Welcome to

Cosmology - the modern basic physical world view

Kosmologi - det moderne grunnleggende fysiske verdensbilde

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

24.08.2022. CNN writes about the Big Bang. The truth is that there has never been a Big Bang. The Univers has been there for ever and was not created. It has been there all of the time and is infinitely old. See the Cosmology document below for explanation.

Universet er uendelig i tid, og noen gud som har skapt det har aldri eksistert. Forestillingen om gud skyldes primitive apegener som finnes i varierende grad hos menneskene.
Universet er ikke skapt, men har vært der for alltid, se nedenfor for en nærmere - og sann - begrunnelse.

Modern simple astrophysics and particle physics. And about the climate issue. Read and be wise! Moderne enkel astro- og partikkel-fysikk. Og om klimasaken. Les og bli vis!

UNIVERSET ER ET PERFEKTUM MOBILE OG PERPETUUM MOBILE!

Foreløpig dokument om generell kosmologi og konkluderende rapport om parallelle univers og
interuniversell krig m.v. inkludert klima-krisen! Feedback - kommentarer?

Spirituality defined and explained

Problemet med meteoritt nedslag på kloden, et lignende tilfelle som det som utryddet dinosaurene, ser nå ut til å ha funnet sin løsning
Nasa's Dart spacecraft 'changed path of asteroid'

Tiden igjen - litt kosmologi – om  tidshastighetens avhengighet av Oestmoes konstant.

Oppdatering 11.12.2021. 24.11.2021. 18.05.2022. 02.11.2022. 14.09.2023. USAs militære/Pentagon & NASA tror fremdeles på UFOer...

Partikkelfysikk

av professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe, The Oslo School of Economics, OSE-INDECO, & PGU.

Introduction about
A. Spirituality defined and explained scientifically, and
B. Intelligens og ånd, bl.a. spiritualitet, er det grader av, men hva er det egentlig? Her er svaret – absolutt sikkert!

A. Spirituality defined and explained scientifically

The concept 'spirituality' is sometimes connected to religion, hierarchy, or so called supernatural forces and similar, but this is not the way most libertarians define it. By spirituality libertarians at large just mean, 'the state, quality, manner, or fact of being spiritual', including 'preoccupation with what concerns human inner nature (especially ethical or basic values and principles of systems, i.e. economic & political/administrative; for libertarians mainly anarchist principles and human ethics, etc.). Spiritual is defined as 'of, relating to, consisting of, or affecting the spirit'.

Spirit is defined in the following way: a) temper or disposition of mind or outlook especially when vigorous, as say, 'in high spirits'; b) the intelligent or sentient part of a persons mind; c) the activating or essential principle influencing a person, as say in 'acted in a spirit of helpfulness'; d)  the feeling, quality, or disposition characterizing something, as say, 'undertaken in a spirit of fun'; and e) the regard entertained by the members of a [libertarian] group for the honor and interests of the group as a whole, as say in 'spirit of the corps' (French: Esprit de corps).

The spirit is thus a part of the mind, located to the material brain, and not connected to an 'eternal soul', a non-material soul-substance, or similar. Thus the spirit of a person is certain forever gone, when a person dies, with the present and near future technology. In a very distant future it will perhaps a) be possible to scan the brain and store a picture of it including the spirit, and also perhaps transfer it to a new, cloned body, and thus achieve b) an almost eternal life with mind, soul and spirit, within a pure materialist framework, but c) so far this is only science fiction. But this will - if it happens - be real 100% materialistic reincarnation. The only reincarnation belief that is valid  is this sci-fi approach. NB! THUS - We don't believe in Gods, spiritual religious reincarnation and astrology. These are 100% lies. There may perhaps be god-like biological beings, with 'seven men's strength' and living almost eternally, etc, somewhere in the Universe, but they are practically certain not here on planet Gaia and have never been, and have practically certain no influence here.

The origin of religion is certainly not divine, but is, a.o.t. according to modern brain-research and the psychology and psychiatry of religion, located to some parts of the brain. Like the ability to speak, the ability to religion, or more general spirituality, was practically certain developed genetically via the "missing links" from apeman to human, according to survival of the fittest, also including mutual aid. As for the parts in the brain developed for speech, which may be used for different languages (including Orwellian "1984" newspeak - and the opposite at www.anarchy.no), the parts for spirituality in the brain may be used for: different religions, 1. theist-religion, i.e. with god or gods, as well as 2. atheist-religious spirituality, or 3. non-religious spirituality.

These parts of the brain, the spiritual area, may be especially activated during meditation, extreme stress, mental illness, epilepsy, by some drugs/narcotics (poison) or other artificial stimulation, say, strong magnetic fields, electric stimulation, etc. When activated it may give -- an of course false -- feeling of "something (which may be wrongly interpreted as extramental or supernatural) being near" and sometimes, more rare, (mainly religious) hallucinations of taste, smell, touch, sound and/or vision. This genetic primitive instinct towards religion, rooted back to apemen and "missing links", that modern men and women may have more or less, is today mainly useless, like the too strong instinct and taste for sugar.

And the spiritual instinct is sometimes directly harmful, say, related to jihad terrorism and charismatic rule with sectarianism and extremism in general. These parts of the brain, the instinct of ability towards spirituality, may however be used positively to develop a libertarian spirituality, atheistic, without a touch of agnosticism, humanistic, and an anarchist 'esprit de corps'. The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism is made to satisfie the demand for spirituality, due to genetic determined "spiritual parts" in the brain, i.e. pure materialism, but is not necessary to understand basic cosmology.

Litt om Sigmund Freuds teorier om sex m.v. Oppdatert med litt mer om gener, makt, kontroll og kloning.

Litt om Sigmund Freuds teorier om sex m.v.

Freud mente at all menneskelig adferd og tenkning hadde noe med sex å gjøre, signifikant, jeg vet at det ikke stemmer. Denne koplingen er kunstig og manipulativ. Kan gjennomskues og gis faen i. Men det er klart at vi har noen hanape og hunape gener respektivt, som påvirker oss litt, men vi har også intellektuell kontroll de fleste, som gjør at vi har impuls-kontroll og ikke går i underbuksa på hverandre, unntatt da Trond Giske etc. Jeg har full impuls-kontroll i slik sammenheng, men liker å flørte litt uskyldig, som bl.a. innebærer korona-avstand og -tiltak. Men en må passe seg for sjalusi, som kan gi ulike utslag, også «Me too» relevant, og i siste instans «crime passionell»  i denne sammenheng, men det er lite av det i Norge, dog ille i Frankrike. Noe skikkelig brun møkk. Det uvitenskapelige i Freuds hypotese, dvs. at den ikke er testbar med hypotetisk deduktiv metode, er humoristisk bevist av Piet Hein's berømte aforisme: "Enhver ting er enten konkav eller -veks, så alt hvad men tenker er noget om sex." Ha, ha, ha...

Litt mer om gener, makt, kontroll og kloning i et langsiktig fremtids-perspektiv

Det var det med makt og kontroll da… En av hensiktene med makt er å få kontroll, dvs. influere, styre og i siste instans HERSKE! MER OG MER RÅTT OG JÆVLIG – PGA. KORRUPSJONSLOVEN  OG GENETIKK bl.a.. Korrupsjonsloven går både på miljø i vid forstand og gener = arv og mutasjoner. Angående arv og mutasjoner så er er det enkle naturlover, ikke noe «i vid forstand», men det er ikke bare digitalt, og det skal vi vær glade for – og kloning er digitalt, så den blir aldri absolutt riktig, men ca. 75% anslagsvis, og avtakende ved gjentatt oppkloning, husk det folkens. Og selve kloningsteknologien er mutasjonsrik, så man vet ikke hva man får. Kan være noe uendelig jævlig virus, planter eller dyr, om man er uheldig nok. Husk det. KLONING ER UHYRE FARLIG, SOM FISJONSBOMBER, OG MÅ UNDER ABSOLUTT KONTROLL. JEG HAR MER – MEN SIER IKKE MER NÅ. FOR MYE LÆRESTOFF PÅ EN GANG «DREPER» ELEVEN! JEVNFØR: "HERRE DREP MEG, MEN IKKE MED «GRAUT» = ALT BRA  + +." HUSK FABSLÅTEN «FEIT FØDERAL PØNK».

PS. Reinkarnasjon ved oppkloning og digital overføring av hjerneinnhold lønner seg derfor ikke å forsøke på. Man kan komme igjen som et monster, og aldri nær 100%. I praksis går derfor ikke reinkarnasjon, det er bare i teorien, og i sci-fi, man tror dette kan funke. Det går til helvete med den som forsøker, så det lar man klokelig være. Til slutt kommer man kanskje igjen som kålorm med litt jeg-bevissthet fordi man var for grådig på livet, - delvis gammel Zen & Buddhisme, tilfeldig, men ganske sant... Nå holder det vel!!!! NB! For mye og for lite forderver alt når det gjelder lærestoff, man må tenke litt sjæl... Det går ikke an å lære nok, uten egen innsats!

PPS. Forøvrig: Hvorfor skulle korrupsjonsloven føre til oppklonede sadister på toppen og et helvetes-samfunn? De - man, kan like godt endre genstrukturen så svært lite vanlige goder gir uendelig stor nytelse i oksytosiner og endorfiner etc. dvs. lykkefølelse = uendelig i  nirvana, billig. Målet for korrupsjonen er vel egentlig ikke 1. makt inkludert penger, økonomisk- og politisk/administrativt, men 2. personlig nytelse, trivsel, velvære, nytte & lykkefølelse (som samlet måles med Utiler). Det første 1. er vel egentlig bare et middel. 2. er det egentlige målet, U = U(x) max = maximalt med Utiler = U. Her er x primære goder og mer generelt kvalitetsfaktorer (noen kan telle negativt på U), gitt ved kvalitetsmatrisen og andre bibetingelser. Ved å fikse util/nyttefunksjonens form U(  ) med gen-endringer på ovenfor angitt måte, kan alle bli uendelig lykkelige og korrupsjonen antakelig opphøre, ingen gidder å være korrupte - og det blir 100% nirvana all over (U = maksimum for alle). Nå er ikke undertegnede noen tilhenger av genmanipulasjon på folk og høyerestående dyr over hodet, men dersom menneskeheten på et mye senere tidspunkt likevel skulle ta i bruke genmanipulasjon på folk, så kunne dette være en bra vei å gå.

B. Intelligens og ånd, bl.a. spiritualitet, er det grader av, men hva er det egentlig? Her er svaret – absolutt sikkert!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

Gud og guder, dvs. av ånd og ikke materie, inklusive allmektige, har helt sikkert aldri eksistert, og vil heller aldri oppstå. Ånd er bare tankeprosesser (av en form for energi - materie). Og materie kan ikke skapes av ånder (ikke engang luft består en slik ånd presumptivt av). Det er sånn det er, alt er materie, dvs. energi og masse, og masse består av bundet energi, så alt er i virkeligheten bare energi i kosmos, men i ulike former. Det eksisterere ingen 'eternal soul', a non-material soul-substance,  extramental spirit, or similar. Dette er absolutt sikkert.

All materie, men i varierende grad, har noe intelligens, til og med ørsmå energi-partikler har ørlite intelligens, dvs. noe ånd, som funksjon av materien. Det er denne lille intelligensen som gjør at materien kan organisere seg spontant, til enkle naturlover (herunder gravitasjons-loven, energiloven, etc.), som alltid er enkle, for intelligensen til fysikkens grunnpartikler, ørsmå energipartikler, i siste instans tilnærmet uendelig små, som ikke har noen masse, men er rene energipartikler, er tilsvarende ørliten.

