PRESS RELEASE AND RESOLUTION FROM

The Norwegian Anarchist Council - NACO Norges Anarkistråd

http://www.anarchy.no/anarchy/naco.html


ÅPENT BREV TIL STORTINGET OM STATSBUDSJETTET - OPPDATERT

MED REPLIKK

INNLEDNING

Det kan være på sin plass å minne om at i følge SSB så har et klart flertall av det norske folk en inntekt på under 200 000 kr pr år, da regnet på en heller optimistisk måte. Dette betyr ubetydelig skattelette etter Bondevik IIs nåværende forslag, mens rikingene får flere 100 000 i skattelette hver seg. Dette må jo alle forstå at ikke holder. At C.I.H. & Co. står på for skatteletter for oss vanlige folk, er jo bra. Men å finanisere dette med våre egne sparepenger - oljefondet - er jo bare å kaste oss blår i "trynet". Det kan ikke flertallet av det norske folk godta. Ingen er vel primært interessert i å skifte statsråd. Ap-regjeringen var jo enda verre med de fattige! Videre, Høyre har ikke noen oppslutning som monner i det norske folk. Bare 72%, det er 5% mindre enn ved siste valg, stemte, de 28% som ikke stemte er stort sett noe annet enn Høyrefolk, det kan dere skrive under på. At Bondevik, p.g.a. psykisk svakhet er blitt bondefanget av Høyre, får være så sin sak. Stortinget har å ta hensyn til flertallet av det norske folks interesser, ikke øvrigheten økonomisk og politisk/administrativt i privat og offentlig sektor. Dere har en jobb å gjøre! Så gjør den!

REPLIKK

I ordskiftet på Stortinget i dag ( 27.11.2001) kom det klart fram at Bondevik og Venstre i stor grad fungerer som gisler for Høyres politikk, selv om de naturligvis har hatt noe innflytelse i statsrådet. Hverken Bondevik eller Venstre ser ut til å ha den beste samvittighet for høyredreiningen i forhold til Bondevik I. Når Grande fra Venstre tyr til å kalle rettferdige krav fra folkeflertallet for "misunnelse", og dermed overkompenserer fullstendig, viser det bare hvor svakt psykisk forsvaret er for politikken. Videre, selv om kutt i utbytteskatten kanskje vil føre til økt effektivitet, hvilket betviles siden den rimeligvis bidrar til å binde penger i bedriftene - i stedet for utbetalinger i utbytte til privat forbruk, så kunne jo innbetalingen fra de rike til felleskassen opprettholdes ved å øke andre skatter og avgifter for de rikeste.

Forøvrig går det an å ha offentlig eierskap i politisk uavhengige fond, som hindrer spekulering i subsidier ved dårlig drift (såkalt moral hazard). Vi er derfor skeptiske til storsalg av offentlige aksjer/eierandeler. Til tross for advarsler brukte Bondevik kabinettspørsmål, tvangsmidler, for en høyrepolitikk som han selv i historisk perspektiv egentlig må være uenig i. Hagen bukket og skrapte i første omgang. Dette er jo en tragedie for selve samarbeidstanken bak statsrådet, det er prinsippløshet, og demonstrerer hvor svakt det står til psykisk med førsteministeren. Han bør nok ta en time hos legen igjen, for å begynne å fungere mer demokratisk, ut fra folkeflertallet. Men dette gjaldt jo i følge Bondevik selv bare rammene for budsjettet. Et eventuelt forræderi mot folkeflertallet vil uansett svi seg i det lange løp. Folkeflertallet og vi kommer igjen ved neste korsvei! Hverken Stortinget eller statsrådet opererer i vakum. Vi henviser bl.a til "norsk politikk for det 21. århundre" på http://www.anarchy.no/anarchy/dugnad.html. Det siste ordet er ennå ikke sagt når det gjelder statsbudsjettet.

1. Det bør være klinkende klart for Stortinget at det ikke er noe flertall i det norske folk for skattelettelser til aksjespekulantene i milliardklassen, på bekostning av folkets felles sparepenger - oljefondet.

2. Det bør være klinkende klart for Stortinget at det ikke er noe flertall i det norske folk for at mer penger til de fattigste skal gå på bekostning av folkets felles sparepenger - oljefondet.

