Welcome to

The Anarchist Federation of Denmark

Anarkistføderationen i Danmark - AFID

 

 

For Real, i.e. including green Democracy = Anarchy & Anarchism - and more of it!

Anarkismen i Danmark. Anarchism in Denmark.

To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

This is the official website of the Anarchist Federation of Denmark, Anarkistisk Føderation i Danmark - Anarkistføderationen i Danmark, AFID, founded and affiliated to IFA - the International of the Federations of Anarchists - l'Internationale des Fédérations Anarchistes, - as an IFA-section 15-17 October 1982 and as an IFA-federation 26.11.1983. See the two official organs of IFA at that time, C.R.I.F.A Bulletin no 42 novembre-février 1982 p.4 and ifa-Solidaritet no 1 1982/fb 4-82 and no 8 1983/fb 4-83. The federation was founded as an IFA-section by anarchists, anarchosyndicalists included, wanting to affiliate to the IFA-principles and the Northern IFA-section, after a loose network with a similar name, rooted back to 1970, that among other things visited the IFA-congress in Italy 1978 as an observer, had rejected these principles, mainly due to

a) liberalist individualist tendencies, and

b) marxist infiltration by a council commie group, "ORA", etc, falsely posing as "anarchist" and a "Black Cross", "Sorte Kors" "autonomous" group, lead by an oligarchy of fanatic neo-trotskyite/marxian leftists, with 'Peter Bach' as the main spokesperson. Bach has also contributed to marxist intrigues and weird smearstories against the Anarchist International together with Jamal Hannah, a member of the mainly marxian Industrial Workers of the World. This "ABC" group was a clear cut provocation, acting according to the marxian travesty of anarchism as a pseudorevolutionary "initial weakness" or "infantile disorder" of socialism, as Lenin called it, to make chaos and ochlarchy (mob rule), falsely rename it "anarchy", to falsely put the blame of the ochlarchy  on the anarchists, to compromise the anarchist-movement and make us look bad an stupid, and call for strong commie-organization, a pseudo-"class war" vanguard group, and/or marxian party, later on. This false "ABC" group lead by Peter Bach was not recognized by the real Northern Black Cross network, founded in 1982.

This Communist group, i.e. 'children of Marx', similar to Cohn Bendit's leftism, is still making intrigues and other typical marxian, authoritarian, tricks against the anarchist movement, similar to Karl Marx's intrigues and smearstories against Michael Bakunin in the 1st International, but no longer connected to AFID. In the autumn 2002 the false "Black Cross" group in Copenhagen, tried to put up an equally false "anarchist" marxian & work-shy federation, "AF", but with little success. This marxian provocation was of course clearly rejected and denounced, not only by the anarchists in our country, but by the NAC and the IFA/Anarchist International in general. Anarchism is found in the middle of the economical-political map, see System theory and EP map, not far left or far right. AFID takes a clear stand against communism and marxism in all forms, also collectivism, see map. Left extremism is not anarchism. See also IMC - 2002 - December .

The AFID is also a member-organization and branch of the Northern Anarchist Confederation (NAC). The main organ of AFID, Dialog, is included as part of Folkebladet, the common Nordic anarchist journal of the NAC, i.e. Dialog is copyrighted and trademarked material of the IJ@ ISSN 0800-0220. An online version of Dialog is put up here on this website, see below, as a branch of IJ@/Folkebladet, presenting libertarian material from Denmark, mainly in Danish and English language.

More information about AFID is found at Some external links to AFID etc.. Search for 'AFID' in this file. See also the Northern Anarchist Confederation (NAC) via "Links" below.

Fellows in Denmark! Contact AFID and join the AFID-network today! Be a networkmember/subscriber to the IJ@/AFID/NAC/AI/IFA! Feel free to forward this information to your own network, and/or link up the Website of AFID at your blog or homepage. Join in the struggle for and towards anarchy and anarchism, i.e. for socialism and autonomy; against economical plutarchy - that is capitalism; and against statism -- in Denmark and world wide... Of course a struggle without ochlarchy (mob rule broadly defined), the opposite of anarchist, anarchy and anarchism!!! A struggle for anarchy and anarchism as opposed to all forms of marxism (state-socialism), liberalism and fascism, including populism. A struggle for a movement of the societal, i.e. economical and political/administrative, systems -- in libertarian direction, less authoritarian degree... AFID always works and demonstrates with dignity, uses real matter of fact arguments and adds weight behind via direct actions, mass actions, and via elections. More information is available via "contact AFID" below.


DIALOG 1, 2007

Marxister overvejer attentater

Næste skridt efter rydningen af Ungdomshuset kan blive egentlig terror. Marxister drøfter lige nu muligheden af f.eks. brandattentater mod overborgmester Ritt Bjerregaard (S).

Kort om sagen

Ungdomshuset blev til i 1982, hvor Københavns Kommune overlod brugsretten til bygningen på Jagtvej 69 til de unge. I 2000 bliver bygningen solgt til Human A/S, der året efter videresolgte til den kristne frimenighed Faderhuset. Efter syv års politiske og juridiske tovtrækkerier blev de unge brugere sat på gaden den 1. marts 2007, i en dramatisk politiaktion. De næste dage udviklede massive protester sig til hærværk (oklarki) i København, og politiet satte hårdt mod hårdt, i hvad der regnes for den største politiaktion i Danmark nogensinde. Faderhuset valgte at rive huset på Jagtvej 69 ned under politibeskyttelse, og på stedet ligger nu en tom grund. Samtidig forsøger de forhenværende ungdomshus-brugere at få et nyt brugerstyret hus. Forsøgene har hidtil ikke båret frugt. Hadet mod myndighederne vokser blandt marxisterne fra miljøet omkring Ungdomshuset i København. Nogle af de mest yderligtgående unge marxisterne diskuterer nu aktionsformer, der hidtil har været næsten ukendte i det danske samfund. De ser brandattentater og kidnapninger som muligheder for at føre deres kamp videre og har blandt andre Københavns overborgmester, Ritt Bjerregaard (S), og Ruth Evensen fra den kristne menighed Faderhuset i tankerne. »Folk er trætte af militante aktioner, der ikke virker. Det ville være mere effektivt med personoverfald, brandattentater eller kidnapninger. Det kunne være en betjent, Ritt Bjerregaard eller Ruth Evensen«, siger en marxist, der i flere år har færdedes dagligt i Ungdomshuset og tilhører inderkredsen i miljøet.