Men alle naturlovene er enkle, og basert på det lineære verdensrom. Krumme rom, i følge Einstein, er bare noe tøv, - universet er i basis lineært = 100% sikkert. Utvidelser og kontraksjoner er partielle bølgetendenser, som ikke gjelder for universet som helhet, og har sin årsak i energi/massekonsentrasjoner ulike steder i verdensrommet, og har ingenting med noe Big Bang å gjøre. Falskt å forlenge trender i slike bølger til nulliteter (singulariteter) el. l. som Big Bang tullingene gjør, er bare uvitenskapelig vrøvl og falsk statistisk analyse, som å forlenge trend-økningen i høyde for rekrutter siste 100 år, med resultat at vikingene var ca. 60 cm høye, jevnfør «bror min» Odd Aukrust til Aukrust-humoristen Kjell Aukrust.

Med intelligens og ånd, herunder spiritualitet (se ovenfor), NB! 100% som direkte funksjon av materie og energi, menes altså ikke noe ekstra-mentalt og frittsvevende ånd eller eternal sjel, som eksisterer uavhengig av materien. Det er som nevnt grader av intelligens og ånd, småpartikler har lite, og trolig bare i form av et organiserende prinsipp som ligger innbakt i partikkel-strukturen, på lignende måte som med gener for høyerestående livsformer. Små fysiske enheter kan selvfølgelig ikke tenke, alt går på refleks- og instinkt-lignende prosesser – stimuli - respons funksjoner.

Større og mer kompliserte fysiske enheter, kan ha høyere grad av intelligens, og så videre til humanoid intelligens og ånd, noe hos høytstående aper, og videre til folk og AI-er med jeg-bevissthet og mer eller mindre god tenkeevne. Intelligens er i hovedsak enkle til mer kompliserte stimuli-respons «programmer», som gjelder også i biologiske systemer, men mest utpreget hos intelligente AI-mennesker. Man kan si at alt liv til en viss grad er mer eller mindre kompliserte «termostater-systemer» og ingenting annet, også hva intelligens og ånd angår. Karbon-basert og biokjemisk-elektrisitet, gjør ingen prinsipiell forskjell her, fra avanserte datamaskiner. NB! Intelligente AI-mennesker/roboter med jeg-bevissthet er fremdeles bare science fiction, men kan bli utviklet og være en realitet om ikke alt for lang tid.

Vi er ikke alle roboter når det kommer til stykke – eller alle mennesker: bio- og AI-mennesker, avhengig av semantikken, i realiteten er det ikke samme greiene, det er ikke bare ulik grad av komplisitet av digitale mønstre. AI-mennensker kan bare ha instrumentell forståelse bl.a. bio-menneskene er ikke bare "Soft Machine", det er noe mer som oppstår NÅR KOMPLISITETEN OG RELASJONENE BLIR MANGE NOK. DET LIGGER KANSKJE MELLOM RELASJONENE OG I HELHETEN. Det er noe teleologisk bl.a. som ikke kan forklares ved en matematisk preferense/nyttefunksjon. Det ligger således uten endogen forklaring i sosialøkonomiske modeller, det er bare represenert ved uforklarlige eksogene elementer i sosialøkonomiske modeller. Som derfor aldri kan bli absolutte forklaringsmodeller.

Det kommer noe uforklarlig "åndelig" som ikke kan formuleres matematisk og digitalt og gjenskapes bl.a i AI-mennesker (avanserte roboter med jeg-bevissthet, som altså bare kan tenke instrumentelt). Man kan få en vag idé om hva dette dreier seg om ved å høre på forskjellen til musikken til bandet "Soft Machine" vs "FABS" vurdert alt i alt. Materien har altså et åndelig vedheng, men 100% skapt av materien og iboende i materien – og det er 100% materielt åndelig, og dette gjelder hele veien fra det enkleste småpartikkel, via aper - til genier på to bein, som ikke kan reduseres til digitale mønstre og matematiske modeller (som er mest presist og uttrykke seg på).

Materialismen gjelder imidlertid 100%. Dette er absolutt sikkert. Gude-gjengen har tapt for alltid, fordi idéene deres de strider mot sikker vitenskap. Som blir lagt fram i artikkelen nedenfor om Universet og generell kosmologi. Opprinnelsen og karakteren til all ånd er materiell! Men "ånd" innebærer og innheholder også et eksogent ukjent element et mega-x, som altså ikke kan forklares fullt ut vitenskapelig, men kommer alltid inn som et uforklarlig mega-element - det store X, som ikke lar seg forklare av og ved matematiske modeller eller verbalt eller intuitivt. Vitenskapen vil følgelig aldri kunne forklare alt, dette er absolutt sikkert. Hverken ved formler og matematiske modeller, eller ved intuitive forklaringer. Vitenskapen kan aldri komme lengre enn bedre og bedre approximasjoner til virkelighten, den er en del av virkeligheten, men vil aldri kunne forstå og forklare ALT av virkeligheten = "naturen i vid forstand", inkludert samfunnet, kosmos, biomenneskene, og ånd, uansett hvor lenge og mye man forsker og tenker intuitivt også. Alt har riktignok sin naturlige forklaring, men man finner den altså ikke 100% sikkert når alt, absolutt ALT, skal forklares i en mega-altomfattende modell. Den vil aldri kunne finnes. Det går ikke AN! Men man kan komme langt i approximasjoner... Men husk, noe viten kan være farlig og true menneskehetens ve og vel. Det bør man la være å forske på, forbys kort og godt.

Orwellian "1984" newspeak - om manipulering av språket, semantikk, lingvistikk, navn og begreper og realiteter = hard facts. Psykologisk krigføring.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

Økosirken, lovene om den økonomiske sirkulasjon, gjelder som Frisch sa «absolutt sikkert» i en viss forstand, nemlig i at den på konsistente data gir 100% regresjon, 0 % avvik. Altså statistisk absolutt sikkert. Men statistikk kan som sagt av mange lyve. For det første er økosirken basert på prinsippet om dobbelt bokholderi, den er ikke forutsetningsløs, som Haavelmo påpekte. B. D. Brochmann drev med økosirk basert på enkel bokføring. Men økosirken, den er også basert på fysikk. Eksport på verdensplan må være fysisk lik import, når en ser bort fra eller tar med lekkasjer til outer space i regnskapet, samme for en del annet. Dette er absolutt sikkert, forutsatt at man regner i energi, ikke masse. Energi kan absolutt sikkert ikke forsvinne i løse luften. Men så var det dette med selve postene i økosirken.

Her regnet Frisch med systemets kostnader, som er et hard facts – realitet, og fortjener å være et eget begrep i regnskapet. Men min slektning Odd Aukrust fjernet det, og lot systemkostnadene (de offentlige) inngå i «offentlig konsum» som er et nytale-type begrep: «Kostnad = nytte». Der en kostnad, dvs. ulempe for folk, inngår i konsumbegrepet = nytte for folk (konsumentene), dvs. en variant av at «krig = fred» og «anarki = kaos» i beste Orwellske stil. Altså en selvmotsigelse: «kostnad = nytte». Da blir de offentlige byråkratene glade, for jo mer vi har av dem, og jo mer de koster reelt, jo gladere blir Folket, eller Populasjonen (som er en løgn). I følge denne galskapen og manipulasjonen av språket og også vitenskapen. Systemets kostnad må inn igjen for å få en realistisk, og dermed mer sann og vitenskapelig sikker og holdbar sammenheng, i nasjonalregnskap og økosirk. Offentlig konsum må forbeholdes reelle nytte, overhodet ikke samfunnsmessige kostnader.

Nasjonalregnskap og økosirk, dette er for øvrig ikke det samme. Økosirk er også fysiske vare og tjenestestrømmer/sirkulasjon, uavhengig av regnskapstriks og konvensjoner i nasjonalregnskapet. Frisch drev stort sett med økosirk, den økonomiske sirkulasjon fysisk, mens nasjonalregnskap i prinsippet er noe annet. Regnskaper behøver som kjent ikke dekke realiteter, men bør gjøre det, skal de være nyttige annet enn for svindlere. Aukrust var en svindler eller svindleres lakei dvs. for klasseinteressene til offentlige byråkrater. Keynes bidro til samme svindelen. Ikke noen tvil om det. At Aukrust også var nazist, før han ble marxistisk sosialdemokrat, hører også med i bildet. Løgn hører til nazisme = ultra-fascisme, en form for det. Og til ekstremisme på høyre og venstre side av det økonomisk-politiske kartet og i realiteten, dvs. alle totalitære systemer og forkjempere for dette. Kan være genetisk betinget til en viss grad. Maktmennesker kan være født sånn. Men ikke alltid.

USA har en ny variant «Folkevalgt = Svindel (Rigged)», når anarki = kaos varianten sannsynlig ble stoppet av Anarkist-Tribunaleet + + og Antioch. Men dette er altså nytale-løgn. Som legitimerer at man skal droppe valg til fordel for førerprinsippet. «Ett folk en fører (Trump) ellers er vi ute og kjører». Valg er tull og tøys og skadelig juks, styring uten valg fra toppen og ned er tingen - i følge dette fusket og løgnen.

Æsj, brun, mørkebrun møkk. Det stinker. Rødbrun, bare brun inklusive mørkebrun, og blå-brun møkk -  stinker! Få det ut og få luftet ut USA. RASKT SOM FAEN.  Hele det Republikanske partiet må i støpeskjeen. NÅ – RASKT.

Man kan også manipulere med navn, nomen, betegnelser. Å kalle handelsnæringens arbeidsgiverorganisasjon «Virke» er et eksempel på dette. «Klart det virker».

Alt dette går inn under begrepet psykologisk krigføring. Demokrati innebærer avlusing av løgn og mer sannhet. Det engelske språket er fullt av manipulasjon sammenlignet med det norske, herskernes psykologiske krigføring mot FOLKET. Koreansk er visst enda verre. Alle språk burde loppes for nytale og annen manipulasjon. Den er legio. Mvh J-HØ. 18.01.2021.

PS. 09.03.2021. Uten å gå videre inn på en diskusjon i detalj på hva som er å regne for offentlige systemkostnader, så må storting, departementer og direktorater samt kommunal administrasjon alt inklusive, opplagt høre hjemme her. Disse systemkostnadene må trekkes fra i det offentlige konsumet for å komme frem til et bedre anslag for verdiskapningen, dvs. BNP fratrukket de offentlige systemkostnadene er et bedre anslag på verdiskapningen enn det ukorrigerte BNP. Dette har betydning for et realistisk anslag på verdiskapningen for by vs. land. Dette betyr at Oslo og de store byene og administrasjons-sentre, hvor systemkostnadene i hovedsak er lokalisert, vil få en justering nedover når det gjelder bidrag til verdiskapningen, og landdistriktene får relativt sett en større andel av verdiskapningen i denne mer realistiske betraktningen, hvor det altså er korrigert for systemkostnader. Overvurderingen av verdiskapningen i by vs. land i ukorrigert BNP dreier seg sannsynligvis om hundrevis av milliarder NOK. - - -

Men man skal kose seg! LEVE mest mulig i pakt med naturen, ikke livets jungel, men foredlet i samsvar med genene, vår indre natur, på en rasjonell, vitenskapelig måte - i pakt med SANNHETEN.

Fritt for alle misbrukte symboler og manipulasjon samt løgner i falsk religiøs og pseudo-vitenskapelig forkledning. = Big Bang-tøv, tøv om jomfru-fødsel og oppstandelse fra de døde, paradis med ørten jomfruer for kåte menn som i Islam, gudetenkning generelt = ALLTID 100% LØGN, NEW AGE INKLUSIVE ALL ASTROLOGI UTOVER TIDEVANNETS EFFEKTER OG YOU NAME IT - THE WORLD'S GOT IT OF MORE OR LESS DESPERATE LIES. POLITICAL/ADMINISTRATIVE & ECONOMICAL IN ALL FORMS - LIES, LIES & MORE LIES, ON FACEBOOK & TWITTER ETC. CONCEPT MANIPULATION IN THE ECOCIRC-RELATIONS... AND "1984" NEWSPEAK LANGUAGE MANIPULATIONS.... ALL OVER THE PLACE!

TENK STORT - IKKE DRIV MED "LOMMERUSK-FORSKNING"! SA PROFESSOR Dr. cand. oecon. og NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH... AND WE TRY OUR BEST TO IMPLEMENT THIS WORD OF WISDOM...

