RESOLUTION ON TERRORISM FROM

The Anarchist Federation of Norway
Anarkistføderasjonen i Norge AFIN
Anarkistenes Organisasjon

 

 

Press release from the Anarchist Federation of Norway, founded 13.09.1977 and affiliated to IFA - the Anarchist International - l'Internationale des Fédérations Anarchistes, - 15.01. 1979, about the

Resolution on Terrorism of 10.11.2001:

"AFIN supports the conclusion of the "International Conference on Terrorism 2001", see IJ@ 4 (31) at http://www.anarchy.no/ija431.html , the IAT's resolutions published in IJ@ 4 (31), and NACO's and other statements on the fight against terorrism, published at http://www.anarchy.no/dugnad.html . The resolution was unanimously decided upon.

AFIN knows that a lot of the journalists working in the Norwegian media are connected to marxist parties, say, RV, SV and AP. Thus, they are very likely to support the marxist "peace movement". The anarchists have analysed the arguments of the so called "peace movement", and rejected them, mainly on a scientifical basis, but also polemical. Thus, we must ask the Norwegian media, 1. To read the anarchist analysis, and report about the conclusions, and 2. Not to take this "peace movement" seriously, and thus report as little as possible about it. The marxists and the "useful" idiots of Lenin, have got all to much help from the media. In this context, AFIN presents a few fresh and polemical statements from the "idédugnad":

"Nå må vi først og fremst støtte opp om Norges Anarkistråd, som har satt kampen mot fattigdommen og forskjells-Norge som nummer 1 dagsordenen. Dernest er det kutt i byråkratiet, økonomisk og politisk/administrativt, i privat og offentlig sektor, som står som punkt 2.

Punkt 3 er å bidra til å hindre den i hovedsak marxistiske "fredsbevegelsen " med a) leninistene, stalinistene, maoistene, pol-potistene, trotskistene og andre dogmatikere, alle tilhengere av massemordere , langt verre enn det USA noen gang har vært i nærheten av å være, sammen med b) noen forvirrede kristne, kjendiser og halv-vitenskapelige professorer innenfor teologi og sosialantroplogi, som "nyttige" idioter, pluss d) noen ungdomsorganisasjoner som ikke er tørre bak ørene, i e) sitt forsøk på å stoppe den væpnede kampen mot terrorismen, og indirekte rettet mot  det vestlige i det hele tatt. Disse tilhengerne av de marxistiske massemorderne løftet selvfølgelig ikke en finger når myrderiene sto på, og har i varierende grad alltid forsvart dem i ettertid.

Når det gjelder sosialantropologi-professoren spesielt, uten at vi skal nevne navn, så må det sies at han er en av de få som har strøket til Anarkistisk Universitetslags grunnkurs i anarkisme, vesentlig på grunn av forvirrede innlegg (bl.a skriftlig og behørig arkivert i AUs arkiver) om at menneskene ikke må bryte med "naturlovene" o.l. Hvordan noe slikt kan bli professor skal "gudene" vite, men har man ikke andre alternativer enn dogmatiske RV og SV-ere, så er det jo likevel forståelig. Men forvirrede utsagn som at "Man ser jo at verden er i ferd med å gå fullstendig av skaftet", "Man kan like gjerne stanse bombingen med en gang og innrømme at det var feil", "Skulle man ta terroristene måtte man jo gå inn med soldater og kjempe mann mot mann, og ikke bruke den feige stilen som de holder på med nå" etc. i Dagbladet 09.11.2001, må jo tas for dét det er: VåS!!!