AFID advarer mod terror

»Det er ikke noget, vi aktivt planlægger nu, men man diskuterer muligheden og den effekt, det vil have. Lige nu ser vi det som en teoretisk mulighed. Hvis ikke der kommer en løsning, vil volden eskalere. For hvis ikke politikerne vil høre på os, må de mærke os«, siger marxisten. AFID advarer mod en mere voldelig og militant udvikling blandt ekstremister. Vi mener, at bl.a. rydningen af Ungdomshuset bliver brugt i ekstremistiske marxistiske miljøer som påskud for en yderligere radikalisering. Efter AFID's opfattelse er ekstremistiske miljøer både på højre- og venstrefløjen blevet mere militante, og den udvikling kan føre til egentlig terrorisme. Det er AFID's vurdering, at man i visse kredse tilsyneladende er indstillet på at tage mere voldelige metoder i brug.

Vigtigt at sige fra i tide.

AFID drager paralleller til 1970'erne og 1980'erne, hvor man bl.a. på den yderste venstrefløj så dannelsen af terrorgrupper som Rote Armé Fraktion (RAF-ml, Baader-Meinhof-gruppen). Baader-Meinhof-gruppen siger: » Vi hævder, at det er rigtig og retfærdigt, at der her og nu opbygges by-guerillaer, og at den væbnede kamp i marxismen-leninismens højeste form (Mao) nu kan og må indledes. Vi er ikke anarkister.«  Netop terrorgrupper som det marxistiske Rote Armé Fraktion er tilsyneladende meget centrale i bevidstheden hos mange aktivister i miljøet omkring Ungdomshuset. På flere danske aktivisthjemmesider debatteres Rote Armé Fraktion indgående, og adskillige indlæg på siderne viser sympati for gruppen. Erfaringen fra 1970'erne og 1980'erne viser, hvor vigtigt det er, at der i tide siges fra og sættes ind over for en udvikling, der kan føre til egentlig terrorisme. AFID mener, det er vigtigt, at vi alle aktivt tager afstand fra enhver form for voldelig radikalisering, oklarki, hvad enten den er politisk (marxistisk) eller religiøst motiveret. »Anarki er ret og frihed uden vold.«

AFID 09.06.2007


DIALOG 2, 2007

Klimakrisen og anarkistisk føderalisme

Tidligere stod økonomisk vækst som et alt overskyggende mål. I dag er det tydeligt, at ukontrolleret tilvækst kommer i stærk konflikt med vort miljø, vor solidariet med de fattige lande og vort ansvar over for de kommende generationer. Den herskende ressource- og miljøkrise har en direkte forbindelse med de rådende økonomiske og politisk/administrative forhold, statisme og kapitalisme. Klimaspørgsmålene skal i fællesskab  løses af dem, de angår - direkte så langt som muligt. Virkelig demokrati forudsætter selvforvaltning - arbejdernes overtagelse af produktionen,. og selvbestemmelsesret i egne anliggender på alle niveauer. Anarkistisk føderalisme er et must. Føderalisme betyder, at enhver gruppe bestemmer i egne anliggender, samtidigt med, at alle grupper samvirker i fælles anliggender. Føderalismen bygger på, at alle arbejder for at nå til fælles beslutninger og for at gennmføre disse. Føderalismen erstatter statstænkningen og binder de lokale samfund sammen til en international enhed. Dette betyder, at centrale organer ikke kan påbyde eller forbyde noget for de lokale enheder, så længe disse handler i egne anliggender, under eget ansvar og med egne økonomiske ressourcer. Fælles beslutninger må respekteres af alle. Sådanne beslutninger må givetvis være vel forankrede hos dem, som berøres.

Det kan blive langt værre for os og vores planet, end det internationale klimapanel IPCC forudser. To nye og kompetente populærvidenskabelige bøger om den globale opvarmning tegner et dystert billede af vores fremtid. De fleste har uden tvivl den opfattelse, at det først er inden for de seneste årtier, at videnskaben har fundet en kobling mellem udledning af menneskeskabte drivhusgasser og global opvarmning. Men allerede i slutningen af 1800-tallet smøgede en svensk kemiker ærmerne op og foretog en for datiden næsten urimelig kompliceret beregning. Resultatet af udregningen, der tog ham mere end et år at udføre, lød i sin korte form: Hvis der sker en fordobling af atmosfærens indhold af drivhusgassen kuldioxid, vil den globale gennemsnitstemperatur stige med mellem fem og seks grader. Hans navn var Svante Arrhenius - en fremragende videnskabsmand, der i 1903 modtog Nobelprisen i kemi for en helt anden opdagelse - og hans beregning var imponerende præcis. Hvis nutidens estimater holder, vil atmosfærens indhold af kuldioxid om 100 år være omtrent det dobbelte af mængden omkring år 1900, og til den tid kan temperaturen ifølge eksperterne i FNs klimapanel IPCC meget vel være steget med netop fem-seks grader i forhold til forrige århundredeskifte. Arrhenius havde beregnet drivhuseffekten - at jo flere drivhusgasser atmosfæren indholder, jo varmere bliver der nede på landjorden. I dag er drivhuseffekten en accepteret kendsgerning, og alle fra tidl. vicepræsident i USA Al Gore over den danske miljøminister Connie Hedegaard til spanske anarkistiske tomatavlere taler med bæven i stemmen om den globale opvarmning. Men hvor slemt er det egentlig? Spørger man IPCC lyder prognosen på alt fra »mindre behageligt« til »slemt«. I værste fald vil temperaturen i forhold til perioden 1980-99 stige med op til 6,4 grader i de kommende 100 år, og afsmeltning ved polerne, især omkring Grønland, vil hæve vandstanden med op til 59 cm. Det er IPCCs worst case scenarie. Men hvad nu hvis det kommer til at gå langt værre? Hvad nu hvis naturen har ikke bare én, men adskillige ubehagelige overraskelser i vente til os? Hvad nu hvis de seneste års - og måneders - opsigtsvækkende temperaturstigninger, ikke mindst i Nordeuropa, blot er et varsel om noget, der i værste fald kan betyde smeltedøden for en stor del af Jordens befolkning?