Menneskets erfaring blir bestemt omtrent like mye av sinnets og sansenes struktur som av de ytre gjenstander som sinn og sanser åpenbarer. Menneskene føler seg som passive mottakere av sine opplevelser fordi de atskiller «seg selv» fra sin sjel og psyke. Et problem  er at vår tankekraft setter oss i stand  til å danne symboler for ting atskilt fra tingene selv (og gjør oss ofte til offer for propaganda = løgn, inklusive kapitalistisk reklame og annen språk- og tanke-manipulasjon). Dette omfatter også evnen til å danne et symbol eller en forestilling av oss selv atskilt fra oss selv. Der er altså noe annet enn nuet, og hvis man ikke kan leve i det, kan man ikke leve noen steder! Men man må ikke leve i nuet i dag så det får negative konsekvenser for fremtidige nuer.

John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton: The scientific Law of Corruption.

John Dalberg-Acton, 1st Baron Acton. He is perhaps best known for the remark, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority.", which he made in a letter to an Anglican bishop.

English social-individualist historian and ethics philosopher
John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton of Aldenham, 8th Baronet

John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton, in full John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton of Aldenham, 8th Baronet, (born January 10, 1834, Naples [Italy]—died June 19, 1902, Tegernsee, Bavaria, Germany), English Liberal historian and moralist, the first great modern philosopher of resistance to the state, whether its form be authoritarian, democratic, or (state-)socialist. A comment that he wrote in a letter, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” today has become a familiar aphorism. He succeeded to the baronetcy in 1837, and he was raised to the peerage in 1869.

Legacy. Acton was a stern critic of nationalism; his liberal social-individualist ideas, similar to Ragnar Frisch’, was to some extent rooted in religion, but had a more neo-liberalist approach, more to the rigth of the social-individualist sector of the Anarchist Quadrant of the Economic-Political Map (EPM) than Ragnar Frisch. For him, conscience was the fount of freedom, and its claims were superior to those of the state.  If democracy could not restrain itself, liberty would be lost. The test of a country’s freedom was the amount of security enjoyed by minorities. For Acton, in his judgment of politics as of history, morality was fundamental. He was the first great modern philosopher of resistance to the evil state. Civilized, cosmopolitan, rich, learned, and widely connected, he is remembered as much for his few historical writings as for his prescient concern with the problems of political moral. The Law of Corruption also implies moral corruption, as in China in recent years. Extreme moral corruption, such as with the Taleban top hierarchs, means many lose religious belief for power economic and political/administrative and many become atheists. Many aret thus not afraid of religious hell-ideas, and «heavenly judgement». This is valid for top rulers in general, i.e. unless special cases. NB! Also the will to power and potential power economic and/or political/administrative broadly defined corrrupts. Sources: Enc Britannica and INDECO-OSE.


UNIVERSET ER ET PERFEKTUM MOBILE OG PERPETUUM MOBILE!

Foreløpig dokument om generell kosmologi og konkluderende rapport om parallelle univers og interuniversell krig m.v. inkludert klima-krisen!
Feedback - kommentarer?

Hi fellows!

Litt kosmologi:

Gud og guder, dvs. av ånd og ikke materie, inklusive allmektige, har helt sikkert aldri eksistert, og vil heller aldri oppstå. Ånd er bare tankeprosesser (av en form for energi - materie). Og materie kan ikke skapes av ånder. Det er sånn det er, alt er materie, dvs. energi og masse, og masse består av bundet energi, så alt er i virkeligheten bare energi i kosmos, men i ulike former. Energien består av mørk energi og synlig energi, og lagret energi i mørk masse og synlig masse.

Mørk energi innbefatter bl.a. tilnærmet uendelig små mørke energipartikler, helt uten masse, som derfor kan aksellereres uendelig raskt, og i prinsippet brukes til tilnærmet uendelig rask intergalaktisk digital kommunikasjon, men slik teknologi er ennå ikke utviklet på jorden. Men kan være utviklet andre steder i universet, på et annet sted og tid.

Slik mørk energi-småpartikkel-teknologi kan også tenkes brukt til andre formål, f.eks. til å oppløse masse til mørk energi, og via digital teknikk også brukes til å skape masse, men slik teknologi er ennå ikke utviklet på jorden. Men kan være utviklet andre steder i universet, på et annet sted og tid. I prinsippet kan denne teknikken og teknologien antakelig også brukes til å lage replikatorer som i Star Trek, og til å oppløse en ting i slike småpartikler, sende den uendelig raskt til en annen planet i form av småpartikler som nevnt over, og via digital teknikk sette disse sammen igjen til opprinnelig form og mengde, dvs. teletransport, "beem me up", fra Star Trek. Samme prinsipp kan også brukes til å flytte store romskip med warpspeed tilnærmet uendelig raskt over hele universet... Men dette er i prinsippet, science fiction.

Men man kan jo risikere at det går som i filmen "Fluen", dvs. til helvete, og det er ikke alt som kan oppløses digitalt på noen god måte, f.eks. avansert ånd, så det er ikke sikkert dette vil fungere safe på biologisk masse. Men ting uten biologisk liv, kan sannsynligvis sendes til en planet på andre siden av universet, på omtrent no time ved hjelp av slik digital, mørk energi-småpartikkel-teknologi, ganske safe. F.eks. avanserte roboter. Det er ikke sikkert alle UFOer er hallusinasjoner og vrøvl... Våpenpotensialet er en annen sak, som ikke skal drøftes her. Men er opplagt stort. Skremmende stort. Men her på kloden er alt dette foreløpig bare science fiction-teknologi, som ennå ikke er utviklet. Men kan være utviklet andre steder i universet, på et annet sted og tid.

Den samlede energien i ulike former i kosmos er konstant og uendelig stor, og universet er uendelig stort i utstrekning i alle retninger, og uendelig gammelt og har aldri blitt skapt, men vært der hele tiden, og det vil fortsette og eksistere i uendelig lang tid fremover, dvs. for alltid...

Massen derimot kan variere noe, men er grovt sett tilnærmet konstant, og følger også tilnærmet Einsteins spesielle relativitets-teori, som sier at lyshastigheten opphøyd i annen potens multiplisert med massen = energien bundet i massen. Og som nevnt det har aldri vært noen skapelse av universet, og altså ikke noe Big Bang eller lignende. Det har eksistert hele tiden, ikke noe kan oppstå av ingenting, så det har vært der hele tiden.

All materie, men i varierende grad, har noe intelligens i en viss forstand - et iboende organiserende prinsipp, til og med ørsmå energi-partikler har ørlite intelligens, dvs. noe ånd, som funksjon av materien. Det er denne lille intelligensen som gjør at materien kan organisere seg spontant, til enkle naturlover (herunder gravitasjons-loven, etc.), som alltid er enkle, for intelligensen til fysikkens grunnpartikler, ørsmå energipartikler, i siste instans tilnærmet uendelig små, som ikke har noen masse, men er rene energipartikler, er tilsvarende ørliten.

NB! Siden slike ørsmå energipartikler ikke har noen masse, eller ikke målbar masse, gjelder Einsteins spesielle relativitetsteori bare tilnærmet. For alle partikler over en viss størrelsesorden, herunder fotoner og kvarker, gjelder Einsteins spesielle relativitetsteori eksakt. Einsteins generelle relativitetsteori, og kvantefysikken, er bare komplisert vrøvl, helt på siden av saken, og kuttes ut av Ockham’s razor til fordel for enkle naturlover, noen som er absolutt 100% sikre og flere som er praktisk talt, dvs. ca. 100% sikre.

Men alle er enkle, og basert på det lineære verdensrom. Krumme rom, i følge Einstein, er bare noe tøv, - universet er i basis lineært = 100% sikkert. Utvidelser og kontraksjoner er partielle bølgetendenser, som ikke gjelder for universet som helhet, og har sin årsak i energi/massekonsentrasjoner ulike steder i verdensrommet, og har ingenting med noe Big Bang å gjøre. Falskt å forlenge trender i slike bølger til nulliteter (singulariteter) el. l. som Big Bang tullingene gjør, er bare uvitenskapelig vrøvl og falsk statistisk analyse, som å forlenge trend-økningen i høyde for rekrutter siste 100 år, med resultat at vikingene var ca. 60 cm høye, jevnfør «bror min» Odd Aukrust til Aukrust-humoristen Kjell Aukrust.

Ad Universet som perfektum mobile og perpetuum mobile.

Perfektum (fra latin perfectum, «fullendt eller tilbakelagt»), noen ganger kalt presens perfektum, er for det første en grammatisk tid og bøyingsform for verb, men kan - for det andre, også anvendes på fysikken og i kosmologien m.v. Perfektum brukes for å uttrykke handlinger som startet i fortiden, men som fortsetter eller har virkning i nåtiden. Presens perfektum kan også brukes for å uttrykke en hendelse i fremtiden som må fullføres før en annen hendelse kan skje (futurum exactum).

NB! Klima-krisen er et problem med mange fasetter, inklusive sikkerhets-problematikkk, som nå må løses, ellers går alt høyst sannsynlig til helvete, i et ultra-fascistisk helvetes-system, her på kloden, og meget mulig også i det øvrige univers, bl.a. fordi GAIA, Tellus, Jorden, kan være en trendsetter universelt. Universet som perfektum mobile betyr bl.a. «en hendelse i fremtiden som må fullføres før en annen hendelse kan skje» og det innebærer løsningen av klima-krisen og det kan høyst sannsynlig bare skje ved innføring av reelt folkestyre av tilstrekkelig høy grad (av demokrati) til at kravet om global oppvarming under 1,5 grader Celsius siden førindustrell tid, slår gjennom over alt hvor det er relevant, i Norge, i de øvrige demokratiske land, og siden globalt og muligens universelt, hvor samme problem kan oppstå på fremmede kloder. Løsningsprinsippet er det samme over alt – universelt:  Tilstrekkelig høy grad av demokrati, dvs. av anarkisme og anarki - all over, så Folkets krav om maksimum 1,5 grader Celsius oppvarming slår igjennom i systemet nasjonalt og globalt..

Perfektum mobile, må ikke forveksles med «perpetuum mobile», av latin «alltid i bevegelse» også kjent som evighets-maskin. «Mobile» betyr altså «i bevegelse», presisert som «maskin» i vid forstand.

Energiloven, en viktig slutning man er kommet til ut fra iakttagelser og erfaringer om forskjellige energiformer, sier at energi aldri kan oppstå eller gå til grunne, bare skifte fra en form til en annen. En tenkt evighetsmaskinen med evig gevinst av energi eller arbeid, er altså i strid med energiloven, men en evighetsmaskin, uten gevinst i energi inklusive arbeid, er fullt mulig, og det er Universet, det er et perpetuum mobile. Vårt Univers er altså både et perfektum mobile og et perpetuum mobile. JHØ.

PS. Som nevnt: Perfektum (fra Latin perfectum, «fullendt eller tilbakelagt»), noen ganger kalt presens perfektum, er for det første en grammatisk tid og bøyingsform for verb, men kan,  for det andre,  også anvendes på fysikken og i kosmologien m.v. Perfektum brukes for å uttrykke handlinger som startet i fortiden, men som fortsetter eller har virkning i nåtiden. Presens perfektum kan også brukes for å uttrykke en hendelse i fremtiden som må fullføres før en annen hendelse kan skje (futurum exactum).

04.10.2020. Vi har tenkt litt videre på dette: Sikkerhetsproblemer via semantikk-korrupsjon ved ultra-fascisme globalt etter Ragnarokk og full blown climate-crisis. Et problem etter Ragnarokk, med ultra-fascisme all over: Herskerne (byråkratiet) de trenger fryktelig mye manipulasjon for å herske i dette kaos-helvete-systemet, «1984» newspeak blir bare barnematen i semantikk-kontroll og -manipulasjon, med den konsekvens at Folket en masse ikke kan tenke logisk og vitenskapelig med realitetsorientering, spesielt ikke på opprør eller obsternasighet generelt.