Erke-idiot-antropologen tror jo at bakkekamp kan vinnes uten solid flystøtte med bombing! Hvor er det han har dette tøvet fra? Ikke fra anarkismen i hvertall! Det var nettopp det at anarkistene ikke hadde tilstrekkelig flyvåpen og bomber, og at Franco fikk støtte fra Hitlers "Luftwaffe" og sønderbombet bl.a Guernica, som snudde krigslykken i Spania i 1939. Hadde ikke britene etc. latt humla suse med sviskeprinsen Chamberlains "Peace in our time", men støttet anarkistenes kamp mot falangistene, så hadde Hitler og fascismen i hovedsak blitt kvalt allerede i Spania i 1939. Da hadde Hitler ikke tørt å føre en så ekspansiv militaristisk krigspolitikk, og mye av den 2. verdenskrigs elendighet kunne vært unngått. Den lettvinte seieren i Spania overbeviste Hitler om at motstanderne sto splittet og tafatt, og at det bare vår å kjøre på for maksimalt "Lebensraum" for "herrefolket", og knuse motstanderne en etter en. Dette var imidlertid en digresjon. Nå tilbake til dagens marxistiske "fredsbevegelse":

Den ultra-autoritære "fredsprofessoren" Johan Galtung, i spissen for PDS gammel-stalinistenes "fredsbevegelse" i Tyskland, sier rett ut at han ser bin-Laden som eksponent for den siste fase av ("arbeider"-)klassekampen, mot kapitalismen. Hvor "Gal" -"Tung" kan denne professoren bli? Den alt overveiende del av ofrene for terrorismen 11.09.2001, og det som vil kommme om intet effektivt blir gjort mot terroristene, er fra folket, ikke øvrigheten. Og øvrighet som klasse kan heller ikke effektivt bekjempes med terrorisme. Da kommer det bare en verre i stedet. USA har jo gjort mye rart, som anarkister ikke ser med blide øyne på, men akkurat i denne kampen er det nødvendig å sette hardt mot hardt. Denne "fredsbevegelsen" har overhodet ikke noen troverdighet! Det er bare å anslå hvor mange folk terroristene ville drepe i årene framover , dersom det ikke blir satt inn effektive mottiltak, så forstår en at kampen er nødvendig.

FN og Clinton forsøkte nemlig kun med fredelige midler å stoppe al-Qaeda og bin-Laden, men det virket ikke i det hele tatt. Da skal vi ikke dolke amerikanerne, engelskmennene, etc., i ryggen i den pr-krigen som kommer til å pågå parallelt med den væpnede kampen.

Vietnam krigen mot kommunistdiktaturet, ble delvis tapt på grunn av tap av pr-krigen. Da tok stats-kommunistene over hele landet. Om det hadde blitt noe særlig bedre om det korrupte Sør-Vietnamesiske styret hadde vunnet hele landet, er en annen sak. Derimot har delingen av Korea vist at sør-koreanerne har fått høyere levestandard og noe mer frihet enn de i Nord. Det er til og med så fritt at det er en anarkistbevegelse der, om enn ikke blant de mest progressive. Anarkistorganisasjoner er det ikke i Nord-Korea, og heller ikke i Vietnam. "Frihetlige" som er løpegutter og "nyttige" idioter for "fredsbevegelse" og autoritære diktaturer, er noe av det dummeste vi vet. Dette kjemper naturligvis vi mot.

De amerikanske, engelske, etc., elitestyrkene slåss også mot mer terrorisme mot nordmenn, for det norske folk. Husk, al-Qaeda nettverket har allerede tatt livet av én nordmann, studenten Ostrø. Det ville nok bli adskillig flere om terroristene fikk ture fram som de ville, bare "hindret" av økonomiske, diplomatiske og politimessige remedier. Det er vel ingen som i fullt alvor kan tro at noen FBI-detektiver kan komme til og arrestere alle terroristene til al-Qaeda i Taliban-styrte Afghanistan. Bare tøv! Den væpnede kampen er helt nødvendig, og den må vinnes! At en må forsøke å gjøre dette med færrest mulig uskyldige sivile tap, er en annen sak! Sivile tap kan på den annen side aldri helt unngås ved væpnet kamp.