Den britiske videnskabsjournalist Fred Pearce, der i over 20 år har skrevet om klimaforandringer for ansete blade som New Scientist og The Guardian, ruller i sin seriøse og velresearchede populærvidenskabelige bog »The Last Generation« en række scenarier ud, som kan skabe sved på panden hos selv den mest koldblodige klimaskeptiker. Hans hovedpointe er, at klimaforandringer ikke indtræffer gradvist. De sker i stedet i pludselige ryk. I mange tilfælde i forhistorien er voldsommme forandringer i klimaet sket inden for en periode på ti år - eller mindre. En parallel hovedpointe i hans bog er af samme årsag, at IPCC i deres prognoser ikke tager højde for, at mindre forandringer i klimaet kan forrykke den klimatiske ligevægt, hvorved kloden pludselig kastes ud i en situation, der er langt værre for mennesker end selv IPCCs mest dystre forudsigelser. Tag afslutningen af den sidste istid f.eks. Selv om der generelt var koldt på vore breddegrader dengang, var klimaet væsentligt mere springende og uforudsigeligt, end det har været i de seneste få hundrede år på Jorden. For 14.500 år siden f.eks. indtraf en pludselig opvarmning af kloden, hvorved vandstanden i oceanerne steg med omkring 20 meter inden for 400 år, svarende til en hel meter pr. 20 år. Hvis afsmeltningen forløb med samme hast i dag, ville størsteparten af Bangladesh ligger under vand i 2020, Nildeltaet ville være oversvømmet i 2025, og storbyer som New York, Bangkok og Tokyo ville være druknet inden 2050.

Will Steffen, en australsk klimaekspert og tidligere chef for det internationale geosfære og biosfære program, siger i bogen: »Pludselige ændringer ser ud til at være normen, ikke undtagelsen. Vi er blevet lullet ind i en falsk følelse af sikkerhed p.g.a. den relativt rolige klimatiske periode, hvor vores moderne og komplekse civilisation er vokset og blomstret. Den sikkerhed har gjort os overraskende sårbare, mens vi styrter ind i en ny æra af pludselig forandring.«

Forfatteren Fred Pearce har gjort sit arbejde forbløffende godt. Han rejser med sine læsere den halve klode rundt, fra Borneos brændende regnskove over Indiens smogbefængte stepper og videre til Grønlands smeltende gletsjere og Sibiriens stadigt lunere tundra. Og overalt finder han bekymrende tegn. I Grønland møder han George W. Bushs førende rådgiver i klimamodeller, Jim Hansen, der ser alarmerende tegn på afsmeltning i indlandsisen. Ifølge IPCCs mest skræmmende estimat vil Grønlands indlandsis kunne smelte i løbet af de kommende ca. 1.000 år. Jim Hansen mener imidlertid, at det kan ske »med eksplosiv hast«. Større dele af den op til mere end 3.000 meter tykke indlandsis ligger nemlig på en regulær glidebane. Visse steder styrter smeltevand gennem sprækker i isen helt ned til grundfjeldet, hvor det skaber søer, som den overliggende is kan glide på. Hvis afsmeltningen fortsætter med stigende hast, risikerer man, at størsteparten af Grønlands is kan smelte i løbet af årtier, skriver forfatteren, hvilket vil hæve niveauet i verdenshavene med op mod syv meter. Fred Pearce finder også visse tegn på, at store dele af isdækket i det vestlige Antarktis er ved at kollapse, hvilket i sig selv vil kunne hæve havniveauet med op mod seks meter inden århundredets udgang. I Brasilien taler han med eksperter, der frygter, at verdens største regnskovsområde, Amazonas, vil være dødt og borte ved indgangen til næste århundrede p.g.a. følgevirkninger af stigende havtemperaturer. Og hvis Amazonas dør, vil endnu større mængder kuldioxid blive frigivet til atmosfæren, hvilket vil sætte yderligere skub i den globale opvarmning.

Men kuldioxid er ikke den eneste drivhusgas. Metan er en anden, og allerede i dag bliver store mængder af denne sumpgas frigivet fra tøende sibiriske tørvemoser og tundraområder i et omfang, der næsten trodser al beskrivelse. En forsker i bogen anslår således, at der fra vestsibiriske tørvemoser bliver frigivet op mod 100.000 ton metangas om dagen, hvilket har en større opvarmende effekt på kloden end alle USAs menneskeskabte drivhusgasser til sammen. Dertil kommer den katastrofale situation, der af forfatteren malende beskrives som »verdens største prut«. Vi taler om gashydrater, lommer af især koncentreret og dybfrossen metangas, der ligger spærret inde under højt tryk under havbunden på kontinentalskråninger verden over. En enkelt kubikmeter af disse gashydrater indeholder så meget metan, at det kan blive til 160 kubikmeter metan under normalt atmosfærisk tryk. Meget tyder på, at så sent som for knap 8.000 år siden blev enorme mængder metangas frigivet i forbindelse med det såkaldte Storeggaskred på bunden af Norskehavet. Et kæmpeskred var der i hvert fald, og det kan meget vel være blevet udløst af stigende havtemperaturer efter afslutningen af den seneste istid. Storeggaskreddet igangsatte tsunamier, altså kæmpemæssige mure af vand, som med højder på op til 20 meter væltede ind på kyster overalt i Nordeuropa, herunder også i Nordsjælland og ved Skagen. Forskere anslår, at hvis løssluppen metangas var årsag til skreddet, så blev der frigivet op mod otte mia. ton af slagsen dengang i ældre stenalder, hvilket er nok til at hæve den globale gennemsnitstemperatur med flere grader.

I dag stiger havvandstemperaturen igen, hvilket kan udløse en tilsvarende situation flere steder i verden, altså ikke bare stærkt destruktive tsunamier, men også en yderligere acceleration i temperaturstigningen. Fred Pearce´s bog er skræmmende læsning, og især er den skræmmende, fordi man ikke føler, at den er drevet af sensationsmageri, men udelukkende af oprigtig bekymring og af et insisterende ønske om at formidle fakta og teorier om den komplicerede størrelse, vi kalder for global opvarmning. En sådan populærvidenskabelig bog kunne vi godt have brug for på dansk - især ihukommende de mange, også internationalt fremtrædende, is- og klimaforskere, Danmark er i besiddelse af.