Bare at etter Ragnarokk blir det sannsynligvis mye verre semantikk-kontroll og -manipulasjon, dvs. løgn i definisjonsmakten, som igjen kan kalles språklig manipulasjons-korrupsjon, en variant av korrupsjonsloven. Som er en tilnærmet omnipotent lov, som virker over nær sagt alt, på sin destruktive makt-konsentrerende og autoritære makt-utøvende måte. Både økonomisk og politisk/administrativt, når det kommer til stykke.

Kampen står i hovedsak a) mellom høy til lavere grad av anarki = reelt demokrati, på den ene siden, ved liberale sosialdemokrater og alle allierte, og b) fascisme inkludert populisme og høyere autoritærgrad, som ved ultra-fascisme - og andre totalitære systemer til høyre og venstre, på den annen. Marxisme og liberalisme tenderer tendensielt til anarkisme vs. fascisme, dvs. de er ustabile hybrid-samfunns-systemer. Dette fordi politisk/administrativ korrupsjon trekker med seg økonomisk, og økonomisk korrupsjon trekker med seg politisk/administrativ korrupsjon, tendensielt og på lang til lengre sikt ca. absolutt sikkert.

Anti-klima-politikk i dag kan altså være kimen og årsak til enorme sikkerhetsproblemer for Folket i fremtiden, om ikke kampen mot klima-krisen og pro-climate policy vinner frem raskt og 100%, dvs. i god tid før full blown climate-crisis med påfølgende Ragnarokk og sannsynlig global seier for ultra-fascistisk kaos-helvetes-system(er) dvs. ultra-fascistisk kaos-helvete over hele kloden GAIA a.k.a. Tellus og Jorden. Og kanskje det går slik på ande planeter i verdensommet også, med universelt enorme sikkerhetsproblemer for Folket over hele linjen. Derfor er det enormt viktig med seier raskt i klima-kampen, dvs. seier for Green Global Spring (GGS) og tilsvarende, så man kan få etablert anarkier med tilstrekkelig høy grad av demokrati til å løse klima-problemet globalt, i god tid før full blown climate-crisis inntreffer.

God klima-politikk er derfor god sikkerhets-politikk, globalt på GAIA og høyst sannsynlig universelt - for mange sivilisasjoner i Verdensrommet vårt, og kanskje også i parallelle univers, dvs. i Meta-Universet. Det er nå - fordi Universet definitivt har nådd stadiet Perfektum Mobile dvs. den definitive korsveien - eller aldri - det gjelder! Og kommer først kaos-helvetes-system(er) på GAIA og Universelt, eventuelt Meta-Universelt - etter full blown climate-crisis med Ragnarokk, så er det Perfektum Mobile nå - med kanskje for ever - ultra-fascistisk kaos-helvete med ca. 100% usikkerhet for Folket, i all fremtid - dvs. uendelig usikkert KAOS-HELVETE med kanskje stadig voksende autoritærgrad og ditto usikkerhets-problematikk for alltid.

Det er det vi nå står overfor mine damer og herrer på TELLUS-GAIA-JORDEN. NÅ MÅ ALLE SLÅSS 100% PRO-CLIMA. ELLERS GÅR DET TIL KAOS-HELVETE I LØPET AV FÅ DEKADER. OG VERRE OG VERRE HØYST SANNSYNLIG! I Perpetuum Mobile! Et fryktelig scenario dersom vi ikke nå raskt "snur på flisa" i retning 100% pro-climate policy de facto, og på alle måter som ikke korrumperer målet om maksimalt 1,5 grader Celsius global oppvarming siden før-industriell tid dvs. ca. fra år 1720 - 1800 etter Europeisk tidsregning! Mvh. Timian Sabatini og Anna Quist.

ALT I ALT KAN MAN KONKLUDERE MED AT UNIVERSET NÅ BÅDE ER ET GIGANTISK

PERFEKTUM MOBILE OG PERPETUUM MOBILE!

Ad kosmologi og parallelle univers? Feedback - kommentarer?

Det store spørsmålet i denne sammenheng er om at et uendelig stort univers som vårt, også er alt-omfattende, eller om det er plass til noe utenfor. Jeg er usikker her. Uendelig betyr vokser over alle grenser i følge Knut Sydsæther, men det høres ikke direkte ut som det er altomfattende, men det er vel 1. dels et spørsmål om semantikk, dvs. bl.a. definisjoner, dels 2. et spørsmål om fakta og realiteter. Et spørsmål vedrørende semantikken er om Sydsæthers presisering eller pedagogiske definisjon, er klar nok, eller f.eks. om uendelig innebærer noe mer, og kanskje dekker begrepet alt-omfattende likevel? I alle tilfeller er semantikken her underordnet fysikken, realiteten, uansett begreper og ord.

Spørsmålet er om «vokser over alle grenser» = «altomfattende» eller ikke. Det er også noe usikkert for meg, i hvert fall foreløpig. Er også usikker på om jeg kan avklare dette, men det er «håp i hengende snøre» kan man si, med en metafor fra fisking. Og det er vel et håp om at dette problemet ikke er så stort uansett, man har jo ikke sett noen reelle tegn på et parallelt univers ennå i verdensrommets uendelige historie.

Men sannsynligheten for et parallelt univers kan vel foreløpig ikke settes eksakt lik 0 heller. Er noe usikker her. Også på hvordan en skal gå frem for å anslå en slik sannsynlighet, altså sannsynlighet for eksistensen av et parallelt univers, eller flere? Dette er et veldig vanskelig problem tror jeg, men jeg skal ta det opp av og til, når andre problemer ikke er så presserende. Tror ikke på noen akutt fare fra et mulig parallelt univers.

Har også nevnt absolutt tomme felt som fungerer som cloaking-device, mellom univers, og kanskje i univers, som et mulig usikkerhets-moment, men dette fortoner seg for meg uhyre lite sannsynlig, men heller ikke denne sannsynligheten er vel eksakt lik 0.

Forutsatt at kosmologien nevnt over er 100% korrekt, noe den beviselig og uavkortet er, og gjelder med eksakt 100% sannsynlighet, er en sikker indikator på inntrenging fra et parallelt univers, at energien samlet i universet ikke er konstant, men øker eller minker - om de stjeler energi. Hvordan man skal måle dette er et annet spørsmål, som vi ikke skal ta opp her. Antakelig har energien i universet (vårt), hittil har vært - konstant. Men mulig bruk av cloaking device fra parallelle univers, innenfor vårt univers, som antydet over, skaper noe usikkerhet om undersøkelses-resultatet. Men det skulle ikke være noen grunn til alarm, i hvert fall ikke enda…

Litt om parallelle univers og interuniversell krig.

Om det skulle finnes parallelle univers, som  jeg ikke har særlig tro på, så vil de nok være redde for å forsøke å ta seg inn i vårt univers, akkurat som vi er redde for å forsøke å trenge oss inn i deres, for man vet jo aldri hva man kan møte. Så alle i tilfelle parallelle univers vil nok holde seg for seg selv, klokelig tenkt og gjort. Eller forberede et forsvar mot eventuell inntrenger, hva nå det enn måtte være. Men en aggressiv faen av en inntrenger fra et parallelt univers, kan vel ikke utelukkes 100%. Det kan være en ørliten mulighet for en slik militær invasjon fra et parallelt univers, men trolig med tilnærmet null i sannsynlighet. Mvh. JHØ

PS. Angrep, eller rettere sagt å forberede seg godt på angrep, kan være det beste forsvar, jevnfør styrke- og makt-balanse-prinsippet. Hva dette skulle gå ut på i mere detalj her angående parallelle univers, er foreløpig vanskelig å si noe om, men det bør opplagt være væpnet og kanskje til tennene, pasifisme er en elendig strategi i krig, og for å unngå krig, som man normalt ikke ønsker.

Bortsett fra voldelige gærninger, som Hitler, Mussolini og den japanske keiseren, som hadde aggressiv krig som militær strategi og utenrikspolitikk i 2. verdenskrig. Apropos den 3. verdenskrig, den er en påtenkt global folkereisning for mer demokrati - støttet av allierte, og er noe helt annet. Mer demokrati trengs for at Folkets krav om maksimum 1,5 grader Celsius oppvarming siden førindustriell tid, skal slå igjennnom. Den 4. verdenskrig, som ennå kan unngås, f.eks. ved å vinne den 3. verdenskrig – eller kanskje på andre måter, blir som den 2. - bare mye verre = Ragnarokk, og bør unngås, men ikke med ultra-fascisme all over i forkant. Som man nå kan ane tegn til, men som aldri kan løse klimaproblemet. Diktaturer er på grunn av korrupsjonsloven og redsel for opprør tvunget til å velge billigste alternativ som er kull og som forurenser klimaet mest, og må bekjempes med alle gode krefter samlet. Naivitet her er ikke en farbar strategi  og taktikk.

Det skal det norske militæret og andre væpnede styrker i de demokratiske land, og NATO, merke seg. Og det norske FOLK OG ØVRIGHET og tilsvarende i de øvrige demokratiske land. Dette (ultra-fascisme) kan komme i sammenheng med full blown climate crisis, med milliarder på flukt fra ørkentendens rundt  ekvator og stigende havnivå.

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 12:09
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

Siden livssynsspørsmål ser ut til å være viktig for dere, og det er viktig, og jeg har løst det 100% bortsett fra: Beregnet sannsynlighet for parallelle univers,  så skal  jeg få funnet frem kladdene, dechifrere håndskriften min, og jobbe med å lage et notat til dere i hele morgen. Skulle da bli ferdig på kvelden.
JHØ
(Ble ikke ferdig som antydet, og har ikke fått gjort noe på dette før litt denne weekenden, se øverst i denne artikkelen!)

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 11:58
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

HAR LEST OPP ESSENSEN FRA KLADDEN FOR FAGERHUS, OG HAN TOK DEN TIL SEG. HAN ER DREVEN PÅ METODE.  JHØ.

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 11:54
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

DETTE ER OGSÅ ET METODE SPØRSMÅL. HUSK NOE TENKER, ALTSÅ ER DET NOE SOM EKSISTERER, DETTE ER ABSOLUTT 100% SIKKERT. HYPOTETISK DEDUKTIV METODE GIR BARE HØYST PRAKTISK TALT
SIKRE SAMMENHENGER, CA. 100% SIKKERT, MEN IKKE ABSOLUTT 100% SIKKERT. MEN JEG JHØ HAR LAGT TIL NOE MERE: 100% SIKKER LOGIKK, PLUSS OCKHAM'S RAZOR + NOE TIL, OG KAN DA PÅ ENKELTE FELTER BEVISE EN DEL ABSOLUTT SIKRE SAMMENHENGER. ATEISME = 100% SIKKERT, ER EN AV DISSE LIGNINGENE. JHØ.

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: søndag 9. august 2020 11:14
Til: PST <post@pst.politiet.no>
Emne: VS: Sending av epost deaktivert for fb@anarchy.no

MAN TRENGER IKKE VÆRE, ELLER HA VÆRT - JESUS FOR Å DELTA I AISC. HAN VAR FOR ØVRIG IDIOT. SÅNNE ER IKKE MED I AISC. LITT RELIGION SOM ER RENT PERSONLIG KAN GÅ AN PÅ NETTVERKSPLAN, MEN HUSK ALT SLIKT UNNTATT GAIAN ZEN-BUDDHISME O.L. ER LJUG, OG DEN SOM TROR PÅ LJUG ER IKKE NOEN GOD E-MANN = DERFOR BARE 100% ATEISTER I TOPPEN PÅ (CLICK ON:) AISC (Se nederst) - MED FULLT MEDLEMSKAP. EN E-MANN MÅ GODT KUNNE SKILLE LØGN FRA SANNHET, EV. NÅR VEDKOMMENDE FÅR TENKT SEG OM. DEN SOM VIL HA FULLT MEDLEMSKAP I AISC MÅ KVITTE SEG MED ALL RELIGØS LØGN UMIDDELBART. HAR BEVIST 100% SIKKERT AT GUD SOM FØRSTE STARTER AV UNIVERSET ER LØGN. LEGGER  BEVISET UT SNART PÅ ANARCHY.NO. NB! OGSÅ ANNEN GUD, INKLUSIVE DJEVELEN - ER I PRAKSIS UTELUKKET 100%.


