The Anarchist Federation of Norway
Anarkistføderasjonen i Norge AFIN
Anarkistenes Organisasjon

http://www.anarchy.no/afin.html


DIREKTE AKSJON OM NEI TIL SALG AV HAFSLUND   
NORSKE VANNKRAFTVERK OG EL-NETT BØR EIES KOOPERATIVT ELLER OFFENTLIG OG VÆRE PÅ NORSKE HENDER. DETTE ER ET VESENTLIG BIDRAG TIL SOSIALISMEN I NORGE, OG DET BØR VI HOLDE FAST VED. DETTE GJELDER OGSÅ HAFSLUND, SOM IKKE BØR SELGES TIL FINNENE. OSLO KOMMUNE HAR HER EN VEDVARENDE INNTEKTSKILDE PÅ EN FORNYBAR RESSURS, SOM IKKE BØR SELGES UT AV LANDET.

V-hilsen
M. Solberg
for AFIN

  Links

Contact AFIN - Click here!