Visse steder tager forfatteren faktisk visse forbehold, bl.a. når han nævner dansk forskning, som har sandsynliggjort, at ændringer i Solens aktivitet også spiller en vis rolle for global opvarmning. Pearce tager ikke afstand fra de danske solforskeres resultater. Blot stiller han det samme spørgsmål som alle mulige andre videnskabelige kritikere: »Hvordan kan det være, at temperaturen er steget særdeles kraftigt på Jorden siden 1980, når Solens aktivitet i samme periode har været for nedadgående?« Endelig forsyner han os med en mulig løsning på det altoverskyggende problem. Vi skal slå den fossile brændstofbremse i og sikre, at atmosfærens indhold af kuldioxid ikke kommer til at overstige 850 mia. ton. I øjeblikket er mængden ca. 800 mia. ton. Lykkes det, vil temperaturen formentlig ikke stige mere end to grader på verdensplan frem mod århundredeskiftet, hvilket - med krydsede fingre og spytten over skulderen - kan vise sig tilstrækkeligt til at undgå en decideret katastrofal situation.

Det kan virke unødigt sensationsskabende, at bogen er forsynet med den dommedagsagtige titel »The Last Generation«- Den sidste generation. Men mod bogens slutning forklarer Pearce, at titlen ikke skyldes en forventning om, at menneskeheden vil uddø som følge af global opvarmning. Den skyldes i stedet, at vi, den nuværende generation, formentlig er den sidste, der lever på en klode med et stabilt klima. Hvis man leder efter dommedagsscenarier, så er der på visse områder mere at komme efter i det ansete Penguin-forlags tilsvarende bog »The Rough Guide to Climate Change«, der er forsynet med et stempel på forsiden med ordlyden: »Denne bog er klimaneutral«. Allerede på bogens første side skriver grundlæggeren af Gaiateorien, James Lovelock, nemlig: »I værste fald kan der - i det 22. århundrede - være bare en rest af menneskeheden tilbage, som kæmper for overlevelse i de polare egne og i de få tilbageværende oaser, der er tilbage på en hed og udtørret klode.«

F. Pearce: The Last Generation: How Nature Will Take Her Revenge for Climate Change. Eden Project Books 2007.

R. Henson: The Rough Guide to Climate Change. Penguin Books 2007.

P. Green: Global warming and anarchism, http://www.anarchy.no/andebate.html

GAIA: The ecoanarchist manifesto, http://www.anarchy.no/eam.html

AFID 22.06.2007


AFID siger ja til ungdomshus på Grøndalsvænge Allé 13

AFID er naturligvis mod politisk vold under enhver form - og også mod selvtægt - men vi går ud fra, at hvis huset i Grøndalsvænge skal overtages som ungdomshus skal det erhverves på fuldt lovligt grundlag, det vil  sige, at det 1. kan købes af den fond, der støtter de unge (til et libertært kooperativ), eller 2. at et ungdomshus i København er et kommunalt anliggende. 

AFID finder det absolut rigtigt, at de unge får et hus, som de kan bruge på egne betingelser, til fremme af kunstneriske aktiviteter, og at et nyt ungdomshus vil være den eneste løsning på den uholdbare situation, hvor ethvert tomt hus i kommunen af en vis størrelse står i risiko for at blive besat med efterfølgende ballade til stor gene for husets naboer.  

AFID 06.10.2007

Se også http://debat.modkraft.dk/list.php?31,page=2


AFID

Det er fantastisk, som der lyves nu om stunder på Internet. Om AFID: "Et enmandsforetagende, der kalder sig AFID... ". "Det er et enpersons-foretagende og muligvis skabt af en eller anden fascist som forsøger at skabe forvirring på venstrefløjen..." , etc. Dette er løgn. AFID har medlemmer i  Århus, Høybjerg, Fåborg,  Valby, Borup, Herlev, Frederikshavn og København. 

AFID 07.10.2007


Hej Ven

From: Henning (Fredrikshavn)
Sent: Sunday, October 21, 2007 11:57 AM
Subject: Re: Afid

Jeg vil på ingen måde afsløre hvem der er Anarkister og ikke er Anarkister. Jeg synes at det er rigtig fint når man møder folk der  faktisk kæmper mod  undertrykkelse og systemer,  men de fleste vil helst være anonyme.... Men der er også dem der direkte siger at de er mest Anarkister og lidt  mindere politikere. Det ideelle samfund har ikke politiske partier.  Den rigtige debat og uden personlige interresser  med folkelig opbakning.... Direkte folke-demokrati.

Den opbakning ungdomshuset har fået var da ikke så lille og ubetydelig:  G13 og Modkraft viser på Internett/ løbende i detaljer vad der skete  under sidste demonstration.... Systemet er de værste terrorister og de samarbejder med de store multinationale selskaber....Det der vejer mest på den politiske vægtskål er penge og penge.... Når man ser at der gennem de sidste år er sket en stor velstands øgelse hos de rige  borger medens de fattigeste er blevet fattigere og har mistet en bunke goder.... Så er man ikke  i tvivel om at det er de Rige der laver alle reglerne og Love.  Jeg ved at den eneste måde at de fattigeste kan få en retfærdig del af  kagen er at bruge de midler de har til rådighed og som sagt de fattige kan  ikke bruge politikere eller penge... Demokratiet findes der ikke noget af... Det meste er i  dag brugerbetaling. I et Anarkistisk samfund ophæver man ikke alle love og regler. Man ophæver de uretfærdige love og regler og forsøger at lave lighed for loven for alle borgere.... Det gøres ved at ophæve de  lover der pr automatik giver de rige ret til at lave social uretfærdighed og uansvarlighed, love der undertrykker.

Faktisk så kender jeg en bunke mennsker der har skrevet rigtig meget om Ungdomshuset... Gamle mennsker der syntes  at ungdomshuset er en vigtig ungdoms kultur..." når det sker uden styring fra Staten eller fra politisk side.... ". Mennesker der er så gamle at de har børnebørn og oldebørn der var  brugere af huset. Mennesker fra Retsforbundet.dk . Tænk Retsforbundets  gennemsnitlige medlemsalder  er 70 år men de har faktisk et parti program og der er meget, meget tæt  på Klasisk  Anarkisme. Det samme er der med De Grønne......Groenne.tk.

