RESOLUTIONS OF ANARCHIST INTERNATIONAL ORGANIZATIONS PUBLISHED IN THE TWO MAIN ECONOMIC NEWSPAPERS IN NORWAY

THESE ARTICLES PRESENT THE MAIN POLICY AND RESOLUTIONS FROM THE ANARCHIST PEOPLE'S MOVEMENT AND THE NORWEGIAN ANARCHIST COUNCIL ASSOCIATED TO AI


Dagens Næringsliv 2/3 Juni 2007 s. 3

LEST SIDEN SIST

Deltagelsen ved kommunevalget 2003 var ca 59 prosent, det laveste etter krigen. De ca 41% som ikke stemte, grovt regnet 1,5 millioner mennesker, vil sannsynligvis ha høyere grad av anarki i Norge. (...) Folket - i motsetning til øvrigheten - er antakelig ikke fornøyd med de ca 54% anarkigrad som vi har her i Norge for tiden, men vil ha en høyere grad av anarki, med kurs mot midten og oppover på det økonomisk-politiske kartet. Mer anarkistiske programmer og praktisk politikk for partiene må dermed til for å øke valgdeltakelsen. Den anarkistiske Folkebevegelsen trekker sine egne slutninger i en pressemelding.


Finansavisen Onsdag 17. oktober 2007 s. 64

Anarki eller kaos:

Kristin Halvorsen kan ikke vente seg støtte til skatteskjerpelse fra anarkistene

Norges Anarkistråd avviser skattetrussel

Anarkistene er uenige med [stats-] sosialistene i at skattene bør heves etter 2009-valget

"Etter diskusjon og nøye overveielse har Norges Anarkistråd kommet fram til at skattenivået (inklusive avgifter) er passe høyt, og dette nivået bør også opprettholdes etter 2009. Det bør også kuttes i det offentlige byråkratiet, slik at mer av skattepengene går til førstelinjetjenestene", heter det i en resolusjon.

Anarkigraden i Norge er for tiden ca. 54 prosent, mens autoritærgraden er ca. 46 prosent, opplyses det.