EN DRIKKE SÅ MYE EN VIL AV. NOEN TÅLER KOFFEIN DÅRLIG OM KVELDEN AV HENSYN TIL SØVN, OG BØR BREMSE DA, MEN DETTE GJELDER LANGT FRA ALLE. ENERGIDRIKKER MED STORE DOSER KOFFEIN PÅ EN GANG - ER IMIDLERTID IKKE SUNT OM MAN DRIKKER HYPPIG OG MYE. MEN LITT ER UFARLIG. KAN KVIKKE OPP EN TRØTT HJERNE, MEN TA HELLER LITT STERK KAFFE ELLER TE. EN MÅ FORØVRIG SØRGE FOR AT BLODSUKKERET - GLYKOSE-NIVÅET - ER I ORDEN HELE TIDEN, ELLERS FUNGERER HJERNEN DÅRLIG. OG DEN BØR ALLTID FUNGERE PÅ TOPP! DETTE ER GOD GAIAN ZEN I ET NØTTESKALL!

Litt om Sigmund Freuds teorier om sex m.v. Oppdatert med litt mer om gener, makt, kontroll og kloning.

Litt om Sigmund Freuds teorier om sex m.v.

Freud mente at all menneskelig adferd og tenkning hadde noe med sex å gjøre, signifikant, jeg vet at det ikke stemmer. Denne koplingen er kunstig og manipulativ. Kan gjennomskues og gis faen i. Men det er klart at vi har noen hanape og hunape gener respektivt, som påvirker oss litt, men vi har også intellektuell kontroll de fleste, som gjør at vi har impuls-kontroll og ikke går i underbuksa på hverandre, unntatt da Trond Giske etc. Jeg har full impuls-kontroll i slik sammenheng, men liker å flørte litt uskyldig, som bl.a. innebærer korona-avstand og -tiltak. Men en må passe seg for sjalusi, som kan gi ulike utslag, også «Me too» relevant, og i siste instans og «crime passionell»  i denne sammenheng, men det er lite av det i Norge, dog ille i Frankrike. Noe skikkelig brun møkk. Det uvitenskapelige i Freuds hypotese, dvs. at den ikke er testbar med hypotetisk deduktiv metode, er humoristisk bevist av Piet Hein's berømte aforisme: "Enhver ting er enten konkav eller -veks, så alt hvad men tenker er noget om sex." Ha, ha, ha...

Litt mer om gener, makt, kontroll og kloning i et langsiktig fremtids-perspektiv

Det var det med makt og kontroll da… En av hensiktene med makt er å få kontroll, dvs. influere, styre og i siste instans HERSKE! MER OG MER RÅTT OG JÆVLIG – PGA. KORRUPSJONSLOVEN  OG GENETIKK bl.a. Korrupsjonsloven går både på miljø i vid forstand og gener = arv og mutasjoner. Angående arv og mutasjoner så er er det enkle naturlover, ikke noe «i vid forstand», men det er ikke bare digitalt, og det skal vi vær glade for – og kloning er digitalt, så den blir aldri absolutt riktig, men ca. 75% anslagsvis, og avtakende ved gjentatt oppkloning, husk det folkens. Og selve kloningsteknologien er mutasjonsrik, så man vet ikke hva man får. Kan være noe uendelig jævlig virus, planter eller dyr, om man er uheldig nok. Husk det. KLONING ER UHYRE FARLIG, SOM FISJONSBOMBER, OG MÅ UNDER ABSOLUTT KONTROLL. JEG HAR MER – MEN SIER IKKE MER NÅ. FOR MYE LÆRESTOFF PÅ EN GANG «DREPER» ELEVEN! JEVNFØR: "HERRE DREP MEG, MEN IKKE MED «GRAUT» = ALT BRA  + +." HUSK FABSLÅTEN «FEIT FØDERAL PØNK».