Selv om vi som Anarkister er medlemmer af forskælige politiske retninger og partier er det vigtigste individets retigheder.... Ikke penge eller magt, men retten til at være individ.... Føderation mellem flere små partier og interesse gruppe..... Tænk over  mit forslag. Jeg har kontakterne til rigtig mange små partier......Og diskutionen om Anarkisme har jeg  haft med mange politikere. Jeg kender nogle gamle AFID medlemmer ...  Man kan sagten være et anonymt medlem uden person nr.... når man er AFID  medlem. Men jeg kunne nu god tænke mig at møde nye AFID folk.... Dem der ønsker en dialog eller et anonymt møde kan hendvende sig til mig.... Lad os skabe et organiceret anarkistisk samfund inde i samfundet, dem der møder op kan stemme, om de er anonyme eller ikke betyder mindere......

Hilsnen Henning

Til Anarkisterne! Tag kontakt med Henning! Brug mailformen: "Contact AFID"

AFID  21.10.2007


DIALOG 3 - 2008/2009/2010

NYT UNGDOMSHUS - DORTHEAVEJ 61 - OVERDREVET

Huset og beliggenhed: Ejendommen ligger mellem Dortheavej og Rentemestervej i Nordvest ca. 2,8 km fra Jagtvej 69. De bygninger, som nu fungerer som vores nye Ungdomshus er et anneks på 600 m2 samt halvdelene af det hovedhus der før var en del af kulturhuset. Det samlede areal er ca. 2.000 m2, hvilket svarer til Ungdomshuset på Jagtvejs areal. I annexets stueplan har vi etableret spillestedet og baren "Dödsmaskinen" som kan rumme godt 200 personer. 1. Sal rummer husets bogcafé, køkkenet og et fælles rum for de to hvor man kan afholde oplæg, biograf og mindre arrangementer med mad. 2. Sal er et stort lækkert og lyst rum som bliver brugt til træning, yoga og andre former for sport og dans samt større møder. I hovedhusets stueplan kommer den store koncertsal til at være. Den er vi stadig i gang med at bygge på og lydisolere. 1. Sal er også en del af koncertsalen med en balkon med udsyn over selve salen. Den samlede koncertsal kommer til at kunne huse 750 mennesker når den er færdig. På 2. sal kommer et væld af kreative værksteder (serigrafi værksted, sy-, tegne/male- og fotografi mørkekammer), kontorer og mødelokaler. På 3. Sal er husets øvelokale forening + lydteknikere i gang med at bygge. Hele etagen kommer fremover til at have 4 øvelokaler samt et indspilnings studie.

Fondsløsning: Vi er gået ind på en fondsløsning, hvor Fonden Jagtvej 69 lejer lokalerne af kommunen men får pengene tilbage igen, som et driftstilskud. Sådan skal det åbenbart være for at fungere i kommunebureaukratiet. Fonden fungerer som formelt og juridisk bindeled og stødpude mellem ungdomshus og kommune. Forholdet mellem fond og kommune er afklaret igennem en lang række aftaler. Forholdet mellem fond og brugere er afklaret i én samarbejdsaftale. Huset på Dortheavej er ikke BZat. Der er indgået en aftale mellem Fonden Jagtvej 69 og Københavns Kommune hvor, fonden lejer huset af kommunen og får det tilsvarende beløb i støtte. Fonden er ansvarlig for at den skriftlige aftale der er indgået mellem brugerne af huset og Københavns Kommune bliver overholdt. Vi stoler på fonden gør et godt stykke arbejde, men det er vigtigt at pointere at alle beslutninger i sidste ende er mandagsmødets. Nu har vi endelig fået et nyt hus, men der er bestemt meget mere at kæmpe for!

AFID vil lykønske Københavns ungdom med nyt hus!

Nyheder på Overdrevet:

http://www.dortheavej-61.dk/


Nytårshilsener 2010 fra W. Andersen, AFID

Kære alle! I sendes ønskerne om et held og lykkebringende NYTÅR. Helbredet er rimeligt, men jeg er noget gangbesværet, jeg læser meget og har stor glæde af det, jeg glæder mig over et godt og begivenhedsrigt liv. Jeg har en dejlig lejlighed med udsigt over markerne og kan nyde naturens skiften med årstiderne. De bedste ønsker for det nye år. Mange hilsener fra W. Andersen, AFID.


DIALOG 4 - 2010

Danish government employees keep quiet to keep jobs

Only a fraction of Danish public sector workers are willing to openly criticise their employers due to fear of repercussions. A new study has revealed that speaking up about work-related issues is taboo for employees in the Danish public sector; with more than half saying they are scared of the consequences. The Danish Labour union FTF, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, which consists of 450,000 government workers, recently polled 2,500 of its members and discovered that 51 percent were afraid to utilise their right to free speech when it came to voicing concerns against their bosses.

Among those who were brave enough to speak out, 14 percent were subjected to a "friendly" meeting with their superiors, while a further eight percent were banned from making any further statements, reports the Copenhagen Post. The survey also found that 48 percent of employees claimed that they had faced an untenable situation while at work that should have been made public, but that only 10 percent of these cases were in fact reported.

"People are afraid of reprisals – and in the worst case being fired – if they speak about their workplace and the situation develops badly," said FTF president Bente Sorgenfrey. "The widespread fear for employees expressing themselves is a serious democratic problem, not least because the vulnerable residents need to know if society is letting them down. The knowledge of [public sector] employees must come out – especially when the government's new billion kroner savings plan risks leading to more critical situations," she added.

"That public sector employees keep quiet to keep their jobs - and thus there are severe limitations of free speech in the Danish government system, are typical for marxist economic-political systems, as the Danish - seen all in all - mainly social-democratic system," says W. Andersen, ad hoc spokesperson for AFID. 29.05.2010.


DIALOG 5 - 2010

BROWN CARD TO ALBERT EINSTEIN FOR STATING 'ANARCHY OF CAPITALIST SOCIETY', AN
ORWELLIAN BIG BROTHER AUTHORITARIAN NEWSPEAK OXYMORON!

"The economic anarchy of capitalist society as it exists today is, in my opinion, the real source of the evil," Albert Einstein wrote in his essay "Why Socialism?" published in the first issue of Monthly Review (May 1949). Einstein may be an important thinker in physics, but he is quite uninformed of real political economy and social organization research, where capitalism proven beyond reasonable doubt is nothing but economical plutarchy.

