ANARKISME

 

 

- finner du på (klikk nedenfor) :
www.anarchy.no

Links

Anarki og anarkisme betyr "system og styring uten hersker(e),
dvs. samvirke uten undertrykkelse, tyranni og slaveri".

Kontakt Anarkistføderasjonen i Norge - AFIN - Klikk her!

AFINS WEB: http://www.anarchy.no/afin.html