PS. Reinkarnasjon ved oppkloning og digital overføring av hjerneinnhold lønner seg derfor ikke å forsøke på. Man kan komme igjen som et monster, og aldri nær 100%. I praksis går derfor ikke reinkarnasjon, det er bare i teorien, og i sci-fi, man tror dette kan funke. Det går til helvete med den som forsøker, så det lar man klokelig være. Til slutt kommer man kanskje igjen som kålorm med litt jeg-bevissthet fordi man var for grådig på livet, - delvis gammel Zen & Buddhisme, tilfeldig, men ganske sant... Nå holder det vel!!!! NB! For mye og for lite forderver alt når det gjelder lærestoff, man må tenke litt sjæl... Det går ikke an å lære nok, uten egen innsats!

PPS. Forøvrig: Hvorfor skulle korrupsjonsloven føre til oppklonede sadister på toppen og et helvetes-samfunn? De - man, kan like godt endre genstrukturen så svært lite vanlige goder gir uendelig stor nytelse i oksytosiner og endorfiner etc. dvs. lykkefølelse = uendelig i  nirvana, billig. Målet for korrupsjonen er vel egentlig ikke 1. makt inkludert penger, økonomisk- og politisk/administrativt, men 2. personlig nytelse, trivsel, velvære, nytte & lykkefølelse (som samlet måles med Utiler). Det første 1. er vel egentlig bare et middel. 2. er det egentlige målet, U = U(x) max = maximalt med Utiler = U. Her er x primære goder og mer generelt kvalitetsfaktorer (noen kan telle negativt på U), gitt ved kvalitetsmatrisen og andre bibetingelser. Ved å fikse util/nyttefunksjonens form U(  ) med gen-endringer på ovenfor angitt måte, kan alle bli uendelig lykkelige og korrupsjonen antakelig opphøre, ingen gidder å være korrupte - og det blir 100% nirvana all over (U = maksimum for alle). Nå er ikke undertegnede noen tilhenger av genmanipulasjon på folk og høyerestående dyr over hodet, men dersom menneskeheten på et mye senere tidspunkt likevel skulle ta i bruke genmanipulasjon på folk, så kunne dette være en bra vei å gå.

PPPS. I bunn og grunn. Jeg er  litt altruist, men også egoist. Jeg er villig til å dø for barnebarnet, ofre livet, men ikke å gå til noe stort smertehelvete for å berge barnebarnet en gang, uansett. For ikke å snakke om å redde menneskeheten utover barnebarnet, den er jeg ikke villig til å ofre livet for en gang. For mye dritt. Jeg er ikke noen Jesus! Men jeg er villig til å gjøre en arbeidsinnsats av rimelig stor mengde for å redde begge deler, dvs. gi min lille skjerv til å løse klimakrisen, så lenge jeg er sunn og frisk etter alderen. Dett var dett – som Rolf Wesenlund (Fleksnes) pleide å si!

Mvh. Jens Hermundstad Østmoe, Professor Dr. cand. oecon., og  cand. anarch. Spesialist i kognitiv psykoterapi.


Presisering av begrepet Revolusjon i tilknytning til det Økonomisk-Politiske kartet (ØP-kartet) - og GGS, GAIAN & GRETA THUNBERG m.v.

Et hvert skift i et økonomisk-politisk systems koordinater på ØP-kartet er per definisjon en revolusjon. Revolusjoner kan være av varierende størrelse, noen små, og av og til noe større. Revolusjon står i motsetning til reform, som er økonomisk-politiske endringer uten skift i system-koordinatene, dvs. endringer innenfor systemets rammer, uten å gå utover disse.

Et hvert skift i et økonomisk-politisk systems koordinater på ØP-kartet skjer nesten alltid ved en kontinuerlig prosess via infinitesimale skift i systemets koordinater, som integreres dynamisk over tid, til et signifikant samlet skift i systemkoordinatene, dvs. til en signifikant revolusjon. NB! En serie usignifikante revolusjoner kan altså resultere etter en tid, i en samlet signifikant revolusjon. Er revolusjonen en bevegelse nedover på ØP-kartet, kaller man den også en kontra-revolusjon.