Thus the statement "anarchy of capitalist society" is practically certain an oxymoron, 'anarchy-plutarchy', and thus not a scientific statement. Anarchy is socialism [and autonomy], significant, and the IAT-APT hands out a Brown Card to Albert Einstein post mortem, for this Orwellian "1984" newspeak statement, similar to Big Brother's statement "peace is war".

Anarchy and capitalism = economical plutarchy, are opposites, similar to the opposites "peace and war". Thus practically certain a significant capitalist society can not be an anarchy. Albert Einstein is creating conceptual chaos, an authoritarian Orwellian Big Brother newspeak-tendency, and are thus breaking the Oslo Convention, and deserves the Brown Card, for this authoritarian statement... Anarchy is optimal order... More information at  IAT-APT - International Branch - Click here!

Hi IAT-APT!

I have sent this resolution to the Danish newspaper "Information", then they have no excuses of not knowing...

Anarchist greetings
Johnny V.
Denmark

Hi Johnny V. and other fellows in Denmark!

Fine!

@- greetings 
B. Hansen

for IAT-APT


DIALOG 6 - 2015

THE TERRORIST ATTACKS IN COPENHAGEN

The terrorist attacks in Copenhagen 14-15.02.2015. The Anarchist Federation of Denmark (AFID) condemns the fascist-jihadist terrorist attack on free speech and the anti-semitic terrorist attack.


DIALOG 7 - 2016

AN INTERVIEW

13.05.2016 W. Andersen, spokesperson of AFID, was interviewed by B. Mayrhofer, Master student of journalism at the Danish School of Media and Journalism:

If you would have to explain anarchy to someone who has no previous knowledge about it, how would you describe it?

Anarchism and anarchy defined and what anarchists are against and what anarchists are for


1. Anarchy and anarchism mean "system and management without ruler(s), i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery". In short an-arch-y = [(an = without - arch = ruler(s)) - y = system (included optimal order and law) and management, as, say, in monarch-y]. Anarchy and anarchism are efficient and fair system and management without top heavy societal pyramid economical and/or political/administrative - in income and/or rank, i.e. significant horizontal organization - real democracy.

2. The Economic-Political Map


The anarchy degree is 100% - the authoritarian degree within the anarchist quadrant. (Esquerda means left, and direita means right. The star indicates the Norwegian economic-political system after the velvet anarchist revolution in 1994/95.)

3. Authoritarians notoriously mix up anarchy, anarchist and anarchism with authoritarian tendencies: Chaos, disorder, mob rule (narrowly defined), lawlessness, the law of the jungle, criminality, riots, theft, corruption, drugs, mafia, terrorism, autocratic rule, the right to the strongest, antisocial tyrannic behavior, etc. i.e. different types of superiors and subordinates, all in all ochlarchy (mob rule broadly defined).

4. The word anarchy origins from greek. The prefix "an" means "negation of" as in anaerobe versus aerobe and "arch" means "superior, i.e. in contrast to subordinates", as in archbishop, archangel, archduke, arch villain, etc. NB! Any villain, ochlarch/ist, is an arch vis-a-vis the victims. Thus anarchy, anarchism, anarchist, a.s.o., mean coordination on equal footing, without superiors and subordinates, i.e. horizontal organization and co-operation without coercion - practically (significant,  > 50% anarchy degree) or ideally (towards 100% anarchy degree). This is the opposite of the above mentioned authoritarian tendencies, i.e. different types of superiors and subordinates - in general ochlarchy.

5. Ochlarchy is typical with more than 67% authoritarian degree. Anarchy has equal to or more than 50% anarchy degree. Anarchy is organization in general without (significant) arch(s), but not without management. The influence on the management, economic and political/administrative, in private and public sector, goes in general more from the bottom - the grassroots - upwards than from the top downwards. At the middle-point of the map the influence from the bottom is 50%. At the top of the map, the anarchist ideal, the influence from the bottom is 100%, or the organization is without top, 100% flat. Norway, The Swiss Confederation and Iceland are anarchies of low degree (anarchy degree > 50% but less than 60%). Other countries are more or less authoritarian (significant, > 50% authoritarian degree).

6. Anarchists are against ochlarchy, but also against monarchy, oligarchy, polyarchy, plutarchy, matriarchy, patriarchy, hierarchy, etc. i.e. significant and in real terms, economic and/or political/administrative. All forms of significant archies should be done away with, practically toward ideally.

7. The State = government = authority/ies = archy must not be mixed up with public sector and the central administration. The State as a broad societal concept is archy, i.e. x-archy, where x can be anything but not 'an', that is top heavy political/adminstrative and/or economical societal pyramid. Statism is one dimension of the State and economical plutarchy, i.e. capitalism, the other. The State may also be an ochlarchy, etc. The public sector and the central administration, often wrongly called state or government or authority/ies in Orwellian "1984" newspeak, if significantly horizontally organized, i.e. without top heavy pyramid, are anarchist. A well functioning public sector and central administration are necessary for anarchy and anarchism. The State may be present in several forms both in private and public sector. Anarchists are against the State in general, both in public and private sector.

8. As mentioned x-archy, where x can be almost anything, but not 'an', is the State in anarchist theory and reality. Especially anarchists are against failed states, i.e. typically rivaling polyarchy/oligarchy with ochlarchy - chaos and ultrafascism. Failed states are States and most not be mixed up with anarchy. Anarchists are of course for anarchy and anarchism as defined above, and against the State as defined above. Anarchism is the same as anarchy but also the political tendency that advocates anarchy and the knowledge about anarchy.

What would an ideal anarchist society look like?

What anarchists are against and what they are for

* Anarchist ideal and principles: The aim is more anarchist systems, i.e. a movement towards more human rights and the best of the ideals of the French revolution, fairness and efficiency, less rank and income differences. The word anarchy origins from greek. The prefix an means negation of, as in anaerobe vs aerobe; and arch means superior, i.e. in contrast to subordinates, as in archbishop. Anarchy, anarchism, anarchist, etc. are alternatives to, and the opposite of, different forms of superior and subordinate positions, non economic and economically: Political/administrative rank and economic/income hierarchies broadly defined and in real terms, i.e. respectively (1) statism and (2) capitalism (economical plutarchy).

* Thus: Anarchy, anarchism, anarchist a.s.o. mean coordination on equal footing, without superiors and subordinates, i.e. horizontal organization and co-operation without coercion, ideally or practically.