3. Det bør være klinkende klart for Stortinget at det er et stort flertall i det norske folk for at minst 1 milliard kroner , ikke 250 000 000, trengs for å løse de verste fattigdomsproblemene i Norge, og at dette skal ordnes uten ytterliger ydmykelser av de fattige, og at dette må tas fra de som har mer enn nok, ikke de nest fattigste og fra budsjettene for offentlige tjenester, til helse, skole, veier, forsvar etc..

4. Bondevik-statsrådets skattelette-pakke, som gir mest til det største trynet, altså grisetrau-filosofi, kan ikke godtas av flertallet av det norske folk.

5. Skal det være demokrati i Norge, må Stortinget innrette seg etter hva flertallet i det norske folk vil!

6. Høyre har igjen vist seg å være et ganske autoritært parti, økonomisk og politisk/administrativt, som stort sett støtter mer makt og penger til embetsmenn og aksjespekulanter, øvrigheten. Høyre kan det norske folk dermed ikke regne med i denne sammenheng.

7. Venstres to mandater skulle imidlertid støtte folket, ikke Høyre. Et parti som tidligere i høst erklærte seg som Norges mest radikale parti, skulle være forpliktet av dette!

8. Store deler av Kristelig Folkeparti skulle ideelt sett støtte folket, men Bondevik har vist seg heller å ville selge nestekjærligheten for noen skillinger til prestene, så her kan folket ikke regne med noe særlig. Vi vil imidlertid appellere til Kr.F's mandater om å følge sin samvittighet i stedet for Bondevik/Høyre i denne saken. Det kan hende det blir et par stykker som gjør det.

9.Fremskrittspartiet er så mye rart, og har alltid vært det. Hovedtendensen har vært høyre-populistisk, så flertallet av det norske folk kan ikke vente seg for mye der. Men i "Idedugnad og Valgdebatt" på Internett, ble det i år uttalt følgende: "Stem Norges mest antiautoritære parti! Stem Fremskrittspartiet! Med vennlig hilsen Ståle Urbye, cand. polit., Politisk avdeling i Fremskrittspartiet". Dersom dette ikke er rent valgflesk, finnes det altså fremdeles en demokratisk, relativt frihetlig fløy i Fr.p. Det kan jo tenkes at noen med slike sympatier har havnet på Stortinget. Følgelig vil vi appellere til eventuelle slike blant Fr.ps mandater om å støtte folkeflertallet! Det kan hende det blir noen.

10. Arbeiderpartiet burde i anstendighetens navn støtte folkeflertallet i disse spørsmålene, men kan vi stole på dem? Utspill i valgkampen tyder ikke akkurat på at de har noe til overs for de fattigste. Vi appellerer likevel til alle i Arbeiderpartiet om å støtte folkeflertallet i denne saken.

11. SV og SP, KP skulle støtte folkeflertallet i denne saken. Det regner vi som sikkert.

12. Simonsen burde etter vår mening også støtte folkeflertallet i denne saken.

13. Dermed er det tvilsomt om flertallet i Stortinget vil støtte Bondevik II i denne saken. Spørsmålet er uavklart foreløpig. Det blir et spennende oppgjør når statsbudsjettet skal behandles i stortinget. Stortinget får velge om de støtter folkeflertallet eller øvrigheten med Bondevik II i spissen.

14. Norges Anarkistråd anmoder alle stortingsrepresentanter om å støtte folkeflertallet. dvs a) avvise skattelette i milliardklassen til aksjespekulantene, b) overføre ca 1 milliard til de fattigste, og c) finansiere dette med mindre skattelette til toppene og øvre-middelklasse. Ellers kan budsjettet stort sett passere med litt finpuss.

15. Stortinget skal være av folket - for folket -, ikke av folket eller øvrigheten - for øvrigheten, økonomisk og politisk/administrativt i offentlig og privat sektor.

Vennlig hilsen

S. Olsen

for Norges Anarkistråd, på vegne av det norske folkeflertallet

Oslo - 21.11.2001 - oppdatert


P.S. Mer informasjon om norsk politikk for det 21.-århundre, mandatet til Norges Anarkistråd etc. på

http://www.anarchy.no/anarchy/

se spesielt IJA 2-3 (31) og link-siden, med "mer fra Norge".