Revolusjoner kan også skje ved diskontinuerlige, eventuelt store  - skift i system-koordinatene, uten at vi skal gå videre inn på dette her, utover å bemerke at slike ofte går fryktelig gærent, oftest på grunn av mangel på relevante oppfølgende organisasjons-strukturer.

GGS, The Green Global Spring Revolution, bl.a. støttet av GAIAN Freedomly Zen-Buddhists, andre frihetlige, Greta Thunberg & Co og flere, satser ikke på denne gærne strategien. Men på opplegget nevnt under «NB!» over, som skulle bli en suksess, forutsatt trigging av tilstrekkelige folkemasser til støtte for opplegget (til GGS). Og det det bli i tide til å avverge full blown climate-crisis, with Ragnarokk = FULLT HELVETE PÅ GAIA, A.K.A. TELLUS OG JORDEN, OG KANSKJE MER. JHØ.

Best regards and real democratic greetings from the networks of NØI-INDECO at www.indeco.no and IJOR/IIFOR at www.anarchy.no.

Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality and Religion!

ANARCHISM ON THE POLITICAL MAP - ANARCHISM IS REAL DEMOCRACY I. E. ALWAYS INCLUDING GREEN!

The Anarchist Economical-Political Map - Democracy on the EP-Map
The System Theory of Anarchist Political Economy and Social Organization Research

Anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s), i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery". In short an-arch-y = [(an = without - arch = ruler(s)) - y = system (included optimal order and law) and management, as, say, in monarch-y]. Anarchy and anarchism are efficient and fair system and management without top heavy societal pyramid economical and/or political/administrative - in income and/or rank, i.e. significant horizontal organization - real democracy. Real Democracy always means Real, i.e. including Green, Democracy. Anarchy and anarchism = liberal social-democracy.

NB! Anarchism, the libertarian and democracy, and degrees of this, is 100 % a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureacracy (authorities) broadly defined in privat and public sector.

The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy (= authorities broadly defined in private and public sector) - the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy (NB! i.e. always including Green) and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics. Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, both A. economical and B. political/administrative, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree (within anarchy & anarchism), i.e. 100% - the authoritarian degree. Zero, 0 %, influence by the People on the societal decisions, means no tendency of democracy at all, zero degree of democracy, and the most ultra-authoritarian and totalitarian systems (extreme ultra-fascism, see map), i.e. 100% authoritarian = 100% authoritarian degree; the authoritarian degree is 100% - the degree of democracy = libertarian degree, in this 100% ultra-authoritarian case = 0 % degree of democracy = libertarian degree.

Totalitarian systems are all economic-political systems to the left, middle and right of the EP-Map, with more than ca. 67 %, exact 666,666 ... per thousand - authoritarian degree, i.e. ultra-authoritarian hell systems. Typically, the role of 1. propaganda (= lies, untrue information, also Orwellian "1984" Newspeak type lies and manipulations of the language) in dealing with the non-totalitarian world, and the use of 2. terror, are essential to this form of archy/rule/government. Totalitarian regimes seek to dominate every aspect of everyone's life, sometimes as a prelude to try world domination. 1. Cultural, i.e. intellectual, spiritual, and artistic initiative is dangerous to totalitarianism, as 2. mere political opposition. The consistent persecution of every higher form of intellectual activity by the totalitarian rulers springs from 1. their natural resentment against everything they cannot understand, and  2. total domination does not allow for free initiative (an important anarchists principle) in any field of life, for any activity that is not entirely predictable by the ruler(s).