Problemet med meteoritt nedslag på kloden, et lignende tilfelle som det som utryddet dinosaurene, ser nå ut til å ha funnet sin løsning

En helt annen trussel fra universet, nærmere bestemt fra asteroidebeltet mellom planetene Mars og Jupiter, hvor en løpsk asteroide kan true Jorden med et nedslag på kloden med katastrofale følger, slik som ved meteoritt-nedslaget som utryddet dinosaurene, ser nå ut til å ha fått sin løsning ved at man sender inn en tung rakett, som crasher i den farlige asteroiden og dytter den ut av kursen mot Jorden, så den passerer uten å treffe planeten vår. Dette har nylig blitt testet ut, se: 05.10.2022. Asteroid struck by Nasa probe leaves 10,000km trail, click on: https://www.bbc.com/news/science-environment-63140097. Source: BBC. Det er for tidlig å si om dette eksperimentet har virket i praksis, men redningsaksjonen av planeten kan jo forbedres, ved å bruke en tyngre rakett som crasher i den løpske, farlige asteroiden, for eksempel - så dette ser ut til å være et probat middel mot en slik trussel fra verdensrommet.

11.10.2022. Nasa's Dart spacecraft 'changed path of asteroid', see: https://www.bbc.com/news/science-environment-63221577. Source: BBC.


Tiden igjen - litt kosmologi – om  tidshastighetens avhengighet av Oestmoes konstant.

Einstein hevdet at tiden går saktere under akselerasjon og står stille ved lyshastigheten. Man kan akselerere rene energi-småpartikler uendelig raskt. Går tiden da baklengs? Jeg tror ikke det – ikke signifikant. Jeg tror tiden, omtrent som Newton, er lineær og går fremover, men bare generelt og i gjennomsnitt, men at det er noe variasjoner, bølgebevegelser rundt trenden, som går rett frem lineært. For universet sett under ett. I svarte hull står tiden omtrent stille, og så går den litt raskere i tomme rom, men i gjennomsnitt og for hele universet går det bare fremover med jevn fart. På jorden går tiden nær gjennomsnittet i fart, der er det en viss masse. Massekonsentrasjon betyr treg, også mhp. tiden. Energien tilsvarer en viss masseekvivalent kanskje og den er uendelig stor og konstant, kanskje tidens hastighet fremover er bestemt av masseekvivalentens størrelse, eller energi-tettheten i universet, på en eller annen måte? Får tenke litt mer på dette…

Jeg tror tidens hastighet fremover er avhengig av energi-tettheten, og den er i gjennomsnitt konstant – Oestmoes konstant. Det er uendelig mye energi (men den er konstant i mengde) og universet er uendelig stort (men det er konstant i utstrekning i alle retninger) og delingstallet mellom uendelig med energi og uendelig med rom er ikke udefinert, men en gitt og konstant energitetthet i gjennomsnitt for hele universet, Oestmoes konstant, og så er det bølger eller variasjoner rundt denne gjennomsnittsverdien.

En stor konsentrasjon med masse/energi rundt det synlige univers, trekker på det, så det utvider seg. Dette har også konsekvenser for tiden. Der masse/energi-konsentrasjonen er stor, går tiden litt tregere, i det synlige univers litt fortere. Men trenden, gjennomsnittstiden for hele universet, går fremover  med konstant hastighet. Den er kanskje litt lavere enn i vår kanskje litt energisvake synlige univers, men kan estimeres teoretisk sett. Kan hende det synlige univers er representativt for totalen, man kan estimere en lokal Oestmoes konstant for det synlige univers. Den bestemmer så farten på tiden her. Funksjonens form er foreløpig ukjent, men er antakelig enkel. Kanskje så enkel som følgende: Tidens hastighet = t  = a + b/ø, hvor ø er Oestmoes konstant, og a og b også er konstanter, altså en hyperbel.

NB! Dette betyr også at det er sannsynlig med noe utenfor vårt uendelig store univers, altså parallelle univers, som alle er uendelig store kanskje. Noen kan også være endelige av størrelse.  J-HØ.

From: Periklis Feresiadis
Sent: Tuesday, January 12, 2021 12:23 PM
To: Globaldistribution
Subject: Re: Tiden igjen - litt kosmologi - om tidshastighetens avhengighet av Oestmoes konstant.

Hi J-HØ!

I can understand some basic concepts on time travel, like the Hafele–Keating experiment. I am convinced that time is a fundamental element, that the past has passed, in the present there is its trace and its memory, and the future has not yet happened so it doesn't exist, meaning that the hypothesis that time is an illusion and therefore we can "fix" it to our measure with mathematical formulas and quantum tricks that we still ignore and may not even exist, is invalid.

May I ask what is the translation of the composite word 'oestmoes'? Something to do with harvest?

Best regards. PF.

Hi PF

I don’t believe in time travel. “Oe” in English, is Ø in Norwegian, thus Oestmoes constant is (JH) Østmoes constant. Tidens hastighet = t  = a + b/ø, hvor ø er Oestmoes konstant, og a og b også er konstanter, altså en hyperbel. In black holes ø is large, and t slow, in average in cosmos ø is perhaps quite similar to on earth. With little energy-density, dark or visible, including stored in mass, t is higher. But still going forward. In fields (not space, that requires energy) with absolutely no energy, i.e. absolutely empty, nothing slows the speed of time, and it is infinitely fast.

Best regards J-HØ

PS 17.12.2021. Ad ligningen for tidshastigheten og sannsynligheten for parallelle flere uendelig store univers, som til sammen utgjør et altomfattende meta-univers. Og store, gamle svarte hull.

Ad enden på hyperbelen for tidshastigheten. Enden på hyperbelen med null i Oestmoes konstant er bare et grensefenomen. Et tilnærmet energitomt felt kan imidlertid eksistere i rommet. Men et slikt tilnærmet energi tomt felt er ikke til hinder for et uendelig univers, som vokser over alle grenser, men at det er ikke altomfattende. Det kan muligens eksistere parallelle univers som ligger «oppå hverandre» og alle er uendelig store, men de ligger i hvert sitt rom, som imidlertid dekker det samme uendelige meta-univers-område. En rekke av uendelig store univers, kan ligge parallelt på samme «sted» i meta-universet, men er likevel helt atskilt. Alle er uendelig store, men ingen er altomfattende. Gravitasjonsloven vil da muligens ikke virke noe særlig mellom parallelle univers, fordi de er atskilt med tilnærmet energitomme felt, så de trekker ikke på hverandre signifikant. Dette er ikke helt usannsynlig.

Et felt som ikke er et rom, som krever energi, og ellers energitomt, og altså med absolutt 0 i Oestmoes konstant, kan altså trolig bare eksistere som en grense, men det kan altså muligens eksistere tilnærmet i rommet. Det kan ha en koordinat i vårt univers. Som ikke er et eksakt punkt, men et ørlite «hull» i rommet, med energitetthet tilnærmet null. Det vil da tilnærmet være et felt uten rom og tomt for energi. Et stort, gammelt svart hull kan ha sugd til seg så mye materie/energi så energitettheten blir tilnærmet null i noen områder rundt det svarte hullet, eventuelt bare i et lite «hull» i rommet. Tidshastigheten lokalt vil kunne bli stor, i et nesten energitomt tilnærmet felt og rommet kanskje krympe, slik at det altså er et «hull» i rommet med et tilnærmet felt uten rom og energitetthet ellers. Tidshastigheten er tilnærmet null inne i det svære, gamle sorte hullet, men kan være stor i en viss avstand fra det store, gamle sorte hullet hvor energitettheten er veldig liten. Det kan kanskje være åpningen til et parallelt univers muligens i en viss avstand fra et sånt stort, gammelt svart hull. Det vil da i prinsippet være mulig å sende inn småpartikler mørke med lite energi, og ingen masse, hverken hvile masse eller bevegelsesmasse/mengde, å ta en titt inne i et parallelt univers kanskje. Altså om slike småpartikler eksisterer.Tilsvarende kan noe i det parallelle univers ta en titt inn i vårt univers kanskje. Store, gamle svarte hull representerer dermed en sikkerhetsrisiko, kanskje. Ikke fordi det store, gamle svarte hullet i seg selv er farlig, men fordi enkelte steder i et område rundt det svære, gamle svarte hullet kan være et «hull» med svært lav energitetthet og kanskje med lite rom, så det er tilnærmet er et felt uten rom og uten energi som kan representere en åpning til et parallelt univers. Det vil vel også fungere kanskje som en «cloaking device», hvor lite tyngdekraft f.eks. fra det parallell univers kommer igjennom, så det parallelle univers har liten innflytelse på fysikken i vårt verdensrom.

PPS. Det finnes kanskje uendelige rom, som bare har rom-energi som holder rommet oppe og ellers er tomme for materie. Dette vil også inngå i meta-universet. Men tiden går ikke uendelig fort der heller, Oestmoes konstant er ikke eksakt lik null der heller for det er romenergi som holder tomheten oppe og påvirker tidshastigheten. Endelig er det kanskje rene felt uten rom og annen energi, men det vil kanskje bare være et uendelig stort 0 med hensyn på energi og rom, hvor tiden går eksakt uendelig fort, det absolutte null bortsett fra tidshastigheten og tiden. Tiden er det eneste som eksisterer der, og den går uendelig fort og tar ikke plass annet enn som en grense, eller rettere sagt et skille. Som kanskje bare vil være et punkt uten utstrekning i vårt univers, tiden tar ikke noe plass og har ikke hverken rom eller annen energi, men det vil også være med i meta-universet. Som er absolutt altomfattende. Tiden er noe for seg selv som eksisterer alene, den bare går og går, uavhengig av rom og energi ellers. Men farten, tidshastigheten, er avhengig av energi-tettheten. Men er det ikke noe rom og energi ellers, så går den i følge tidshastighets-ligningen uendelig fort. Tidshastigheten er da uendelig stor der. I et felt uten rom og øvrig energi. Men også slike felt med bare tid og uten rom og øvrig energi inngår i meta-universet. Som er altomfattende. Tiden er ikke en form for energi. Den eksisterer for seg selv, som en egen faktor, den er ikke et rom og heller ingen energiform, og den kan ikke opphøre å eksistere. Den bare går og går med varierende hastighet. Over alt i uendeligheten. Forsvinner alt annet, vil tiden bli igjen og gå med uendelig hastighet.

Kanskje representerer felter uten rom, det absolutte null i rom og øvrig energi, men bare med tid, som et skille mellom de parallelle universene, men eksisterer i meta-universet som et "grensetilfelle" mellom del-universene. Det kan gjøre at del-universene er forskjellige og likevel ligger i det samme meta-universet, som er uendelig stort og altomfattende, de tomme felt i rommet, som bare har tid, ligger der som punkter som ikke har utstrekning, men er en del av både del-universene og metauniverset. Alle punkter uten utstrekning i universet vårt, de parallelle univers og meta-universet, kan representere et slikt rom- og energi-tomt felt, som skiller del-universene. Ethvert punkt i meta-universet, og del-universene, kan representere et slikt skille da. Det er da et skille mellom del-universene som ikke er en grense, det ligger i alle punktene i del-universene, og derfor representerer altså skillet ikke en grense, for alle del-universene kan vokse over alle grenser og derfor være uendelig store, men ingen av dem er altomfattende, men er skilt fra hverandre via punktene i del-universene og meta-universet. Meta-universet består da av alle del-universene pluss feltene som er uten rom og energi ellers, men som har tid, som eksisterer representert som punkter bl.a. i vårt univers. Kanskje alle punktene, som er uten utstrekning i rommet. Skillet mellom del-universene ligger da i alle punktene i del-universene. Alle punktene i vårt univers representer da et sånt skille til parallelle univers, som ikke er til hinder for at vårt univers er uendelig i betydningen vokser over alle grenser, men altså ikke er altomfattende. Dette skillet representerer ikke noen grense. Man må derfor skille mellom "grense" og "skille" i denne sammenheng, hvor et skille ikke behøver å være en grense, men punkter uten utstrekning, i verdensrommet, men med bare tid. Bare meta-universet med alle del-universene og feltene med bare tid, som går uendelig fort, er da altomfattende, men alle de parallelle (del-)universene kan være uendelig store i betydningen vokser over alle grenser. Skillet mellom (del-) universene ligger i punktene i (del-)universene, "grensen" for vårt univers som er uendelig stort og vokser over alle grenser, men ikke er altomfattende, ligger i punktene i universet vårt. Kanskje alle, dvs. i de uendelig mange punktene i rommet. Et tomt felt uten tid også, kan sannsynligvis ikke eksistere, tiden er over alt. Et felt uten tid i kosmos kan ikke eksistere, det er det absolutte 0. Den tomme mengde i kosmos. Men et felt, som ikke er et rom og uten energi forøvrig, og bare med tid, som går uendelig raskt, kan sannsynligvis eksistere, og det inneholder bare tid, punkter med bare tid, og det er uendelig mange slike punkter, så feltet er uendelig stort, og inngår i meta-universet. Dette feltet er et skille mellom (del-)universene. Og "avgrenser" de parallelle (del-)universene fra hverandre.