Slik var det i Spania under revolusjonen og borgerkrigen, mot Franco, hvor anarkistene kjempet ved fronten mot falangistene, og slik vil det også være i Afghanistan m.v.. En kan ikke gi seg av den grunn. Al-Qaeda og Taliban er autoritære på linje med falangistene. I likhet med Marit Nybakk har jeg en klar holdning til Taliban-regimet: Man har ikke sett noe verre i Asia siden Pol-Pot regimet i Kambodsja. Lenge før terrorangrepet mot USA 11. september hadde Taliban drept tusenvis av landsmenn, og over fire millioner afghanere var avhengig av nødhjelp utenfra fordi makthaverne systematisk ødela landets spinkle næringsgrunnlag. Dette regimet som henretter kvinner i full offentlighet for angivelig utroskap, samarbeider i dag med bin Ladens terrorister. I kampen mot al-Qaeda & Co må imidlertid de relativt demokratiske og frihetlige kreftenes koalisjon vinne. Vi har ikke råd til å tape. Det får koste dét det koste vil, men naturligvis med så små tap som mulig. Om ikke anarkistene stiller ved fronten denne gangen, får vi i hvertfall stille opp i baktroppene og pr-krigen. Og Norge må også stille med spesialstyrker fra FSK, som består av håndplukkede karer fra Hærens og Marinens jegerkommandoer, på linje med andre i anti-terror koalisjonen. I den grad det er anarkister med i disse styrkene, må de naturligvis stille opp.

10.11.2001 i Aftenposten sier to talsmenn for marinen og kystartilleriet, A. Sandbekk og C. Harstad om FSK-styrkene: "Dette er profesjonelle soldater som gjør en proff jobb... De er godt trent og kan rekognosere bak fiendens linjer, uten å bli oppdaget. De kan også gå til direkte aksjon og sabotasje. - Vi ønsker ikke Rambo-typene. Spesialstyrkene består av reflekterte menn som vet hva de holder på med. - Alle kan risikere å komme i en spiss situasjon. Grunntanken bak artikkel fem i avtalen mellom NATO-nasjonene er at man ikke sier nei til å stille opp." (Mine uthevninger). Hvem som deltar i spesialstyrkene, i hvilken grad de er anarkister eller ikke, hvor de bor etc. er strengt hemmelig, av hensyn til å unngå represalier mot familiene fra fiender, og tøv fra andre plageånder, f.eks fra "fredsbevegelsen". FSK-styrkene skal vite at de har anarkistenes (AFINs) fulle støtte i ryggen, på sine farefulle, men nødvendige oppdrag, i kampen mot terrorismen.

SV har sviktet totalt i denne kampen. Som jeg antydet før valget, er Sosialistisk Venstreparti igjen tilbake i den marxistiske dogmatismen. De stiller nå på linje med Klassekampen, RV og AKP-ml i "fredsbevegelsen". Erik Solheims anti-dogmatisme, Rune Slagstads "kvart-anarkisme" (i følge Andreas Hompland), og de frihetlige som ble igjen i SV etter at valgforbundet i sin tid sprakk og ble omdannet til parti, sitter igjen bare som "frihetlig" alibi og fungerer som gisler. SV-"bossa" fru Halvorsen er ei dogmatisk t. og r.f. Tolkningen av disse kodene overlater vi til leserne, men man behøver ikke være kryptograf for å skjønne hva som menes. Marxismen-dogmatismens sanne ansikt viser seg alltid gjennom forræderi, når det røyner på. Men det hender jo de tar til vettet etter en stund - når de. Til og med Stalin sluttet seg jo til de allierte i 2. verdenskrig, etter først å ha begått forræderi mot anarkistene i Spania, dernest å ha inngått forbund med Hitler, - men ikke før Hitler brøt avtalen og angrep Sovjetunionen." (L.B.) 


  Links

Contact AFIN - Click here!