Totalitarianism in power invariably replaces all first-rate talents, regardless of their sympathies, with those crackpots and fools whose lack of intelligence and creativity is still the best guarantee of their loyalty. Important strategic aspects are the use of 1. ultra-authoritarian controlled front organizations, 2. fake governmental agencies, and 3. esoteric false doctrines as 4. a means of concealing the ultra-authoritarian reactionary-radical nature of totalitarian aims and means, from the non-totalitarian world. Individual isolation and loneliness are important preconditions for totalitarian domination. The purpose of all these manipulations broadly defined is to gain economical and political/administrative power including money, as much as possible for the totalitarian ruler(s)/arch(s). [Inspired by Hannah Arendt (1906-1975): The Origins of Totalitarianism.]]

The Anarchist Economic-Politcal Map describes & maps mainly all types of economic-political systems of the world along two dimensions, A. the economical and B. the political/administrative, and sheds light on the authoritarian degree = 100% - the libertarian degree & 100% - the degree of democracy, of the systems in general, including 1. marxism, 2. fascism (including populism) 3. the third alternative (Frisch) - anarchy & anarchism, and 4. liberalism, and 16 different types of systems within these 4 main forms. The map consists of 4 Quadrants, one for each of these four main forms of systems, and 16 Sectors for different types of systems within these four main forms, four Sectors for each Quadrant.

This system theory is also about 1. calculating the societal degree of democracy = libertarian degree = anarchy degree (within the quadrant of anarchism on the map), from A. the degree of economical democracy (socialism vs capitalism defined in terms of influence by the People) and B. the degree of political/administrative democracy (autonomy vs statism defined in terms of influence by the People), and 2. presenting political-econometric indicators for empirical, practical statistical estimation of these variables. The degree of democracy = libertarian degree = 100 % - the authoritarian degree, see the EP-map below. The degree of democracy is 100%, and the authoritarian degree is 0%, at the top of the map, the democratic ideal = full democracy. The degree of democracy is 100% = libertarian degree is 100% = anarchy degreee is 100%, i.e. the democratic ideal, full democracy, is also the libertarian and anarchist ideal, where the People have all and everything to say, equal to 100% influence on the societal decisions by the People, the decisions mainly taken by the Bureaucracy = Top of the societal pyramid.

This system analysis also includes political-econometric research, indicators for A. the degree of economical democracy (socialism vs capitalism defined in terms of influence by the People) and B. the degree of political/administrative democracy (autonomy vs statism defined in terms of influence by the People) aggregated to the societal democracy degree = libertarian degree, for a whole system, say, for a whole country or an organization. There are several political-econometric indicators for practical statistical measurement of influence by the People in democratic perspective, among these are two indexes; 1. the Rank-difference-index - RDI indicating how top-heavy the political/administrative rank-pyramid is, and 2. Gini-index for income, indicating how top-heavy the economical pyramid is. Top-heavyness of a societal pyramid in this connection contributes to less influence by the People it is assumed, but there are also some other indicators in this political-econometric research, see chapter V. B. below.

The research has also, via using the political-econometric indicators combined with the best of the bad lot of UN, other international plus national statistics, and some well educated guess, calculated preliminary estimates of the influence by the People, the Bottom (of the social pyramid), on the societal decisions, mainly taken by the Bureaucracy, the Top (of the pyramid), relatively as a percentage degree between 0 % and 100 %, = the degree of democracy, for almost all of the countries in the world, and also ranked the countries according to democracy degree (= libertarian degree). More information about this topic, including the concrete statistical indicators used, and so on, see chapter V. B. below and footnotes at ranking. NB! Authoritarian degree of more than 100%, i.e. for extreme evil authoritarian economic-political hell systems located below the map, is not impossible, but is just briefly mentioned in this document.


"


*) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.
Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map
A mathematical precisation of the map is presented at the Formula of anarchism .
For practical statistical methods of estimation of the authoritarian degree etc. see the chapter V.B. NB! We usually have used " , ", the European standard instead of American/UK standard, i.e. " . " as decimal separator. The term "ca" is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately.