Dette betyr kanskje at man ikke kan ha et tilnærmet tomt felt som forbinder (del-)universene, men at (del-)universene er helt atskilt fra hverandre og at noen forbindelse mellom (del-)universene ikke går an, men er en umulighet og = den absolutt tomme mengde, at all tenkt forbindelse er lik null i praksis. Da vil en sikkerhetsrisiko fra et parallelt univers også være lik null. Men jeg er ikke helt sikker på dette, men dette resonnementet svekker tanken om sikkerhets-risiko fra et parallelt univers. Men alt dette er bare spekulasjoner.

En videre spekulasjon: Om noe (tenkt) absolutt uendelig smått mørk energipartikkel skulle trenge inn i det - et punkt uten utstrekning som er en del av feltet uten rom og energi, men bare med tid, null størrelse, fra et parallelt univers, så ville det følge tiden til det absolutt uendelige. Dette er en del av meta-universet og også feltet med null rom og øvrig energi og bare med tid med uendelig hastighet, men det ligger ikke i vårt univers, for det vokser bare over alle grenser i tid. Dette absolutte uendelig-tidspunktet som den uendelig lille null-partikkelen havner i ligger således utenfor vårt univers for det bare går mot det uendelige i tid også, og vokser over alle grenser i tid, og således vil null-partikkelen aldri komme inn i vårt univers. Det betyr derfor ikke en sikkerhetsrisiko, det kommer aldri inn i vårt univers i praksis. Vi kan heller ikke trenge gjennom et slikt punkt i verdensrommet, for absolutt uendelig små energi partikler med eksakt null større eksisterer ikke, blant partiklene i vårt univers. Små energipartikler krymper over alle grenser mot null, men en absolutt uendelig liten småpartikkel, av energi, finnes ikke. Den er absolutt null. Energi må ha et lite rom for å eksistere trolig. Energi krever litt rom, også rom-energi, trolig. Og da kommer det ikke inn i et punkt uten utstrekning, men vil passere punktet i rommet rundt det, og fortsette på den andre siden i vårt verdensrom, uten å trenge inn i det absolutt tomme feltet i rom og energi, som bare har tid. Energi tar plass, men tiden gjør det ikke.

Til: Finansdepartementet <postmottak@fin.dep.no>; Statistisk Sentralbyrå <ssb@ssb.no>; Statsministerens kontor <postmottak@smk.dep.no>
Kopi: 'postmottak@uio.no' <postmottak@uio.no>
Emne: VS: Om "glemte" Frisch-notater om "singulære transformasjoner" og "kaos-filosofi" Rev. utkast

Hei FinDep, SMK og SSB. Dere har fått det oppdaterte kosmologi-notatet mitt på e-mail. Originalen ligger på  http://www.anarchy.no/cosmology.html. Les det. Frisch var inne på småpartikkelfysikk, og overlys-hastighet i sitt Nobelforedrag fra 1970 (ligger på Internett)… Inspirasjon for meg. Notatene nedenfor har mer, men jeg bygger ikke direkte på det. Jeg har utviklet teorien om mørke små energi-partikler etc, som kan akselereres til overlys-hastighet, helt selv, uavhengig av Frisch notatene referert nedenfor, men de er verdt å lese. Jeg ga dem tilbake til Økonomisk Institutt etter å ha oppbevart dem i mange år, men jeg har kopier – alt sammen. Sjekk ØI-UiO, og skaff dere kopier og les. Partikkelteorien min bygger delvis på spekulasjon, men den virker logisk. Det er mulig fysikerne kan skaffe verifikasjon/praktiske bevis senere. De kan i hvert fall estimere hvor mye  (tettere) materie (mørk + teoretisk synlig) som omkranser det synlige univers, for å skape den utvidelsen man har målt, temmelig raskt. Det er bare barnemat, men jeg har ikke utstyr og gidder det ikke selv. Det synlige univers ligger antakelig som en «sjø», omkranset av tunge «fjell» av større energi-tetthet enn det synlige univers, og gjør at dette utvider seg, og at tidshastigheten er litt lavere i «fjellene». Man kan lett estimere hvor mye tiden går tregere der også. Det er bare å bruke gravitasjonsloven og ligningen for tidshastigheten + + eventuelt noe til, + astrofysiske data, så er man i mål. Piece of cake. Det kan fysikerne ta seg av. Jeg har ikke utstyr og gidder ikke selv.

J-HØ

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: fredag 17. desember 2021 04:56
Til: 'postmottak@uio.no' <postmottak@uio.no>
Emne: Om "glemte" Frisch-notater om "singulære transformasjoner" og "kaos-filosofi" Rev. utkast

Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
Sendt: fredag 27. september 2002 16:39
Til: Harald Goldstein <h.e.goldstein@econ.uio.no>
Kopi: Preben Munthe-UiO <preben.munthe@econ.uio.no>; Olav Bjerkholt-UiO <olav.bjerkholt@econ.uio.no>; Kåre Edvardsen-UiO <kare.edvardsen@econ.uio.no>
Emne: Om "glemte" Frisch-notater om "singulære transformasjoner" og "kaos-filosofi" Rev. utkast (slett det gamle)

 NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT
THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS
URL: http://indeco.home.online.no ISSN 0802-2364 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - e-mail indeco@online.no

Til 1. am. Harald Goldstein -  gjenpart til flere aktuelle adressater

NØI har nå sett mer på Frisch-notatene i den blå mappen med tittelen "Conclusion: La signification des lois sociale et mecanique. Invariance et rigidite. Remarque sur une philosophie du chaos", og vi skal få kopiert dem en av de første dagene, da jeg jo er innforstått med at Kåre Edvardsen også vil ta en titt på dem. Også flere kan jo ha idehistorisk interesse av dette siden Frisch bl.a. tar opp temaet i sitt Nobelforedrag i 1970, hvor han jo viser flagg overfor hele det internasjonale akademiske kollegium.

Sannsynligvis er dette som er i mappen ikke 100% prosent det samme som jeg fikk til ettersyn av deg tidlig i 1980-årene, det som du nevnte for meg du hadde fått av Trygve Haavelmo. Kanskje det har vært noe "kaos" i tilknytning til disse notatene, for å si det spøkefullt. Såvidt jeg kan erindre var min konklusjon da jeg så gjennom dette med singulære transformasjoner tidlig i 1980-årene, at det bl.a kunne virke noe spekulativt, men det kan jo være jeg ikke fikk gått gjennom alt like grundig, om jeg altså fikk hele dokumentasjonen. Så vidt jeg kan erindre var det et noe mindre dokument jeg fikk forelagt meg den gangen, med mest om singulære transformasjoner. Jeg lurer på om det kan ha vært noen forvekslinger, eller f.eks. at det er to deler/dokumenter det er snakk om. Det kan jo være verdt å se gjennom dette på nytt uansett, i tilknytning til det idehistoriske Frisch del-prosjektet ved NØI.

Jeg mener å kunne huske å ha lest noe i retning av det du nevnte om singulære transformasjoner av Frisch som Herdis T. Amundsen tok med i et hefte/memo om noe statistikk. Dette er imidlertid ikke med i denne permen nå såvidt jeg kan se ved en rask gjennomlesning. Men jeg er ikke sikker, må se nærmere på dette. Imidlertid vil det være interessant å se på det Herdis har skrevet om dette i sitt notat, og hvilken referanse hun eventuelt har til Frisch i denne sammenheng.

I denne blå permen jeg har nå er det tre deler med skilleark. Uten å være håndskriftsekspert ser det ut til å være samme håndskrift i hele manuset, antakelig Frischs egen:

1. Eddington: The nature of the physical world.
Her er det sitater/sammendrag på engelsk fra Eddingtons arbeide, plus noen kommentarer på norsk hvor det er referert til "RF:...". Noe med referansen RF er tilføyd med rødt, kanskje senere. 16 tekstsider i alt.

2. Preliminary remarks on a Philosophy of Chaos.
Referanse til P.W. Bridgeman: The logic of Modern Physics (1927)
Haas, Arthur: Wave Mechanics etc. London 1928.
En noe uleselig henvisning til en fransk? bok om termodynamikk.
Planck, Max: Treatise on termodynamics. Disse henvisningen er bl.a skrevet på små lapper herunder et engelsk produsert bridge-regnskapspapir, fra Bridgeport. Det kan derfor være noe av notatene er skrevet en gang Frisch var i England. Lappene med referansene er stiftet til det første arket i denne delen av notatene, som består av
14 sider på engelsk og norsk, - Frischs kommentarer vesentlig på norsk.

Noen kommentarer virker noe metaforiske, f.eks "Kryste citron", og kan tyde på at det er en del løse strøtanker innimellom formlene, kjernefysikken og entropibetraktningene fra termodynamikken. Men gir likevel et hint om hva Frisch har i tankene. Et tema som diskuteres er 'reversering av tiden'. Det er altså ikke etterspørselen etter smør vs margarin som er temaet, simpel økonometri og sosialøkonomikk, men mer grunnleggende universelle problemer... For å forstå Frisch politiske økonomiske betraktninger på dypere plan, må man antakelig forstå hvilke standpunkter han har tatt til de mer kosmiske, og erkjennelsesmessige grunnlagsfilosofiske problemer - og se ting i sammenheng. Når det legges vekt på kaos, jevnfør "...  verden er essensielt kaotisk" (sitat)  - som vel har noe med "random events" å gjøre, så får man et hint om hvorfor Frisch ikke er så opptatt av en predeterministisk historieforståelse, f.eks i pamfletten om Økonomisk Demokrati fra 1951.  I denne sammenheng nevnes også de singulære transformasjoner, som på sett og vis kan bidra (tilsynelatende?) til (et inntrykk av?) orden.

3. Siste del har to underdeler
a. I. Le system, II. Le milieux exterieure (En matematisk modell med innslag fra termodynamikken, på norsk og fransk, 3. sider i alt)

b. Conferance No 8. Conclusion:La signification des lois sociale et mecanique. Invariance et rigidite. Remarque sur une philosophie du chaos", Sidene slik de ligger i notatet er nummerert: 1, 2 (under totallet står "3-5ut"?),6,7,8, 8b,8c,9,10,11,12,13,14,15,(1a),(1.)(2),(2b),(2c),(2d),(3),(4),(5),6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22.= 40 ark med tekst i alt) Etter noen skilleark uten notater, er det til sist referanser til en  Proca og H.H.P, uten noen boktitler.
På side 1a,1. og utover gjentas en variant av den matematiske modellen fra del a., nå under tittelen "... un system mecanique... Le system, le milieu". med begreper og variable fra termodynamikken, videre 2 prinsipper matematisk formulert. På side (5) tas det utgangspunkt i tre ulike forutsetninger for entropien. På side 6. begynner en drøfting av "l'invariance des transformations statistique" og det tas utgangspunkt i noen observasjoner, og en matematisk statistisk modell for dette, så innføres transformasjoner (lineære), som definerer "une organization superieure", som så drøftes på ulike måter, og så trekkes det ut noen erkjennelsesteoretiske og filosofiske konklusjoner angående "erfaring" og "forklaringer", og tolkninger og mulige feiltolkninger av dette, med bl. a referanser til singulære transformasjoner (se f.eks. s. 20). Det hele avsluttes med noen filosofiske betraktninger om evolusjon, og det universelle og eternale (uendelige), og spørsmål om eksistens (ulike former for dette?). Hele denne delen er skrevet på fransk.