* The basic principles of the anarchist ideal are: The negation of authority and all of its power, hierarchies and juridical laws. Freedom, equality, solidarity, social justice, free contract, free initiative, atheism, antimilitarism, internationalism, decentralism, autonomy and federalism, self management and 'comunismo libertario', i.e. not communism, but libertarian communalism - from each according to ability - to each according to needs. These concepts and principles should be considered all in all, not partially. [ NB! In general these principles should be interpreted consistent with the axiomatic principles (1) - (10) defining anarchy and anarchism and other -isms  below.]

* Thus: Freedom, i.e. free people, freedom without damaging the freedom of other people. Federalism without autonomy is not anarchist. Social justice means a) anarchist law and court systems, compatible with the negation of hierarchy, etc., i.e. alternatives to authoritarian juridical laws; and b) antimilitarist corps broadly defined, sufficiently strong to keep order and keep up the balances of strength, as well as stop militarism, intra- and internationally. Generally speaking, antimilitarism is not pacifism...

* These concepts and principles seen all in all, reflect different aspects of autonomy broadly defined, and socialism, as negations of statism and capitalism (economical plutarchy) respectively. The basic social dimensions, (1) statism vs autonomy and (2) capitalism vs socialism, have many aspects:

( 1 ) Anarchies vs archies. Societal, political-economical systems, including organizations and political tendencies; economical, political or politological, sociological and anthropological systems, may be anarchies or the negation of anarchy = archies. Thus the total amount of societal systems S = anarchy + archy <=> S = anarchies + archies. Anarchy = anarchism, with respect to societal systems broadly defined.

( 2 ) Archies may be expressed as x-archy, where x is one of a set of systems characteristics of archs, say, ( mon, olig, poly, plut, ochl, matri, patri, hier, etc; but not an) or a logical union of several x-es reflecting different forms of archy/archies as opposed to anarchy/anarchies, i.e. the negation of x-archy = archies.

( 3 ) Possibility of anarchy. It is assumed that these terms reflect concepts that may be defined in a way that anarchy is not impossible in reality, i.e. the amount of anarchies in real terms is greater than the empty set, zero. Anarchy is matter of degree = tendency. Anarchy, i.e. an anarchist social system, may have 100% or a significant degree of anarchy, i.e. less than 100%, but above a given significant level.

( 4 ) Significant anarchist tendency = anarchy. As anarchy is the negation of x-archy it may not have any amount, i.e. significant tendency towards or of, x-archy. Thus anarchy may have zero or insignificant tendency towards or of archies. The significant level is defined on aggregated dimensions.

( 5 ) Dimensions: a) There are an economic dimension and a non-economical dimension in societal, political-economical, system context: One aggregated economical, and one aggregated non-economical dimension, i.e. political/administrative rank broadly defined. Empirically this reflect economic remuneration and political/administrative rank of organizational social systems' maps broadly defined.

b) The economical dimension measures socialism vs capitalism, where the degree of capitalism is the tendency towards or of economical archies (x-archy) and the non-economical dimension is autonomy vs statism, where the degree of statism is the tendency towards or of political/administrative archies.

c) Along these two dimensions different forms of anarchy and archies (x-archy), are measured and mapped. The degree of socialism = 100% - degree of capitalism. The degree of autonomy = 100% - degree of statism. Socialism and autonomy are defined as insignificant degree of capitalism and statism respectively, and capitalism and statism is defined as significant degree of statism and capitalism respectively. Thus, socialism and autonomy are defined as significant degree of socialism and autonomy, and capitalism and statism are defined as insignificant degree of socialism and autonomy respectively .

( 6 ) Anarchism and other -isms. Anarchy is the negation of archies related to the economical and political/administrative dimensions, i.e. socialism and autonomy. Capitalism is economical plutarchy, including hierarchy and may be other x-archies broadly defined in an economical context. Statism is political/administrative monarchy, oligarchy, polyarchy, ochlarchy (mob rule), the archies of rivaling states within the state, i.e. chaos; and the tyranny of structurelessness i.e. disorganization, and/or political plutarchy, and it may also include other archies, say, being matriarchy, if the main rulers are women. Furthermore

1. Statism without (economical) plutarchy/capitalism = marxism ((state-) communism, state-socialism);

2. statism plus (economical) plutarchy/capitalism = fascism (populism included);

3. socialism without statism = anarchy = anarchism;

4. (economical) plutarchy/capitalism without statism = liberalism.*) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.

Libertarian (in the meaning of 'libertaire' (french) or 'libertær' (nordic)), and real democracy (realdemocracy) are synonyms for anarchist, anarchy and anarchism. Anarchy and anarchism are sometimes called the third alternative, social form, or way. (This must not be mixed up with Tony Blair's non-anarchist "third way = neue mitte" of Gerard Schröder, or Adolf Hitler's "dritte reich".)

Archies (x-archy) are defined equal to authority and State/government in societal context. Thus authority and State/government in societal context are liberalism, fascism and marxism broadly defined. And thus anarchy and anarchism are systems without any authority and State/government, in societal context, i.e. economical and political/administrative, also called political broadly defined.

These societal, political concepts of state/government and authority, must not be mixed up with statism and the authoritarian degree, as defined related to economical-political mapping. Furthermore insignificant tendency towards or of State/government is not State/government, and insignificant tendency towards or of authority is not authority, but anarchy and anarchism.

( 7 ) Significant level at 50%. Anarchy has less than 50% tendencies towards or of archies, x-archy, aggregated on the two relevant dimensions, on a scale from 0 => 100%. Thus more than 50 % tendencies towards or of archies, x-archy of relevant x-es, aggregated on the economic and/or the non-economic dimension, are not anarchist, not anarchy. Thus anarchy has 100-50% degree of socialism and 100-50% degree of autonomy, and archies have less of one or both, i.e. more than 50% degree of capitalism and/or statism.

( 8 ) Anarchy defined: Anarchy and anarchism mean system, coordination and management without ruling and rulers (not without rules). i.e. co-operation without repression, tyranny and slavery, and archies mean system, management and coordination with ruling and rulers, i.e. the negation of anarchy and anarchism. From greek 'an', as in anaerobe vs aerobe, i.e. keeping what is essential of the object, (in this case system, management, coordination) but without the special characteristic mentioned in the suffix, i.e. 'arch', ruling and ruler(s), from archos (ruler) and archein (ruling, being first).