CONTENTS OF
http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html
:
I. SUMMARY
II. THE ECONOMICAL-POLITICAL MAP
A. ANARCHY AND ANARCHISM DEFINED
B. THE MAP
III. ANARCHISM: IDEAL, PRINCIPLES & PRACTICE
IV. ANARCHISM, STATE AND CAPITALISM
A. A COMMENT ON THE ECONOMIC-POLITICAL MAP
B. AN AXIOMATIC APPROACH TO THE PRINCIPLES OF ANARCHY,
ANARCHISM AND SOCIAL SCIENCES IN GENERAL
V. NOTES
A. PRIVATE PROPERTY RIGHTS VS POSSESSION IN ANARCHIST LAW
B. NOTES ON MAPPING - COLORS, GRAPHICAL AND ALGEBRAIC NOTIONS - STATISTICS AND ESTIMATION METHODS - PRACTICE
C. ANARCHISM AND MODERN SCIENCE UPDATED - HISTORY OF THOUGHT - METHODOLOGY
D. MORE ABOUT THE CONCEPTS AND WORDS USED IN THIS CONTEXT


FRI SAMMENSLUTNING, BASERT PÅ DET ANARKISTISKE IDEAL, ER VÅRT ALTERNATIV TIL EKTESKAP.

Det anarkistiske idealet  - anarkistenes langsiktige økonomisk-politiske mål: Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov. Et slikt samfunn er negasjonen av autoritet/regjering og all dens makt, hierarkier og juridiske lover.

En fri sammenslutning kan være baserT på en muntlig overenskomst i samsvar med prinsippene for det anarkistiske ideal, men vi anbefaler en skriftlig fri kontrakt, som basis for en fri sammenslutning. Så vet man hva som gjelder når det måtte oppstå konflikter mellom partene i en fri sammenslutning. Kontrakten bør innebære sanksjoner om en person bryter den frie kontrakten. Det må ikke være straffefritt å bryte den frie sammenslutningen/den frie kontrakten.


Zen Poems & Aforisms

The greatest gift to others
is to freely relinquish yourself.
– Bodidharma

Summer grasses:
all that remains of great soldiers’
imperial dreams
– Basho

Chasing after the world
Brings chaos.
Allowing it all to come to me
Brings peace.
— Zen Gatha~

O Snail,
Climb Mount Fuji
But slowly, slowly!
K.Isha

Zen
The Zen Teachers/Masters teach that the pure mind is the “eternal Buddha” = Nature. To attain enlightenment, to be aware of one’s own “Buddha” – Nature,
it is necessary to go beyond our ordinary thoughts. When we are free from our own projections and ideas, we can be aware of the “Buddha” = NATURE REALITY - which is all pervading.

” Confused by thoughts,
we experience duality in life.
Unencumbered by ideas,
the enlightened see the one Reality.”
– Hui – Neng

Zen quotes are often somewhat paradoxical, because the goal of Zen cannot adequately be described in words only. Great Zen Teachers/Masters often
appeared to be talking in riddles as they tried to point their students towards their “Buddha” = NATURE – A consciousness that is all pervading yet eludes our grasp.

” It is present everywhere.
There is nothing it does not contain.
However only those who have previously
planted wisdom – seeds will be able
to continuously see it.”
– Dogen

Zen teachings are noted for their compact and terse nature. This is because enlightenment cannot be attained by studying complex scriptures, enlightenment comes mainly through inner practice.

” I have not heard of a single Buddha, past or present,
who has been enlightened by sacred prayers
and scriptures.”
– Bassui~

The wind has settled, the blossoms have fallen;
Birds sing, the mountains grow dark —
This is the wondrous power of “Buddhism” (= Nature)
– Ryokan

Sources: https://www.poetseers.org & Indeco


Links

Contact GAIAN NETWORK? Click here!