NB! For å komme videre i analysen av dette dokumentet må det naturligvis renskrives av en som kan Frischs håndskrift, og eventuelt oversettes. Fransken virker  i seg selv enkel, men jeg skjønner ikke umiddelbart Frischs håndskrift alltid.

Dessuten må den fysikk-litteraturen det refereres til skaffes til veie, så en kan få et bedre bilde av hva Frisch har tatt utgangspunkt i. Kjernefysikken har jo også kommet et stykke videre, og var også det da Frisch skrev Nobelforedraget, hvor noe av dette nevnes i en mer elementær betraktning. 

NB! Dessuten vil jeg gjerne se på det Herdis Amundsen skrev om singulære transformasjoner basert på Frisch, og det hun bygde på ved denne anledning. Kan du skaffe meg et eks av dette, er det fint Harald. Vi bør også sjekke om det er noe mer om singulære transformasjoner av Frisch, da jeg som nevnt lurer litt på om det var et noe annet notat jeg så på tidlig i 1980-årene. Prinsipielt kan jo noen ha lånt noe fra kontoret til Harald der muligens noe mer lå. Eventuelt kan mer ha blitt lagt inn (av f.eks Haavelmo?). 

Jeg tror imidlertid ganske sikkert at Harald fikk tilbake alt det jeg gikk igjennom i 1980-årene, så det er neppe rotet bort av meg, om det altså i det hele tatt er noe mer. Jeg er ikke helt sikker. Det kan også være mulig at Harald hadde med noe av det  Herdis skrev om dette, ev. en kopi, eller at jeg fikk tak på noe mer stoff om dette selv, og at jeg dermed blander sammen litt. Imidlertid, dersom Herdis ikke har basert seg på dette håndskrevne notatet som nå er hos meg  - i sin omtale av singulære transformasjoner, må det finnes noe mer med referanse til Frisch om dette - den saken er ganske sikker. Det er som sagt lite om dette i notatet jeg har her, det består mest av fysikk og filosofi.

En foreløpig kommentar til selve notatet: Rent umiddelbart ser jeg ikke klart overgangen mellom den helt (pre-)deterministiske? (så vidt jeg kan se ved første øyeblikk) termodynamiske fysikkmodellen, som ser ut som ganske elementære og velkjente ting fra varmelæren, og det statistiske transformasjons-resonnementet, hvor et visst grunnleggende kaos og tilfeldighet er basis,  - men trådene til dette med "reversering av tid" etc som jo er meget mer avansert fysikk, (men i dag vanlig antatt mulig i mikrokosmos), åpner jo aksessorisk for en større og mer generell modell-betraktning enn den tilsynelatende enkle termodynamikken som det eksplisitt er tatt utgangspunkt i.

Før notatet er renskrevet til en mer leselig form, kan jeg imidlertid ikke ta noe endelig standpunkt til innholdet og en eventuelt større kontekstuell sammenheng, vis-a-vis det være seg filosofi, vitenskapsteori og Frisch øvrige arbeider, inklusive det med det "det tredje alternativ". Jeg håper dermed at en som kjenner Frisch håndskrift godt, ganske umiddelbart kan gjøre dette, enten en på Økonomisk Institutt UiO, eller en annen som er interessert.

Jeg kan eventuelt gjøre noe av dette selv, men da må jeg ha råd av en som skjønner Frisch håndskrift bedre enn jeg til å kunne spørre om enkelte ord og vendinger som er uklare, ellers vil det gå uoptimalt tregt og antakelig bli en del feil.

Dette med kaos vs orden og singulære transformasjoner i denne sammenheng, drøftes som nevnt imidlertid kort i Nobelforedraget til Ragnar Frisch - holdt i 1970, der han oppsummerer sin gjøren og laden i store linjer. Så det er nok en viss sammenheng i dette. Dette bør dermed undersøkers nærmere.

En fysiker bør nok også  se på fysikkmodellen, det filosofiske og kanskje noe av det øvrige ved denne saken.

Mvh. Seniorforsker Jens Hermundstad Østmoe - NØI.

PS: Håper på snarlig svar på  det jeg har tatt opp av spørsmål her. Jeg ringer antakelig også opp i tilknytning til delprosjektet om Frisch mer generelt, når det er aktuelt.

PPS. 19.12.2021. Ad Frisch og singulære transformasjoner, oppdatert. Jeg har ikke tid til å gå igjennom notatet til Frisch igjen akkurat nå, men jeg har gått gjennom Nobelforedraget hans igjen. Det ser ut som singulære transformasjoner fra det kompliserte til det enkle fungerer som Ockhams razor, (som jeg har brukt til å forkaste Einsteins generelle relativitets teori med det firedimensjonale tid-rommet, som for komplisert vrøvl), og da er den enkleste varianten den riktige teorien, som forklarer empirien. Verdensrommet er trolig lineært i tre dimensjoner, men selve formlene i fysikken er stort sett ikke lineære alt i alt, så da kommer man ikke så langt med lineære ligninger som Frisch bruker og statistisk estimering i form av regresjonsanalyse for å skape enklest mulig teori, som bringer orden i kaoset og derfor er sannest vitenskap. Det er mulig Frisch har brukt mer generelle funksjoner et annet sted, men da er det egentlig ikke singulære, men mer forenklende, transformasjoner, som ikke er lineære og kan representeres ved enkle matriser. Som jeg har benyttet. Å bruke singulære transformasjoner er en form for å bruke Ockhams razor på lineære ligningssystemer, men de enkleste formlene for verdensrommet er ikke lineære, men bl.a. hyperbler og mc i annen = energi, som ikke er en hyperbel, så da duger det vel ikke med vanlig lineær algebra og vanlig matriseregning på hele systemet. Man må se på systemet samlet, og det er hverken helt log-lineært eller lineært. Tror jeg.

Så man kommer ikke langt med lineær eller log-lineær regresjonsanalyse i forenklingen av systemet sett under ett. Så vidt jeg har tenkt foreløpig. Frisch har tilsynelatende en for enkel inngang til korrekt teori i kosmologien, men jeg er som sagt ikke sikker på at han bare har brukt lineær algebra og matriseregning og lineær og log-lineær regresjon i den singulære transformasjons-analysen i de mest generelle betraktningene sine. Riktignok kan hyperbler og m = energi/(lyshastigheten i annen) lett transformeres til log-lineære ligninger, men min teori forutsetter bl.a. at Einsteins spesielle relativitetsteori bare gjelder tilnærmet for mørk materie med mindre energipartikler enn fotoner og kvarker, og det er ikke sikkert at denne funksjonen er lineær eller log-linær bl.a. Det kan også finnes andre funksjoner som ikke kan transformeres til lineær eller log-lineær ligning på noen enkel måte uten å miste vesentlig informasjon. Frisch har sannsynligvis gått i "krumningsfellen", se http://www.indeco.no/archive/s1984marg.htm. Log-lineære funksjoner har alle sterk negativ krumning. Jeg har sammen med Harald Goldstein brukt etterspørsels-funksjoner med positiv krumning, som gå bedre forklaringskraft enn log-lineære og lineære etterspørsels-funksjoner. Det kan hende det eksisterer funksjoner med positiv krumning i fysikken også. De er enkle, men ikke log-lineære og lineære. Så de kan ha relevans til kosmologien, herunder partikkelfysikken.

Dersom små energipartikler mindre enn fotoner og kvarker virkelig eksisterer, og slik mørk masse eksisterer, så vil det viss det er mye av dette på en planet med liv, så vil livet der utvikle syn og følelse for slikt i følge utviklingslæren. Men det er trolig lite av dette på jorden, så vi har ikke utviklet slik syns- og berøringsanser under evolusjonen:  Slik mørk masse og større småpartikler vil imidlertid kunne påvirke gravitasjonen. Men de ørsmå energi partiklene som ikke har masse vil naturligvis ikke påvirke gravitasjonen, tror jeg. De kan imidlertid trolig avgi et slags ekko, men har neppe impuls som lyset. De kan på lignende måte tror jeg som lys, bidra til at en ser mørk småpartikkel masse og at det stråler. Dette er selvfølgelig ren spekulasjon. Småpartikler eksisterer kanskje ikke. Dette resonnementet er inspirert av utviklingslæren til Frisch og det om å skape orden i kaoset. Man må kunne orientere seg på en lokal planet, om man skal være en høyere livsform. Ellers bulter man til stadighet borti mørk materie og eventuelt brenner seg på småpartikkel energi, på planeter hvor det er mye av slikt. Det finnes kanskje mørke soler som bare stråler ut småpartikler, og mørke planeter som bare består av slik mørk masse. Hvem vet. Det vil være gravitasjon der og planeten vil derfor sirkulere rundt den mørke solen på vanlig måte, akkurat som jorden sirkulerer lik vår synlige sol.


Sendt: lørdag 11. desember 2021 23:00
Til: USAs Ambassade terrortips <oslotips@state.gov>; USAs Ambassade <osloirc@state.gov>; Forsvarets E-tjeneste <kommunikasjon@etj.no>; PST <post@pst.politiet.no>; Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no>; Franske Ambassade <ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr>
Emne: Oppdatering 11.12.2021. 24.11.2021. USAs militære/Pentagon tror fremdeles på UFOer...

Oppdatering 11.12.2021. 24.11.2021. USAs militære/Pentagon tror fremdeles på UFOer...

Fra: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide <fb@anarchy.no >
Sendt: onsdag 24. november 2021 22:56
Til: USAs Ambassade terrortips <oslotips@state.gov >; USAs Ambassade <osloirc@state.gov >; Forsvarets E-tjeneste <kommunikasjon@etj.no >; PST <post@pst.politiet.no >; Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no >
Emne: 24.11.2021. USAs militære/Pentagon tror fremdeles på UFOer...

24.11.2021. USAs militære/Pentagon tror fremdeles på UFOer. Se https://www.france24.com/en/live-news/20211124-pentagon-creates-new-office-to-probe-ufo-reports . Det som er rapportert som fremdeles uforklarlig er i hvert fall ikke fra Kina. Det har imidlertid neppe noe med science fiction historien om EA og DKE og gjøre. Det har nok sin naturlige forklaring i utstyrsfeil. Roboter fra outer space er nok noe for utrolig til å være sant. Men småpartikkel-teknologi kan ikke utelukkes 100%. Se http://www.anarchy.no/cosmology.html .

Fra denne filen: Gud og guder, dvs. av ånd og ikke materie, inklusive allmektige, har helt sikkert aldri eksistert, og vil heller aldri oppstå. Ånd er bare tankeprosesser (av en form for energi - materie). Og materie kan ikke skapes av ånder. Det er sånn det er, alt er materie, dvs. energi og masse, og masse består av bundet energi, så alt er i virkeligheten bare energi i kosmos, men i ulike former. Energien består av mørk energi og synlig energi, og lagret energi i mørk masse og synlig masse.

Mørk energi innbefatter bl.a. tilnærmet uendelig små mørke energipartikler, helt uten masse, som derfor kan aksellereres uendelig raskt, og i prinsippet brukes til tilnærmet uendelig rask intergalaktisk digital kommunikasjon, men slik teknologi er ennå ikke utviklet på jorden. Men kan være utviklet andre steder i universet, på et annet sted og tid.