( 9 ) Not totalitarian: The question of anarchism and anarchy vs archies is limited to the societal political-economical systems' management and coordination. What is interesting in anarchist perspective is whether or not the economical-political system has authority, i.e. ruling and rulers - or not, with respect to the societal managent and coordination. Other uses of the words anarchy vs x-archy and anarchies vs archies are principally irrelevant to anarchism, and should in general be avoided.

(10) Not valid concepts. Concepts as anarcho-archy = anarchy-x-archy in any form, meaning system, coordination and management "both with and without ruling and rulers" at the same time and place, are not allowed for, because such concepts are contradictive, and thus are nonsens and not logical and scientifical, because this is in reality not possible, and anarchism and anarchy are about realities. Thus anarcho-marxism, anarcho-capitalism = anarchy-plutarchy, anarcho-ochlarchy, anarcho-chaos, anarchy = chaos, anarchism = anarchy = minimal state or libertarian state, state in general, anarcho-statism, anarcho-authority, etc, are nonsense and not valid concepts, but confused Orwellian "1984" "newspeak" that is not anarchist, but authoritarian, i.e. chaotic, and should be avoided.
These axioms should be seen as fertile working hypothesis, not dogmas or absolutely truths. (IIFOR).

Denmark is often praised as a country with a good democracy, high satisfaction among citizens and general welfare, what would motivate someone to oppose such a government?


THE 25 HIGHEST RANKING COUNTRIES ACCORDING TO LIBERTARIAN DEGREE ETC.
SYSTEM ANALYSIS


Countries:

Rank of country according to libertarian degree, and type of system

Libertarian degree and (authoritarian degree) %

Degree of socialism
and (capitalism) %

Degree of autonomy and
(statism) %

Gini-index

Norway

1 Anarchy

54,0 (46,0)

55,0 (45.0)

53,2 (46,8)

25,8

Switzerland

2 Anarchy

53,0 (47,0)

51,0 (49,0)

55,1 (44,9)

33,1

Iceland

3 Anarchy

52,0 (48,0)

54,0 (46,0)

50,1 (49,9)

25,0 (est.)

Liechtenstein

4 Soc.dem.

49,5 (50,5)

51,4 (48,6)

47,7 (52,3)

32,0 (est.)

Luxembourg

5 Soc.dem.

49,2 (50,8)

52,1 (47,9)

46,5 (53,5)

30,8

Denmark

6 Soc.dem.

48,8 (51,2)

55,3 (44,7)

43,0 (57,0)

24,7

Japan

7 Soc.dem.

48,5 (51,5)

55,2 (44,8)

42,6 (57,4)

24,9

Belgium

8 Soc.dem.

48,2 (51,8)

54,0 (46,0)

43,0 (57,0)

25,0

Finland

9 Soc.dem.

47,9 (52,1)

53,8 (46,2)

42,6 (57,4)

26,9

Sweden

10 Soc.dem.

47,5 (52,5)

54,0 (46,0)

41,7 (58,3)

25,0

Netherlands

11 Soc.dem.

47,2 (52,8)

52,0 (48,0)

42,8 (57,2)

30,9

Canada

12 Soc.dem.

46,8 (53,2)

50,9 (49,1)

43,0 (57,0)

33,1

Austria

13 Soc.dem.

46,5 (53,5)

52,1 (47,9)

41,4 (58,6)

30,0

Ireland

14 Populist

46,2 (53,8)

45,0 (55,0)

47,4 (52,6)

35,9

Germany

15 Soc.dem.

45,9 (54,1)

53,0 (47,0)

39,6 (60,4)

28,3

Spain

16 Soc.dem.

45,5 (54,5)

51,5 (48,5)

40,1 (59,9)

32,5

Australia

17 Populist

45,0 (55,0)

48,0 (52,0)

42,2 (57,8)

35,2

United King.

18 Populist

44,5 (55,5)

44,7 (55,3)

44,3 (55,7)

36.0

New Zealand

19 Populist

44,0 (56,0)

44,6 (55,4)

42,4 (57,6)

36,2

France

20 Soc.dem.

43,5 (56,5)

51,4 (48,6)

36,6 (63,4)

32,7

Italy

21 Populist

43,0 (57,0)

44,7 (55,3)

41,3 (58,7)

36,0

USA

22 Cons. lib.

42,5 (57,5)

24,5 (75,5)

69,8 (30,2)

40,8

Israel

23 Populist

42,3 (57,7)

47,8 (52,2)

37,3 (62,7)

35,5

Hong Kong

24 Cons. lib.

42,1 ( 57,9)

22,1 (77,9)

74,8 (25,2)

43,4

Greece

25 Populist

42,0 (58,0)

47,9 (52,1)

36,6 (63,4)

35,4

The estimates are approximately figures. © IIFOR/IJA ISSN 0800 – 0220 2007 and later.
Anarchy = here social-individualist anarchism; Soc. dem. = social democrat marxism; Populist = here moderate parliamentarian democratic fascism; Cons. lib. = Conservative liberalism. See economic-political map above. Ranking of countries according to libertarian degree, estimates of the libertarian degree in general, and information on methodology, see http://www.anarchy.no/ranking.html and http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html. We have used " , ", the European standard instead of American/UK standard, i.e. " . " as decimal separator. The term "ca" is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately.

Denmark should leave the top heavy EU and have some more horizontal organization to become an anarchy of low degree as Norway, The Swiss Confederation and Iceland. And then a development towards the anarchist ideal principles. Then Denmark would be a better place to live in for the people, seen as a class as opposed to the superiors in rank and/or income.


What are the main points of criticism towards the existing system in Denmark?

Membership in EU and too much vertical organization both in private and public sector.


What motivated you to join an anarchist group?


I want first an anarchy of low degree in Denmark, then a development towards the anarchist ideal.


Do you think anarchist ideas of democracy could be integrated into the existing democracy? If so, how?


Look to Norway, The Swiss Confederation and Iceland.


Anarchy and anarchist groups are very underrepresented in mainstream media, what would you want the public to know about you? Or what are the most common misconceptions about anarchy?


As explained above anarchy is often mixed up with ochlarchy (mob rule broadly defined). That should stop.

W. Andersen, spokesperson for AFID


Links

Contact AFID