Slik mørk energi-småpartikkel-teknologi kan også tenkes brukt til andre formål, f.eks. til å oppløse masse til mørk energi, og via digital teknikk også brukes til å skape masse, men slik teknologi er ennå ikke utviklet på jorden. Men kan være utviklet andre steder i universet, på et annet sted og tid. I prinsippet kan denne teknikken og teknologien antakelig også brukes til å lage replikatorer som i Star Trek, og til å oppløse en ting i slike småpartikler, sende den uendelig raskt til en annen planet i form av småpartikler som nevnt over, og via digital teknikk sette disse sammen igjen til opprinnelig form og mengde, dvs. teletransport, "beem me up", fra Star Trek. Samme prinsipp kan også brukes til å flytte store romskip med warpspeed tilnærmet uendelig raskt over hele universet... Men dette er i prinsippet, science fiction.

Men man kan jo risikere at det går som i filmen "Fluen", dvs. til helvete, og det er ikke alt som kan oppløses digitalt på noen god måte, f.eks. avansert ånd, så det er ikke sikkert dette vil fungere safe på biologisk masse. Men ting uten biologisk liv, kan sannsynligvis sendes til en planet på andre siden av universet, på omtrent no time ved hjelp av slik digital, mørk energi-småpartikkel-teknologi, ganske safe. F.eks. avanserte roboter. Det er ikke sikkert alle UFOer er hallusinasjoner og vrøvl... Våpenpotensialet er en annen sak, som ikke skal drøftes her. Men er opplagt stort. Skremmende stort. Men her på kloden er alt dette foreløpig bare science fiction-teknologi, som ennå ikke er utviklet. Men kan være utviklet andre steder i universet, på et annet sted og tid.

Den samlede energien i ulike former i kosmos er konstant og uendelig stor, og universet er uendelig stort i utstrekning i alle retninger, og uendelig gammelt og har aldri blitt skapt, men vært der hele tiden, og det vil fortsette og eksistere i uendelig lang tid fremover, dvs. for alltid...

Massen derimot kan variere noe, men er grovt sett tilnærmet konstant, og følger også tilnærmet Einsteins spesielle relativitets-teori, som sier at lyshastigheten opphøyd i annen potens multiplisert med massen = energien bundet i massen. Og som nevnt det har aldri vært noen skapelse av universet, og altså ikke noe Big Bang eller lignende. Det har eksistert hele tiden, ikke noe kan oppstå av ingenting, så det har vært der hele tiden.

All materie, men i varierende grad, har noe intelligens i en viss forstand - et iboende organiserende prinsipp, til og med ørsmå energi-partikler har ørlite intelligens, dvs. noe ånd, som funksjon av materien. Det er denne lille intelligensen som gjør at materien kan organisere seg spontant, til enkle naturlover (herunder gravitasjons-loven, energiloven, etc.), som alltid er enkle, for intelligensen til fysikkens grunnpartikler, ørsmå energipartikler, i siste instans tilnærmet uendelig små, som ikke har noen masse, men er rene energipartikler, er tilsvarende ørliten.

NB! Siden slike ørsmå energipartikler ikke har noen masse, eller ikke målbar masse, gjelder Einsteins spesielle relativitetsteori bare tilnærmet. For alle partikler over en viss størrelsesorden, herunder fotoner og kvarker, gjelder Einsteins spesielle relativitetsteori eksakt. Einsteins generelle relativitetsteori, og kvantefysikken, er bare komplisert vrøvl, helt på siden av saken, og kuttes ut av Ockham’s razor til fordel for enkle naturlover, noen som er absolutt 100% sikre og flere som er praktisk talt, dvs. ca. 100% sikre.

Men alle er enkle, og basert på det lineære verdensrom. Krumme rom, i følge Einstein, er bare noe tøv, - universet er i basis lineært = 100% sikkert. Utvidelser og kontraksjoner er partielle bølgetendenser, som ikke gjelder for universet som helhet, og har sin årsak i energi/massekonsentrasjoner ulike steder i verdensrommet, og har ingenting med noe Big Bang å gjøre. Falskt å forlenge trender i slike bølger til nulliteter (singulariteter) el. l. som Big Bang tullingene gjør, er bare uvitenskapelig vrøvl og falsk statistisk analyse, som å forlenge trend-økningen i høyde for rekrutter siste 100 år, med resultat at vikingene var ca. 60 cm høye, jevnfør «bror min» Odd Aukrust til Aukrust-humoristen Kjell Aukrust.

JHØ

PS.28.11.2021. Fra CBS-news: Officials at the time had investigated 144 reports of unidentified flying objects, most of which were reported within the last two years. According to their report, they were only able to identify one of those objects — a "large, deflating balloon." As for the other numerous mysterious flying objects, officials said they haven't found any evidence suggesting they came from space (ikke noe tracking  med spor fra outer space. Kan imidlertid være småpartikkelteknologi) and that nearly all the incidents they investigated remain unexplained. 

And while they are still unsure what the objects actually were, or where they came from, they do know one thing for certain: the objects were real. "From a safety of flight issue, we absolutely do believe that what we are seeing are not simply sensor artifacts. These are things that physically exist," a senior government official said in June [2021]. "They are physical objects." The task force is going to implement guidance and more details in the coming weeks about their specific plans. From: Defense Department announces new UFO task force. By Li Cohen. November 24, 2021 / 8:26 AM / CBS News.

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2853121/dod-announces-the-establishment-of-the-airborne-object-identification-and-manag/

https://media.defense.gov/2021/Nov/23/2002898596/-1/-1/0/ESTABLISHMENT-OF-THE-AIRBORNE-OBJECT-IDENTIFICATION-AND-MANAGEMENT-SYNCHRONIZATION-GROUP.PDF

Department of Defense's (DoD)

PPS. 11.12.2021. Spørsmålet er om det eksisterer tilnærmet uendelig små energipartikler helt uten masse, som kan aksellereres til tilnærmet uendelig hastighet, eller ikke. Har ikke noe bevis på at slikt eksisterer, det er bare spekulasjon fra min side. Det forutsetter at Einsteins spesielle relativitetsteori bare gjelder tilnærmet, og ikke for ørsmå energipartikler helt uten masse.

J-HØ

PPPS. 12.12.2021. AISC-Rapport: Ad UFO-troen til Pentagon: Høyst sannsynlig bare instrumentfeil. 0,000000000000000001 sannsynlighet for at det er noen med småpartikkel-teknologi fra outer space som kødder med dem. Det er i hvert fall ikke kineserne eller russerne som har småpartikkel-teknologi eller noe annet som forårsaker «UFO-fenomenet.». Kan være noen som har hacket instrumentene til Pentagon, så de ser «UFOER». Det kan være russerne. Kineserne har ikke så avansert hacker-teknologi. Det er uhyre lite sannsynlig, men småpartikkel-teknologi fra Outer Space kan ikke utelukkes 100% absolutt sikkert. Gjettverk OK. MEN GODT GJETTVERK.  

AISC-AGENT Z

PPPPS. 18.05.2022. 'I do not have an explanation': Pentagon official shows video of unidentified object, see: https://edition.cnn.com/videos/business/2022/05/17/ufo-hearing-house-sot-vpx.cnn. Source: CNN.
02.11.2022. 'Possibility for real scientific discovery’: US steps up investigations into UFOs, see: https://www.france24.com/en/americas/20221102-possibility-for-real-scientific-discovery-us-steps-up-investigations-into-ufos. Source: France 24.

Pentagon tror altså fremdeles på UFO-er. Det gjør ikke jeg. Praktisk talt sikkert eksisterer ikke noe slikt. Alt slikt er bare science fiction fra min side. J-HØ.

14.09.2023. NASA says new program will search for UFOs, declines to identify its director. NASA on Thursday officially joined the search for UFOs -- but reflecting the stigma attached to the field, the US space agency wouldn't identify the director of the new program tasked with tracking mystery flying objects. See: https://www.france24.com/en/americas/20230914-nasa-says-new-program-will-search-for-ufos-declines-to-identify-its-director. Source: France 24.  

Jeg gjentar: Pentagon & NASA tror altså fremdeles på UFO-er. Det gjør ikke jeg. Praktisk talt sikkert eksisterer ikke noe slikt. Alt slikt er bare science fiction fra min side. J-HØ.


Partikkelfysikk

Se (klikk på) partikkelfysikk.jpg. Oversiktsfigur over partikler fordelt på partikkelstørrelse (y-aksen) og antall partikler (x-aksen). Partikkelens maksimalt akselererte hastighet i rommet = (energien/massen) opphøyd i (1/(partikkelstørrelsen x 2)). Er partikkelstørrelsen 1 er hastigheten like lyshastigheten. Partikkelstørrelsen 1 svarer til fotonstørrelsen. Da blir partikkelens maksimalt akselererte hastighet i rommet lik lyshastigheten fordi energien/massen = lyshastigheten i annen i følge Einsteins spesielle relativitetsteori og (1/(partikkelstørrelsen x 2)) er lik 1/2, og formelen for partikkelens maksimalt akselererte hastighet i rommet blir lyshastigheten i annen opphøyd i 1/2 = kvadratroten og det er lyshastigheten opphøyd i 1, som er lik lyshastigheten. Bevegelsesmassen til fotoner er lik energien/(lyshastigheten i annen), dvs. proporsjonal. Innsetting i formelen for Partikkelens maksimalt akselererte hastighet i rommet, gir at denne er lik lyshastigheten, for alle fotoner. Partikkelstørrelsen kan variere mellom 0 og uendelig. For partikler med partikkelstørrelse under en gjelder Einsteins spesielle relativitetsteori bare tilnærmet. Er partikkelstørrelsen uendelig stor blir det null i maksimalt akselererte hastighet. Universet ligger i ro. Er massen lik null og partikkelstørrelsen tilnærmet null blir hastigheten uendelig stor = uendelig opphøyd i tilnærmet uendelig som er uendelig. Alle energipartikler med masse lik null kan akselereres til uendelig hastighet. Massen består både av hvilemasse og bevegelsesmasse (bevegelsesmengde). Energi-småpartikler med null i masse har ikke engang bevegelsesmasse, som fotoner har. Formelen er bare "an educated guess", altså fremdeles en spekulasjon.

Vi har energien = masse(lyshastigheten i annen potens). (Einsteins spesiellle relativitetsteori). Her er masse = (hvilemasse + bevegelsesmasse). Bevegelsesmassen = impuls. Formelen gjelder bare tilnærmet for småpartikler mindre enn fotoner og kvarker. Småpartikler tilnærmet uendelig små kan akselereres uendelig raskt. Følgelig har vi, når hvilemassen er null, at impulsen = energien/(lyshastigheten i annen potens). Gjelder ikke for småpartikler mindre enn fotoner og kvarker.

EN NY FORMEL:

E = energien til en partikkel
R = radien til en partikkel
G = gravitasjonen
C = lyshastigheten

E = CRRG

ENERGIEN = LYSHASTIGHETEN(RADIEN OPPHØYD I 2)GRAVITASJONEN. GRAVITASJONEN BLIR DA GITT VED G = E/CRR

GJELDER FOR ENHVER PARTIKKEL, OGSÅ MØRKE ENERGIPARTIKLER. MASSEN SPILLER INGEN ROLLE.

VET IKKE OM DETTE ER NOE VETTIG, JEG DRØMTE FORMELEN 02.07.2023. DET ER BARE EN SPEKULASJON.

Men følgende er viktig å merke seg: Nå er energien lik massen multiplisert lyshastigheten opphøyd i annen, i hvert fall for partikler lik eller større enn fotoner og kvarker, om enn ikke for små mørke energipartikler, så energien og massen er ofte positivt korrelerte, så gravitasjonen vil ofte være positivt korrelert med massen også, men i følge teorien over er det egentlig energien til en partikkel som determinerer gravitasjonen (tyngdekraften), ikke egentlig massen. Også små mørke energipartikler har gravitasjon, selv om de ikke behøver å ha masse. Dette bidrar til å forklare mørk energis bidrag til gravitasjonen i universet.


Links

This document: http://www.anarchy.no/cosmology.html. Will be updated - click on and follow the news and comments...